Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1990 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1990, I. Tribunalul minier, 18 noiembrie 1773 - 3 octombrie 1785. II. Comitatul Hunedoara unit cu Zarandul, 7 aprilie 1772 - 15 decembrie 1784 , SERIA A. DIPLOMATARIA CERGHEDEAN, Mihai (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), IONAȘ, Vasile (editor), VÂNĂTORU, Viorel (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
articol de periodic 1996 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" Istorie contemporană 391-398 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 CERGHEDEAN, Mihai (autor) Câteva observații privind constituirea și delimitarea fondurilor arhivistice create de instituții ale administrației locale Probleme de arhivistică 147-155 română, engleză, franceză
articol de periodic 1997 Revista arhivelor: RA, 59, nr. 1 CERGHEDEAN, Mihai (autor) Un sistem de arhivare propriu la Tribunalul minier Zlatna (1747-1854) Studii şi comunicări de arhivistică 13-18 română
articol de periodic 1969 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în jurul Devei sub influența răscoalei lui Tudor Vladimirescu Istorie Medie 93-103 română, franceză
articol de periodic 1970 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Maria (autor) , CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) Istorie 181-204 română, franceză
articol de periodic 1970 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Școala de minerit din Săcărîmb Note 225-227 română
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului Istorie 107-113 română, franceză
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Primăria Petroșani Fonduri arhivistice 267-268 română
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Contribuții privind frămîntările sociale din comitatul Hunedoara după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784-1790) Studii şi articole 99-111 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 163-172 română, franceză
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statutului de metalurgi Comunicări 379-381 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) , MARINESCU, Ștefan (autor) Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand Studii şi articole 393-408 română, franceză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Câteva date cu privire la conscripția militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara și Zarand Note şi discuţii 745-752 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea Studii şi articole 505-524 română, franceză