Criterii căutate

  • An de publicare: 1996

Sumarul căutării

  • 1066 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MELEȘCANU, Teodor România în Europa anului 1940 .11-15 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TINCA, Constantin Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale 17-21 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PLĂMĂDEALĂ, Antonie Biserica și Dictatul de la Viena 23-31 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IONESCU SAINT-CYR, Alexandru Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii 33-36 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUCULESCU, Victor Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? 37-40 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚEPELEA, Gabriel Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena 41-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TREBICI, Vladimir Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic 49-62 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române 69-72 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Mihai Viteazul în contextul istoriei europene 75-82 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUMITRAN, Ana Contribuții la studiul tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea 83-99 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) 101-108 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚIGU, Viorel Familia Duca în contextul vieții social-politice a Europei de Sud-Est și Centrale 131-149 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie HAȚEGAN, Ion Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX 151-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PICIU, Dionisie Salva - Pagini de istorie 189-212 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) 213-223 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu O micromonografie - Visarion Roman (1833-1885) 225-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 247-296 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia Casina română din Cluj 297-304 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie OSZTOICS, Miroslava Constituirea și evoluția grupărilor în sînul Patidului Național Țărăresc 305-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie STAN, Constantin Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al dictatului de la Viena 323-337 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LIPOVAN, Ioan Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) 341-351 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PORUMB, Marius Catedrala Sfînta Treime din Blaj la 1751 353-357 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IRIMIEȘ, Dumitru Semnificația istorico-etnografică a unor recente descoperiri 359-371 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan Cartea românească veche la Viena 373-382 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TURCUȘ, Șerban Ignatie Darabanț - iluminism și pragmatism 383-390 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie KISS, Andras Protocoalele de intabulare ale orașului (1971-1867) 391-395 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser 397-403 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PĂDUREAN, Augustin Tricolorul și cromatica portului popular românesc 405-409 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 411-417 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie BOTEZAN, Ioana Corespondența moldoveanului Grigore Crețu cu Ioa Nicu Moldovan între anii 1870-1876 419-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie COMȘA, Daniela, COMȘA, Marius Viziunea lui A.D. Xenopol asupra periodizării istoriei României 441-450 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae Din activitatea organizatorică și de presă a Patitului Național Român (1911) 451-457 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) 459-478 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita 479-486 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LUPESCU, Radu Istoricul cetății de la Colțești (jud. Alba) 489-500 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PINTER, Zeno Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) 501-502 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II 503-515 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SABĂU, Nicolae Pictura tribunei Bisericii ev. din Ruși (jud. Sibiu) 517-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 525-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 549-563 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda Colecția de insigne ale puterilor centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LAZĂR, Emil Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) 573-578 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRESCU, Gheorghe Anteproiect al Legii Muzeelor 579-799 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) 603-604 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Inscripții medievale și din epoca modernă a României . Orașul Iași 605-605 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel 607-608 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea națională din Banat și Marea Unire (1895-1919) - Păiușan R. 609-610 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Scrisori către N. Iorga. Vol. IV (1915-1916) 611-611 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. 613-614 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Școala Română din Franța - Țurlea Petre 615-616 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Cien anos de Historia Fabrica National de Meneda y Timbre 617-620 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CĂLIAN, Livia Catalog numismatic - Meneda metalică - 1867-1994 - România 621-623 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Alexandru Neamțu (1918-1995) 627-628 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc Magdalena Bunta (1931-1995) 629-629 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech Typologische studie kultuscher gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I .11-18 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MUNTEANU, Octavian Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRĂCIUN, Florina Aspecte privind forma și tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru 155-161 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HANGA, Vladimir Valoarea prezentă a eposului homeric 163-166 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Note epigrafice. IV. Inscripții gnostice 179-187 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Dragoș "Vasele binoclu" - o interpretare etnoarheologică 209-215 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd 217-222 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FIZEȘAN, Titus, ROTEA, Mihai Groapa rituală de la Făîntînele - "Dîmbul Popii" 223-224 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Maria Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GAGA LIDIA, Maria Caracteristici ale gospodăriei tradiționale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar 239-245 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RESCH, Friederiech Untersuchungen am linken temeschufer in der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I 249-266 germană
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BULBUC, Aurel, CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BODEA, Monica, ILIEȘ, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai, RADU, Sorin, WITTEMBERGER, Mihai Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe Cîteva date privind cercetările arheologice de la Biserica românească din Cicău, jud. Alba 425-432 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Vasilica-Daniela Restaurea unui pantantiv de argint 435-437 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PLEȘA DANA, Teodora Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana, SÎNGEREAN, Cristina Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile Analiza proporțiilor santuarului șo locuințelor neolitice de la Parța (jud. Timiș) 525-529 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARIU, Vasile Proporțiile corpului uman în unele reprezentări neolitice 531-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CHIȘ, Dorin, MORARIU, Silvan, MORARIU, Vasile Prospectări magnetometrice în așezarea neolitică de la Parța, jud. Timiș 549-564 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, PICIU, Traian, SÎNMIHĂIAN, Marinela Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian, ALICU, Doina, MARIAN, Cornel Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 569-592 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan La geologie empirique et la geoarcheologie 593-596 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Marcel Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienței pieselor arheologice din martmură 597-633 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BALINT, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TARCEA, Crina, TARCEA, Lucian Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, SÎNGEREAN, Cristina, TARCEA, Lucian Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Expoziția națională "Capodopere de artă romană in Dacia 693-695 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (VI) (1990-1994) 699-715 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Al III-lea Colocviu Româno-Elvețian "La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain" 719-721 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain, II-eme-Iveme siecles apres J.Cr.- Frei-Stolba Regula, Herzig H. 725-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain - Alicu D., Boegli Hans 727-728 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Pierre Julien 735-748 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Costel Alic 749-750 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJINARIU, Ioan, LAKO, Eva Despre sondajul arheologic de la Cehei, punctul "Misig" (1987) Istorie Veche şi Arheologie .11-33 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUGUDEAN, Daniela Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos Istorie Veche şi Arheologie 35-39 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HUSAR, Adrian Celții în Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 41-53 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu Oescus și Napoca. Observații epigrafice Istorie Veche şi Arheologie 55-62 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Limesul porolissensis - O nouă linie de apărare zid, șanțuri, turnuri - descoperită în fața complexului militar roman de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 63-73 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Sectorul frontierei romane din Nord-Vestul Daciei Porolissensis și datele numismatice Istorie Veche şi Arheologie 75-85 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Dacia Posolissensis 5. Cohors I Aeliua Gaesatorum (Miliaria) Istorie Veche şi Arheologie 87-96 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, GUDEA, Nicolae Aplici-disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 97-114 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad - III Istorie Veche şi Arheologie 115-123 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NANASI, Zoltan, WILHELM, Iulia Un mormânt din epoca târzie a migrațiilor la Săcuieni Istorie Veche şi Arheologie 125-131 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Nicolae Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea Istorie Medie 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PAPP, Francisc Comerțul baltic al Clujului în prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 143-148 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAN, Ana Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 Istorie Medie 149-155 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Adriana Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a Bibliotecii Naționale - București Istorie Medie 157-164 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VERZA, Gabriela Date inedite despre țările române și Transilvania într-o lucrare publicată la Londra în 1796 - „Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter Istorie Medie 165-169 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena, SZILAGYI, Margit, WAGNER, Ernest Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval Istorie Medie 171-182 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae Răsunetul revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821) în presa belgiană Istorie modernă 185-196 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) Istorie modernă 197-217 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TESLARU, Alina Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic Istorie modernă 219-234 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj (1865-1878) Istorie modernă 235-276 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului Istorie modernă 277-284 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 Istorie modernă 285-292 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu Istorie modernă 293-320 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Iacob Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu Istorie modernă 321-328 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 Istorie modernă 329-341 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAȘCU, Gheorghe File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari Istorie modernă 343-354 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale Istorie contemporană 357-369 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PANĂ, Virgil Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia și interpretarea ei de către minoritățile etnice din România Istorie contemporană 371-377 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Călin Orașele României la 1930. Încercare de tipologizare Istorie contemporană 379-389 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" Istorie contemporană 391-398 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) Istorie contemporană 399-415 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Patru ani de eforturi pentru limitarea și anularea consecințelor Dictatului de la Viena (1940-1944) Istorie contemporană 417-445 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DOBRINESCU, Valeriu Românii americani și Dictatul de la Viena Istorie contemporană 447-450 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ONIȘORU, Gheorghe Iuliu Maniu și "Democrația Populară" Istorie contemporană 451-461 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 465-467 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BIȚU, Voichița Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 469-473 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TEIUȘ, Sabina Din lexiografia clujeană de după al Doilea Război Mondial Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 475-477 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COMȘULEA, Elena Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 479-483 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Dănuț Aspecte privind învățămîntul sălăjan din perioada interbelică (1918-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 485-511 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MIRCEA, Ionela Aspecte de ideologie politică la Albina Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 513-519 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a timpului (1900-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 521-524 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 525-527 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Mihai Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel Mihail P. Dan - Corespondența Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 545-562 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BURGHELE, Camelia O mască din județul Sălaj - sfanșagoșul Etnografie 565-570 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BURGHELE, Camelia Gospodărirea tradițională în sărbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare Etnografie 571-578 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina, ȘERBĂNESCU, Olga Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești Etnografie 579-591 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJINARIU, Corina Semantica ceremonialului nupțial Etnografie 593-598 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului Etnografie 599-602 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TOȘA, Ioan Zile de sărbătoare, zile ținute și zile de lucru în calendarul popular de la sfârșitul secolului al XIX-lea Etnografie 641-648 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERDAN, Daniela Contribuții la o bibliografie etnografică a Sălajului Etnografie 651-657 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș Toponimie 659-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice 675-676 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERDAN, Daniela Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUMITRAȘCU, Sever "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții. Arheologie și istorie .7-16 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie HAȚEGAN, Ioan Structuri autohtone și alogene în Banatul Medieval 17-47 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ROZKOS, Pavel Contribuție la istoria colonizării "pemilor" în Banat 48-57 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie NEUMANN, Victor Istoria evreilor din Banat în secolul al XVIII-lea (I) 58-67 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie POPESCU, Dan Frămîntări și mișcări țărănești în Banat în primele decenii ale secolului al XIX-lea 68-79 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ZĂNESCU, Alexandru "Cronica meteorologică" a familiei Lungu din Beriște (1861-1891) 80-102 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie PÎRVULESCU, Dorina O ipoteză privind activitatea zugravului Stan în Banatul secolului al XVIII-lea 103-110 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie ȘEPTILICI, Raoul Matrice sigilară a generalului Gheorghe Magheru 111-113 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie LUCHESCU, Gheorghe Lugojul și anul revoluționar 1848 114-127 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie GIURAN, Valeriu Momente din activitățile regimebntului 5 vînători din garnizoana Timișoara în cel de al doilea războiului mondial, campania de est, în perioada 22 iunie 1941 - 3 martie 1942 144-172 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Frontului Plugarilor în periOada 1944-1946 173-186 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KUKUCS, Lajos Ormos Sigismud: der sudungarische historische verein in Temeswar und das Museumswesen im Banat (1872-1919) 191-201 germană
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KISS, Andrei Ormos Zsigmond și Societatea de Științele Naturale din Timișoara 202-206 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MIKLOSIK, Elena Ormos Zsigmond și relațiile sale cu intelectualii vremii 207-215 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie TOMA, Nicoleta Constituirea Societății de Istorie și Arheologie din Banat 217-227 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie CHISU, Ștefan Cultura tradițională românească - temei al unității naționale 228-234 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie KACSO, Carol Civilizația primei epoci a fierului în Sud-Vestul României - Gumă M 237-246 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de secția de istorie a Muzeului Banatului - 1994 249-250 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului - 1994 251-251 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie RÎMNEANȚU, Vasile Creșterea patrimoniului secției de istorie în anul 1994 252-254 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie MEDELEȚ, Florin Horațiu Crișan (1928-1994) 257-259 română
1996 Analele Brăilei, 2 CÎNDEA, Ionel Cuvînt înainte XI-XI română
1996 Analele Brăilei, 2 VELICHI, Constantin Hristo Botev în Romania .1-172 română
1996 Analele Brăilei, 2 CIACHIR, Nicolae Rolul Brăilei în epoca de regenerare a poporului albanez (1829-1912) 173-227 română
1996 Analele Brăilei, 2 BARBALOV, Gheorghi Importanța României în luptele poporului bulgar pentru eliberare națională între 1859-1878 229-244 română
1996 Analele Brăilei, 2 DOBRESCU, Marius Brăileanul Naum Vechilangi, corigeu al renașterii naționale albaneze 245-246 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1996 Analele Brăilei, 2 GUBOGLO, Michael, TSCHERVONNAJA, Svetlana Das schicksal des krimtatarischen volkes: Die vergangenheit, die gegenwartigen probleme und die zukunft des staates und der kultur 251-258 germană
1996 Analele Brăilei, 2 IONESCU, Maria Școli grecești la Brăila la sfîrșitul secolului al XIX-lea 259-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 JECEV, Nicolai Colonia emigranților bulgari la Brăila și activitatea ei social-culturală în epoca renașterii (pînă în 1878) 265-269 română
1996 Analele Brăilei, 2 KARAHASAN MUSTAVA, Kemal Locul și importanța Brăilei în cea mai nouă istoriografie turcă astări 271-272 română
1996 Analele Brăilei, 2 MAKSUTOVICI, Gelcu România și renașterea albaneză (despre diaspora albaneză din România) 273-278 română
1996 Analele Brăilei, 2 SAVOV, Vasil Relațiile româno-bulgare, istorie și contemporaneitate 279-282 română
1996 Analele Brăilei, 2 SHARIQ, Mari Mic istoric al comunității druze 283-385 română
1996 Analele Brăilei, 2 VANKU, Milan Dunărea - punte de colaborare între Serbia și România în timpul domnitorilor Mihailo Obrenovic și Alexandru Ioan Cuza 287-291 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂLAN, Zamfir Moș Anghel - Date despre laboratorul de creație 295-309 română
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge Panait Istrati et l'Ukraine 311-317 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 FEODOSSIEV, Serge Panait Istrati și Ucraina 319-324 română
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie Kyra Kyralina: Om ne badine pas avec le temps 325-333 franceză
1996 Analele Brăilei, 2 SANTRAUD, Jeanne-Marie Cu timpul nu se glumește 335-344 română
1996 Analele Brăilei, 2 GHEORGHINOIU, Constantin Mituri istratiene 345-351 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru Un scriitor român între estul și vestul deceniului trei: Panait Istrati 353-364 română
1996 Analele Brăilei, 2 IRIMIA, Dumitru Realul și transcenderea realului în poetica și creația lui Panait Istrati 365-374 română
1996 Analele Brăilei, 2 ȘOMFĂLEAN, Liliana Prietenii - realitate și ficțiune 375-378 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Debuturile unui demiurg 379-387 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader Mircea Grossu-Viziru, inventator de notorietate internațională 391-402 română
1996 Analele Brăilei, 2 HARȚUCHE, Ana-Maria Mihail Gavrilov 403-431 română
1996 Analele Brăilei, 2 FOLEA, Ion Catalogul ștampilelor poștale folosite în județul Brăila pînă în anul 1989 433-469 română
1996 Analele Brăilei, 2 PRICOP, Ghena Regimul proprietății funciare în județul Brăila în a doua jumatarte a secolului XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Situația moșiei statului "Domeniului Brpila" 1830-1930 471-480 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena Considerații asupra barierelor Brăilei în epoca modernă 481-487 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica Documente de epocă privind viața societară brpileană la începutul veacului nostru 489-497 română
1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica "Expresul" de Brăila - martor și comentator al evenimentelor balcanice (1912-1913) 499-509 română
1996 Analele Brăilei, 2 MILER, Didi Formațiuni militare brăilene în secolul al XIX-lea 511-516 română
1996 Analele Brăilei, 2 SCHATZ ELENA, Maria Imagini ale Brăilei de altădată în colecția de cărțu poștale ilustrate a Biliotecii Naționale a României 517-524 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Obștea evreilor brăileni. Scurtă cronologie a unor împliniri 525-329 română
1996 Analele Brăilei, 2 URSULESCU, Ion Scurtă cronologie a unor împliniri evreiești în Brăila - Organisme și organizații sioniste 531-533 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela Motive de inspirație orientală pe scoarțele din zona Brăilei 535-538 română
1996 Analele Brăilei, 2 STOICA, Maria Icoanele împărătești de la Biserica Sf. Dumitru din Mărașu 539-544 română
1996 Analele Brăilei, 2 BĂDĂRĂ, Doru Activitatea portului Brăila reflectată într-o revistă de cultură regională 545-549 română
1996 Analele Brăilei, 2 ONEA, Nicolae Contribuții aduse la cunoașterea avifaunei din zona Iezerului Dobrele - Insula Mică a Brăilei 551-560 română
1996 Analele Brăilei, 2 BUCLEI, Toader La ceremonia comemorativă din 2 septembrie 1990 din Bremerton - S.U.A. lîngă nava de zăzboi "Missouri" (Scurt reportaj) 561-564 română
1996 Analele Brăilei, 2 CLOȘCĂ, Gabriela Valori patrimoniale în colecțiile Muzeului Brăilei. Icoane pe sticlă 565-568 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Despre unele antroponime de origine cumană 569-571 română
1996 Analele Brăilei, 2 DIACONU, Petre Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
1996 Analele Brăilei, 2 ILIE, Elena Nicolae Titulescu. Mărturii sonore 577-579 română
1996 Analele Brăilei, 2 PLOEȘTEANU, Grigore O mărturie diplomatică inedită despre revoluția română de la 1848 581-586 română
1996 Analele Brăilei, 2 POPESCU, Panait Sigiliile de tip naval 587-594 română
1996 Analele Brăilei, 2 TABUNCIG, Sergiu Românii din Codrii Moldovei în evu mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din așezarea Hansca) - Postică Gh. 595-396 română
1996 Analele Brăilei, 2 SPINEI, Victor Arheologia stepei: Popoarele de stepă dintre Volga și Dunăre între secolele VI-X) - Csanad Balint 597-600 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu, TONKOVA, Milena Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
1996 Analele Brăilei, 2 BOLDUR, Alexandru Dubla credință a rușilor în secolul al XII-lea 605-608 română
1996 Analele Brăilei, 2 IVĂNESCU, Sorin Istorie scrisă în engleză veche - Poruciuc A. 609-611 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu Liviu Mihăilescu (1935-1996) 617-618 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEV, Zizi Ludi Tomitani în documente arheologice .7-12 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian Dobrogea: Via gentium? 15-25 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CIOROIU, Constantin Etnii trăitoare alături de români în Dobrogea 26-33 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PÎRÎU, Steluța Policromia etnică în Dobrogea 34-53 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEMIL, Tahsin Național și minorități naționale 54-59 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă BADEA, Constantin Conflicte etnice și religioase dintr-o perspectivă internațională 60-64 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CĂLINESCU, Constanța Oameni la hotarul soarelui. Oameni de cultură - Oameni ai Dobrogei 67-74 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RĂDULESCU, Adrian Vasile Canarache la Constanța: 1946-1969 75-77 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CULICEA, Gelu Anghel Saligny 78-80 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan Geoistorie și geopolitică în trecutul Dobrogei. In memoriam Constantin Brătescu 83-89 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria Tradiția genovezilor la Constanța 90-93 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEF, Petre Portul Constanța. O sută de ani de la inaugurarea lucrărilor de construcții (I) 94-110 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă VORNICESCU, Nestor Din istoria străveche a literaturii române bisericești 113-119 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN Ecumenism interetnic în Dobrogea 120-121 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă LUCIAN Cîteva știri despre ultimul întîi-stătător al mitropoliei de la Tulcea - Dobrogea: Nichifor de Carpat 122-129 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CORNEA, Gabriela Sfîntul Ioan Casian - scriitor patristic din școala de la Tomis 130-135 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă SUCEVEANU, Simona Cărți vechi românești folosite ca manuale școlare, editate în secolele XVIII și XIX, întîlnite în colecții constănțene 139-147 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă POP, Angela Preocupări ale cadrelor didactice din județul Constanța pentru îmbunătățirea conținutului oprelor de religie 148-151 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă JECU, Anina Raportul cercetare-educație în actualitatea activității muzeografice 152-156 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Si quis leget 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Ultima perpetior 159-159 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Vinere quam miseru est 160-160 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Ut sumus in Ponto 161-161 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius O, incunde sodalis! 162-162 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Tomitana abure 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă NASO PUBLIUS, Ovidius Unde tibi mittatur epistula… 163-163 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MICU, Ioan Un poem din quatrocento dedicat lui Ovidius 164-176 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă MOTOC, Nicolae Întîlnire la Trei Papuci 179-182 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Inima copacului 183-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Meandre 183-183 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Cifre 184-185 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Sarabandă 184-184 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Marea, mereu 185-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă GEORGESCU, Octavian Diapazon 186-186 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Ceasul minții 187-188 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Trepte spre fundul mării 188-190 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Omu' 190-192 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘLAPAC, Florin Fantoma de la Operă 192-194 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin într-o dimineață incertă 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (I) 195-195 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (II) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin ilustrații pentru deceniul 9 (X) 196-196 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin șoaptă de pulbere 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ROȘCA, Sorin noaptea țărmurilor ninse 197-197 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu Urluia 198-200 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PERȘA, Dan Balada piticului din fereastră 201-203 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ȘTEFĂNESCU, E. "Aimez donc la raison…" Clasicismul, magia și descîntecul folcloric 207-216 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CHIRIACESCU-MOINA, Luana Considerații privind imaginea Dunării și Mării Negre în filclorul literar dobrogean 217-224 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă ATANASIU, Carmen Mărturii în literatura și pictura marină 225-230 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PITRESCU, Ileana "Arcașul" - lucrare de referință a maestrului Ion Jalea 231-233 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă PUIU, Enache "Calendarul" lui Radu Gyr 237-241 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CÎRLIGEANU, Evelina Cu bucuria în suflet - Dunăreanu O. 242-242 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus Culegere de jurisprudență - Voicu M. 243-244 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă RUSU, Titus Buletin de informare juridică 245-246 română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe Angustia - Cuvînt la început de drum .3- română
