Criterii căutate

  • An de publicare: 1996

Sumarul căutării

  • 155 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, anul 1996, seria istorie
volum de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-I, anul 1996, seria preistorie-istorie veche-arheologhie
volum de periodic 1996 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XX, anul 1996, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău
volum de periodic 1996 Acta Siculica: ActaS, anul 1996
volum de periodic 1996 Altera, II, anul 1996
volum de periodic 1996 Altera, II, anul 1996, Drepturile omului și religia
volum de periodic 1996 Altera, II, anul 1996, Etnic - Național - Multinațional
volum de periodic 1996 Analele Banatului: AnB, IV-2, anul 1996, seria Istorie Dr., SĂCARĂ, Nicolae (director), BĂDESCU, Tatiana (director adjunct), MEDELEȚ, Florin (redactor responsabil), DRAȘOVEAN, Florin (secretar de redacție), MARE, Mircea (redactor), DUDAȘ, Vasile (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), TOMA, Nicoleta (redactor), VASTAG, Wiliam (copertă)
volum de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2, anul 1996
volum de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. în TOM: 1, anul 1996
volum de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. în TOM: 2, anul 1996
volum de periodic 1996 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. în TOM: 1, anul 1996, Serie nouă RĂDULESCU, Adrian (redactor responsabil), PUIU, Enache (redactor), COVACEF, Petre (redactor), SIMION, Gavrilă (redactor)
volum de carte 1996 Anchete și procese uitate 1945-1960, anul 1996, Documente WEXLER, Teodor (autor), POPOV, Mihaela (autor)
volum de carte 1996 Anchete și procese uitate 1945-1960, anul 1996, Documente WEXLER, Teodor (autor), POPOV, Mihaela (autor)
volum de periodic 1996 Angustia, 1, anul 1996, seria arheologia-istorie-etnografie GHEORGHE, Lazarovici (redactor), IOAN, Lăcătușu (redactor)
volum de periodic 1996 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 33, anul 1996
volum de periodic 1996 Anuarul Institutului de Cercetări de Etnografie și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", 7, anul 1996 Prof. Dr., GHEORGHIU, Mihnea (director), Dr., VETISANU, Vasile (redactor-șef)
volum de periodic 1996 Arheologia Medievală: ArhMed, I, anul 1996
volum de periodic 1996 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1996 MIHĂILESCU - BÎRLIBA, Virgil (redactor)
volum de periodic 1996 Arhiva românească: ArhRom, II, anul 1996 IGNAT, Maria (redactor)
volum de periodic 1996 Arhiva românească: ArhRom, II, anul 1996 IGNAT, Maria (redactor)
volum de periodic 1996 Armonii naturale, I, anul 1996 HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, Gheorghe (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor), COLTA, Elena Rodica (redactor)
volum de carte 1996 Arta și religia Paleoliticului Superior în Europa Centrală și Răsăriteană, anul 1996, Aspecte istoriografice și arheologice CHIRICĂ, Codrin-Valentin (autor)
volum de carte 1996 Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - mileniile I î. HR. - I d. HR., anul 1996 SÂRBU, Valeriu (coordonator)
volum de carte 1996 Aspecte ale vieții economice din provincia Scythia (secolele IV-VI p.Ch.). Producția ceramicii locale și de import, anul 1996, seria Bibliotheca Thracologica 16 OPAIȚ, Andrei (autor)
volum de carte 1996 Atlasul lingvistic român pe regiuni: Muntenia și Dobrogea, anul 1996 CONȚIU, Mihai (editor), IONICA, Ion (editor), LĂZĂRESCU, Paul (editor), MARINESCU, Bogdan (editor), RUSU, Valeriu (editor), SARAMANDU, Nicolae (editor), VULPE, Magdalena (editor), TEAHA, Teofil (coordonator)
volum de carte 1996 Atlasul lingvistic român pe regiuni: Muntenia și Dobrogea, anul 1996 CONȚIU, Mihai (editor), IONICA, Ion (editor), LĂZĂRESCU, Paul (editor), MARINESCU, Bogdan (editor), RUSU, Valeriu (editor), SARAMANDU, Nicolae (editor), VULPE, Magdalena (editor), TEAHA, Teofil (coordonator)
volum de carte 1996 Az erdélyi fejdelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában, anul 1996 PAL, Binder (redactor)
volum de periodic 1996 Banatica, 14, anul 1996
volum de carte 1996 Banatul cnezial până la înstăpânirea habsburgică, anul 1996 ANDEA, Avram (autor)
volum de carte 1996 Bibliografia Epocii Bronzului pe teritoriul României, anul 1996 COMȘA, Eugen (autor), POPOVICI, Dragomir (editor)
