Criterii căutate

  • An de publicare: 2010

Sumarul căutării

  • 2035 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Piese din vechea colecție a nuzeului județean Botoșani, de la Corlăteni, județul Botoșani 17-24 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MELNICIUC, Aurel (autor) Ceramica de tip Cucuteni C din Așezările de fază A-B a culturii Cucuteni din județul Botoșani 25-42 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Cine au fost "Barbarii" din Cîmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.) 43-51 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX HRIBAN, Cătălin (autor) Topografia orașului medieval moldovenesc: probleme teoretice și metodologice 61-78 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PÎNZAR, Alexandru (autor) Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BOTEZATU, Daniel (autor) Hotarul tîrgului Botoșani 84-93 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) - II 94-103 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MEDIAN, Gheorghe (autor) Edificii reprezentative ale Botoșanilor: Palatul administrativ 104-111 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX VIERU, Nicoleta (autor), VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (II) 112-124 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CARANFILOV, Bogdan (autor) Geneza identității naționale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 127-137 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 138-145 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CORNACI, Mihai (autor) O dedicație a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 - Bruxelles 1924) 188-191 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CERVATIUC, Ștefan (autor) Reviste bucovinene și sucevene din biblioteca documentară a serviciului județean Botoșani al arhivelor naționale din Romania 192-195 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PĂTRAȘ, Cristinel (autor) Un episod controversat din istoria transportului public din România: "Afacerea Tramvaiul" (1909-1912) 196-201 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BALANOVICI, Sergiu (autor) Decembrie 1917: trupe ruse bolșevizate amenință Botoșanii 202-210 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHAI, Ioan (autor) Fragmente din activitatea instituțiilor de îndrumare și control ale învățămîntului botoșănean în anii 1918-1948 213-217 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MANOLE, Gică (autor) Nazismul reflectat în paginile revistei Viața Românească, anii 1929-1933 218-227 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BAROI, Lidia (autor) Unele aspecte privind acțiunile organizațiilor evreiești internaționale împotriva guvernului Goga-Cuza - (II) 228-234 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHALACHE, Ion (autor) Însemnări memorialistice (III) 235-243 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Agricultura României (1958-1968) 244-258 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Muzeul județean Botoșani în expozițiile internaționale de la New York, Oxford și Atena 272-275 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Botoșani: invitație la festivalul Tamisei (Londra) 276-289 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX APARASCHIVEI, Constantin (autor) Considerații cu privire la restaurarea unei amfore aparținînd culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoșani. Punct: Pod Ibăneasa 290-302 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BEJENARU, Ionel (autor) Paul Șadurschi (1933-2010) Directorul sau omul de lîngă noi- gîndurile unui fost subaltern 311-312 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010) 313-314 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GALL, Erwin (autor) Analiza preliminară a necropolei "din jurul bisericii" de la Dăbîca - incinta IV. Cîteva idei despre termenul de cimitir "din jurul bisericii" .9-50 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica VIZAUER, Victor (autor) Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIII-lea (opinii introductive) 51-60 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin (autor) Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani (1332-1337) cu referire la Transilvania 61-79 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CÎMPEANU, Liviu (autor) De la comitat la scaun principal. Evoluția admistrativ-juridică a Sibiului și a provinciei aferente în evul mediu 81-90 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SIMON, Alexandru (autor) Rudele otomane de sînge ale Huniazilor 91-99 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica ARDELEAN, Florin (autor) Aspecte privind evoluția domeniului fiscal în principatul autonom al Transilvaniei 101-108 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu (autor) Palatul voievodal din Turda în documente medivale și moderne 109-122 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Biserică, cultură și activitate politică românească în comitatul Cluj în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu de caz: comuna Jucu 123-138 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu (autor) Ecourile revoluției pașoptiste din Transilvania în publicistica franceză (1849-1851) 139-148 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Moștenirea muzeală a lui Teleki Sandor 149-156 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BODALE, Horațiu (autor) The romanians, the italians and the national ideal 157-162 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Profesori și bursieri ai școlii române de la Roma în epoca interbelică 163-174 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica TOTH, Szilard (autor) Relațiile dintre organizațiile politice ale minorității maghiare, germane și evreiești din România în perioada interbelică 175-181 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LAKATOS, Arthur (autor) Cîteva premise privind vizita lui Nixon în Romania 183-200 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GRUIA ANA, Maria (autor) Winged Samson and popular oconography on sixteenth-century Transylvanie 203-211 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia (autor) Grafică satirică de secol XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. William Hogarth și "cele patru momente ale zilei" 213-222 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GOGÎLTAN, Anca (autor) Imaginea țărîncii în pictura românească de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 223-242 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc (autor) Tradiție transilvană în moneda unică de circulație. Moneda poloneză în tezaurele monetare transilvane 245-249 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia (autor) Regiozitate barocă: impactul temelor sacre în medalistică central-europeană. Secolele XVII-XVIII 251-264 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HAPCA ANCA, Ramona (autor) Ipostaze ale relațiilor politice dintre maramureșeni și bistrițeni în secolul al XVI-lea 267-274 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc (autor) Comerțul cu sare în registrele tricesimale clujene (1599-1637) 275-278 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GHENESCU, Petruța-Mioara (autor) Contribuții la istoria breslelor transilvănene 279-286 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LASZLO, Tuka (autor) Răspîndirea farmaciilor în județele din România în funcție de dezvoltarea economică în 1936 287-291 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu (autor) Dr. Augustin Rațiu - o personalitate marcantă a Turtii persecutată de regimul comunist din România 293-308 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica POP, Adrian (autor) Aspecte din existența Universității "Bolyai" din Cluj în anii '50 309-317 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MARTIN, Antoniu (autor) Procesul colectivizării agriculturii în comuna Șepreuș 319-322 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CĂLIAN, Livia (autor) Acta Musei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) 325-387 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii Cuprins 3-6 română, engleză, franceză, germană
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GLODARENCO OLIMPIU, Manuel (autor), HALIC, Erduan (autor) Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu și Mircea cel Bătrân Istorie Medie 27-33 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii HUȚ, Anca-Daniela (autor) Căsătorie și nuntă "ca spectacol" în familiile boierești din Țara Românescă și Moldova în secolul al XVII-lea Istorie Medie 35-44 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1741-1743 în comitatul Satu Mare Istorie Medie 45-53 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CÎMPEAN, Marius (autor) Câteva considerații privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie până la mijlocul veacului al XVIII-lea Istorie Medie 55-61 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în Revoluția de la 1848-1849 Istorie modernă 65-70 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHEORGHE LAVINIA, Dacia (autor) Personalități mocane în județul Constanța (secolul XIX - începutul secolului XX) Istorie modernă 71-86 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Aspecte cantitative privind epidemia de holeră din 1873 în ținuturile sălăjene Istorie modernă 87-93 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Iulia-Maria (autor) Încercări de federalizare a învățătorilor români (1879-1913) Istorie modernă 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta (autor) Frecvența școlară în orașul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie modernă 101-124 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii VIRAG, Paula (autor) Câteva aspecte privind structura educațională și ocupațională a populației comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX Istorie modernă 125-131 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUREȘAN, Monica (autor) Raportul stat-biserică analizat prin prisma legislației matrimoniale adoptate în Transilvania modernă Istorie modernă 133-142 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUSCA, Ioan (autor) Astra și Sălajul, documente privind activitatea despărțământului Gârbou al Astrei (1886-1918) Istorie modernă 143-186 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina (autor) Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 189-193 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii SCURTU, Costin (autor) Problema înzestrării armatei române în contextul evoluției economico-financiare a țării între 1920-1936 Istorie contemporană 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PĂDUREAN, Corneliu (autor) Familia în timpul regimului comunist Istorie contemporană 209-224 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BORȘA, Sanda (autor) Raportul centru-periferie în implementarea procesului de colectivizare în raionul Cluj (1949-1952) Colectivizarea 227-236 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHERHEȘ, Ilie (autor), TUSLUC, Mihaela-Cristina (autor) Petrova (Maramureșului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat Colectivizarea 237-242 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii FURTOS, Robert (autor) Colectivizarea agriculturii în memoria țăranilor maramureșeni Colectivizarea 243-249 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PETRE, Constantin (autor) Propagandă și dublu discurs în colectivizarea agriculturii. GAG Slobozia-Mîndras - județul Teleorman Colectivizarea 251-359 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin (autor) Situația proprietăților familiei Pop de Băsești până la colectivizarea forțată a agriculturii Colectivizarea 261-269 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin (autor) Aspecte privind aplicarea decretului 83/1949 în Transilvania și starea de spirit a populației Colectivizarea 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana (autor), VELCULESCU, Cătălina (autor) Aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii bisericile sau rămân pustii Istoria Culturii 283-298 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOGDAN, Florin (autor), MIHU, Elena (autor) Carte românească veche în colecțiile reghinene Istoria Culturii 299-303 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DREGHICIU, Doina (autor), MIRCEA, Gabriela (autor) Observații privind două ceasloave fragmentare, cu valoare patrimonială deosebită păstrate la Alba Iulia Istoria Culturii 305-326 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOJAR, Hans-Peter (autor), VELCULESCU, Cătălina (autor) Ignaz von Born și Nicolae Stoica de Hațeg Istoria Culturii 327-346 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana (autor) O scrisoare a lui August Strindberg Istoria Culturii 347-354 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BURGHELE, Camelia (autor) „Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca și cum mi-o fost mie!” - Cercetarea etnografică, de la povestea personală la memoria socială - Etnografie. Artă 357-367 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BEJINARIU, Corina (autor) Contribuții la articularea discursului asupra morții - secolele XVIII-XIX (modelul tradițional-folcloric) Etnografie. Artă 369-377 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel (autor) Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc Etnografie. Artă 379-393 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Interferențe occidentale și bizantine în arta românilor din Transilvania (sec. XIII-XV) Etnografie. Artă 395-410 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARIAN, Adriana (autor) Aspecte din vegetația satului Biușa - județul Sălaj ŞTIINŢELE NATURII 413-420 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Enea Piccolomini și Cruciada Târzie - Mîrza Andreea Varia 421-423 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Interese, competiție și competitori în bazinul vest-pontic (sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XVI) - Mărculeț V. Varia 423-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Evul Mediu românesc. Dicționar biografic - Mărculeț V. Varia 424-426 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți - Mălinaș C. Varia 426-427 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARCU-ISTRATE, Daniela (autor) In memoriam - Alexandru V. Matei (1950-2009) Varia 429-430 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V URSACHI, Vasile (autor) Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț .7-75 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HÂNCEANU, George (autor) Decorurile ceramicii la roată din așezarea dacică de la Roșiorii-Dulcești (jud. Neamț) 76-87 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V VORNIC, Vlad (autor) Morminte răvășite din necropola de tip Sîntana de Mureș:cerjachov de la Brăviceni (R-nul Orhei, Republica Moldova) 88-98 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sîntana de Mureș-Cerneahoc secolul al IV-lea D. Chr. 99-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIUPERCĂ, Bogdan (autor), LICHIARDOPOL, Dan (autor) Un mormînt cu arme de la cumpîna secolelor IV-V P. Chr. Descoperit la Tîrgușoru Vechi 154-165 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CROITORU, Costin (autor) Cercetările arheologice de suprafață de la Șuțești, județul Brăila. Punctul Terasa I 166-181 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIOBOTARU, Paul (autor) Situl arheologic Negrilești, județul Galați 182-190 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V OPAIȚ, Andrei (autor) Imitație heracleană după un cunoscut tip de amforă sinopeană. Amforă de tip "Carrot" 207-211 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HOBANA, Ion (autor) Ion Barbu în căutarea timpului pierdut 212-215 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CREȚU, Nicolae (autor) "Recursul" ficțiunii narative la "scrisori" 216-220 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOAȘA NAZARE, Ruxandra (autor) Corespondența lui George Moroianu - între personalitate și societate 221-224 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CHIRIAC, Laurențiu (autor) Corespondența lui Ștefan cel Mare cu statul papal 225-230 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V COȘEREANU, Ioana (autor) Nicolae Iorga, corespondență 231-233 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOLNAR, Laura (autor) Corespondența lui Ștefan Baciu - mărturie a unui scriitor din exil 234-242 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NĂNESCU, Monica (autor) Din corespondența profesorului chimiști Constantin V. Gheorghiu și Ilie Matei 243-246 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V FLORESCU, Oana (autor) Pagini din corespondența profesorului Petru Poni 247-252 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BUTNARU, Alina (autor) Trei enigme din corespondența scriitorului George Ivașcu 253-257 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NOVAC, Gruia (autor) Reflecțiile unui ciob de oglindă 258-261 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ZELETIN, C. (autor) un sonet inedit al lui George Tutoveanu și o scrisoare inedită a lui Perspesicius 262-266 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BACAL, Svetlana (autor), BUȘMACHIU, Galina (autor), CALESTRU, Livia (autor) Taxonomic composition of insects (Collembola, Copeoptera:Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystewms of the Republic of Moldova 267-275 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V GÎRNEȚ, Mariana (autor) Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din rezervația științifică "Orurul de Jos" din Republica Moldova 276-282 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CRISTEA, V. (autor), CURLIȘCĂ, Angelica (autor), PAPADOPOL, N. (autor) Observații asupra structurii și dimamicii sezoniere ale avifaunei marine ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticului de Sud-Est 283-290 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ARCAN, Viorica (autor) Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin (autor) Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BOTOȘ, Dana (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V CARATA, Cristina (autor) The water shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants 307-313 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IORGULESCU, Adrian (autor) Adecvări categoriale (IV) Editorial 1-2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Mobilitate și perisabilitate Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BALINT, George (autor) Perspective de Armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) PETCULESCU, Valentin (autor) Întâlnire cu ARCHAEUS Festival 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPA, Florinela (autor) Meridian 2009 Festival 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen (autor) Impresii consecutive Festival 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina (autor) Enescu în lume Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ALEXANDRA, Liana (autor) Premiu de compoziție Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Tiberiu Simionescu, o istorie vie a Operetei Interviu 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPESCU, Mariana (autor) Festivalul „I. D. Chirescu” la cea dea XXVIII ediție Festival 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CRĂCIUN, Sebastian (autor) De vorbă cu Leontina Văduva Interviu 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Fascinația jocului Cronici, comentarii 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MOGA, Doina (autor) E cel mai bun și e al nostru Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BRONZETTI, Cornelia (autor) Un mare talent Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DIACONESCU, Tanța (autor) Halou liric, dar nu numai…! Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina (autor) Medalion Dan Voiculescu Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPOVICI, Doru (autor) Orchestra de Cameră Radio Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ȘORBAN, Elena Maria (autor) Festivalul Mozart 2009 Festival 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Omagiu Uriașului Recenzie 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MURĂȘAN, Diana (autor) Concursul Național „Paul Constantinescu” Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai (autor) O nouă sală de operă Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Ce am învățat din Liceul de artă și nu e scris în cărți Aniversare 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai (autor) Centenarul unui maestru Maeştri 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) LUNGU, Florian (autor) Diaspora CD Punctul pe j... azz 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana (autor) Albume marca Arșinel Maeştri 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SAVU, Lorena (autor) Pe gheață cu Michael Jackson Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan (autor) „Chica Bomb” - conceptul lui Dan Bălan Ştiri 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BARBU, Sorin (autor) „Rhythm Of The Dance” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Între ani Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana (autor) Sărbători Muzicale la Ateneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IONESCU, Doru (autor) Jurnal cu chitare Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan (autor) Loredana – „Like a Rockstar” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor) Adela Popescu – „Aniela” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor) Andra: 3 X 1 Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MANEA, Dorin (autor) Andreea Bălan  Dragoste și Dumnezeu Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GHERMAN, Marius (autor) Daruri muzicale Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SZABO, Ana-Maria (autor) Talentata Teddy Tinere talente 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIHER, Mihai (autor) Al 6lea„Suflet de stea” Festival 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian (autor) Paul Urmuzescu, patriarhul ironic Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor), ȘIPA, Alexandru (autor) Mondo pop Ştiri 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian (autor) Vedete internaționale, pe... diurnă! Remember 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHELARU, Carmen (autor) Ar fi împlinit 67 de ani! In memoriam 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IORGULESCU, Adrian (autor) Pauza Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DĂNCEANU, Liviu (autor) Semn, însemn, consemn Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BALINT, George (autor) Perspective de armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile (autor) „Paul Constantinescu – în actualitate” Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GIULVEZAN, Ovidiu (autor) Un român la Ankara. În dialog cu muzicianul Bujor Hoinic Interviu 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSMA, Mihai (autor) Tinerețe și măiestrie Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSTEA, Norela Liviana (autor) Daniel Eufrosin, muzică încă, iar și iar... Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CRISTESCU, Constanța (autor) O restituire exemplară Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MOGA, Doina (autor) „Spărgătorul de Nuci” a strălucit ca o nestemată Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile (autor) Moment de sărbătoare Maeştri 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta (autor) LAUDATIO Maeştri 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRANDEȘ, Marcel (autor) Violonista Mihaela Martin si Concertul de Prokofiev Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru (autor) Omagiu lui Ceaikovski Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DONOSE, Vasile (autor) E cel mai bun si e al nostru Tinere talente 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPESCU, Mariana (autor) O viață închinată muzicii corale Maeştri 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRĂȚILĂ NICHIFOR, Ioana (autor) „Turbulences sonores”. A asculta sau a înțelege? Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta (autor) LAURI Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TIMIȘ, Vasile (autor) Musica Viva Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BURA, Corina (autor) Recital de sonate Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru (autor) Omagiu adus muzicii corale românești Cronici, comentarii 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița (autor) Omagiu lui Dinu Niculescu (1909-1963) Remember 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița (autor) Succese românești în Japonia Interviu 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZAFIRI, Mirela (autor) Despre compozitorii timpului nostru Interviu 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) „O COMEDIE FURTUNOASĂ” Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SZABO, Ana-Maria (autor) Eurovision, mon amour Festival 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SMEU, Sebastian (autor) Recoltă muzicală Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZARCĂ, Radu (autor) CEAIKOVSKI și MICHAEL JACKSON Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Prietenii, alături de Lucky Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BANU, Sorin (autor) Raluka Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MIHAI, Anton (autor) Flash Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IONESCU, Doru (autor) ROSU SI NEGRU reloaded Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) Angela Rusu la al 12-lea album Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) Giulia si Dj Project Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius (autor) Olga Bălan - vedetă în Italia Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Ana Mardare în Germania Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Remember Mihaela Runceanu Remember 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHIHER, Mihai (autor) Mereu tânărul Jula Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Eugen Bertea In memoriam 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius (autor) Portret componistic - Vasile Șeicaru Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Descătușarea Remember 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CD-uri nou lansate Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan (autor) Compozitorul Constantin Arvinte, într-o triplă ipostază creatoare la Cluj Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DĂNCEANU, Liviu (autor) Uniunea noastră Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BALINT, George (autor) Perspective de armonizare. III. Constituție universală Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Viorel (autor) Marin Constantin la 85 de ani Aniversare 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DONOSE, Vasile (autor) Aniversare DORU POPOVICI Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen (autor) Cântându-l pe Blaga Cronici, comentarii 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) TUGEARU, Liana (autor) Exil în pământul uitării Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CARABENCIOV, Rafaela (autor) Solidar cu... Muzica Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSTEA, Norela Liviana (autor) Daniela Vlădescu - îngerul de pe umărul meu Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHUȚ, Anca Daniela (autor) Și orgile întineresc… Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) Simfonic Enrique Batiz - Robert Bokor Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) Ceaikovski, Milen Nachev/ Daniel Goiți Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina (autor) 14 ani de succese Aniversare 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ODĂGESCU-ȚUȚUIANU, Irina (autor) „Eminesciana” Cronici, comentarii 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ANDREICA, Oana (autor) O apropiere inedită: J. Brahms – V. Timaru Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina (autor) E cel mai bun și e al nostru Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Mihai (autor) Chopin, la București Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) De ziua lui, marele compozitor și pianist polonez a fost aniversat, la București, în cadrul Festivalului Internațional Chopin 200 Universitaria 15-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Florian (autor) O lacrimă pentru Kamo Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) PÂRȘU, Elena (autor) Corina Chiriac în rochie de mireasă Cronici, comentarii 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Woodstock... la București Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) VÂRCIOROVAN, Liana (autor) Regrete la Sanremo Festival 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana (autor) Teatrul Tănase la bilanț Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) SZABO, Ana-Maria (autor) Jula și prietenii Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin (autor) Mădălina Manole – come-back Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana (autor) Concert in the Sky Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GHERMAN, Marius (autor) Alina din Craiova Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIHER, Mihai (autor) Superstaruri Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) IONESCU, Doru (autor) Cornel Fugaru și SINCRON… Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Vunk – „DAU ALARMA!” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi (autor) Voiculeț sufletist Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin (autor) Șerban de la Animal X - „Omul Verde” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Daniel (autor) Andreea Bălan în... Musicaluri Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Anda Adam – single, clip, Eurovision Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton (autor) Flash intern Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton (autor) Mondo pop Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian (autor) Lucky, mereu cu zâmbetul pe buze… Remember 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIRIAC, Dan (autor) GIULIA NAHMANY în top Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan (autor) 55 de ani de activitate Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi (autor) Holograf: concerte și single Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Dragobertzi Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Jolt Kerestely: „O viață pentru muzică” (2) Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Dan Spătaru: „Raza mea de soare” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Florin Piersic: „Hoinărind printre amintiri” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Angela Rusu: „Trec anii mei...” Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Vasile Șeicaru: „În orașul cu floare de tei” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Direcția 5: „Declarație de dragoste” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Rafael Bobeică: „În lumea mea” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian (autor) Sus, pe vale… Festival 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DĂNCEANU, Liviu (autor) Muzică și viață Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Premiile UCMR pe anul 2009 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre (autor) Dumitru Capoianu și Variațiunile sale Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre (autor) Un nou volum despre Chopin Recenzie 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MOGA, Doina (autor) La Sibiu: Noaptea Walpurgiei (și) o Gală de balet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BRATU, Lava (autor) O enciclopedie a muzicii lăutărești Recenzie 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) NEACȘU, Gheorghe (autor) Un liturghier psaltic inedit Recenzie 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CRISTESCU, Constanța (autor) Chopin comemorat la Ateneul Român Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) La capăt de drum Despărţire 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ZAFIRI, Mirela (autor) Maestrul Dan Mizrahy In memoriam 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) TIMIȘ, Vasile (autor) Un mare maestru al baghetei – Ovidiu Bălan Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Jin Wang la Ateneul Român Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Evenimente muzicale brașovene Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) KOZLOVSKY, Mirela (autor) Rolul profesorului de muzică în corectarea vocii și auzului muzical la copiii distonici Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BURA, Corina (autor) Dana Borșan – Ladislau Petru Horvath Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Două secole de nemurire Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BĂDULESCU, Alexandru Ion (autor) Talent, muncă, măiestrie Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) LUNGU, Florian (autor) La Radio Viena. Maraton jazz-istic românesc pe unde Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIRIAC, Dan (autor) „Ziua de mâine” Festival 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ȘIPA, Alexandru (autor) Locomotiva jazz Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CÂRNU, Iulian (autor), SZABO, Ana-Maria (autor) Show mult, muzică puțină Festival 20-21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GHERMAN, Marius (autor) Furtună de șlagăre la „Tănase” Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) La mulți ani, Bianca Sârbu! Aniversare 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MATEI, Gabi (autor) Gala „Premiile Muzicale Radio România Actualități” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIHER, Mihai (autor) Aplauze la Chișinău Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) Campioni în „RHYTHM OF THE DANCE” Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IANCU, Simona (autor) Privind o clipă înapoi Remember 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IONESCU, Doru (autor) MIRCEA FLORIAN, personajul sincretic Remember 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian (autor) Dan Mizrahy Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) HOLENDER, Ioan (autor) Ne-a părăsit Dan Mizrahi Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian (autor) Aurel Manolache Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂSLARU, Margareta (autor) Amintirile Margaretei Pâslaru Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MIHAI, Anton (autor) Flash Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂRȘU, Ștefana (autor) Cântăreții... în aer Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DRĂGHICI, Doru (autor) Antract 25 Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin (autor) Deepcentral în Rusia Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) COPIII – cel mai exigent public! Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin (autor) „Sexy Love” în Europa Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PANDREA, Yvonne (autor) Muzică și literatură Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Ieșirea din recluziune Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) PETECEL THEODORU, Despina (autor) Fațete ale „muzicii inițiatice” Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SIGHETI, Radu (autor) Premiile... muzicale ale Radio România Cultural 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ȘERBĂNESCU-RĂDULESCU, Lelia (autor) Concert aniversar Nicolae Brânduș Aniversare 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BERA, Adriana (autor) Profesori invitați la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Maeştri 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina (autor) Dans pentru suflet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina (autor) Colaborare româno-sârbă Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSTEA, Norela Liviana (autor) Cartea cu capitole din viață Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SANDU-DEDIU, Valentina (autor) Gheorghe Firca la 75 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța (autor) Clopotele Bucovinei Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COMAN, Lavinia (autor) I-ar fi plăcut și lui Chopin! Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța (autor) George Enescu și muzica lăutarilor români Remember 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Viorel (autor) Ne-a părăsit „Crăiasa folclorului românesc” Despărţire 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina (autor) Alain Pâris și Remus Azoiței Concerte sub... lupă 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) FRANDEȘ, Marcel (autor) Un festin pianistic Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) Festivalul internațional de bandoneon și acordeon Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BUCIU, Dan (autor) Stagiunea corală „Paul Constantinescu” a A.N.C.R. Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Carmen (autor) Concurs de muzică românească Universitaria 14-15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina (autor) CAMERATA REGALĂ Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DONOSE, Vasile (autor) Matei Bucur Mihăescu Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) TODEA, Eugen (autor) Opinii de meloman Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Mihai (autor) Repetabila bucurie - Premiile „A. M.” 18-20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian (autor) Blues Fest, ediția a II-a Punctul pe j... azz 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian (autor) A fost... Peter Herbolzheimer Despărţire 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana (autor) CORINA CHIRIAC a petrecut la „ALLHAMBRA” Ştiri 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GHERMAN, Marius (autor) Premiile „România 2000” Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Show memorabil Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian (autor) Moșteniri mureșene Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Gala folk „Om Bun” Festival 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi (autor) Park Place Ştiri 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) JINGALA, Mihai (autor) Prematura despărțire Remember 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi (autor) LEYA Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana (autor) Trei premiere și-un turneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IONESCU, Doru (autor) De toate pentru toți Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin (autor) ROLLER SIS pe gheață Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian (autor) Stau na dzua tru livadi… Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IANCU, Simona (autor) Prea frumoasa lună mai Aniversare 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CREANGĂ, Sorina (autor) Teatrul muzical ca teatru total Eseu 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin (autor) Caritabile - Umanitare Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton (autor) Flash intern Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton (autor) Mondo pop Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) VOICAN-GHIOROIU, Marin (autor) Crizantema de argint Cronici, comentarii 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ASMARANDEI, Dinu (autor) Vedete la Cupa „OASIS” VIP&Media Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Fulgurații Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BARCAN, Luiza (autor) Icoane pe portativ Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) ANDREESCU, Horia (autor) Da, muzicii românești Opinii 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai (autor) Oltea Șerban Pârâu răspunde la obiecțiile compozitorilor Interviu 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai (autor) Paris, mon amour Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) ROYAL FASHION Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița (autor) Giulietta Simionato - 100 de ani de operă Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița (autor) Dietrich Fischer-Dieskau la 85 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) SoNoRo o pagină de poveste Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) The MBZ WEB musical compositions have been chosen! Ştiri 9 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel (autor) JOSHUA BELL în mare formă Cronici, comentarii 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel (autor) Sonata a treia, pentru orchestră Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FLOREA, Anca (autor) Montări ciudate și distribuții „mari” la Staatsoper München Cronici, comentarii 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COMAN, Lavinia (autor) Dramaturgie muzicală în opera lui Chopin Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BUCIU, Dan (autor) Marin Constantin aniversat la 85 de ani Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BÂRSAN, Ion (autor) 125 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cuclin Aniversare 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) Întinerirea Raimondei Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) VELESCU, Octav (autor) Tendințe componistice în muzica anilor '80 conturate de compozitorul Ștefan Niculescu Universitaria 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Florian (autor) Luna festivalurilor Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIHER, Mihai (autor) Istoria șlagărului românesc Festival 24-26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GHERMAN, Marius (autor) Întâlnire de gradul 3 Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana (autor) După 20 de ani Albume, CD-uri, lansări 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STOENESCU-TOLLEA, Mirela (autor) Gala premiilor de jazz pe anul 2009 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SOLOMON, Radu (autor) Marinela Pârvu Albume, CD-uri, lansări 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) URSULESCU, Octavian (autor) Mirabela Dauer Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Vunk... la școală Albume, CD-uri, lansări 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIRIAC, Dan (autor) Symphoenix = explozie, culoare, pasiune Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana (autor) Fuego – „Ce faci astă seară, tu?” Cronici, comentarii 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SZABO, Ana-Maria (autor) Sfidând criza Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STANCIU, Rebeca (autor) „GALA BALETULUI RUS”, încă un succes cu sala plină Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LIBUȚIU, Sandra (autor) Constelație fără egal Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Daniel (autor) Ștefan Bănică - „Super-love” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Imaginea succesului Ştiri 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Horia Brenciu invită la vals... SF Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) Protecție muzicală 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) DĂNCEANU, Liviu (autor) De zor derizoriul Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin (autor) Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (Jurnal în zig-zag) Festivalul SIMN 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BALINT, George (autor) Impresii fugitive Festivalul SIMN 5-7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) DAN CLAUDIU VORNICELU nu mai cântă în lumea aceasta Despărţire 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CIOBANU, Maia (autor) Manifest elitist 3 Festivalul SIMN 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) TEODOREANU, Nicolae (autor) Experimente de magie albă/neagră Festivalul SIMN 12, 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRCEV, Elena (autor) Proiecte, colaborări, împliniri Universitaria 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) POPA, Costin (autor) O importantă cercetare istoriografică Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) Remus Manoleanu la Ateneu Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MOGA, Doina (autor) O seară unică, cu Alina Cojocaru Concerte sub... lupă 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) Fantastica baghetă a lui Christian Badea Concerte sub... lupă 16-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ARZOIU, Ruxandra (autor) Repere de stagiune Concerte sub... lupă 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin (autor) Portret Livia Teodorescu Portret 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ȘIPA, Alexandru (autor) Galele studențești Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) NICOLESCO, Mariana (autor) Darclée în conștiința noilor generații Aniversare 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Octavian (autor) North Sea Jazz - 35 Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai (autor) Divina armonie… Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LIBUȚIU, Sandra (autor) Bravissimo la Nürnberg Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai (autor) Triumful compozitorilor Tinere talente 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan (autor) Anca Badiu „More&More” Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel (autor) Locul 3 la San Remo junior Tinere talente 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) Holograf Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GEORGESCU, Oana (autor) Premieră estivală la Grădina „HERĂSTRĂU” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius (autor) Marina Voica, idol la Chișinău Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan (autor) SISTEM și Depeche Mode Albume, CD-uri, lansări 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BĂDESCU, Roxana (autor) Eric Clapton și Steve Winwood Together live Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius (autor) Bucurie colectivă Aniversare 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ANTON, Mihai (autor) Flash Ştiri 28-29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Baladele Dunării - XIV Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BLAGA, Eugen (autor) Gheorghe Zamfir Maeştri 30-31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel (autor) Experimentul Moshi Moshi Albume, CD-uri, lansări 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) Români peste hotare Ştiri 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) John Puzzle... în culori Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MICLOȘ, Cătălina Margareta (autor) La mulți ani, Angela! Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) IONESCU, Doru (autor) Din toamnă, povești… cu cântec! (I) Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Liviu (autor) Între real și posibil Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) AVAKIAN, Dumitru (autor) VIENA. Finala „Eurovision Young Musicians” Tinere talente 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ZELETIN, D.C. (autor) Recital de vioară – Aron Cavassi Tinere talente 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) TODEA, Eugen (autor) Opinii de meloman Concerte sub... lupă 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Stil Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DIACONESCU, Tanța (autor) Ziua Europei Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MOCIULSCHI, Adrian Leonard (autor) Virtuozii Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Armonii de primăvară Concerte sub... lupă 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Aniversare Concerte sub... lupă 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) GORGĂNEANU, Lucia Crinela (autor) Împliniri Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Rodica (autor) Prietenii muzicii Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Concert de muzică veche românească Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MANEA, Carmen (autor) Închiderea stagiunii Filarmonicii din Ploiești În ţară 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) CUDALBU, Grigore (autor) Sărbătoare la Alba-Iulia Aniversare 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Mirajul artei Recenzie 12;15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) IAȚEȘEN, Loredana (autor) Concert Vox Artis – un eveniment! În ţară 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) COMAN, Lavinia (autor) Muzică la două piane Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BĂDULESCU, Alexandru Ion (autor) Ziua muzeelor Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) IVAN-RONCEA, Ion (autor) In memoriam LIANA PASQUALI Despărţire 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) FLOREA, Anca (autor) Despre operă, cu dragoste În ţară 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) VELESCU, Iliana (autor) Procesul tematic muzical în viziunea lui Rudolph Réti Universitaria 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ȚIPLEA TEMEȘ, Bianca (autor) Români la Sydney Cronici, comentarii 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) COSMA, Viorel (autor) Albumul „Mareșalului” scenei lirice vieneze Recenzie 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) LUNGU, Florian (autor) SATU-MARE JAZZ! Punctul pe j... azz 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) URSULESCU, Octavian (autor) Adio, „fată dragă”! Despărţire 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) GEORGESCU, Oana (autor) Premieră Estivală la „TĂNASE” Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MATEI, Gabi (autor) Concerte: În țară. Peste hotare Cronici, comentarii 24 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie Cuprins 5-7 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie SZENZMIKLOSI, Alexandru (autor), TINCU, Sorin (autor) Verbicioara discoveries in Hunedoara 11-21 engleză
