Acta Bacoviensia: ActaBC, V, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Oituz - 600. Istoria unei localități erou 7-28 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Aspecte ale legăturilor dintre românii ortodocși din Moldova și TransIlvania în perioada secolelor XVI-XIX 29-38 română
articol de periodic CHELCU, Marius (autor) Negustori, meșteri și boieri în orașele ținutului Bacău la sfîrșitul secolului al XVII-lea (I) 39-56 română
articol de periodic CONSTANTINOV, Valentin (autor) Noi informații privitoare la conflictul dintre Balaban și Gheorghe Ursachi 57-80 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Burcheștii - o familie de bejenari de la începutul secolului al XVIII-lea 81-103 română
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Contribuții la istoria domeniului mănăstirii Bogdana, din ținutul Trotuș, pînă la începutul celei de-a doua domnii a lui Constantin Macrocordat (septembrie 1741) 105-114 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Evoluția tarifelor și veniturilor vamale pe teritoriul Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 115-135 română
articol de periodic DĂMOC, Mihai (autor) , VĂCARU, Silviu (autor) Documente inedite din arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iași 137-159 română
articol de periodic IGNAT, Ioana (autor) Școlile de limbă greacă din Moldova în epoca modernă (1821-1918) 161-178 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Sudiții din ținutul Bacău în anul 1825 179-196 română
articol de periodic DOLOGA, Dorin (autor) Un nou document referitor la legăturilr revoluției române de la 1848 din ținutul năsăidului cu Molfova 197-202 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Familia Calligari în documente ieșene de arhivă 203-212 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia-Mărioara (autor) Bacăul de la rural la urban-II (Casele băcăuanilor între incendiul din 1853 și ocupația rusească) 213-229 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Aspecte sociale ale activității comisiei europene a Dunării 231-240 română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Podul lui Traian de la Drobeta și antichități din zona Porțilore de Fier în documentele Serviciului maghiar de navigație al Dunării de Jos 241-252 română
articol de periodic ALISTAR, Didi (autor) , SÎMBOTIN, Ștefan (autor) Din istoricul Băncii Naționale a României, sucursala Bacău 253-262 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Generalul Radu R. Rosetti, băcăuanul care a făcut și a scris istorie 263-272 română
articol de periodic TĂNASE, Constanța (autor) O pagină de istorie școlarp: istoria gimnaziului "Dr. C. Angelescu" Pătîrlagele, 1919-1948 273-279 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Destinul tragic al băncii Basarabia 281-298 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Demersuri pentru reconstrucția localității Poiana Sărată, distrusă în întregime în luptele din primul război mondial 299-324 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Considerații privind polițistul din Galațiul interbelic 325-336 română
articol de periodic PETRESCU, Dragoș (autor) Fundația culturală regală "Principele Carol" în perioada interbelică 337-352 română
articol de periodic CIUBÎCĂ, Alexandru (autor) Articole și eseuri publicate de profesorul Dumitru Mărtinaș, în perioada interbelică, anuarele colegiului "Alexandru Papiu-Ilarian" din Tîrgu-Mureș 353-362 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Din preocupările administrației publice a orașului Sf. Gheorghe, jud. Trei Scaune (Covasna), pentru gestionarea problemelor economice, sociale, culturale și de dezvoltare urbanistică a localității în perioada 1930-1935 - Contribuții documentare - 363-386 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Informații provind aprovizionarea populației județului Argeș în perioada 1941-1944 387-392 română
articol de periodic RUȘANU-RADU, Mădălina Diana (autor) Învățămîntul primar teleormănean în anii celui ce-al doilea război mondial 393-402 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Parașutiști sovietici în județul Bacău (aprilie-august 1944) 403-408 română
articol de periodic ILIE, Cornel Constantin (autor) Muzeele din Moldova sub "lupa" direcției presei (1965) 409-414 română
articol de periodic VASILE, Valentin (autor) Nadia Comăneci între simbol și obidire. Cazul "Corina" în arhivele securității 415-430 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Spre o viziune integrală a graiului ceangăilor bilingvi din Moldova 431-440 română
articol de periodic STAVARACHE, DumItru (autor) Arhiva personală a preotului Constantin Bobulescu (1882-1958). I- Evidență și mărturii 443-458 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) , TĂNASĂ, Cristina (autor) Sigilii din sec. XIX-XX păstrate în colecțiile arhivelor naționale Bacpu și complexul muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 459-470 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Inspectoratul regional de poliție "Dunărea de Jis" Galați (1938-1948) Prezentare de fond arhivistic 471-480 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Comitetul regional Valea Trotușului-Bistrița al P.C.R.. Prezentare de fond 481-496 română
articol de periodic DOGARU, Bogdan Constantin (autor) Comitetul județean Putna al P.C.R. (1944-1952). Prezentare de fond 497-503 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Rolul instituției arhivelor în viața socială din România (1989-2009) 505-516 română
articol de periodic BANU, Florian (autor) , BANU, Luminița (autor) Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetarea istorică 517-533 română
articol de periodic MUNTEANU, Mihaela (autor) Avantaje totale și parțiale ale srhivării electronice 535-540 română
articol de periodic MOLDOVAN, Peter (autor) Asociaționism profesional arhivistic. Modelul spațiului european de limbă germană 541-552 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Un arhivist mureșan. Ioan Moldovan (1938-1998) 553-566 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Laudatio - Stela Giosan 567-572 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Laudatio - Elisabeta Marin 573-577 română