1996 Angvstia, 1 ILIESCU, Ion Mesaj adresat participanților la manifestărilor consacrate cinstirii activităților făurirorilor istoriei , culturii , civilizației și religiei romanilor din sud-estul Transilvaniei - Sfîntu Gheorghe, 23 septembrie 1995 .9- română
1996 Angvstia, 1 IOAN EPISCOPUL COVASNEI ȘI, Harghitei Pe urmele strămoșilor 17- română
1996 Angvstia, 1 FLONTA, Ilie O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23- română
1996 Angvstia, 1 LAZAROVICI, Gheorghe Din istoria străveche a Carpaților Orientali 27- română
1996 Angvstia, 1 MAXIM, Zoia Prototracii în Carpații Răsăriteni 51- română
1996 Angvstia, 1 CAVRUC, Valeriu Cîteva considerații privind originea culturii Noua 67- română
1996 Angvstia, 1 CRIȘAN, Viorica Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Răsăriteni 79- română
1996 Angvstia, 1 PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
1996 Angvstia, 1 SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană 89- română
1996 Angvstia, 1 LECHINȚAN, Vasile Românii din scaunele secuiești la 1614 93- română
1996 Angvstia, 1 MUCEA, Mariana Biserica românească din scheii Brașovului în secolul XVII-lea, locaș al activității de copiere, traducere și tipărire 127- română
1996 Angvstia, 1 MIHU, Elena Cartea veche românească în scaunul Mureșului 133- română
1996 Angvstia, 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei 141- română
1996 Angvstia, 1 MARC, Aurel Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutuL românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 149- română
1996 Angvstia, 1 RANCA, Ioan Reverberaâiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiesc 159- română
1996 Angvstia, 1 GRAMA, Ana Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autorotățile locale în județul Covasna (1851-1859) 165- română
1996 Angvstia, 1 ITTU, Constantin Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica actuală 187- română
1996 Angvstia, 1 LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov 191- română
1996 Angvstia, 1 BOAR, Liviu Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Gurghiu și Cașin în secolul al XIX-lea 197- română
1996 Angvstia, 1 SOROȘTINEAN, Valeria Satul românesc și biserica ortodoxă la sfîrșit de secol XIX cu referire la protopopiatele Trei-Scaube, Brașov și Mureș-Odorhei 201- română
1996 Angvstia, 1 MUNTEAN, Ovidiu Despre situația învățămîntul românesc în comitatul Trei Scaunela sfîrșitul secolului al XIX-lea 205- română
1996 Angvstia, 1 BRĂTESCU, Constantin Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari 209- română
1996 Angvstia, 1 BURLACU, Ioana, DINU, Cristina Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" 213- română
1996 Angvstia, 1 BUCUR, Nicolae O personalitate harghiteană în lupta pentru Unire - Octavian C. Tăslăuanu 217- română
1996 Angvstia, 1 STAN, Constantin Corpul Voluntarilor Români din Rusia 223- română
1996 Angvstia, 1 TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena 231- română
1996 Angvstia, 1 BAICU, Dan Județul Trei Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii Documentare 241- română
1996 Angvstia, 1 MORARU, Alexandru Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan 247- română
1996 Angvstia, 1 POP, Valer Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească 253- română
1996 Angvstia, 1 ȘOANCĂ, Nicolae Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna 259- română
1996 Angvstia, 1 FURTUNĂ, Dumitru Covasna - Voinești, leagăn de românitate în Arcul intracarpatic 265- română
1996 Angvstia, 1 GAIȚĂ, Alexandru Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania 269- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Țara Silvaniei - Lerchințan Vasile 272- română
1996 Angvstia, 1 MEZEI, Elemer, ROTARU, Traian, SEMENIUC, Maria Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între anii 1850 și 1992 Covasna, între anii 273- română
1996 Angvstia, 1 CIUBĂNCAN, Vasile Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 291- română
1996 Angvstia, 1 ȘANDRU, Ilie Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița 315- română
1996 Angvstia, 1 POP, Emil Parohia Ortodoxă Română Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie 317- română
1996 Angvstia, 1 BERCU, Ioan Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească 321- română
1996 Angvstia, 1 DAVID, Doina Carpații de curbură - funcție econom,ică și ax etnoisdtoric și etnocultural 325- română
1996 Angvstia, 1 MOLDOVAN, Nicolae Stațiunea Vîlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX 329- română
1996 Angvstia, 1 CORNEA, Liminița Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) 333- română
1996 Angvstia, 1 CIOBANU-BĂCANU, Maria Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna 337- română
1996 Angvstia, 1 GANE, Constantin Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene 343- română
1996 Angvstia, 1 RĂȚULEA, Gheorghe Muzeul Spiritualității Românești din Sfîntu Gheorghe - Sensuri și semnificații 347- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfîntu Gheorghe . Cronica activității pe anii 1993-1995 351- română
1996 Angvstia, 1 LĂCĂTUȘU, Ioan Momente din istoria muzeului din Sfîntu Gheorghe 361- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Angustia - Între deziderate și realități 365- română
1996 Angvstia, 1 COMȘA, Marian Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana 367- română
1996 Angvstia, 1 LECHINȚAN, Vasile Românii din Scaunele Secuiești în antroponimele din conscripții, I, Scaumul Mureș 1699-1821 368- română
1996 Angvstia, 1 PETRESCU, Iustinian Falșii martiri maghiari pe pămînt românesc - Țurlea Petre 370- română
1996 Angvstia, 1 POPA, Mircea Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) 371- română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel Mitropolitul Petru Movilă - 400 de ani de la naștere 1596-1996 .5-12 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ANDRONIC, Mugur Evoluția habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneț, din Paleolitic pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 13-186 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘLAPAC, Mariana Enigma Cetății Chilia 183-293 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 COJOCARU, Ilie, MAREȘ, Ion Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni - Tripolie (topoare ciocan și topoarele cu două brațe dispuse în cruce) 187-235 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MATEI, Mircea Necesitatea tipologizării orașelor medievale romanești extra-carpatice 236-245 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria Meșteșugurile în Suceava medievală - secolele XIV-XVII 246-254 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DEMCIUC, Vasile Binecredinciosul Domn și apărătorul dreptei credințe - Ștefan cel Mare și Sfînt 255-270 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 RUSU, Cosmin Cahla cu înger tenant de la Suceava 271-182 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Aspecte geo-demogrfice ale ținutului Suceava (secolele XV-XVIII) 294-302 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Veniamin Țările Române în raporturile polono-habsburgice în vremea domniei leui Ieremia Movilă (1595-1601) 303-311 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 BLAJ, Pavel Locul Țărilor Române în planurile politice ale marilor puteri europene (prima jumătate a sec. al XVII-lea) 312-325 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 HĂU, Florin, MAREȘ, Ion Ruinele unui monument medieval necuboscut: Biserica satului /dispărut) Nemirceni 326-336 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘERBAN, Mirela Difuzarea cunoștințelor de istorie universală în Bucovina între anii 1775-1914 337-354 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PETRARU MARIUS, Iulian Originea și căile de imigrare ale polonezilor în Bucovina 355-372 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ALEXA, Doina-Iozefina Contribuții la istoria Bucovinei în "Codrul Cosminului" (1924-1940) 373-380 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Contribuții la cunoașterea situației orașului Suceava în perioada 1940-1941 381-393 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CÎRLAN, Nicolae Despre "un proiect naufragiat" și semnificațiile lui : Novele sau Gazete Românești", Cernăuți 394-407 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 LEU, Paul S-Fl. Marin, profesor, la gimnaziul din Suceava 408-427 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 OSTAFI-OST, George O rînduială austriacă despre vamă din anul 1836 tipărită în limba română 428-433 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 ȘTEFANOVICI, Olga Documente inedite din arhiva personală a istoricului Ion Nistor 434-452 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CLOPOTARI, Aura-Doina George Tofan - scrisori inedite către Liviu Marian 453-489 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Gavril Rotică în corespondență către Leca Morariu 490-496 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petru Nicolae Tcaciuc-Albu către Leca Morariu 497-524 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Elena Ornamentica și cromatica scoarțelor din Colecția Secției de Etnografie de la Muzeul Național al Bucovinei Suceava 525-529 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria Rolul diapozitivului în valorificarea patrimobiului cultural de artă populară 530-534 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 MĂRGINEANU, Maria, MARIANCIUC, Violeta Conviețuiri interetnice în Bucovina - posibilități de reprezentare în muzeul satului 535-540 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 URSU, Constantin Un topor de piatră din epoca bronzului descoperit la Bălănești (com. Icușești, jud. Neamț) 541-543 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 SCRIPCARIUC, Ioan Dregătorii și dregatori în ținutul Sucevei 544-449 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 PAȚA, Gheorghe Sacru și profan în poermul dramatic "Icarii de pe Argeș" de Ion Luca 550-555 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CONȚESCU, Elena Climatul social-politic și linvistic în care a văzut lumina tiparului opera lui Mihai Eminescu la Chișinău 556-561 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Pledoarie pentru arheologia medievală .5-8 română
1996 Arheologia Medievală, I ȚEICU, Dumitru Forschung mittelalterlicher Archaologie im Banat .9-34 germană
1996 Arheologia Medievală, I SPINEI, Victor Generalități privind geneza orașelor medievale din Moldova 35-53 română
1996 Arheologia Medievală, I SIMINA, Nicolae Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză 55-67 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Cahle descoperite în locuințe de orățeni la Suceava 69-124 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Cahle din Transilvania (II) 125-153 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru Ceramică fină de uz comun din secolele XIV-XV descoperită în centrele urbane din sud-vestul Moldovei 155-170 română
1996 Arheologia Medievală, I MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Brățări de sticlă medievale descoperite în Romania 171-179 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPESCU, Radu Un monument funerar inedit în biserica din Densuș (jud. Hunedoara) 180-185 română
1996 Arheologia Medievală, I SALONTAI SANDA, Mihaela Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din Transilvania 187-193 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Constituirea Asociației Arheologilor Medievalisti din România 195-198 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Ceramica medievală din România (Cluj-Napoca, 9-10 noiembrie 1995) 198-199 română
1996 Arheologia Medievală, I BATARIUC, Paraschiva-Victoria Simpozionul Artă și Civilizație Medievală (Suceava 24-25 noiembrie 1995) 199-200 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Arheologia medievală la a XXX-a Sesiune Națională de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice. Campania 1995 (Brăila, 2-5 mai 1995) 200-202 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru Colocviul Național Ceramica fină cenușie din Moldova în secolele XIV-XV 202-203 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1996 Arheologia Medievală, I ROMAN, Ioan Arheologia satului medieval din Banat - Țeicu Dumitru 207-209 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPU, Emil Brăila. Origini și evoluție pană la jumătatea secolului al XVI-lea 209-211 română
1996 Banatica, 14 ACHIM, Viorel Romanii din regatul medieval ungar și decimele birericești. Pe marginea unui document din "Acta Romanorum Pontificum" .5-19 română
1996 Banatica, 14 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Familia Fiat de Armeniș în secolele XV-XVII 21-51 română
1996 Banatica, 14 BOLDEA, Ligia Probleme ale studiului genelogic al familiilor nobile romane bănățene 53-92 română
1996 Banatica, 14 CĂLIN, Petru Valori ale tiparului european în colecții din Sudul și estul Banatului - Considerații introductive - 93-148 română
1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în tompul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan, DUMESCU, Florin Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
1996 Banatica, 14 GRAF, Rudolf Forța de muncă pe posesiuinile bănățene ale StEG. Structura ei 235-234 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu Paul Terzici și "Povestea vorbii" 245-250 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu Divorț în stil bănățean 251-263 română
1996 Banatica, 14 BOCȘAN, Nicolae Istoriografia bănățeană între multiculturalism și identitate națională 265-282 română
1996 Banatica, 14 BOTA, Ionel Contribuții la tipologia bibliotecii din mediul rural al Basnatului, intre 1850-1918. Categorii de biblioteci 283-291 română
1996 Banatica, 14 DOBRESCU, Victor Călătoriile lui Ciprian Porumbescu în Banat 293-300 română
1996 Banatica, 14 DRONCA, Lucian Activitatea băncii "Victoria" din Arad (1887-1918) 301-346 română
1996 Banatica, 14 ALBERT, Carmen, LEU, Valeriu Din istoria cercetării sociologice în Banat: Dimitrie Gusti, Anton Golopenția, Cornel Grofșorean și Institutul Social Banat-Crișana (1932-1944) 347-385 română
1996 Banatica, 14 ALBERT, Carmen Cornel Grofșorean și problema înființării regionalei "Astra Bănățeană" 387-394 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea Confrintări politice și electorale în județele bănățene în anul 1946 395-415 română
1996 Banatica, 14 RUSNAC, Mircea Procesul partizanilor anticomuniști din Banat (1949) 417-432 română
