Criterii căutate

  • An de publicare: 1995

Sumarul căutării

  • 212 volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1995 Academia Bârlădeană, 4, mai, anul 1995
volum de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-II, anul 1995, seria istorie DERVEȘTEANU, Smaranda (coordonator), BOROȘ, Doina (redactor), CIUPEA, Ioan (secretar adjunct de redacție), CORDOȘ, Nicolae (redactor), GLODARIU, Eugenia (redactor), IAMBOR, Petru (redactor), LAZAROVICI, Gheorghe (redactor responsabil), MÎNDRUȚ, Stelian (redactor), PAP, Francisc (secretar de redacție), PORUMB, Marius (redactor), MIHĂESCU, Manuela (tehnoredactor), DERVEȘTEANU, Liviu (copertă)
volum de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-I, anul 1995, seria preistorie-istorie veche-arheologhie
volum de periodic 1995 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XIX, anul 1995, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău
volum de periodic 1995 Acta Siculica: ActaS, anul 1995
volum de periodic 1995 Altera, I, anul 1995, Autonomie și Autodeterminare ENACHE, Smaranda (editor), SZOKOLY, Elek (editor), POP, Anamaria (redactor), SPIELMANN, Mihaly (redactor), VÂNĂU, Liviu (redactor)
volum de periodic 1995 Altera, I, nr. în TOM: 2, anul 1995, Drepturi individuale - Drepturi colective ENACHE, Smaranda (editor), SZOKOLY, Elek (editor), POP, Anamaria (redactor), SPIELMANN-SEBESTYEN, Mihaly (redactor), VÂNĂU, Liviu (redactor), CADARIU, Alina (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Analele Banatului: AnB, IV-1, anul 1995, seria Arheologie-Istorie Dr., SĂCARĂ, Nicolae (director), BĂDESCU, Tatiana (director adjunct), MEDELEȚ, Florin (redactor responsabil), DRAȘOVEAN, Florin (secretar de redacție), MARE, Mircea (redactor), DUDAȘ, Vasile (redactor), RĂMNEANȚU, Vasile (redactor), VASTAG, Wiliam (copertă)
volum de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. în TOM: 1, anul 1995
volum de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. în TOM: 2, anul 1995
volum de periodic 1995 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. în TOM: 1, anul 1995, 75 de ani de la apariția primului număr, Serie nouă RĂDULESCU, Adrian (redactor responsabil)
volum de periodic 1995 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 32, anul 1995
volum de periodic 1995 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 6, anul 1995, Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Nouă Prof. Dr., GHEORGHIU, Mihnea (director), Dr., VETISANU, Vasile (redactor-șef)
volum de periodic 1995 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXXII, anul 1995 BOICU, Leonid (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), CIOBANU, Veniamin (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (redactor șef), PLATON, Gheorghe (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ȘIMANSCHI, Leon (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), SZEKELY MARIA, Magdalena (Asistent de redacție)
volum de carte 1995 Aplicații practice pentru disciplinele sedimentologie, petrologie sedimentară, sisteme depoziționale, anul 1995 ATANASIU, Nicolae (autor), PANAITOIU, Cristina (autor)
volum de periodic 1995 Apulum, XXXII, anul 1995, seria arheologie-istorie veche și medie
