Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 12 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, Octombrie - decembrie 1784, SERIA A. DIPLOMATARIA NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), FENEȘAN, Cristina (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 2013 Transilvania între habsburgi și Poarta Otomană la mijlocul secolului al XVI-lea: (documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena, anul 2013, Documente din arhiva Cancelariei de Stat de la Viena, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica FENEȘAN, Costin (autor), FENEȘAN, Cristina (autor)
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 FENEȘAN, Cristina (autor) Islamischer Unterricht und osmanische Gelehrte im Temeswarer Vilayet Vivre et prier a Byzance et dans les Balkans ottomans 141-165 germană
articol de periodic 2009 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVII, 1-4 FENEȘAN, Cristina (autor) Valeriu LEU. Costa ROSU, Cartea veche româneascà din Voivodina. Prefață de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Editura Fundației. Biblioteca Cartea Științifică, Novi Sad, 2007 Comptes rendus 380-381 franceză
articol de periodic 2010 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVIII, nr. 1-4, ianuarie-decembrie FENEȘAN, Cristina (autor) Doğum Yıldönümüne Armağan, Prof. Dr. Saadet Çağatay’ın Yayınlanmıș Tüm Makaleleri, C. 1–2, Ayaz Tahir Türkistan Idil-Ural Vakfi, ed. Prof. Dr. Aysu Ata, Istanbul, 2008, 451 + 559 S. [Festgabe zur hundertjährigen Wiederkehr des Geburtstages. Sämtliche von Prof. Dr. Saadet Çağatay in Zeitschriften veröffentlichte Aufsätze, 2 Bände] Comptes rendus 373-374 germană
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Cristina (autor) Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 Studii şi articole 281-286 română, germană
articol de periodic 2003-2005 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA) FENEȘAN, Cristina (autor) Războiul dacic al lui Traian în cronica lui Ibrahim Peçevi Studii 259-269 română
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European: SECE, I, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene FENEȘAN, Cristina (autor) Date noi privind Țările Române în raporturile dintre Poartă și Habsburgi la mijlocul veacului al XVI-lea Relaţii în perspectivă istorică 97-106 română
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică FENEȘAN, Cristina (autor) Transilvania în confruntarea dintre Habsburgi și Poartă în anii 1551-1556 Forme ale relaţiilor sud-est europene 83-88 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene FENEȘAN, Cristina (autor) Istoriografia otomană din eyaletul Timișoara. Câteva observații SURSE ISTORICE ŞI GEOGRAFICE PRIVITOARE LA SUD-ESTUL EUROPEAN 67-76 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX-b, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene FENEȘAN, Cristina (autor) „Istoria măruntă” și viața la hotare în raportul lui Osman Aga din Timișoara Putere şi societate 99-110 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie FENEȘAN, Cristina (autor) Instaurarea dominației otomane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname) din 1554 319-340 română, germană
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie FENEȘAN, Cristina (autor) Un registru de kadiu (sidjil) din 1673-1675 despre satele din sandjakul Caransebeș și Lugoj ISTORIE / HISTORY 51-58 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie FENEȘAN, Cristina (autor) Bunuri și oameni în sandjakurile Caransebeș și Lugoj în a doua jumătate a veacului al XVII-le ISTORIE / HISTORY 59-70 română