Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 641 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Santuarul dacic de la Pecica Studii şi Materiale 91-101 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru (autor) Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia Studii şi Materiale 47-72 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Starčevo-Criș în Banat Studii şi Materiale 3-26 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea II) Studii şi Materiale 67-91 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI SURDU, B. (autor) Cronicarul Nicolae Stoica despre călatoriile lui Iosif II în Banat Studii şi Materiale 231-242 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DUMITRAȘCU, S. (autor) Contribuții la cunoașterea graniței de vest a Daciei romane Note şi discuţii 483-491 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CIPĂIANU, George (autor) Idei progresiste în gândirea lui Vincențiu Babeș Studii şi Materiale 355-364 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Vinča A în Banat Note şi discuţii 473-488 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Faza a IV-a culturii Starčevo-Criș în Banat Note şi discuţii 409-422 română (rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DORNER, E. (autor) Urme ale legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou? Note şi discuţii 503- română (rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII WOLLMANN, Volker (autor) Inscripții și sculpturi romane din sud-estul Banatului Note şi discuţii 539-553 română (rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAICOVICIU, Hadrian (autor) Descoperiri monetare romane în Banatul secolului al XIX-lea Note şi discuţii 561-566 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX MATEI, Ștefan (autor), UZUM, I. (autor) Date noi asupra bisericii și fortificației de la Ilidia Note şi discuţii 555-564 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X VAJDA, Ludovic (autor) Mineritul carbonifer în Banat între anii 1867 și 1900 Studii şi Materiale 331-350 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X SUCIU, Dumitru (autor) Aspecte din activitatea și gândirea politică a lui Ioan Suciu Studii şi Materiale 373-387 română (rezumat în franceză)
1973 Acta Musei Napocensis, X LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezarea neolitică de la Homojdia (jud. Timiș) Note, discuţii, recenzii 455-464 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae (autor) O locuință rustică din epoca romană la Gornea Note, discuţii, recenzii 569-593 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X BATHORY, Ludovic (autor) Luptele revendicative și mișcarea sindicală a minerilor din Banat între anii 1918-1921 Note, discuţii, recenzii 755-767 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina (autor), ȘCHIOPU, Ana (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Un mormânt gnostic de la Dierna 115-141 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Petru (autor) Primul statut cunoscut al Asociației Generale a Muncitorilor din Timișoara 295-309 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia 183-190 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor) Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin 1-5 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan (autor) Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina (autor) Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.) 205-214 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BEJAN, Adrian (autor) Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BENEA, Doina (autor) Câteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III 133-145 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VLASSA, Nicolae (autor) O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română (rezumat în engleză şi germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BRĂTESCU, Constantin (autor) Un luptător pentru unirea Banatului cu România: învățătorul Damaschin Daicoviciu 523-526 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV POP, Constantin (autor) Statui imperiale de bronz în Dacia Romană 135-165 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BENEA, Doina (autor) Die V. Makedonische legion auf den nördlichen Donaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen (autor) Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu (autor) Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BONA, Petru (autor) Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei (autor), WINKLER, Iudita (autor) Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) Studii 141-155 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă Note şi discuţii 481-493 română (rezumat în engleză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI WOLF, Iosif (autor) William Marin, „Unirea din 1918 și poziția șvabilor bănățeni”, Timișoara, Editura Facla, 1978, 172 p. RECENZII 913-915 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HAȚEGAN, Ioan (autor) O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415 Note şi discuţii 531-536 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GROZA, Liviu (autor) Participarea grănicerilor bănățeni la războaiele împotriva lui Napoleon Note şi discuţii 577-587 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PĂLTĂNEA, Paul (autor) "Hora Ardealului" și Hora Unirii" în Banat și Transilvania Note şi discuţii 589-596 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian (autor) O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor Studii 45-58 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din Banat în contextul luptei naționale române antidualiste (1880-1894) (I) Studii 215-225 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BĂRBULESCU, Mihai (autor) Relieful "narativ" în Dacia Note şi discuţii 455-460 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum Note şi discuţii 461-464 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV e.n. Note şi discuţii 483-490 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ȚEICU, Dumitru (autor) Câteva considerații pe marginea unor podoabe medievale Note şi discuţii 491-500 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești bănățene pe un document din 1826 Note şi discuţii 509-513 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BUZILĂ, Adriana (autor) Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lugoj - ctitorie a cnezilor români din Banatul secolului al XVIII-lea Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 641-650 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din Banat în contextul luptei naționale romane antidualiste (1880-1894) (II) Studii 121-134 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) Studii 155-174 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana (autor) Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) Note şi discuţii 375-385 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche Note şi discuţii 393-395 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel (autor) Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) Note şi discuţii 463-473 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX KAKUCS, Lajos (autor) Învățămîntul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 213-230 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BORUGĂ, Elena (autor) Legăturile asociației "Astra" cu Banatul în perioada 1861-1895 575-584 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Diploma militară de la Drobeta Studii 111-124 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe (autor) Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) Studii 307-323 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile Societății „Titan - Nădrag - Călan” în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) Studii 353-368 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei (I) Note şi discuţii 391-403 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MEDAN, Virgil (autor) Marșul regimentului românesc de graniceri din Năsăud Note şi discuţii 595-602 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI GROZA, Liviu (autor) Adeziunea unor cetățeni din România la lupta generalului Traian Doda pentru emanciparea națională a românilor din Transilvania și Banat (1890) Note şi discuţii 629-635 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TAKACS, M. (autor), VLASSA, N. (autor) Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MUNTEANU, Ioan (autor) Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică Studii 339-351 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) Studii 417-435 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe (autor), PICIU, Tiberiu (autor) Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat Arheometrie 925-936 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLDEA, Ligia (autor) Câteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat Miscellanea 1119-1126 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Olimpia Pavel, „Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfăptuirea idealului național la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”, Timișoara, Atcademia de Științe Sociale și Politice, Universitatea din Timișoara, Centrul de științe sociale, 1986; 147 p. Recenzii şi cronică 1195-1196 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii Note şi discuţii 521-523 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat Studii 11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEVAN, Radu (autor) CIL III 1570 - O revizuire Note şi discuţii 269-272 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (II) Studii 127-148 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin (autor) Cîmpurile de urne funerare din Banat 289-302 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie HAȚEGAN, Ion (autor) Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX 151-187 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat Studii 9-18 română (rezumat în franceză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu (autor) Un best-seller italian de la sfârșitul secolului al XVII-lea cu privire la orașele și cetățile din Banat și Vestul Transilvaniei Studii 173-185 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Florin Medeleț, Nicoleta Toma, Vasile Râmneanțu, „Muzeul Banatului. File de cronică”, I. (1872-1918), II. (1918-1948), Timișoara, Editura Mirton, 1997, 2003, 169, 415 p. Note şi recenzii 467-468 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I RUJA, Gheorghe (autor) Lupta