Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 71 de volume
  • 28 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Revista Cultului Mozaic
Numere de reviste:458
iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect)
volum de carte 2001 1941. Dureroasa fracturare a unei lungi conviețuiri, anul 2001 Transnistria (Regiune); holocaust (Eveniment); rebeliunea legionară (Eveniment); 1941 (An calendaristic); regimul Antonescu (Regim politic); istoria evreilor (ramură a istoriei); Holocaustul în România (fenomen istoric); antisemitism (atitudine); deportări (fenomen); legislaţie antisemită (legi) BENJAMIN, Lya (autor), HÎNCU, Dumitru (autor), KULLER, Hary (autor), ȘERBĂNESCU, Ioan (autor)
volum de carte 2018 Adevărul asupra problemei evreești din România în lumina textelor religioase și a statisticei, anul 2018 antisemitism; evrei; evreu; ROMÂNIA; Secolul al XX-lea; cultul mozaic; dictatura antonesciană FILDERMAN, Wilhelm (autor)
volum de periodic 2014 Alt Schaessburg, 7, anul 2014, seria Istorie. Patrimoniu Istorie modernă (Istorie); Istorie contemporană (Istorie); Istorie medievală (Istorie); istoria Transilvaniei (Istorie); istoria Sighişoarei (Istorie); Perioada Interbelică (perioadă de timp); Secolul al XIX lea (perioadă de timp); Muzeul de Istorie Sighişoara (Muzeu); Sighişoara (oraş din România); Epoca medievală (epocă istorică); epoca modernă (epocă istorică); epoca contemporană (epocă istorică); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); icoane pe sticlă (artefact); asignate româneşti (artefact); antisemitism (doctrină) TEȘCULĂ, Nicolae (redactor șef), ȘTEFAN, Florina (secretar de redacție), AVRAM, Lavinia-Carmen (redactor), CIOTLOȘ, Niculina (redactor), IACOB, Mircea Radu (redactor), MIHAI, Adonis (redactor), PARCHIRIE, Sorina (redactor)
volum de carte 1996 Anchete și procese uitate 1945-1960, anul 1996, Documente Perioada postbelică (Perioadă istorică); 1945-1960 (perioadă de timp); Regimul comunist (Regim politic); istoria evreilor (ramură a istoriei); documente istorice (document); proces politic (subiect); Colecţie de documente (colecţie); antisemitism (atitudine); Sionism (mişcare naţionalistă); anchete (act) WEXLER, Teodor (autor), POPOV, Mihaela (autor)
volum de carte 1996 Anchete și procese uitate 1945-1960, anul 1996, Documente Perioada postbelică (Perioadă istorică); 1945-1960 (perioadă de timp); Regimul comunist (Regim politic); proces politic (proces); Istorie contemporană (ramură a istoriei); istoria evreilor (ramură a istoriei); documente istorice (document); Colecţie de documente (colecţie); antisemitism (atitudine); Sionism (mişcare naţionalistă) WEXLER, Teodor (autor), POPOV, Mihaela (autor)
volum de periodic 1995 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXXII, anul 1995 antisemitism; Dobrogea; femeie; Iaşi; Mihai Viteazul; Mihail Kogălniceanu; Problema agrară; Regatul Poloniei; Alexandru Dimitrie Xenopol; marină; Constantin Vorsi; Moldova; Nicolae Bălcescu; Nicolae Olahus; Nicolae Rădescu; Numismatică; Regatul maghiar BOICU, Leonid (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), CIOBANU, Veniamin (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (redactor șef), PLATON, Gheorghe (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ȘIMANSCHI, Leon (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), SZEKELY MARIA, Magdalena (Asistent de redacție)
volum de periodic 2014 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2014 antisemitism; Carol al II-lea; Marea Neagră; Negru Vodă; Mihai Racoviţă; şcoală; Cajba; André Lecomte du Nouy; Liborius Nacker; Prinţul Negru; cătană; mănăstirea Precista Mare; Grigore Mihail Sturdza; Mănăstirea Golia; Sfântul Scaun; Vartolomeu Stănescu; Trei Ierarhi; cavalerii teutoni; Grigore al III-lea Ghica
volum de periodic 2014 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", nr. în TOM: 1, anul 2014, SUPLIMENT. Istoriografia românească actuală: vechi întrebări, noi răspunsuri antisemitism; Botoşani; feminism; turism; kitsch; penitenciar; Mihail Roller; monumente religioase; Gheorghie al II-lea al Moldovei MIHALACHE, Andi (editor)
