Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, Volum cuprinzând comunicări prezentate în cadrul sesiunii științifice consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român (6-7 martie 1981), seria Istorie Dr., MATICHESCU, Olimpiu (autor) Activitatea revoluționară din anii ilegalității a tovarășului Nicolae Ceaușescu - pildă de dârzenie și devotament pentru slujirea înaltelor idealuri ale P.C.R. 127-132 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X MATICHESCU, Olimpiu (autor) Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
articol de periodic 1973 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis MATICHESCU, Olimpiu (autor) Aspecte din lupta terorii fasciste pentru apărarea vieții militanților revoluționari din lagăre și închisori (1940-1941) Studii şi articole 357-371 română, engleză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Dr., MATICHESCU, Olimpiu (autor) Activitatea ideologică a Partidului Comunist Român pentru educarea maselor în spirit antifascist, pentru atragerea intelecftualității românești la lupta antifascistă și apărarea independenței patriei Comunicări 443-445 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 CHIPER, Ion (autor) , MATICHESCU, Olimpiu (autor) Acțiuni ale muncitorilor metalurgiști din București premergătoare grevei generale din octombrie 1920 (decembrie 1918- septembrie 1920) 155-172 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie MATICHESCU, Olimpiu (autor) Ecoul internațional al făuririi statului național unitar român 411-416 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie MATICHESCU, Olimpiu (autor) Ecoul internațional al făuririi statului unitar român 411-416 română, franceză