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEANU, Marius (autor), SAVA, Victor (autor) Observații asupra unei achiziții a Complexului Muzeal Arad 23-31 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie PROTASE, Dumitru (autor) Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română (rezumat în germană)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Cărămizile ștampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad și Sânnicolau Mare 63-67 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor) Monede barbarizate de secolul al IV-lea, din bronz, din descoperiri izolate în Banat 69-76 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie DOMOCOȘ, Vasile-Bogdan (autor) Bijuterii monetare la barbarii din Dacia și Pannonia 77-80 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie OPREANU, Coriolan (autor) Medalionul cu maști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilagysomlyo). Precizări iconografice și influențe culturale 81-111 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TĂNASE, Daniela (autor) Despre artizanii metalelor în izvoarele scrise din zorii Evului Mediu 115-121 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Câmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Livia (autor) Dreptul de târg și procesul de urbanizare. Cazul Felnac 143-148 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ȚIGĂU, Dragoș (autor) Studenți din Timișoara la școli și universități europene (1730-1850) 151-171 română (rezumat în germană)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie GLĂVAN, Ciprian (autor), MARCOV, Zoran (autor) Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecția Muzeului Banatului 173-183 română (rezumat în germană)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) O personalitate marcantă a Banatului Lucian Georgevici (1875-1940) 185-192 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Viziunea lui Atanase Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor 205-226 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) Augustin Weber (1833-1909) 227-240 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MOSCOVICI, Ionela (autor) Banatul în așteptarea păcii. Premisele unei misiuni franceze 241-250 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie DEHELEANU, Adrian (autor) Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică 251-257 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea primăriei Timișoara în anul 1933 259-274 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Adunările generale ale regionalei "Astra Bănățeană" (1937-1948) 275-283 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie PREDA, Sînziana (autor) A doua conflagrație mondială, între document scris și memorial 285-289 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie PĂIUȘAN, Radu (autor) Activitatea Uniunii Patrioților în Banat în anul 1944 291-301 română (rezumat în germană)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie FAUR, Antonio (autor) Organizațiile Partidului Național Țărănesc-Maniu din Bihor (1944-1946) 303-325 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (I) 327-344 română (rezumat în franceză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie STANCIU, Cezar (autor) Jivkov și Dej între prietenie și interese. Relațiile romano-bulgare după al doilea răuboi mondial (1948-1964) 345-353 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie MILIN, Miodrag (autor) Sârbii din România sub imperiul "limbii de lemn" de la "Iuda" Tito lu "Genialul" Stalin spre jaloanele comunismului autohton 355-364 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie KISS, Hedy (autor) Antimise - analiză iconografică 367-377 română (rezumat în engleză)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TIMOC, Călin (autor) Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-382 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie KAKUCS, Lajos (autor) Textile istorice din colecția Muzeului Banatului Timișoara, secolele XVIII-XIX 382-286 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație ILIE, Elena (autor) Casa memorială "D.P. Perpessicius" - substanță istorică, memorie , valoare .9-23 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație LUPEȘ, Corneliu (autor) Muzeistica rebreniană amenințată de pericolul amputării 25-27 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație RĂZVAN, Radu (autor) Patrimoniu cultural: Complexul arhitectural Brebu. Muzeul Casa Domnească Brebu 29-38 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BĂLAN, Zamfir (autor) Panait Istrati în corespondența lui Gheorghe Cristescu 41-53 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CONDEI, Cecilia (autor) Identite/alterite au croisement de deux perspectives: interculturelle et textuelle (Panait Istrati) 55-66 franceză
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație JIPA, Camelia (autor) Vladimir Boantă - cel din urmă cavaler 67-78 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație POPOACĂ-GIURAN, Anca (autor) Nicăpetre - A mythical artist 79-86 engleză
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație IAVORSCHI, Gheorghe (autor) Date genealogice despre familia colonelului-poet Theodor Șerbănescu 87-127 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație AVRAMESCU, Valeriu (autor) Un brăilean de treabă din … Meglenia 129-167 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație RĂDULESCU, Mihai (autor) Un ilustru brăilean - Ștefan C. Hepites (1951-1922) 169-177 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CLOȘCĂ, Gabriela (autor) In mermoriam: Liviu Mihăilescu ( 6 mai1935- 4 ianuarie 1996) 179-180 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație VOINESCU, Romeo (autor) Parcurs 181-222 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor) Din documentele familiei Portocală 223-238 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație PORTOCALĂ, Mihai (autor) Pentru fiica mea Mona 239-250 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MOȚOC, Radu (autor) "Ginta latină" premiul de la Montpellier 251-268 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație LUPEȘ, Corneliu (autor) Bucureștii Eminescului 269-278 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MĂNESCU-HOREZU, Constantin (autor) Memoria unui ilustru european pe meleagurile plaiului Horezu 279-292 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație TELEANU, Eugenia (autor) Cezar Petrescu omul și scriitorul 293-308 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație PAPAZU, Monica (autor) Cronica vremurilor și a vieților - Universul Vioricăi Răduță 311-347 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație ILIE, Brîndușa (autor) Liviu Mihăilescu: Contribuții la cercetarea etnografică din zona Cîmpiei Brăilei 349-354 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MIHĂILESCU, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea unor vechi forme de locuințe din Cîmpia Muntemiei și Dobrogea 355-377 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație DĂBĂRĂ, Doru (autor) Ceva despre monopolul asupra tiparului din țările Române (1508-1714) 381-396 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel (autor), CROITORU, Costin (autor) O construcție rectangulară, cu baza de piatră, descoperită la Măxineni, județul Brăila 397-402 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MOCANU, Emil (autor) Evoluția regimului vamal de porto-franco la Brăila (1836-1883) 403-420 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație STOICA, Maria (autor) Armenii din Brăila în prima jumătate a secolului al XX-lea 421-463 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație Toader Buculei - Memorialist și publicist - date biobivblioografice - 467-473 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Leonte Moldovan - înflăcărat luptător pentru realizarea idelului național 475-484 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Tînărul "stăpînitor al aerului", Aurel Vlaicu , la Brăila 484-485 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Nae Ionerscu "un Socrate al României" - repere bibliografice 486-492 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) 1912: Concert Enescu la Brăila 486-486 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Anton Dumitriu - o viață închinată omului și adevărului 492-499 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) La mulți ani domnule Carandino 499-502 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Constantin Atanasiu - bătrînul soldat poet 502-504 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Georgeta Crainic - pictor și poet 505-506 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader (autor) Radu Perianu - un istoric al Cetății 506-507 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 TEODORESCU, RĂZVAN (autor) Un noyau etatique europeen: la Bucovine 5 Franceză
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Continuitate și noi începuturi 9 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Die Bukowinadeutschen Zwischen Heimat und Herkunft: Was Schafft Identitat? 15 germană
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Eudoxiu Hurmuzaki versus Alexandru Petrino. Centralism contra federalism (1861-1871) 21 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 LUCEAC, ILIE (autor) Alexandru Hurmuzaki și teoria psihologiei popoarelor în contextul comunității românești din Bucovina istorică (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) 35 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vânătoarea și dreptul de vânătoare în Bucovina (1786-1900) 45 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 IAVNI, DOINA (autor) Publicații din perioada stăpânirii austriece în Bucovina în biblioteca documentară a Direcției Județene Suceava a Arhivelor Naționale 61 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 FODOR, LIGIA-MARIA (autor) lnvățământul multinațional secundar în Ducatul Bucovinei (1861-1918). Gimnaziul superior greco-oriental din Suceava 69 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 STAN, Simina-Octavia (autor) Bucovina- spațiu de confluențe spirituale 99 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 VALENCIUC, IOAN-PAUL (autor) Mitropolitul Bucovinei, Vladimir de Repta, și comunitatea evreilor din Cernăuți 109 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 VALENCIUC, DUMITRU (autor) Mitropolitul Visarion Puiu și refugiații polonezi. Septembrie 1939 117 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) Partide politice ale minorităților etnice din Bucovina interbelică 127 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 BRÂNZĂ, IULIA (autor) Credințe și practici magice în Bucovina (III) 133 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) Modele de acțiune culturală în lumea satului bucovinean. Cazul fundațiilor culturale regale (1938-1944) 161 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Toponimia Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-lea conform cadastrului franciscan (districtul Rădăuți) 187 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 CERNOV, ALEXANDRINA (autor) Românii din nordul Bucovinei (Ucraina) : interferențe lingvistice și culturale 205 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Valorificarea moștenirii culturale fără frontiere a Bucovinei. Libertate, oportunități și constrângeri 223 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Bucovina- sfârșitul unui posibil Eden. Ultimul act, 1918-1944. Procese politice și sociale 261 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 TĂRÂȚEANU, VASILE (autor) Mircea Lutic- un om