1996 Banatica, 14 CIREȘAN LOGA, Iosif Amintiri de pe frontul de est 433-502 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MOHAN, Dan Cucuteni oujourd'hui - Preface .5-7 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Cucuteni oujourd'hui - Allocution .9-11 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Quelques considerations sur la position chronologique de la station appartenant a l'etape Cucuteni a de Trușești dans le cadre de cette etape 15-25 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARINESCU-BÎLCU, Silvia La contribution de Vladimir Dumitrescu pour definir le concept de complexe culturel Ariușd-Cucuteni-Tripolye et pour la connaissance de ses origines et son evolution interne 27-38 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan Un vase a selhouettes anthropomorphes peintes decouverte a Poduri "Dealul Ghindari" - (dep. de Bacău) 39-48 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan, MONAH, Felicia Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MAREȘ, Ion Quelques considerations concernant le trone de Lipcani 63-68 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DIACONESCU, Maria, ȘANDURSCHI, Paul La figurine anthropomporphe en os decouverte a Ștefănești-Botoșani 69-74 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui ELLIS, Linda Cultural boundaries and human behavior method, theory and late neolithic ceramic production in the Carpathian-Pontic Region 75-88 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui TSVEK, Elena Structure of the Eastern Tripolye Culture 89-113 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui OVCHINNIKOV, Eduard Ritual models of stoves 115-120 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui TSVEK, Elena Contacts between the eneolithic tribes of Europe and the Eastern Tripolian Population 121-130 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui POPOVA, T. Unique iconographic images of tripolian sculpture 131-140 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SKAKUN, Natalia New excavations of a eneolitihic settlement în the Lower Danube Region 141-158 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui GANGAN, A. New Usatovo Cemetery on the Prut 159-164 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui ICONOMU, Constantin Contribuții la istoricul cercetărilor arheologice de la Cucuteni 165-200 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SOROCHIN, Victor Locuințele așezărilor aspectului regional Drăgușeni-Jura 201-231 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DRAGOMIR, Ioan Eneoliticul cututenian din Sudul Moldovei 233-251 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARCHEVICI, Vsevolod Vase zoomorfe eneolitice din Republica Moldova 253-262 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui COMȘA, Eugen Ocupațiile principale ale comunităților culturii Cucuteni din Moldova 263-276 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui BOGHIAN, Dumitru Unele considerații asupra utilajului litic al comunităților Precucuteni-Cucuteni-Tripolie 277-342 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel, FLORESCU, Marilena Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
1996 Carpica ARTIMON, Alexandru, MITREA, Ioan Bacău reședință voievodală 100 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 2-4 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Lista abrevierilor (List of Abbreviations) Lista abrevierilor (List of Abbreviations) 5-6 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ILIESCU, Octavian Cum arătau banii primitivi. Tezaurul de la Perșinari / Sous quelles formes se présentait l’argent primitif. Le trésor de Perșinari Numismatică (Numismatics) 7-14 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BUZDUGAN, Constantin, PETOLESCU, Carmen-Maria Date noi privind tezaurul de monede histriene descoperit la Fedești (jud. Vaslui) / Nouvelles données sur le trésor de monnaies istriennes de Fedești Numismatică (Numismatics) 15-18 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PETOLESCU, Carmen-Maria Observații privind monedele de tip Larissa-Apollo Amphipolis descoperite în Dacia / À propos des monnaies du type „Larissa-Apollo Amphipolis” découvertes en Dacie Numismatică (Numismatics) 19-22 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Un tezaur de tetradrahme ale cetății Thasos și ale provinciei Macedonia Prima descoperit la Silistra / Un trésor des tétradrachmes de la Cité de Thasos et de la Province Macédoine Première, découvert à Silistra Numismatică (Numismatics) 23-26 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Date noi privind pătrunderea monedelor thasiene în Cîmpia Română / Nouvelles données sur la pénétration des monnaies thasiennes dans la Plaine Roumaine Numismatică (Numismatics) 27-31 română
1996 Cercetări Numismatice, VII NEAGU, Nina O monedă de la Philippus al II-lea emisă la Deultum (247-249) descoperită în săpăturile arheologice de la Șirna (jud. Prahova) / A Coin From Philippus II Struck at Deultum (247-249) Discovered in the Archaeological Excavation at Sirna, Prahova County Numismatică (Numismatics) 33-33 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ION, Manuela, POPESCU, Adrian Alte monede grecești și romane republicane din tezaurul descoperit la Zimnicea, jud. Teleorman / Other Greek and Roman Republican Coins From the Hoard Discovered at Zimicea, Teleorman County Numismatică (Numismatics) 35-38 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Câteva monede grecești și romane descoperite la Dinogeția (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea) / Some Greek and Roman Coins Discovered at Dinogetia (Garvăn, Jijila Commune, Tulcea County) Numismatică (Numismatics) 39-40 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PETOLESCU, Carmen-Maria Un medalion roman dedicat lui Divus Pertinax / Un médaillon romain de Divus Pertinax Numismatică (Numismatics) 41-46 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
1996 Cercetări Numismatice, VII CIORTEA, Constantin, IACOB, Eugen, LUKANC, Ivo, NICA, Ninel, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, POENARU BORDEA, Gheorghe, POPESCU, Adrian, TRACHE, Livius, ZORAN, Valeriu Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romaines en or frappées entre 253-364 Numismatică (Numismatics) 49-74 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII GATEA, Delia Considerații statistice asupra utilizării unor simboluri și teme monetare în Imperiul Roman târziu / Statistic Remarks on the Use of Some Symbols and Representation on the Coinage of the Late Roman Empire (294-364) Numismatică (Numismatics) 75-84 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Observații asupra circulației monetare de la Durostorum în timpul lui Anastasius I / Observations sur la circulation monétaire de Durostorum, pendant le règne d’Anastase I Numismatică (Numismatics) 85-90 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GEORGESCU, Ioan, IACOB, Mihaela, POPESCU, Adrian Monede grecești, romane și bizantine timpurii din colecția Ioan Georgescu, Tulcea / Greek, Roman and early Byzantine coins from the Ioan Georgescu collection, Tulcea. Numismatică (Numismatics) 91-95 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monnaies byzantines des VIIe-Xe siècles découvertes à Silistra dans la collection de l'académicien Pericle Papahagi conservées au Cabinet des médailles du Musée National d'Histoire de Roumanie Numismatică (Numismatics) 97-127 franceză
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin Numismatică (Numismatics) 129-136 germană
1996 Cercetări Numismatice, VII VELTER, Ana-Maria Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania Numismatică (Numismatics) 137-140 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century Numismatică (Numismatics) 141-148 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STÎNGĂ, Ioan Circulația monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVI) / The monetary circulation at Severin fortress during de 13th-16th centuries. Numismatică (Numismatics) 149-154 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BIELTZ, Lucia MOLDER-LANT - O legendă inedită pe monedele emise de Ștefan I - 1394-1399 / MOLDER-LANT – A New Legend on the Coins Issued by Stephen I Prince of Moldavia (1389-1399) Numismatică (Numismatics) 155-157 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RADU, Horia-Camil O monedă moldovenească la Enisala, jud. Tulcea / A Moldovian Coin from Enisala, Tulcea County Numismatică (Numismatics) 159-159 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Monede medievale și moderne descoperite în localitatea Pleșești, județul Suceava / Medieval Coins Discovered at Pleșești – Suceava County Numismatică (Numismatics) 161-167 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994 Numismatică (Numismatics) 169-172 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county). Numismatică (Numismatics) 173-190 română
1996 Cercetări Numismatice, VII RĂDULESCU, Venera Tezaurul de monede medievale descoperit în localitatea Gelu, jud. Timiș (sec. XV-XVI) / The medieval coin hoard found at Gelu, Timiș county (15th-16th c.). Numismatică (Numismatics) 191-198 română
1996 Cercetări Numismatice, VII MAXIM, Mihai Un tezaur otoman din secolul al XVII-lea descoperit la Nalbant, jud. Tulcea / An Ottoman Hoard from the 17th Century Discovered at Nalbant – Tulcea County Numismatică (Numismatics) 199-208 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DROB, Valentin Două tezaure monetare otomane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperite în județul Dâmbovița / Deux trésors monétaires ottomans de la fin du XVIIIe siècle découverts dans le département de Dâmbovița Numismatică (Numismatics) 209-211 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OZARCHIEVICI, Horia, URSACHI, Ștefan Noile monede și medalii ale Băncii Naționale a României / New Coins and Medals Issued by National Bank of Romania Numismatică (Numismatics) 213-216 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa Contribuții la cunoașterea unor medalii de secol XVIII-XIX / New Contributions to the Knowledge of Some 18th – 19th Centuries Medals Medalistică (Medalistics) 217-222 română
1996 Cercetări Numismatice, VII VACHON, Draga-Paula Medalii dedicate lui Grigore G. Tocilescu păstrate în colecția Muzeului Național / Medals Dedicated to Grigore G. Tocilescu, kept in the Collection of the National History Museum Medalistică (Medalistics) 223-224 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BOICESCU, Simona O medalie premiu acordată lui Ștefan Luchian / A Prize-Medal received by Ștefan Luchian Medalistică (Medalistics) 225-226 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa, UNGUREANU, Dragoș Despre medaliile și plachetele dedicate lui Anghel Saligny și lucrărilor sale / Medals and Plaques Dedicated to Anghel Saligny and His Works Medalistică (Medalistics) 227-230 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PÂRVAN, Katiușa O interesantă eroare medalistică / An Interesting Medalistic Error Medalistică (Medalistics) 231-231 română
1996 Cercetări Numismatice, VII PĂUNESCU, Anca Inele sigilare descoperite la Piua Petri (Orașul de Floci) județul Ialomița / Signet Rings Discovered at Piua Petrii (Orașul de Floci), Ialomița County Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 233-235 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANTON-MANEA, Cristina Un inel sigilar descoperit la Lerești, jud. Argeș. Probleme de datare / A Signet-Ring Discovered at Lerești, Argeș County. Remarks on the Dating Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 237-239 română
1996 Cercetări Numismatice, VII GRĂMĂTICU, Steluța Sigiliul lui Prokopius, patriarh de Constantinopol / Le sceau de Prokopios, Patriarche de Constantinople Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 241-243 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OPASCHI, Cătălina Steme domnești și "Stihuri la Gherbul Țării" pe vechi tipărituri din Țara Românească și Moldova / Lines for the Coat of Arms of the Country on Old Wallachian and Moldavian Printings Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 245-251 română
1996 Cercetări Numismatice, VII OPASCHI, Cătălina Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844 Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 253-260 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu Heraldica teritorială moldovenească în Imperiul Rus / The Territorial Moldavian Heraldry in the Russian Empire Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 261-275 română
1996 Cercetări Numismatice, VII IONIȚĂ, Maria In memoriam Ștefan Capșa (1881-1951) / In Memoriam Ștefan Capșa (1879 – 1951) In memoriam 277-279 română
1996 Cercetări Numismatice, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil Ivo Lukanc, Dicletianus der römische Kaiser aus Dalmatien, Fondation Numismatica Antica, Cultura, Wetteren, 1991, 343 p. Recenzii (Reviews) 281-281 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Monnaies byzantines du Musée Puig, Musée Numismatique Huseph Puig, Ville de Perpignan, 1991, 64 p., 9 figuri în text, 16 planșe Recenzii (Reviews) 282-283 română
1996 Cercetări Numismatice, VII DOBRE, Manuela Cécile Morrisson, Monnaie et finances à Byzance: analyses, techniques, Variorum Collected Studies Series, Londra, 1994, XII + 337 p., 32 figuri, 13 planșe. Recenzii (Reviews) 284-286 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu Al VI-lea simpozion de studii genealogice. Iași, 10-13 mai 1995 / The 6th Syposium of Genealogic Studies - Jassy, Mai 1-13 1995 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 287-287 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BOGDAN, Radu Al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice. Iași, 9-12 mai 1996 / The 7th Symposium of Genealogic Studies – Jassy, May 9-12 1996 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 288-289 română
1996 Cercetări Numismatice, VII Cuprins Cuprins (Content) 290-293 română, engleză, franceză, germană
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea, DRAGOTĂ, Gheorghe, FRĂTEAN, Ioan Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zsolt Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud. Covasna 17-25 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zoltan O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
1996 Cumidava, XX MITRAN, Gheorghe Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Date istorice privind prima farmacie orășănească, Studiu asupra picturii murale și evoluției arhitecturale 87-104 Română
1996 Cumidava, XX LAMBESCU, Gabriel Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Aspecte privind evoluția arhitecturală a ansamblului de arhitectură medievală, Piața Sfatului nr. 15-16 105-131 Română
1996 Cumidava, XX NEGULICI, Dorina Știri documentare privind păstoritul transhumant la sud și est de Carpați 133-139 Română
1996 Cumidava, XX SALVAN, Florin Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 141-167 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta, NEGULICI, Dorina O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
1996 Cumidava, XX BUTA, Sanda Maria Un document inedit din arhiva Mureșenilor 201-219 Română
1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Evanghelia cu învățătură 261-275 Română
1996 Cumidava, XX DRĂGHICI, Ligia Diploma de înnobilare - 1626 - Alba Iulia 277-282 Română
1996 Cumidava, XX CERNEA, Elena Lucrări de eradicare a atacului de ciuperci xilofage la biserica evanghelică C.A. din satul Dacia, comuna Jibert, județul Brașov 283-320 Română
1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Negru Vodă- Întemeietor de țară 329-331 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Julius Teutsch- Colecționar de hartă veche 333-335 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Vasile Ursachi, Zargidava, Cetatea dacică de la Brad RECENZII 339-340 Română
1996 Cumidava, XX ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Valeriu Sârbu, Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor, Editura Porto-Franco, Galați, 1993 RECENZII 343-344 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca Tibor Szathmary, Cartographica Hungarica, V, Tatabanya, 1992. RECENZII 345-346 Română
1996 Drobeta, VII BORONEANȚ, Vasile La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei .3- română
