Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, 1979, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare 9-13 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara Studii şi articole 15-34 română, franceză
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , GEOROCEANU, Paul (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) Studii şi articole 35-44 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea Studii şi articole 45-58 română, engleză
articol de periodic CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista Studii şi articole 59-68 română, germană
articol de periodic DECEI, Aurel (autor) Adevăratul chip al regelui Decebal Studii şi articole 69-91 română, franceză
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei Studii şi articole 93-101 română, germană
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești Studii şi articole 103-114 română, franceză
articol de periodic PAVEL, Viorica (autor) Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva Studii şi articole 115-132 română, franceză
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) O importantă contribuție privitoare la problema continuității dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de Traian Studii şi articole 133-137 română, spaniolă
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) , POP, Constantin (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor Studii şi articole 139-154 română, germană
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) L'atelier de Micia Studii şi articole 155-163 franceză
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane de bronz din Dacia Superior. Clasificare tipologică și cronologie Studii şi articole 164-172 română, franceză
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul județean din Deva Studii şi articole 173-183 română, franceză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 185-190 română, engleză
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum Studii şi articole 191-202 română, germană
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Die städtischen Siedlung Siebenbürgens in spätrömischer Zeit Studii şi articole 203-217 germană, română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului Studii şi articole 219-224 română, franceză
articol de periodic HAȚEGAN, Ion (autor) Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) Studii şi articole 225-232 română, germană
articol de periodic URSUȚIU, Maria (autor) Structura familiei iobăgești pe domeniul Hunedoarei la sfîrșitul secolului al XVII-lea Studii şi articole 233-242 română, germană
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) , LAZĂR, Ioachim (autor) Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea Studii şi articole 243-260 română, germană
articol de periodic TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolul al XVIII-lea Studii şi articole 261-273 română, germană
articol de periodic POPA, Radu (autor) Plumburi de postav medievale Studii şi articole 275-279 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara Studii şi articole 281-287 română, franceză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Nălați-Vad Studii şi articole 289-307 română, franceză
articol de periodic PAVEL, Eugen (autor) Cărți cu însemnări manuscrise (II) Studii şi articole 309-319 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională până la 1848 Studii şi articole 321-328 română, franceză
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 Studii şi articole 329-342 română, franceză
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Unitatea națională a poporului român în programele și manifestările revoluției de la 1848 Studii şi articole 343-360 română, franceză
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Informații noi privind revoluția din Transilvania în vara anului 1848 Studii şi articole 361-392 română, germană
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) , MARINESCU, Ștefan (autor) Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand Studii şi articole 393-408 română, franceză
articol de periodic GIURA, Lucian (autor) , RACOVIȚEAN, Mihai (autor) Fruntașul revoluționar de la 1848 Ștefan Moldovan Studii şi articole 409-419 română, germană
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1852 și 1854 cu priviire la școlile românești din Hațeg Studii şi articole 421-430 română, germană
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , CUIBUS, Ileana (autor) Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita "Arhivu pentru filologie și istorie" Studii şi articole 431-451 română, engleză
articol de periodic PAVEL, Dora (autor) Folclor poetic în "Revista Orăștiei" (1895-1899) Studii şi articole 453-464 română, franceză
articol de periodic FRĂȚILĂ, Ion (autor) , IONAȘ, Vasile (autor) Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania Studii şi articole 465-474 română, franceză
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș, luptător pentru drepturile și dreptatea poporului român din Transilvania Studii şi articole 475-510 română, engleză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) Lupta maselor populare din județul Hunedoara pentru ieșirea pe cale revoluționară din criza economică (1929-1933) Studii şi articole 511-525 română, franceză
articol de periodic PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității muzeului din Deva în perioada interbelică Studii şi articole 527-540 română, franceză
articol de periodic HOROVITZ, Emeric (autor) Aspecte privind contribuția populației județului Hunedoara la susținerea efortului României în războiul antihitlerist Studii şi articole 541-548 română, franceză
articol de periodic VALEA, Mircea (autor) Organizația "Frontul Plugarilor" în etapa revoluției popular-democratice din România (I) Studii şi articole 549-560 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu Studii şi articole 561-572 română, franceză
articol de periodic APOLZAN, Lucia (autor) Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara Studii şi articole 573-591 română, franceză
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei Studii şi articole 593-607 română, franceză
articol de periodic CLEMENTE, Constantin (autor) Obiceiuri calendaristice din Hunedoara Studii şi articole 609-628 română, franceză
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) Sondaj arheologic la Balșa Note şi discuţii 629-636 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) Un cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva Note şi discuţii 637-643 română, franceză
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Bolul cu toartă mobilă de la Rădulești (com. Dobra) Note şi discuţii 645-649 română, franceză
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa Note şi discuţii 651-653 română, franceză
articol de periodic BRANGA, Nicolae (autor) Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum Note şi discuţii 655-658 română, germană
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) CIL, III, 1474 Note şi discuţii 659-661 română, franceză
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Numerus Palmirenorum Orient Note şi discuţii 663-665 română, franceză
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) , RUSU, Adrian (autor) Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 Note şi discuţii 667-674 română, franceză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Vărmaga Note şi discuţii 675-677 română, franceză
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" Note şi discuţii 679-687 română, franceză
articol de periodic ANTONESCU, Georgeta (autor) Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin Note şi discuţii 689-702 română, franceză
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Din corespondența lui Vasile Goldiș cu dr. Ioan Mihu din Orăștie Note şi discuţii 703-715 română, germană
articol de periodic PAVEL, Eugen (autor) Contribuții la bibliografia periodicelor românești Note şi discuţii 717-719 română, franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 Note şi discuţii 721-725 română, franceză
articol de periodic POPOROGU, Ion (autor) 1 Mai 1928 în Valea Jiului Note şi discuţii 727-729 română, germană
articol de periodic NELEGA, Constantin (autor) Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (II) Note şi discuţii 731-736 română, franceză
articol de periodic Abrevieri bibliografice 737-739 română, franceză