volum de periodic 2014 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", nr. în TOM: 2, anul 2014, SUPLIMENT. Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse antisemitism; Mihai Eminescu; secui; Titu Maiorescu ; Transilvania; Tudor Vladimirescu; Iezer; Primul Război Mondial; Mănăstire; Ion Câmpineanu; moştenire; sănătate; Vasile Conta MIHALACHE, Andi (editor), APARASCHIVEI, Dan (editor), CLIVETI, Gheorghe (editor), SIMON, Alexandru (editor)
volum de periodic 2019 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XLVI, anul 2019 Vorobchievici (familie); Bucovina (Regiune); Grigore Bostan (Scriitor); antisemitism (Ideologie); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istoria culturii (ramură a istoriei); Manuscrise (document); documente istorice (document); restaurare textile (subiect); bestiar mitologic (subiect); conservare textile (subiect); restaurarea artefactelor din lemn (subiect); demografie istorică (domeniu); eneolitic (epocă preistorică); neolitic (epocă preistorică) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 2017 Archiva Moldaviae, IX, anul 2017 antisemitism; Basarabia; boier; POLONIA; securitate; Biserica Ortodoxă Română; Panăş-Calmâş; Leonida Boga; Neculai Zaharia; Republica Moldova; Oreste Tafrali; Univeristatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Constantin Stere; Brasov; Călmaşu-Callimachi DOBRINCU, Dorin (redactor șef), CHIPER, Mihai (redactor șef adjunct), AIOANEI, Alexandru-Dumitru (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 1994-1995 Arhivele Moldovei, anul 1994-1995 anticomunism; antisemitism; Breţcu; comerţ; Eduard Caudella; evrei; Olga Sturdza; Otilia Cazimir; Ion Simionescu; culte; Elena Beldiman; Târgu Secuiesc; Familia Balş; războiul antiotoman; familia Movileşti; Bârlad; Carte veche; dări; Gheorghe Asachi; Sever Zotta; Cornelia Emilian; heraldică; liberalism; Moldova; Take Ionescu; Vlaşca; Revoluţia de la 1848 AGRIGOROAIEI, Ion (coordonator), IACOB, Gheorghe (coordonator)
volum de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, nr. în TOM: 2, anul 2012, seria Istoria artei Alba Iulia; antisemitism; pictură; suprarealiasm; Transilvania; Secolul al XVIII-lea; stil romanic; Catedrala Sfântul Mihail; Elias Elias Nicolai; Dimitrie Dimitriu; Politică; Sculptură; Petre Antonescu; critică de artă; Victor Brauner; Muzeul Naţional Brukenthal LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂBOR, Iulia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de carte 2017 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2017, 1872-1876, seria nouă antisemitism; Delta Dunării; Dunărea; Dunărea de Jos; Giurgiu; Hunedoara; M.A. Aristide; Georgy Ivanovich Bobrikov; Florence K. Berger; Edoardo Gioia; Bernhard Schwarz; Charles Louis St Anislas De Mooy; Karl Braun-Wiesbaden; Rudolf Henke; Gabriel Aubaret; Albert Millaud; Jacques Elisee Reclus; Mary Adelaide Walker; James William Ozanne; A.S. Budilovici; William Beatty-Kingston; sas; Principatele Dunărene; vapor cu aburi; Felix Martin; Friedrich Ratzel; James De Chambrier; Ţara Bârsei; Principatele Române; aur; bucuresşti; saline; sare; Porţile de Fier; Sinaia; Transilvania; Valahia; Valea Jiului; Valea Rodnei BUȘĂ, Daniela (editor), ACHIM, Venera (editor), POPA, Bogdan (editor), ROMAN, Nicoleta (editor), TOMI, Raluca (editor), BUȘĂ, Daniela (coordonator)
volum de periodic 2012 Confesiuni, I, octombrie, anul 2012, Scrisorile Coloanei Fără Sfârșit Constantin Brâncuşi (Sculptor); antisemitism (Ideologie); avangardism (Curent artistic); Mihai Eminescu (Poet); Adrian Frăţilă (Poet); poezie (gen literar); Politică (domeniu); jurnal (domeniu); Literatura română (domeniu) STRÎMBULESCU, Doru (director), JDEICĂ, Mariana (tehnoredactor)
volum de periodic 2010 Dacia literară, 3, nr. în TOM: 99, anul 2010, serie nouă (Anul XXI) antisemitism; Mihai Eminescu; Teatru; 2010; Revista „Dacia Literară”; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi VASILIU, Lucian (redactor șef), CIOBOTARI, Călin (redactor), LEONTE, Carmelia (redactor), DOBOȘ, Vasilian (grafică)
volum de carte 2001 Din Botoșanii de odinioară..., anul 2001, Scene și personaje dintr-o lume care a fost 1913-1943 (perioadă de timp); istoria evreilor (ramură a istoriei); documente istorice (document); evrei (etnie); Botoşani (oraş din România); Caietele CSIER (colecţie); antisemitism (atitudine); holocaust (fenomen); Shoah (fenomen); comunitatea evreiască (minoritate)