comuniștilor din Banat pentru victoria blocului partidelor democrate în alegerile parlamentare din 1946 267- română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MIRCEA, Ionela (autor) Aspecte de ideologie politică la Albina Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 513-519 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDROANE, Maria (autor) Țăranul bănățean-cărășan sub "avalanța" comunistă Istorie contemporană 337-345 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău AGHIȚOAIE, Viorica (autor) Restaurarea covoarelor etnografice, un mod de păstrare a vechilor tradiții populare din Banat Restaurare - conservare 729-739 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Consecințe ale trasărilor bilaterale româno-iugoslave vizând frontiera Banatului (1920-1924) Istorie contemporană 453-465 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Cassian R. Munteanu pentru realizarea și consolidarea Marii Uniri Istorie contemporană 177-212 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOJAR, Hans-Peter (autor), VELCULESCU, Cătălina (autor) Ignaz von Born și Nicolae Stoica de Hațeg Istoria Culturii 327-346 română (şi un rezumat în franceză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie POP, Marin (autor) Înființarea și activitatea gărzilor „Iuliu Maniu” și a gărzilor țărănești din Ardeal și Banat (1934 - 1938) Istorie 283-301 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare OȚA, Silviu (autor) Elite locale și centre de putere în Banat (sfârșitul secolului al IX-lea - începutul secolului al XI-lea) Migraţii, ev mediu 433- română (şi un rezumat în engleză)
1929 Analele Banatului, II-2 NEMOIANU, P. (autor) Elementul de bașnită în Banat 87-90 română
1929 Analele Banatului, II-2 MILOIA, Ioachim (autor) Coloniști armeni în Banat 98-102 română
1929 Analele Banatului, II-3 NEMOIANU, P. (autor) Elementul de bașnită în Banat (urmarea) .1-5 română
1929 Analele Banatului, II-3 NEMOIANU, P. (autor) Populațiunea Banatului în diferite epoci .9-11 română
1929 Analele Banatului, II-3 BUGARIU, Vicențiu (autor) Bibliografia Banatului 41-47 română
1929 Analele Banatului, II-3 PROTOPOPESCU, Ion (autor) Banatul turistic 76-87 română
1931 Analele Banatului, IV-1 BUGARIU, Vicențiu (autor) Vederi din Banatul de altădată 58-89 română
1931 Analele Banatului, IV-1 Știri contimporane despre "Rezmelița" Românilor bnățeni, dela 1788 99-103 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul culturii populare bănățene de la sfîrțitul secolului al XIX-lea .5-28 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă KAKUCS, Lajos (autor) Unele aspecte privind înzestrarea tehnică a agriculturii din Banat în secolele XVIII-XIX 29-42 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă SĂCARĂ, Nicolae (autor) Decorul arhitecturii populare bănățene 43-66 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă GRIGORESCU, Elena (autor) Prelucrarea cînepii în Banat 97-110 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Contribuții cu privire la dogăritul (butnăritul) în Banat 143-150 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CLEPEA, Stela (autor) Considerații asupra gospodăriei și locuinței șvabilor din Banat 193-199 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BUZILĂ, Adriana (autor) Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradițională românească a Banatului în secolul al XVIII-lea 209-231 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă MEDELEANU, Horia (autor) Artă și conștiință românească în Banat în secolul al XVIII-lea 299-303 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Nume de locuri din Banat - Ioniță V. 365-366 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BUZILĂ, Adriana (autor) Banatul, de la origini pînă acum - 1774 375-375 română
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă CICA, Vasile (autor) Pedagogia tradițională populară bănățeană - Onciulescu Dimitrie 379-380 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului 13-18 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BEJAN, Adrian (autor), MARE, Mircea (autor) Sud-vestul Romaniei (Banatul) în secolele III/IV-VII. Repere actuale ale cercetării 222-229 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul și turcii otomani (1400-1438) 260-272 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie CALINOF, Eleonora (autor) Date privind prediile bănățene din secolul al XVIII-lea 277-296 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii Primului Război Mondial 308-325 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie NEUMANN, Victor (autor) Banatul secolului al XVIII-lea: o stare de civilizație a Europei central-sud-orientale 336-351 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții privind începuturile muzeologiei în Banat 352-356 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie MUREȘIANU, Ion (autor) Semnificația unor afirmări culturale românești din trecutul Banatului 357-366 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul și Unirea din 1918 5-10 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) The Petrești Culture in Banat 139-170 engleză
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV in.d. Chr. - 106 239-308 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Mișcarea națională a românilor bănățeni între anii 1895-1905 371-394 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
1994 Analele Banatului, III, seria Arheologie-Istorie ROȘIU, Liliana (autor) Preocupări de protejare a bisericilor de lemn din Banat în perioada interbelică 489-496 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DRĂGOESCU, Margareta (autor) Descoperiri arheologice și numismatice pe teritoriul Banatului între 1872-1918 315-375 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie GYURIȘ, Alexandru (autor) Contribuții la geografia istorică a Banatului în secolele IV-XII 393-413 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie ROZKOS, Pavel (autor) Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie NEUMANN, Victor (autor) Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie POPESCU, Dan (autor) Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie TOMA, Nicoleta (autor) Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie ROGOZEA, Petru (autor) Scurte considerații despre inelele de buclă ("lockenring"-uri) din Banat 11-20 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Trei celturi inedite din Banat 21-25 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie BAKIC, Ljiljiana (autor) Findings of coins from the Romanian part of Banat region in the collection of the National Museum in Vrsac 55-61 engleză
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie MARE, Mircea (autor) Tipuri de locuințe din Banat între sec. IV-IX d. Hr. 113-138 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor), SAVULOV, Lucia (autor) Banatul medieval 179-216 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie MOGA, Marius (autor) File din istoria Banatului - pe marginea unor documente din 1741 - 275-305 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie GRĂDINARU, Virgil (autor) Câteva considerații referitoare la populația Banatului în anul 1825 315-325 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Contribuții documentare privind revoluția de la 1848 în Banat (martie-iunie) 327-349 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) "Astra bănățeană" - în perioada 1937-1948 369-381 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie RUSNAC, Mircea (autor) Procesul intentat conducătorilor bisericii romano-catolice din Banat (1951) și locul său în campania antireligioasă a regimului comunist 397-413 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie RANCU, Dacian (autor) Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu D. 471-472 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie VLAD, Șerban (autor) Aspecte ale activității Astrei în lumea satului bănățean 36-45 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie MORAR, Nicolae (autor) Sărbătorile sfintelor Paști în tradiția banățeană 156-160 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie CIOBOTIN, Blagoe (autor) Obiceiurile din timpul Postului-Mare și Săptămîna Patimilor la sârbii bănățeni 192-197 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie HLAȘNIK, Pavel (autor) Slovacii în Banat - de la colonizare pană în prezent 204-210 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie SVOBODA, Jaroslav (autor) Din istoricul colonizării cehilor în Banatul românesc: obiceiuri de primăvară la populația cehă din Sudul Banatului românesc 231-235 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie IVANCIOV CAROL, Matei (autor) Obiceiuri și tradiții ale minorității naționale bulgare din Banat 236-245 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie MIRCIOV, Ecaterina (autor), PEIOV, Agata (autor) Datini și obiceiuri de primăvară la comunitatea bulgară din Banat 246-249 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie TURCUȘ, Aurel (autor) Documente etnografice referitoare la Banat din secolul al XVIII-lea puse în lumină de Trințu Măran 279-280 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile comunităților culturii Vinca din Banat și din Oltenia 121-127 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MARE, Mircea (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare în Banatul românesc între secolele IV-IX 285-306 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie CALINOF, Eleonora (autor) Tortura în Banat (1770-1776) 431-470 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor), MUNTEANU, Rodica (autor) The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Toponimie din Banat - mici precizări și corecturi - 617-621 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie GOGOLAN, Aristida (autor) Simboluri cosmice și vegetale în ornamentica bănățeană 77-103 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie LAZĂR, Angela (autor) Ceramica bănățeană dovada de cultură materială a unei existente multimilrnare 105-111 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie MĂRAN, Trințu (autor) Documente din istoria graniței militare bănpțene. Sec. al XVIII-lea 207-265 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie GOGÎLTAN, Florin (autor) Uber die fruhbronzezeitlichen beile und axte im Banat 229-251 germană