volum de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, anul 1995, seria Istorie STANCU, Radu (director), PS, CALINIC ARGATU (membru în Comitetul de Redacție), CRISTOCEA, Spiridon (membru în Comitetul de Redacție), CONSTANTINESCU, Grigore (redactor responsabil), TUDOR, Sebastian (redactor responsabil), VOINESCU, Silvestru (redactor responsabil), NICOLAESCU, Sergiu I. (redactor), RACOVIȚAN, Mirela (corector), CHEPLINGER, Gabriela (corector)
volum de carte 1995 Arheolinguistica. Trei studii interdisciplinare, nr. în TOM: 9, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica PORUCIUC, Adrian (autor)
volum de periodic 1995 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1995 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (redactor)
volum de periodic 1995 Arhiva românească: ArhRom, 1, anul 1995 ADAMACHE, Adrian (redactor coordonator), IGNAT, Maria (redactor), ALBU, Tiberiu (redactor)
volum de periodic 1995 Arhiva românească: ArhRom, 1, anul 1995 ADAMACHE, Adrian (coordonator), IGNAT, Maria (redactor)
volum de carte 1995 Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuții arheologice la cunoașterea habitatului rural (sec. I-IV p.Chr.), anul 1995, Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării BAUMANN, Victor Heinrich (autor)
volum de periodic 1995 Banatica, 13, nr. în TOM: 1, anul 1995
volum de periodic 1995 Banatica, 13, nr. în TOM: 2, anul 1995
volum de carte 1995 Banatul în memorialistica „măruntă” sau istoria ignorată (1914-1919), anul 1995 LEU, Valeriu (autor), ALBERT, Carmen (autor)
volum de periodic 1995 Biblioteca Istro-Pontica: BiblIP, 1, anul 1995, seria arheologie
volum de carte 1995 Biochimia aminoacizilor și proteinelor, anul 1995 IORDACHESCU, Dana (autor)
volum de carte 1995 Biogeografie, anul 1995 COSTACHE, Nicolae (autor)
volum de carte 1995 Bogdanii - o familie de cărturari, anul 1995 PESTREA-SUCIU, Steluța (coordonator), TATUȘESCU, Monica (coordonator)
volum de carte 1995 Breviarium latinum, anul 1995, Sextil Pușcariu. Însemnările autorului de pe exemplarul propriu de lucru din "Etymologisches Woterbuch der rumanischen Spache I. Das lateinische Element, mit Beruchsichtigung aller romanischen Sprachen" (Heidelberg, Winter, 1905) cerc. Princ. Dr., VULPE, Magdalena (referent științific), prof. univ. dr., SLUȘANSCHI, Dan (referent științific)
volum de literatură gri 1995 Broșură „Muzeul Etnografic Reghin”, anul 1995
volum de periodic 1995 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. în TOM: 1-2, anul 1995, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), FLOREA, Doina (redactor șef), ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (redactor), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. în TOM: 3-4, anul 1995, Serie Nouă FLOREA, Doina (redactor șef), NEGOESCU, Maria Elena (redactor), ARDELEANU, Dragoș (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. în TOM: I, anul 1995, seria Istorie - Patrimoniu
volum de periodic 1995 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu: BMJTAG, I, anul 1995, Buletinul județului Vlașca "Teohari Antonescu", Serie nouă
volum de periodic 1995 Caietele Blaga, III, nr. în TOM: 3, 9 mai 1985 - 9 mai 1995, anul 1995 MĂRGINEANU, Ion (redactor), MANIU, Gheorghe (redactor), COMȘA, Cornel (redactor)
volum de carte 1995 Caietul seminarului special de științe auxiliare ale istoriei, anul 1995, Opuscula arhivistica, bibliologica, numismatica, heraldica, sigilografica lect. univ. dr., BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (coord.)