1996 Drobeta, VII SCHUSTER, Cristian Considerații privind așezările culturii Glina 12- română
1996 Drobeta, VII NICA, Marin Date noi cu privire la geneza și evoluția culturii Verbicioara 18- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel Cultura Verbicioara în județul Mehedinți 35- română
1996 Drobeta, VII CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupînești, jud. Gorj 49- română
1996 Drobeta, VII CRĂCIUNESCU, Gabriel O sabie de bronz de la Ostrovul Mare 55- română
1996 Drobeta, VII POPILIAN, Gheorghe Unitatea culturală din privinciile romane Dacia și Moesia 59- română
1996 Drobeta, VII STÎNGĂ, Ion Circulația navală pe Dunăre. Amenajări și facilități portuare în preajma Drobetei 75- română
1996 Drobeta, VII STUPARU, Constantin Descoperiri arheologice pe Valea Cosuștei (studiu preliminar) 83- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Arme albe medievale pentru lupta de la distanță existente în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier 90- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Despre bunurile imobiliare ale Buzeștilor la Vlădaia și vestigiile lor după 300 de ani 96- română
1996 Drobeta, VII BALACI, Cornelia Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
1996 Drobeta, VII JUAN-PREDOI, Constantin Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
1996 Drobeta, VII GHERGHE, Otilia Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
1996 Drobeta, VII BAICU, Stelian Un raport despre traficul de mărfuri în sectorul Porților de Fier în anii 1909-1913, semnat Karl Tompa 115- română
1996 Drobeta, VII DEACONU, Luchian Ecoul național al Unirii Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918) 120- română
1996 Drobeta, VII RĂȚOI, Tudor Edificii reprezentative ale Severinului: Hala "Radu Negru" 126- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Contribuții la istoricul construirii Palatului Cultural din Drobeta Turnu Severin 131- română
1996 Drobeta, VII CHIPURICI, Nicolae Orașul Turnu Severin și Frontul de la Cerna în memoriile unui combatant severinean 140- română
1996 Drobeta, VII CIMPOIERU, Clarisa Un moment din serbările Centenarului orașului Turnu Severin 145- română
1996 Drobeta, VII PARVANESCU, Vasile Omagiu lui Alexandru Bărcăcilă: dedicații pe volume din biblioteca lui Al. Bărcăcilă existente în biblioteca Muzeului Porților de Fier 149- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
1996 Drobeta, VII PÎRVULESCU, Valeria Prezențe ale artei monumentale contemporane românești: un panou mai puțin cunoscut al lui Constantin Piliuță în sala turbinelor de la Hidrocentrala Porților de Fier I 161- română
1996 Drobeta, VII BĂLĂCEANU, Maria Schițe pentru un iconostas de la începutul sec. al XVIII-lea (I) 166- română
1996 Drobeta, VII BĂLĂCEANU, Maria Un portret de Mișu Popp? 170- română
1996 Drobeta, VII BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Date privind procedee și instalații de conservarea fructelor 173- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Pomicultura și viticultura - ocupații oglindite în documentele din Colecțșia Muzeului Regiunii Porților de Fier 179- română
1996 Drobeta, VII FIFOR, Mihai Elemente mitico-rituale în cadrul ceremonialului de naștere 186- română
1996 Drobeta, VII ENACHE, Ștefan Semnificații mitologice și religioase în balada "antofiță al lui Vioară" culeasă de Costică Ciobanu-Pleniță 195- română
1996 Drobeta, VII ȘIȘU, Vasile Soarele și luna - mituri și simboluri astrale în cultura populară din județul Mehedinți 202- română
1996 Drobeta, VII GHERBAN, Elisabeta Motive antropomorfe și zoomorfe în arta populară mehedințeană 211- română
1996 Drobeta, VII BOSOANCĂ, Ecaterina Contribuții la studiul portului românilor din nord-estul Serbiei 216- română
1996 Drobeta, VII BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Aspecte etnografice în opera lui Constantin D. Ionescu 224- română
1996 Drobeta, VII MEILESCU, Cornel Date privind stratigrafia depozitelor pliocene din zona Pietrele Roșii - Husnicioara 230- română
1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
1996 Drobeta, VII BOTU, Eugenia Specii de Cynipidae semnalate în pădurile din județul Mehedinți 241- română
1996 Drobeta, VII BOLOLOI, Olimpia Vizita în muzeu - lecție de istorie și patriotism cu elevii de vîrstă școlară mică 249- română
1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena Considerații privind receptarea de către publicul vizitator a unor piese nou introduse în expoziția de vază a secției de istorie 253- română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie HUSAR, Adrian, MAN, Nicoleta The roman rural settlement of Cristești 21-34 engleză
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1993-1994 35-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, PETICĂ, Mihai Rarități numismatice în colecțiile Muzeului Județean Mureș 41-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Un monument transilvănean mai puțin cunoscut: Biserica Evanghelică din Reghin 47-58 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie POP, Vasile Localități dispărute "Neagra" și "Groapa Negrii" 59-65 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie DANEȘ, Mariana Două caiete inedite din secolul al XVIII-lea ale vreslei croitirilor din Sibiu 67-73 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ANDRAȘ, Carmen Coridoare culturale create de cărțile engleze intrate în bibliotecile liministe din Transilvania (sec. XVIII- prima jumătate a secolului XIX) 75-88 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TURC, Corina Domnia și personalitatealui Constantin Brîncoveanu oglindite în istoriografia italiană. Cîteva repere 89-104 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRIGORESCU, Flora Catalogul obiectelor de farmacie din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoata 105-125 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie CÎMPEANU, Alexandru Conscrierea bunurilor nobiliare ale curiei din satul Chinari 127-145 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Viorel Frămîntări și proteste ale românilor de pe Tîrnave în contextul adunărilor naționale de la Blaj 147-150 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Ana Inventare de bunuri ale bisericilor românești ortodoxe din Transilvania protopopiatul Sughișoara, 1854-1855 151-196 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RANCA, Ioan O strategie a deznaționalizării românilor: schimbarea structurii etnice predominant românești a Transilvaniei prin colonizări 197-210 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BUTA ANA-MARIA, Alexandra, PLOEȘTEANU, Grigore Publicistul Traian H. Pop (1864-1908) redactor al Gazetei Transilvaniei 211-281 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Activitatea despărțămîntului Reghin al Astrei oglindită în documentele aflate în arhivele sibiene 283-295 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MELINTE, Șerban Nicolae Sulică - un cărturar erudit - Schiță de portreu - 293-418 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie COZMA, Aurelia Despărțămîntului Săliște al Astrei în perioada 1894-1918 297-302 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Traian Contribuția preoțimii mureșene la realizarea marii uniri de la 1 Decembrie 1918 303-316 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GALEA, Aurel Activitatea consiliului dirigent privind apliocarea rezoluției Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din Decembrie 1918 317-338 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FEȘTEU, Maria Consilieratele agricole din județele Tîrnava Mare și Tîrnava Mică 339-349 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Realități demografice în județele Mureș și Tîrnava Mare 351-378 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FOLA, Nicolae-Victor Cîteva aspecte privind activitatea social-politică desfășurată de Dr. Romul Boilă între cele două războaie mondiale 380-392 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Documente inedite de arhivă în legătură cu primariatul Dr. Emil A. Dandea (1922-1926: 1934-1938) 419-433 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu Monumente - simbol al cinstirii - distruse prin intoleranță 435-441 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie COSTEA, Simion Ideea europeană în manualele de istorie din România interbelică 443-468 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Elita românească în satul transilvan 1967-1918 - Dobrescu Vasile 471-472 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Minoritățile etnice din Transilvania între 1918-1940. Drepturi și privilegii - Pană Virgil 473-474 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Din istoricul muzeului etnografic din Tîrgu-Mureș .7-18 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă POP, Valer Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane - II - 19-27 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Cămășile femeiești din colecțiile etnografice mureșene 29-50 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DAVID, Doina Repere stilistice și ornamentale în țesăturile tradiționale (Exemplificare pe colecția muzeului) 51-55 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă RUSU, Livia Obiceiuri de nuntă în Cîmpia Transilvaniei 57-111 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Valea Beicii (județul Mureș) 113-125 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MIHU, Elena "Pe Mureș și pe Tîrnavă" manuscrise folclorice de la începutul secolului al IXI-lea 127-187 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă ȚOP, Laura Numărul de aur (între tehnică și magie) 189-231 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Eugen Valoarea informativ-documentară a hărților cartografice pentru interpretarea interdisciplinară a etnotoponimelor și microetnotoponimelor românești 233-287 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă ALBU, Ioan Stilistica ornamentală a pietrelor funerare sibiene (secolele XV-XVIII) 289-325 română
1996 Monografii Arheologice, III ALEXANDRESCU, Emilian, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul, NICULESCU, Alexandru, PANDREA, Stănică, SAFTA, Elvira, SÎRBU, Valeriu Așezări din zona Căsciorele - Greca - Prundi - mileniile I î.Hr. - I d. Hr. 365 română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Georgeta Considerații cu privire la un instrument viticol tradițional .5- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie IORDACHE, Gheorghe Cîteva date despre vechimea și evoluția "morii de mînă" ("rîșniței") pe teritoriul României 13- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie DECA, Eugen Instalații tehnice din bazinul inferior al Rîmnicului în secolul al XIX-lea 20- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie NIȚU, Nicolae Vegetalele în hrana țăranului român 24- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Salcia Doljului, un vechi centru de crucerit din Oltenia 33- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FULGA, Ileana Portul popular traditional mehedințean 49- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Considerații asupra ornamentării ouălor încondeiate din Oltenia 53- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie ENACHE, Ștefan Elemente fundamentale ale spiritualității geto-dacilor 67- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Schiță de studiu comparat al znei comunități rurale de pe Vatra mijlocie a Gilortului-Vladimir - din perspectiva materialelor culese în 1900 și azi 91- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Recuzita obiceiurilor de înmormîntare din satele Rudina și Vidimirești, comuna Bala, județul Mehedinți. Polifuncționalitatea și sensurile ei 95- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Ritualul finerar - pîrghie de reglare a identității comunitare - analiză asupra unor comunități nord-oltenești 111- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie ENACHE, Ștefan Relații dintre obiceiurile de înmormîntare și cele din ciclul familial și calendaristic 114- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie FIFOR, Mihai Forme de ritualizare și ceremonialul funerar, bradul 126- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie OBROCEA, Gheorghe Pomeni și alimente rituale în satul Salcia 131- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie BĂLOSU, Cornel Vise premonitorii. Topografia raiului și iadului 135- română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel Cîteva date referitoare la relația Babadag III - Basarabi 31-38 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Căteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Contribuții la topografia antică a Dobrogei 103-112 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MADGEARU, Alexandru O revoltă împotriva lui Constantin cel Mare în privincia Scythia 137-142 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Halmyris 143-168 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana Considerații asupra ceramicii smălțuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos 187-194 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Aspecte ale circulației monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p.Chr. 243-284 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Georgescu (secolele X-XIII) 285-294 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (VI) 295-320 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GEORGESCU, Dan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre monedele bizantine turnate din secolul al XI-lea, descoperite în Dobrogea 321-376 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MICU, Cristian, MICU, Smaranda Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelnițeană .7-12 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARDAC, Anghel, IRIMIA, Mihai Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina ( jud. Constanța) 13-22 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BÎRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Adrian Reprezentări figurative în așezarea de epocă elenistică de la Albești 23-72 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Un alt mormînt elenestic descoperit la Tomis 73-82 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX RĂDULESCU, Adrian Zidul de apărare al Tomisului de epoca tîrzie, în reconstituirea sa actuală 83-93 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX COVACEF, Zaharia Accesorii vestimentare,de toaletă și podoabe descoperite în sectorul estic al cetății Capidava 95-120 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel, PANAIT, Panait, RĂDULESCU, Adrian, ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX NICOLAE, Constantin Descoperiri de epocă romană și bizantină la Carsium 135-160 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX ZUGRAVU, Nelu Cu privire la jurisdicția asupra creștinilor nord-dunăreni în secolele II-VIII 163-181 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARNEA, Ion Despre două inscripții paleocreștine de la Callatis (Mangalia) 183-186 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX GEORGESCU, V., IONESCU, M. Mărturii creștine la Callatis 187-200 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Semnificația ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropaeum Traiani 201-214 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX TEODOR, Dan Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MITREA, Ioan Comunități creștine din secolele V-VII în regiunea subcarpatică a Moldovei 227-232 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Elements chretiens de l'epoque byzantine au Bas Danube 233-244 franceză
