Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XX, 1996, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BEJINARIU, Ioan (autor) , LAKO, Eva (autor) Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) Istorie Veche şi Arheologie .11-33 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Daniela (autor) Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos Istorie Veche şi Arheologie 35-39 română
articol de periodic HUSAR, Adrian (autor) Celții în Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 41-53 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Oescus și Napoca. Observații epigrafice Istorie Veche şi Arheologie 55-62 română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 63-73 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice Istorie Veche şi Arheologie 75-85 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) Istorie Veche şi Arheologie 87-96 română
articol de periodic BAJUSZ, Istvan (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 97-114 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III Istorie Veche şi Arheologie 115-123 română
articol de periodic NANASI, Zoltan (autor) , WILHELM, Iulia (autor) Un mormânt din epoca târzie a migrațiilor la Săcuieni Istorie Veche şi Arheologie 125-131 română
articol de periodic POP, Nicolae (autor) Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea Istorie Medie 135-142 română
articol de periodic PAPP, Francisc (autor) Comerțul baltic al Clujului în prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 143-148 română
articol de periodic DUMITRAN, Ana (autor) Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 Istorie Medie 149-155 română
articol de periodic MITU, Adriana (autor) Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a Bibliotecii Naționale - București Istorie Medie 157-164 română
articol de periodic VERZA, Gabriela (autor) Date inedite despre țările române și Transilvania într-o lucrare publicată la Londra în 1796 - „Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter Istorie Medie 165-169 română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) , SZILAGYI, Margit (autor) , WAGNER, Ernest (autor) Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval Istorie Medie 171-182 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Răsunetul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa belgiană Istorie modernă 185-196 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) Istorie modernă 197-217 română
articol de periodic TESLARU, Alina (autor) Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic Istorie modernă 219-234 română
articol de periodic MUSCA, Ioan (autor) Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) Istorie modernă 235-276 română
articol de periodic DULGĂU, Bujor (autor) Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului Istorie modernă 277-284 română
articol de periodic LAZĂR, Emil (autor) Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 Istorie modernă 285-292 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu Istorie modernă 293-320 română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu Istorie modernă 321-328 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 Istorie modernă 329-341 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari Istorie modernă 343-354 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale Istorie contemporană 357-369 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia și interpretarea ei de către minoritățile etnice din România Istorie contemporană 371-377 română
articol de periodic COSMA, Călin (autor) Orașele României la 1930. Încercare de tipologizare Istorie contemporană 379-389 română
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" Istorie contemporană 391-398 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) Istorie contemporană 399-415 română
articol de periodic GRAD, Cornel (autor) Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor Dictatului de la Viena (1940-1944) Istorie contemporană 417-445 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Românii americani și Dictatul de la Viena Istorie contemporană 447-450 română
articol de periodic ONIȘORU, Gheorghe (autor) Iuliu Maniu și "Democrația Populară" Istorie contemporană 451-461 română
articol de periodic OROS, Ioan (autor) Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 465-467 română
articol de periodic BIȚU, Voichița (autor) Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 469-473 română
articol de periodic TEIUȘ, Sabina (autor) Din lexiografia clujeană de după al Doilea Război Mondial Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 475-477 română
articol de periodic COMȘULEA, Elena (autor) Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 479-483 română
articol de periodic POP, Dănuț (autor) Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 485-511 română
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) Aspecte de ideologie politică la Albina Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 513-519 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a timpului (1900-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 521-524 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 525-527 română
articol de periodic MITU, Mihai (autor) Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
articol de periodic PENEA, Ionel (autor) Mihail P. Dan - Corespondența Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 545-562 română
articol de periodic BURGHELE, Camelia (autor) O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul Etnografie 565-570 română
articol de periodic BURGHELE, Camelia (autor) Gospodărirea tradițională în sărbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare Etnografie 571-578 română
articol de periodic MAIOR, Carmina (autor) , ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești Etnografie 579-591 română
articol de periodic BEJINARIU, Corina (autor) Semantica ceremonialului nupțial Etnografie 593-598 română
articol de periodic HOSSU, Valer (autor) Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului Etnografie 599-602 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popular de la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie 641-648 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului Etnografie 651-657 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș Toponimie 659-676 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 675-676 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română