volum de literatură gri 1995 Catalogul expoziției "Elisabeth Székely-Apperger - expoziție personală", anul 1995 ZINTZ, Maria (redactor)
volum de carte 1995 Catalogul expoziției naționale Capodopere de artă romană în Dacia / Catalogue de l`exposition nationale Chefs - d`Deuvre d`Art Romain en Dacie, anul 1995 ALICU, Dorin (autor), BAJUSZ, Ștefan (autor), HUGEL, Peter (autor), ISAC, Adriana (autor), LUCA, Claudia (autor), MARINESCU, Lucia (autor), MOGA, Vasile (autor), PAKI, Adela (autor), PESCARU, Eugen (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor)
volum de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă, anul 1995 GUMĂ, Marian (redactor), SCHUSTER, Cristian (redactor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (redactor), COMȘA, Alexandra (redactor), TARCAN-HRIȘCU, Carmen (redactor), OPRIȘ, Ioan Carol (redactor), ROGOZEA, Petru (redactor), RUSTOIU, Aurel (redactor), SAVA, Eugen (redactor), SZECKELY, Zsolt (redactor)
volum de carte 1995 Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 8 BRÂNCUȘ, Grigore (autor)
volum de carte 1995 Chimie coordinativă, anul 1995, Principii generale MARINESCU, Dana (autor)
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 3, martie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 4, aprile, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 5, mai, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 8, august, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1995
volum de periodic 1995 Cinema, VI, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1995
volum de carte 1995 Civilisation Roumaine millénaire dans le musée „Astra” - Sibiu, anul 1995 BUCUR, Corneliu (redactor), DELEANU, Valer (redactor), GANGOLEA, Cornelia (redactor)
volum de carte 1995 Concept of modern grammar, anul 1995, A generative grammar perspective CORNILESCU, Alexandra (autor)
volum de carte 1995 Continentele. Geografie regională, anul 1995 prof. univ. dr., MARIN, Ion (autor)
volum de periodic 1995 Corviniana. Acta Musei Corvinensis, I, anul 1995 BUGNARIU, Elena (director), LAZĂR, Ioachim (redactor responsabil), ALIMPESC, Gheorghe (secretar de redacție), BARDOT, Mihail (redactor), MARCU, Maria (redactor)
volum de periodic 1995 Crisia, XXV, anul 1995
volum de carte 1995 Cronica Cercetărilor Arheologice: CCA - 1995, anul 1995, Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 1994 STOICA, Cornelia (redactor)
volum de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV, anul 1995
volum de periodic 1995 Cumpăna - Antologia revistei de cultură Korunk, II, anul 1995
volum de carte 1995 Curbe și suprafețe regulate, anul 1995, Culegere de probleme ORNEA, Liviu (autor)
volum de carte 1995 Curs de limba engleză, anul 1995 BOGATU, Crisan (autor)
volum de periodic 1995 Dacia literară, 1, nr. în TOM: 16, anul 1995, serie nouă (Anul VI) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator), ANDRIESCU, Al. (membru în Comitetul de Redacție), CÂNTEC, Florin (membru în Comitetul de Redacție), RUSU, CONSTANTIN LIVIU (membru în Comitetul de Redacție), ȘTEFĂNACHE, Corneliu (membru în Comitetul de Redacție)
volum de periodic 1995 Dacia literară, 2, nr. în TOM: 17, anul 1995, serie nouă (Anul VI) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator)
volum de periodic 1995 Dacia literară, 3, nr. în TOM: 18, anul 1995, serie nouă (Anul IV) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator)
volum de periodic 1995 Dacia literară, 4, nr. în TOM: 19, anul 1995, serie nouă (Anul VI) VASILIU, Lucian (director), CANĂ, Mirel (redactor coordonator), LEONTE, Carmelia (redactor coordonator)
volum de carte 1995 Deviații mari, anul 1995 STOICA, Gheorghe (autor)
volum de carte 1995 Din istoria culturii și religiei geto-dacice, anul 1995 SANIE, Silviu (autor)
volum de carte 1995 Diplomația europeană și mișcarea memorandistă, anul 1995, 1892-1896 LUNGU, Corneliu Mihail (coord.)
