Banatica, 13, nr. în TOM: 1, 1995


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Pojejena-Nucet (jud. Caraș-Severin) - campania anului 1986 - 5-22 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunităților neo-eneolitice de la Parța (jud. Timiș) 23-51 română
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) Locurile neolitice de la Hodoni 53-138 română
articol de periodic OPRINESCU, Adriana (autor) Un topor din cupru aparținînd culturii Sălcuța 139-144 română
articol de periodic MUNTEAN, Marius (autor) Considerații antropologice asupra unor oase umane provenite din Peștera de la Românești (jud. Timiș) 145-148 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Dacia în timpul lui Aurelianus 149-170 română
articol de periodic BAKIC, Ljiliana (autor) , UJES, Dubravka (autor) Catalogul sistematic al monedelor din colecția Muzeului Biserica Albă - Partea I 171-189 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare inedite 191-207 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Uber die anfange der mittelalterlichen befestigungsarchitektur im Banat 209-213 germană
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea 215-225 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Biserica medievală de la Cîrnecea 227-249 română
articol de periodic PINTER, Zeno (autor) , ȚEICU, Dumitru (autor) Spada medievală de la Bucova 251-262 română
articol de periodic OLARU, Marin (autor) Organizarea spațiului turistic în Munții Banatului 263-276 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , PATAKY, Erno (autor) Aspecte ale vieții cultural-științifice timișorene în a doua jumatate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de Istorie și Arheologie și Societatea de Științe Naturale 277-290 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) , POTOCEANU, Marinică (autor) Cultivarea interesului pentru muzeu la vărsta școlară mică: Experimentul atelier pedagogic muzeal la școala generală Nr. 7 din Reșița (1993-1998) 291-296 română
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Benea Doina, Boba Petru 297-391 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) Serbs în European Civilisation 393-304 română