Criterii căutate

  • An de publicare: 2010

Sumarul căutării

  • 1972 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria Piese din vechea colecție a nuzeului județean Botoșani, de la Corlăteni, județul Botoșani 17-24 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MELNICIUC, Aurel Ceramica de tip Cucuteni C din Așezările de fază A-B a culturii Cucuteni din județul Botoșani 25-42 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CIUCĂLĂU, Daniel Cine au fost "Barbarii" din Cîmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.) 43-51 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX HRIBAN, Cătălin Topografia orașului medieval moldovenesc: probleme teoretice și metodologice 61-78 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PÎNZAR, Alexandru Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BOTEZATU, Daniel Hotarul tîrgului Botoșani 84-93 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX ADĂSCĂLIȚEI, Vasile Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) - II 94-103 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MEDIAN, Gheorghe Edificii reprezentative ale Botoșanilor: Palatul administrativ 104-111 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX VIERU, Nicoleta, VIERU, Paul Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (II) 112-124 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CARANFILOV, Bogdan Geneza identității naționale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 127-137 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DOLOGA, Dorin Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 138-145 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CORNACI, Mihai O dedicație a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 - Bruxelles 1924) 188-191 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CERVATIUC, Ștefan Reviste bucovinene și sucevene din biblioteca documentară a serviciului județean Botoșani al arhivelor naționale din Romania 192-195 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PĂTRAȘ, Cristinel Un episod controversat din istoria transportului public din România: "Afacerea Tramvaiul" (1909-1912) 196-201 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BALANOVICI, Sergiu Decembrie 1917: trupe ruse bolșevizate amenință Botoșanii 202-210 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHAI, Ioan Fragmente din activitatea instituțiilor de îndrumare și control ale învățămîntului botoșănean în anii 1918-1948 213-217 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MANOLE, Gică Nazismul reflectat în paginile revistei Viața Românească, anii 1929-1933 218-227 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BAROI, Lidia Unele aspecte privind acțiunile organizațiilor evreiești internaționale împotriva guvernului Goga-Cuza - (II) 228-234 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice (III) 235-243 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX NECHIFOR, Iulian-Cătălin Agricultura României (1958-1968) 244-258 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PAVEL, Emilia Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria Muzeul județean Botoșani în expozițiile internaționale de la New York, Oxford și Atena 272-275 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BĂLTUȚĂ, Steliana Botoșani: invitație la festivalul Tamisei (Londra) 276-289 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX APARASCHIVEI, Constantin Considerații cu privire la restaurarea unei amfore aparținînd culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoșani. Punct: Pod Ibăneasa 290-302 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BEJENARU, Ionel Paul Șadurschi (1933-2010) Directorul sau omul de lîngă noi- gîndurile unui fost subaltern 311-312 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010) 313-314 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GALL, Erwin Analiza preliminară a necropolei "din jurul bisericii" de la Dăbîca - incinta IV. Cîteva idei despre termenul de cimitir "din jurul bisericii" .9-50 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica VIZAUER, Victor Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIII-lea (opinii introductive) 51-60 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani (1332-1337) cu referire la Transilvania 61-79 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CÎMPEANU, Liviu De la comitat la scaun principal. Evoluția admistrativ-juridică a Sibiului și a provinciei aferente în evul mediu 81-90 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SIMON, Alexandru Rudele otomane de sînge ale Huniazilor 91-99 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica ARDELEAN, Florin Aspecte privind evoluția domeniului fiscal în principatul autonom al Transilvaniei 101-108 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu Palatul voievodal din Turda în documente medivale și moderne 109-122 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica SĂLĂGEAN, Tudor Biserică, cultură și activitate politică românească în comitatul Cluj în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Studiu de caz: comuna Jucu 123-138 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu Ecourile revoluției pașoptiste din Transilvania în publicistica franceză (1849-1851) 139-148 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MITU, Melinda Moștenirea muzeală a lui Teleki Sandor 149-156 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BODALE, Horațiu The romanians, the italians and the national ideal 157-162 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MÎNDRUȚ, Stelian Profesori și bursieri ai școlii române de la Roma în epoca interbelică 163-174 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica TOTH, Szilard Relațiile dintre organizațiile politice ale minorității