volum de carte 1985 Gorila, anul 1985 Liviu Rebreanu (Scriitor); Perioada Interbelică (perioadă de timp); antisemitism (doctrină politică); nationalism (doctrină politică); Roman (operă literară); beletristică (subiect); Literatura română (subiect); viaţa politică (subiect); ficţiune politică (subiect); lupte politice (subiect); Bucureşti (oraş din România); „Gorila” (roman scris de Liviu Rebreanu); Toma Pahonţiu (personaj literar); Titu Herdelea (personaj literar) REBREANU, Liviu (autor)
volum de carte 1993 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, I, anul 1993, Legislația antievreiască, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor ROMÂNIA (stat); holocaust (Eveniment istoric); antisemitism (concept); surse istorice (categorie); izvoare istorice (categorie); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); evrei (popor); evreu (popor) BENJAMIN, Lya (editor), STANCIU, Sergiu (coordonator)
volum de carte 1998 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, anul 1998, 1943-1944. Bilanțul tragediei - Renașterea speranței, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor Transnistria (Regiune); 1943-1944 (perioadă de timp); documente istorice (document); evrei (etnie); Colecţie de documente (colecţie); antisemitism (atitudine); holocaust (fenomen); deportare (fenomen); Holocaustul în România (fenomen); ghetoizare (fenomen); legislaţie antisemită (legi); Evreii din Bucovina (minoritate); evreii din Basarabia (minoritate); evreii din Ardeal (minoritate); lagăr de concentrare (centru de detenţie); ghetou (centru de detenţie) STANCIU, Sergiu (editor), BENJAMIN, Lya (editor), LITTMAN, Paula (editor), MARCUSOHN, Carol (editor), EȘANU, Leon (editor), GLUCK, Eugen (editor), BRĂDĂȚAN, Emilia (editor), BRUMFELD, Ana (editor), FELAN, Ada (editor), VASILIU, Cella (editor), ȘERBĂNESCU, Ion (coordonator), GELLER, Marius (tehnoredactor)
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, 1 iulie, anul 1971, 30 de ani de la pogromul fascist din Iași antisemitism; sinagogă; Templu; iudaism; cultul mozaic; evreii din România; Evreii din India; Barbu Nemţeanu; Saşa Pană; Şalom Alehem; Î.Peltz; cultura evreiască; Pogromul de la Iaşi; Dr. Moses Rosen; Arthur Kolnik; I.l.Pereţ; Ştefan Roll
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 ianuarie, anul 1990 antisemitism; Tudor Teodorescu-Branişte; Morris Rosenfeld
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 februarie, anul 1990 antisemitism; Nicolae Ceauşescu; iudaism; Elly Roman
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 martie, anul 1990 antisemitism; Purim; Talmud Tora
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 iulie, anul 1990 Mitzpe Ramon (habitat); antisemitism; ghetou; Reuven Rubin; Hatikva; Avangarda literară în România
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 septembrie, anul 1990 antisemitism; Roş Hasana; Yitzhak Artzi; Ephraim Moses Lilien; Arthur Schneier
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 octombrie, anul 1990 antisemitism; Solomon Mihoels; Haim Riemer
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 octombrie - 1 noiembrie, anul 1990 antisemitism; holocaust; Auschwitz; ghetou; Moses Rosen; Leonard Bernstein; Yehoram Gaon; Theodor Blumenfeld
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 decembrie, anul 1990 antisemitism; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; Moses Rosen; Isaac Emmanuilovici Babel
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 decembrie, anul 1990 antisemitism; holocaust; Hanuca; problema evreiască
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 februarie, anul 1991 antisemitism; Mihail Sebastian; Nae Ionescu; Dan Berindei; Pogromul de la Bucureşti; Iosif Sava; problema evreiască; Yitzhak Shamir; Gelu Voican Voiculescu; Radu F. Alexandru; Alexandru Bârlădeanu; Nicolae Cajal
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 mai - 1 iunie, anul 1991 antisemitism; holocaust; Muzică religioasă; Itzik Manger; Gelu Voican Voiculescu
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 21 iunie, anul 1991 antisemitism; Jacob Levy Moreno; Nathan Zuckerman; Yehuda Amihay; Mihai Pelin
