Tibiscum, IV, 2014, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Prefață 9 română
articol de periodic FERRI, Naser (autor) , GLAZER, Eva Katarina (autor) The Sufi (Dervish) order of the Bektashi as a connection between Islam and Christianity in the Balkans ISTORIE / HISTORY 13-24 engleză (rezumat în română)
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Elites et spiritualite dans le Banat medieval al pendant la premiere moitie du XIV siecle ISTORIE / HISTORY 25-34 franceză (rezumat în română)
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Atitudini în fața morții în Banatul secolului al XV-lea ISTORIE / HISTORY 35-40 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Aspecte militare din istoria comitatului Severin în secolele XVI-XV ISTORIE / HISTORY 41-50 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FENEȘAN, Cristina (autor) Un registru de kadiu (sidjil) din 1673-1675 despre satele din sandjakul Caransebeș și Lugoj ISTORIE / HISTORY 51-58 română (rezumat în engleză)
articol de periodic FENEȘAN, Cristina (autor) Bunuri și oameni în sandjakurile Caransebeș și Lugoj în a doua jumătate a veacului al XVII-le ISTORIE / HISTORY 59-70 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) „Rânduiala” din 1833 a breslei unite a meșteșugarilor din Caransebeș și de pe teritoriul Regimentului de Graniță nr. 13 Româno-Iliric ISTORIE / HISTORY 71-94 română (rezumat în germană)
articol de periodic BRANCA, Bogdan (autor) Școala comercială de ucenici din Oravița (1890-1915) ISTORIE / HISTORY 95-98 română (rezumat în engleză)
articol de periodic VIȘAN, Mihai (autor) , MARTIN, Mihaela (autor) Demographic-Economic-Social configurations in the Bocșa communities (the 18th century- the first decades of the 20th century ISTORIE / HISTORY 99-114 engleză (rezumat în română)
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Mesures visant a ameliorer la condition morale des habitants de Caransebeș a la fin du XIX-e siecle et au debut du XX-e siecle - le combat contre le concubinage ISTORIE / HISTORY 115-120 franceză (rezumat în română)
articol de periodic PONEȚCHI, Maria (autor) Das liturgische Gesang - Symbol und Zeugnis des ortodoxischen Glaubens ISTORIE / HISTORY 121-128 germană
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Căile de comunicație și situația edilitară în județul Severin (1918-1948) ISTORIE / HISTORY 129-140 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Credințe și obiceiuri în opera profesorului Sever Boșcaiu ISTORIE / HISTORY 141-148 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Din istoricul Partidului Național-Popular în Banat în ultimele luni ale anului 1946 ISTORIE / HISTORY 149-162 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARTIN, Mihaela (autor) , VIȘAN, Mihai (autor) Custorns and traditions in Ciclova Română - important factors in the economic and spiritual evolution of this village Etnografie / Ethnography 163-168 română (rezumat în engleză)
articol de periodic HADJIJI VASINCA, Maria (autor) , POPIȚIU, Ioana (autor) Podoabe festive de argint prezente în colecția Muzeului Satului Bănățean Etnografie / Ethnography 169-184 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) , ȚUNEA, Roxana (autor) Iosif Pușchiță- Rapsodul de pe Valea Crainei Etnografie / Ethnography 185-190 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Publicații, comunicări și expoziții Cronica / The Chronicle 191-198 română
articol de periodic NEUMANN, Carmen (autor) IOAN POLIȚĂ/MARIA POLIȚĂ, Marga de Banat, Tipografia Editrice Terni, Trento, Italia, 2012, 183 pagini text, 25 pagini anexe RECENZII / REVIEWS 199-201 română
articol de periodic BRANCA, Bogdan (autor) PETRU VINTILĂ, Omul născut pe brazdele pulugului - Viață de orfan, Editura Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, 220 pagini text, 32 pagini anexe RECENZII / REVIEWS 201-202 română