volum de carte 1995 Elemente de cataliză eterogenă, anul 1995 UDREA, Ion (autor)
volum de carte 1995 Elemente de geometrie, anul 1995 IANCU, Daniela (autor), IANCU, Marius (autor), SOARE, Nicolae (autor)
volum de carte 1995 Elemente de psihologia comunicării, anul 1995 Dr., RĂȘCANU, Ruxandra (autor)
volum de carte 1995 Episcopia Caransebeșului - contribuții istorice -, anul 1995 BONA, Petru (autor)
volum de periodic 1995 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 18, anul 1995 STAHL, Paul Henri (editor)
volum de literatură gri 1995 Evenimente culturale 1995, anul 1995 RIZEA, Ligia Elena (redactor), CÂRSTEAN, Stelian (redactor)
volum de carte 1995 Fenomene geografice de risc, anul 1995 CIULACHE, Sterie (autor), IONAC, Nicoleta (autor)
volum de carte 1995 Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României, anul 1995 COMȘA, Eugen (autor)
volum de carte 1995 Filosofia antică, medievală, renascentistă, anul 1995 ROȘCA, Ioan N. (autor)
volum de carte 1995 Flora și vegetația județului Satu Mare, anul 1995 KARACSONYI, Carol (autor)
volum de carte 1995 Fortifications de refuge et etablisements fortifies du Premier Âge du Fer en Transylvanie, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 12 VASILIEV, Valentin (autor)
volum de carte 1995 Fragmentarium. Judaica - Christiana - Islamica, anul 1995
volum de carte 1995 Gândirea filosofico-estetică și literatura rusă, anul 1995 ȘOPTEREANU, Virgil (autor)
volum de carte 1995 Geologie generală, anul 1995, Lucrări practice DRAGOMIR, Basarab-Petru (autor), ANDROHOVICI, Anca (autor)
volum de periodic 1995 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-5, ianuarie - mai, anul 1995 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de periodic 1995 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6-12, iunie - decembrue, anul 1995 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de carte 1995 Hidrogeologie, anul 1995, Dinamica apelor subterane ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 1995 Hidrologie, anul 1995 prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
volum de carte 1995 Imunologie, anul 1995 Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
volum de periodic 1995 Informatica geologică, I, anul 1995 SCRĂDEANU, Daniel (autor)
volum de periodic 1995 Intermedia, 1995
volum de carte 1995 Istoria răspândirii credinței baptiste, anul 1995 BUNACIU, Ioan (autor), BUNACIU, Otniel (autor)
volum de carte 1995 Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, anul 1995 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), TEODOR, Dan Gheorghe (autor), BÂRZU, Ligia (autor), PREDA, Florentina (autor)
volum de carte 1995 Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România, I (reeditat), anul 1995
volum de carte 1995 Kulturraum Mittlere und Untere Donau: traditionen und perspektiven des zusammenlebens (Spațiul cultural al Dunării Mijlocii și Inferioare. Tradiții și perspective), anul 1995 FORSTER, Horst (coordonator), BOCȘAN, Nicolae (coordonator), ȚEICU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 1995 Literatura slovacă, anul 1995, Comentarii în context comparat CĂLIN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1995 Marisia, XXIII-XXIV, anul 1995, seria Studia Scientiarum Naturalae (Științele Naturii)
volum de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, anul 1995, Acta Musei Petrodavensis
volum de carte 1995 Metode de protejare și deprotejare a grupelor funcționale, anul 1995 MAIOR, Ovidiu (autor)
volum de carte 1995 Metode instrumentale de analiză, anul 1995, Metode spectrometrice TĂNASE, Ion Gh. (autor)
volum de carte 1995 Metode instrumentale de analiză, anul 1995, Culegere de probleme IONECI, Ion (autor), MĂTĂCHESCU, Cristina (autor), DAVID, Iulia (autor), TĂNASE, Ion Gh. (autor)
volum de carte 1995 Minoritățile naționale din România, anul 1995, 1918-1925 SCURTU, Ioan (coord.), BOAR, Liviu (coord.)
volum de carte 1995 Mituri istorice românești, anul 1995 BOIA, Lucian (coord.)
