Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, 1999-2000, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Gelu Neamțu la 60 de ani 9-18 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) O vizită a lui Andrei Șaguna la Deva în 18489 Studii şi articole 19-28 română, germană
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Adunarea națională de la Blaj, din 3/5 mai 1848, în conștința poporului român la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Studii şi articole 33-43 română, franceză
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Premisele cooperării militare româno-austriece la Mureșul Inferior (aprilie - octombrie 1848) Studii şi articole 45-55 română, franceză
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Documente mureșene inedite privind revoluția din 1848-1849 Studii şi articole 57-72 română, franceză
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Lupte dintre insurgenții maghiari și trupele imperiale în zona Sibiului (ianuarie-februarie 1849) Studii şi articole 73-80 română, engleză
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Două circulare de la 1848 trimise protopopului Eliae Farago de către consorțiul episcopesc - Blaj Studii şi articole 81-84 română, franceză
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) Asediul Cetății Alba Iulia la 1848-1849 după documente din arhiva de război din Viena Studii şi articole 85-90 română, franceză
articol de periodic MORAR, Marcel (autor) Considerații privind intervenția rusă în Transilvania în timpul revoluției din 1848-1849 Studii şi articole 91-97 română, engleză
articol de periodic DINU, Cristina (autor) Evocarea revoluției române de la 1848-1849 din Transilvania în activitățile "Ligii Culturale" Studii şi articole 99-102 română, germană
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Mărturii din arhivele străine despre revoluția română de la 1848-1849 în Transilvania Studii şi articole 103-106 română, germană
articol de periodic MORAR, Marcel (autor) Aspecte ale relației biserică-naționalitate în Transilvania și Banat, la jumătatea secolului al XIX-lea Studii şi articole 107-115 română, engleză
articol de periodic RUS, Valer (autor) Decembrie 1855 - "Excomunicarea" Gazetei Transilvaniei de către episcopul Andrei Șaguna Studii şi articole 117-120 română, engleză
articol de periodic SAVU, Ovidiu (autor) Date noi privind sprijinul acordat de mitropolitul Șuluțiu pentru "Gazeta Transilvaniei" Studii şi articole 121-122 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea lui Simion Ulpianu (?-1863) Studii şi articole 123-155 română, franceză
articol de periodic OLTEAN, Vasile (autor) , RADU, Măriuca (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna și Brașovul Studii şi articole 157-160 română, engleză
articol de periodic VULEA, Camelia Elena (autor) Aspecte din activitatea lui Dimitrie Moldovan între 1849-1860 Studii şi articole 161-180 română, engleză
articol de periodic CONȚU, Gheorghe (autor) , RADU, Măriuca (autor) "Sionul Românesc" - într-o colecție particulară din Brașov Studii şi articole 181-188 română, engleză
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) , ROTAR, Marius (autor) Sensibilități și mentalități colective în lumea satului transilvănean (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) Anatomia unei atitudini Studii şi articole 189-194 română, germană
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) Ioan Popescu și "Organul pedagogic" Studii şi articole 195-200 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) Nicolae Densușianu. Preliminarii la "Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și Ungaria" Studii şi articole 201-205 română, germană
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) O punte între trecut și actualitate: Stema mitropollitului Andrei baron de Șaguna Studii şi articole 207-210 română, engleză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența lui Ilie Măcelariu cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1871 Studii şi articole 211-265 română, germană
articol de periodic VĂNĂTORU, Viorel (autor) , VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) Monografia școlii generale Nr. 1 Deva la aniversarea a 125 de ani Studii şi articole 265-299 română, franceză
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Influența situației politice asupra activității "Astrei" pînă la 1918 Studii şi articole 301-314 română, engleză
articol de periodic BUDEANCĂ, Cosmin (autor) Protestul avocaților din 1905 împotriva maghiarizării firmelor de avocatură Studii şi articole 315-322 română, engleză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea protopopului greco-catolic al Orăștiei, Ioan I. Jenea (1914-1934) Studii şi articole 323-345 română, franceză
articol de periodic ORGA, Valentin-Gabriel (autor) Dr. Aurel Vlad și formarea grupului neoactivist de la Orăștie Studii şi articole 347-368 română, engleză
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) Activitatea Astrei în perioada 1914-1918 și locul ei în istoria românilor Studii şi articole 369-376 română, engleză
articol de periodic BUDEANCĂ, Cosmin (autor) O colaborare politică Dr. Iustin Pop - Dr. Aurel Vlad Studii şi articole 377-385 română, engleză
articol de periodic LUPU, Viorel (autor) Dascăli hunedoreni, militanți ai Unirii Transilvaniei cu România între anii 1916-1918 Studii şi articole 387-390 română, germană
articol de periodic BARTA, Cristian (autor) Mitropolitul Vasile Suciu, ctitor de școli și iubitor de cultură Studii şi articole 391-397 română, franceză
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Un promotor al antisemitismului ideoliogic: A.C. Cuza Studii şi articole 399-402 română, franceză
articol de periodic POP, Marin (autor) Biografia protopopului Valentin Coposu, semnatar al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Studii şi articole 403-414 română, engleză
articol de periodic TRIPA, Titus Dorin (autor) Contribuții la cunoașterea folosirii stemei Corvineștilor de către instituțiile administrative din județul Hunedoara Studii şi articole 415-419 română, engleză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Din istoricul creditului românesc hunedorean (1885-1948) Studii şi articole 421-482 română, franceză
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) Un cuvînt hunedorean la semicentenarul morții lui Avram Iancu - Dr. Iustin Pop Studii şi articole 483-488 română, germană
articol de periodic TRIPA, Titus Dorin (autor) Reprezentări heraldice conținînd simbolul Corvineștilor Studii şi articole 489-490 română, engleză
articol de periodic VÎNĂTORU, Viorel (autor) Din corespondența primpretorului Nicolae Turucu - Plasa Baia de Criș - privind realitarea bustului lui Avram Iancu în 1925 Studii şi articole 491-500 română, germană
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Creștinism și anticreștinism în Europa interbelică Studii şi articole 501-507 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Liviu (autor) Presa și cartea antirevizionistă din Transilvania în perioada interbelică Studii şi articole 509-517 română, franceză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Noi considerații privind relațiile diplomatice ale României cu Vaticanul (1939-1940) Studii şi articole 519-541 română, franceză
articol de periodic RIȘCUȚA, Cristina (autor) Coordonate autoritariste în politica internă a regelui Carol al II-lea Studii şi articole 543-547 română, engleză
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Învățămîntul primar confesional ca formă de instrucție și educație în Sibiul interbelic Studii şi articole 549-554 română, germană
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Contribuții privind evacuarea administrației românești din Nord-Vestul Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena Studii şi articole 555-564 română, germană
articol de periodic DINU, Cristina (autor) O evocare: Simion Bărnuțiu (iunie 1942, București) Studii şi articole 565-568 română, engleză
articol de periodic RIȘCUȚA, Cristina (autor) Gh. I. Bodea, Viața lui Carol al II-lea. Regele Carol al II-lea - destinul unui pribeag, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, 363 p. Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 571 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Orăștie. Enciclopedie, Editura Corvin, Deva, 2001, 315 pagini, 207 figuri (nenumerotate, fără lista figurilor), 2 hărți, (fără rezumat în limbă străină). Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 573-577 română
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) William V. Bangert S. J., Istoria Iezuiților, lași, 2001 Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 579-580 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1999-2000 Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 581-592 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Victor Ioan Oprișu (1911-2002) Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 593-595 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Nicolae Cordoș (1938-2002) Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 597-600 română