Criterii căutate

  • An de publicare: 1996

Sumarul căutării

  • 1001 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie Cuprins 3-7 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MELEȘCANU, Teodor (autor) România în Europa anului 1940 Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 11-15 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TINCA, Constantin (autor) Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 17-21 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PLĂMĂDEALĂ, Antonie (autor) Biserica și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 23-31 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IONESCU SAINT-CYR, Alexandru (autor) Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 33-36 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUCULESCU, Victor (autor) Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 37-40 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚEPELEA, Gabriel (autor) Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 41-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TREBICI, Vladimir (autor) Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 49-62 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru (autor) Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 69-72 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Mihai Viteazul în contextul istoriei europene Studii 75-82 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUMITRAN, Ana (autor) Contribuții la studiul tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea Studii 83-99 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) Studii 101-108 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf (autor) Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII Studii 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚIGU, Viorel (autor) Familia Duca în contextul vieții social-politice a Europei de Sud-Est și Centrale Studii 131-149 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie HAȚEGAN, Ion (autor) Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX Studii 151-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PICIU, Dionisie (autor) Salva - Pagini de istorie Studii 189-212 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) Studii 213-223 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu (autor) O micromonografie - Visarion Roman (1833-1885) Studii 225-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru (autor) Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 Studii 247-296 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Casina română din Cluj Studii 297-304 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie OSZTOICS, Miroslava (autor) Constituirea și evoluția grupărilor în sânul Patidului Național Țărăresc Studii 305-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie STAN, Constantin (autor) Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al Dictatului de la Viena Studii 323-337 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LIPOVAN, Ioan (autor) Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) Miscellanea 341-351 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PORUMB, Marius (autor) Catedrala Sfânta Treime din Blaj la 1751 Miscellanea 353-357 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația istorico-etnografică a unor recente descoperiri Miscellanea 359-371 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan (autor) Cartea românească veche la Viena Miscellanea 373-382 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TURCUȘ, Șerban (autor) Ignatie Darabanț - iluminism și pragmatism Miscellanea 383-390 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie KISS, Andras (autor) Protocoalele de intabulare ale orașului (1771-1867) Miscellanea 391-395 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia (autor) Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser Miscellanea 397-403 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PĂDUREAN, Augustin (autor) Tricolorul și cromatica portului popular românesc Miscellanea 405-409 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion (autor) Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 Miscellanea 411-417 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie BOTEZAN, Ioana (autor) Corespondența moldoveanului Grigore Crețu cu Ioa Nicu Moldovan între anii 1870-1876 Miscellanea 419-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie COMȘA, Daniela (autor), COMȘA, Marius (autor) Viziunea lui A.D. Xenopol asupra periodizării istoriei României Miscellanea 441-450 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor) Din activitatea organizatorică și de presă a Partidului Național Român (1911) Miscellanea 451-457 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) Miscellanea 459-478 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita Miscellanea 479-486 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LUPESCU, Radu (autor) Istoricul cetății de la Colțești (jud. Alba) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 489-500 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PINTER, Zeno (autor) Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 501-502 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 503-515 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Pictura tribunei Bisericii ev. din Ruși (jud. Sibiu) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 517-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela (autor) Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 525-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia (autor) Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 549-563 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Colecția de insigne ale Puterilor Centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 573-578 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Anteproiect al Legii Muzeelor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 579-799 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) Note şi discuţii 603-604 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) „Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași. Fascicula 1: Inscripții ebraice” Note şi discuţii 605-605 