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Orizont de așteptare în istoriografia bănățeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea - studiu de caz - 621-632 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Urbanizarea în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea 641-658 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Adunările generale ale Astrei în Banat după Marea Unire 671-677 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Demersurile diplomației românești pentru recuperarea bunurilor de patrimoniu ridicate de trupele sârbești din Banat în 1919 679-686 română
2000 Analele Banatului, V, seria Etnografie GAGA, Lidia (autor) Obiceiuri legate de naștere și îngrijirea noului născut la români și la etniile din Banat 79-90 română
2000 Analele Banatului, V, seria Etnografie DUMITRESCU, Corina (autor) Rituri de construcție în Banat 91-98 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie DULEA, Olivian (autor) Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (I. așezări) 207-263 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Problema satelor medievale pustiite din Banat 283-299 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Câteva aspecte ale formelor de stăpânire funciară specifice feudalității românești bănățene (sfîrșitul sec. XIV - mijlocul sec. XVI) 301-322 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Rolul bănățenilor la înfințarea Băncii "Albina" - pagini de istorie economică în ziarul "Dreptatea" (1897) 485-509 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie TIRON, Tudor-Radu (autor) Stema Banatului între 1921-1992 511-536 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie VERTAN, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea rezistenței anticomuniste în Banat 553-557 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor), SENTMIKLOSI, Alexandru (autor), UZELAC, Jovan (autor) Dubovac - o necropolă preistorică din Banat - expoziție internațională itinerantă 761-764 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie MARE, Mircea (autor) Obiecte de cult din perioada secolelor III/IV - IX din Banat 199-232 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie DULEA, Olivian (autor) Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (III. Monede și descoperiri izolate) 245-366 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor) Cîteva descoperiri monetare din Banat, inedite sau mai puțin cunoscute 299-304 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Situația mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînierii habsburgice, analizată prin prisma a două rapoarte de inspecție, dadînd din anii 1726 și respectiv 1727 335-382 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Încorporarea Banatului la Ungaria 383-432 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie GRĂDINARU, Virgil (autor) Imaginea Banatului reflectată de un dicționar istorico-geografic de la sfîrșitul sec. al XVIII-lea 433-441 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Lucrări ale meșterului argintar Johannes Kostics în biserici sîrbești don Banat 443-449 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie PETROMAN, Cornel (autor) Contribuții bănățene la expozițiile Astrei 483-498 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BEJAN, Adrian (autor) Economia satului bănățean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI) 265-293 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Dipozițiile camerei aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănățene de Organizare a Mineritului 343-369 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Angela (autor) Imaginea casei regale din Romania reflectată în presa românească din Banat între 1881-1918 371-378 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MUNTEANU, Ioan (autor) Emigrări din Banatul istoric la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 393-411 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru (autor) Cultură și politică în Banat (1944-1948). Sfîrșitul regionalei "Astra Bănățeană" 457-479 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.) 611-614 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie SPATARO, Michela (autor) Pottery typology versus technological choices: an easly neolithic case study from Banat (Romania) 63-77 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie FORȚIU, Sorin (autor) Despre prima atestare a denumirii Banatus Timisvarensis (1685) 67-113 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comuntățile sîrbești din Banat în secolul al XVII-lea 115-124 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ANDRASY, Diana (autor) Argintărie și sisteme de mărci. Catalogul mărcilor din secolul al XVII în colecțiile Banatului 125-141 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalismul cultural 273-296 română (rezumat în franceză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor) Două interesante monete descoperite în Banat 47-50 română
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie NEGRESCU, Marlen (autor) Desființarea instituției comunionului pe teritoriul fostei granițe militare bănățene 177-186 română (rezumat în germană)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie REININGER, Alice (autor) Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (1.teol) 187-213 germană (rezumat în engleză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Aspecte privind situația Banatului în anii primei mari conflagrații mondiale 239-257 română (rezumat în germană)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Regionalismul cultural în Banatul interbelic. Înființarea și organizarea regionalei "Astra Bănățeană" (1937) 259-272 română (rezumat în franceză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie PREDA, Sînziana (autor) Biografii exemplare în comunități de cehi din zona Banatului în secolele XIX-XX 285-293 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Nobili și cnezi bănățeni - noi reflecții asupra unor mutații sociale (1350-1450) 135-154 română (rezumat în franceză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie REININGER, Alice (autor) Wolfgang von Kempelen und die bevolkerungspolitik unter Maria Theresia und Joseph II. Im Banat (2.teol) 221-270 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Contribuții bănățene la Marea Unire 289-299 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie MIKLOSIK, Elena (autor) Portretul de înalt demnitar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Model central și model local în părțile bănățene ale austro-ungariei 415-430 română (rezumat în engleză)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Diplome de înnobilare și blazon din Banat (secolele XVI-XVII) 473-477 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor) Monede barbarizate de secolul al IV-lea, din bronz, din descoperiri izolate în Banat 69-76 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) O personalitate marcantă a Banatului Lucian Georgevici (1875-1940) 185-192 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MOSCOVICI, Ionela (autor) Banatul în așteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze 241-250 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Adunările generale ale regionalei "Astra Bănățeană" (1937-1948) 275-283 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Activitatea Uniunii Patrioților în Banat în anul 1944 291-301 română (rezumat în germană)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Mărturii asupra cnezilor din Banatul medieval de Câmpie (secolul XIV-prima jumătate a secolului XV) 267-284 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Livia (autor) Un destin feminin în Banatul sfârșitului de secol XVI: Barbara Moise 285-296 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie GLĂVAN, Ciprian (autor) Premisele, geneza și evoluția presei de limbă germană din Banat între anii 1771-1867 359-376 română (rezumat în engleză şi germană)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie MILIN, Miodrag (autor) Sârbii la 1848-1849 în Banat și Vojvodina 377-400 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Districtele medievale din Banat în viziunea lui Vicențiu Grozescu 401-418 română (rezumat în engleză şi franceză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie ALBERT, Carmen (autor) Ocupația sârbă din Banat în memorialistica bănățeană 449-456 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie CIURUȘCHIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională românească pentru unirea Banatului cu Romania (februarie-august 1919) 457-465 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Din istoricul activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 493-501 română (rezumat în engleză şi franceză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) 1965-1969: Banatul între liberalism și tendințe autoritariste 503-521 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie BĂLTEAN, Ion (autor) Câteva precizări cu referire la unele aserțiuni cuprinse în nota de recenzare a volumului Th e Prehistory of Banat (Editors-in-chief Nikola Tasić and Florin Drașovean), I. Th e Palaeolithic and Mesolithic (Edited by Florin Drașovean and Borislav Jovanović), EA Th e Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, 2011, 245 p., 77 fi g., ISBN: 978-973-27-2057-8, semnată de Elena-Cristina Nițu, Annales d’Université Valahia Târgoviște, Tome XIII, Nr. 1, 2011, p. 91–98. 545-550 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie GRUMEZA, Lavinia (autor) Sicrie și amenajări funerare din lemn atestate la sarmații de pe teritoriul Banatului 97-113 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg 173-188 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie GLĂVAN, Ciprian (autor) Învățământul de limbă germană din Banat până la începutul perioadei dualiste 291-296 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Din istoricul Partidului Național Popular în Banat în a doua jumătate a anului 1946 383-391 română (rezumat în engleză şi franceză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Despre unele sincronisme de la sfârșitul neoliticului târziu și începutul eneoliticului timpuriu din Banat și Transilvania. O abordare Bayesiană a unor date absolute publicate de curând și republicate recent 11-34 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie GRUMEZA, Lavinia (autor) Roman coins in Sarmatian graves from the territory of Banat (2nd-4th centuries AD) 117-128 engleză
