Tibiscum, 1979, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic acad., CONDURACHI, Emil (autor) Cuvânt de salut 5 română
articol de periodic Cuprins - Sommaire - Contents - Inhalt 7-8 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic POP, Constantin (autor) Profesorul Constantin Daicoviciu inițiatorul școlii arheologice de la Ulpia Traiane Sarmizegetusa 9-13 română, engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română, germană
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Suum cuique 21-26 română, franceză
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die Starčevo-Criș Kultur (Allgemeine Fragen) 27-31 germană
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica vinčiană de la Gornea 33-41 română, engleză
articol de periodic PETROVSZKY, Richard (autor) , GUMĂ, Marian (autor) Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României - Descoperirile de tip Balta-Sărată 53-73 română, germană
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-117 română, germană
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de topoare de cupru și bronz în Transilvania nord-estică 123-130 română, germană
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Castrele de marș de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - Fortificații romane până acum necunoscute din partea vestică a Munților Sebeșului 133-151 română, franceză
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Castrul roman de la Gilău 153-192 română, germană
articol de periodic RĂUȚ, Octavian (autor) , BOZU, Ovidiu (autor) Armata romană din Banat. I. (Unitățile auxiliare) 195-218 română, franceză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cu privire la transferarea legiunii a IIII-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română, germană
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română, franceză
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Römische Tonlampen aus Sarmizegetusa (Ausgrabungskampagne 1976) 235-251 germană
articol de periodic PETROVSZKY, Maria (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice descoperite la Tibiscum 253-264 română, germană
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Morminte de incinerație în necropola romană de la Micia 265-274 română, germană
articol de periodic CĂTINAȘ, Ana (autor) Cultul lui Liber la Potaissa 275-287 română, germană
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Un proces de proprietate în districtul românesc Bârzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-300 română, germană
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat 303-317 română, germană
articol de periodic FENEȘAN, Cristina (autor) Instaurarea dominației otomane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname) din 1554 319-340 română, germană
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeșului - Dispunere și elemente componente 341-358 română, franceză
articol de periodic LAY, Emeric (autor) Situația socială din județul Caraș în preajma Revoluției de la 1848-1849 359-368 română, germană
articol de periodic BONA, Petru (autor) O personalitate din granița bănățeană - generalul Mihail Trapșa (1838-1896) 369-376 română, germană
articol de periodic GOIAN, Viorica (autor) , MADGEARU, Alexandru (autor) Traian Doda - în lumina adevărului istoric 376-386 română, franceză
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în sudul Banatului la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română, franceză
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Banca „Albina” din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română, germană
articol de periodic MATICHESCU, Olimpiu (autor) Ecoul internațional al făuririi statului unitar român 411-416 română, franceză
articol de periodic POPA, Ion (autor) Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română, franceză
articol de periodic Lucrări prezentate în cadrul simpozionului „In memoriam Constantini Daicoviciu (1974-1978)” 421-426 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 427-433 română