volum de carte 1996 Bibliografia fortificațiilor medievale și premoderne din Transilvania și Banat, anul 1996 RUSU, Adrian Andrei (autor)
volum de carte 1996 Bibliografia istorică românească a Mării Negre: bibliografie selectivă, anul 1996 CRISTEA, Ovidiu (autor)
volum de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, II, anul 1996, seria Cucuteni oujourd'hui
volum de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. în TOM: 1-2, anul 1996, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), FLOREA, Doina (redactor șef), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), RUȘINARU, Elisabeta (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. în TOM: 3-4, anul 1996, Serie Nouă FLOREA, Doina (redactor șef), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Bulletin de Thracologie, anul 1996, Recherches paleobalkaniques et carpato-pontiques FOL, Alexander (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), LEVITCHI, Oleg (redactor), ROMAN, Petre (redactor), OPRIS, Ioan Carol (redactor), ZUEV, V. Yu. (redactor), BALAGURI, Eduard (redactor), VANTCHUGOV, Vladimir P. (redactor), PETRENKO, Wladislav (redactor), KOTIGOROSKO, Viaceslav (redactor), GARASANIN, Milutin (redactor), TASIC, Nikola (redactor), PALAVESTRA, Alexandar (redactor)
volum de periodic 1996 Carpica, anul 1996
volum de carte 1996 Cartea și lumea rurală în Banat (1700-1830), anul 1996 LEU, Valeriu (autor)
volum de carte 1996 Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeșului (1648-1800), anul 1996 LEU, Valeriu (autor)
volum de literatură gri 1996 Catalogul expoziției "Aurel Pop : Expoziție retrospectivă", anul 1996, Catalogul a fost tipărit cu ocazia Expoziției retrospective Aurel Pop, la Muzeul Țării Crișurilor, în cadrul manifestărilor culturale TOAMNA ORĂDEANĂ, ediția a-V-a. Vernisajul: 5 noiembrie 1996 POP, Aurel (autor)
volum de literatură gri 1996 Centrul intercultural, anul 1996
volum de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 8, august, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 4, aprile, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 8, august, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1996
volum de periodic 1996 Cinema, VII, nr. în TOM: 12, iunie, anul 1996
volum de carte 1996 Civilizația milenară românească în Muzeul „Astra” Sibiu, anul 1996, Catalog-ghid BUCUR, Corneliu (redactor), DELEANU, Valer (redactor), GANGOLEA, Cornelia (redactor)
volum de carte 1996 Comunitățile grecești din România în secolul al XIX-lea, anul 1996 PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor)
volum de carte 1996 Contribuția evreilor din România la cultură și civilizație, anul 1996 CAJAL, Nicolae (coordonator), KULLER, HARRY (coordonator)
volum de periodic 1996 Corviniana. Acta Musei Corvinensis, II, anul 1996 BUGNARIU, Elena (director), LAZĂR, Ioachim (redactor responsabil), MORAR, Marcel (secretar de redacție), ALIMPESC, Gheorghe (redactor), LUCA, Sabin Adrian (redactor)
volum de carte 1996 Covoare, scoarțe, păretare, anul 1996 DULCU, Ecaterina (coordonator)
volum de carte 1996 Cultura Vinca Târzie (Faza C) în Banat, anul 1996, seria Bibliotheca Histoirca et Archaeologica Banatica DRAȘOVEAN, Florin (autor)
volum de periodic 1996 Cumidava, XX, anul 1996
volum de periodic 1996 Cumidava (Resturi de la Stanciu), XX, anul 1996
volum de periodic 1996 Cumpăna - Antologia revistei de cultură Korunk, III, anul 1996
volum de periodic 1996 Cumpăna - Antologia revistei de cultură Korunk, IV, anul 1996
volum de periodic 1996 Dacia literară, 1, nr. în TOM: 20, anul 1996, serie nouă (Anul VII) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator), LEONTE, Carmelia (redactor coordonator)
volum de periodic 1996 Dacia literară, 2, nr. în TOM: 21, anul 1996, serie nouă (Anul VII) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator), LEONTE, Carmelia (redactor coordonator)
volum de periodic 1996 Dacia literară, 3, nr. în TOM: 22, anul 1996, serie nouă (Anul VII) OPREA, Ștefan (redactor șef), CANĂ, Mirel (redactor), LEONTE, Carmelia (redactor)
volum de periodic 1996 Dacia literară, 4, nr. în TOM: 23, anul 1996, serie nouă (Anul VII) VASILIU, Lucian (director), OPREA, Ștefan (redactor șef), CANĂ, Mirel (redactor), LEONTE, Carmelia (redactor)