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel Note şi discuţii 607-608 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Mișcarea națională din Banat și Marea Unire (1895-1919) - Păiușan R. Note şi discuţii 609-610 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Scrisori către N. Iorga. Vol. IV (1915-1916) Note şi discuţii 611-611 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. Note şi discuţii 613-614 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Școala Română din Franța - Țurlea Petre Note şi discuţii 615-616 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia (autor) Cien años de Historia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Note şi discuţii 617-620 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia (autor) Catalog numismatic: Moneda metalică - 1867-1994 Note şi discuţii 621-623 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Alexandru Neamțu (1918-1995) Necroloage 627-628 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Magdalena Bunta (1931-1995) Necroloage 629-629 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie Prescurtări bibliografice 631-631 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech (autor) Typologische studie kultuscher gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I .11-18 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MUNTEANU, Octavian (autor) Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai (autor) Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor) Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRĂCIUN, Florina (autor) Aspecte privind forma și tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru 155-161 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HANGA, Vladimir (autor) Valoarea prezentă a eposului homeric 163-166 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Note epigrafice. IV. Inscripții gnostice 179-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Dragoș (autor) "Vasele binoclu" - o interpretare etnoarheologică 209-215 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt (autor) Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd 217-222 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FIZEȘAN, Titus (autor), ROTEA, Mihai (autor) Groapa rituală de la Făîntînele - "Dîmbul Popii" 223-224 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Maria (autor) Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GAGA LIDIA, Maria (autor) Caracteristici ale gospodăriei tradiționale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar 239-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech (autor) Untersuchungen am linken temeschufer in der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I 249-266 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel (autor), CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODEA, Monica (autor), ILIEȘ, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor), RADU, Sorin (autor), WITTEMBERGER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai (autor) Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela (autor) Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian (autor) Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe (autor) Cîteva date privind cercetările arheologice de la Biserica românească din Cicău, jud. Alba 425-432 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Vasilica-Daniela (autor) Restaurea unui pantantiv de argint 435-437 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PLEȘA DANA, Teodora (autor) Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin (autor) Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin (autor) Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana (autor), SÎNGEREAN, Cristina (autor) Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta (autor) Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile (autor) Analiza proporțiilor santuarului șo locuințelor neolitice de la Parța (jud. Timiș) 525-529 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile (autor) Proporțiile corpului uman în unele reprezentări neolitice 531-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CHIȘ, Dorin (autor), MORARIU, Silvan (autor), MORARIU, Vasile (autor) Prospectări magnetometrice în așezarea neolitică de la Parța, jud. Timiș 549-564 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PICIU, Traian (autor), SÎNMIHĂIAN, Marinela (autor) Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian (autor), ALICU, Doina (autor), MARIAN, Cornel (autor) Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 569-592 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) La geologie empirique et la geoarcheologie 593-596 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Marcel (autor) Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienței pieselor arheologice din martmură 597-633 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BALINT, Adrian (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TOPAN, Gheorghe (autor) Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TARCEA, Crina (autor), TARCEA, Lucian (autor) Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), SÎNGEREAN, Cristina (autor), TARCEA, Lucian (autor) Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Expoziția națională "Capodopere de artă romană in Dacia 693-695 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (VI) (1990-1994) 699-715 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Al III-lea Colocviu Româno-Elvețian "La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain" 719-721 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain, II-eme-Iveme siecles apres J.Cr.