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 3 iulie, anul 1991 antisemitism; holocaust; Ion Antonescu; Regele Mihai I; Elie Wiesel; Moses Rosen; Gelu Voican Voiculescu
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 august, anul 1991 antisemitism; Elul; Evreica din Toledo; Hagana
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 octombrie, anul 1991 antisemitism; holocaust; medicină; Templu; Auschwitz; Gala Galaction; Isaac Bashevis Singer
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, noiembrie, anul 1991 antisemitism; Hanuca; Menachem Mendel Schneerson; Schlesinger
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, martie, anul 1992 antisemitism; Purim; Menahem Beghin
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, 1 iunie, anul 1992 antisemitism; Muzică; filaterie; sefira
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, 1 septembrie, anul 1992 antisemitism; Filatelie; Theodor Herzl
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, octombrie, anul 1992 antisemitism; rezistenta antifascistă; Sucot; Tora; Miron Grindea; Chana Orloff
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, noiembrie, anul 1992 antisemitism; Nahum Goldmann; An-Ski
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, decembrie, anul 1992 antisemitism; holocaust; fascism; Maia Morgenstern; Hertz Grosbard; Avraham ben Meir ibn Ezra
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, decembrie, anul 1992 antisemitism; Teatru; Hanukah; Hanukiada
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, februarie, anul 1993 antisemitism; Ierusalim; Filatelie; Jozef Israëls
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, aprilie, anul 1993 antisemitism; holocaust; Franz Kafka; Pesah; Dan Mizrahi; marco Barasch
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, mai, anul 1993 antisemitism; Titu Maiorescu ; Monument; Târgovişte; Clara Haskil; Nathan Milstein; Ossip Zadkine; Adi Etzion
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iulie, anul 1993 antisemitism; iudaism; Despăgubiri de război; Yehudi Menuhin; Simon Wiesenthal
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, octombrie, anul 1993 antisemitism; Elie Wiesel; Theodor Herzl; Joseph Solomon Delmedigo; Olivia Heussler
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, octombrie, anul 1993 antisemitism; holocaust; Muzeu; Winston Churchill; Isaac Bashevis Singer; Shlomo Artzi; Molly Picon; Ben Chorin
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, noiembrie, anul 1993 antisemitism; ISRAEL; Sionism; Elie Wiesel; Moses Rosen; Heinrich Neuhaus
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, decembrie, anul 1993 antisemitism; Ion Antonescu; ISRAEL; legislaţie antisemită; Hanuca; Yehoshua Sobol
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, martie, anul 1994 antisemitism; holocaust; Ion Antonescu; ISRAEL; Transnistria; Moses Rosen; Pesah; Isac Pelttz; Talmud Tora; Simon Wlesenthal; Karl Popper; Helmut Kohl
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, iulie, anul 1994 antisemitism; holocaust; iudaism; Filip Lazăr; Lion Feuchtwanger; Theodor Herzl; mozaism; Isac Peltz; Anna Rosmus
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, septembrie, anul 1994 antisemitism; 23 August 1944; Eugen Relgis; Jorge Luis Borges; Roş Haşana; Elias Canetti; Marcel Breslaşu; Filip Brunea-Fox; Simon Wiesenthal; Emil Dorian; Alexandru Jar; Isac Peltz; Giora Feidman; STELLA PERLMUTTER
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 1 februarie, anul 1995, seria română, ebraică, idiș antisemitism; holocaust; Auschwitz; Tristan Tzara; Clara Haskil; Leon Volovici; Shimon Peres; Hamişa-Asar biŞvat; Nicolae Cajal
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, 16 februarie, anul 1995 antisemitism; Auschwitz; Benjamin Fondane; Giuseppe Guarneri del Gesu; Farkas Paneth; Holyoke
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 16 martie, anul 1995 antisemitism; struma; Purim; Xenofobie; Nicolae Cajal; Sofia Cosma; Lista lui Schindler; Solomon Marcus
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 3, 1-15 mai, anul 1995, Realitatea evreiască antisemitism; holocaust; Pesah; Mihai Stäureanu; N. D. Cocea; Tscharna Rayss