împlinit sau cărturarul de sorginte clasică al Bucovinei 283 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spatherbst 1940 und ihre Folgen fur die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (I) 301 Germană - Română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 1 Conferința științifică internațională Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică. Convergențe culturale, Rădăuți, 1-3 octombrie 2009 (Rodica Iațencu) 343 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Istoriografia Bucovinei: continuitate versus schimbare română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Bucovineni în viața cultural-științifică a României postbelice (I) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 MARECI SABOL, HARIETA (autor) Bucovina ca teritoriu imaginar română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 CERNAT, Ion (autor) Evreii din Vama română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgend für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (II) Germană - Română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 FIREA, ELENA (autor) Biserică și societate reflectate în producția de carte manuscrisă în Moldova secolelor XV–XVI (I) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Breslele (corporațiile) din Rădăuți – Bucovina română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Bucovina și Primul Război Mondial. Contribuția clerului la război, prizonierii și refugiații română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Considerații privind cercetările sociologice din Bucovina în perioada interbelică română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Toponimia comunei Dornești, județul Suceava română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut și manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostrița (I) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vânătoarea și dreptul de vânătoare în Bucovina (1786–1900) (II) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 FILIPCIUC, Ion (autor) Cărturari bucovineni în surghiun (I) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Iraclie Porumbescu în corespondență cu contemporanii săi (II) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 GEIB, GEORG (autor) Die Geschichte einer kleinen Stadt (II) germană
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Documente rădăuțene (III) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 Rădăuții și întemeierea Moldovei, 650 de ani (1359–2009). Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți, „Panteonul Moldovei”, București, Editura Basilica, 2009, 324 p. (Marian Olaru) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 PRELIPCEAN, Ion (autor), STICLEȚ, SIMION (autor) Putna, vatră de istorie, cultură și legendă, Suceava, Editura Lidana, 2007, 122 p. (Ovidiu Bâtă) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balș (1756–1832), Iași, Editura Junimea, 2007, 330 p. (Marian Olaru) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 GAFIȚA, VLAD (autor) Iancu Flondor (1865–1924) și mișcarea națională a Românilor din Bucovina, Iași, Editura Junimea, 2008, 544 p. (Marian Olaru) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 MOTRESCU, GHEORGHE (autor) M-au distrus, dar încă nu m-au învins. Memorii, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, 308 p. (Ștefănița-Mihaela Ungureanu) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 COTOS, VICTORIA CAMELIA (autor) Populația Bucovinei în perioada interbelică, Iași, Casa Editorială ,,Demiurg”, 2009, 274 p. + 17 hărți, grafice, tabele (Rodica Iațencu) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 NICULICĂ, ALIS (autor) Din istoria vieții culturale a Bucovinei. Teatrul și muzica (1775–1940), București, Casa Editorială ,,Floare Albastră”, 2009, 344 p. (Rodica Iațencu) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 SCHIPOR-PIȚU, VIORICA (autor) Valuri și destine, Cernăuți–Herța, Editura Zelena Bukovyna–Grupul Editorial „Cuvântul”, 2010, 190 p. (Vasile I. Schipor) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 Rădăcini. Fotografii din Bucovina, vol. I, Cuvânt-înainte de Emilian Drehuță, Bacău, Tipografia Europrint, 2009, 122 p. (Vasile I. Schipor) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 Rădăcini. Fotografii din Bucovina, vol. II, Cuvânt lămuritor de Emilian Drehuță, Bacău, Tipografia Europrint, 2010, 62 p. (Vasile I. Schipor) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 MOROȘANU, CRISTIAN-DOMIȚIAN (autor) Ciobănescul Românesc de Bucovina. Studiu monografic, Suceava, Editura Cygnus, 2010, 564 p. (Vasile I. Schipor) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 PATZA, GHEORGHE C. (autor) Monografia comunei Șaru Dornei, Cu un Cuvânt-înainte al autorului, Botoșani, Editura Axa, 2010, 286 p. (Vasile I. Schipor) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 ,,Archiva Moldaviae”, Iași, anul I, 2009, 480 p. (Mădălina Darie) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 Conferința Internațională ,,Culturi și Religii în Bucovina istorică. Retrospectivă și perspective ale dezvoltării”, Cernăuți (Ucraina) – Suceava (România), 4–6 octombrie 2010 (Ștefan Purici) română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, 20 de ani de la reînființare română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) In memoriam George Motrescu (1 ianuarie 1924 – 7 noiembrie 2010) română
2010 Analele Buzăului, II PALLY, Filofteia (autor) Des preuves archeologiques et documentaires d'Argeș sur la pratiqze des metiers jusqu'a la fin du premier millenaire apres Jesus-Christ .7-54 franceză
2010 Analele Buzăului, II MINUȚ, Adolf (autor) Controverse istorice. Lupta de la Valea Albă - 1476 55-73 română
2010 Analele Buzăului, II COSTACHE, Mihaela (autor) Ctitoriile ecleziastice ale lui Matei Basarab și Vasile Lupu 75-83 română
2010 Analele Buzăului, II MÎNDRICEL, Ilie (autor) Însemnări pe cărți vechi 85-132 română
2010 Analele Buzăului, II GAIȚĂ, Alexandru (autor) Cîteva cuvinte despre moșnenii lopătăreni 133-161 română
2010 Analele Buzăului, II GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Episcopul Filotei - luptător unionist 163-183 română
2010 Analele Buzăului, II NICOLESCU, Valeriu (autor) Monumente istorice și de arhitectură din fostul județ Rîmnicu Sărat 185-198 română
2010 Analele Buzăului, II STAN, Constantin (autor) Părintele Constantin Voicescu și "reeducările" de la Tîrgu Ocna și Aiud (1950; 1960-1964) 199-208 română
2010 Analele Buzăului, II OPREA, Mădălina (autor) 5 interviuri cu privire la evenimentele din Decembrie 1989 desfășurate la Buzău 209-293 română
2010 Analele Buzăului, II CIOBANU, Doina (autor) Luiza Asavetei artist plastic 295-304 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Expoziția pictorului Brăduț Covaliu din cadrul secției de artă a Muzeului județean Buzău 305-318 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Colecția de artă contemporană românească " Bucur și Marieta Chiriac" 319-332 română
2010 Analele Buzăului, II DUMA LUCIA, Maria (autor) Tipuri de degradări întîlnite la restairarea covoarelor din colecția Muzeului Județean Buzău 333-339 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ KOVACS, Adela (autor) Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithc shrine hearts from south-eastern Europe ( Analiza tipologică a vetrelor din sanctuarele neolitice și eneolitice din sud-estul Europei) Arheologie 11-27 engleză
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Despre fazele A1 ale grupelor Ariușd și Cucuteni ( About the A1 phases of the Ariușd and Cucuteni groups) Arheologie 27-109 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Dan (autor) Vase cu decor floral descoperite la Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariușd (Vessels with floral decoration discovered at Păuleni Ciuc– Ciomortan, Harghita County) Arheologie 109-129 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Dan (autor), KOVACS, Adela (autor) Pintadere descoperite la Păuleni Ciuc „Dâmbul Cetății” , județul Harghita din cultura Ariușd-Cucuteni / Stamp seals discovered at Păuleni Ciuc „Dâmbul Cetății” (Castle Hill), Harghita County, from Ariușd-Cucuteni culture Arheologie 129-141 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ CAVRUC, Valeriu (autor), HARDING, Anthony (autor) Cercetările privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar / The researches on salt exploitation in north-eastern Transylvania (2006-2010). Preliminary report Arheologie 165-245 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Dan (autor) Experimentul „Troaca” / „Trough” experiment Arheologie 245-257 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ POPA, Ionel (autor), SEMENIUC, Anca (autor) Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate in șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud Arheologie 257-261 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ DUMITRESCU, Ionuț (autor), SCHUSTER, Cristian (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și până în epoca modernă / Einige Gedanken hinsichtlich der Salzförderung im Nordosten Olteniens. Von der Vorgeschichte bis zur Modernen Zeit Arheologie 261-271 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ MUNTEANU, Roxana (autor) Reconsiderarea unei descoperiri funerare - mormântul de la Poian, jud. Covasna / The re-evaluation of a funerar discovery: Poian burial, Covasna County Arheologie 271-277 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ COSAC, Marian (autor), ION, Rodica (autor), MUSCA, Tiberiu (autor), RADU, Alexandru (autor) Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului din Subcarpații de Curbură Arheologie 277-289 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistrița-Năsăud) / Une pièce inedite en bronze découverte à Beclean (département de Bistrița-Năsăud) Arheologie 289-293 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ VULPE, Alexandru (autor) Impactul cercetării civilizației geto-dacice asupra societății contemporane / Geto-Dacian civilization research impact on the contemporary society Arheologie 293-299 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor est-carpatici / The dacian fortress from Brad in connection with the material and spiritual values of the est-carpathian dacians Arheologie 299-319 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ FLOREA, Costea (autor) Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani / L’Homme. La pierre. Les temps. Le pouvoir. Etude du cas: Le défile d’Olt du Monts Perșani Arheologie 319-333 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ IOV, Claudiu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Noi monumente sculpturale din zona Porolissum / Sculptural monuments from Porolissum area Arheologie 333-361 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ ZĂGREANU, Radu (autor) Roman Stonework: An Archaeological Experiment / Sculptura romană: un experiment arheologic Arheologie 361-367 engleză
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ ARDELEAN, Sorana (autor) Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică / Houses C1 and C2 on the Victor Deleu Street from Cluj-Napoca. Typological fitting attempt Arheologie 367-373 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ ARDELEAN, Marius (autor) Structura statistică a pieselor de armament descoperite in bazinul Tisei superioare (sec. II-III p. Chr.) / The statistic structure of the weaponry discovered in the Upper Tisza basin (2nd–3rd centuries a. Chr.) Arheologie 373-389 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ OBERLANDER TÂRNOVEANU, Irina (autor) Proiecte de arheologie aeriană în România Arheometrie 389-413 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ WHITLOW, Raymond (autor) A Preliminary Report of the Geographic Information Systems Research at the site of Păuleni Ciuc, Harghita County, Romania /Raport preliminar asupra cercetărilor cu GIS (sisteme de informații geografice) la situl Păuleni-Ciuc, județul Harghita, România Arheometrie 413-427 engleză
