Analele Dobrogei: AnD, IX, 2008, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎTEIA, Adriana (autor) Comunicare etică creștină. Încercare de definire 9-13 română
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Geneza ornamenticii ceramice specifică veacurilor VIII-XI, la Dunărea de Jos 15-27 română
articol de periodic ATANASIU-GĂVAN, Andreea (autor) Factori de risc ai navigației în Marea Neagră, secolele XIII-XIV 29-37 română
articol de periodic BUJDUVEANU, Tănase (autor) Viața religioasă a aromânilor în spațiul otoman (secolele XV-XIX) 39-54 română
articol de periodic MIHAI, George (autor) Robia și judecata țiganilor - secolele XVII-XIX 55-65 română
articol de periodic BORANDĂ, Georgeta (autor) "Marița" - corabia care a întemeiat privilegiul marinei comerciale a Valahiei 69-75 română
articol de periodic ILIE, Adrian (autor) Panairul de la Medgidia 77-86 română
articol de periodic BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Marea Neagră în cuvîntările și scrisorile regelui Carol I 87-93 română
articol de periodic SCURTU, Costin (autor) Bucureștiul în vîltoarea începutul de secol XIX 95-106 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Gheorghe (autor) Abraham Irwin Bolton un medic și chirurg englez din Irlanda, stabilit, la 1870, în Constanța (un studiu biografic și genealogic) 107-136 română
articol de periodic CORDUNEANU, Dumitru (autor) Dezvoltarea infrastucturii portuare românești în sec. XX 137-143 română
articol de periodic COVACEF, Petre (autor) O aniversare la 100 de ani. Contribuția lui Anghel Saligny la sistematizarea orașului Constanța 145-159 română
articol de periodic MOȘNEAGU, Marian (autor) Contribuția fraților Cotovu la dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime românești 161-171 română
articol de periodic RÎȘNOVEANU, Ion (autor) Unele acțiuni ale marinei militare române la campania din anul 1916, oglindite în documente 173-180 română
articol de periodic PĂVĂLOIU, Mariana (autor) , SÎRBU, Marian (autor) Contribuția marinei comerciale la primul război mondial 181-186 română
articol de periodic ADĂSCALIȚEI, Oana (autor) Navigația maritimă românească - dificultăți și obiective în primii ani de după primul război mondial (1918-1923) 187-200 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Considerații privind meglenoromânii în timpul războiului mondial și în perioada imediat următoare 201-210 română
articol de periodic BORDEIU, Puiu (autor) Repere dobrogene ale educației legionare. Tabără legionară de la Carmen Sylva (1935-1937) 211-216 română
articol de periodic ZIDARU, Marian (autor) Acțiunea iridentei ucrainiene în România, în vara anului 1939 217-227 română
articol de periodic GHEORGHE, Lavinia-Dacia (autor) Familia Nicolae Iorga în anii 1940-1941 229-245 română
articol de periodic STAN, Florin (autor) Aspecte privind situația evreilor din județele Constanța și Tulcea, în timpul celui de-al doilea război mondial, reflectată în petițiile unor evrei dobrogeni 247-254 română
articol de periodic TIȚĂ, Magdalena (autor) Relații româno-bulgare în primele două decenii postbelice 255-264 română
articol de periodic OPRIȘ, Petre (autor) Armata română și primele trei protocoale secrete ale organizației tratatului de la Varșovia (1955-1963) 265-287 română
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Inițierea de către România, la curtea internațională de justiție de la Haga, a procedurilor vizînd reolvarea diferentului cu Ucraina privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental al celor două țări în Marea Neagră 289-320 română
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Rolul capitalului străin în dezvoltarea orașului Constanța (1878-1945) 321-334 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) Pagini din istoria Muzeului de la Hîrșova 337-349 română
articol de periodic CRUCERU, Florica (autor) Istoricul Muzeului de Scuptură "Ion Jalea" 351-363 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un episod cu semnificații tîrzii: Clubul "12 Plus 1" 365-378 română
articol de periodic SUCEVEANU, Simona (autor) Cărți cu dedicație și autograf, în colecții particulare constanțene 379-388 română
articol de periodic NICOLAE, Florentina (autor) Cuvinte românești populare în limba bulgară - Boboc Paraschiva 389-390 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Arheologie medievală română - Panait P., Flaut D. 391-393 română