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 12, 6-30 septembrie, anul 1995, Realitatea evreiască antisemitism; Roş Haşana; Yehudi Menuhin; A. L. Ivela
volum de carte 1997 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 1997 antisemitism; Ştefăneşti; oraş; catagrafie; târg; Moses Gaster; problema evreiască; Jacov Psanter; Hahambâşia SANIE, Silviu (coordonator), VITCU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 1998 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 1998 antisemitism; Dorohoi; evrei; Silistra; Ştefăneşti; şcoală; Hahambâşia; oraş; târg; cultul mozaic; convertire; Karl Emil Franzos; hasidism SANIE, Silviu (coordonator), VITCU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 1999 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 1999 antisemitism; Cernăuţi; evrei; Transilvania; struma; memorie; naţionalism; rabin; Israel Chaim Daniel SANIE, Silviu (coordonator), VITCU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 2000 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 2000 antisemitism; evrei; Martha Bibescu; deportare; idiş; problema evreiască; Guttman; Haskala; Adolph Stern; Max Diamant; Arnold Schwefelherg; Herscu Aroneanu; Carol Drimer SANIE, Silviu (coordonator), VITCU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 2002 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 2002 antisemitism; evrei; Teatru; Wilhelm Filderman; iudaism; Pogromul de la Iaşi; Iuliu Popper; Apostazia; George Panu; Mihail M. Cernea SANIE, Silviu (coodonator), VITCU, Dumitru (coodonator)
volum de carte 2003 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 2003 antisemitism; evrei; Teatru; Conferinţa de Pace de la Paris; sat; refugiaţi; emigrare; sefarzi; Leon Rosenzweig; Saul Taişler SANIE, Silviu (coodonator), VITCU, Dumitru (coodonator)
volum de carte 2016 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 2016 antisemitism; Târgu Frumos; Palestina; Sculeni; Lascăr Tărăbuţă SANIE, Silviu (redactor șef), VITCU, Dumitru (redactor șef adjunct), MOGA, Iulian (redactor), SOLOMON, Francisca (redactor)
volum de carte 2008 Suferință... Rezistență... Eroism - Culegere de documente din istoria evreilor din România, anul 2008 antisemitism; cultură; evrei; evreu; holocaust; istorie; Izvoare; ROMÂNIA; Documente; surse; cultul mozaic; minoritatea evreiască WEXLER, Teodor (îngrijitor ediție)
volum de periodic 2022 Transilvania, L, nr. în TOM: 1-2, anul 2022, Serie nouă antisemitism; comunism; Dimitrie Gusti; sociologie; Monografie; cercetare; metodologie; Henri H. Stahl; antropologie socială; Sămănătorism; folklore VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2022 Transilvania, L, nr. în TOM: 8, anul 2022, Serie nouă antisemitism; Mihai Eminescu; media; Literatură; jurnalism; identitate etnică; roman interbelic; Immanuel Kant; dramă istorică; cosmologie; termodinamică; perioada intebelică; Radu Jude VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2022 Transilvania, L, nr. în TOM: 9, anul 2022, Serie nouă antisemitism; holocaust; Ion Heliade Rădulescu; Spiru Haret; Politică; terminologie; filosofie; psihologie; Moştenire culturală; pragmatism; Radu Jude VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I FOCȘA, Constantin (autor) Mareșalul Antonescu și evreii Studii şi cercetări istorice 446-452 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CARANFILOF, Bogdan (autor) Imigrarea evreilor în Principatele Române /România în secolul al XIX-lea MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 240-254 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DIN, Petre (autor) Aspecte ale societății românești reflectate în publicistica lui Octavian Goga arheologie-istorie 403-416 română, engleză
articol de periodic 2014 Alt Schaessburg, 7, seria Istorie. Patrimoniu ION EUGEN, Sârbu (autor) Aspecte ale măsurilor antievreiești în județul Târnava Mare (1941-1944) Istorie 169-178 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă STAN, Florin (autor) Aspecte privind situația evreilor din județele Constanța și Tulcea, în timpul celui de-al doilea război mondial, reflectată în petițiile unor evrei dobrogeni 247-254 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei: AnD, X-XIII, serie nouă STAN, Florin (autor) Aspecte privind situația evreilor din Constanța în anii celui de-al doilea război mondial 317-325 română