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ CONSTANTIN, Cătălin (autor), ȘTEFAN, Dan (autor), ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Păuleni Ciuc Ciomortan "Dâmbul Cetății" , jud. Harghita Arheometrie 427-437 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ MAXIM, Zoia (autor), VOICA, Cezara (autor) Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmente ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania Arheometrie 437-447 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ CIOBANU, Doina (autor) Sarea, aliment, conservant și hrană ritualică Etnografie 447-451 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUCUR, Nicolae (autor) Colecțiile de cahle din muzeele harghitene Etnografie 451-467 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ DOBREANU, Doina (autor) Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuna Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic, despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior, în prima jumătate a secolului al XX-lea Etnografie 467-471 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ MARC, Dorel (autor) Izvoare etnografice surprinse în conscripții urbariale de la 1785. Ocupațiile și veniturile ( Beneficia ) satelor de pe Mureșul Superior și Valea Gurghiului, comitatul Turda Etnografie 467-471 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ DEAK, Andrea (autor), FELEA, Cristina (autor) Proiectul de educație muzeală „Rainbow. Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi” EDUCAŢIE MUZEALĂ 485-511 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Dan (autor), CÂRLĂNESCU, Alexandra (autor) „Oamenii Sării” . Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud – 2010 EDUCAŢIE MUZEALĂ 511-523 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BRIEWIG, Björn (autor), BUZEA, Dan (autor), CÂRLĂNESCU, Alexandra (autor), DEAK, Andrea (autor) Tabăra de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita, 09-30 august 2009 / The Experimental Archaeological Camp from Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita, 09-30 august 2009 EDUCAŢIE MUZEALĂ 523-539 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Maria Anca (autor), MOCANU IRIMIȚĂ, Corina (autor) „Micii Muzeografi” EDUCAŢIE MUZEALĂ 539-543 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ KOVACS, Adela (autor) P.F. BIEHL, Y. YA RASSAMAKIN. Import and Imitation in Archaeology ,Schriften des Zentrums Für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler, Beier&Beran, Langenweiβbach, 2008 RECENZII 543-549 germană
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ ENEA, Sergiu (autor) GEORGE BODI , Hoisești, La pod. O așezare cucuteniană pe valea Bahluiului , Iași, 2010 RECENZII 549-553 română
2010 ANGVSTIA, nr. 14, seria ARHEOLOGIE-ARHEOMETRIE-ETNOGRAFIE-EDUCAȚIE MUZEALĂ BUZEA, Dan (autor), DEAK, Andrea (autor) Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni în perioada 2009–2010 CRONICA ACTIVITĂŢII 553 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII IGNAT, Ioan (autor) Plastica antropomorfă cucuteniană inedită de la Dumeni-Dealul Coropcaru, com George Enescu, jud. Botoșani 39-44 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan (autor) Primii tumili ai Bucovinei. Cercetările de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX din zona Horodnic de Jos (jud. Suceava) 75-88 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII DIACONU, Vasile (autor) Un nou sit arheologic din epoca bronzului descoperit la Țolici (com. Petricani, județul Neamț) 89-98 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Așezări dacice descoperite în județul Neamț prin periegheze arheologice 99-132 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OGUY, Alexandr (autor) Circulația monetară și descoperiri de monede în anii 1300-1430 în Nordul ucovinei 133-144 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII ANDRONIC, Mugur (autor) Vornicul Simion Tăutul, un vrednic descendent al celebtului logofăz de epoca ștefaniană (I) 165-170 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PETRARU, Marius (autor) Bukovina, the Switzerland of Eastern Europe 171-207 engleză
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PUIU, Adrian (autor) O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HRENCIUC, Daniel (autor) Între "vulturul alb" și "steaua roșie": războiul polono-sovietic (25 aprilie 1920 - 10 octombrie 1920) și poziția guvernelor României Mari 231-244 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Conspirația ucrainiană în Nordul Bucovinei (1941-1944). Documente 245-272 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu (autor) Traian Brăileanu, între Dumnezeu și neam (n. 1882 Bilca, jud. Suceava - d. 1947, Aiud) 273-296 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Documente istorice inedite din fondul memorial Simion Florea Marian 297-302 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OPRIȘ, Ioan (autor) O pagină de istorie a Societății Corale Ciprian Porumbescu 303-309 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Laptele-cîinelui, un capitol inedit din Botanica lui Simion Florea Marian 311-318 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CÎRLAN, Nicolae (autor) Teodor Bălan, colaborator al Muzeului din Suceava 319-320 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII ICHIM, Eugen (autor) Generalul Adrian Petruc 325-328 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VARTOLOMEI, Paula (autor) Degradări ale picturii murale datorate umidității de capilaritate - Biserica Sfîntul Gheorghe a Mănăstirii "Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava 329-336 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan (autor) Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Colecția Ferenc Floth - Kacso Carol 337-338 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NICULICĂ, Bogdan (autor) Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesselenyi-Teleki, Aszodi și descoperiri izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 339-340 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George (autor) Săbăoani, Monografie arheologică. Vol II . Ursachi Vasile 341-344 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MALEȘ, Ancuța (autor) Biserica Sfîntul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava - Prima catedrală mitropolitană a Moldovei - Mareș Ion 345-352 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CERNICA, Doina (autor) Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 353-355 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII GIURCĂ, Gheorghe (autor) Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 357-361 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TIȘE, Alin (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia (autor) În amintirea d-nei dr. Maria Bucșe 15-17 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia (autor) Din activitatea lui Valer Butură la Muzeul Etnografic al Transilvaniei 18-26 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ERETESCU, Constantin (autor) John V. Murra. Un antropolog american cu trecut românesc 27-34 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Un neîntrecut exeget al artei și arhitecturii populare (In memoriam Paul Petrescu - 1921-2009) 33-36 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GODEA, Ioan (autor) "Revoluția" arhitecturii satului în secolul al XVIII-lea în Transilvania. Primele inițiative de urbanism din România 39-81 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COTTON, Bernard (autor) The flower of saxon painted furniture. Where is it now? Am interim report. November 2010 82-94 engleză
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan (autor) Instrumentar pastoral tradițional utilizat în nord-vestul Transilvaniei 95-122 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla (autor) Asociații pastorale în satul Mera, zona Călata (Kalotaszeg) 123-134 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GARMIER JEAN, Francois (autor) De l'utilite des archives dans la recherche ethnologique. Un exemple francois; le village de potiers de Drace.les.Olieres au 18e siecle 135-161 franceză
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta (autor) Ceramica de Baia Mare - categorii funcționale - 162-169 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Instrumente muzicale arhaice din Țara Lăpușului 170-184 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel (autor) Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Principii coreografice, modalități compoziționale și forme coreografice în dansurile călușerești don loc. Boșorod. Jud. Hunedoara 203-228 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SÎNTIUAN, Mioara (autor) Actualitatea metafizică a icoanei 229-235 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela (autor) Norme de conduită, atitudini prohibitive și preventive legate de naștere în zona etnografică Sălaj 236-247 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela (autor) Atitudini generate de proximitatea morții în zona etnografică Sălaj 248-261 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CERNAT, Silvia (autor) Evreii - comunitate fatidică misterioasă și popor al cuvîntului 262-268 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Tipologia și simbolismul ornamenticii porților monumentale 271-285 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BERINDEI, Cosmina (autor) Note pentru o introducere în antropologia riscului 286-292 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLORIAN, Andrei (autor) Omul, model al lumii sale obiectuale. Omul-Vas, Vasul-Om, Omul-Obiect, imagini cu dublă lectură 293-306 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Din istoria muzeului etnografic al Transilvaniei (Colecții, colecționari, sisteme de evidență) 311-327 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca (autor), STOICA, Flavia (autor) Prezentare expozițională "primul și ultimul rit de trecere: nașterea și moartea" 328-335 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia (autor) Etnoarheologia la ceas aniversar (1991-2010) 339-351 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Constantin (autor) Magia spațiului familial antic 352-358 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Obiceiuri nupțiale din Moldova. Tipologie și corpus de texte - Ciubotaru S. 358-459 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia (autor) Gospodării cucuteniene la Trușești 359-362 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAMIAN, Voichița (autor) Focul și semnificațiile - căldură, lumină, magie 363-369 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAN, Sanda (autor) Habitat - arhitectură - simbol: origini și dăinuiri 370-380 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUS, Claudia (autor), RUS, Dumitru (autor), SECHEL, Ovidiu (autor) Poarta maramureșeană - semnificații și simboluri 383-389 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BENKARA, Dana (autor) Aplicarea măsurilor de profilaxie și combatere a insectelor care deteriorează obiectele muzeale din lînă și blană în cadrul colecțiilor Muzeului Etmografic al Transilvaniei 395-406 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TEODOR, Daniela (autor) Restaurarea unui candelabru din biserica din Cizer, județul Sălaj 407-411 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura (autor) Metode fizico-chimie de expertizare a operelor de artă 412-423 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei JURAVLE, Maria (autor) Restaurarea icoanei "Maica Domnului cu Pruncul" 424-437 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCENCO, Malvine (autor) Selecția efectului foiței de aur 438-442 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BUTNARIU, Ioan (autor) Ladă de zestre pictată. Problematica consolidării și conservării 443-448 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ERETESCU, Constantin (autor) Miscellanea ethnologica - Datcu I. 451-455 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCANU, Augustin (autor) Miscellanea ethnologica - Datcu I. 455-456 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Botanica poporană română . Vol. I (A-F) - Marian Simion Florea 456-458 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Monografia unei comune din Banat - Topolovăți Mare - Boldureanu I. 460-461 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Ritualuri agrare românești II. Orațiile după colind în spațiul intracarpatic - Cuceu I.,Cuceu Maria 461-462 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Raposodia epistolară. Scrisori promite și trimise de Anton Golopenția (1932-1940) - Cristescu-Golopențis Ștefania 462-463 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Romania occidentalis. Romania orientalis 463-465 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Crîmpeie din Cartea străduinței - Brătulescu Monica 466-468 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Etnomuzicologul Ilarion Cocișiu în vîltoasrea destinului. Biografie, jurnal, studii, corespondență - Togan Gherasim 468-469 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie Cuprins 3-7 română, engleză