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie TĂNASE, Daniela (autor) Mărturii arheologice din epoca timpurie a migrațiilor în Banat-etapa D2 147-158 română (rezumat în engleză şi germană)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Structuri domeniale în Banatul medieval de Câmpie. Date asupra patrimoniului funciar al unui comite de Caraș din perioada angevină 233-249 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie DRĂGHICI TEODORA, Ligia (autor) Evoluția simbolisticii blazoanelor în cazul înnobilărilor cu acordare de blazon în Transilvania, Banat și Partium în cursul secolelor XVI-XVIII. Studiu comparativ 325-332 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie VERTAN, Maria (autor) Organizarea administrativ-teritorială a Banatului istoric în perioada 1717-1860 361-379 română (rezumat în engleză)
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie NOVĂNESCU, Ion (autor) „Chestiunea Banatului” între politica națională și politică de partid. Mari polemici politice și parlamentare (decembrie 1923) 465-480 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Noi date despre istoricul activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 505-512 română (rezumat în engleză)
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 PETRESCU, Paul (autor) Contribuții la studiul arhitecturii populare din Banat 147-175 română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BOCȘE, Maria (autor) Contribuții la studiul opregului bănățean 243-259 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia (autor) Nașterea la români și la etniile din Banat 443-458 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Romulus Vuia și cultura populară a Banatului 93-103 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Clarinetul de aur al Banatului: George Motoia Craiu - Irimia Nicolae 463-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DRAȘOVAN, Florin (autor) Observații pe marginea unor materiale inedite privind raporturile dintre culturile Starcevo-Criș, Vinca A și lumea liniară în Nordul Banatului .9-48 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Ioan (autor) Situația Banatului la sfîrșitul primului război mondial 567-579 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȘTEFAN, Cristian (autor) Cultura Verbicioara. Câteva observații Arheologie 89-100 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie MATEI, Corina (autor) Restaurarea unor planuri militare de secol XVIII ale cetății Timișoara Conservare - restaurare 293-298 română, engleză
1996 Arheologia Medievală, I ȚEICU, Dumitru (autor) Forschung mittelalterlicher Archaologie im Banat .9-34 germană
1996 Arheologia Medievală, I ROMAN, Ioan (autor) Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu Dumitru 207-209 română
1998 Arheologia Medievală, II OȚA IOAN, Silviu (autor) Mormintele bogomite din sudul Banatului (secolele XII-XV) 113- română
1998 Arheologia Medievală, II EL SUSI, Georgeta (autor) Arhaozoologische Forschungen in den mittellalterlichen Siedlungen des Banats 173- germană
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Banatul montan în evul mediu - Teicu D. 299- română
1941 Balcania, IV TUFESCU, Victor (autor) O măruntă populație balcanică din Banat, Crașovenii 503-529 română
1942 Balcania, V, nr. 1 SUCIU, I.D. (autor) O lucrare asupra minelor bănățene scrisă de un Macedo-Român 429-431 română
1943 Balcania, VI PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain Philologie et folklore 498-515 franceză
1943 Balcania, VI DRAGOMIR, Silviu (autor) Dr. THIM JOZSEF, A magyarországi 1848-49-iki szerb föölkelés története. Kiadja a magyar történelmi társulat. (Magyarország ujabbkori történetének forrásai). Histoire de la rébellion serbe de 1848-49 en Hongrie. 3 volumes. Comptes rendus 554-563 franceză
1943 Balcania, VI Dr., DAN, Mihail P. (autor) SVETON Dr. JAN, Slováci v euyopskom zahraniti (Die europäischen Ausslandsslovaken), Spisy Slovenskej Akademie vied a umeni, t. 3, Bratislava 1943, 129 p. + 10 cartes. (Avec un résumé en allemand (pp. 111-125). Comptes rendus 576-580 franceză
1971 Banatica, 1 DAICOVICIU, Constantin (autor) Banatul antic (Probleme și perspective) 11-15 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale neoliticului în Banat 17-31 română
1971 Banatica, 1 ISAC, Dan (autor) Monumente votive romane din Banat 111-125 română
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat 139-142 română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157-162 română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel (autor) Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163-176 română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179-190 română
1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker (autor) Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197-216 română
1971 Banatica, 1 CORDOȘ, Nicolae (autor) Lugojenii și Emanuil Gojdu 281-287 română
1971 Banatica, 1 NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe și valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1877) 301-310 română
1971 Banatica, 1 HORVATH, Alexandru (autor) Tradiții și aspecte din lupta revoluționară a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313-319 română
1971 Banatica, 1 GHERCA, Cornel (autor) Forme ale luptei desfășurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin 321-331 română
1971 Banatica, 1 FARKAS, Walter (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333-338 română
1971 Banatica, 1 ȘERBAN, Ion (autor) Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339-346 română
1971 Banatica, 1 FENEȘAN, Costin (autor) Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 349-351 română
1971 Banatica, 1 BÎRSESCU, Alexandru (autor) Nicolae Iorga călător în Banat 373-382 română
1971 Banatica, 1 PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) 383-391 română
1971 Banatica, 1 CICALĂ, Ion (autor) Ziarul "Drapelul" - factor activ în mișcarea națională a românilor bănățeni 393-412 română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea (autor) Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin 13-23 română
1973 Banatica, 2 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat 25-57 română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) 79-84 română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praetorium (Mehadia) 103-114 română
1973 Banatica, 2 ISAC, Dan (autor), STRATAN, Ion (autor) Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj 117-129 română
1973 Banatica, 2 BEJAN, Adrian (autor) Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) 131-137 română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor), UZUM, Ilie (autor) Cetatea de la Pescari 141-156 română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al XVI-lea 157-163 română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 165-185 română
1973 Banatica, 2 WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate al sec. al XVIII-lea 187-198 română
1973 Banatica, 2 KAROLYI, Dionisie (autor) Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) 201-217 română
1973 Banatica, 2 DAN, Mihail (autor), UZUM, Ilie (autor) Din corespondența generalului Traian Doda cu Vincențiu Babeș 219-224 română
1973 Banatica, 2 NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Pavel Rotariu privind ziarul "Luminătorul" (1880-1894) 235-249 română
1973 Banatica, 2 BATHORY, Ludovic (autor) Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 269- română
1973 Banatica, 2 ȘERBAN, Ion (autor) Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
1973 Banatica, 2 MATEI, Ștefan (autor) Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat 311- română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina (autor) Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea 325- română
1973 Banatica, 2 BOCȘAN, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea 345- română
1975 Banatica, 3 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat .7- română
1975 Banatica, 3 SOROCEANU, Tudor (autor) Însemnătatea comitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat 33- română
1975 Banatica, 3 DANI, Ioan (autor), FENEȘAN, Costin (autor) O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea 145- română
1975 Banatica, 3 FENEȘAN, Costin (autor) Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea 153- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe (autor) Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
1975 Banatica, 3 POPA, Ion (autor) Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) 271- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1977 Banatica, 4 DAN, Mihail (autor), FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat 259- română
1977 Banatica, 4 ZABERCA, Vasile (autor) Bănățenii - susținători ai războiului pentru cucerirea independenței 293- română
1977 Banatica, 4 DUDAȘ, Vasile (autor) Aspecte ale grevei generale din august 1920 în Banat 355- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos (autor) Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1972-1918 471- română
1979 Banatica, 5 MATEI, Ștefan (autor) Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts 277- română
1979 Banatica, 5 CIULEI, Gheorghe (autor) Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu 285- română
1979 Banatica, 5 TRÎPCEA, Theodor (autor) Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea 291- română
1979 Banatica, 5 WOLLMANN, Volker (autor) Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglidit ăntr-un album-cartografic 297- română
1979 Banatica, 5 PĂIUȘAN, Radu (autor), SAV, Corneliu (autor) Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului 341- română
1979 Banatica, 5 MILIN, Miodrag (autor) Situația revoluționară în Banat (1914-1918) 383- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile (autor) Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion (autor) Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion (autor) Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat 43- română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) 147- română
1981 Banatica, 6 STOICOVICI, Eugen (autor) Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului 173- română
1981 Banatica, 6 HAȚEGAN, Ioan (autor) Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea 217- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor) Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat 225- română
1981 Banatica, 6 MILIN, Miodrag (autor) Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) 277- română
