Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia: ActaBC, V COMAN, Virgil (autor) Rolul instituției arhivelor în viața socială din România (1989-2009) 505-516 română
articol de periodic 2011 Acta Bacoviensia: ActaBC, VI COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind instituțiile de învățămînt din Constanța ocupate de armatele germane și sovietice în anii 1944-1945 337-345 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind întemeierea localității Oituz din județul Constanța 299-308 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei: AnD, VIII, serie nouă COMAN, Virgil (autor) Aspecte privind viața bisericească a meglenoromânilor la începutul secolului XX 179-184 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă COMAN, Virgil (autor) Considerații privind meglenoromânii în timpul războiului mondial și în perioada imediat următoare 201-210 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei: AnD, X-XIII, serie nouă COMAN, Virgil (autor) Gîndire și acțiunea românească în crearea Statelor Unite ale Europei: de la Mica Antantă la Uniunea Europeană - Dumitrașcu Gh. 369-371 română
articol de carte 2008 Istro-Pontica 2. Studii și comunicări de istorie a Dobrogei. Actele Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice ”Istro-Pontica. Tulcea - 505 ani de la prima atestare documentară”, Tulcea, 28-30 septembrie 2011 COMAN, Virgil (autor) Situația cultelor din Dobrogea într-un document din anul 1963 167-198 română
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 72, nr. 1 COMAN, Virgil (autor) Considerații privind evoluția învățământului în limba națională a meglenoromânilor la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 151-165 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 2 COMAN, Virgil (autor) Die Rolle des Instituts der Archiven im sozialen Leben Rumäniens (1989-2009) Archive studies 24-35 germană
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 2 COMAN, Virgil (autor) A Short Review over the Evacuation of the Administrative Archives of Caliacra and Durostor Counties Following the Cession of Southern Dobrudja in 1940 Archive studies 47-56 engleză