articol de periodic 2011 Angustia, 15, seria istorie-socologie CHINDEA, Traian (autor) Comentarii referitoare la drepturile minorităților naționale și protejarea acestora prin reglementări europene 267-280 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 VIȘAN, Mihai (autor) Statutul juridic al evreilor bănățeni în regimul dictaturii de război 329-341 română
articol de periodic 1977 Biharea, 1977 ROȘU, Aurel (autor) Pictorul Tibor Erno II. Artă 247-257 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) SAIZU, Ion (autor) Aurel Karețki, Maria Covaci, Zile însîngerate la lași (28 - 30 iunie 1941) VII. Recenzii 715-716 română
articol de periodic 2005 - 2007 Cercetări istorice: CI, XXIV-XXVI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CIUCANU, Corneliu (autor) Mișcările studențești din anii 1922-1923. Constituirea și activitatea Ligii Apărării Național-Creștine în primul deceniu interbelic 323-355 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII MOISA, Gabriel (autor) Tulburări antisemite în Oradea anului 1927 I. Studii şi articole 189-197 română
articol de periodic 2017 Litua - Studii și Cercetări, XIX, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CAMELIA, Călin (autor) Aspecte privind schimbarea socială în satul românesc, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, refl ectate în documente de arhivă IV. Etnografie şi folclor 444-451 română
articol de periodic 2004 Muzica, Serie nouă, Anul XV, Nr.1(57) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică MARIAN, Marin (autor) Istoria muzicii in cheie antisemită Opinii 151-153 română
articol de periodic 1997 Revista arhivelor: RA, 59, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă TEODORESCU, Aurelian (autor) Recurs pentru adevăr. Cu privire la numărul victimelor din rândul populației evreiești din România în anii 1940-1944 Probleme de istorie 156-167 română
articol de periodic 2012 Revista Bistriței: RB, XXVI DIN, Petre (autor) Mihai Eminescu și chestiunea evreiască 232-238 română, franceză
articol de periodic 2012 Revista Bistriței: RB, XXVI PINTEA, Aura (autor) Copii evrei și copii creștini - amintiri din copilărie din vremuri apuse. Studiu de istorie orală 239-248 română, franceză
articol de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, septembrie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, nr. 1, 1 august iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. 2, 15 iulie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1915 Revista istorică (1915-1946): RI, I, nr. 5, mai Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) Dr. E. Schwarzfeld, Din istoria evreilor: împopularea, reîmpopularea și întemeierea târgurilor și a târgușoarelor din Moldova, București, 1894 Dări de seamă 89-108 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 1-2, februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) Georges Bienaimé, La Pologne économique (din Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris) Dări de seamă 35-36 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 1-2, februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) La question juive en Pologne, Paris 1915 Dări de seamă 36 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească Cu privire la oaste / O diplomă de Făgărași / Pisari ungurești / Un atestat pentru catolici al Mitropolitului Gheorghe / O vânzare de prăvălii în București / La trecutul evreilor în țările noastre Documente 90-91 română; italiană
articol de periodic 1997 Revista istorică: RI, VIII, nr. 1-2, ianuarie - februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 1-150 română; engleză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BÎRLIANU, Marius (autor) Un promotor al antisemitismului ideoliogic: A.C. Cuza Studii şi articole 399-402 română, franceză
articol de periodic 2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă ȚĂRĂU, Augustin (autor) Repere ale percepției comunismului în lumea rurală Istorie 169-178 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică CIUCANU, Corneliu (autor) Agitații și mișcări studențești după războiul de întregire (1919-1922) I. Istoria românilor 150-171 română