- Frei-Stolba Regula, Herzig H. 725-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain - Alicu D., Boegli Hans 727-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Pierre Julien 735-748 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Costel Alic 749-750 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJINARIU, Ioan (autor), LAKO, Eva (autor) Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) Istorie Veche şi Arheologie .11-33 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUGUDEAN, Daniela (autor) Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos Istorie Veche şi Arheologie 35-39 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HUSAR, Adrian (autor) Celții în Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 41-53 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu (autor) Oescus și Napoca. Observații epigrafice Istorie Veche şi Arheologie 55-62 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 63-73 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice Istorie Veche şi Arheologie 75-85 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) Istorie Veche şi Arheologie 87-96 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 97-114 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III Istorie Veche şi Arheologie 115-123 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NANASI, Zoltan (autor), WILHELM, Iulia (autor) Un mormânt din epoca târzie a migrațiilor la Săcuieni Istorie Veche şi Arheologie 125-131 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Nicolae (autor) Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea Istorie Medie 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PAPP, Francisc (autor) Comerțul baltic al Clujului în prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 143-148 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAN, Ana (autor) Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 Istorie Medie 149-155 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Adriana (autor) Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a Bibliotecii Naționale - București Istorie Medie 157-164 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VERZA, Gabriela (autor) Date inedite despre țările române și Transilvania într-o lucrare publicată la Londra în 1796 - „Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter Istorie Medie 165-169 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor), SZILAGYI, Margit (autor), WAGNER, Ernest (autor) Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval Istorie Medie 171-182 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae (autor) Răsunetul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa belgiană Istorie modernă 185-196 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) Istorie modernă 197-217 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TESLARU, Alina (autor) Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic Istorie modernă 219-234 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) Istorie modernă 235-276 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor (autor) Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului Istorie modernă 277-284 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil (autor) Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 Istorie modernă 285-292 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin (autor) Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu Istorie modernă 293-320 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Iacob (autor) Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu Istorie modernă 321-328 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 Istorie modernă 329-341 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari Istorie modernă 343-354 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale Istorie contemporană 357-369 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PANĂ, Virgil (autor) Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia și interpretarea ei de către minoritățile etnice din România Istorie contemporană 371-377 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Călin (autor) Orașele României la 1930. Încercare de tipologizare Istorie contemporană 379-389 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" Istorie contemporană 391-398 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru (autor) Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) Istorie contemporană 399-415 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor Dictatului de la Viena (1940-1944) Istorie contemporană 417-445 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DOBRINESCU, Valeriu (autor) Românii americani și Dictatul de la Viena Istorie contemporană 447-450 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ONIȘORU, Gheorghe (autor) Iuliu Maniu și "Democrația Populară" Istorie contemporană 451-461 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 465-467 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BIȚU, Voichița (autor) Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 469-473 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TEIUȘ, Sabina (autor) Din lexiografia clujeană de după al Doilea Război Mondial Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 475-477 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COMȘULEA, Elena (autor) Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 479-483 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Dănuț (autor) Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 485-511 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MIRCEA, Ionela (autor) Aspecte de ideologie politică la Albina Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 513-519 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a timpului (1900-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 521-524 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 525-527 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Mihai (autor) Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel (autor) Mihail P. Dan - Corespondența Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 545-562 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BURGHELE, Camelia (autor) O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul Etnografie 565-570 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BURGHELE, Camelia (autor) Gospodărirea tradițională în sărbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare Etnografie 571-578 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești Etnografie 579-591 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJINARIU, Corina (autor) Semantica ceremonialului nupțial Etnografie 593-598 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului Etnografie 599-602 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Ioan (autor) Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popular