Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Constantin (autor) Profesorul Constantin Daicoviciu inițiatorul școlii de arheologie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa .9-13 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu și Comisiunea Monumentelor Istorice 15-19 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Suum cuique 21-26 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die Starcevo-Criș - Kultur (Allgemeine Frangen) 27-31 germană
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica vonciană de la Gornea 33-53 română
articol de periodic GUMĂ, Marian (autor) , PETROVSZKY, Richard (autor) Un nou grup cultural al epocii bronzului în Sud-vestul României - descoperirile de tip Balta Sărată 55-110 română
articol de periodic SĂCĂRIN, Caius (autor) Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-121 română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de topoare de cupru și bronz în Transilvania Nord-Estică 123-132 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Castre de marș de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - fortificații romane pănă acum necunoscute din partea vestică a Munților Sebeșului 133-151 română
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Castrul roman de la Gilău 153-194 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) , RĂUȚ, Octavian (autor) Armata romană din Banat I. (unitățile auxiliare) 195-218 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Cu privire la transferarea legiunii a III-a Flavia Felix din Dacia în Moesia Superior 219-228 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Romische tonlampen aus Sarmizegetusa (ausgrabungskampagne 1976) 235-251 germană
articol de periodic PETROVSZKY, Maria (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Morminte de incinerație în necropola romană de la Micia 265-274 română
articol de periodic CĂTINAȘ, Ana (autor) Cultul lui Liber la Potaissa 275-287 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Pavel Chinezu și lupta antiotomană în Banat la sfîrșitul secolului al XV-lea (1490-1499) 303-317 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
articol de periodic LAY, Emeric (autor) Situația socială din județul Caraș în preajma revolușiei de la 1848-1849 359-368 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) O personalitate din granița bănățeană - generalul Mihail Trapșa (1838-1896) 369-376 română
articol de periodic GOIAN, Viorica (autor) , MADGEARU, Alexandru (autor) Traian Doda în lumina adevărului istoric 377-386 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Banca "Albina" din Sibiu și Banatul (1871-1918) 393-409 română
articol de periodic MATICHESCU, Olimpiu (autor) Ecoul internațional al făuririi statului național unitar român 411-416 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
articol de periodic Lucrări prezentate în cadrul simpozionului "In Memoriam Constantin Daicoviciu" (1974-1978) 421-426 română