volum de carte 1996 Dava getică de la Grădiștea, județul Brăila, anul 1996, seria Monografii Arheologice I SÎRBU, Valeriu (autor)
volum de carte 1996 Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Sudosteuropa, nr. în TOM: 1, anul 1996 GARAŠANIN, Milutin (editor), ROMAN, Petre (editor)
volum de carte 1996 Din istoria frontierei bănățene. Ultimul război cu turcii (1788-1791), anul 1996 LEU, Valeriu (autor), GRAF, Rudolf (autor)
volum de carte 1996 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1996, Țara Românească (1576-1580), seria B MIOC, Damaschin (editor), CONSTANTINESCU, Ioana (editor)
volum de carte 1996 Domeniul domnesc în Țara Românească (Sec. XIV-XVI), anul 1996 DONAT, Ion (autor)
volum de periodic 1996 Drobeta, VII, anul 1996
volum de carte 1996 Emanuil Ungurianu (1845-1929), anul 1996, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica RĂMNEANȚU, Vasile (autor)
volum de carte 1996 Epoca timpurie a bronzului în centrul și sud-vestul Transilvaniei, anul 1996 CIUGUDEAN, Horia (autor)
volum de literatură gri 1996 Evenimente Culturale 1996, anul 1996 CÂRSTEAN, Stelian (redactor), GOLBAN, Vasile (redactor), MĂRGHITAN, Liviu (tehnoredactor), ARDELEANU, Vitorino (tehnoredactor), MANEA, Nicoleta (culegere)
volum de carte 1996 Expoziție comemorativă „Paul Erdös (1916-1987) / Erdös I. Pál Emlékkiállí tás, anul 1996 ERDOS, Iudita (coordonator)
volum de carte 1996 Gisements du Paleolitique Superieur Ancien entre le Dniester et la Tissa, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis V CHIRICA, Vasile (autor), BORZIAC, Ilie (autor), CHETRARU, Nicolae (redactor)
volum de carte 1996 Gornea: din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării, anul 1996 ȚEICU, Dumitru (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor)
volum de carte 1996 Histria VIII, anul 1996, Les timbres amphoriques. Thasos, seria Monografiile Histria AVRAM, Alexandru (autor)
volum de carte 1996 Hodoni- locuirile neolitice și necropola medievală timpurie, anul 1996 DRAȘOVEAN, Florin (autor), ȚEICU, Dumitru (autor), MUNTEAN, Marius (autor)
volum de carte 1996 Identitate și alteritate. Studii de imagologie, anul 1996 BOCȘAN, Nicolae (autor), LEU, Valeriu (autor)
volum de carte 1996 Istorie și tradiție în spațiul românesc, anul 1996, Istorie și tradiție în spațiul românesc LUCA, Sabin Adrian (autor), SIRBU, Valeriu (autor), FLORESCU, Radu (autor), PINTER, Zeno (autor), DUDAU, Oltea (autor), BUNEA, Victor (autor), BOCSE, Maria (autor), PAVELESCU, Gheorghe (autor), GANGOLEA, Cornelia (autor), AVRAM, Sultana (coordonator), WESTON, Cintia (tehnoredactare computerizată)
volum de carte 1996 Istorie și tradiție în spațiul românesc, anul 1996, Istorie și tradiție în spațiul românesc SCHUSTER, Cristian (autor), GANGOLEA, Cornelia (autor), MOISE, Ilie (autor), GRANCEA, Mihaela (autor), MAIER, Laura (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor), ITTU, Constantin (autor), COMSA, Eugen (autor), STANESCU, Florin C. (autor), COMSA, Maria (autor), COVACEF, Zizi (autor), BUNEA, Victor (autor), MOLDOVAN, Ilie (autor), PAVELESCU, Amalia (autor), MAIER, Carmina (autor), BOCSE, Maria (autor), AVRAM, Sultana (coordonator)
volum de carte 1996 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, anul 1996, Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniștri, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor
volum de periodic 1996 Marisia, XXV, anul 1996, seria arheologie-istorie
volum de periodic 1996 Marisia, XXV, anul 1996, seria etnografie-artă populară-artă
volum de periodic 1996 Martor - Revue d`Anthropologie du Musée du Paysan Roumain, 1, anul 1996 BERNEA, Horia (director), MANOLESCU, Anca (redactor responsabil), ILIȘIU, Ioan (redactor), NICOLAU, Irina (redactor), POPESCU, Ioana (redactor), RĂDULESCU, Speranța (redactor)
volum de carte 1996 Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis VIII TEODOR, Dan (autor)
volum de carte 1996 Metalurgia bronzului la daci (sec. II î. Chr. - sec. I d. Chr.) Tehnici, ateliere și produse din bronz, anul 1996, seria Bibliotheca Thracologica 15 RUSTOIU, Aurel (autor)
volum de carte 1996 Minoritățile naționale din România, anul 1996, 1925-1931 SCURTU, Ioan (coord.), DORDEA, Ioan (coord.)