de la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie 641-648 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERDAN, Daniela (autor) Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului Etnografie 651-657 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș Toponimie 659-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice 675-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERDAN, Daniela (autor) Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie Cuprins Cuprins 3-4 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții”. Arheologie și istorie 7-16 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie HAȚEGAN, Ioan (autor) Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie ROZKOS, Pavel (autor) Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie NEUMANN, Victor (autor) Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie POPESCU, Dan (autor) Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie ZĂNESCU, Alexandru (autor) "Cronica meteorologică" a familiei Lungu din Beriște (1861-1891) 80-102 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) O ipoteză privind activitatea zugravului Stan în Banatul secolului al XVIII-lea 103-110 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor) Matrice sigilară a generalului Gheorghe Magheru 111-113 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie LUCHESCU, Gheorghe (autor) Lugojul și anul revoluționar 1848 114-127 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile Regimentului 5 Vânători din garnizoana Timișoara în cel de Al Doilea Războiului Mondial, Campania de Est, în perioada 22 iunie 1941 - 3 martie 1942 144-172 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Frontului Plugarilor în perioada 1944-1946 173-186 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie KUKUCS, Lajos (autor) Ormos Sigismud: der sudungarische historische verein in Temeswar und das Museumswesen im Banat (1872-1919) 191-201 germană
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie KISS, Andrei (autor) Ormos Zsigmond și Societatea de Științele Naturale din Timișoara 202-206 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie MIKLOSIK, Elena (autor) Ormos Zsigmond și relațiile sale cu intelectualii vremii 207-215 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie TOMA, Nicoleta (autor) Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie CHISU, Ștefan (autor) Cultura tradițională românească - temei al unității naționale 228-234 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie KACSO, Carol (autor) Civilizația primei epoci a fierului în Sud-Vestul României - Gumă Marian 237-246 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Activitatea desfășurată de secția de istorie a Muzeului Banatului - 1994 249-250 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului - 1994 251-251 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Creșterea patrimoniului secției de istorie în anul 1994 252-254 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Horațiu Crișan (1928-1994) 257-259 română
1996 Analele Brăilei, 2 CÎNDEA, Ionel (autor) Cuvînt înainte XI-XI română
1996 Analele Brăilei, 2 VELICHI, Constantin (autor) Hristo Botev în Romania .1-172 română
1996 Analele Brăilei, 2 CIACHIR, Nicolae (autor) Rolul Brăilei în epoca de regenerare a poporului albanez (1829-1912) 173-227 română
1996 Analele Brăilei, 2 BARBALOV, Gheorghi (autor) Importanța României în luptele poporului bulgar pentru eliberare națională între 1859-1878 229-244 română
1996 Analele Brăilei, 2 DOBRESCU, Marius (autor) Brăileanul Naum Vechilangi, corigeu al renașterii naționale albaneze 245-246 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru (autor) Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1996 Analele Brăilei, 2 GUBOGLO, Michael (autor), TSCHERVONNAJA, Svetlana (autor) Das schicksal des krimtatarischen volkes: Die vergangenheit, die gegenwartigen probleme und die zukunft des staates und der kultur 251-258 germană
1996 Analele Brăilei, 2 IONESCU, Maria (autor) Școli grecești la Brăila la sfîrșitul secolului al XIX-lea 259-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 JECEV, Nicolai (autor) Colonia emigranților bulgari la Brăila și activitatea ei social-culturală în epoca renașterii (pînă în 1878) 265-269 română
1996 Analele Brăilei, 2 KARAHASAN MUSTAVA, Kemal (autor) Locul și importanța Brăilei în cea mai nouă istoriografie turcă astări 271-272 română
1996 Analele Brăilei, 2 MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) România și renașterea albaneză (despre diaspora albaneză din România) 273-278 română
1996 Analele Brăilei, 2 SAVOV, Vasil (autor) Relațiile româno-bulgare, istorie și contemporaneitate 279-282 română
1996 Analele Brăilei, 2 SHARIQ, Mari (autor) Mic istoric al comunității druze 283-385 română
1996 Analele Brăilei, 2 VANKU, Milan (autor) Dunărea - punte de colaborare între Serbia și România în timpul domnitorilor Mihailo Obrenovic și Alexandru Ioan Cuza 287-291 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂLAN, Zamfir (autor) Moș Anghel - Date despre laboratorul de creație 295-309 română
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge (autor) Panait Istrati et l'Ukraine 311-317 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge (autor) Panait Istrati și Ucraina 319-324 română
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Kyra Kyralina: Om ne badine pas avec le temps 325-333 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie (autor) Cu timpul nu se glumește 335-344 română
1996 Analele Brăilei, 2 GHEORGHINOIU, Constantin (autor) Mituri istratiene 345-351 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru (autor) Un scriitor român între estul și vestul deceniului trei: Panait Istrati 353-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru (autor) Realul și transcenderea realului în poetica și creația lui Panait Istrati 365-374 română
1996 Analele Brăilei, 2 ȘOMFĂLEAN, Liliana (autor) Prietenii - realitate și ficțiune 375-378 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion (autor) Debuturile unui demiurg 379-387 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader (autor) Mircea Grossu-Viziru, inventator de notorietate internațională 391-402 română
