Criterii căutate

  • An de publicare: 1995

Sumarul căutării

  • 802 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie Cuprins 5-7 română, engleză, franceză, germană
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare Studii 11-21 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie DUMITRAN, Ana (autor) Raporturi între doctrina prostestantă și doctrina ortodoxă în secolele XVI-XVII în Transilvania Studii 23-32 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 33-40 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea Studii 41-58 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BOTEZAN, Liviu (autor) Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1849 Studii 59-90 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MAZARE, Ioan (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848 (II) Studii 91-128 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Marczius Tizenotodike" (II) Studii 129-144 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru (autor) Mentalități europene în gândirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare națională și din România în secolul al XIX-lea (II) Studii 145-159 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Congresele naționalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) Studii 161-172 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobândit și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățământului tehnic (1919-1929) Studii 173-192 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BATHORY, Ludovic (autor) Asociațiile patronale industriale din România după Primul Război Mondial (1918-1930) Studii 193-205 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Lettnerul în biserica medievală - Studiu introductiv Studii 207-220 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin. Considerații privind perioada interbelică Studii 221-238 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie KISS, Andras (autor) Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania Studii 239-247 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) Tradiție și inovație în câmpul cercetărilor privind vocabularul istoric Studii 249-262 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea Note şi discuţii 265-273 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PORUMB, Marius (autor) Inscripții inedite de la Orăștie Note şi discuţii 275-277 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Un ziar din Luxemburg (Journal Historique et Litteraire", 1785) despre răscoala lui Horea Note şi discuţii 279-283 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae (autor) Cântece patriotice din perioada 1848-1900 și contribuția lor la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională Note şi discuţii 285-293 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie RETEGAN, Simion (autor) Remedierea unei inechități: îmbunătățirea situației economice a preoților români de pe pământul crăiesc în anii 1861-1865 Note şi discuţii 295-300 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu (autor) Statutul pentru înființarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș Note şi discuţii 301-312 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor) Societatea revoluționară română (1893-1894) Note şi discuţii 313-321 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Concert pentru un monument Eminescu la Cluj Note şi discuţii 323-333 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POPA, Mircea (autor) Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress Note şi discuţii 335-345 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie COSMA, Ela (autor) Heinrich von Wlislocki Note şi discuţii 347-350 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu (autor) Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania Note şi discuţii 351-354 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 357-362 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela (autor) Restaurarea bunurilor istorice cu suport de hârtie Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 363-369 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CĂLIN, Livia (autor) Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 371-378 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie „Convergențe transilvane”, Buletin al Forumului Democrat al Germanilor din România, Sibiu, 1993, vol. 1, 60 pg. RECENZII 381-382 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie „Xenopoliana”, Buletinul Fundației Academice „A.D. Xenopol”, Iași, 1993, I, nr. 1-4, 128 pg. RECENZII 381-382 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie Prescurtări bibliografice 383-384 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie NICA, Marin (autor) Le groupe culturel Cîrcea-Grădinile dans le contexte du neolitique balkanique et anatolien .11-28 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BAKAMSKA, Aneta (autor), PAVUK, Jukaj (autor) Die rotbemalte keramik und der anfang der Starcevo-Kultur 29-45 germană
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Une argunentation de type Starcevo dans l'ouest de la Muntenie 47-52 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie NIKOLOV, Vassil (autor) Bemerkungen zur gemalten ornamentierung auf den Tongefassen aus Cavdar (Grouppe Kremikovici) 53-65 germană
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Base des donnees internationale pour la culture Starcevo-Criș 67-82 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie HUSAR, Adrian (autor) The celtic gods in Roman Dacia 85-94 engleză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin (autor) Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Horea (autor) Civil architecture and habitat during Latene D in the Depression of Șimleu 103-118 engleză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan (autor) Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăștie 119-134 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MOGA, Vasile (autor) Remarques sur le mur de la citadelle dace de Piatra Craivii 145-148 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Uber eine tonform von Barboși mit der darstellung einer eselkopfigen menschlichen gestalt 149-161 germană
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia (autor), MÎRZA, Ioan (autor) Date petroarheologice din stațiunea Starcevo-Criș de la Gura Baciului 165-180 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta (autor), RUSU, Diana (autor) Raport preliminar asupra materialului faunistic din așezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (jud. Cluj) 181-189 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Diana (autor) Cîteva observații asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca - Statuia Memorandiștilor 191-197 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) Les calcaires utilises a la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăștie et les carrieres antiques 199-207 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEȘLIU, Călin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POP, Dana (autor) Conclusions to the geochwemical analyses of some copper sources and objects 209-230 engleză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor), DĂRĂBAN-TRANDAFIR, Liviu (autor) Analiza unor monede de argint din tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII), prin metoda analizei prin activare cu neutroni 231-236 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor) Tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) Investiții de laborator 237-242 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Morminte ale putătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova 245-256 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Ritul și ritualul funerar al pirtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia 257-268 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNAT, Doina (autor) Despre mormintele și ofranda funerară din preistoria Bihorului 269-272 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BERIDAN, Lucia (autor) Masca-simbol în riturile funerare 273-278 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Alexandra (autor), SCHUSTER, Christian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEDELEȚ, Florin (autor) Cîmpurile de urne funerare din Banat 289-302 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STOJIC, Milorad (autor) Les tombes des triballes dans le bassin de la Morava et la partie Serbe du bassin du Danube au vours du dernier quart du Vieme et de la premiere moitie du Veme siecle avant J.C. 303-312 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SÎRBU, Valeriu (autor) Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces 313-330 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAȘTER, Mihai (autor) Fortificații cu șanț, val și palisadă din principalele așezări neolitice din România 333-349 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GERMANN, Karol (autor), RESCH, Friederiech (autor) Schmuck aus spindylus-muscheln von Parța 351-358 germană
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Așezările dacice din Estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale și a circulației montare (secolele III a. Ch.-I p.Ch) 359-282 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor) Ateliere de bronzieri din Dacia Romană 383-391 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DENES, Istvan (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GĂZDAC, Cristian (autor) Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), MITROFAN, Ioan (autor) Fibulele romane de la Micăsasa 431-449 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), RUSTOIU, Aurel (autor), TAKACS, Mathilda (autor) Fibule din Colecțiile Muzeului Orășenesc Aiud 451-461 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CĂTINAȘ, Ana (autor) Ceramique romaine dans les collections de Turda 463-471 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SIMINA NICOLAE, Marcel (autor) Contribuții la cunoașterea feudalismului timpuriu pe teritoriul comunei Vințu de Jos (jud. Alba) 473-489 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) 489-496 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Diana (autor) Analiza materialului faunistic provenit din așezarea Starcevo-Criș de la Gura Baciului. Rapoarte de săpături. Campania 1994 499-506 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZO, Crina (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania 1994 507-535 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DASCĂLU, Lidia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MEȘTER, Mihai (autor) Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRESCU, Sorin (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 589-617 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), FERENCZI, Istvan (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), PAKI, Adela (autor) Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din Valea Chintăului. Campania 1988 619-633 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor), ROTEA, Mihai (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Raport preliminar privind cerecetările arheologice din strada Victor Deleu în Cluj-Napoca I. Campaniile 1992-1994 635-652 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MITRIFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa. Campania 1994 643-664 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POPA, Victor (autor) Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Campania 1994 665-719 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MAXIM, Zoia (autor) Așezarea neolitică de la Viișoara (jud. Cluj) 723-727 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Așezarea întărită din epoca bronzului de la Dealu (jud. Harghita) 729-739 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MEȘTER, Mihai (autor) Tumuli și necropole tumulare de pe cursul inferior al Someșului Mic 741-749 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), MAXIM, Zoia (autor) Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie OPREANU, Coriolan (autor) Aplica ornamentală a unei căști de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 761-766 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PROTASE, Dumitru (autor) Une piece paleochretienne daco-romaine decouverte a Palatca et le probleme de christianisme chez les gothis de Transilvanie 767-773 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BEJAN, Adrian (autor) Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud. Timiș) în secolele VIII-X 775-783 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Notițe arheologice clujene (I) 785-788 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CĂTINAȘ, Ana (autor) Activitatea arheologică a lui Ioan Țigăra 791-795 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Muzee și monumente britanice. Impresii de călătorie 797-824 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (V) (1981-1989) 827-857 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Die romische inschruften dakiens in Siebenburgischen Unteralt - Zibinbecken und ihr geschichtlicher hintergrund - Knopp Diethard 861-867 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa I - Alicu D., Cociș Sorin, Ilieș C., Soroceanu Alina 869-870 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Opaițe romane - Alicu D. 871-871 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Das romische auxiliarkostell und der vicus von Regensburg-Kumpfmuhl - Faber Andreea 873-875 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Membrii ornorifici ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: John Nandriș, Hans Bogli 879-897 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1994) 899-908 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Linii directoare privind sistemul de publicare în revista "Acta Muzei Napocensis" 909-910 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-7 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor), MAXIM, Zoia (autor), MOGOȘ, Luminița (autor) Prelucrarea arheologică a obsidianului de la Zăuan Istorie Veche şi Arheologie .11-16 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BEJINARIU, Ioan (autor) Materiale arheologice preistorice din colecția Liceului Simion Bărnuțiu din Șimleu-Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 17-37 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), COCIȘ, Sorin (autor) Fibule din amfiteatrul roman de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 39-47 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COCIȘ, Sorin (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Fibule romane din castrele de la Buciumi și Bologa (Dacia Porolissensis) Istorie Veche şi Arheologie 49-59 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor) Capsule de sigilii romane de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 61-72 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Despre fragmente de diplome militare " revizuite" sau nou descoperite la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 73-88 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ACSADI, Elek (autor), KISS, Attila (autor) Die berstimung des fintortes des schatzfundes I und II von Șimleul Silvaniei (Szylagysomlyo) Istorie Veche şi Arheologie 89-91 germană
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza (autor) Structura populației din Sălaj la mijlocul secolului al XVI-lea Istorie Medie 95-108 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Chioarul - Cetate la granița Transilvaniei Istorie Medie 109-112 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae (autor) Ecouri europene ale răscoalei lui Horea (1784-1785) (noi contribuții) Istorie Medie 113-119 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena (autor) Centru de olari Tihău (jud. Sălaj) Istorie Medie 121-126 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel (autor) Satul în izvoare sigilare Istorie Medie 127-129 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHINDRIȘ, Ioan (autor) Alexandru Sterca Șuluțiu în apărarea lui Iancu de Hunedoara Istorie modernă 133-157 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) Aniversarea centenarului execuției eroilor răscoalei de la 1784-1785 în cadrul mișcării naționale românești din 1885 Istorie modernă 159-181 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Simion Bărnuțiu (1848-1849) Istorie modernă 183-190 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu (autor) O autobiografie necunoscută până acum a lui Simion Balint (1848) Istorie modernă 191-201 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Simion Bărnuțiu, student la Universitatea din Viena (1851-1852) Istorie modernă 203-211 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CORDOȘ, Nicolae (autor) Adunarea generală a alegătorilor romană din Transilvania și Ungaria - Sibiu 16/28 noiembrie 1894 Istorie modernă 213-236 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Documente privind activitatea despărțămîntului Jibou al Astrei (1912-1918) Istorie modernă 237-277 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin (autor) Activitatea politică a lui Iuliu Maniu în preajma preluării puterii (1926-1928) Istorie contemporană 281-307 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Dănuț (autor) Aspecte ale instalării administrației regimului monarhic autoritar în județul Sălaj (februarie-martie 1930) Istorie contemporană 309-314 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Ghizela (autor) Coordonate ale discursului reprezentanților mișcării feminine din Transilvania din perioada interbelică Istorie contemporană 315-323 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), GRAD, Cornel (autor), STAN, Constantin (autor) Evacuarea teritoriilor românești cedate în vara anului 1940 Istorie contemporană 325-358 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor), OROS, Ioan (autor) Absurdul războiului și supraviețuirea, prin refugiu epistolar, în universul "de acasă": jurnalul versificat "din război" (20.V-26.XI.1942) al diacului Petru Fodoca din Cizer, județul Sălaj Istorie contemporană 359-400 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru (autor) Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 August 1944 Istorie contemporană 401-417 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ONIȘORU, Gheorghe (autor) Statutul Nord-Vestului Transilvaniei: de la 23 August 1944 la 10 februarie 1947 Istorie contemporană 419-428 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Un manuscris inedit al copistului Vasile Moldoveanul, Dascălul - mineiul de la Preluci, județul Sălaj Istoria Culturii 431-442 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Primii profesori de limba română de la Universitatea din Cluj (1872-1919) Istoria Culturii 443-447 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TETEAN, Diana (autor) Cultura și literatura rusă în "Gazeta de Duminică" între anii 1904-1909 Istoria Culturii 449-453 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în presa românească interbelică din Carei Istoria Culturii 455-482 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEGRU, Andrei (autor) "Mișcarea Social-Economică" - O asociație transilvăneană de cercetare socială Istoria Culturii 483-490 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumentele memoriale pentru martirii din Târgul Lăpuș Istoria Culturii 491-504 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil (autor) Aspecte cu privire la învățământul liceal sălăjan din perioada (1850-1990) Istoria Culturii 505-520 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KISS, Francisc (autor) Credințe populare din Sălaj, culese de Joszef Kadar până în anul 1892 Etnografie 532-536 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ORGA, Valentin (autor) Folclorul în „Gazeta de Duminică” (1904-1911) Etnografie 537-550 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pavel (autor) Miorița colind în Maramureș Etnografie 551-569 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Câteva date despre morărit în ținutul Sprocii și despre morile plutitoare de pe Nistru (1512-1960) Etnografie 561-569 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Note etimologice Toponimie 573-580 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Horoatu-Cehului, Motiș, Nadiș, Ulciug Toponimie 581-586 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău Prescurtări bibliografice 588-590 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice de la Parța (campania 1990) 3-44 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II). Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Eugen (autor) Necropola gumelnițeană de la Vărăști 55-193 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie ROGOZEA, Petru (autor) Câteva comentarii asupra unei picturi rupestre din Albania 194-225 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea - Păzăriște (jud. Caraș-Severin) 226-243 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie GUMĂ, Marian (autor), POPESCU, Octavian (autor) O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Sarea Daciei preistorice 285-301 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Colegiul utricularilor din Dacia 302-310 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie Cuprins Cuprins 311-312 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie NEMETH, Eduard (autor) Despre identitatea unei unități militare romane Ala I Britanica C.R. 311-314 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie DRĂGOESCU, Margareta (autor) Descoperiri arheologice și numismatice pe teritoriul Banatului între 1872-1918 315-375 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie BEJAN, Adrian (autor) Ceramica romană tîrzie din așezarea de la Hodoni (jud. Timiș) 376-392 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie GYURIȘ, Alexandru (autor) Contribuții la geografia istorică a Banatului în secolele IV-XII 393-413 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 GRIGOROVICI, Radu (autor) Die osterreichische Politik gegenuber der Bukowina und ihre oft unerwarieten Folgen 5 germană