volum de periodic 1996 Monografii Arheologice, III, anul 1996
volum de carte 1996 Necropola culturii Belozerka de la Cazaclia, anul 1996, seria Bibliotheca Thracologica 14 AGULNIKOV, Serghei (autor)
volum de carte 1996 Necropola tumulară de la Sărăteni, anul 1996, seria Bibliotheca Thracologica 17 LEVIȚKI, Oleg (autor), MANZURA, Igor (autor), DEMCENKO, Tatiana (autor)
volum de periodic 1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, anul 1996, seria etnografie ENACHE, Ștefan (membru în Comitetul de Redacție), BĂLOSU, Cornel (membru în Comitetul de Redacție), TĂTULEA, Viorica (membru în Comitetul de Redacție), FULGA, Ileana (membru în Comitetul de Redacție)
volum de carte 1996 Ostrovu Corbului, anul 1996, Cercetări asupra pre- și protoistoriei a ținuturilor Dunării de jos ROMAN, Petre (autor), PĂUNESCU, Alexandru (autor), DIAMANDI, Saviana (redactor), CHRISTMANN, Elmar (redactor)
volum de carte 1996 Paleoetnobotanica, anul 1996 CÂRCIUMARU, Marin (autor)
volum de periodic 1996 Peuce, XII, anul 1996, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie veche
volum de literatură gri 1996 Pliant „Colecția de icoane, carte veche, vase de cult și veșmine Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia Catargiu”, anul 1996 CORBU, Emilia (muzeograf), LAURENȚIU, Ștefan (tehnoredactor)
volum de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX, anul 1996
volum de carte 1996 Populația din Moldova Centrală în secolele XI-XIII, anul 1996 TENTIUC, Ion (autor)
volum de periodic 1996 POROLISSUM Un Complex Arheologic Daco-Roman la Marginea de Nord a Imperiului Roman, II, anul 1996
volum de carte 1996 Principatele Române în epoca modernă, anul 1996, Domniile pământene și ocupația rusească (1821 - 1831) IORDACHE, Anastasie (autor)
volum de periodic 1996 Render - anthology of Korunk, journal of culture theory and criticism, anul 1996
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista istorică: RI, VII, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1996 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1996 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXV, nr. în TOM: 1-2, anul 1996
volum de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 1, anul 1996 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 2, anul 1996 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1996 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XXXIII, anul 1996, seria Théâtre, musique, cinéma ZAMFIRESCU, Ion (director)
volum de carte 1996 România în anticamera Conferinței de Pace de la Paris, anul 1996, Documente MOCANU, Marin Radu (coord.)
volum de carte 1996 România. Evoluție între timp și spațiu, anul 1996 SCURTU, Ioan (coord.)
volum de carte 1996 Romania. Viața politică în documente., anul 1996, 1946 AIOANEI, Constantin (editor), NEGREANU, Ioana Alexandra (editor), BRÂNCEANU, LIDIA (editor), BUCUR, Tudor (editor), ILIESCU, Veronica (editor), POPOVICI, Silvia (editor), TAMPA, Natalia (editor), TUNĂREANU, Nevian (editor), SCURTU, Ioan (coordonator)
volum de carte 1996 Sarmizegetusa Regia: capitala Daciei preromane, anul 1996 GLODARIU, Ioan (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), RUSU-PESCARU, Adriana (autor), STĂNESCU, Florin (autor)
volum de periodic 1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, anul 1996, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CIUBOTĂ, Viorel (redactor responsabil), NEMETI, Ioan (redactor responsabil adjunct), BĂRNUȚIU, Elena (redactor), LASZLO, Bura (redactor), CUCUIET, Lucian (redactor), DIACONESCU, Marius (redactor), DULGĂU, Bujor (redactor), ERDOS, Iudith (redactor), IERCOȘAN, Neța (redactor), OLTEAN, Daniela (redactor), SZABO, Andrei (redactor), LAZIN, Gheorghe (secretar de redacție), KISS, Imola (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Secolul 20, 10-12, anul 1996, Politicul
volum de carte 1996 Sovietizarea nord-vestului României 1944-1950, anul 1996 CIUBOTĂ, Viorel (redactor responsabil), LAZIN, Gheorghe (redactor), OLTEAN, Daniela (redactor), PORUMBĂCEAN, Claudiu (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări - Complexul Muzeal Bistrița - Năsăud, anul 1996, seria Geology-Geography, Biology Dr., CHINTĂUAN, Ioan (redactor responsabil), Cercetător Științific, MIHUȚ, Ioana (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 8, anul 1996 APETREI, MARIA (redactor), NECHITA, Nicoleta (secretar), prof. univ. dr., BACU, Ioan (referent stiintific)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XLIII, anul 1996, Studii și cercetări de geografie
