Criterii căutate

  • An de publicare: 2010

Sumarul căutării

  • 2321 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Piese din vechea colecție a nuzeului județean Botoșani, de la Corlăteni, județul Botoșani 17-24 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MELNICIUC, Aurel (autor) Ceramica de tip Cucuteni C din Așezările de fază A-B a culturii Cucuteni din județul Botoșani 25-42 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Cine au fost "Barbarii" din Cîmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.) 43-51 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX HRIBAN, Cătălin (autor) Topografia orașului medieval moldovenesc: probleme teoretice și metodologice 61-78 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PÎNZAR, Alexandru (autor) Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BOTEZATU, Daniel (autor) Hotarul tîrgului Botoșani 84-93 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) - II 94-103 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MEDIAN, Gheorghe (autor) Edificii reprezentative ale Botoșanilor: Palatul administrativ 104-111 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX VIERU, Nicoleta (autor), VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (II) 112-124 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CARANFILOV, Bogdan (autor) Geneza identității naționale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 127-137 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 138-145 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CORNACI, Mihai (autor) O dedicație a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 - Bruxelles 1924) 188-191 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CERVATIUC, Ștefan (autor) Reviste bucovinene și sucevene din biblioteca documentară a serviciului județean Botoșani al arhivelor naționale din Romania 192-195 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PĂTRAȘ, Cristinel (autor) Un episod controversat din istoria transportului public din România: "Afacerea Tramvaiul" (1909-1912) 196-201 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BALANOVICI, Sergiu (autor) Decembrie 1917: trupe ruse bolșevizate amenință Botoșanii 202-210 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHAI, Ioan (autor) Fragmente din activitatea instituțiilor de îndrumare și control ale învățămîntului botoșănean în anii 1918-1948 213-217 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MANOLE, Gică (autor) Nazismul reflectat în paginile revistei Viața Românească, anii 1929-1933 218-227 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BAROI, Lidia (autor) Unele aspecte privind acțiunile organizațiilor evreiești internaționale împotriva guvernului Goga-Cuza - (II) 228-234 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHALACHE, Ion (autor) Însemnări memorialistice (III) 235-243 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Agricultura României (1958-1968) 244-258 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Muzeul județean Botoșani în expozițiile internaționale de la New York, Oxford și Atena 272-275 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Botoșani: invitație la festivalul Tamisei (Londra) 276-289 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX APARASCHIVEI, Constantin (autor) Considerații cu privire la restaurarea unei amfore aparținînd culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoșani. Punct: Pod Ibăneasa 290-302 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BEJENARU, Ionel (autor) Paul Șadurschi (1933-2010) Directorul sau omul de lîngă noi- gîndurile unui fost subaltern 311-312 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010) 313-314 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica Cuprins 3-6 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GALL, Erwin (autor) Analiza preliminară a necropolei „din jurul bisericii” de la Dăbâca - incinta a IV-a. Câteva idei despre termenul de cimitir „din jurul bisericii” Studii 9-50 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica VIZAUER, Victor (autor) Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIII-lea (opinii introductive) Studii 51-60 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin (autor) Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani [1332-1337] cu referire la Transilvania Studii 61-79 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CÎMPEANU, Liviu (autor) De la comitat la scaun principal. Evoluția admistrativ-juridică a Sibiului și a provinciei aferente în evul mediu Studii 81-90 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SIMON, Alexandru (autor) Rudele otomane de sânge ale Huniazilor Studii 91-99 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica ARDELEAN, Florin (autor) Aspecte privind evoluția domeniului fiscal în principatul autonom al Transilvaniei Studii 101-108 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu (autor) Palatul voievodal din Turda în documente medievale și moderne Studii 109-122 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Biserică, cultură și activitate politică românească în comitatul Cluj în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu de caz: comuna Jucu Studii 123-138 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu (autor) Ecourile revoluției pașoptiste din Transilvania în publicistica franceză (1849-1851) Studii 139-148 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MITU, Melinda (autor) Moștenirea muzeală a lui Teleki Sandor Studii 149-156 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BODALE, Horațiu (autor) The Romanians, the Italians and the national ideal Studii 157-162 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Profesori și bursieri ai Școlii Române de la Roma în epoca interbelică Studii 163-174 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica TOTH, Szilard (autor) Relațiile dintre organizațiile politice ale minorității maghiare, germane și evreiești din România în perioada interbelică Studii 175-181 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LAKATOS, Arthur (autor) Câteva premise privind vizita lui Nixon în Romania Studii 