volum de carte 1995 Monedele romane republicane din Colecția Constantin Orghidan / Roman Republican Coins in the Constantin Orghidan Collection, anul 1995 PETOLESCU, Carmen Maria (autor)
volum de literatură gri 1995 Musée National Peleș - Sinaia, anul 1995 GORGOI, Mihail Ion (coordonator), ROTARESCU, Rodica (redactor)
volum de periodic 1995 Muzica, Serie nouă, Anul VI, Nr.1(21) COSMA, Octavian Lazăr (redactor șef), ROȘU, Michaela (redactor șef adjunct)
volum de literatură gri 1995 Niculițel - Martyrion, anul 1995
volum de periodic 1995 Peuce, XI, anul 1995, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche
volum de carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române, anul 1995 WOLF, Siegfried (autor)
volum de carte 1995 Prelegeri de literatură rusă și relații literare româno-ruse, anul 1995 BARBA, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1995 Pro Arte - Revista Societății Colecționarilor de Artă din România, VI, anul 1995
volum de carte 1995 Repertoriul arheologic al județului Alba, anul 1995 MOGA, Vasile (editor), CIUGUDEAN, Horia (editor)
volum de periodic 1995 Revista Bistriței: RB, IX, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, ianuarie, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 1 februarie, anul 1995, seria română, ebraică, idiș
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, 16 februarie, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 1 martie, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 16 martie, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 1, 1-15 aprilie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 2, 16-30 aprilie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 3, 1-15 mai, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 4, 16-31 mai, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 5, mai, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 6, 1-15 iunie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 7, 16-30 iunie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 8, 1-15 iulie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 9, 16-31 iulie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 10, 1-31 august, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 11, 1-15 septembrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 12, 6-30 septembrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 13, 1-15 octombrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 14, 16-31 octombrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 15, 1-15 noiembrie, anul 1995, Realitatea Evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 16, 16-30 noiembrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 17, 1-15 decembrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 18, 16-31 decembrie, anul 1995, Realitatea evreiască
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista istorică: RI, VI, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1995 STANCIU, Ion (redactor-șef), PIENARU, Nagy (redactor), ACHIM, Venera (redactor)
volum de periodic 1995 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIV, nr. în TOM: 1-2, anul 1995
volum de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 1, anul 1995 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 2, anul 1995 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 3, anul 1995 SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 4, anul 1995, Publicație trimestrială SARAFOLEAN, Gavrilă (redactor șef)
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-1, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-10, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-11-12, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-2, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-3, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-4, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-5, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-6, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-7-8, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Chimie, 40-9, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-1, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-2, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-3-4, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-5-6, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-7-8, anul 1995
volum de periodic 1995 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xl-9-10, anul 1995
volum de carte 1995 România și armistițiul cu Națiunile Unite, anul 1995, Documente MOCANU, Marin Radu (coord.)
volum de carte 1995 România și Armistițiul cu Națiunile Unite. Documente, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-1, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-10, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-2-3, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-4-5, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-6-7, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-8-9, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Reports in Physics, 47-1, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Reports in Physics, 47-2, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Reports in Physics, 47-3-5, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Reports in Physics, 47-6-7, anul 1995
volum de periodic 1995 Romanian Reports in Physics, 47-8-10, anul 1995