1996 Analele Brăilei, 2 HARȚUCHE, Ana-Maria (autor) Mihail Gavrilov 403-431 română
1996 Analele Brăilei, 2 FOLEA, Ion (autor) Catalogul ștampilelor poștale folosite în județul Brăila pînă în anul 1989 433-469 română
1996 Analele Brăilei, 2 PRICOP, Ghena (autor) Regimul proprietății funciare în județul Brăila în a doua jumatarte a secolului XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Situația moșiei statului "Domeniului Brpila" 1830-1930 471-480 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena (autor) Considerații asupra barierelor Brăilei în epoca modernă 481-487 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica (autor) Documente de epocă privind viața societară brpileană la începutul veacului nostru 489-497 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica (autor) "Expresul" de Brăila - martor și comentator al evenimentelor balcanice (1912-1913) 499-509 română
1996 Analele Brăilei, 2 MILER, Didi (autor) Formațiuni militare brăilene în secolul al XIX-lea 511-516 română
1996 Analele Brăilei, 2 SCHATZ ELENA, Maria (autor) Imagini ale Brăilei de altădată în colecția de cărțu poștale ilustrate a Biliotecii Naționale a României 517-524 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion (autor) Obștea evreilor brăileni. Scurtă cronologie a unor împliniri 525-329 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion (autor) Scurtă cronologie a unor împliniri evreiești în Brăila - Organisme și organizații sioniste 531-533 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Motive de inspirație orientală pe scoarțele din zona Brăilei 535-538 română
1996 Analele Brăilei, 2 STOICA, Maria (autor) Icoanele împărătești de la Biserica Sf. Dumitru din Mărașu 539-544 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂDĂRĂ, Doru (autor) Activitatea portului Brăila reflectată într-o revistă de cultură regională 545-549 română
1996 Analele Brăilei, 2 ONEA, Nicolae (autor) Contribuții aduse la cunoașterea avifaunei din zona Iezerului Dobrele - Insula Mică a Brăilei 551-560 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader (autor) La ceremonia comemorativă din 2 septembrie 1990 din Bremerton - S.U.A. lîngă nava de zăzboi "Missouri" (Scurt reportaj) 561-564 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Valori patrimoniale în colecțiile Muzeului Brăilei. Icoane pe sticlă 565-568 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre (autor) Despre unele antroponime de origine cumană 569-571 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre (autor) Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena (autor) Nicolae Titulescu. Mărturii sonore 577-579 română
1996 Analele Brăilei, 2 PLOEȘTEANU, Grigore (autor) O mărturie diplomatică inedită despre revoluția română de la 1848 581-586 română
1996 Analele Brăilei, 2 POPESCU, Panait (autor) Sigiliile de tip naval 587-594 română
1996 Analele Brăilei, 2 TABUNCIG, Sergiu (autor) Românii din Codrii Moldovei în evu mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din așezarea Hansca) - Postică Gh. 595-396 română
1996 Analele Brăilei, 2 SPINEI, Victor (autor) Arheologia stepei: Popoarele de stepă dintre Volga și Dunăre între secolele VI-X) - Csanad Balint 597-600 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu (autor), TONKOVA, Milena (autor) Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
1996 Analele Brăilei, 2 BOLDUR, Alexandru (autor) Dubla credință a rușilor în secolul al XII-lea 605-608 română
1996 Analele Brăilei, 2 IVĂNESCU, Sorin (autor) Istorie scrisă în engleză veche - Poruciuc A. 609-611 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu (autor) Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEV, Zizi (autor) Ludi Tomitani în documente arheologice .7-12 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian (autor) Dobrogea: Via gentium? 15-25 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CIOROIU, Constantin (autor) Etnii trăitoare alături de români în Dobrogea 26-33 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PÎRÎU, Steluța (autor) Policromia etnică în Dobrogea 34-53 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEMIL, Tahsin (autor) Național și minorități naționale 54-59 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă BADEA, Constantin (autor) Conflicte etnice și religioase dintr-o perspectivă internațională 60-64 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CĂLINESCU, Constanța (autor) Oameni la hotarul soarelui. Oameni de cultură - Oameni ai Dobrogei 67-74 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian (autor) Vasile Canarache la Constanța: 1946-1969 75-77 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CULICEA, Gelu (autor) Anghel Saligny 78-80 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan (autor) Geoistorie și geopolitică în trecutul Dobrogei. In memoriam Constantin Brătescu 83-89 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) Tradiția genovezilor la Constanța 90-93 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Portul Constanța. O sută de ani de la inaugurarea lucrărilor de construcții (I) 94-110 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă VORNICESCU, Nestor (autor) Din istoria străveche a literaturii române bisericești 113-119 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN (autor) Ecumenism interetnic în Dobrogea 120-121 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN (autor) Cîteva știri despre ultimul întîi-stătător al mitropoliei de la Tulcea - Dobrogea: Nichifor de Carpat 122-129 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CORNEA, Gabriela (autor) Sfîntul Ioan Casian - scriitor patristic din școala de la Tomis 130-135 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Cărți vechi românești folosite ca manuale școlare, editate în secolele XVIII și XIX, întîlnite în colecții constănțene 139-147 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă POP, Angela (autor) Preocupări ale cadrelor didactice din județul Constanța pentru îmbunătățirea conținutului oprelor de religie 148-151 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă JECU, Anina (autor) Raportul cercetare-educație în actualitatea activității muzeografice 152-156 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Si quis leget 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Ultima perpetior 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Vinere quam miseru est 160-160 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Ut sumus in Ponto 161-161 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) O, incunde sodalis! 