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 TREBICI, Vladimir (autor) Profesorul Vasile Grecu ( 1885-1972) 15 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Eminescu și Bucovina 23 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 PRECOP, VASILE (autor) Mihai Teliman, cronicar al vieții românești din Bucovina ultimului deceniu al secolului al XIX-lea 39 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 CRĂCIUN, GAVRIL I. (autor) Contribuția lui Vasile Gherasim la dezvoltarea gândirii filosofice românești în contextul filosofiei europene 53 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 SCHIPOR, VASILE (autor) Pagini din viața culturală a Bucovinei istorice 73 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 PAHOMI, MIRCEA (autor) Fundații romanești în Galiția - Ucraina 101 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 GRAMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (II) 123 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria muzeaografiei etnografice în Bucovina (III) 141 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 ADRIAN, CIPRIAN (autor), BUTOI, COTISO (autor), TRELEA, SORIN (autor) Ornitofauna zonei umede „Ochiuri" - Rădăuți 153 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 RĂȘINARIU, RALUCA (autor) Contribuții la cunoașterea avifaunei Cheilor Turzii 159 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 SEGHEDIN, TARAS (autor) Propuneri de noi rezervații naturale în Bucovina 165 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 BÂȚĂ, OVIDIU (autor) Aspecte ale cercetării geologice și exploatării miniere în Bucovina. I ( 1775-1869) 169 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 BEJENARU, PETRU (autor) Biologi de seamă formați la școala profesorului Eugen Botezat la Cernăuți 175 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Două memorii reprezentative pentru situația social-politică a românilor bucovineni la sfârșitul secolului al XIX-lea 179 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 ECONOMU, RADU (autor) Unirea Bucovinei. 1918 (Acad. Ștefan Ștefănescu) 207 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Istoria ca lectură a lumii (Acad. Ștefan Ștefănescu) 208 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 BEJENARU, PETRU (autor) Biologi de seamă din Bucovina (Sorin Trelea) 209 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 COZMEI, ION (autor), POPESCU, ILIE (autor) Drumul spre Golgota (D. Vatamaniuc) 210 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Kaindl-Archiv (Georgeta Istrătoaie) 210 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Sub semnul lui Eminescu (D. Vatamaniuc) 213 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Sesiune omagială Eminescu (George Muntean) 213 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Eminescu la Fundația Culturală a Bucovinei (Ion Cozmei) 214 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Zilele academice ieșene. Rădăuți 15-16 octombrie 1994 (Sorin Trelea) 215 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Luna Bucovinei - ediția a IV-a (George Muntean) 216 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Un monument lui Dimitrie Onciul (Acad. Ștefan Ștefănescu) 218 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Acad. Nichifor Ceapoiu și Prof. Dragoș Rusu (Acad. Vladimir Trebici) 221 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Omagiu Acad. Nichifor Ceapoiu (Corneliu Răuță) 222 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 1 Omagiu Prof. Dragoș Rusu (Acad. Vladimir Trebici) 224 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 PLATON, GH. (autor) România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic și acțiune națională 233 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina și Lucian Blaga la centenarul nașterii sale 247 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 PAPUC, LIVIU (autor) Mihai Eminescu în viziunea lui Leca Morariu 251 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 ȚUGUI, Pavel (autor) Vasile Gr. Pop, istoric literar 263 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Activitatea politică a lui Aurel Onciul, 1904-1918 275 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) „Die Brücke", punte de legătură între cultura română și cea germană 291 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 BUZINCU, AUREL (autor) "Junimea literară" în prima perioadă de apariție 297 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Revista „Iconar" și mișcarea literară bucovineană interbelică 311 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 ONU, LIVIU (autor) O gramatică a limbii române tipărită la București, 1869, atribuită greșit lui Aron Pumnul 323 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 PĂCURARIU, DAN (autor) Arhitectura moldovenească - stil de sinteză 333 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populația Bucovinei, III, Bucovina, teritoriu de trecere a evreilor galițieni spre România între 1880 și 1900 339 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Colonizări și imigrări în Bucovina între anii 1775-1848 357 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 PROCOPCIUC, VALERIAN (autor) Voievodeasa, destinul dramatic, al unei colonii germane din Bucovina 375 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GRĂMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (III) 383 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 SCHIPOR, VASILE (autor) Cântecul liric din zona Rădăuților 401 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina. (I) 411 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 IONESI, LIVIU (autor) Orest Mirăuță (1931-1967) - geolog bucovinean de prestitgiu 425 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GACHE, Carmen (autor), IORDACHE, Ion (autor) Aspecte avifaunistice din „Codrul Secular Slătioara" 433 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 CENUȘĂ, RADU (autor) Modificări de areal și influența lor asupra uscării bradului în Bucovina 443 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 BÂȚĂ, OVIDIU (autor) Rocile sideritice din unitatea Audia - perimetrul Negrileasa - Sadova 451 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O nouă lucrare despre istoria Bucovinei 459 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Diploma Imperială din 9 decembrie 1862 463 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 BĂJENARU, LUCA (autor) O scrisoare care acuză 471 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Limba română și varietățile ei locale. Lucrările sesiunii științifice organizate de Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române. 31 octombrie 1994 (D. Vatamaniuc) 475 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 RYBICZKA, RUDOLF (autor) Das bildnerische Werk (Vasile I. Schipor) 475 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 KOTZIAN, OTTFRIED (autor) Die Aussidler und ihre Kinder (Marian Olaru) 476 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 REZUȘ, Petru (autor) Aron Pumnul (Ștefan Purici) 477 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Cuvinte românești fundamentale (Vasile J. Schipor) 477 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 COSSARIS, VICTOR NICOLAE (autor) Dărmănești. Mărturii ale trecutului (Dragoș Cusiac) 478 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, Compendiu monografic 1872-1992 (Rodica lațencu) 479 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 GIURCĂ, Gheorghe (autor) File din istoria Școlii Normale ,,Mihai Eminescu" dinSuceava. 1949-1994 (Dragoș Cusiac) 479 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Suceava". Anuarul Muzeului Național al Bucovinei (Dragoș Cusiac) 480 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „ Sudostforschungen". Intetnationale Zeitschrift fur Geschichte, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas (Georgeta Istrătoaie) 481 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Bucovina forestieră". Revistă tehnico-științifică (Sorin Trelea) 482 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Mihai Eminescu". Revistă pentru literatură și artă (Elena Cristuș) 483 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Calendarul creștin-ortodox al românilor bucovineni pe anul 1994-1995" (Vasile I. Schipor) 483 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură. (Rodica Iațencu) 484 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Bucovina literară". Serie nouă (Elena Cristuș) 484 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Țara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni (Vasile I. Schipor) 485 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Miorița". Revistă de cultură folclorică (Elena Cristuș) 485 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Iconar". Serie nouă (Rodica Iațencu) 486 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 „Exod". Dărmănești-Bucovina (Vasile I. Schipor) 486 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Congresul al III-lea al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și cursurile de vară ale Universității Populare. Ediția a VI-a (Marian Olaru) 489 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Premiul Academiei Române „D. Onciul" (Acad. Ștefan Ștefănescu) 489 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Oaspeți la Centrul de Studii „Bucovina" (D. Vatarnaniuc) 490 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Centrul de Studii „Bucovina" și participarea la Proiectul "Eurodreieck Augsburg - Cernăuți - Suceava" (Sorin Trelea, Rodica Iațencu) 491 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Simpozion Eminescu (D. Vatarnaniuc) 492 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGUDEAN, Daniela (autor) O unealtă neolitică pentru decorat ceramică .9-12 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGUDEAN, Horia (autor) The Later Eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (I) 13-32 engleză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POPA, Cristian (autor) Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la Eneolitic la epoca Bronzului pe Valea Cugirului (jud. Alba) 33-57 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGIDEAN, Horia (autor), FLOREA, Ion (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localității Pianu de Jos 58-66 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie LAZĂR, Valeriu (autor) Descoperiri arheologice la Blada (Jud. Mureș) 67-71 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BOROFFKA, Nikolaus (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) New prehistoric discoveries from Sibiu, Romania 73-82 engleză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie KACSO, Carol (autor) Date noi cu privire la prima fază a culturii Suciu de Sus 83-99 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BOROFFKA, Nikolaus (autor) Descoperiri hallstattiene tîrzii la sud de Carpați 101-112 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie RUSTOIU, Aurel (autor) Les fibules daciques a ornements anthropomorphes (observations typologiques et chronologiques) 113-120 franceză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie FERENCZ, Istvan (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Limes-ul Daciei. Contribuții la cunoașterea sectoarelor Brîncovenești-Călugăreni și Călugăreni-Sărățeni (jud. Mureș) II 121-144 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Mercurius la Grădiștea Muncelului 145-148 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina (autor) Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MITROFAN, Ion (autor) Materiale și ustensile folosite de olarii romani 175-188 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) L'evergetismo in Dacia 189-196 italiană
