Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, 1974-1975, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Summary - Sumario 3-8 română, franceză, germană, engleză, italiană
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) Plastica culturii Vinca-Turdaș din colecțiile Muzeului județean Hunedoara-Deva Studii şi articole 11-18 română, franceză
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) Vase de argint în tezaurele dacice Studii şi articole 19-34 română, franceză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal Studii şi articole 35-36 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cuprinsul județului Hunedoara Studii şi articole 37-42 română, franceză
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii şi articole 43-49 română, germană
articol de periodic GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Opaițele romane de la Micia Studii şi articole 51-56 română, germană
articol de periodic PISO, Ioan (autor) Epigraphica (I) Studii şi articole 57-79 română, franceză
articol de periodic BRANGA, Nicolae (autor) Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 81-100 română, franceză
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) , POP, Constantin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa Studii şi articole 101-109 română, franceză
articol de periodic VÎRTOPEANU, Maria (autor) Două morminte romane de la Micia Studii şi articole 111-116 română, franceză
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Descoperiri monetare din Ulpia Traiana Studii şi articole 117-136 română, germană
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ion (autor) O monedă bizantină descoperită la Uroi Studii şi articole 137-138 română, franceză
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Un raport relativ la situația cîtorva școli românești din Munții Apuseni Studii şi articole 139-147 română, franceză
articol de periodic IONAȘ, Vasile (autor) Convenția referitoare la corăbierii de pe Mureș încheiată la 10 ianuarie 1721 Studii şi articole 149-152 română, franceză
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului Studii şi articole 153-161 română, franceză
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 163-172 română, franceză
articol de periodic STIRBAN, Marcel (autor) Viața și îndeletnicirile șpranilor din unele sate de munte hunedorene reflectate în două documente din 1919 Studii şi articole 173-177 română, franceză
articol de periodic WARDEGGER, Nicolae (autor) Industria hunedoreană pe drumul trasat de Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 Studii şi articole 179-186 română, franceză
articol de periodic DON, Ioan (autor) , PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Reflectarea în paginile ziarului "Zori Noi" a luptei maselor populare din județul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției populare(1944-1947) Studii şi articole 187-194 română, franceză
articol de periodic POPOROGU, Ion (autor) Contribuția minerilor Văii Jiului la susținerea chemării Partidului Comunist Român "Totul pentru front, totul pentru victorie" Studii şi articole 195-198 română, franceză
articol de periodic BĂLTESCU, Mircea (autor) , GHERMAN, Mircea (autor) Dante D. Gherman, militant antifascist și publicist democrat Studii şi articole 199-207 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) File din cronica luptei comuniștilor pe pămîntul Hunedoarei Studii şi articole 209-211 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneității hunedorene Studii şi articole 213-218 română, franceză
articol de periodic BELE, Mircea (autor) Ideea de progres în istorie la Lucian Blaga Studii şi articole 219-222 română, franceză
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , NEMEȘ, Emil (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor Comunicări 225-231 română, franceză
articol de periodic Prof. dr. docent, LASCU, Nicolae (autor) Cu privire la "Dacia Felix" Comunicări 233-236 română, italiană
articol de periodic GLODARIU, Ion (autor) Comerțul roman și cucerirea Daciei Comunicări 237-248 română, franceză
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Ulpia Traiana metropola cultural-artistică a Daciei romane Comunicări 249-253 română, franceză
articol de periodic Prof. Dr., BODOR, Andrei (autor) Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniștii și cronicarii - istorici medievali Comunicări 255-261 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din Crișana Comunicări 263-267 română, engleză
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Descoperiri de "terra sigilata" în teritoriile situate la nord-vest de Dacia Romană Comunicări 269-276 română, germană
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Prezențe romane în sud-estul Transilvaniei Comunicări 277-284 română, franceză
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Limes-ul Daciei Posolissensis între Valea Zagrei și Valea Mureșului Comunicări 285-289 română, franceză
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei Comunicări 291-297 română, engleză
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) O așezare rurală romană la Chinteni (jud. Cluj) Comunicări 299-302 română, engleză
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice Comunicări 303-306 română, franceză
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice "emigrate" din Ulpia Traiana Comunicări 307-315 română, germană
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) , NEMEȘ, Emil (autor) Un relief cu muncile lui Hercule din Palatul Augustalilor Comunicări 317-322 română, franceză
articol de periodic BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Iconografia lui Pan pe teritoriul României Comunicări 323-330 română, franceză