162-162 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Tomitana abure 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius (autor) Unde tibi mittatur epistula… 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan (autor) Un poem din quatrocento dedicat lui Ovidius 164-176 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MOTOC, Nicolae (autor) Întîlnire la Trei Papuci 179-182 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Inima copacului 183-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Meandre 183-183 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Cifre 184-185 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Sarabandă 184-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Marea, mereu 185-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian (autor) Diapazon 186-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin (autor) Ceasul minții 187-188 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin (autor) Trepte spre fundul mării 188-190 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin (autor) Omu' 190-192 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin (autor) Fantoma de la Operă 192-194 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) într-o dimineață incertă 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) ilustrații pentru deceniul 9 (I) 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) ilustrații pentru deceniul 9 (II) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) ilustrații pentru deceniul 9 (X) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) șoaptă de pulbere 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin (autor) noaptea țărmurilor ninse 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Urluia 198-200 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PERȘA, Dan (autor) Balada piticului din fereastră 201-203 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘTEFĂNESCU, E. (autor) "Aimez donc la raison…" Clasicismul, magia și descîntecul folcloric 207-216 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CHIRIACESCU-MOINA, Luana (autor) Considerații privind imaginea Dunării și Mării Negre în filclorul literar dobrogean 217-224 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Mărturii în literatura și pictura marină 225-230 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) "Arcașul" - lucrare de referință a maestrului Ion Jalea 231-233 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PUIU, Enache (autor) "Calendarul" lui Radu Gyr 237-241 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CÎRLIGEANU, Evelina (autor) Cu bucuria în suflet - Dunăreanu O. 242-242 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus (autor) Culegere de jurisprudență - Voicu M. 243-244 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus (autor) Buletin de informare juridică 245-246 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cuvânt la început de drum 3-9 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ILIESCU, Ion (autor) Mesaj adresat participanților la manifestările consacrate studierii și cinstirii activităților fa.uritorilor istoriei, culturii, civilizației și religiei românilor din sud-estul Transilvaniei - Sf. Gheorghe, -23 septembrie 1995 9 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE IOAN, EPISCOPUL COVASNEI ȘI HARGHITE (autor) Pe urmele strămoșilor 17-19 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FONTA, Ilie (autor) O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvanie 19-23 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PROTASE, Dumitru (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1873) 23-25 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Din istoria straveche a Carpaților Orientali Studii şi Comunicări 27-51 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MAXIM, Zoia (autor) Prototracii în Carpații Răsăriteni Studii şi Comunicări 51-67 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CAVRUC, Valeriu (autor) Câteva considerații privind originea culturii Noua Studii şi Comunicări 67-79 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Viorica (autor) Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Rllsllriteni Studii şi Comunicări 79-85 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PROTASE, Dumitru (autor) Angvstia (Brețcu) Studii şi Comunicări 85-89 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE SZEKELY, Zoltan (autor) Sud-estul Transilvaniei sub stăpânirea romană Studii şi Comunicări 89-93 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LECHINȚAN, Vasile (autor) Românii din scaunele secuiești la 1614 Studii şi Comunicări 93-127 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MUCEA, Mariana (autor) Biserica româneasca din Scheii Brașovului în secolul al XVII-lea, lăcaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 127-133 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MIHU, Elena (autor) Biserica româneasca din Scheii Brașovului în secolul al XVII-lea, lăcaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 133-141 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Prezența cărții vechi românești în sud-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 141-149 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MARC, Aurel (autor) Registrele parohiale- sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutul românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 Studii şi Comunicări 149-159 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RANCA, Ioan (autor) Reverberațiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiești Studii şi Comunicări 159-165 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GRAMA, Ana (autor) Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autoritllțile locale în județul Covasna (1851-1859 Studii şi Comunicări 165-187 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ITTU, Constantin (autor) Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica sibiană actuală Studii şi Comunicări 187-191 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LAZAR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Micu Moldovan privind înființarea ziarului "Orientul latin" de la Brașov Studii şi Comunicări 191-197 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BOAR, Liviu (autor) Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Giurgeu și Cașin în secolul al XIX-le Studii şi Comunicări 197-201 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE SOROSTINEAN, Valeria (autor) Satul românesc și biserica ortodoxă la sfârșit de secol XIX, cu referire la protopopiatele Trei-Scaune, Brașov și Mureș-Oșorhei Studii şi Comunicări 201-205 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MUNTEAN, Ovidiu (autor) , Despre situația învllțrtmântului românesc în comitatul Trei-Scaune la sfârșitul secolului al XIX-lea . Studii şi Comunicări 205-209 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea episcopului dr. Miron Cristea intre 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari Studii şi Comunicări 209-213 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BURLACU, Ioana (autor), DINU, Cristina (autor) Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" Studii şi Comunicări 213-217 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BUCUR, Nicolae (autor) O personalitate harghiteană în lupta pentru unire - Octavian C. Tăslăuanu Studii şi Comunicări 217-223 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE STAN, Constantin (autor) Octavian C. Taslăuanu și Corpul Voluntarilor Români din Rusia.. Studii şi Comunicări 223-231 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE THEODORESCU, Elisabeta (autor), THEODORESCU, Virgiliu (autor) Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de Ia Viena Studii şi Comunicări 231-241 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BAICU, Dan (autor) Județul Trei-Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii documentare . Studii şi Comunicări 241-247 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MORARU, Alexandru (autor) Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan . Studii şi Comunicări 247-253 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE POP, Valer (autor) Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească . Studii şi Comunicări 253-259 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ȘOANCĂ, Nicolae (autor) Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna . Studii şi Comunicări 259-265 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE FURTUNĂ, Dumitru (autor) Covasna-Voinești, leagăn de românitate în arcul intracarpatic Studii şi Comunicări 265-269 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GAIȚĂ, Alexandru (autor) Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania Studii şi Comunicări 269-273 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ROTARIU, Traian (autor) Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între 1850 și 1992 Studii şi Comunicări 273-291 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 . Studii şi Comunicări 291-313 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE ȘANDRU, Ilie (autor) Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița Note şi discuţii 315-317 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE POP, Emil (autor) Parohia Ortodoxă Română - Miercurea Ciuc Il. Fragment de monografie Note şi discuţii 317-321 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE BERCU, Ioan (autor) Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească . Note şi discuţii 321-325 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE DAVID, Doina (autor) Carpații de curbură- funcție economică și ax etnoistoric și etnocultura Note şi discuţii 325-329 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE MOLDOVAN, Nicolae (autor) Stațiunea Vâlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX Note şi discuţii 329-333 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GRAURE- CORNEA, Luminița (autor) Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) Note şi discuţii 333-337 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE CIOBANU BĂCANU, Maria (autor) Factori de conservare a identității etnice românești în județele Covasna și Harghita Note şi discuţii 337-343 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE GANE, Constantin (autor) Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene Note şi discuţii 343-347 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE RĂȚULEA, Gheorghe (autor) Muzeul Spirituaiității Românești din Sfâintu Gheorghe -Sensuri și semnificați Note şi discuţii 347-351 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe. Cronica activit!lții pe anii 1993-1995 Note şi discuţii 351-361 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Momente din istoria muzeului din Sfântu Gheorghe Note şi discuţii 361-365 română
1996 ANGVSTIA, nr. 1, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE PETRESCU, Iustinian (autor) Angvstia- Între deziderate și realități (Postfață) Note şi discuţii 365-367 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel (autor) Mitropolitul Petru Movilă - 400 de ani de la naștere 1596-1996 .5-12 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ANDRONIC, Mugur (autor) Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț, din Paleolitic pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 13-186 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘLAPAC, Mariana (autor) Enigma Cetății Chilia 183-293 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 COJOCARU, Ilie (autor), MAREȘ, Ion (autor) Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni - Tripolie (topoare ciocan și topoarele cu două brațe dispuse în cruce) 187-235 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MATEI, Mircea (autor) Necesitatea tipologizării orașelor medievale romanești extra-carpatice 236-245 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Meșteșugurile în Suceava medievală - secolele XIV-XVII 246-254 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DEMCIUC, Vasile (autor) Binecredinciosul Domn și apărătorul