Revista Muzeelor: RM, 1, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-4 română, engleză
articol de periodic PINNA, GIOVANNI (autor) Muzeele în zorii celui de-al treilea mileniu 5-7 română
articol de periodic PINNA, GIOVANNI (autor) Museums at the dawn of the third millennium 8-10 română
articol de periodic O'NEILL, MARK (autor) Regenerând un muzeu, regenerând un oraș 11-24 română
articol de periodic O'NEILL, MARK (autor) Regenerating a museum, regeneration a city 25-37 engleză
articol de periodic DRAGU, ADINA (autor) Organizațiile culturale în calitate de medii de comunicare și învățare. Învățarea ca nucleu al acestei misiuni 38-39 română
articol de periodic DRAGU, ADINA (autor) Cultural organisations as communication and learning environments learning at the core of the mission 40-43 engleză
articol de periodic IORDAN, IULIA (autor) Educația non-formală în muzeu 46-48 română
articol de periodic IORDAN, IULIA (autor) Non-formal education in the museum 49-51 engleză
articol de periodic SAJKO, Breda Cebulj (autor) Să ne jucăm de-a știința! (Instituții științifice și muzee - împreună pentru copii) 52-56 română
articol de periodic SAJKO, Breda Cebulj (autor) Let's play science! (Scientific institutions and museums - together for the children) 57-59 engleză
articol de periodic BÎRĂ, Monica (autor) , ENE, Irina (autor) , BORȘ, Corina (autor) , TUDOR, Anca (autor) Un model interactiv de punere în valoare a patrimoniului arheologic și etnologic al unui sit istoric 60-77 română
articol de periodic BÎRĂ, Monica (autor) , ENE, Irina (autor) , BORȘ, Corina (autor) , TUDOR, Aurelia (autor) An interactive model for valuing the archaeological and ethnological heritage of a historical site 78-82 română
articol de periodic MILJKOVIĆ, Simonida (autor) Legătura dintre moștenirea culturală și apă 83-84 română
articol de periodic MILJKOVIĆ, Simonida (autor) Connection between the cultural heritage and the water 85-86 română
articol de periodic RADU, Adriana (autor) Patrimonium Banaticum - multiculturalitate și multiconfesionalitate în Banat 87-89 română
articol de periodic RADU, Adriana (autor) Patrimonium Banaticum - Multiculturalism and multiconfessionalism in the Banat region 90-91 română
articol de periodic AVRAM, Adriana (autor) Alternativa CNM „Astra” - Focus pe fondurile nerambursabile 92-95 română
articol de periodic AVRAM, Adriana (autor) „Astra” Museum s alternative - Focus on non-disbursable funds 96-97 română
articol de periodic ROȘCA, CARLA (autor) , ȘTEFAN, Camelia (autor) Pe valea Hârtibaciului, în căutarea tradiției 98-100 română
articol de periodic ROȘCA, CARLA (autor) , ȘTEFAN, Camelia (autor) Along the Hârtibaci Valley seaking for traditions 101-101 engleză
articol de periodic DOBRE, CARMEN (autor) Responsabilitatea culturală poartă numele profesionalismului. Câteva note asupra catalogului expoziției „Icoana Maicii Domnului, secolele XVII-XX” 102-105 română
articol de periodic DOBRE, CARMEN (autor) La responsabilité culturelle s'appelle professionnalisme quelques considérations sur le catalogue de l'exposition „L'icône de la sainte vierge mère de dieux, XVIIe-XXe siècles” 106-107 franceză