1981 Banatica, 6 ȘORA, Gheorghe (autor) Unele aspecte privind învățămîntul românesc din Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 345- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Documente medievale bănățene (1440-1653) 501 română
1983 Banatica, 7 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
1983 Banatica, 7 ROGOZEA, Petru (autor) Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat 139- română
1983 Banatica, 7 GUDEA, Nicolae (autor), MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană 151- română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
1983 Banatica, 7 CIULEI, Gheorghe (autor) Cauze penale în evul mediu în Banat 333- română
1983 Banatica, 7 OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat 409- română
1983 Banatica, 7 OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean 509- română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV 173-186 română
1985 Banatica, 8 HAȚEGAN, Ioan (autor) Mihai Vitezul și Banatul 213-219 română
1985 Banatica, 8 CALINCOF, Eleonora (autor) Atestări documentasre privind caracterul antihabsburgic al rîscolalei populare din Banat din anii 1737-1739 321-242 română
1985 Banatica, 8 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) 335-341 română
1985 Banatica, 8 OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat 449-453 română
1985 Banatica, 8 CĂLIN, Petru (autor) Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru 473-475 română
1987 Banatica, 9 BAGOZKI, Claudiu (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări etno-arheologice și sondaje în Munții Banatului (1986) 65-85 română
1987 Banatica, 9 BUGILAN, Ioan (autor), MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la problema și la repertoriului movilelor de pamînt din Banat 87-198 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monede romane din secolul IV descoperite în Sudul Banatului 271-280 română
1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg 378-398 română
1987 Banatica, 9 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat, în rătboiului antihitlerist, în octombrie 1944 (I) 467-478 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile (autor) Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
1991 Banatica, 11 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RUS, Dana (autor) On the development neolithic architecture in Banat 87-118 engleză
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru (autor) Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începiturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-II MADGEARU, Alexandru (autor) Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele băînățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei .7-12 română
1993 Banatica, 12-II BOLDEA, Ligia (autor) Situația social-economică și juridica a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI) 13-24 română
1993 Banatica, 12-II RĂUȚ, Octavian (autor) Morile medievale din Banat 25-45 română
1993 Banatica, 12-II CIULEI, Gheorghe (autor) Acte de zălogire din Banatul medieval 65-73 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Imaginea "neamșului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
1993 Banatica, 12-II BOCȘAN, Nicolae (autor) Imaginea Europei în czltura iluministă a românilor bănățeni 183-188 română
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin (autor) Însemnări despre românii bănățeni într-un jurnal de calătorie din 1817 189-197 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Epidemii și mentalități în Banatul luminilor 199-212 română
1993 Banatica, 12-II BOTA, Ionel (autor) Biblioteci publice din centrele urbane ale Banatului în perioada 1850-1918 229-235 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Uber die anfange der mittelalterlichen befestigungsarchitektur im Banat 209-213 germană
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram (autor) Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV .5-15 română
1995 Banatica, 13-II BOLDEA, Ligia (autor) Înnobilare și confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI) 27-44 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Banat: Un curs de metodică de acum un veac și jumătate 79-96 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
1995 Banatica, 13-II SCRECIU, Viorel (autor) Documente americane privind situația Banatului în prima jumătate a anului 1919 373-382 română
1996 Banatica, 14 BOLDEA, Ligia (autor) Probleme ale studiului genelogic al familiilor nobile romane bănățene 53-92 română
1996 Banatica, 14 CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european în colecții din Sudul și estul Banatului - Considerații introductive - 93-148 română
1996 Banatica, 14 GRAF, Rudolf (autor) Forța de muncă pe posesiuinile bănățene ale StEG. Structura ei 235-234 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu (autor) Divorț în stil bănățean 251-263 română
1996 Banatica, 14 BOCȘAN, Nicolae (autor) Istoriografia bănățeană între multiculturalism și identitate națională 265-282 română
1996 Banatica, 14 BOTA, Ionel (autor) Contribuții la tipologia bibliotecii din mediul rural al Basnatului, intre 1850-1918. Categorii de biblioteci 283-291 română
1996 Banatica, 14 DOBRESCU, Victor (autor) Călătoriile lui Ciprian Porumbescu în Banat 293-300 română
1996 Banatica, 14 DRONCA, Lucian (autor) Activitatea băncii "Victoria" din Arad (1887-1918) 301-346 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea (autor) Confrintări politice și electorale în județele bănățene în anul 1946 395-415 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la Banat înainte de cucerirea romană 147-160 română
2000 Banatica, 15-I OȚA, Silvia (autor) Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
2000 Banatica, 15-II DOBRESCU, Victor (autor) Răspîndirea operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu în Basnat și Bucovina 145-160 română
2000 Banatica, 15-II MĂRAN, Mircea (autor) Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică 169-173 română
2000 Banatica, 15-II COPĂCEANU, Gelu (autor) Specificul bănățean în cadrul civilizației interbelice 213-219 română
2000 Banatica, 15-II BICU, Gabriela (autor) Mărturii orale despre rezistența anticomunistă din Munții Banatului 259-275 română
2000 Banatica, 15-II OBEȘTERESCU, D. (autor) Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Munții Banatului 277-286 română
2003 Banatica, 16-I EL SUSI, Georgeta (autor) Analogii și diferențe între economiile animaliere ale comunităților Vinca și grupul Foeni în așezări din Banat 135- română
2003 Banatica, 16-I ȚEICU, Dumitru (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339- română
2003 Banatica, 16-II BOLDEA, Ligia (autor) Particularități ale statutului social-juridic al nobililor români bănățeni (sec. XIV-XV) .7-18 română
2003 Banatica, 16-II ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Memorie și istorie în satele fin Banatul Montan 107-193 română
2003 Banatica, 16-II ZABERCA, Vasile (autor) Reuniunea învățătorilor români de la școlile confesionale gr. Or. Din dieceza Caransebeșului: Conferințe învățătorești și adunări generale ale reuniunii în Banatul Sîrbesc 225-232 română
2003 Banatica, 16-II ARDELEAN, Radu (autor) Institutiile de credit ale românilor bănățeni la sfîrșitul sec. al XIX-lea - începutul sec al XX-lea în dezbatere (Viziunea ziarelor Dreptatea si Drapelul) 233-248 română
2003 Banatica, 16-II RUSNAC, Mircea (autor) Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945) cu referire specială la Banat 303-327 română
2003 Banatica, 16-II RUSNAC, Mircea (autor) Mișcarea de rezistență anticomunistă din Banat (1945-1953) 371-394 română
2005 Banatica, 17 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
2005 Banatica, 17 PÎRVU, Ion (autor), SANDU, Valentin (autor) Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru (autor) Arheologia Banatului. Cercetări româno-sîrbe. Conferință științifică. Reșița 27-29 octombrie 2005 617-619 română
2008 Banatica, 18 BOZU, Ovidiu (autor) Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat 81-105 germană
2008 Banatica, 18 BOLDEA, Ligia (autor) Veleități și oportunități ale nobilimii bănățene în vremea lui Sigismund de Luxemburg 197-221 română
2008 Banatica, 18 MARGINA, Adrian (autor), MARGINA, Livia (autor) Mores et Ceremonias ecclesiasticas ignorabant. Religie populară în comunitățile catolioce din Banjat în secolul al XVII-lea 321-346 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2009 Banatica, 19 MARGINA, Livia (autor) Cîteva documente privind judele sătesc în Banat (secolele XIV-XV) 31-39 română
2009 Banatica, 19 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Populația Banatului și Transdilvaniei oglindită în scrisorile pe care Ignaz von Born le-a scris în anul 1770 în timpul călătoriei sale prin cele două provincii 117-158 română
2009 Banatica, 19 MĂRAN, Mircea (autor) Românii din Banatul sîrbesc în primăvara anului revoluâionar 1848 173-185 română
2009 Banatica, 19 BABEU, Ana-Carina (autor) Aspecte ale activității filantropice în comunitatea ortodoxă bănățeană (1881-1918) 261-269 română
2009 Banatica, 19 VIȘAN, Mihai (autor) Statutul juridic al evreilor bănățeni în regimul dictaturii de război 329-341 română
2009 Banatica, 19 BOCȘAN, Nicolae (autor) Viața bisericească a sîrbilor din Banat între anii 1865-1918 391-393 română
2009 Banatica, 19 BOLDEA, Ligia (autor) Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. 394-400 română
2010 Banatica, 20-1 RADU, Adriana (autor) Descoperiri de plastică neolitică în Banat .9-29 română
2010 Banatica, 20-1 SECULICI, Bogdan (autor) Arta minoră medievală din Banat - Țeicu Dumitru 334-336 română
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia (autor) Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin (autor) O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 DUMITRESCU, Angela (autor) Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
2010 Banatica, 20-2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
2010 Banatica, 20-2 RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
2010 Banatica, 20-2 MADLY, Lorand (autor) Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea (autor) Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru (autor) Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
2011 Banatica, 21 IUSZTIN, Zoltan (autor) Pătrunderea stăpînirii maghiare în Banat. Contribuții la apariția instituțiilor de tip occidental .11-35 română
2011 Banatica, 21 BOLDEA, Ligia (autor) Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIX-XVI siecles 37-54 franceză
2011 Banatica, 21 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