dreptei credințe - Ștefan cel Mare și Sfînt 255-270 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 RUSU, Cosmin (autor) Cahla cu înger tenant de la Suceava 271-182 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Aspecte geo-demogrfice ale ținutului Suceava (secolele XV-XVIII) 294-302 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Veniamin (autor) Țările Române în raporturile polono-habsburgice în vremea domniei leui Ieremia Movilă (1595-1601) 303-311 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel (autor) Locul Țărilor Române în planurile politice ale marilor puteri europene (prima jumătate a sec. al XVII-lea) 312-325 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 HĂU, Florin (autor), MAREȘ, Ion (autor) Ruinele unui monument medieval necuboscut: Biserica satului /dispărut) Nemirceni 326-336 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘERBAN, Mirela (autor) Difuzarea cunoștințelor de istorie universală în Bucovina între anii 1775-1914 337-354 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PETRARU MARIUS, Iulian (autor) Originea și căile de imigrare ale polonezilor în Bucovina 355-372 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ALEXA, Doina-Iozefina (autor) Contribuții la istoria Bucovinei în "Codrul Cosminului" (1924-1940) 373-380 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Contribuții la cunoașterea situației orașului Suceava în perioada 1940-1941 381-393 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CÎRLAN, Nicolae (autor) Despre "un proiect naufragiat" și semnificațiile lui : Novele sau Gazete Românești", Cernăuți 394-407 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 LEU, Paul (autor) S-Fl. Marin, profesor, la gimnaziul din Suceava 408-427 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 OSTAFI-OST, George (autor) O rînduială austriacă despre vamă din anul 1836 tipărită în limba română 428-433 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘTEFANOVICI, Olga (autor) Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ion Nistor 434-452 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CLOPOTARI, Aura-Doina (autor) George Tofan - scrisori inedite către Liviu Marian 453-489 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Gavril Rotică în corespondență către Leca Morariu 490-496 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Nicolae Tcaciuc-Albu către Leca Morariu 497-524 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Elena (autor) Ornamentica și cromatica scoarțelor din Colecția Secției de Etnografie de la Muzeul Național al Bucovinei Suceava 525-529 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria (autor) Rolul diapozitivului în valorificarea patrimobiului cultural de artă populară 530-534 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MARIANCIUC, Violeta (autor), MĂRGINEANU, Maria (autor) Conviețuiri interetnice în Bucovina - posibilități de reprezentare în muzeul satului 535-540 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 URSU, Constantin (autor) Un topor de piatră din epoca bronzului descoperit la Bălănești (com. Icușești, jud. Neamț) 541-543 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Dregătorii și dregatori în ținutul Sucevei 544-449 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PAȚA, Gheorghe (autor) Sacru și profan în poermul dramatic "Icarii de pe Argeș" de Ion Luca 550-555 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CONȚESCU, Elena (autor) Climatul social-politic și linvistic în care a văzut lumina tiparului opera lui Mihai Eminescu la Chișinău 556-561 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian (autor) Pledoarie pentru arheologia medievală .5-8 română
1996 Arheologia Medievală, I ȚEICU, Dumitru (autor) Forschung mittelalterlicher Archaologie im Banat .9-34 germană
1996 Arheologia Medievală, I SPINEI, Victor (autor) Generalități privind geneza orașelor medievale din Moldova 35-53 română
1996 Arheologia Medievală, I SIMINA, Nicolae (autor) Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză 55-67 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle descoperite în locuințe de orățeni la Suceava 69-124 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian (autor) Cahle din Transilvania (II) 125-153 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru (autor) Ceramică fină de uz comun din secolele XIV-XV descoperită în centrele urbane din sud-vestul Moldovei 155-170 română
1996 Arheologia Medievală, I MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), POLL, Ingrid (autor) Brățări de sticlă medievale descoperite în Romania 171-179 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPESCU, Radu (autor) Un monument funerar inedit în biserica din Densuș (jud. Hunedoara) 180-185 română
1996 Arheologia Medievală, I SALONTAI SANDA, Mihaela (autor) Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din Transilvania 187-193 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian (autor) Constituirea Asociației Arheologilor Medievalisti din România 195-198 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian (autor) Ceramica medievală din România (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995) 198-199 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Simpozionul Artă și Civilizație Medievală (Suceava 24-25 noiembrie 1995) 199-200 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian (autor) Arheologia medievală la a XXX-a Sesiune Națională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice. Campania 1995 (Brăila, 2-5 mai 1995) 200-202 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru (autor) Colocviul Național Ceramica fină cenușie din Moldova în secolele XIV-XV 202-203 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin (autor) Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1996 Arheologia Medievală, I ROMAN, Ioan (autor) Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu Dumitru 207-209 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPU, Emil (autor) Brăila. Origini și evoluție pană la jumătatea secolului al XVI-lea 209-211 română
1996 Arheologia Moldovei, 1996 Cuprins 3-4 română
1996 Armonii naturale, I Cuprins 171-175 română
1996 Banatica, 14 ACHIM, Viorel (autor)