Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) , POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Cernavodă III-finds at Mironești, Giugiu County .3-17 engleză
articol de periodic CRĂCIUN, Casian (autor) Bogăție sufletească, bunătate omenească și iubire dumnezeiască la o importantă etapă a vieții Domnului Profesor Ionel Cîndea XI-XII română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Ionel Cândea, la 60 de ani XIII- XV română
articol de periodic Publicații științifice - Ionel Cîndea - XVII- română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Bols geto-daces a decor en relief et representations figuratives 19-31 franceză
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Recipients de bronze romains decouverts dans l'espace Est-Carpatique (1er siecle av. J.C. - 1er siecle apr. J.C.) 33-49 franceză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) La recouquete de la Dacie Meridionale et le debit de la politique de Reconquista - de Justinien I 51-63 franceză
articol de periodic PAPACOSTEA, Șerban (autor) Romanitatea răsăriteană: unitate și diversitate 65-74 română
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Podoabe de influență bizantină și orientală de pe teritoriul Banatului istoric (secolele XIII-XV) 75-97 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) La fortification en Terre de Giera 99-104 franceză
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin (autor) , MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cîteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la Mănăstirea Corbii de Piatră 105-124 română
articol de periodic APETREI, Cristian (autor) Date și interpretări noi în legătură cu absamblul rezidențial de la Polata, jud. Gorj 125-144 română
articol de periodic MUREȘAN, Dan (autor) Princes du Sud-Est europeen otages a Constantinople (X-XV siecles) 145-153 română
articol de periodic POP, Ioan-Aurel (autor) Rolul intrucțiunilor religioase în dezvoltarea și consolidarea voievodatului Transilvaniei 155-167 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Transilvania împotriva lui Carol Robert. Voievodul Ladislau Kan și poziția sa în conflictul pentru coroana regală a Ungariei (1301-1310) 169-177 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Document emis de Alexandru cel Bun păstrat în arhivele din Barcelona 179-208 română
articol de periodic POSTICĂ, Gheorghe (autor) Istoricul cercetării arheologice în zona Orheiului Vechi 209-248 română
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) The milanese reports on the hungarian events of 1456 249-260 engleză
articol de periodic CRISTEA, Ovidiu (autor) Veneția și pirateria în Levant la sfîrșitul secolului al XV-lea: cazul corsarului "Camali" (1492-1493) 261-273 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului 275-294 română
articol de periodic POPESCU, Anca (autor) Schela Măcin în secolul al XVI-lea (după reglementări comerciale otomane) 295-310 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) The Vlachs/Morlaks in the hinterlands of trau (Trogir) and Sebenico (Sibenik), towns of the Venetian Dalmatia, durinf the 16th Century 311-322 engleză
articol de periodic NĂSTUREL, Petre (autor) Parentes spirituelles du metropolite de Moldavie Anastase Crimca 323-327 franceză
articol de periodic ZUICĂ, Eugen (autor) Note cu privire la construirea primei biserici catolice din București și la tentativele misionarilor franciscani de a-i readuce la catolicism pe sașii din Cîmpulung 329-340 română
articol de periodic MASI, Gianluca (autor) Venezia e il Levante fra 1665 e 1666 (dod. Malg. XXV, 743 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) 341-423 italiană
articol de periodic TENTIUC, Ion (autor) Unele observații despre cahlele cu motive heraldice de la Cpușeni 425-448 română
articol de periodic UNGUREANU, Dragoș (autor) Țara Românească în sistemul militar otoman la sfîrșitul secolului al XVII-lea 449-475 română
articol de periodic LAZĂR, Mariana (autor) "Gîndul mieu cătră moștenitorii miei cei aleși" Diata Ilincăi Cantacuzino-Racoviță 477-497 română
articol de periodic LAZĂR, Gheorghe (autor) Contribuții privind activitatea și averea negustorului Hagi Dumitrache Papazoglu 499-509 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Paza curții domnești de la București în vremea fanarioților 511-520 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Reorganizarea administrativă din 1831 a județului Teleorman 521-532 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Cîteva date în legătură cu familia primului primar al orașului Brăila - Panait Rubinis 533-535 română
articol de periodic ARDELEANU, Constantin (autor) Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848) 537-556 română
articol de periodic STOICA, Maria (autor) Arhitectura religioasă din centrul vechi al orașului Brăila 557-574 română
articol de periodic CIOCÎRLAN, Virgil (autor) Fațete ale societății românești în primul război mondial oglindite de însemnările unui soldat german 575-579 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu despre arheologia și muzeele Poloniei 583-596 română
articol de periodic ȚURCANU, Ion (autor) Reînfințarea trecutului prin cuvînt 587-598 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Istoria, o pedagogie națională. Prelecțiunile Junimii 599-603 română