183-200 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GRUIA ANA, Maria (autor) Winged Samson and popular oconography on sixteenth-century Transylvanie Istoria Artei 203-211 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia (autor) Grafică satirică din secolul al XVIII-lea în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. William Hogarth și „Cele patru momente ale zilei” Istoria Artei 213-222 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GOGÎLTAN, Anca (autor) Imaginea țărăncii în pictura românească de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istoria Artei 223-242 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc (autor) Tradiție transilvană în moneda unică de circulație. Moneda poloneză în tezaurele monetare transilvane Numismatică şi medalistică 245-249 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia (autor) Regiozitate barocă: impactul temelor sacre în medalistica central-europeană. Secolele XVII-XVIII Numismatică şi medalistică 251-264 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HAPCA ANCA, Ramona (autor) Ipostaze ale relațiilor politice dintre maramureșeni și bistrițeni în secolul al XVI-lea Miscellanea 267-274 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc (autor) Comerțul cu sare în registrele tricesimale clujene (1599-1637) Miscellanea 275-278 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GHENESCU, Petruța-Mioara (autor) Contribuții la istoria breslelor transilvănene Miscellanea 279-286 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LASZLO, Tuka (autor) Răspândirea farmaciilor în județele din România în funcție de dezvoltarea economică în 1936 Miscellanea 287-291 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu (autor) Dr. Augustin Rațiu - o personalitate marcantă a Turzii persecutată de regimul comunist din România Miscellanea 293-308 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica POP, Adrian (autor) Aspecte din existența Universității "Bolyai" din Cluj în anii '50 Miscellanea 309-317 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MARTIN, Antoniu (autor) Procesul colectivizării agriculturii în comuna Șepreuș Miscellanea 319-322 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CĂLIAN, Livia (autor) Acta Musei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) Acta Mvsei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) 325-387 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica Abrevieri 381-387 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii Cuprins 3-6 română, engleză, franceză, germană
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GLODARENCO OLIMPIU, Manuel (autor), HALIC, Erduan (autor) Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu și Mircea cel Bătrân Istorie Medie 27-33 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii HUȚ, Anca-Daniela (autor) Căsătorie și nuntă "ca spectacol" în familiile boierești din Țara Românescă și Moldova în secolul al XVII-lea Istorie Medie 35-44 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1741-1743 în comitatul Satu Mare Istorie Medie 45-53 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CÎMPEAN, Marius (autor) Câteva considerații privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie până la mijlocul veacului al XVIII-lea Istorie Medie 55-61 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în Revoluția de la 1848-1849 Istorie modernă 65-70 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHEORGHE LAVINIA, Dacia (autor) Personalități mocane în județul Constanța (secolul XIX - începutul secolului XX) Istorie modernă 71-86 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Aspecte cantitative privind epidemia de holeră din 1873 în ținuturile sălăjene Istorie modernă 87-93 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Iulia-Maria (autor) Încercări de federalizare a învățătorilor români (1879-1913) Istorie modernă 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta (autor) Frecvența școlară în orașul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie modernă 101-124 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii VIRAG, Paula (autor) Câteva aspecte privind structura educațională și ocupațională a populației comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX Istorie modernă 125-131 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUREȘAN, Monica (autor) Raportul stat-biserică analizat prin prisma legislației matrimoniale adoptate în Transilvania modernă Istorie modernă 133-142 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUSCA, Ioan (autor) Astra și Sălajul, documente privind activitatea despărțământului Gârbou al Astrei (1886-1918) Istorie modernă 143-186 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina (autor) Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 189-193 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii SCURTU, Costin (autor) Problema înzestrării armatei române în contextul evoluției economico-financiare a țării între 1920-1936 Istorie contemporană 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PĂDUREAN, Corneliu (autor) Familia în timpul regimului comunist Istorie contemporană 209-224 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BORȘA, Sanda (autor) Raportul centru-periferie în implementarea procesului de colectivizare în raionul Cluj (1949-1952) Colectivizarea 227-236 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHERHEȘ, Ilie (autor), TUSLUC, Mihaela-Cristina (autor) Petrova (Maramureșului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat Colectivizarea 237-242 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii FURTOS, Robert (autor) Colectivizarea agriculturii în memoria țăranilor maramureșeni Colectivizarea 243-249 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PETRE, Constantin (autor) Propagandă și dublu discurs în colectivizarea agriculturii. GAG Slobozia-Mîndras - județul Teleorman Colectivizarea 251-359 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin (autor) Situația proprietăților familiei Pop de Băsești până la colectivizarea forțată a agriculturii Colectivizarea 261-269 