2011 Banatica, 21 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Studenți din Banatul montan la școli și iniversități europene (1750-1850) 163-208 română
2011 Banatica, 21 ARDELEAN, Radu (autor) Răscoala țăranilor bănățeni de la 1737-39 în viziunea lui Vicențiu Grozescu 209-229 română
2011 Banatica, 21 VIȘAN, Mihai (autor) Administrație și legislație administrativă în Banatul antebelic (1860-1918) 315-334 română
2011 Banatica, 21 SANDU, Valentin (autor) Rolul bănățenilor în cadrul "Societății pentru un fond de teatru român" (1970-1914) 335-352 română
2011 Banatica, 21 DUDAȘ, Vasile (autor), TRAIA, Ioan (autor) Un caz de sustragere de la îndatoriile militare în anii primului război mondial și consecințele sale asupra unui tînăr bănățean 353-360 română
2011 Banatica, 21 MOSCOVICI, Ionela (autor) Misiunea franceză de interpunere în Banat: Martie-Mai 1919 361-378 română
2011 Banatica, 21 PĂIUȘAN, Radu (autor) Noi aspecte ale activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 427-444 română
2011 Banatica, 21 ALBERT, Carmen (autor) Istoria învățămîntului românesc din Banat 1900-1918 - Rotaru-Dumitrescu Angela 497-501 română
2011 Banatica, 21 NAGHI, Gheorghe (autor) Istorie la Gazetă în Banat - Ardelean Radu 502-507 română
2012 Banatica, 22 MUNTEANU, Ioan (autor) Statute ale reuniunilor culturale. Rolul lor în afirmarea mișcării culturale românești din Banatul istoric 259-275 română
2012 Banatica, 22 MOSCOVICI, Ionela (autor) Violence variables in the Banat at the end of world war I 277-293 engleză
2012 Banatica, 22 BĂLȚOI, Viorel (autor) Deportarea cetățenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică 341-364 română
2012 Banatica, 22 PĂIUȘAN, Radu (autor) Din activitatea Partidului Național Popular în Banat la mijlocul anului 1946 365-380 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia (autor) De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 401-407 română
2012 Banatica, 22 IAȘIN ZORAN, Sașa (autor) Banatul de-a lungul veacurilor - Matițki M., Iovici V. 412-418 română
2013 Banatica, 23 ȚEICU, Dumitru (autor) Eclesiastical arhitecture in the Banat during the 14th-15th centuries. The reflection of a border area identity 429-460 engleză
2013 Banatica, 23 IUSZTIN, Zoltan (autor) Comitatul nobiliar - caracteristici și constituire cu privire specială asupra Banatului medieval 505-526 engleză
2013 Banatica, 23 FENEȘAN, Costin (autor) Franciscanii în Banatul de Munte la sfîrșitul celei de-a doua și la începutul ceșei de-a treia stpăniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738) 649-680 română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Minodora (autor) Moara de apă din Banat - Țeicu D. 699-701 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BEJAN, Adrian (autor) La Dacie de Sud-Ouest (Le Banat) au IV-VII siecles reflectee par les decoubertes archeologiques 380-389 franceză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII DINAN, Elisabeth (autor) Lithic technology and raw material use from early Neolithic sites in the Banat and Oltenia 251-252 engleză
1976 Biharea, 1976 SĂCARĂ, Nicolae (autor) "Centrul Civic" de la Muzeul Satului Bănățean III. Muzeologie 253-275 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 ELSUSI, Georgeta (autor) Date arheozoologice asupra unor specii domestice gospodărite în comunitățile neolitice timpurii din Banat și Transilvania 71-91 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 NIȚU, Elena-Cristina (autor) The prehistory of Banat - Tasic Nikola, Drașovean Florin 239-249 engleză
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII TUȚULESCU, Ion (autor) O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat 47-62 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 OȚA, Silviu (autor) Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română (rezumat în engleză)
1973 Cercetări istorice, IV GOSTAR, N (autor) Acad.Constantin Daicoviciu VII. Recenzii 425-426 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.). Numismatică (Numismatics) 191-198 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) Fourth Century A.D. Coinage From Southern Banat Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 273-288 engleză
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., MOISIL, Delia (autor) Un tezaur de monede de bronz romane târzii din zona Dunării Mijlocii sau de Jos / A late Roman hoard of bronze coins from the Middle or Lower Danube Area Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 27-37 română (rezumat în engleză)
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu (autor) Aspecte social-economice ale practicării morăritului în partea de sud-est a Banatului 195-210 română, germană
1971 Crisia, I MIHĂILESCU, Vintilă (autor) Porțile Transilvaniei 9-12 română
1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin (autor) Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 107-112 română
1979 Crisia, IX FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
1980 Crisia, X ȘORA, Gheorghe (autor) Din legăturile lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transilvania și Banat III. Articole şi note 589-598 română
1980 Crisia, X BORUGĂ, E. (autor) Emilia Lungu Puhallo - colaboratoare din Banat la Revista "Familia" III. Articole şi note 599-616 română
1981 Crisia, XI FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) (II) II. Documente şi memorii 259-319 română
1988 Crisia, XVIII ROȘCA, Felician (autor) Michael Haydn și viața muzicală din Oradea (1757-1762) VII. Muzeografie 755-761 română
2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII MOISA, Gabriel (autor) Poziția socialiștilor români din Ungaria, Transilvania și Banat față de revoluția maghiară din 1919 I. Studii şi articole 221-226 română
2007 Crisia, XXXVII MARTA, Doru (autor) Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. III. Recenzii 235-236 română
2008 Crisia, XXXVIII MAGINA, Adrian (autor) Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie I. Studii şi articole 75-94 română
2010 Crisia, XL MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 I. Studii şi articole 281-286 română
2012 Crisia, XLII HOCHHAUSER, Ronald (autor) Centrala hidroelectrică a Timișoarei - Jancso Arpad 204-205 română
2014 Crisia, XLIV ARDELEAN, Klementina (autor) Contribuții la cunoașterea activității reuniunii femeilor române din Lugoj (1863-1918) 75-80 română
2017 Crisia, XLVII CIURE, Florina (autor) Cucerirea Timișoarei de către Habsburgi (1716) în izvoare venețiene de epocă 91-113 română
2018 Crisia, XLVIII GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Ecouri ale Revoluției polone din 1830-1831 în Ardeal, Banat și Crișana 155-171 română
2018 Crisia, XLVIII HOCHHAUSER, Roland (autor) Helmut Kulhanek, Mori în Reșița și împrejurimile mai apropiate, Editura Doku-Verlag, Mechernich (Germania), 2016, 137 p. 265-267 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII ILIE NICOLETA, Luiza (autor) Drama dislocaților din Banat în Cîmpia Bărăganului, reflectată în documente de arhivă călărășene 83-91 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII BORONEANȚ, Adina (autor) Early neolithic lithic industries (the Banat and Transylvania) 19-35 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII LAZAROVICI CORNELIA, Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Contribuții privind arhitectura neoliticului din Banat, Crișana și Transilvania 399-420 română
2004 Cumidava, XXVII FRÎNCU, Raluca (autor) Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (sec. XIV-XVI) 74-84 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Construcții cu caracter public și privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat 121-145 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană ăntre anii 1718-1926, analizate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 281-304 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Ofrande animale în necropolele de epoca bronzului din Banat 71-78 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CICA, Maria (autor), CICA, Vasile (autor) Aspecte ale medicinii populare din Banat 420-429 română
2007 Istros, XIV OȚA, Silviu (autor) Techniques d'execution des parures et accessoires vestimentaires decouvertes dans les necropoles de l'horizon funeraire sud-danubien-2 sur le territoire du BanatHistorique (fin du XI- debut du XIIIe siecles 363-409 franceză
2012 Istros, XVIII MAGINA, Adrian (autor) The Hapsburgs religious policy in the Banat (1551-1552) 323-333 engleză
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe (autor) Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion (autor) Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX NEUMAN, Carmen (autor) Șube și cojoace din Colecția de Etnografie a Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș III. Etnografie şi folclor 437-449 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie MORTZ, Tobias (autor) Sternparallaxe bemerkungen einer alterurnenfelderzeitlichen ornamentform zwischen Banat und Harz 93-110 germană
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN GABRIELA, Ana (autor) Școala și comunitățile urbane din Banatul Montan în perioada interbelică 171-179 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Dezvoltarea urbană a unor așezări din banatul Montan la începutul perioadei interbelice (I) 181-190 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Stadtebau im Mittelalter. Siebenburgen. Banat und Kreischgebiet (1242-1347) - Niedermaier P. 229-233 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI COTOI, Ovidiu (autor) Cultura Vinca tîrzie (faza C) în Banat - Drașovean Florin 491-494 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OȚA, Silviu (autor) Podoabe de influență bizantină și orientală de pe teritoriul Banatului istoric (secolele XIII-XV) 75-97 română
1974 Muzeul Național, I SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944 121- 127 română
1975 Muzeul Național, II NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432) 381-386 română
1976 Muzeul Național, III NEMOIANU, Alexandru (autor) Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles 265 -268 română
1981 Muzeul Național, V DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 295-299 română
1982 Muzeul Național, VI NEGUȚU, Mariana (autor) Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854 231-234 română
2000 Muzeul Național, XII STANCA DESA, Ileana (autor) Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930 263-271 română