volum de carte 1995 Sinteze în chimia compușilor metal-organici și în chimia heterociclurilor anorganice, anul 1995 ANTONIU, Ariana (autor), ANDRUH, Marius (autor), CRISTUREAN, Elena (autor), CIMPOESCU, Marilena (autor)
volum de carte 1995 Sistemul informatic pentru evidența Patrimoniului Cultural Național. Contribuții la baza națională de date, anul 1995 OBERLANDER - TÂRNOVEANU, Inna (coordonator)
volum de carte 1995 Spectroscopie optică aplicată (aparate și metode), anul 1995, Caiet de lucru Prof. Dr., TRUTIA, Ath. (redactor)
volum de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62, anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări - Geology-Geography și Biology - Complexul Muzeal Bistrița - Năsăud, anul 1995, seria Geologie-Geografie și Biologie Dr., CHINTĂUAN, Ioan (redactor responsabil), VALACZKAI, Tiberiu (redactor), CHINTĂUAN, Ioana (secretar de redacție), MIHUȚ, Sergiu (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XLII, anul 1995, Studii și cercetări de geografie
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, anul 1995, seria arta plastică NICULESCU, Remus (director), CINCHEZA-BUCULEI, Ecaterina (redactor), CÂRNECI, Magda (redactor), SINIGALIA, Tereza (redactor), VIDA, GHEORGHE (redactor), VLASIU, IOANA (redactor), ARȚĂREANU, Daniela (secretar de redacție)
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1995 BABEȘ, Mircea (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), AVRAM, Alexandru (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), CHICIDEANU, Ion (redactor), CONOVICI, Nicolae (redactor), LUKACS, Antal (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), PETOLESCU, Constantin C (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1995 BABEȘ, Mircea (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), AVRAM, Alexandru (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), CHICIDEANU, Ion (redactor), CONOVICI, Nicolae (redactor), LUKACS, Antal (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), PETOLESCU, Constantin C (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3-4, iulie-decembrie, anul 1995 BABEȘ, Mircea (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), AVRAM, Alexandru (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), CHICIDEANU, Ion (redactor), CONOVICI, Nicolae (redactor), LUKACS, Antal (redactor), MORINTZ, Sebastian (redactor), PETOLESCU, Constantin C (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări Matematice, 47-1, anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări Matematice, 47-2, anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări Matematice, 47-3-4, anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Cercetări Matematice, 47-5-6, anul 1995
volum de periodic 1995 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, XIII, anul 1995 redactor, PAUL, Cernovodeanu (redactor)
volum de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, III, anul 1995, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și Politică
volum de periodic 1995 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IV, anul 1995, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică
volum de carte 1995 Sursele externe ale vocabularului rus, anul 1995, Contribuții la problema calculului lingvistic VAIMBERG, Solomon (autor)
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 1, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 2, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 3-4, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 5-6, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 7-8, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 9-10, anul 1995
volum de periodic 1995 Teatrul Azi, nr. în TOM: 11-12, anul 1995
volum de carte 1995 Tehnică de calcul pentru studenții Facultății de Biologie, anul 1995 DRAGOMIRESCU, Liviu (autor)
volum de periodic 1995 Thraco-Dacica, XVI, nr. în TOM: 1-2, anul 1995
volum de carte 1995 Ținuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e.n. (Perioadele La Tene și romană), anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 11 KOTIGOROȘCO, Viaceslav (autor)
volum de carte 1995 Turning the wheel, anul 1995, The construction of power relations in contemporary american women's poetry MIHAILA, Rodica (autor)
volum de carte 1995 Valori ale tiparului european existente în colecțiile din județul Caraș-Severin, 2, anul 1995 CĂLIN, Petru (autor)
volum de periodic 1995 Vitraliu, IV, anul 1995 POPA, Gheorghe (director), MIHAI-VEM, Victor Eugen (secretar de redacție), MIHALACHE POPA, Carmen (redactor), MĂNESCU, Val (redactor), DONEA, Constantin (redactor), PRUTEANU, Vasile (redactor), BOGHIU, Mariana (fotograf)
volum de literatură gri 1995 Vlad Țepeș - Drăculea: adevăr și legendă / Vlad Țepeș-Drăculea: truth and legend (catalog), anul 1995 BORDEIANU, Gabriela (autor), BURLACU, Petruța (autor), FĂLCAN, Dan (autor), IVAN GHILIA, Liana (autor), IOSIP, Corina (autor), JITĂREANU, Benonia (autor), MUREȘANU, Horia (autor), ZĂNESCU, Ionel (coordonator, autor)
volum de periodic 1995 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 1-4, anul 1995, ÎNVĂȚĂMÎNTUL ISTORIC AZI ZUB, Alexandru (coordonator), BUTNARU, Viorel (redactor), DOCEA, Vasile (redactor), LONCIOAIA, Florea (redactor), NASTASĂ, Lucian (redactor), SOLOMON, FLAVIUS (redactor)
volum de carte 1995 Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, anul 1995, seria Bibliotheca Thracologica 10 URSACHI, Vasile (autor)