maghiare, germane și evreiești din România în perioada interbelică 175-181 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LAKATOS, Arthur Cîteva premise privind vizita lui Nixon în Romania 183-200 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Winged Samson and popular oconography on sixteenth-century Transylvanie 203-211 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia Grafică satirică de secol XVIII în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. William Hogarth și "cele patru momente ale zilei" 213-222 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GOGÎLTAN, Anca Imaginea țărîncii în pictura românească de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 223-242 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc Tradiție transilvană în moneda unică de circulație. Moneda poloneză în tezaurele monetare transilvane 245-249 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BONȚA, Claudia Regiozitate barocă: impactul temelor sacre în medalistică central-europeană. Secolele XVII-XVIII 251-264 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HAPCA ANCA, Ramona Ipostaze ale relațiilor politice dintre maramureșeni și bistrițeni în secolul al XVI-lea 267-274 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc Comerțul cu sare în registrele tricesimale clujene (1599-1637) 275-278 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GHENESCU, Petruța-Mioara Contribuții la istoria breslelor transilvănene 279-286 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LASZLO, Tuka Răspîndirea farmaciilor în județele din România în funcție de dezvoltarea economică în 1936 287-291 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GROZA, Horațiu Dr. Augustin Rațiu - o personalitate marcantă a Turtii persecutată de regimul comunist din România 293-308 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica POP, Adrian Aspecte din existența Universității "Bolyai" din Cluj în anii '50 309-317 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica MARTIN, Antoniu Procesul colectivizării agriculturii în comuna Șepreuș 319-322 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CĂLIAN, Livia Acta Musei Napocensis. 45 de ani de activitate editorială (1964-2009) 325-387 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii Cuprins 3-6 română, engleză, franceză, germană
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GLODARENCO OLIMPIU, Manuel, HALIC, Erduan Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu și Mircea cel Bătrân Istorie Medie 27-33 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii HUȚ, Anca-Daniela Căsătorie și nuntă "ca spectacol" în familiile boierești din Țara Românescă și Moldova în secolul al XVII-lea Istorie Medie 35-44 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1741-1743 în comitatul Satu Mare Istorie Medie 45-53 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CÎMPEAN, Marius Câteva considerații privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie până la mijlocul veacului al XVIII-lea Istorie Medie 55-61 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în Revoluția de la 1848-1849 Istorie modernă 65-70 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHEORGHE LAVINIA, Dacia Personalități mocane în județul Constanța (secolul XIX - începutul secolului XX) Istorie modernă 71-86 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan Aspecte cantitative privind epidemia de holeră din 1873 în ținuturile sălăjene Istorie modernă 87-93 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Iulia-Maria Încercări de federalizare a învățătorilor români (1879-1913) Istorie modernă 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OARCEA FELICIA, Aneta Frecvența școlară în orașul Arad la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie modernă 101-124 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii VIRAG, Paula Câteva aspecte privind structura educațională și ocupațională a populației comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX Istorie modernă 125-131 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUREȘAN, Monica Raportul stat-biserică analizat prin prisma legislației matrimoniale adoptate în Transilvania modernă Istorie modernă 133-142 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUSCA, Ioan Astra și Sălajul, documente privind activitatea despărțământului Gârbou al Astrei (1886-1918) Istorie modernă 143-186 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 189-193 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii SCURTU, Costin Problema înzestrării armatei române în contextul evoluției economico-financiare a țării între 1920-1936 Istorie contemporană 195-208 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PĂDUREAN, Corneliu Familia în timpul regimului comunist Istorie contemporană 209-224 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BORȘA, Sanda Raportul centru-periferie în implementarea procesului de colectivizare în raionul Cluj (1949-1952) Colectivizarea 227-236 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHERHEȘ, Ilie, TUSLUC, Mihaela-Cristina Petrova (Maramureșului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat Colectivizarea 237-242 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii FURTOS, Robert Colectivizarea agriculturii în memoria țăranilor maramureșeni Colectivizarea 243-249 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii PETRE, Constantin Propagandă și dublu discurs în colectivizarea agriculturii. GAG Slobozia-Mîndras - județul Teleorman Colectivizarea 251-359 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin Situația proprietăților familiei Pop de Băsești până la colectivizarea forțată a agriculturii Colectivizarea 261-269 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin Aspecte privind aplicarea decretului 83/1949 în Transilvania și starea de spirit a populației Colectivizarea 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana, VELCULESCU, Cătălina Aicea la noi multe primejdii să fac, că ard păgânii bisericile sau rămân pustii Istoria Culturii 283-298 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOGDAN, Florin, MIHU, Elena Carte românească veche în colecțiile reghinene Istoria Culturii 299-303 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DREGHICIU, Doina, MIRCEA, Gabriela Observații privind două ceasloave fragmentare, cu valoare patrimonială deosebită păstrate la Alba Iulia Istoria Culturii 305-326 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOJAR, Hans-Peter, VELCULESCU, Cătălina Ignaz von Born și Nicolae Stoica de Hațeg Istoria Culturii 327-346 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii STĂNCULESCU, Ileana O scrisoare a lui August Strindberg Istoria Culturii 347-354 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BURGHELE, Camelia „Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca și cum mi-o fost mie!” - Cercetarea etnografică, de la povestea personală la memoria socială - Etnografie. Artă 357-367 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BEJINARIU, Corina Contribuții la articularea discursului asupra morții - secolele XVIII-XIX (modelul tradițional-folcloric) Etnografie. Artă 369-377 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc Etnografie. Artă 379-393 română (şi un rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GEORGIȚĂ, Mihai Interferențe occidentale și bizantine în arta românilor din Transilvania (sec. XIII-XV) Etnografie. Artă 395-410 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARIAN, Adriana Aspecte din vegetația satului Biușa - județul Sălaj ŞTIINŢELE NATURII 413-420 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan Enea Piccolomini și Cruciada Târzie - Mîrza Andreea Varia 421-423 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre Interese, competiție și competitori în bazinul vest-pontic (sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XVI) - Mărculeț V. Varia 423-424 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre Evul Mediu românesc. Dicționar biografic - Mărculeț V. Varia 424-426 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți - Mălinaș C. Varia 426-427 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARCU-ISTRATE, Daniela In memoriam - Alexandru V. Matei (1950-2009) Varia 429-430 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V URSACHI, Vasile Necropola din sec.II-III d.Chr. De la - Izvoare - Bahna, jud. Neamț .7-75 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HÂNCEANU, George Decorurile ceramicii la roată din așezarea dacică de la Roșiorii-Dulcești (jud. Neamț) 76-87 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V VORNIC, Vlad Morminte răvășite din necropola de tip Sîntana de Mureș:cerjachov de la Brăviceni (R-nul Orhei, Republica Moldova) 88-98 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NICU, Mircea, ȚAU, Stela Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sîntana de Mureș-Cerneahoc secolul al IV-lea D. Chr. 99-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIUPERCĂ, Bogdan, LICHIARDOPOL, Dan Un mormînt cu arme de la cumpîna secolelor IV-V P. Chr. Descoperit la Tîrgușoru Vechi 154-165 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CROITORU, Costin Cercetările arheologice de suprafață de la Șuțești, județul Brăila. Punctul Terasa I 166-181 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIOBOTARU, Paul Situl arheologic Negrilești, județul Galați 182-190 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V OPAIȚ, Andrei Imitație heracleană după un cunoscut tip de amforă sinopeană. Amforă de tip "Carrot" 207-211 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V HOBANA, Ion Ion Barbu în căutarea timpului pierdut 212-215 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CREȚU, Nicolae "Recursul" ficțiunii narative la "scrisori" 216-220 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOAȘA NAZARE, Ruxandra Corespondența lui George Moroianu - între personalitate și societate 221-224 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CHIRIAC, Laurențiu Corespondența lui Ștefan cel Mare cu statul papal 225-230 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V COȘEREANU, Ioana Nicolae Iorga, corespondență 231-233 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MOLNAR, Laura Corespondența lui Ștefan Baciu - mărturie a unui scriitor din exil 234-242 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NĂNESCU, Monica Din corespondența profesorului chimiști Constantin V. Gheorghiu și Ilie Matei 243-246 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V FLORESCU, Oana Pagini din corespondența profesorului Petru Poni 247-252 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BUTNARU, Alina Trei enigme din corespondența scriitorului George Ivașcu 253-257 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NOVAC, Gruia Reflecțiile unui ciob de oglindă 258-261 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ZELETIN, C. un sonet inedit al lui George Tutoveanu și o scrisoare inedită a lui Perspesicius 262-266 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BACAL, Svetlana, BUȘMACHIU, Galina, CALESTRU, Livia Taxonomic composition of insects (Collembola, Copeoptera:Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystewms of the Republic of Moldova 267-275 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V GÎRNEȚ, Mariana Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din rezervația științifică "Orurul de Jos" din Republica Moldova 276-282 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CRISTEA, V., CURLIȘCĂ, Angelica, PAPADOPOL, N. Observații