2007 Muzeul Național, XIX OȚA, Silviu (autor) Populații atestate în Banat în secolele IX-XII surse istorice și problemele arheologice / Populations attestées dans le banat aux IX-XII siècles sources historiques et problèmes archéologiques 17-38 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie PĂTRAȘCU, Ion (autor) Ștefan Velovan cercetător al așezărilor romane din Banat 129- română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor), MARINESCU, Mariana (autor) The genus Donacia FABRICIUS 1775 (Coleoptera: Chrysomelidae) in Romania Animal Biology / Biologie animală 147-150 engleză; română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă referent de specialitate, HERAC, Angelica-Telica (autor) Vasile Popovici din Valea Almăjului - la 89 de ani INTERVIURI 23-24 română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie referent de specialitate, HERAC, Angelica-Telica (autor) Istoria trăită a bănățenilor INTERVIURI 49-50 română
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru (autor) Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I LEU, Valeriu (autor) Informații dintr-un vechi manuscris lugojean despre construcția unor biserici bănățene Istorie 153
2002 Patrimonium Banaticum, I VERTAN, Maria (autor) Romantismul revoluționar pașoptist în conștiința unor intelectuali bănățeni - învățătorii Traian Lungu și Adam Inișcu Istorie 163
2002 Patrimonium Banaticum, I ANDRASY, Diana Mihoc (autor) Introducere în studiul argintăriei secolului al XVIII-lea în Banat Istoria artei, arhitectură, monumente 193
2002 Patrimonium Banaticum, I MIKLOSIK, Elena (autor) Contribuții la istoria Teatrului (”Nou”) din Timișoara Istoria artei, arhitectură, monumente 215
2002 Patrimonium Banaticum, I CARMEN, Albert (autor) Autobiografia unui sculptor bănățean Iuliu Bosioc (1875-1959) Istoria artei, arhitectură, monumente 251
2002 Patrimonium Banaticum, I DĂNILĂ, Simion (autor) Documente inedite privitoare la începuturile învățământului bănățean Istoria Culturii 313
2002 Patrimonium Banaticum, I EVSEEV, Ivan (autor) Recenzie - Aurel Turcuș, Descinderi în Cultura populară, Timișoara, Editura Excelsior, 2001, 172 p. Istoria Culturii 331
2003 Patrimonium Banaticum, II PETRESCU, Sorin M (autor) Câteva ocupații ale comunităților din peșterile Banatului în secolele II-XXI Arheologie 109
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Dorel (autor) e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
2003 Patrimonium Banaticum, II HAȚEGAN, Ioan (autor) Timișoara mitropolitului Iosif (Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș) 1650-1653 Istorie 137
2003 Patrimonium Banaticum, II MUREȘAN, Sofronie (autor) Evoluția organizării administrativ - teritoriale a Banatului în sec. al XVIII-lea Istorie 141
2003 Patrimonium Banaticum, II MUNTEANU, Ioan (autor) Traian Vuia, concepții progresiste în gândirea politică din anii tinereții Istorie 151
2003 Patrimonium Banaticum, II DĂNILĂ, Simion (autor) Scrisori din "Bătaia Mare" Istorie 157
2003 Patrimonium Banaticum, II ANDRASY, Diana Mihoc (autor) Piese de argintărie din Budapesta în biserici sârbești din Banat Istoria Artei 191
2003 Patrimonium Banaticum, II CIOBANU, Tiberiu (autor) Nicolae Stoica de Hațeg, Cronicarul Banatului Istoria Culturii 231
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Maria (autor) Moștenirea spirituală a lui Constantin Diaconovici Loga Istoria Culturii 243
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCHESCU, Gheorghe (autor) Contribuții bănățene la teatrul românesc Istoria Culturii 249
2004 Patrimonium Banaticum, III BIAGI, Paolo (autor), SPATARO, Michela (autor) Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBOTARU, Dan Leopold (autor), MAILLOL, J M (autor), MORAVETZ, Iosif (autor) Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
2004 Patrimonium Banaticum, III MORAVETZ, Iosif (autor) Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
2004 Patrimonium Banaticum, III BOCHIȘ, Bogdan (autor) Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
2004 Patrimonium Banaticum, III TIMOC, Călin (autor) Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
2004 Patrimonium Banaticum, III FENEȘAN, Costin (autor) Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
2004 Patrimonium Banaticum, III MUREȘAN, Sofronie (autor) Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
2004 Patrimonium Banaticum, III NEGRESCU, Marlen (autor) Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
2004 Patrimonium Banaticum, III MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBANU, Tiberiu (autor) Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
2004 Patrimonium Banaticum, III CORNEA, Marius (autor) Un tablou de Giovanni Battista Pittoni (1687 - 1767) în colecția Muzeului Banatului Istoria Artei 163
2004 Patrimonium Banaticum, III ANDRASY, Diana Mihoc (autor) Mărci de taxă aplicate pe piese de argintărie Istoria Artei 171
2004 Patrimonium Banaticum, III IOVAN, Ioan (autor) Aurel Ciupe și primatul peisajului Istoria Artei 195
2004 Patrimonium Banaticum, III HAȚEGAN, Ioan (autor) Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLTEAN, Ion Cornel (autor) Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana (autor) Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M (autor) Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin (autor) Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2005 Patrimonium Banaticum, IV HAȚEGAN, Ioan (autor) Banatul în fața cuceririi otomane 1551 - 1552. Repere cronologice Istorie 149
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia (autor) Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2005 Patrimonium Banaticum, IV GLĂVAN, Ciprian (autor) Istoria si asezamintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIll-lea Istorie 201
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUREȘAN, Sofronie (autor) Charte vom Banat (harta Banatului) din anul 1784 - un prețios document cartografic Istorie 219
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Maria (autor) Numiri ale gradelor militare și personalului auxiliar, în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Hațeg Istorie 225
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan (autor) Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
2005 Patrimonium Banaticum, IV ALMĂJAN, Ion Marin (autor) Cum s-a împărțit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I.I.C. Brătianu Istorie 267
2005 Patrimonium Banaticum, IV REGEP, Rodica Banciu (autor) Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius (autor) Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2006 Patrimonium Banaticum, V HAȚEGAN, Ioan (autor) Familia Klapka Istorie 81
2006 Patrimonium Banaticum, V IVAȘCU, Bogdan (autor) Considerații privind rolul cadrelor de partid în campania electorală din 1946 - aspecte locale Istorie 131
2006 Patrimonium Banaticum, V PINTILIE, Ileana (autor) Oskar Szuhanek - un pictor al Banatului Istoria Artei 173
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani OȚA, Silviu (autor) Populații nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii și cumanii 489-520 română
2004 Revista Bistriței, XVIII GĂZDAC, Cristian (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat Arheologie 123-137 română
2012 Revista Bistriței, XXVI RUDOLF, Cristian (autor) Die Deutschen aus den Banater Bergland 1918-1940. Sozio-wirtschaftliche und politische Aspekte 249-263 germană, română
2012 Revista Bistriței, XXVI VANKO, Gheorghe Dusan (autor) L'udovit Boor și Ivan Bujna - personalități ale slovaciloer evanghelici din România în secolul XX 264-276 română, germană, slovacă
2018 Revista Bistriței, XXXII CÂRJA, Ion (autor), CÂRJA, Cecilia (autor) Marele Război și redimensionarea loialităților. Români ardeleni și bănățeni după despărțirea de „bunul împărat” 225-231 română, engleză
2011-2014 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXX, nr. 1-2 BELCI, Diana (autor) Crivina de Sus - satul bănățean scindat între tradiție și ”înnoire” 115-125 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HAȚEGAN, Ion (autor) Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MUNTEANU, Ioan (autor) Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 305-321 română
1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, seria 1984-1985 CUREC, Margareta (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784 33-41 română
1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, seria 1986-1987 KARMAR, Zoia (autor), TATU, Hristache (autor) Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndot și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) 35- română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MUNTEANU, Ioan (autor) Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat 473-481 română
1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, seria 1992-1994 PÎRVULESCU, Dorina (autor) Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea 299-307 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 IANOȘ, Vasile (autor) Administrație și fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778 - Feneșan C. 711-712 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 DULEA, Olivian (autor) Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII D. Hr. (II. Necropole și morminte izolate) 209-244 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI JUCAN, Codruța (autor) Villa rustica din Dacia intracarpatică și Banat. Aspecte economice 231-240 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV MANDAE, Cristina (autor) Contribuții bănățene la istoriografia interbelică  387-393 română