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin (autor) Aspecte privind aplicarea decretului 83/1949 în Transilvania și starea de spirit a populației Colectivizarea 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana (autor), VELCULESCU, Cătălina (autor) Aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii bisericile sau rămân pustii Istoria Culturii 283-298 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOGDAN, Florin (autor), MIHU, Elena (autor) Carte românească veche în colecțiile reghinene Istoria Culturii 299-303 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DREGHICIU, Doina (autor), MIRCEA, Gabriela (autor) Observații privind două ceasloave fragmentare, cu valoare patrimonială deosebită păstrate la Alba Iulia Istoria Culturii 305-326 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOJAR, Hans-Peter (autor), VELCULESCU, Cătălina (autor) Ignaz von Born și Nicolae Stoica de Hațeg Istoria Culturii 327-346 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana (autor) O scrisoare a lui August Strindberg Istoria Culturii 347-354 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BURGHELE, Camelia (autor) „Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca și cum mi-o fost mie!” - Cercetarea etnografică, de la povestea personală la memoria socială - Etnografie. Artă 357-367 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BEJINARIU, Corina (autor) Contribuții la articularea discursului asupra morții - secolele XVIII-XIX (modelul tradițional-folcloric) Etnografie. Artă 369-377 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel (autor) Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc Etnografie. Artă 379-393 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Interferențe occidentale și bizantine în arta românilor din Transilvania (sec. XIII-XV) Etnografie. Artă 395-410 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARIAN, Adriana (autor) Aspecte din vegetația satului Biușa - județul Sălaj ŞTIINŢELE NATURII 413-420 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Enea Piccolomini și Cruciada Târzie - Mîrza Andreea Varia 421-423 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Interese, competiție și competitori în bazinul vest-pontic (sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XVI) - Mărculeț V. Varia 423-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Evul Mediu românesc. Dicționar biografic - Mărculeț V. Varia 424-426 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți - Mălinaș C. Varia 426-427 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARCU-ISTRATE, Daniela (autor) In memoriam - Alexandru V. Matei (1950-2009) Varia 429-430 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V URSACHI, Vasile (autor) Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț .7-75 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HÂNCEANU, George (autor) Decorurile ceramicii la roată din așezarea dacică de la Roșiorii-Dulcești (jud. Neamț) 76-87 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V VORNIC, Vlad (autor) Morminte răvășite din necropola de tip Sîntana de Mureș:cerjachov de la Brăviceni (R-nul Orhei, Republica Moldova) 88-98 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sîntana de Mureș-Cerneahoc secolul al IV-lea D. Chr. 99-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIUPERCĂ, Bogdan (autor), LICHIARDOPOL, Dan (autor) Un mormînt cu arme de la cumpîna secolelor IV-V P. Chr. Descoperit la Tîrgușoru Vechi 154-165 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CROITORU, Costin (autor) Cercetările arheologice de suprafață de la Șuțești, județul Brăila. Punctul Terasa I 166-181 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIOBOTARU, Paul (autor) Situl arheologic Negrilești, județul Galați 182-190 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V OPAIȚ, Andrei (autor) Imitație heracleană după un cunoscut tip de amforă sinopeană. Amforă de tip "Carrot" 207-211 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HOBANA, Ion (autor) Ion Barbu în căutarea timpului pierdut 212-215 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CREȚU, Nicolae (autor) "Recursul" ficțiunii narative la "scrisori" 216-220 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOAȘA NAZARE, Ruxandra (autor) Corespondența lui George Moroianu - între personalitate și societate 221-224 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CHIRIAC, Laurențiu (autor) Corespondența lui Ștefan cel Mare cu statul papal 225-230 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V COȘEREANU, Ioana (autor) Nicolae Iorga, corespondență 231-233 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOLNAR, Laura (autor) Corespondența lui Ștefan Baciu - mărturie a unui scriitor din exil 234-242 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NĂNESCU, Monica (autor) Din corespondența profesorului chimiști Constantin V. Gheorghiu și Ilie Matei 243-246 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V FLORESCU, Oana (autor) Pagini din corespondența profesorului Petru Poni 247-252 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BUTNARU, Alina (autor) Trei enigme din corespondența scriitorului George Ivașcu 253-257 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NOVAC, Gruia (autor) Reflecțiile unui ciob de oglindă 258-261 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ZELETIN, C. (autor) un sonet inedit al lui George Tutoveanu și o scrisoare inedită a lui Perspesicius 262-266 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BACAL, Svetlana (autor), BUȘMACHIU, Galina (autor), CALESTRU, Livia (autor) Taxonomic composition of insects (Collembola, Copeoptera:Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystewms of the Republic of Moldova 267-275 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V GÎRNEȚ, Mariana (autor) Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din rezervația științifică "Orurul de Jos" din Republica Moldova 276-282 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CRISTEA, V. (autor), CURLIȘCĂ, Angelica (autor), PAPADOPOL, N. (autor) Observații asupra structurii și dimamicii sezoniere ale avifaunei marine ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticului de Sud-Est 283-290 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ARCAN, Viorica (autor) Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin (autor) Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BOTOȘ, Dana (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V CARATA, Cristina (autor) The water shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants 307-313 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IORGULESCU, Adrian (autor) Adecvări categoriale (IV) Editorial 1-2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Mobilitate și perisabilitate Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BALINT, George (autor) Perspective de Armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) PETCULESCU, Valentin (autor) Întâlnire cu ARCHAEUS Festival 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPA, Florinela (autor) Meridian 2009 Festival 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen (autor) Impresii consecutive Festival 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina (autor) Enescu în lume Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ALEXANDRA, Liana (autor) Premiu de compoziție Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Tiberiu Simionescu, o istorie vie a Operetei Interviu 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPESCU, Mariana (autor) Festivalul „I. D. Chirescu” la cea dea XXVIII ediție Festival 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CRĂCIUN, Sebastian (autor) De vorbă cu Leontina Văduva Interviu 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Fascinația jocului Cronici, comentarii 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MOGA, Doina (autor) E cel mai bun și e al nostru Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BRONZETTI, Cornelia (autor) Un mare talent Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DIACONESCU, Tanța (autor) Halou liric, dar nu numai…! Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina (autor) Medalion Dan Voiculescu Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPOVICI, Doru (autor) Orchestra de Cameră Radio Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ȘORBAN, Elena Maria (autor) Festivalul Mozart 2009 Festival 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița (autor) Omagiu Uriașului Recenzie 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MURĂȘAN, Diana (autor) Concursul Național „Paul Constantinescu” Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai (autor) O nouă sală de operă Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Ce am învățat din Liceul de artă și nu e scris în cărți Aniversare 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai (autor) Centenarul unui maestru Maeştri 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) LUNGU, Florian (autor) Diaspora CD Punctul pe j... azz 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana (autor) Albume marca Arșinel Maeştri 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SAVU, Lorena (autor) Pe gheață cu Michael Jackson Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan (autor) „Chica Bomb” - conceptul lui Dan Bălan Ştiri 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BARBU, Sorin (autor) „Rhythm Of The Dance” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Între ani Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana (autor) Sărbători Muzicale la Ateneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IONESCU, Doru (autor) Jurnal cu chitare Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan (autor) Loredana – „Like a Rockstar” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor) Adela Popescu – „Aniela” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor) Andra: 3 X 1 Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MANEA, Dorin (autor) Andreea Bălan  Dragoste și Dumnezeu Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GHERMAN, Marius (autor) Daruri muzicale Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SZABO, Ana-Maria (autor) Talentata Teddy Tinere talente 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIHER, Mihai (autor) Al 6lea„Suflet de stea” Festival 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian (autor) Paul Urmuzescu, patriarhul ironic Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi (autor), ȘIPA, Alexandru (autor) Mondo pop Ştiri 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian (autor) Vedete internaționale, pe... diurnă! Remember 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHELARU, Carmen (autor) Ar fi împlinit 67 de ani! In memoriam 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IORGULESCU, Adrian (autor) Pauza Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DĂNCEANU, Liviu (autor) Semn, însemn, consemn Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BALINT, George (autor) Perspective de armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile (autor) „Paul Constantinescu – în actualitate” Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GIULVEZAN, Ovidiu (autor) Un român la Ankara. În dialog cu muzicianul Bujor Hoinic Interviu 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSMA, Mihai (autor) Tinerețe și măiestrie Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSTEA, Norela Liviana (autor) Daniel Eufrosin, muzică încă, iar și iar... Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CRISTESCU, Constanța (autor) O restituire exemplară Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MOGA, Doina (autor) „Spărgătorul de Nuci” a strălucit ca o nestemată Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile (autor) Moment de sărbătoare Maeştri 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta (autor) LAUDATIO Maeştri 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRANDEȘ, Marcel (autor) Violonista Mihaela Martin si Concertul de Prokofiev Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru (autor) Omagiu lui Ceaikovski Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DONOSE, Vasile (autor) E cel mai bun si e al nostru Tinere talente 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPESCU, Mariana (autor) O viață închinată muzicii corale Maeştri 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRĂȚILĂ NICHIFOR, Ioana (autor) „Turbulences sonores”. A asculta sau a înțelege? Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta (autor) LAURI Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TIMIȘ, Vasile (autor) Musica Viva Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BURA, Corina (autor) Recital de sonate Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru (autor) Omagiu adus muzicii corale românești Cronici, comentarii 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița (autor) Omagiu lui Dinu Niculescu (1909-1963) Remember 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița (autor) Succese românești în Japonia Interviu 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZAFIRI, Mirela (autor) Despre compozitorii timpului nostru Interviu 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) „O COMEDIE FURTUNOASĂ” Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SZABO, Ana-Maria (autor) Eurovision, mon amour Festival 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SMEU, Sebastian (autor) Recoltă muzicală Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZARCĂ, Radu (autor) CEAIKOVSKI și MICHAEL JACKSON Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Prietenii, alături de Lucky Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BANU, Sorin (autor) Raluka Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MIHAI, Anton (autor) Flash Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IONESCU, Doru (autor) ROSU SI NEGRU reloaded Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) Angela Rusu la al 12-lea album Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana (autor) Giulia si Dj Project Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius (autor) Olga Bălan - vedetă în Italia Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Ana Mardare în Germania Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Remember Mihaela Runceanu Remember 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHIHER, Mihai (autor) Mereu tânărul Jula Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Eugen Bertea In memoriam 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius (autor) Portret componistic - Vasile Șeicaru Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian (autor) Descătușarea Remember 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CD-uri nou lansate Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan (autor) Compozitorul Constantin Arvinte, într-o triplă ipostază creatoare la Cluj Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DĂNCEANU, Liviu (autor) Uniunea noastră Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BALINT, George (autor) Perspective de armonizare. III. Constituție universală Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Viorel (autor) Marin Constantin la 85 de ani Aniversare 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DONOSE, Vasile (autor) Aniversare DORU POPOVICI Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen (autor) Cântându-l pe Blaga Cronici, comentarii 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) TUGEARU, Liana (autor) Exil în pământul uitării Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CARABENCIOV, Rafaela (autor) Solidar cu... Muzica Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSTEA, Norela Liviana (autor) Daniela Vlădescu - îngerul de pe umărul meu Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHUȚ, Anca Daniela (autor) Și orgile întineresc… Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) Simfonic Enrique Batiz - Robert Bokor Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) Ceaikovski, Milen Nachev/ Daniel Goiți Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina (autor) 14 ani de succese Aniversare 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ODĂGESCU-ȚUȚUIANU, Irina (autor) „Eminesciana” Cronici, comentarii 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ANDREICA, Oana (autor) O apropiere inedită: J. Brahms – V. Timaru Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina (autor) E cel mai bun și e al nostru Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Mihai (autor) Chopin, la București Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina (autor) De ziua lui, marele compozitor și pianist polonez a fost aniversat, la București, în cadrul Festivalului Internațional Chopin 200 Universitaria 15-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Florian (autor) O lacrimă pentru Kamo Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) PÂRȘU, Elena (autor) Corina Chiriac în rochie de mireasă Cronici, comentarii 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Woodstock... la București Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) VÂRCIOROVAN, Liana (autor) Regrete la Sanremo Festival 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana (autor) Teatrul Tănase la bilanț Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) SZABO, Ana-Maria (autor) Jula și prietenii Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin (autor) Mădălina Manole – come-back Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana (autor) Concert in the Sky Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GHERMAN, Marius (autor) Alina din Craiova Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIHER, Mihai (autor) Superstaruri Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) IONESCU, Doru (autor) Cornel Fugaru și SINCRON… Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Vunk – „DAU ALARMA!” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi (autor) Voiculeț sufletist Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin (autor) Șerban de la Animal X - „Omul Verde” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Daniel (autor) Andreea Bălan în... Musicaluri Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Anda Adam – single, clip, Eurovision Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton (autor) Flash intern Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton (autor) Mondo pop Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian (autor) Lucky, mereu cu zâmbetul pe buze… Remember 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIRIAC, Dan (autor) GIULIA NAHMANY în top Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan (autor) 55 de ani de activitate Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi (autor) Holograf: concerte și single Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin (autor) Dragobertzi Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Jolt Kerestely: „O viață pentru muzică” (2) Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Dan Spătaru: „Raza mea de soare” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Florin Piersic: „Hoinărind printre amintiri” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Angela Rusu: „Trec anii mei...” Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Vasile Șeicaru: „În orașul cu floare de tei” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Direcția 5: „Declarație de dragoste” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Rafael Bobeică: „În lumea mea” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian (autor) Sus, pe vale… Festival 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DĂNCEANU, Liviu (autor) Muzică și viață Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Premiile UCMR pe anul 2009 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre (autor) Dumitru Capoianu și Variațiunile sale Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre (autor) Un nou volum despre Chopin Recenzie 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MOGA, Doina (autor) La Sibiu: Noaptea Walpurgiei (și) o Gală de balet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BRATU, Lava (autor) O enciclopedie a muzicii lăutărești Recenzie 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) NEACȘU, Gheorghe (autor) Un liturghier psaltic inedit Recenzie 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CRISTESCU, Constanța (autor) Chopin comemorat la Ateneul Român Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) La capăt de drum Despărţire 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ZAFIRI, Mirela (autor) Maestrul Dan Mizrahy In memoriam 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) TIMIȘ, Vasile (autor) Un mare maestru al baghetei – Ovidiu Bălan Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Jin Wang la Ateneul Român Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Evenimente muzicale brașovene Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) KOZLOVSKY, Mirela (autor) Rolul profesorului de muzică în corectarea vocii și auzului muzical la copiii distonici Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BURA, Corina (autor) Dana Borșan – Ladislau Petru Horvath Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța (autor) Două secole de nemurire Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BĂDULESCU, Alexandru Ion (autor) Talent, muncă, măiestrie Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) LUNGU, Florian (autor) La Radio Viena. Maraton jazz-istic românesc pe unde Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIRIAC, Dan (autor) „Ziua de mâine” Festival 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ȘIPA, Alexandru (autor) Locomotiva jazz Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CÂRNU, Iulian (autor), SZABO, Ana-Maria (autor) Show mult, muzică puțină Festival 20-21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GHERMAN, Marius (autor) Furtună de șlagăre la „Tănase” Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) La mulți ani, Bianca Sârbu! Aniversare 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MATEI, Gabi (autor) Gala „Premiile Muzicale Radio România Actualități” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIHER, Mihai (autor) Aplauze la Chișinău Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) Campioni în „RHYTHM OF THE DANCE” Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IANCU, Simona (autor) Privind o clipă înapoi Remember 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IONESCU, Doru (autor) MIRCEA FLORIAN, personajul sincretic Remember 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian (autor) Dan Mizrahy Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) HOLENDER, Ioan (autor) Ne-a părăsit Dan Mizrahi Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian (autor) Aurel Manolache Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂSLARU, Margareta (autor) Amintirile Margaretei Pâslaru Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MIHAI, Anton (autor) Flash Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂRȘU, Ștefana (autor) Cântăreții... în aer Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DRĂGHICI, Doru (autor) Antract 25 Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin (autor) Deepcentral în Rusia Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana (autor) COPIII – cel mai exigent public! Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin (autor) „Sexy Love” în Europa Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PANDREA, Yvonne (autor) Muzică și literatură Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Ieșirea din recluziune Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) PETECEL THEODORU, Despina (autor) Fațete ale „muzicii inițiatice” Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SIGHETI, Radu (autor) Premiile... muzicale ale Radio România Cultural 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ȘERBĂNESCU-RĂDULESCU, Lelia (autor) Concert aniversar Nicolae Brânduș Aniversare 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BERA, Adriana (autor) Profesori invitați la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Maeştri 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina (autor) Dans pentru suflet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina (autor) Colaborare româno-sârbă Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSTEA, Norela Liviana (autor) Cartea cu capitole din viață Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SANDU-DEDIU, Valentina (autor) Gheorghe Firca la 75 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța (autor) Clopotele Bucovinei Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COMAN, Lavinia (autor) I-ar fi plăcut și lui Chopin! Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța (autor) George Enescu și muzica lăutarilor români Remember 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Viorel (autor) Ne-a părăsit „Crăiasa folclorului românesc” Despărţire 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina (autor) Alain Pâris și Remus Azoiței Concerte sub... lupă 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) FRANDEȘ, Marcel (autor) Un festin pianistic Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) Festivalul internațional de bandoneon și acordeon Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BUCIU, Dan (autor) Stagiunea corală „Paul Constantinescu” a A.N.C.R. Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Carmen (autor) Concurs de muzică românească Universitaria 14-15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina (autor) CAMERATA REGALĂ Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DONOSE, Vasile (autor) Matei Bucur Mihăescu Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) TODEA, Eugen (autor) Opinii de meloman Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Mihai (autor) Repetabila bucurie - Premiile „A. M.” 18-20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian (autor) Blues Fest, ediția a II-a Punctul pe j... azz 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian (autor) A fost... Peter Herbolzheimer Despărţire 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana (autor) CORINA CHIRIAC a petrecut la „ALLHAMBRA” Ştiri 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GHERMAN, Marius (autor) Premiile „România 2000” Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SĂTMĂREANU, Ioan (autor) Show memorabil Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian (autor) Moșteniri mureșene Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Gala folk „Om Bun” Festival 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi (autor) Park Place Ştiri 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) JINGALA, Mihai (autor) Prematura despărțire Remember 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi (autor) LEYA Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana (autor) Trei premiere și-un turneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IONESCU, Doru (autor) De toate pentru toți Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin (autor) ROLLER SIS pe gheață Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian (autor) Stau na dzua tru livadi… Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IANCU, Simona (autor) Prea frumoasa lună mai Aniversare 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CREANGĂ, Sorina (autor) Teatrul muzical ca teatru total Eseu 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin (autor) Caritabile - Umanitare Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton (autor) Flash intern Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton (autor) Mondo pop Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) VOICAN-GHIOROIU, Marin (autor) Crizantema de argint Cronici, comentarii 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ASMARANDEI, Dinu (autor) Vedete la Cupa „OASIS” VIP&Media Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) DĂNCEANU, Liviu (autor) Fulgurații Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BARCAN, Luiza (autor) Icoane pe portativ Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) ANDREESCU, Horia (autor) Da, muzicii românești Opinii 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai (autor) Oltea Șerban Pârâu răspunde la obiecțiile compozitorilor Interviu 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai (autor) Paris, mon amour Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) ROYAL FASHION Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița (autor) Giulietta Simionato - 100 de ani de operă Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița (autor) Dietrich Fischer-Dieskau la 85 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) SoNoRo o pagină de poveste Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) The MBZ WEB musical compositions have been chosen! Ştiri 9 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel (autor) JOSHUA BELL în mare formă Cronici, comentarii 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel (autor) Sonata a treia, pentru orchestră Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FLOREA, Anca (autor) Montări ciudate și distribuții „mari” la Staatsoper München Cronici, comentarii 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COMAN, Lavinia (autor) Dramaturgie muzicală în opera lui Chopin Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BUCIU, Dan (autor) Marin Constantin aniversat la 85 de ani Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BÂRSAN, Ion (autor) 125 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cuclin Aniversare 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina (autor) Întinerirea Raimondei Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) VELESCU, Octav (autor) Tendințe componistice în muzica anilor '80 conturate de compozitorul Ștefan Niculescu Universitaria 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Florian (autor) Luna festivalurilor Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIHER, Mihai (autor) Istoria șlagărului românesc Festival 24-26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GHERMAN, Marius (autor) Întâlnire de gradul 3 Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana (autor) După 20 de ani Albume, CD-uri, lansări 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STOENESCU-TOLLEA, Mirela (autor) Gala premiilor de jazz pe anul 2009 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SOLOMON, Radu (autor) Marinela Pârvu Albume, CD-uri, lansări 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) URSULESCU, Octavian (autor) Mirabela Dauer Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Vunk... la școală Albume, CD-uri, lansări 