1996 Pontica, XXVII-XXIX MUNTEANU, Mircea Asupra condițiilor geografice din preistoria sud-estul României 247-251 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Studiul unor obiecte de sticlă romană prin metode nucleare 253-254 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BĂDICĂ, T., BELC, Marius, BEȘLIU, C., COJOCARU, V., OPREA, C., POPESCU, I. Analiza compoziției unor obiecte ceramice antice prin activare neutronică 255-257 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX TALMAȚCHI, Gabriel Din nou despre circulația monetară antică în zona Floriile - Adîncata (jud. Constanța) 261-266 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CHIRIAC, Costel, PAPASIMA, Tudor Monede romane de la Dumbrăveni (jud. Constanța) 267-269 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX PAPASIMA, Tudor, VERTAN, Antoaneta Monede romane și biozantine inedite din colecția muzeului constănțean 271-278 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX PAPASIMA, Tudor Monede bizantine inedite din colecția Muzeului Jedețean Călărași 279-285 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte privind circulația monetară la Mangalia în secolelele X-XI (969-1081) 287-300 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava 301-307 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (X) 309-321 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX CUSTUREA, Gabriel Cîteva ponduri medievale descoprite în Dobrogea 323-328 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai Savanți care au lucrat în Dobrogea. Profesorul Dionisie M. Pippidi (1905-1993) 331-334 română
1996 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, II GUDEA, Nicolae Porolissum Vama romană - Monografie arheologică română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 BOTEZ, Aurel Ioan, BRĂTULEANU, Anca Repere tipologice zonale. Biserica Mănăstirii Bordești Studii şi cercetări 3-15 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la fosta mănăstire Vieroși, județul Argeș Studii şi cercetări 16-26 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Obștea Transilvană, ctitor de cultură și artă (secolul al XVIII-lea) Studii şi cercetări 27-39 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 BABOȘ, Alexandru Dumitru Maramureș, medieval wooden churches (biserici de lemn medievale) Studii şi cercetări 40-65 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 BIRO, Ana-Maria Considerații asupra sistemelor de încălzire la monumentele istorice Studii şi cercetări 66-83 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 BRĂTULEANU, Liviu, DOBRESCU, Florin Proiect de consolidare și restaurare a bisericii ortodoxe” Adormirea Maicii Domnului”, comuna Belin, județul Covasna Conservare-restaurare 84-91 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 LUCESCU, Corina Ocolul, biserica și Curtea Domnească de la Bădeuți în hrisoave și alte documente istorice Comunicări şi note documentare 92-95 română
1996 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2 RODICA, Crișan Umiditatea zidăriilor vechi. Criterii de intervenție Comunicări şi note documentare 96-106 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HANGU, Ana Documente mureșene privind revoluția de la 1848-1849 .9-23 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 TĂTAR, Octavian George Barițiu - Un pedagog de seamă al generației de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa 25-29 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RĂDULESCU, Toma Mărturii de botez din colecții craiovene 31-43 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BIȚU, Voichița Izbînzi ale ortodoxiei: Andrei, Baron de Șaguna 45-63 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MORAR, Marcel Contribuție la cunoașterea celor care nu trebuie uitați: Simion Balint (1810-1880) 65-80 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Liviu Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania 81-86 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 87-103 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia, CRIȘAN, Vasile Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic 105-121 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Situația social-economică a Comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867 123-137 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PANȚURU, Cosmin, ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș despre caracterul dîrz al moților din Munții Apuseni 139-143 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CĂPUȘAN, Andrei România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) 145-154 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 FIRCZAK, Gheorghe Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880-1881) 155-182 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ARDELEAN, Radu, VESA, Pavel Legăturile lui Aron Densușianu cu Emilian Micu 183-193 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DEMȘEA, Dan Corespondența lui Nicolae Densușianu cu intelectualii bănățeni și crișeni (1882-1897) 195-200 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate romanilor din anul 1896 201-216 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 IVĂNUȘ, Dan Reuniunea culturală națională a mesriașilor români din Sibiu 217-224 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 JOSAN, Nicolae Noi informații cu privire la societățile culturale românești cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea 225-233 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ITTU, Gudrun-Liane Spiritualitate și avangardă artistică la ănceputul secolului XX 235-241 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARON, Mircea Dilema pasivism-activism în mișcarea națională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească 243-266 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim, ȘERBĂNESCU, Olga O aniversare cu adînci semnificații: Centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna (1809-1909) 267-292 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Primele reprezentații ale "Teatrului cu fotografii mișcătoare" la Deva 293-298 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile Tratativele romano-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici, într-un document inedit 299-317 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BURLACU, Ioana Iuliu Maniu și tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice 319-324 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRISTUREANU, Alexandru Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea și al XX-lea 325-337 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GANGOLEA, Cornelia Ritualuri de înmormîntare și reîntoarcerea la viață 339-343 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 345-376 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BABOȘ, Alexandru Armata ardeleană, parte componentă a armatei române, în apărarea Marii Uniri 377-386 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia Un corespondent de presă român la conferința de pace de la Paris 387-410 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 STAN, Constantin Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927) 411-430 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Recunoașterea Marii Uniri de către Vatican 431-435 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 PALAMARIU, Olimpia Contribuția profesorului Ioan Radu la răspîndirea cunoștințelor științifice în lumea satului 437-441 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CIUBĂNCAN, Vasile, GANEA, Maria Evoluții demografice hunedorene în perioada 1930-1941 443-466 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARON, Mircea Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în Deceniul patru al secolului XX 467-473 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 OPRIȘIU, Valeria Ion Ignaton - promotor al vieții muzicale hunedorene 475-506 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DOBRINESCU VALERIU, Florin Relațiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940) 507-513 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Receptarea politicii externe românești în cercurile Vaticanului (1933-1940) 515-520 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BARNA, Dumitru Învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional ăn județul Hunedoara 1918-1940 (I) 521-568 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HACMAN, Serghei Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) 569-583 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 GIURAN, Valeriu Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 11 - 20 septembrie 1944 585-628 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DĂRĂBAN, Dorin Acțiunea și cauzele deportării etnicilor germani din România 629-639 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LĂCĂTUȘU, Ioan Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei 641-652 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MESEA, Iulia Spiritul și religia formei - Constantin Brîncuși 653-661 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Istoriografie și informatică 663-672 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica, DEJU, Georgeta, MOLODEȚIU, Dorina Prelucrarea informațiilor din cărțile și periodice aflate în biblioteca muzeului devean pentru întroducere în baza de date și regăsirea acestora 673-682 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica, DEJU, Georgeta Bibliografia Revistei Sargetia, (Seria Historiae) 683-745 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BURNAZ, Silvia, RASA, Cristina Bibliografia Revistei Sargetia, (Seria Scientia Naturale) Vol. I-XVII 747-760 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țării de la începutul lor pînă la vremile noastre 761-762 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Din vechile cărți de înțelepciune la români, cugetările lui oxenstiern secolul XVIII - Mitu A. 762-963 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RIȘCUȚA, Cătălin Carol al II-lea. Între datorie și pasiune. Insemnări zilnice. Vol I. 1904-1939 764-765 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica Revoluțis română din Transilvania, 1948-1849. -Neanțu Gelu 765-766 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 HERBAN, Adela Radiografia dreptei românești - Butatu Gh., Ciucanu C., Sandache C. 768-768 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Romania și Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania - Dobrinescu V. 769-771 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MORAR, Marcel Transilvania prigonită de Unguri - Ciolan I. 771-773 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1995-1996 775-792 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Victor I. Șuiaga (1899-1996) 793-976 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 IONAȘ, Vasile Ioan Frățilă (1932-1996) 797-978 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RUSU-PESCARU, Adriana Pro Memoria .11-16 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ANDRUȘ, Rodica Din "Cartea de Aur". La 115 ani de la înfințarea muzeului devean 17-26 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SZEKELY, Zoltan In memoriam Directorului Doctor Dodent Octavian Floca 27-31 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 DRĂGOESCU, Ion Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită 33-38 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RUSU-PESCARU, Adriana Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare 39-43 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die aphase der Vinca-Kultur in Siebenburgen 45-62 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 FLORESCU, Radu Strecurători ceramice preistorice 63-68 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SZEKELY, Zoltan Plastica și arta decorativă a neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei 69-77 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 STRANINI, Elisabetta Aspects of the Koros Culture lithic industry: The assemblage from Endrod 119 (Hungary): A preliminary report 79-89 engleză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 COMȘA, Eugen Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinca (ressemblances et differences) 91-104 franceză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BIAGI, Paolo Cultural, environmental and economic changes in Northern Italy between the seventh and the sixth millennium BP 105-125 engleză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 SIMION, Katalin Betrachungen uber die chronologie der wende des Fruh-und Mittelneolithikums im Karpatenbecken 127-141 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 HORVATH, Laszlo Die stellung der Sopot-Kultur im Ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen beziehungen mit der grossen Ungarischen Tiefebene 143-168 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 EL SUSI, Georgeta A survey on animal husbandry of Tudaș community from Orăștie "Dealul Pemilor" (X2)(Hunedoara County) 169-177 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Manifestări spirituale și motivații ale raporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase decelate în necropola Sîntana De Mureș de la Gherăseni 179-187 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 GIURGIU ARDEU, Adriana Contribuții privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spațiul intracarpatic 189-226 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LUCA SABIN, Adrian, PĂREAN, Ioan Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu) 227-231 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 PĂDUREAN, Dominuț Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) 233-341 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică 243-247 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂLOS, Angelica Aspecte ale vieții cotidiene la daco-geți 249-252 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică, în perioada Burebista-Decebal 253-256 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POP, Horea Der Nordwestern Dakiens vor den dako-eomischen Kriegen 257-263 germană
