Muzeul Național, XIX, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHIMPU, Vlad (autor) Les relations entre les roumains et les russes kiéviens aux IXème et Xème siècles 3-15 franceză
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Populații atestate în Banat în secolele IX-XII surse istorice și problemele arheologice / Populations attestées dans le banat aux IX-XII siècles sources historiques et problèmes archéologiques 17-38 română
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) , MURAT, Aurelia-Elena (autor) Relations féodales et alliances militaires dans l’empire des Asénides du point de vue de la Religion (1207-1241) 39-53 franceză
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles 55-67 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre (autor) , RĂDULESCU-SORIN, Mihai (autor) Spătarul Dimitrie Ramadan și familia sa: Contribuții privind un boier cărturar trecut cu vederea / Le spathaire Dimitrios Ramadanis et sa famille. contributions concernant un boyard lettré ignoré 69-77 română
articol de periodic STOIA, Marian (autor) „Imaginea celuilalt” în variantă Est-europeană: Călătorii ruși și spațiul românesc până la 1848 / „L’image de l’autre” – en variante est-européenne. les voyageurs russes et l’espace roumain jusqu’à 1848 79-89 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) L’escarpin en satin les lettres de la comtesse Elisabeta van Souchtelen 91-116 franceză
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) La présence de la Roumanie aux expositions universelles de Paris – Le témoignage des médailles 117-140 franceză
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) La participation de la Roumanie a l’exposition universelle de Paris. 1900 141-151 franceză
articol de periodic TROHANI, George (autor) Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique - 153-178 franceză
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) La scène Bucarestoise au début du XXème siècle. 1901-1911. Histoire et image 179-183 franceză
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) Few historic, stylistic and technical guide marks of some romanian artists’s presence in the XIXth century in Italy 185-200 engleză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women 201-208 engleză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie) 209-214 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Relațiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea și ziaristul Timoleon Pisani / Les relations entre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, les autres filles Delavrancea et le journaliste Timoleon Pisani 215-233 română
articol de periodic PETRESCU, Niculae (autor) The 1926 local elections in Călărași 235-243 engleză
articol de periodic CERNATONI, Alexandre (autor) Sur la paix dans la conception de Nicolas Titulesco 245-255 franceză
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Le dernier voyage du roi Ferdinand sur le Danube 257-262 franceză
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) , VIȚELARU, Alexandru Bogdan (autor) Quelques médailles et un sceau aux sujet maçonique 263-268 franceză
articol de periodic ILIE, Oana (autor) 23rd of August – National day of Communist Romania 269-280 engleză
articol de periodic VELICU, Raluca (autor) O prefață a epocii comuniste. 23 august 1944 - 30 decembrie 1947 / Une préface à l’époque communiste. 23 Août 1944 – 30 Décembre 1947 281-298 română
articol de periodic VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Criza din Comisia de Stat a Planificării / The crisis from the State Commission of Planning 299-313 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Un proiect comunist de redresare economică și poziția partidelor istorice / Un projet communiste de redressement économique et la position des partis historiques 315-323 română
articol de periodic KONIG, Nicoleta (autor) Lupta pentru putere în cadrul P.M.R. - 1952 / The fight for power in the Romanian Working Party - 1952 323-330 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Katia (autor) Calea Griviței. Perspectives considering its value as cultural resource 331-342 engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie 343-348 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities 349-359 engleză
articol de periodic OLARIU, Cristina-Dumitra (autor) Protection from light damage 359-364 engleză