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIRIAC, Dan (autor) Symphoenix = explozie, culoare, pasiune Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana (autor) Fuego – „Ce faci astă seară, tu?” Cronici, comentarii 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SZABO, Ana-Maria (autor) Sfidând criza Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STANCIU, Rebeca (autor) „GALA BALETULUI RUS”, încă un succes cu sala plină Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LIBUȚIU, Sandra (autor) Constelație fără egal Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Daniel (autor) Ștefan Bănică - „Super-love” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Imaginea succesului Ştiri 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin (autor) Horia Brenciu invită la vals... SF Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) Protecție muzicală 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) DĂNCEANU, Liviu (autor) De zor derizoriul Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin (autor) Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (Jurnal în zig-zag) Festivalul SIMN 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BALINT, George (autor) Impresii fugitive Festivalul SIMN 5-7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) DAN CLAUDIU VORNICELU nu mai cântă în lumea aceasta Despărţire 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CIOBANU, Maia (autor) Manifest elitist 3 Festivalul SIMN 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) TEODOREANU, Nicolae (autor) Experimente de magie albă/neagră Festivalul SIMN 12, 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRCEV, Elena (autor) Proiecte, colaborări, împliniri Universitaria 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) POPA, Costin (autor) O importantă cercetare istoriografică Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) Remus Manoleanu la Ateneu Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MOGA, Doina (autor) O seară unică, cu Alina Cojocaru Concerte sub... lupă 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel (autor) Fantastica baghetă a lui Christian Badea Concerte sub... lupă 16-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ARZOIU, Ruxandra (autor) Repere de stagiune Concerte sub... lupă 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin (autor) Portret Livia Teodorescu Portret 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ȘIPA, Alexandru (autor) Galele studențești Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) NICOLESCO, Mariana (autor) Darclée în conștiința noilor generații Aniversare 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Octavian (autor) North Sea Jazz - 35 Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai (autor) Divina armonie… Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LIBUȚIU, Sandra (autor) Bravissimo la Nürnberg Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai (autor) Triumful compozitorilor Tinere talente 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan (autor) Anca Badiu „More&More” Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel (autor) Locul 3 la San Remo junior Tinere talente 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) Holograf Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GEORGESCU, Oana (autor) Premieră estivală la Grădina „HERĂSTRĂU” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius (autor) Marina Voica, idol la Chișinău Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan (autor) SISTEM și Depeche Mode Albume, CD-uri, lansări 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BĂDESCU, Roxana (autor) Eric Clapton și Steve Winwood Together live Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius (autor) Bucurie colectivă Aniversare 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ANTON, Mihai (autor) Flash Ştiri 28-29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Florin Silviu (autor) Baladele Dunării - XIV Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BLAGA, Eugen (autor) Gheorghe Zamfir Maeştri 30-31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel (autor) Experimentul Moshi Moshi Albume, CD-uri, lansări 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) Români peste hotare Ştiri 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi (autor) John Puzzle... în culori Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MICLOȘ, Cătălina Margareta (autor) La mulți ani, Angela! Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) IONESCU, Doru (autor) Din toamnă, povești… cu cântec! (I) Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Liviu (autor) Între real și posibil Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) AVAKIAN, Dumitru (autor) VIENA. Finala „Eurovision Young Musicians” Tinere talente 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ZELETIN, D.C. (autor) Recital de vioară – Aron Cavassi Tinere talente 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) TODEA, Eugen (autor) Opinii de meloman Concerte sub... lupă 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Stil Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DIACONESCU, Tanța (autor) Ziua Europei Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MOCIULSCHI, Adrian Leonard (autor) Virtuozii Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Armonii de primăvară Concerte sub... lupă 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Aniversare Concerte sub... lupă 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) GORGĂNEANU, Lucia Crinela (autor) Împliniri Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Rodica (autor) Prietenii muzicii Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina (autor) Concert de muzică veche românească Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MANEA, Carmen (autor) Închiderea stagiunii Filarmonicii din Ploiești În ţară 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) CUDALBU, Grigore (autor) Sărbătoare la Alba-Iulia Aniversare 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Mirajul artei Recenzie 12;15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă,