Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXXII, 1995