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Cultul lui Sol Invictus în Dacia Comunicări 331-341 română, franceză
articol de periodic CĂTINAȘ, Ana (autor) Considerații asupra cultului lui Liber și Libera la Sarmizegetusa Comunicări 343-348 română, franceză
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Vestigii dacice și romane în zona Hunedoarei Comunicări 351-352 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cunoșteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei? Comunicări 353-355 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Castelul și domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea Comunicări 357-361 română, franceză
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcție Comunicări 363-376 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) , IONAȘ, Vasile (autor) Date privind populația iobăgească a domeniului Hunedoara la 1725 Comunicări 377-378 română, franceză
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statutului de metalurgi Comunicări 379-381 română, franceză
articol de periodic Prof. Dr., DUNĂRE, Nicolae (autor) Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei Comunicări 383-390 română, franceză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ion (autor) Mărturii ale dezvoltării societății omenești pe teritoriul Devei în vremurile străvechi Comunicări 393-405 română, franceză
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetății Deva în epoca dacică și romană Comunicări 407-410 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) , JIVAN, Iosif (autor) Sigiliul orașului Deva Comunicări 411-413 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) , VALEA, Mircea (autor) Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene Comunicări 415-417 română, franceză
articol de periodic Conf. univ., ARDELEANU, Ion (autor) Bibliografia orașului Deva (Periodice apărute în perioada interbelică) Comunicări 419-421 română, franceză
articol de periodic NUȚU, Anișa (autor) Dealul cetății Deva - monument al naturii Comunicări 423-424 română, germană
articol de periodic MOGA, Ioachim (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de P.C.R. împotriva regimului burghezo-muncitoresc, a fascismului, pentru interesele celor ce muncesc. Locul Organizației P.C.R. Hunedoara în activitatea revoluționară a partidului Comunicări 427-429 română
articol de periodic Dr., ZAHARIA, Gheorghe (autor) Acordul popular antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 și semnificația sa istorică actuală Comunicări 431-435 română
articol de periodic Dr., CEAUȘESCU, Ilie (autor) Unele aspecte particulare ale cruzei economice din 1929-1935 în România Comunicări 435-438 română
articol de periodic Dr., BABICI, Ion (autor) Situația internațională interbelică. Lupta forțelor democratice și progresiste mondiale înpotriva pericolului fascist. Solidaritatea militantă antifascistă a comuniștilor români Comunicări 439-441 română
articol de periodic Dr., MATICHESCU, Olimpiu (autor) Activitatea ideologică a Partidului Comunist Român pentru educarea maselor în spirit antifascist, pentru atragerea intelecftualității românești la lupta antifascistă și apărarea independenței patriei Comunicări 443-445 română
articol de periodic Dr., IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii Comunicări 447-449 română
articol de periodic UDREA, Traian (autor) Lupta revoluționară a P.C.R. pentru realizarea programului Frontului popular antifascist, înfăptuirea insurecției naționale armate antifascisteși antiimperialiste și a revoluției populare în țara noastră Comunicări 451-456 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Din istoricul înfăptuirii și activității MADOSZ-ului Comunicări 457-458 română
articol de periodic Dr., VAIDA, Ludovic (autor) Programul comun al Frontului plugarilor și al Uniunii muncitorilor și țăranilor maghiari din România, stabilit la Băcia, în 24 aprilie 1935 Comunicări 459-462 română
articol de periodic DRAGOȘA, Toader (autor) Amintiri despre acordul de front antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 Comunicări 463-464 română
articol de periodic MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Memoriile unui participant la acordul de la Țebea Comunicări 465-465 română
articol de periodic HRISTODOL, Gheorghe (autor) Locul și rolul acordului antifascist de la Țebea în cadrul Frontului popular antifascist Comunicări 467-469 română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) Acordul de la Țebea din 1935, moment important al încheierii alianței muncitorești-țărănești pentru pământ, libertate și dreptate socială Comunicări 471-472 română
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în documentele vremii Comunicări 473-475 română
articol de periodic VLAD, Ionel (autor) Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului de front popular antifascist - Țebea 6 decembrie 1935 Comunicări 477-479 română
articol de periodic Prof. dr. docent, GEORGESCU, Titu (autor) Presa vremii despre lupta democratică și antifascistă a poporului român Comunicări 481-484 română
articol de periodic Dr., TURZAI, Maria (autor) Ecoul acordului de la Țebea în presa democratică și muncitorească de limbă maghiară Comunicări 485-487 română
articol de periodic Dr., CICALĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în conștiința poporului Comunicări 489-491 română
articol de periodic Dr., RĂDULESCU, Ilie (autor) Ideile unității de acțiune a forțelor revoluționare reflectate în Programul Partidului Comunist Român Comunicări 493-497 română
articol de periodic Prof. dr. docent, BANYAI, Ladislau (autor) Cuvînt de închidere Comunicări 499-500 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 501-503 română