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1996 MIRCEA, Babeș (redactor), ALEXANDRU, Păunescu (redactor), PETRE, Alexandrescu (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), LUKACS, Antal (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), MIHAELA, Udrescu (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1996 MIRCEA, Babeș (redactor), ALEXANDRU, Păunescu (redactor), PETRE, Alexandrescu (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), LUKACS, Antal (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), MIHAELA, Udrescu (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1996 MIRCEA, Babeș (redactor), ALEXANDRU, Păunescu (redactor), PETRE, Alexandrescu (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), LUKACS, Antal (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), MIHAELA, Udrescu (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1996 MIRCEA, Babeș (redactor), ALEXANDRU, Păunescu (redactor), PETRE, Alexandrescu (redactor), ALEXANDRU, Avram (redactor), ALEXANDRU, Barnea (redactor), ION, Chicideanu (redactor), NICULAE, Conovici (redactor), LUKACS, Antal (redactor), SEBASTIAN, Morintz (redactor), CONSTANTIN C., Petolescu (redactor), MIHAELA, Udrescu (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări de Numismatică: SCN, X, anul 1996 PREDA, Constantin (redactor responsabil), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor responsabil adjunct), MITREA, Bucur (redactor), ILIESCU, Octavian (redactor), NICOLAE, Eugen (redactor), UDRESCU, Mihaela (secretar de redacție), ZAHARIA, Liliana (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I, anul 1996
volum de periodic 1996 Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, III, anul 1996, Volum comemorativ dedicat împlinirii a 50 de ani de la moartea istoricului de artă Coriolan Petranu HUREZAN, Pascu (redactor șef), COLTA, Elena Rodica (redactor șef adjunct), LANEVSCHI, Gheorghe (redactor), HÜGEL, Peter (redactor)
volum de periodic 1996 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, XIV, anul 1996 redactor, PAUL, Cernovodeanu (redactor)
volum de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, anul 1996, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică
volum de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VI, anul 1996, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European?
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 2, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 3, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 4-5, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 6-7, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 8-9, anul 1996
volum de periodic 1996 Teatrul Azi, nr. în TOM: 10-11-12, anul 1996
volum de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. în TOM: 1-2, anul 1996 ROMAN, Petre (redactor șef), SÂMPETRU, Mihai (redactor responsabil adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), TOMA, Ion (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de carte 1996 Tiparul românesc diecezan din Caransebeș (1885-1918), anul 1996 CĂLIN, Petru (autor)
volum de carte 1996 Ultimele valuri migratoare la nordul Mării Negre și al Dunării de Jos, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis SPINEI, Victor (autor)
volum de carte 1996 Valeriu Braniște, Scrisori din închisoare (Seghedin, 1918), anul 1996 BRANIȘTE, VALERIU (autor), CĂLIMAN, Valeria (editor), IANCU, Gheorghe (editor)
volum de carte 1996 Vânători, pescari și crescători de animale în Banatul mileniilor VI Î. Ch - I D. Ch., anul 1996, seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica EL SUSI, Georgeta (autor)
volum de carte 1996 Vechi însemnări românești ca izvor istoric, anul 1996 ADAM CHIPER, Marieta (autor)
volum de carte 1996 Vestigii getice din cea de-a doua epocă a fierului în interluviul pruto-nistrean, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis ARNĂUT, Tudor (autor), URSU NANIU, Rodica (autor)
volum de carte 1996 Viața oamenilor din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic în mileniile 7-4 î. Hr., anul 1996 COMȘA, Eugen (autor)
volum de periodic 1996 Vitraliu, IV, anul 1996 POPA, Gheorghe (director), MIHALACHE POPA, Carmen (redactor), VOICU, Octavian (redactor), DONEA, Constantin (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (redactor), BÎȘCĂ, Ioan (fotograf)
volum de periodic 1996 Vitraliu, IV, anul 1996 POPA, Gheorghe (director), MIHALACHE POPA, Carmen (redactor), VOICU, Octavian (redactor), DONEA, Constantin (redactor), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), BOCA, Ilie (redactor)
volum de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX, anul 1996