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II ROȘIU, Liliana (autor) Forme de raportare la monumentul istoric în comuntățile rurale din Banat 89-97 română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen (autor), STRATAN, I. (autor) Descoperiri monetare antice și bizabtine din Banat (I) 81- română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în cîteva sate din Banatul subcarpatic 45-52 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie IONIȚĂ, Vasile (autor) Mărturii de viață pastorală în toponimia Banatului 263-274 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie COMĂNICI, Germina (autor) Elemente etnografice din zona Banatului în răspunsurile la chestionarul Hașdeu 159-165 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Îndemn la cercetarea organologiei populare din Banat 181-197 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie WOLLMANN, Volker (autor) Preocupări și cercetări de epigrafie asupra Banatului roman 363-376 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Pippo Spano și lupta antiotomană în Banat în primele decenii ale secocului al XV-lea 388-402 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile (autor) Aspecte ale revoluției de la 1848 pe teritoriul regimentului Nr. 13 din granița bănățeană 463-467 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Contribuția Banatului de Sud la sprijinirea rîzboiului pentru ndependență (1977-1978) 469-475 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie CICA, Vasile (autor) Ocupații și meșteșuguri populare din Banat pe cale de dispatiție 111-124 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BOZU, Ovidiu (autor), RĂUȚ, Octavian (autor) Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat la sfîrșitul secolului al XV-lea (1490-1499) 303-317 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie DRECIN, Mihai (autor) Banca "Albina" din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Tradiție istorică și creativitate etno-culturală în costumul popular bănățean - Premise de analiză interdisciplinară 77-82 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Documente medievale bănățene (1440-1653) - Feneșan C. 347-348 română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Vasile (autor) 1918 - Mișcările revoluționare ale țărănimii din Banatul de Cîmpie 409- română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KALMAR, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor) Descoperiri Baden-Coțofeni în Banat 199-209 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Cnezii bănățeni și lupta antiotomană în primele decenii ale veacului al XV-lea 271-272 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÂPCEA, Theodor (autor) Contribuții inedite privind lupta antiotomană în Banat 1594-1597 273-278 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Amfora română în Banat 95-139 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MOROZ, Maria (autor) Contribuții privind cercetarea civilizației materiale din Banat, în epoca migrațiilor 153-167 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie HAMAT, Petru (autor) Comunioanele grănicerești bănățene 199-203 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Opregul - marcă a costumului popular bănățean 243-285 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) Marian Gumă, cercetător al epocii bronzului și epocii fierului în Banat 13-14 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Opinii privind cercetarea arheologică bănățeană - In memoriam Marian Gumă 17-20 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Zneamănul - simbol funerar în Banatul Montan 181-184 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Zneaman - a funeral symbol in the Mountain Banat 185-188 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie CRUCEANU, Ada (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) View on the banatian baroque culture 335-337 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel (autor) Unele considerații referitoare la toponimia Banatului de Severin 339-345 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel (autor) Unele considerații cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin 347-355 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie CRUCEANU, Ada (autor) Moneda în Banatul antic - Bălănescu Dana Antoaneta 383-383 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Sîmceaua - cuțit popular din Banat 127-135 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ION REMUS, Sorin (autor) Cronologia unui complex vincian din Banat pe baza extragerilor din bazele de date 199-214 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RANCU, Dacian (autor) Terminologia românească de origine latină a uneltelor agricole din Banatul Roman 285-292 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un secol al afirmării politico-miltare a cnezilor romani bănățeni (1350-1440) 323-331 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Biserica strămoșească din Banatul de sud și contribuția sa la făurirea Romaniei Mari (1867-1918) 353-380 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RUSNAC, Mircea (autor) Aspecte ale vieții politice din Banat în perioada 1944-1948 393-409 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie DUMITRESCU, Angela (autor) Evoluția rețelei școlare confesionalw românești din Banat la sfîrșitul secolului XIX-șa și începutul secolului XX 399-429 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie LIBER, Ivan (autor) Coruri de copii și tineret ale etniei ucrainiene din Banat. Trecut, prezent și perspective 37-41 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie LIBER, Ivan (autor) Jucăriile muzicale populare ale copiilor ucrainieni din Banat 105-105 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie PETRESCU, Sorin-Marius (autor) Two problems about the caves dwelling in Banat în prehistory 13-16 engleză
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie GLĂVAN, Ciprian (autor) Cenzura în imperiul habsburgic și in Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea pănă în anul 1848 149-152 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) The prehistory of Banat I. The Palaeolithic and Mesolithic - Tasik N., Drașovean F. 265-266 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BABEU, Carina (autor) De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700) - Margina A. 267-269 română
1970 Tibiscus, 1 STRATAN, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea Paleoliticului din Banat .7-18 română
1970 Tibiscus, 1 MEDELEȚ, Florin (autor) Asupra unor probleme ale prezenței sarmatice în Banat 59-63 română
1970 Tibiscus, 1 POPEȚI, Corneliu (autor) Aspecte ale învățămîntului românesc din Banat de la sfîrșitul secolului al XVIII.lea 64-71 română
1970 Tibiscus, 1 POPESCU, Dan (autor) Aspecte din lupta muncitorimii și țărănimii bănățene pentrz libertate socială și nașională (1818) 81-93 română
1970 Tibiscus, 1 MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind situația și lupta maselor muncitoare din Banat în anii crizei economice 94-112 română
1970 Tibiscus, 1 BUNESCU, Traian (autor), DOLGA, Aurora (autor) Din lupta mișcării socialiste din Banat împotriva asupririi sociale și naționale în primele două decenii ale veacului nostru 113-126 română
1970 Tibiscus, 1 STRATUL, Elena (autor) Acorus calamus L. - plantă medicinală în Banat 218-221 română
1970 Tibiscus, 1 FENEREȘAN, Costin (autor) Cronica Banatului. - Nicolae Stoica de Hațeg 231-231 română
1974 Tibiscus, 3 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cu privire la Neoliticul din Banat 45-64 română
1974 Tibiscus, 3 MARGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la sistemul vamal din cadrul Banatului în epoca romană 105-109 română
1974 Tibiscus, 3 DECEI, Aurel (autor) Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
1974 Tibiscus, 3 MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind radicalizarea politică a țărănimii din Banat în anii crizei economice 1929-1933 235-244 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale GROSSU, Alexandru (autor) Gasteropodele din Banat,caracteristica și asiciațiile acestora în diferitele ecosisteme 95-106 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale BOTOȘĂNEANU, Lazăr (autor) Apele subterane ale Banatului și fauna lor 163-168 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale STRATUL, Elena (autor) Contribuții la istoricul cercetărilor botanice pe teritoriul Banatului - sec. XVIII-XIX 183-190 română
1975 Tibiscus, seria etnografie BIZEREA, Marius (autor) Banatul, ca unitate și individualitate istorico-geografică în cadrul pîmîntului locuit de români I. Originea numelui de "Banat" și a conștiinței de "bănățean" .7-25 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida (autor) Funcții simbolice de ritual ale unor piese de port popular bănățean 79-85 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ȚĂRANU, Nicolae (autor) Tipologia locuinței țărănești de tradiție arhaică din Banat 87-106 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TELEGUȚ, Mircea (autor) Fîntîni țărănești în Banat 107-116 română
1975 Tibiscus, seria etnografie ROZKOS, Pavel (autor) Obiceiuri de familie la slovacii bănățeni 169-187 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LARIONESCU, Sandală (autor) Destructurare și permutări funcționale în călușul bănățean 199-204 română
1975 Tibiscus, seria etnografie SĂCARĂ, Nicolae (autor) Ioachim Miloia - planuri inedite ale unor biserici de lemn din Banat 261-266 română
1975 Tibiscus, seria etnografie TURCUȘ, Aristida (autor) Cercetarea portului popular românesc din Banat între anii 1944-174 275-280 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OPREA, Valeria (autor) Paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) în condițiile ecologice din Banat 67-75 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale TUDOSIE, Rodica (autor) Plante existente în herbarul Muzeului din Timișoara, colectate de pe teritoriul Banatului, susceptibile de a face parte din PCN 77-82 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GOIAN, Mircea (autor) Noi agenți fitopatogeni pentru cultura soiei în Banat 95-99 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KONIF, Frederic (autor) Rhyparioides metelkanus (Lederer 1861) (Lepidoptera, Arctiidae) în Banat 119-124 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale BĂNĂRESCU, Petre (autor) Particularități ale faunei primar acvatice epigee a Banatului 157-163 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale OANCEA, Zeno (autor) Problema parcurilor naționale în Banat 301-306 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KAKUCS, Lajos (autor) Cîteva aspecte ale activității societății medicilor și naturaliștilor reflectate în congresele ținute în BanaT 319-325 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale BALACI, A. (autor) Rezultatele unui studiu psihosociologic efectuat la muzeul Banatului 339-345 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe EL SUSI, Georgeta (autor) Animal Offerings in Hallstattian Cemeteries from Banat (South-West of Romania) 203-205 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe EL SUSI, Georgeta (autor) Animal offerings in hallstattian necropolis from Banat (South-West Romania) 229-229 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu OȚA, Silviu (autor) The Cuman Society on the Banat Territory (13-14th centuries) 595-609 engleză