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚIA, Cătălin Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad 265-318 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MĂRGHIDAN, Liviu Rolul economic al așezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia 319-324 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 PESCARU, Eugen, RUSU-PESCARU, Adriana Faze și etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, județul Hunedoara) 325-339 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NEMEȘ, Emil Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului 341-351 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BĂEȘTEAN, Gică Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în colonia dacică Sarmizegetusa 353-367 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BENEA, Doina Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV 369-383 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 STOENESCU, Daniil Mărturii despre cultura antică în literatură apologetică patristică de limbă latină 385-389 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BATARIUC, Paraschiva-Victoria, PESCARU, Eugen Cahle descoperite la Germisara (Geoghiu-Băi, județul Hunedoara) 391-417 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei 419-430 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BICHICEAN, Gheorghe Reprezentarea stărilor privilegiate în congregațiile generale din Voievodatul Transilvaniei 431-485 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor militară 487-498 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POPESCU, Elena Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal 499-503 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 CERGHEDEAN, Mihai Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea 505-524 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LASCU, Viorica Divina Comedie: O fericită sintetă Religie - Cultură 525-530 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 JUMARĂ, Dan Tradiția bizantină în instituțiile de cult româneștio )manuscrise inedite) 531-538 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ȘERBĂNESCU, Olga Cărți de prevestire - Trepetnicul 539-544 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MUREȘAN, Valentin Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 545-550 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 DELEANU, Natalia Desacralizarea lumii în pictura franceză a secolului al XVIII-lea 551-556 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BASARAB, Maria Însemnări vechi despre învățămîntul hunedorean 557-565 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 TAKACS, Matilda Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud 567-576 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 GLUCK, Eugen Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 577-580 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 IONESCU, Doina Considerații privind icoanele pe lemn semnate de Stan Uigravul, aflate în patrimoniul cultural hunedorean 581-586 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 NĂGLER, Doina Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania 587-591 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 FIRCZAK, Gheorghe Din viața și activitatea lui Gyarmathi Samuel - Iluminist transilvănean 593-609 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 RIȘCUȚA, Cătălin Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) 611-621 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 IONESCU, Adrian-Silvian Portretistica în pictura țărănească pe sticlă 623-636 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LANEVSCHI, Gheorghe Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale 637-643 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ENĂCHESCU, Doru Conservarea unei monoxile din sec. al XIII-lea 645-650 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POPESCU, Elena Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 651-657 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 BECEANU, Mihaela, GHEARĂ, Daniela Aspecte privind meteșugul olăritului în centrele de olari - Bar-Livacia de pe teritoriul județului Hunedoara. Metode de restaurare 659-665 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 MOGA LAZĂR, Gabriela, PAVEL, Emilia Muzeul etmografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator 667-675 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 LAZĂR, Ioachim Emil Nemeș (1943-1997) 677-679 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII POP, Speranța Considerații privind un posibil atelier neo-eneolitic de prelucrat piese mici de obsidian de la Tășad (jud. Bihor) .9-14 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII IERCOȘAN, Neța, LAZIN, Gheorghe Topoare eneolitice descoperite în județul Satu Mare 15-25 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Cîteva considerații privind descoperirile funerare din epoca bronzului din nord-vestul României 27-55 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII LAZIN, Gheorghe Un topor de luptă cu disc și spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, județul Satu Mare) 57-60 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumești (com. Sanislău, jud. Satu Mare) 61-69 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII STANCIU, Ioan Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare 71-91 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DIACONESCU, Marius Colonizarea rutenilor în Maramureș în sec. XV-XVI 93-98 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BALOGH, Bela Regulamentele sătești din Dabolț 99-110 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Noi contribuții privind răscoala populară din 1784 în presa din Germania 111-118 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contrubuții cu privire la biografia lui Samuil Micu-Clain și Petru Maior 119-140 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza orientală (1875-1878) 141-144 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CIUBOTĂ, Viorel Cooperația și sistemul bancar românesc în județul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 145-162 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (I) Mihai Popovici (1879-1953) 163-167 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ERDELI LIVIU, Gheorghe Industria morăritului între 1867-1918 în municipiul Satu Mare 169-212 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PORUMBĂCEAN, Claudiu Figuri ilustre satmărene (II) Dr. Titu Demian (1896-1958) 213-218 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII GLUCK, Eugen Contribuții cu privire la inrtegrarea evreilor din Transilvania în viața politică și religioasă a României (1918-1922) 219-228 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CUCUIET, Lucian Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DĂRĂBAN, Dorin Contextul istoric și începutul prigoanei împotriva șvabilor 233-243 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BODEA, Crina Eliberarea preoților greco-catolici din închisorile comuniste 245-247 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DĂRĂBAN, Dorin Repere metodologice. Istoria imediară - istoria orală între teoria și metoda istorică 249-255 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola O valoroasă armă de vînătoare confecționată șa Satu Mare în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII CZIRA, Vasile, KISS, Imola Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului 265-268 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A jezsuitak Szarmaron (Szarmarban) 269-282 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII BURA, Laszlo A szatmarnemeti Romai Katolikus Puspoki Liceum (1804-1852) 283-304 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DUMITRAȘCU, Sever Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) 303-323 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KONYA, Laszlo A szatmari Evabgelikus-reformatus Felsobb Leanakola es Tanitono-Kepzointezet jegyzokonyvei 1903-1909 325-335 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ANTONESCU, Nae Bibliografia periodicelor românești satmărene (V) 337-339 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII OLTEAN, Daniela Sărbătorile anului și vîrstele omului 341-345 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DRĂGOESCU, Ion Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII HAIDUC, Gheorghe Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII DULGĂU, Bujor, KISS, Imola Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa 375-384 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII KISS, Imola O piesă de excepție din colecția Muzeului județean Satu Mare 385-396 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII MICLĂUȘ, Doina Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă Satu Mare 397-401 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ERDOS, Iudith Comemorarea a 80 de ani de la nașterea graficianului Paul Erdos (1916-1987) 403-406 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII MICLĂUȘ, Doina Organizarea depozitului de artă 407-408 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII FAZEKAS, Lorand Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Andrei Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Iuliu Specii rare de fluturi (Lepidoptera) din județul Satu Mare 423-425 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII SZABO, Iuliu Fluturi de zi (Rhapalocera) din județul Satu Mare după cercetările autorului din 1972 pînă în prezent 427-431 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII ROGOJINĂ, Mariana Despre completarea obiectelor arheologice 433-445 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII PUSKAS, Eva Restaurarea unui cărucior miniatură aparținînd culturii Otomani 447-449 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII POPESCU, Lidia Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 451-455 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII NEMETI, Janos Ținuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (perioada Latene și romană) - Korogorosko Vjaceslav 457-461 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gavril Studii și Cercetări Etnoculturale - Argument .5-6 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I IATAN, Rodica, SOCOL, Maria Satul năsăudean Șanț în viziunea școlii sociologicer de la București .7-15 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I NISTOR IOAN, Radu Masa cu "săcriu" - piesă de interior țărănesc din zona Năsăudului 16-20 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DIACONESCU, Aurelia Ouăle de Paști 21-34 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DAVID, Doina Ornamentica furcilor de tors 35-40 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I POP, Laura Obiceiuri de înmormîntare din Urisiu de Sus (jud. Mureș) 41-50 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUCUR, Maria Trăsăturile comune ale tîrgurilor periodice 51-57 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FULGA, Ligia Mutații funcționale și schimbări structurale în habitatul tradițional din Drăguș. Modele de transformări 68-75 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I CAMILAR, Mihai Aspecte etnoistorice privind relațiile tradiționale dintre vatra și moșia tradițională a satului bucovinean 76-87 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I CATALANO, Constantin O scrisoare inedită a Elenei Coșbuc 88-91 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion, MARINESCU-NOUR, Arcadiu George Coșbuc "Albina" și Academia Română 92-96 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I GÎRDU, Gheorghe George Coșbuc la Gorj 97-104 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARINESCU-NOUR, Arcadiu, OPRESCU, Cristina George Coșbuc - două sccenarii radiofonice inedite 105-111 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I URSA, Sever O societate culturală studențească "Liviu Rebreanu" la Maieru 112-118 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gabriel Liviu Rebreanu în "Dicționarul Scriitorilor Români", Proga, 1984 119-122 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARTIN, Mihai Contribuții la geneza romanului "Pădurea Spînzuraților" și valorificarea lor muzeală 123-131 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I PAVELEA, Traian Emil Rebreanu inedit 132-137 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FLOREA, Decebal Rolul și locul lui Ion Pop Reteganul în folcloristica românească 138-143 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FILIP, Vasile "Cîrja lui Dumnezeu" în cîteva colinde și legende cosmogonice 144-153 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MANIU, Dumitru Note lexicale și etimologii 154-169 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I PRAHASE, Mircea Nume de locuri de pe hotarul comunei Zagra (județul Bistrița-Năsăud) 170-205 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I MARȚIAN, Ironim Contribuții privind viața și activitatea profesorului și directorului gimnazial Ioan Ciocan (1850-1915) 206-232 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I DRĂGOESCU, Ion Doua referate inedite 233-236 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I COJOCARU, Elena Paralelisme în evoluția vieții folclorice 237-239 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea, PUPEZA, Magda Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I ISTRATE, Gavril Studiul limbii române în concepția unor învățați năsăudeni 245-259 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BERCIU, Bogdan Breviar teatral londonez Scena lumii 43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru Acum vorbim despre descreșteri Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BODEA, Aziza, SUSOI, Tamara Cun se face un spectacol Ancheta Teatrul azi 3-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POPA, Sebastian-Vlad Ovidiu Iuliu Moldovan: "Coloana vertebrală a neamului românesc" Dialog 8-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Complexul Arrabal 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor Un spectacol "de export": "Julius Caesar" de William Shakespeare, Teatrul Bulandra Cronica 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice Act de curaj aparent nesăbuit: "Patul lui Procust" adaptare scenică de Cătălina Buzoianu după romanul lui Camil Petrescu, Teatrul Bulandra și Theatrum Mundi Cronica 15-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Trucuri și minuni: "Scamatorul din Brooklyn" de Woody Allen, Teatrul Evreiesc de Stat Cronica 17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula Electrei i s-a schimbat... Identitatea etnică: "Electra maghiară" de Bornemisza Péter, Teatrul Național din Târgu Mureș - secția maghiară Cronica 17-18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Seară de vacanță bucureșteană: "Farse populare ambulante & parade", texte stabilite de Jean Variot, Trupa pe butoaie Cronica 18-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 CRISTEA, Mihai Claudiu Când obsesia nu ucide inspirația: "Cabaret" de Joe Masteroff, Teatrul German de Stat din Timișoara Cronica 19-20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Un spectacol-locomotivă Puncte de vedere 21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POPA, Sebastian-Vlad Ceva urât Puncte de vedere 22-22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian Câteva ceasuri cu Andrei Șerban Puncte de vedere 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina Ana Ciontea: "Sunt o ființă vulnerabilă" Dialog 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BERCIU, Bogdan Scrisoare de la Londra Învăţământul teatral 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula O stagiune modestă Învăţământul teatral 28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 PETRE, Cipriana Despre teatru și la Universitate Învăţământul teatral 29-30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Cu UNITER la pușcărie 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BARDAȘ, Adina Ștefan Augustin Doinaș: "O panoramă a ideilor încorporate" Dialoguri secunde 31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POP, Elisabeta Din realitatea fantastică a teatrului contemporan Ce se mai întîmplă în teatre ? 32-33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 OBERTEN, János În slujba Thaliei - despre Agenția teatrală ARTMEDIA, cu Lucia Nicoară și Doina Popa - Teatrul şi economia de piaţă 33-34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara Ion Haiduc: "O stare de angoasă..." Dialog 35-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 POP, Elisabeta "Rock filarmonia" teatrului din Oradea Coupé 37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Am auzit și am citit semnalul Coupé 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Caragiale, Brecht, Moliere, într-o vară vieneză Scena lumii 38-40 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice O piedică în calea uitării Scena lumii 41-42 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta ITI, la al XXVI-lea congres mondial Scena lumii 44-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena Andrisantul cunoscut 48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 SOLOMON, Dumitru Schimbăm oamenii, ca-n comunism, sau hainele, ca-n Marivaux ? Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BARDAȘ, Adina Oana Pellea: "Spectatorii vin să privească actori care ard" Dialog 3-5 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMAS, Danielle Teatrul și puterea Idei 5-8 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Marea simplitate Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Alunrcarea spre neant - între tragic și comic Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 11-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Zadarnicele chinuri ale excesului Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 12-12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Un spectacol cu adevărat european Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 MĂRGINEANU, Clara Carmen Tănese: "Publicul este un produs al actorului..." Dialog 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 Lupta împotriva textului - o regulă ? Colocviile revistei "Teatrul azi" 16-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Culpabilizarea alterității: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul Municipal "L.S.Bulandra" Cronica 20-22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Cutia de rezonanță a semnificațiilor: "Woyzeck" de Georg Büchner, Teatrul de Stat din Arad - Teatrul Româno-American din București Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Adrian Lupu construiește în continuare: "Revizorul" de N.V.Gogol, Teatrul Dramatic din Galați Cronica 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Duplicități: "Revizorul" de N.V.Gogol, Teatrul "C.I.Nottara" Cronica 24-25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Onoare și onorabilitate: "Thomas Becket" de Jean Anouilh, Teatrul Nottara Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena Superprofesioniștii: "Supeul" de Jean-Claude Brisville, Teatrul Odeon Cronica 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 DUMITRESCU, Cristina Echilibru: "Transport de femei" de Steeve Gooch, Teatrul de Comedie Cronica 27-28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta Dragonul în pași de dans: "Dragonul" de Evgheni Șvarț, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 28-29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 POPA, Sebastian-Vlad Mă simt bine: "Moartea unui comis voiajor" de Arthur Miller, Teatrul Dramatic din Constanța Cronica 29-30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 ROMAN, Dimitrie Bucuria inventivității: "Eunucul" de terențiu, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 30-31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 Cel mai bun...cea mai bună... 32-33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena De la Cehov la Giraudoux, Academia de Teatru și Film Cronica 34-34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 NECHIT, Irina Vidul pe terasă Cronica 35-35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 COROIU, Irina Teleplay-urile toamnei Teleteatru 36-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 SCARLAT, Nicolae Adrian Dohotaru Moartea unui artist 36-36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PAPP, Doina Sfântu-Gheorghe: "Textele nu circulă" Ce se mai întîmplă în teatre ? 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Ion Timișoara: Între performanțe și restanțe Festivaluri 38-39 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Oradea: După douăzeci de ani Festivaluri 40-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice Galați: Profil mișcat Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor Slănic Moldova: Somnul rațiunii Festivaluri 44-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 MĂRGINEANU, Clara Radu Duda: "Actorii de teatru sunt iremediabil săraci" Dialog 45-46 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 BERLOGEA, Ileana Energia actorului Scena lumii 46-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 2 ROGOJINSCHI, Marius Am primit la redacție 48-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 SOLOMON, Dumitru O împlinire Antiteze 1 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BARDAȘ, Adina Domnule Mitică Popescu, se poate trăi fără teatru ? Dialog 2-3 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Butoiul danaidelor ca imemorială poveste mitologică și actuală capodoperă scenică: "Danaidele", text bazat pe scrierile lui Eschil, Teatrul Național din Craiova și Fundația pentru Teatru și Film "Tofan" Cronica 4-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Nestatornicul hotar: "Șase personaje în căutarea unui autor" de Luigi Pirandello, Teatrul Bulandra Cronica 7-9 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ROMAN, Dimitrie "Ce se taie nu se fluieră ?": "Groapa din tavan" de Matei Vișniec, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Un spectacol necesar: "Frații" de Sebastian Barry, Teatrul "Sică Alexandrescu" din Brașov Cronica 10-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PAPP, Doina Cine-l va ierta pe profesionist: "Profesionistul" de Dusan Kovacevic, Teatrul Național "I.L.Caragiale" din București Cronica 11-12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ATTILA, Stracula Bătălia dintre pensulă și sceptru: "Scene dintr-o execuție" de Howard Baker, Teatrul național din Cluj-Napoca Cronica 12-13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PARHON, Victor Teatrul cu miză: "Omorul în catedrală" de T.S.Eliot, Teatrul Național din Cluj-Napoca Cronica 13-14 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina Demonetizarea "dezvăluirii": "Lulu" de Frank Wedekind, Teatrul Odeon Cronica 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina Insațietatea sexuală la puterea a zecea: "Cercul" de Arthur Schnitzler, Teatrul Mic Cronica 15-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Zgomot fără furie: "Pericle" de William Shakespeare, Teatrul Odeon Cronica 17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Meseria cu m mic: "Două femei celebre: Eva și Clara" de Robert David McDonald, Teatrul Nottara Cronica 18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 ATTILA, Stracula Dați drumul câinelui: "Câinele grădinarului" de Lope de Vega, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Cronica 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Constrângerile libertății Învăţământul teatral 20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Demonii lui Pintea Învăţământul teatral 20 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 COROIU, Irina De ce n-ar place "Cum vă place" ? Teleteatru 21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Candelabrele ca niște stele Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 22 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BOIANGIU, Magdalena Artiștii din Sankt-Petersburg Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUMITRESCU, Cristina Nonconformism fără panașul sfidării Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PAPP, Doina Pe teme pirandelliene Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Caleidoscop 26-27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 POPESCU, Tudor Cinci clovni în fața trecutului (piesă de teatru) Avanscena 28-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 GEORGESCU, Alice Bârlad - Regia, serie nouă Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Marian Hudac Moartea unui artist 44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Mit și interpretare 44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 DUCEA, Valeria Grupul M.D.M. de la UNITER Aniversări 45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 PLATCU, Anca Paris - Cele patru anotimpuri ale unui oraș Scena lumii 46-47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 3 WANNOUS, Saadalla Mesaj internațional de Ziua Mondială a Teatrului 47-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SOLOMON, Dumitru Interferențele și criteriul valorii Antiteze 1-2 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PLATCU, Anca Ornamentele fără actor Idei 3 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ȚUNDREA GHEORGHIU, Domnica Alexander Hausvater: "Cel mai puternic concurent al teatrului" Dialog 4-7 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BOIANGIU, Magdalena Despre "ăia" Puncte de vedere 8 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 MIȘCOV, Daniela Alexandrina Halic: "Morală și bun-gust" Dialog 9-10 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ȚEPUȘ, Marinela, TULINESCU, Mădălina Directorul și trupa - în acest număr, Teatrul de Comedie Ancheta Teatrul azi 11-16 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Sibiu - O rechemare inspirată Ce se întâmplă în teatre ? 17-18 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ROTESCU, Anca Pulcinella în deșertul de la portul Euxin Ce se întâmplă în teatre ? 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BOIANGIU, Magdalena Talentul și fericirea: "Caligula" de Albert Camus, Teatrul Bulandra Cronica 20-21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 GEORGESCU, Alice Familia abisală: "Copilul îngropat" de Sam Shepard, Teatrul Bulandra și Teatrul Româno-American "Eugene O'Neill" Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin Cât de furtunoasă e noaptea furtunoasă ?: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale,Teatrul "C.I.Nottara" Cronica 23-24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 DUMITRESCU, Cristina Detaliile, ca și buturuga mică: "Mireasa mută" adaptare de Alexandru Tocilescu după Ben Jonson, Teatrul de Comedie Cronica 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BĂICUȘ, Iulian Cui i-e frică de Edward Albee: "Visul american" de Edward Albee, Teatrul Mic Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 MIHALACHE, Adrian În ghearele reacțiunii: "Conu' Leonida față cu reacțiunea" de I.L.Caragiale, Teatrul Mic Cronica 27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PARHON, Victor Surpriza și șocul normalității: "Escurial" de Michel de Ghelderode, Teatrul Odeon Cronica 28 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Teama de râs: "Există nervi" de Marin Sorescu, Teatrul Național din Târgu Mureș Cronica 29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Furia tinerilor de azi: "Privește înapoi cu mânie" de John Osborne, Teatrul național din Târgu Mureș Cronica 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 SILVESTRU, Valentin De de nu s-au înțeles Goldono și Gozzi (la Craiova) ?: "Carlo contra Carlo" de Paul Ioachim, Teatrul Național din Craiova Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ANDONE, Irina În jurul unui catafalc: "Robespierre și regele" de D.R.Popescu, Teatrul Național din Iași Cronica 32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ANDONE, Irina O lume în degringoladă: "Tango" de Slawomir Mrozek, Teatrul Național din Iași Cronica 33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 POPA, Sebastian-Vlad Eu l-am văzut pe Victor Ioan Frunză: "A douăsprezecea noapte" de William Shakespeare, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 34 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 GEORGESCU, Alice Jocul de-a teatrul: "Jocul de-a vacanța" de Mihail Sebastian, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 35 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 POPA, Sebastian-Vlad Nina Antonov: "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale, Teatrul de Stat din Turda Cronica 36 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 BERLOGEA, Ileana Sinteză reușită: "Opera cerșetorilor de trei parale" de John Gay-Bertolt Brecht, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 36-37 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 ROTESCU, Anca O privighetoare, două privighetori: "Cele două privighetori" de Dumitru Solomon, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 37-38 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COROIU, Irina Don Carlos și imperativul clasicității Teleteatru 39 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COTORCEANU, Andreea Diana Dumbravă: "Despre tineri se scrie puțin și parțial" Proscenium 40-41 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PARHON, Victor Constanța - Starea actuală a Revistei Festivaluri 42-43 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 COROIU, Irina Privire din interior Civilizaţia imaginii 43-44 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 NICOLAJ, Aldo Cătălina 45 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 EYRE, Richard O zi din viața teatrului britanic Scena lumii 46-47 română
1996 Teatrul Azi, nr. 4-5 PLATCU, Anca Festivalul de Toamnă de la Roma - 1995 Scena lumii 47-48 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SOLOMON, Dumitru Jocul și jocul politic Antiteze 1 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 În vizită la revista "Teatrul azi":George Banu 2-4 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ȚEPUȘ, Marinela, TULINESCU, Mădălina Directorul și trupa - în acest număr: teatrul Bulandra - Ancheta Teatrul azi 5-11 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 5 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 GEORGESCU, Alice Între drumuri Portret 12 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin "Două degete de whisky" la o oră aniversară Portret 13 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 COTORCEANU, Andreea Sibiu - Reiterări și multe premiere în teatrul tânăr profesionist Festivaluri 14-15 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROTESCU, Anca Târgoviște - Întâlnire la vârf Festivaluri 16-17 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROTESCU, Anca Slobozia - Un festival pentru viitor Festivaluri 18-19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 PARHON, Victor Călărași - Teatrul amatorilor din nou în festival Festivaluri 19 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BARDAȘ, Adina Nicolae Scarlat: "Un proiect ia naștere ca un vis" Dialog 20-21 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 DUMITRESCU, Cristina Lumina pâlpâitoare a focului: "Tamerlan cel mare" de Christopher Marlowe, Teatrul Național "I.L.Caragiale" din București Cronica 22-23 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BOIANGIU, Magdalena Patologia tranziției: "Spitalul special" de Iosif Naghiu, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 24 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ATTILA, Stracula Spectacol la minut: "Milionarul la minut" de Tudor Popescu Cronica 25 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 PAPP, Doina O lecție neterminată: "Lecția" de Eugen Ionescu, Theatrum Mundi Cronica 25-26 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 DUMITRESCU, Cristina Călduț: "Moartea mănâncă banane" de Alfonso Zurro, Teatrul Mic Cronica 27 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ROMAN, Dimitrie Oaze de artă autentică: "Crimă și pedeapsă" adaptare de Alexandr Barannikov după F.M.Dostoievski, Teatrul "Andrei Mureșanu" din Sfântu Gheorghe Cronica 28-29 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 ATTILA, Stracula Canibalism verbal: "Regina mamă" de Manlio Santanelli, Teatrul Național din Cluj-Napoca Cronica 30 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 GEORGESCU, Alice O paradoxală combinație de ritmuri: "Unchiul Vanea" de A.P.Cehov, Teatrul de Nord din Satu Mare Cronica 30-31 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 SILVESTRU, Valentin Fierbere fără clocot: "Domnișoara Iulia" de August Strindberg, Teatrul Valah din Giurgiu Cronica 31-32 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 BĂRBUȚĂ, Margareta Se poartă modelul japonez: "Regele cerb"de Carlo Gozzi, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 33 română
1996 Teatrul Azi, nr. 6-7 POPA, Sebastian-Vlad George și Doris: "Și la anul tot cu tine" de Bernard Slade, Teatrul de Stat din Turda Cronica 34 română
<