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor) Inscripții inedite din Apulum 197-204 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Ștampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum I. Ștampile cu antroponim 205-229 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIOBANU, Radu (autor) Mosaiques de la Dacie Romaine: commentaires iconographiques 231-246 franceză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie PIOARU, Ioan (autor) Sigiliu roman din plumb cu efigia și legenda Faustinei I descoperit la Apulum 247-250 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor), PAVEL, Viorica (autor) Descoperiri monetare romane în castrul de la Apulum 251-256 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie HOPÎRTEAN, Ana (autor), SUCIU, Viorica (autor) Considerații referitoare la un prezumtiv tezaur descoperit la Potaissa 257-268 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MÎRZA, Eva (autor) "Bibliotheca Medievalis Levociana". Codexuri, incunabulr și cărți tipărite 269-278 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MUREȘAN, Angela (autor) Colecția "Anton Triest". Monedele medievale și moderne, aflate în patrimonioul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 279-294 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie EDROIU, Nicolae (autor) Posesiunile lui Mihai Viteazul în Transilvania 295-313 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DUMITRAN, Ana (autor) Instituția protopopiatului în biserica românească din Transilvania în secolul al XVII-lea 315-326 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DAN, Dorin (autor) Noi contribuții la studiul breslelor. Statutul breslei tîmplarilor din Sebeș (1631) 327-334 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie ANGHEL, Gheorghe (autor) Manuscris francez din secolul al XVIII-lea referitor la constituirea, atacului, apărarea și dotarea fortificațiilor bastionare în sistem pagan și vauban 335-358 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie ANGHEL, Dan (autor) Restaurarea unei lucerne romane cu nouă guri 359-363 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie ȘTIRBAN, Alexandru (autor) Cîteva modalități de restaurare prin intarsiere a vechilor legături medievale de piele 365-371 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DAN, Dorin (autor) In memoriam Radu R. Heitel (1928-1994) 373-375 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor) Potaissa (studiu monografic) - Bărbulescu M. 377-378 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POP, Constantin (autor) Bronzisitica a figura umana dell'Italia preromana nelle civiche raccolte arheologiche di Milano - Tabone Giovanna 377-377 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor) Tibiscum - Benea D., Bona P. 379-379 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie POP, Constantin (autor) Romula - Malva - Tătulea C. 379-381 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIOBANU, Radu (autor) Pompei Revisited - The Life and Death of a Roman Town 381-383 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIOBANU, Radu (autor) Les peintures des necropoles romaines d'Abila et du nord de la Jordanie - Barbet Alix, Vibert-Guigue Claude 383-384 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie STANCU, Radu (autor) Cuvânt înainte 3-4 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor) Cercetările arheologice de la Popești, jud. Argeș Istorie 5-12 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BICA, Ion (autor) Aspecte religioase geto-dacice din arealul argeșean în lumina documentelor arheologice Istorie 13-16 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Castrul roman de piatră de la Câmpulung (Pescăreasa, jud. Argeș). Cercetările din anii 1978-1989 Istorie 17-30 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie AMON, Lucian (autor), AVRAM, Romeo (autor), CIOFLAN, Teodor (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Castrul de pământ de la Fâlfani-Isbășești, județul Argeș. Raport preliminar Istorie 31-40 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Locul și data luptei de la Rovine - Argeș Istorie 41-44 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie MÎRȚU, Flaminiu (autor) Ecouri argeșene nevalorificate privind etnogeneza: vasele funerare medievale din sticlă Istorie 45-52 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul de monede feudale de la Izvoru, județul Argeș (sec. XVI-XVII) Istorie 53-58 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (autor) Bălăcenii și lupta pentru independență Istorie 59-66 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BĂLAN, Constantin (autor) Semnificația unor informații epigrafice din ultimele decenii ale sec. al XVII-lea de la monumentele din Argeș, pentru istoria poporului român Istorie 67-72 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GEORGESCU, Dumitru (autor), GEORGESCU, George (autor) Județul Argeș la 1779, după memoriile generalului Von Bauer Istorie 73-78 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Goleștii și Regulamentul Organic Istorie 79-86 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Județul Argeș oglindit în catagrafia din 1812 Istorie 87-100 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie POPA, Petre (autor) Revoluția de Ia 1848 din Țările Române în opera istoricilor Alexandru D. Xenopol și Nicolae Iorga Istorie 101-106 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Aplicarea legii rurale din 1864 în Stroești - Argeș Istorie 107-117 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GÂLCĂ, Mircea (autor) Atitudinea muscelenilor față de reformele și politica externă din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 119-122 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie DUMITRU, Mircea (autor), ILIESCU, Constantin (autor) Aspecte social-ecornomice din zona de nord-vest a județului Arges Ia jumătatea secolului al XIX-lea Istorie 123-126 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie ȚUCĂ, Cornel (autor) Operațiuni militare desfășurate în luna noiembrie 1916, în jurul localității Pitești Istorie 127-130 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Aplicarea decretelor-lege din 1920 privind reforma agrară din județele Argeș și Muscel Istorie 131-136 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie MAVRODLN, Teodor (autor) Coloniile de refugiați polonezi din județele Argeș și Muscel (1939-1945) Istorie 137-140 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie DOBRINESCU, Valeriu Florin (autor), PĂTROIU, Ion (autor) Un manuscris privind politica externă a României interbelice aflat în Biblioteca Congresului S.U.A Istorie 141-148 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CARP, Cornel (autor) Divizia 3 Infanterie - forța de intervenție pentru lichidarea rebeliunii legionare din ianuarie 1941 Istorie 149-154 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie TRÂMBACIU, Ștefan (autor) Considerații generale asupra istoriei Câmpulungului Muzeografie şi istoria culturii 155-158 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Zinca Golescu Muzeografie şi istoria culturii 159-168 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie COJOCARU, Florentina (autor), COMAN, Nicolina (autor) Carol Davila si expozitia Universală de la Viena - 1873 Muzeografie şi istoria culturii 169-174 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Argeșenii Ia moartea lui Vasile Alecsandri Muzeografie şi istoria culturii 175-180 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie TUDOR, Margareta (autor) George Stephănescu - Câteva date privind oportunitatea crearii casei memoriale de Ia Căpățâneni Muzeografie şi istoria culturii 181-183 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie DEACONU, Gheorghe (autor) Pictori argeșeni din nou acasă Muzeografie şi istoria culturii 185-194 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie LUCICI, Augustin (autor) În memoriam: Costel Badea Muzeografie şi istoria culturii 195-196 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie TUDOR, Sebastian (autor) Aspecte privind începuturile și dezvoltarea cinematografiei la Pitești Muzeografie şi istoria culturii 197-206 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie UNGUREANU, Octavian (autor) Pe Argeș în sus. Monumente istorice, legende Muzeografie şi istoria culturii 207-214 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie COJOCARU, Florin (autor), COMAN, Nicolina (autor) Preocupări ale unor intelectuali musceleni privind dezvoltarea muzeografiei în perioada interbelică Muzeografie şi istoria culturii 215-220 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NANIA, Ion (autor) Un han cu vâlvă dat uitării: Hanul Stanii Muzeografie şi istoria culturii 221-228 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CRUCEANĂ, Ion (autor) Hanuri piteștene Muzeografie şi istoria culturii 229-238 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Câteva date despre școala din satul Dobrești - Muscel (județul Argeș) între anii 1819 - 1864 Muzeografie şi istoria culturii 233-238 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie ACHIMESCU, Eleodor (autor) Contribuții privind învățământul piteștean între anii 1918 - 1928 Muzeografie şi istoria culturii 239-244 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Autografe și însemnări manuscrise din sec. al XIX-lea pe cărți din colecțiile Bibliotecii Județene Argeș Muzeografie şi istoria culturii 245-248 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie ROTARU, Elena (autor) Cărți autografe în biblioteca de la Valea Mare Muzeografie şi istoria culturii 249-252 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CHELCEA, Ion (autor) Scriitorul Ion Ionescu-Boteni Muzeografie şi istoria culturii 253-256 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie ANGHEL, Dumitru (autor) Revista „Kalende" tipărită la Pitești Muzeografie şi istoria culturii 257-260 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie MURARIU-BUDESCU, Corina (autor) Cenaclul literar „Liviu Rebreanu" Muzeografie şi istoria culturii 261-262 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie P.S., CALINIC ARGATU (autor) Întâiul înalt scaun vlădicesc din Țara Româneastă Istorie şi spiritualitate ortodoxă 263-268 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie ANTIPA, Victor (autor) Gestica icoanei Istorie şi spiritualitate ortodoxă 269-274 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GHIȚĂ, Ilie (autor) Bisericile-monumente din Protopopiatul Curtea de Argeș. Realizări și perspective în restaurarea acestora Istorie şi spiritualitate ortodoxă 275-278 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie DEDU, Aurel (autor) Un monument religios refăcut diin cenușă - Biserica de la Costești Istorie şi spiritualitate ortodoxă 279-280 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie MANU, Dănuț I. (autor) Grija pentru monumentele istorice, obiectiv prioritar al preoțiIor din protopopiatul Câmpulung-Muscel Istorie şi spiritualitate ortodoxă 281-284 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie DRĂGUȘIN, Valeriu (autor) Mărturii ale istoriei și credinței noastre în capitala județului Argeș Istorie şi spiritualitate ortodoxă 285-286 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CHIRIȚESCU, Gheorghe (autor) Scurt istoric al bisericii „Buna Vestire”, Pitești Istorie şi spiritualitate ortodoxă 287-288 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BECUȚ, Mihail (autor), MATEI, Eugen (autor) Biserica Șubești - ctitorie a breslei „șubarilor" din Câmpulung-Muscel Istorie şi spiritualitate ortodoxă 289-292 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie CĂPITANU, Dumitru (autor), LUPU-TĂNASESCU, Valentin (autor) Două monumente religioase din protopopiatul Topoloveni Istorie şi spiritualitate ortodoxă 293-298 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie NICOLAESCU, S. I. (autor) Autohtonizarea motivelor ortodoxe în poezia lui Ion Pillat Istorie şi spiritualitate ortodoxă 299-306 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie Sumar 307-310 română
1995 Arheologia Moldovei, 1995 Cuprins 3-5 română
1995 Banatica, 13-I LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Pojejena-Nucet (jud. Caraș-Severin) - campania anului 1986 - 5-22 română
1995 Banatica, 13-I EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunităților neo-eneolitice de la Parța (jud. Timiș) 23-51 română
1995 Banatica, 13-I DRAȘOVEAN, Florin (autor) Locurile neolitice de la Hodoni 53-138 română
1995 Banatica, 13-I OPRINESCU, Adriana (autor) Un topor din cupru aparținînd culturii Sălcuța 139-144 română
1995 Banatica, 13-I MUNTEAN, Marius (autor) Considerații antropologice asupra unor oase umane provenite din Peștera de la Românești (jud. Timiș) 145-148 română
1995 Banatica, 13-I BENEA, Doina (autor) Dacia în timpul lui Aurelianus 149-170 română
1995 Banatica, 13-I BAKIC, Ljiliana (autor), UJES, Dubravka (autor) Catalogul sistematic al monedelor din colecția Muzeului Biserica Albă - Partea I 171-189 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare inedite 191-207 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Uber die anfange der mittelalterlichen befestigungsarchitektur im Banat 209-213 germană
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Atelierul metalurgic din secolul al XII-lea de la Gornea 215-225 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Biserica medievală de la Cîrnecea 227-249 română
1995 Banatica, 13-I PINTER, Zeno (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Spada medievală de la Bucova 251-262 română
1995 Banatica, 13-I OLARU, Marin (autor) Organizarea spațiului turistic în Munții Banatului 263-276 română
1995 Banatica, 13-I BEJAN, Adrian (autor), PATAKY, Erno (autor) Aspecte ale vieții cultural-științifice timișorene în a doua jumatate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Societatea de Istorie și Arheologie și Societatea de Științe Naturale 277-290 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana (autor), POTOCEANU, Marinică (autor) Cultivarea interesului pentru muzeu la vărsta școlară mică: Experimentul atelier pedagogic muzeal la școala generală Nr. 7 din Reșița (1993-1998) 291-296 română
1995 Banatica, 13-I ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Benea Doina, Boba Petru 297-391 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Serbs în European Civilisation 393-304 română
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram (autor) Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV .5-15 română
1995 Banatica, 13-II ȚEICU, Dumitru (autor) Observații privind geografia istorică a Vpii Bistrei la începutul secolului al XV-lea 17-25 română
1995 Banatica, 13-II BOLDEA, Ligia (autor) Înnobilare și confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI) 27-44 română
1995 Banatica, 13-II FENEȘAN, Costin (autor) Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
1995 Banatica, 13-II GRAF, Rudolf (autor) Daten uber den Siebenburgischen und Banatischen Birgbau bis Borns Zeitten 57-70 germană
1995 Banatica, 13-II GRIGOR, Ana (autor) Dispuze confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Banat: Un curs de metodică de acum un veac și jumătate 79-96 română
1995 Banatica, 13-II BOCȘAN, Nicolae (autor) Ideea de națiune la românii din Austro-Ungaria 97-114 română
1995 Banatica, 13-II DOBRESCU, Victor (autor) Profesorul Vasile Goldiș (1982-1934) 115-125 română
1995 Banatica, 13-II SIGMIREAN, Cornel (autor) Români la Universitatea din Budapesta (1900-1919) Doctori în științe 127-167 română
1995 Banatica, 13-II SOROȘTINEAN, Valeria (autor) Augustin Bunea - Un canonic din Blaj la Roma și Viena 169-179 română
1995 Banatica, 13-II MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Date privind doctoratul lingvistului Iosif Popovici la Universitatea din Viena (1910) 181-195 română
1995 Banatica, 13-II BODA, Ionel (autor) Fonduri, fundațiuni și stipendiști din mediul greco-catolic bănățean, districtele cărășene, Oravișa, Vărădia și Bocșa 197-202 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
1995 Banatica, 13-II GHIȘA, Alexandru (autor) Convorbiri romano-ungare la sfărșitul primului război mondial - tratativele de la Arad între Consiliul Național Român și Consiliul Național Ungar, 13-14 noiembrie 1918 355-372 română
1995 Banatica, 13-II SCRECIU, Viorel (autor) Documente americane privind situația Banatului în prima jumătate a anului 1919 373-382 română
1995 Banatica, 13-II RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Ocupația militară sîrbească în județul Timiș-Torontal (1918-1919) 383-395 română
1995 Banatica, 13-II CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și societate în Orșova deceniului trei 397-418 română
1995 Banatica, 13-II RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizațiilor de stînga ale bminorităților naționale din județul Timiș-Torontal (1944-1946) 419-428 română
1995 Banatica, 13-II POPA, Ion (autor) Manifestări protestatare ale electoratului din județul Caraș în campania de alegeri parlamentare din 1946 429-433 română
1995 Banatica, 13-II CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de limbă germană existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 435-546 română
1995 Biblioteca Istro-Pontica, 1, seria arheologie BAUMANN, Victor (autor) Așezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuții la cunoașterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr.) 447 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu Cuprins română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu ASĂVOAIEI, C. (autor) Priorități în programele de construcții ale domnilor moldoveni până la începutul secolului al XVI-lea Studii şi articole 3-11 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu LUTIC, M. (autor) Târgul Frumos în Evul Mediu ( secolele XV - XVIII ) Studii şi articole 11-21 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu BOTEZATU, D. (autor) Ocolul târgului Hârlău. Geneză și evoluție. Studii şi articole 21-33 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu COJOCARU, C. (autor) Târgul Cernăuți până la începutul secolului al XVIII -lea Studii şi articole 33-43 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu NISTOR, I. (autor) Răpirea Bucovinei după Sulzer Studii şi articole 43-51 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu SANDACHE, C. (autor) Țărănismul variantă a stângii Studii şi articole 51-57 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu SANIE, Ș. (autor) Însemnări arheologice DIN ISTORIA IAŞILOR 57-63 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu IFTIMIE, S. (autor) Evoluția ocolului domnesc al orașului lași DIN ISTORIA IAŞILOR 63-77 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu UNGUREANU, M (autor) Note la un proces care a durat o jumătate de secol: "Locul Bisericii Banu" DIN ISTORIA IAŞILOR 77-91 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu ANGHEL, R.E. (autor) Casa Anastasie Panu DIN ISTORIA IAŞILOR 91-97 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu PODOLEANU, G. (autor) Sculptorul Raffaello Romanelli și orașul Iași DIN ISTORIA IAŞILOR 97-103 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu GOROVEI, Ștefan (autor) Două scrisori ieșene din 1859 (Dimitrie Xenopol și Paul Burguet) DIN ISTORIA IAŞILOR 103-107 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu PARADAIS, Claudiu (autor) Nicolae Tonitza, student la Munchen DIN ISTORIA IAŞILOR 107-113 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu VOICU, M. (autor) Mărturii documentare privitoare la istoricul și activitatea Muzeului Municipal din Iași (1920-1930) DIN ISTORIA IAŞILOR 113-119 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu IRINCIUC, P. (autor) Noi mărturii documentare despre descendenții familiei AI.I.Cuza Patrimoniu 119-123 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu PUNGĂ, Z. (autor) Contribuții la biografia unui pașoptist bucovinean Miron Ciupercovici Patrimoniu 123-141 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu ȘTIRBU, A. (autor) O mărturie documentară despre învățământul farmaceutic din Moldova Patrimoniu 141-149 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu RADU, R. (autor) O traducere inedită a lucrării "Istoria creațiunii naturale" de Ernst Haeckel Patrimoniu 149-155 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu MARIAN, C. (autor) Probleme ridicate de conservarea și restaurarea unor piese textile arheologice Patrimoniu 155-165 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu ANGHEL, R.E. (autor) Documente epistolare inedite - Petru Poni Patrimoniu 165-169 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu IONIUC, A. (autor) Legislația privitoare la organizarea patrimoniului cultural Patrimoniu 169-175 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu PAPACOSTEA, S. (autor) Românii în secolul al XIll-lea între cruciadă și Imperiul Mongol ( E. Ghernan ) NOTE ŞI PREZENTĂRI 176-176 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu GEMIL, T. (autor) Românii și otomanii în secolele XIV-XVI, ( Gb. Lutiș ) NOTE ŞI PREZENTĂRI 176-178 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu PUNGĂ, Gheorghe (autor) Țara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpușneanu ( C. Cojocariu) NOTE ŞI PREZENTĂRI 178-179 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu CIOBANU, V. (autor) Politică și diplomație în secolul al XVII-lea(C. Cojocariu) NOTE ŞI PREZENTĂRI 179-181 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu BUZATU, Gheorghe (autor), MARINESCU, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga ( C. Sandache) NOTE ŞI PREZENTĂRI 182-183 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu MANOILESCU, M. (autor) Memorii ( C. Sandache ) NOTE ŞI PREZENTĂRI 185-186 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu DOBRINESCU, V. FL. (autor) Emigrația română în lumea anglo-saxonă ( C. Sandache) NOTE ŞI PREZENTĂRI 186-187 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu DOBRINESCU, V. FL. (autor), NICOLESCU, Gheorghe (autor) Plata și răsplata istoriei; Ion Antonescu, militar și diplomat (1919-1940) ( C. Sandache) NOTE ŞI PREZENTĂRI 187-188 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu VITCU, D. (autor) George Enescu în spațiul artistic american ( R. Radu) NOTE ŞI PREZENTĂRI 188-190 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu VITCU, D. (autor) Almanah macedo-român ( P.Zahariuc) NOTE ŞI PREZENTĂRI 190-191 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu VITCU, D. (autor) Xenopoliana ( C. Sandache) NOTE ŞI PREZENTĂRI 191-193 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu Ședințe de comunicări VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 193-193 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu Creșterea colecțiilor VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 199-200 română
1995 Buletinul "Ioan Neculce" (serie nouă), nr. I, seria Istorie - Patrimoniu Donații și donatori VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 200-200 română
1995 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, I, Buletinul județului Vlașca "Teohari Antonescu", Serie nouă Cuprins 64 română, germană
1995 Crisia, XXV Cuprins 5-7 română
1995 Crisia, XXV EMODI, Janos (autor) Descoperiri din epoca bronzului din Peștera Mișidului I. Studii şi articole 9-21 română
1995 Crisia, XXV TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Circulația monedelor grecești în Dobrogea și în zona extracarpatică (secolele V-I a.Chr.) I. Studii şi articole 23-35 română
1995 Crisia, XXV CRIȘAN, Ioan (autor) Complexe gospodărești descoperite în anul 1994 în așezarea Cefa - La Pădure, județul Bihor I. Studii şi articole 37-64 română
1995 Crisia, XXV AVRAM, Alexandru (autor) In memoriam Radu Popa: Săpăturile arheologice de la Sînnicolau de Beiuș - locul "La Turn".Considerații asupra bisericilor-sală romanice cu absida semicirculară din Bihor I. Studii şi articole 65-93 română
1995 Crisia, XXV MIHOC, Blaga (autor) Din relațiile românilor cu papalitatea de la origine pînă la autocefalia Bisericii Ortodoxe din 1885 I. Studii şi articole 95-116 română
1995 Crisia, XXV ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale formării unei "mentalități economice" la țăranii din Bihor în secolul al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea (I) I. Studii şi articole 117-132 română
1995 Crisia, XXV TOTH, Janos (autor) Istoria unei clădiri: muzeul orădean I. Studii şi articole 133-141 română
1995 Crisia, XXV CORNEA, Lucia (autor) Considerațiuni privind asociaționismului cultural interbelic în Bihor I. Studii şi articole 143-155 română
1995 Crisia, XXV BABA, Ioan (autor) Lucian Blaga în paginile revistei "Familia" seria a III-a I. Studii şi articole 157-170 română
1995 Crisia, XXV MOISA, Gabriel (autor) Instituția pompierilor orădeni în perioada 1940-1945 I. Studii şi articole 171-176 română
1995 Crisia, XXV CĂLUȘER, Iudita (autor), ILEA, Ana (autor) Conscrierea domeniului Beiuș din anul 1778 II. Documente 177-281 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare la istoria cărții românești de la începutul secolului al XIX-lea. Tipografia de la Buda (I) II. Documente 283-303 română
1995 Crisia, XXV GYEMANT, Ladislau (autor) Conscripția fiscală a evreilor din Bihor pentru anul militar 1828/1829 II. Documente 305-321 română
1995 Crisia, XXV CRĂCIUN, Corneliu (autor) Opțiunea Maniu. Contribuții documentare la istoria alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în Bihor (I) II. Documente 323-366 română
1995 Crisia, XXV CZIER, Zoltan (autor) Materiale paleofaunistice și arheozoologice din cercetarea arheologică de la Cefa - La Pădure (jud. Bihor) (I) III. Note 367-374 română
1995 Crisia, XXV BORCEA, Liviu (autor) Sate românești, cnezi și voievozi din Sălaj și Cîmpia Someșului în secolele XIII-XVII III. Note 375-381 română
1995 Crisia, XXV MACRI, Spiridonia (autor), STOICA, Florica (autor) Restaurarea a doua costume de cult ce datează din sec. XVI-XVII III. Note 383-391 română
1995 Crisia, XXV MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese restaurate provenind din Cetatea Oradea. Catarame III. Note 393-404 română
1995 Crisia, XXV BULZAN, Sorin (autor) Akten der 10. internationalen tagung uber antike bronzen IV. Recenzii 405-406 română
1995 Crisia, XXV MARTA, Doru (autor) Repertoriul arheologic al județului Alba IV. Recenzii 407-407 română
1995 Crisia, XXV MARTA, Doru (autor) Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială IV. Recenzii 407-410 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe (autor) Mezovaros es reformacio - Szakaly F. IV. Recenzii 410-411 română
1995 Crisia, XXV GORUN, Gheorghe (autor) The Early Modern City 1459-1750 - Friedrichs C. IV. Recenzii 412-412 română
1995 Crisia, XXV MOISA, Gabriel (autor) Romania, Marile Puteri și Problema Basarabiei - Constantin Ion IV. Recenzii 413-414 română
1995 Crisia, XXV MOISA, Gabriel (autor) Hitler, regele Carol și mareșalul Antonescu - Hillgruber A. IV. Recenzii 414-414 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) O unealtă paleolitică descoperită la Vărăști (jud. Călărași) .7-10 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV HĂLCESCU, Cornel (autor) Tezaurul de la Sultana .11-18 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) Raporturile dintre comunitățile culturii Gumelnița și cele ale aspectului cultural Aldeni II, reprezentate prin figurine antropomorfe 19-28 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SIMION, Mihai (autor) Importurile Stoicani-Aldeni din așezarea gumelnițeană de la Măriuța, jud. Călărași 29-39 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița B1 41-48 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Eugen (autor) Un obiect de os din așezarea gumelnițeană de la Vărăști 49-52 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SCHUSTER, Cristian (autor) Cercetări arheologice în așezarea culturii Glina de la Varlaan, județul Giurgiu 53-63 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Alexandra (autor) Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia 65-70 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV CAVRUC, Valeriu (autor), NEAGU, Marian (autor) Date noi privind stratigrafia Grădiștei Coslogeni 71-80 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV SPIRIDONOVA, E. (autor) Les resultates preliminaire de l'examen polinilogiques du site Coslogeni 81-94 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LEBEDEVA, E. (autor) Les resultats preliminaires des etudes paleoetnobotaniques du site Coslogeni 95-102 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV UDRESCU, Mircea (autor) Observații preliminare privind creșterea animalelor și vînătoarea în așezarea de la Coslogeni (jud. Călărași): date zooarheologice 103-108 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV MITREVSKI, Dragi (autor) Northern elements regarding the Iron Age Culture in Macedonia 109-122 engleză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, județul Călărași (I) 123-146 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV OPREA, Vasile (autor), PANDREA, Dumitrel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările arheologice din așezarea getică de la Unirea - Rău", județul Călărași (campania 1991) 147-166 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DOBRE, Elena (autor), UDRESCU, Mircea (autor) Gropile rituale cu animale de la Căscioarele (jud. Călărași); date zooarheologice 167-172 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV FLORESCU, Radu (autor), MATEI, Cristian (autor) Statele protoelenistice din nordul și vestul Pontului Euxin 173-181 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV MATEI, Cristian (autor) Notes on the activity in the port of ancient Tomis 183-191 engleză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIMA, I. (autor), MATEI, Cristian (autor), MUNTEANU, Marcela (autor), NOICA, Nicolae (autor) Cercetări fizico-chimice privind mortarul de rostuială folosit la instalația portuară antică de la Capidava 193-196 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV COMȘA, Maria (autor) Drumul herulilor din anul 512 prin "Țara Tituror Sclavinilor" 197-206 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ATANASOV, Gheorghi (autor) Encolpion du bas moyen age avec Saint Georges-militaire et Saint Theodor stratilat d'appiaria 207-216 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Oana (autor) Noi descoperiri monetare bizantine în Dobrogea 217-226 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV YOTOV, Valery (autor) Sur les sabres du Bas Danube 227-232 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DAMIAN, Paul (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Nouvelles recherches archeologiques a Călătui-Căscioarele, Dep. De Călărași 233-257 franceză
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV BOIANGIEV, Pirin (autor) Din relațiile economice și demografice dintre Călărași și Silistra 259-263 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LASCU, Stoica (autor) Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călărași 265-287 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ȚIRIPAN, Nicolae (autor) Contribuții călărășene la Marea Unire 289-303 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV HAGEA, Doina (autor) Contribuții călărășene la reforma agrară din 1921 305-318 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre (autor) Apa preotului Enciu 319-323 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV DIACONU, Petre (autor) Caii Sfîntului Theodor 325-326 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV RĂDULESCU, Ilie-Ștefan (autor) Călărașii în memoria și viziunea scriitorilor români 329-333 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ZBÎRCEA, Ileana (autor) La citta di Calarași - premesi dello sviluppo urbanistico nel XIX secolo 335-342 italiană
1995 Memoria Antiquitatis, XX CHIRICA, Vasile (autor) Le Paleolithique de la zone du Prut Moyen .7-34 franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX BELDIMAN, Corneliu (autor), OTTE, Marcel (autor) Sur les objets paleolithiques de parure et d'art en Roumanie: Une pendeloque en os decouverte a Mitoc, department de Botoșani 35-70 franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX COMȘA, Eugen (autor) Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movillele funerare de la Glăvăneștii Vechi 71-77 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX MUNTEANU, Mircea (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Considerații privind unele topoare din epoca bronzului, găsite la dud de Carpați 79-84 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LASZLO, Attila (autor) Statuetele antropomorfe ale culturii Gava-Holihrady 85-97 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX CHIRIAC, Costel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Boluri elenistice de sticlă descoperite în dava getică de la Grădiștea, județul Brăila 99-109 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX GROSU, Vasile (autor) Ornamentica ceramicii sarmatice 111-122 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX MITREA, Ioan (autor) Fibule descoperite în așezarea din secolele V-VII D.H. De la Davideni-Neamț 123-131 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din secolele VI-VII D.H. De la Dolheștii Mari - Suceava 133-140 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX AGULNIKOV, Serghei (autor), POSTICĂ, Gheorghe (autor), SAVA, Eugen (autor) Morminte ale nomazilor turanici medievali din tumulii de lîngă localitățile Taraclia și Cazaclia 141-171 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX HONEA, Kenneth (autor) Ambiguities of aurignacuan-gravettian surfaces at Miric-Malu Galben, Botoșani County, Middle Prut Valley: 39 14 C and AMS radiocarbon values 173-183 engleză
1995 Memoria Antiquitatis, XX BORZIAC, Ilie (autor), DAVID, Anatolie (autor), OBADĂ, Theodor (autor) Restes squeletiques de mammiferes dans les fouilles de la station paleolitique Climăuți II 185-193 franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor), TEODORESCU, M. (autor) Studiul arheozoologic al materialului descoperit în două situri (Varniță și Siliște) de la Poiana-Dulcești (jud. Neamț) aparținînd dacilor liberi (sec. II-III D.H.) 195-208 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX BOTZAN, Marcu (autor) Influența factorilor ecologici asupra migrațiilor și transhujmanței la distanță în stepa nord-pontică 209-214 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Apostolatul Sfîntului Andrei în "Sciția" Geneza și evoluția unei tradiții 215-238 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX SETNIC, Eduard (autor), ZUGRAVU, Nelu (autor) Cîteva considerații privind mărturii din Scythia Minor 239-247 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX BÎRNEA, Pavel (autor), REABOI, Tatiana (autor) Arhitectura monumentală a orașului Nou (Șehr Al-Gedid) 249-269 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX GHIMPU, Vlad (autor) Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Căpriana 271-280 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ȘURUBARU, Mihai (autor) Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în județul Neamț 281-306 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (1994-1995) 307-313 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Din activitatea Complexului Muzeal județean Neamț (1994-1995) 315-325 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ion Nestor - creator de școală arheologică 327-336 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LASZLO, Attila (autor) Die kurzschwerter, dolche und streitmesser der Hallstattzeit in Rumanien - Vulpe Al. 337-341 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX IVĂNESCU, Sorin (autor) Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri pîna la 1540 342-343 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Colapsul unei societăți complexe . Britannia secolului al V-lea - Nistor Gh. 343-345 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Potaissa. Studiu monografic. Bărbulescu Mihai 348-350 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Opaițele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alicu Dorin 350-351 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-352 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX COTIUGĂ, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din anii 1973-1980 - Dumitrașcu Sever, Biharea I. 352-354 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Chriatianitas daco-romana. Florilegium studiorum - Popescu E. 355-356 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX IVĂNESCU, Sorin (autor) Civilizația veche românească din Moldova - Postică Gh. 356-358 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX URSULESCU, Nicolae (autor) Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin 358-360 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX PLOSCARU, Cristian (autor) Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, Evoluție socială și politică (Date statistice și observații istorice) - Platon Gh., Platon Alexandru-Florin 360-364 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX COJOCARIU, Elena (autor) Publicații străine intrate în biblioteca muzeului (1994-1995) 365-370 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Memoria Antiquitatis , vol I-XX 371-388 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LĂZURCĂ, Elena (autor) Trestenic - O nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea .7-48 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în Delta Dunării, Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂREANU, Gabriel (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel (autor), TOPOLEANU, Florin (autor) Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe du IC2 siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame - Argamum 231-263 franceză
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă getică la Murichiol, jud. Tulcea 265-301 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raportul final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus - Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul medieval de la Isaccea Biresica Sf. Gheorghe 373-409 română
1995 Revista Bistriței, IX KACSO, Carol (autor) Al patrulea depozit de bronzuri de la Sighetu Marmației 5-48 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei (II) 49-124 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX CRIȘAN, Viorica (autor), GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Bistrița-Năsăud 125-131 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX GĂZDAC, Cristian (autor) Tezaurul monetar roman imperial Apulum I restudiat 133-144 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX LAZIN, Gheorghe (autor) O categorie aparte a ceramicii din sec. III-IV d.H., descoperită în nord vestul României 145-148 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX GAIU, Corneliu (autor) Noi descoperiri și considerații asupra cimitirului de la Fîntînele "Rît" (com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud) 149-163 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX RĂDULESCU, Gabriela (autor) Sondajele din așezarea prefeudală de la Șieu - Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 165-173 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX DORNER, Anton (autor) Administrația Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175-188 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX NICOARĂ, Toader (autor) Timpul bisericii în mentalitatea țărănească din Transilvania în prima jumătate a secolului XVIII 189-195 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX RETEGAN, Simion (autor) Un intelectual din Bistrița din secolul al XIX-lea: Ioan Maier 219-231 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX POP, Ioan (autor) Contribuția revistei "Arhiva Someșană" (1924-1940) la cunoașterea istoriei poporului român 261-278 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX PANĂ, Virgil (autor) Cîteva aspecte privind învățămîntul minoritar în Transilvania între 1918-1940 279-303 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX BOLOVAN, Ioan (autor), BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații demografice asupra populației germane din Transilvania în sec. XX 305-312 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX VIDICAN, Dorel (autor) Rezultatul alegerilor din 1946, în județul Năsăud, în lumina unui raport informativ întocmit de autoritățile comuniste 313-318 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX IONESCU, Călin (autor) Constantin Moisil - numismat al antichității 319-328 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX Abrevieri bibliografice 329-330 română
1995 Revista Bistriței, IX Sumar 331 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MATEI, Mircea D. (autor), SION, Gh. (autor) Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii Sf. Gheorghe (Mirăuți) din Suceava Studii şi cercetări 3-14 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 MOISESCU, Cristian (autor) Date noi privind vechimea și arhitectura bisericii Mănăstirii Topolnița, Jud. Mehedinți Studii şi cercetări 15-19 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BRĂTULEANU, Liviu (autor) Cuhniile ansamblurilor civile și religioase din Țările Române. Analiză arhitecturală Studii şi cercetări 20-35 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 NANU, Adina (autor) Pictura monumentală realizată de Olga Greceanu Studii şi cercetări 36-44 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bisericile de lemn din centrul și nordul Județului Arad Studii şi cercetări 45-66 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 SCHUSTER, Gerhardt (autor) Giebel und Tore (III) Studii şi cercetări 67-88 germană
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Muzeul de arhitectură populară “Pădurea Verde” în actualitate (jud. Timiș) Studii şi cercetări 89-89 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Monumente greco-romane din România. Probleme de conservare și restaurare Conservare-restaurare 90-94 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 IGNAT, Sanda (autor) Biserica Sfântu Gheorghe-Șerbești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț. Cercetare arhitecturală Conservare-restaurare 95-108
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 IONESCU, Cristina (autor) Influența doctrinelor de restaurare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la cel de-al doilea război mondial, asupra restaurării monumentelor istorice din România. Analiză de caz: restaurarea schitului Stănești-Vâlcea Conservare-restaurare 109-121 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 CARP, Constanța (autor) Biserica Sf. Arhangheli din Brăila. Conservare și restaurare Conservare-restaurare 122-131 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 GEORGESCU, George (autor) Lucrări de restaurare la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș la 1851 și 1879 Comunicări şi note documentare 136-137 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PISICĂ, Viorica (autor) Cum a fost construit palatul administrativ de la Galați Comunicări şi note documentare 138-148 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 OPREA, Petre (autor) Sculptura, decor al clădirilor particulare și publice bucureștene (casele de pe str. Gr. Alexandrescu nr. 28, str. Brezoianu nr. 15, bd. Republicii nr. 93, bd. L. Catargi nr. 21, palatul Ghica Tei, spitalul Colțea, palatul Ministerului Agriculturii, Facul Comunicări şi note documentare 149-157 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 ION, Carmen (autor) Aspecte ale evoluției mobilierului pictat în Transilvania Comunicări şi note documentare 158-160 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), MATEI, Mircea D. (autor), SION, Gheorghe (autor) Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică a bisericii ”Sf. Gheorghe” (Mirăuți) din Suceava Studii şi cercetări 3-14 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 MOISESCU, Cristian (autor) Date noi privind vechimea și arhitectura bisericii mănăstirii Topolnița (Jud. Mehedinți) Studii şi cercetări 15-19 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 BRĂTULEANU, Liviu (autor) Cuhniile ansamblurilor civile și religioase din Țările Române. Analiză arhitecturală Studii şi cercetări 20-35 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 NANU, Adina (autor) Pictura monumentală realizată de Olga Greceanu Studii şi cercetări 36-44 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bisericile din lemn din centrul și nordul județului Arad Studii şi cercetări 45-65 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 SCHUSTER, Gerhardt (autor) Giebel und Tore.Zur Fassadengestaltung des sachsischen bauernhauses in Siebenbiirgen. II Studii şi cercetări 67-88 germană
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 RUȘINARU, Elisabeta (autor) Muzeul de arhitecturî populară ”Pădurea Verde” în actualitate Studii şi cercetări 89-89 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Monumente greco-romane din România. Probleme de conservare și restaurare Conservare-restaurare 90-94 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 IGNAT, Sanda (autor) Biserica Sfântu Gheorghe-Șerbești, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț. Cercetare arhitecturală Conservare-restaurare 95-108 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 IONESCU, Cristina (autor) Influența doctrinelor de restaurare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la cel de-al doilea război mondial, asupra restaurării de monumente istorice din România. Analiză de caz: Restaurarea schitului Stănești -Vâlcea Conservare-restaurare 109-121 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 CARP, Constanța (autor) Biserica Sf. Arhangheli din Brăila. Conservare și restaurare Conservare-restaurare 122-131 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PANAIT, Panait I. (autor) Preocupări ale arheologiei românești pentru cercetarea și salvarea monumentelor antice din Dobrogea, în perioada 1878-1900 Comunicări şi note documentare 132-135 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 GEORGESCU, George (autor) Lucrări de restaurare la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș la 1851 și 1879 Comunicări şi note documentare 136-137 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 PISICĂ, Viorica (autor) Cum a fost construit palatul administrativ de la Galați Comunicări şi note documentare 138-148 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 OPREA, Petre (autor) Sculptura, decor al clădirilor particulare și publice bucureștene Comunicări şi note documentare 149-157 română
1995 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2 ION, Carmen (autor) Aspecte ale evoluției mobilierului pictat în Transilvania Comunicări şi note documentare 158-160 română
1995 Teatrul Azi, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Cel mai mare Antiteze 1-1
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) Stagiunea în opt zile Festivalul "I.L.Caragiale" 2-4
1995 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice (autor) Galați - Comedia în tranziție Festivaluri 5-6
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor (autor) Slănic Moldova - Absența cenzurii-mai rea decât cenzura ? Festivaluri 6-7
1995 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara (autor) Carmen Ionescu Dialog 7-8
1995 Teatrul Azi, nr. 1 DUMITRESCU, Cristina (autor) Dovleacul, caleașca și bagheta: "Ondine" de Jean Giraudoux, Teatrul Național din București Cronica 9-9
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PAPP, Doina (autor) Furioșii și duioșii de pe bulevard: "Întâlnire la Senlis" de Jean Anouilh; "Îngrijitorul" de Harold Pinter, Teatrul Nottara Cronica 10-11
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor (autor) O furtună ca-n povești: "Furtuna" de William Shakespeare, Teatrul "Ion Creangă" Cronica 11-11
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) Magie și meserie: "Dragostea celor trei portocale" de Carlo Gozzi, Teatrul Mic Cronica 12-12
1995 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice (autor) Mereu în actualitate: "Dresoarea de fantome" de Ion Băieșu, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 12-13
1995 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice (autor) Un regret: "Viața și pătimirile lui Publius Ovidius Naso" de Paul Miron, Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Cronica 13-13
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PAPP, Doina (autor) Amadeus mut: "Amadeus", Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Chișinău Cronica 14-14
1995 Teatrul Azi, nr. 1 GEORGESCU, Alice (autor) Teatrul și puterea: "Impostorul (Az imposztor)", Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 14-15
1995 Teatrul Azi, nr. 1 Infernuri suprapuse: "Buzunarul cu pâine" de Matei Vișniec, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Cronica 15-16
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) O ipoteză - Rosmer ca ipochimen: "Rosmersholm" de Henrik Ibsen, Teatrul Bacovia din Bacău Cronica 16-16
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) Complet și pe jumătate: "Jacques sau supunerea" de Eugen Ionescu, Teatrul "Maria Filloti" din Brăila Cronica 16-17
1995 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula (autor) Dansul peștișorilor: "Fii bun până la moarte" de Zsigmond Móricz, Teatrul Național din Târgu Mureș - secția maghiară Cronica 17-18
1995 Teatrul Azi, nr. 1 CONSTANTINESCU, Marina (autor) "Vraja" superficialului: "Boroboațe" de Moliere, Teatrul "Tona Caragiu" din Ploiești Cronica 18-18
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PARHON, Victor (autor) Un zbor la joasă înălțime: "Victimele datoriei" de Eugen Ionescu, Centrul Internațional de Cultură și Artă Cronica 19-19
1995 Teatrul Azi, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Torționarii ne-aduc fericirea ! Teleteatru 20-20
1995 Teatrul Azi, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Tale-quale Teleteatru 20-20
1995 Teatrul Azi, nr. 1 Cel mai bun…cea mai bună 21-23
1995 Teatrul Azi, nr. 1 Recitalul dramatic sau Despre normalitatea "frauduloasă" Puncte de vedere 24-26
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BODEA, Aziza (autor) Ce se întâmplă în... Teatrele din Ardeal ? Ce se mai întâmplă în teatre 27-32
1995 Teatrul Azi, nr. 1 CRISTEA, Mihai Claudiu (autor) Naționalul timișorean era să devină ring de box Ce se mai întâmplă în teatre 32-32
1995 Teatrul Azi, nr. 1 MĂRGINEANU, Clara (autor) George Alexandru: "Cultura nu strică, dar nu-ți dă talent" Dialog 33-33
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BITTEL, Adriana (autor) Un oraș pentru poeți Spectacolul străzii 34-34
1995 Teatrul Azi, nr. 1 PETRE, Cipriana (autor) "Ori spui, ori înghiți și nu te plângi" Civilizaţia imaginii 35-38
1995 Teatrul Azi, nr. 1 MODOLA, Doina (autor) "Un spectacol absolut excepțional" - Phaedra la Festivalul "Marseille mediterranée" Scena lumii 39-40
1995 Teatrul Azi, nr. 1 ATTILA, Stracula (autor) Maestrul Lóránd Lohinszky Aniversări 41-41
1995 Teatrul Azi, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Tragediile din afara scenei Dosarele teatrului românescc 41-42
1995 Teatrul Azi, nr. 1 RUNCAN, Miruna (autor) UNIPROF, o nevoie socială, un răspuns posibil Proiecte UNITER 42-43
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BĂICUȘ, Iulian (autor) Ochelarii de critic Cartea de teatru 43-44
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BERLOGEA, Ileana (autor) O viață teatrală în plină explozie Scena lumii 45-46
1995 Teatrul Azi, nr. 1 BOIANGIU, Magdalena (autor) O întrebare la Avignon: "De ce faceți teatru ?" Scena lumii 46-48
1995 Teatrul Azi, nr. 2 SOLOMON, Dumitru (autor) Plictiseala Antiteze 1-2
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BARDAȘ, Adina (autor) Ileana Predescu: "Caut întotdeauna bucuria" Dialog 2-3
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BĂRBULESCU, Carmen (autor), PETRE, Cipriana (autor) Ce este s.l., cu ce se mănâncă și de către cine ? Ancheta Teatrul azi 4-11
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena (autor) O mică intruziune redacțională Ancheta Teatrul azi 11-11
1995 Teatrul Azi, nr. 2 VASILIU, Dan (autor) Craiova, patria lui Shakespeare - Festivalul Shakespeare Festivaluri 12-13
1995 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) La jumătate - Festivalul Național de Teatru Comic Scurt Festivaluri 12-13
1995 Teatrul Azi, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Vinovăție și ambiguitate: "De Crăciun, după revoluție" de Virgil Tănase, Teatrul Național din București Cronica 14-14
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena (autor) Lupta cu morile de vânt: "Don Quijote" dramatizare de Mihail Bulgakov după Cervantes, Teatrul Mic Cronica 15-15
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BĂICUȘ, Iuliana (autor) Contradicțiile kitsch-ului: "Prâslea cel voinic și merele de aur" după Petre Ispirescu, Teatrul Țăndărică Cronica 16-16
1995 Teatrul Azi, nr. 2 CONSTANTINESCU, Marina (autor) Pe gustul publicului: "Hatmanul Baltag" operă comică de I.L.Caragiale și I.C.Negruzzi, Academia de Teatrul și Film Cronica 16-17
1995 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) Tezism încurcat: "Maurii/Mórok" de Székely János, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 17-18
1995 Teatrul Azi, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) Adâncimi nedescoperite: "Leonce și Lena" de georg Büchner, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Cronica 18-19
1995 Teatrul Azi, nr. 2 Revoluție și reformă: "Noaptea de solstițiu" de Bujor Nedelcovici, Teatrul Dramatic din Baia Mare Cronica 19-19
1995 Teatrul Azi, nr. 2 ATTILA, Stracula (autor) O viață ca un cântec: "Edith și Marlene" de Eva Pataki, Teatrul de Nord din Satu Mare, trupa "Harag György" Cronica 20-20
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena (autor) La început a fost bine: "Neînțelegerea" de Albert Camus, Teatrul Dramatic din Constanța Cronica 20-21
1995 Teatrul Azi, nr. 2 Ciolan cu fasole: "Jacques sau supunerea" de Eugen Ionescu, Academia de Teatru din Târgu Mureș Cronica 21-22
1995 Teatrul Azi, nr. 2 BOIANGIU, Magdalena (autor)