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CANTACUZINO, Gheorghe (autor) În căutarea urmelor reședinței domnești de la Câmpulung Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 9-20 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Basarab I și Vladislav I la Argeș - Mărturii din biserica domnească "Sf. Nicolae" I. Data executării grafitului cu știrea morții lui Bararab I. - 2. Din nou despre Vlaicu Vodă - Ctitor și donator la Athos Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 21-43 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) De la rezidențele domnești la capitala Țării Românești (secolele XIV-XVIII) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 43-48 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Problema apărării capitalei în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân: Bătălia de la Rovine Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 49-56 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie IRIMIA, Viorel (autor) Contribuția soților Eugenia și Vasile Neamțu la studierea genezei orașului și a curților domnești din Moldova medievală Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 57-63 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie APETREI, Cristian (autor) Tipologia locuințelor domnești din secolele XIV-XVI. Câteva considerații cu caracter preliminar Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 65-86 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Un mare negustor din Curtea de Argeș la cumpăna veacurilor XV-XVI Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 87-91 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Viața cotidiană la curtea principelui Petru Cercel (1583-1585) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 93-108 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DIACONESCU, Petru (autor), NĂSTASE, Mahai-Claudiu (autor), OLTEANU, Gheorghe (autor), PETRICĂ, Florin (autor) Curtea domnească din Târgoviște. Cercetări arheologice 2008-2010 Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 109-131 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie RADU, Măriuca (autor) Țara Românească și Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (1458-1596) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 133-137 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Câteva precizări referitoare la casa beilicului din București (sec. XVII-XIX) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 139-142 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) ‛̃Ηλις - Despre o mai veche dispută istorioagrafică și implicațiile sale argeșene Arheologie 143-146 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Cercetările arheologice de la vechea biserică din satul Zidurile, comuna Mozăceni, județul Argeș Arheologie 147-154 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Remember. O diversiune în istoriografie sau oste de țară și mercenari în "bătălia pentru Rovine". Precizări și mărturii din anii 1986-1988 Istorie medievală 155-175 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Cu privire la genalogia unui însemnat boier muntean din veacul al XV-lea Istorie medievală 177-181 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie PĂDURARU, Marius (autor) Din istoricul schitului Bascovele, județul Argeș Istorie medievală 183-191 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Curtea de Argeș - Evoluția ansamblului Istorie medievală 193-206 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DEJAN, Octavian (autor) Proprietatea rurală în România, respectiv în satele comunei Cepari, județul Argeș, din evul mediu până în ajunul celui de Al Doilea Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 207-224 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Acțiuni edilitare în Piteștii anilor 1835-1836 Istorie Modernă şi Contemporană 225-230 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie UNGUREANU, George (autor) Începuturile armei tancuri în România Istorie Modernă şi Contemporană 231-242 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor) Concepția înaltului comandament român privind situația de la frontiera de est (1919-1939) Istorie Modernă şi Contemporană 243-248 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CHISTOL, Aurelian (autor) Relații româno-poloneze în timpul guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) Istorie Modernă şi Contemporană 249-254 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NIȚU, Ionela (autor), PINTILIE, Dan (autor) Din amintirile Elenei Perticari-Davila despre regele Carol I (1911-1915) istoria culturii, personalităţi 255-260 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie PETRESCU, Radu (autor) Intelectuali argeșeni și mușceleni la Vălenii de Munte istoria culturii, personalităţi 261-276 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la biografia pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna istoria culturii, personalităţi 277-281 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NIȚU, Ionela (autor) Alexandru Balintescu personalitate de seamă a arhivisticii românești istoria culturii, personalităţi 283-288 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie DEJAN, Octavian (autor) Activitatea culturală în anii 1936-1940 în Basarabia a studentului la teologie Constantin Dejan istoria culturii, personalităţi 289-304 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie ROBEA, Mihail (autor) Snoava populară în nord-vestul Munteniei istoria culturii, personalităţi 305-314 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NEAGU, Doru (autor) Din istoricul drapelului național istoria culturii, personalităţi 315- română
2010 Arheologia Moldovei, 2010 Cuprins 3-5 română
2010 Banatica, 20-1 RADU, Adriana (autor) Descoperiri de plastică neolitică în Banat .9-29 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian (autor), IAROSLAVSKI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2010 Banatica, 20-1 DIETRICH, Oliver (autor) Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, "La Pîrîuț". Einige gedanken zum gwebrauch frzher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur 49-64 germană
2010 Banatica, 20-1 SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Considerații privind terminologia utilizată în definirea culturii Cruceni-Velegis 65-127 română
2010 Banatica, 20-1 SAVA, Victor (autor) Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 RANCU, Dacian (autor) Unelte agricole romane din sud-vestul Daciei 171-197 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU FLAVIUS, Petru (autor) Archaelogical rescue excavations on the south slope of Chilli Hill in Vărădia Village, Caraș-Severin County 223-236 engleză
2010 Banatica, 20-1 BĂLĂRIE, Andrei (autor) Turnurile-locuință de la Svinița 237-254 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru (autor) Mînăstirea Baziaș - Un monument medieval din clisura Dunării 255-292 română
2010 Banatica, 20-1 SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Locuirea de tip Cruceni-Belegis de la Cruceni-Modosi Ut (jud. Timiș). Sondajele arheologice din anii 1997 și 1999 293-306 română
2010 Banatica, 20-1 MĂRUIA, Liviu (autor), MICLE, Dorel (autor) Raport de activitate știinșifică efectuată în cadrul platformei de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei sistematice - Arheotim 307-320 română
2010 Banatica, 20-1 ZANCU, Melania (autor) Proiectul "Cetățile medievale - un patrimoniu cultural european" 321-330 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru (autor) Tracii și vecinii lor în Antichitate 331-333 română
2010 Banatica, 20-1 SECULICI, Bogdan (autor) Arta minoră medievală din Banat - Țeicu Dumitru 334-336 română
2010 Banatica, 20-1 RANCU, Dacian (autor) Vasalia Medievalia - Rădulescu Gabriela, Gaiu Corneliu 337-338 română
2010 Banatica, 20-2 COSTEA, Ionuț (autor) Laudatio - Profesorului Doru Radosav .9-14 română
2010 Banatica, 20-2 RADOSAV, Doru (autor) Profesorul universitar Dr. Doru Radosav. Bibliografie selectivă 15-19 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Livia (autor) La famille Danfy de Duboz 21-47 franceză
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2010 Banatica, 20-2 PETROVICS, Istvan (autor) John Hunyadi defender of the southern borders of the medieval kingdom of Hungary 63-75 engleză
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia (autor) Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
2010 Banatica, 20-2 SIMON, Alexandru (autor) Vlahii din imperiul otoman și politica valahă a regatului ungar 97-107 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Adrian (autor) Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
2010 Banatica, 20-2 ARDELEAN, Florin (autor) Oastea portală în Transilvania princiară (1542-1653) 157-175 română
2010 Banatica, 20-2 SZEGEDI, Edit (autor) Zwischen sprachen und kulturen: die sachsische nation im nachreformatorischen klausenburg (16-17. Jh). Uberlegungen zur vormodernen nationalen identitat 177-193 germană
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin (autor) O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 OARCEA, Felicia (autor) Statutul socio-profesional al învățătorului din școlile confesionale românești (1867-1918). Atitudini, mentalități. Raporturi socio-profesionale 225-243 română
2010 Banatica, 20-2 DUMITRESCU, Angela (autor) Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
2010 Banatica, 20-2 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
2010 Banatica, 20-2 RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
2010 Banatica, 20-2 TABAN, Mircea (autor) La collection du port populaire de Chizătău (department de Timiș) 307-325 franceză
2010 Banatica, 20-2 VARGA, Emil (autor) Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) - Mureșan Florina 327-329 română
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia (autor) Silviu Dragomir și dosarul Diplomației cavalerilor ioaniți - Pop Ioan-Aurel, Șipoș Sorin 330-334 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Livia (autor) Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim M. 335-336 română
2010 Banatica, 20-2 MADLY, Lorand (autor) Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea (autor) Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru (autor) Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru (autor) Episcopul Mirin Cristea (1910-1918). Pastorale, ordine, circulare și corespondență administrativă - Mic Lucian 347-349 română
2010 Banatica, 20-2 ALBERT, Carmen (autor) Românii din Voivodina - Măran Mircea 350-352 română
2010 Biblioteca Istro-Pontica, 5, seria patrimoniu BAUMANN, Victor (autor) Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 242 română
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV DIACONU, Vasile (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice 164 română
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIV MUNTEANU, Roxana (autor) Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali 350 română
2010 Biharea, 2010 Cuprins 2 română
2010 Biharea, 2010 CHIRIAC, Aurel (autor) O reverență față de Elena Gabriela Crișan 7-8 română
2010 Biharea, 2010 TODINCĂ, Vasile (autor) Nunta în satul tradițional din Țara Beiușului I. Etnografie 9-22 română
2010 Biharea, 2010 CIOMAGA, Raluca (autor) Arhitectura bihoreană a secolului al XVIII-lea. Construcții rurale de pe domeniile feudale din Bihor I. Etnografie 23-40 română
2010 Biharea, 2010 GOMAN, Ioan (autor) Demersuri de valorificare a resurselor naturale din Crișana în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Manufacturi domeniale și inițiative țărănești I. Etnografie 41-86 română
2010 Biharea, 2010 ȚĂRĂU, Melania (autor) Evidența gospodăriilor tradiționale țărănești din localitățile comunei Pomezeu (jud. Bihor) I. Etnografie 87-106 română
2010 Biharea, 2010