asupra structurii și dimamicii sezoniere ale avifaunei marine ihtiofage din apele Namibiei/Atlanticului de Sud-Est 283-290 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ARCAN, Viorica Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BOTOȘ, Dana Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V CARATA, Cristina The water shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants 307-313 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IORGULESCU, Adrian Adecvări categoriale (IV) Editorial 1-2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DĂNCEANU, Liviu Mobilitate și perisabilitate Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BALINT, George Perspective de Armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) PETCULESCU, Valentin Întâlnire cu ARCHAEUS Festival 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPA, Florinela Meridian 2009 Festival 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen Impresii consecutive Festival 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina Enescu în lume Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ALEXANDRA, Liana Premiu de compoziție Ştiri 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița Tiberiu Simionescu, o istorie vie a Operetei Interviu 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPESCU, Mariana Festivalul „I. D. Chirescu” la cea dea XXVIII ediție Festival 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CRĂCIUN, Sebastian De vorbă cu Leontina Văduva Interviu 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița Fascinația jocului Cronici, comentarii 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MOGA, Doina E cel mai bun și e al nostru Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BRONZETTI, Cornelia Un mare talent Tinere talente 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) DIACONESCU, Tanța Halou liric, dar nu numai…! Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BURA, Corina Medalion Dan Voiculescu Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) POPOVICI, Doru Orchestra de Cameră Radio Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) ȘORBAN, Elena Maria Festivalul Mozart 2009 Festival 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CIOBANU, Luminița Omagiu Uriașului Recenzie 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MURĂȘAN, Diana Concursul Național „Paul Constantinescu” Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai O nouă sală de operă Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MĂNIUȚ, Petruța Ce am învățat din Liceul de artă și nu e scris în cărți Aniversare 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) COSMA, Mihai Centenarul unui maestru Maeştri 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) LUNGU, Florian Diaspora CD Punctul pe j... azz 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana Albume marca Arșinel Maeştri 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SAVU, Lorena Pe gheață cu Michael Jackson Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan „Chica Bomb” - conceptul lui Dan Bălan Ştiri 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) BARBU, Sorin „Rhythm Of The Dance” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SĂTMĂREANU, Ioan Între ani Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GEORGESCU, Oana Sărbători Muzicale la Ateneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) IONESCU, Doru Jurnal cu chitare Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIRIAC, Dan Loredana – „Like a Rockstar” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi Adela Popescu – „Aniela” Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi Andra: 3 X 1 Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MANEA, Dorin Andreea Bălan  Dragoste și Dumnezeu Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) GHERMAN, Marius Daruri muzicale Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) SZABO, Ana-Maria Talentata Teddy Tinere talente 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CHIHER, Mihai Al 6lea„Suflet de stea” Festival 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian Paul Urmuzescu, patriarhul ironic Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) MATEI, Gabi, ȘIPA, Alexandru Mondo pop Ştiri 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CIII) URSULESCU, Octavian Vedete internaționale, pe... diurnă! Remember 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHELARU, Carmen Ar fi împlinit 67 de ani! In memoriam 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IORGULESCU, Adrian Pauza Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DĂNCEANU, Liviu Semn, însemn, consemn Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BALINT, George Perspective de armonizare (II) Eseu 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile „Paul Constantinescu – în actualitate” Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GIULVEZAN, Ovidiu Un român la Ankara. În dialog cu muzicianul Bujor Hoinic Interviu 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSMA, Mihai Tinerețe și măiestrie Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) COSTEA, Norela Liviana Daniel Eufrosin, muzică încă, iar și iar... Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CRISTESCU, Constanța O restituire exemplară Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MOGA, Doina „Spărgătorul de Nuci” a strălucit ca o nestemată Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TOMESCU, Vasile Moment de sărbătoare Maeştri 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta LAUDATIO Maeştri 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRANDEȘ, Marcel Violonista Mihaela Martin si Concertul de Prokofiev Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru Omagiu lui Ceaikovski Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) DONOSE, Vasile E cel mai bun si e al nostru Tinere talente 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPESCU, Mariana O viață închinată muzicii corale Maeştri 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) FRĂȚILĂ NICHIFOR, Ioana „Turbulences sonores”. A asculta sau a înțelege? Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MARINESCU, Florența Nicoleta LAURI Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) TIMIȘ, Vasile Musica Viva Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BURA, Corina Recital de sonate Universitaria 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) POPOVICI, Doru Omagiu adus muzicii corale românești Cronici, comentarii 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița Omagiu lui Dinu Niculescu (1909-1963) Remember 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CIOBANU, Luminița Succese românești în Japonia Interviu 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZAFIRI, Mirela Despre compozitorii timpului nostru Interviu 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana „O COMEDIE FURTUNOASĂ” Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SZABO, Ana-Maria Eurovision, mon amour Festival 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SMEU, Sebastian Recoltă muzicală Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) ZARCĂ, Radu CEAIKOVSKI și MICHAEL JACKSON Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan Prietenii, alături de Lucky Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) BANU, Sorin Raluka Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) MIHAI, Anton Flash Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) IONESCU, Doru ROSU SI NEGRU reloaded Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana Angela Rusu la al 12-lea album Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GEORGESCU, Oana Giulia si Dj Project Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius Olga Bălan - vedetă în Italia Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) SĂTMĂREANU, Ioan Ana Mardare în Germania Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian Remember Mihaela Runceanu Remember 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CHIHER, Mihai Mereu tânărul Jula Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian Eugen Bertea In memoriam 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) GHERMAN, Marius Portret componistic - Vasile Șeicaru Portret 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) URSULESCU, Octavian Descătușarea Remember 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CD-uri nou lansate Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.2 (CIV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan Compozitorul Constantin Arvinte, într-o triplă ipostază creatoare la Cluj Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DĂNCEANU, Liviu Uniunea noastră Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BALINT, George Perspective de armonizare. III. Constituție universală Eseu 2 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Viorel Marin Constantin la 85 de ani Aniversare 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) DONOSE, Vasile Aniversare DORU POPOVICI Maeştri 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CÂRNECI-CAVASSI, Carmen Cântându-l pe Blaga Cronici, comentarii 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) TUGEARU, Liana Exil în pământul uitării Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CARABENCIOV, Rafaela Solidar cu... Muzica Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSTEA, Norela Liviana Daniela Vlădescu - îngerul de pe umărul meu Recenzie 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHUȚ, Anca Daniela Și orgile întineresc… Cronici, comentarii 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina Simfonic Enrique Batiz - Robert Bokor Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina Ceaikovski, Milen Nachev/ Daniel Goiți Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina 14 ani de succese Aniversare 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ODĂGESCU-ȚUȚUIANU, Irina „Eminesciana” Cronici, comentarii 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) ANDREICA, Oana O apropiere inedită: J. Brahms – V. Timaru Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MOGA, Doina E cel mai bun și e al nostru Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) COSMA, Mihai Chopin, la București Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BURA, Corina De ziua lui, marele compozitor și pianist polonez a fost aniversat, la București, în cadrul Festivalului Internațional Chopin 200 Universitaria 15-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Florian O lacrimă pentru Kamo Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) PÂRȘU, Elena Corina Chiriac în rochie de mireasă Cronici, comentarii 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Florin Silviu Woodstock... la București Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) VÂRCIOROVAN, Liana Regrete la Sanremo Festival 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana Teatrul Tănase la bilanț Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) SZABO, Ana-Maria Jula și prietenii Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin Mădălina Manole – come-back Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GEORGESCU, Oana Concert in the Sky Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) GHERMAN, Marius Alina din Craiova Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIHER, Mihai Superstaruri Tinere talente 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) IONESCU, Doru Cornel Fugaru și SINCRON… Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin Vunk – „DAU ALARMA!” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi Voiculeț sufletist Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MANEA, Dorin Șerban de la Animal X - „Omul Verde” Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) LUNGU, Daniel Andreea Bălan în... Musicaluri Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin Anda Adam – single, clip, Eurovision Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton Flash intern Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MIHAI, Anton Mondo pop Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian Lucky, mereu cu zâmbetul pe buze… Remember 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CHIRIAC, Dan GIULIA NAHMANY în top Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) CĂRĂPĂNCEANU, Ștefan 55 de ani de activitate Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) MATEI, Gabi Holograf: concerte și single Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) BANU, Sorin Dragobertzi Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Jolt Kerestely: „O viață pentru muzică” (2) Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Dan Spătaru: „Raza mea de soare” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Florin Piersic: „Hoinărind printre amintiri” Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Angela Rusu: „Trec anii mei...” Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Vasile Șeicaru: „În orașul cu floare de tei” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Direcția 5: „Declarație de dragoste” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) Rafael Bobeică: „În lumea mea” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.3 (CV) URSULESCU, Octavian Sus, pe vale… Festival 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DĂNCEANU, Liviu Muzică și viață Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Premiile UCMR pe anul 2009 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre Dumitru Capoianu și Variațiunile sale Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CODREANU, Petre Un nou volum despre Chopin Recenzie 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MOGA, Doina La Sibiu: Noaptea Walpurgiei (și) o Gală de balet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BRATU, Lava O enciclopedie a muzicii lăutărești Recenzie 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) NEACȘU, Gheorghe Un liturghier psaltic inedit Recenzie 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CRISTESCU, Constanța Chopin comemorat la Ateneul Român Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) La capăt de drum Despărţire 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ZAFIRI, Mirela Maestrul Dan Mizrahy In memoriam 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) TIMIȘ, Vasile Un mare maestru al baghetei – Ovidiu Bălan Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) Jin Wang la Ateneul Român Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța Evenimente muzicale brașovene Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) KOZLOVSKY, Mirela Rolul profesorului de muzică în corectarea vocii și auzului muzical la copiii distonici Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BURA, Corina Dana Borșan – Ladislau Petru Horvath Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MĂNIUȚ, Petruța Două secole de nemurire Universitaria 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BĂDULESCU, Alexandru Ion Talent, muncă, măiestrie Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) LUNGU, Florian La Radio Viena. Maraton jazz-istic românesc pe unde Punctul pe j... azz 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIRIAC, Dan „Ziua de mâine” Festival 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) ȘIPA, Alexandru Locomotiva jazz Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CÂRNU, Iulian, SZABO, Ana-Maria Show mult, muzică puțină Festival 20-21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GHERMAN, Marius Furtună de șlagăre la „Tănase” Cronici, comentarii 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana La mulți ani, Bianca Sârbu! Aniversare 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MATEI, Gabi Gala „Premiile Muzicale Radio România Actualități” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CHIHER, Mihai Aplauze la Chișinău Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana Campioni în „RHYTHM OF THE DANCE” Cronici, comentarii 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IANCU, Simona Privind o clipă înapoi Remember 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) IONESCU, Doru MIRCEA FLORIAN, personajul sincretic Remember 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian Dan Mizrahy Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) HOLENDER, Ioan Ne-a părăsit Dan Mizrahi Despărţire 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) URSULESCU, Octavian Aurel Manolache Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂSLARU, Margareta Amintirile Margaretei Pâslaru Despărţire 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) MIHAI, Anton Flash Ştiri 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PÂRȘU, Ștefana Cântăreții... în aer Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) DRĂGHICI, Doru Antract 25 Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin Deepcentral în Rusia Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) GEORGESCU, Oana COPIII – cel mai exigent public! Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BANU, Sorin „Sexy Love” în Europa Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) PANDREA, Yvonne Muzică și literatură Cronici, comentarii 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DĂNCEANU, Liviu Ieșirea din recluziune Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) PETECEL THEODORU, Despina Fațete ale „muzicii inițiatice” Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SIGHETI, Radu Premiile... muzicale ale Radio România Cultural 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ȘERBĂNESCU-RĂDULESCU, Lelia Concert aniversar Nicolae Brânduș Aniversare 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BERA, Adriana Profesori invitați la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Maeştri 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina Dans pentru suflet Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina Colaborare româno-sârbă Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSTEA, Norela Liviana Cartea cu capitole din viață Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SANDU-DEDIU, Valentina Gheorghe Firca la 75 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța Clopotele Bucovinei Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COMAN, Lavinia I-ar fi plăcut și lui Chopin! Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CRISTESCU, Constanța George Enescu și muzica lăutarilor români Remember 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Viorel Ne-a părăsit „Crăiasa folclorului românesc” Despărţire 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BURA, Corina Alain Pâris și Remus Azoiței Concerte sub... lupă 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) FRANDEȘ, Marcel Un festin pianistic Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) Festivalul internațional de bandoneon și acordeon Concerte sub... lupă 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) BUCIU, Dan Stagiunea corală „Paul Constantinescu” a A.N.C.R. Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Carmen Concurs de muzică românească Universitaria 14-15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MOGA, Doina CAMERATA REGALĂ Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) DONOSE, Vasile Matei Bucur Mihăescu Tinere talente 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) TODEA, Eugen Opinii de meloman Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) COSMA, Mihai Repetabila bucurie - Premiile „A. M.” 18-20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian Blues Fest, ediția a II-a Punctul pe j... azz 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) LUNGU, Florian A fost... Peter Herbolzheimer Despărţire 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana CORINA CHIRIAC a petrecut la „ALLHAMBRA” Ştiri 22-23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GHERMAN, Marius Premiile „România 2000” Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) SĂTMĂREANU, Ioan Show memorabil Cronici, comentarii 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian Moșteniri mureșene Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Florin Silviu Gala folk „Om Bun” Festival 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi Park Place Ştiri 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) JINGALA, Mihai Prematura despărțire Remember 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MATEI, Gabi LEYA Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) GEORGESCU, Oana Trei premiere și-un turneu Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IONESCU, Doru De toate pentru toți Cronici, comentarii 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin ROLLER SIS pe gheață Ştiri 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) URSULESCU, Octavian Stau na dzua tru livadi… Cronici, comentarii 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) IANCU, Simona Prea frumoasa lună mai Aniversare 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CREANGĂ, Sorina Teatrul muzical ca teatru total Eseu 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MANEA, Dorin Caritabile - Umanitare Ştiri 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton Flash intern Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) MIHAI, Anton Mondo pop Ştiri 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) VOICAN-GHIOROIU, Marin Crizantema de argint Cronici, comentarii 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.5 (CVII) ASMARANDEI, Dinu Vedete la Cupa „OASIS” VIP&Media Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) DĂNCEANU, Liviu Fulgurații Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BARCAN, Luiza Icoane pe portativ Aniversare 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) ANDREESCU, Horia Da, muzicii românești Opinii 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai Oltea Șerban Pârâu răspunde la obiecțiile compozitorilor Interviu 4-5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COSMA, Mihai Paris, mon amour Cronici, comentarii 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina ROYAL FASHION Cronici, comentarii 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița Giulietta Simionato - 100 de ani de operă Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CIOBANU, Luminița Dietrich Fischer-Dieskau la 85 de ani Maeştri 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina SoNoRo o pagină de poveste Concerte sub... lupă 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) The MBZ WEB musical compositions have been chosen! Ştiri 9 engleză
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel JOSHUA BELL în mare formă Cronici, comentarii 10-11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FRANDEȘ, Marcel Sonata a treia, pentru orchestră Concerte sub... lupă 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) FLOREA, Anca Montări ciudate și distribuții „mari” la Staatsoper München Cronici, comentarii 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) COMAN, Lavinia Dramaturgie muzicală în opera lui Chopin Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BUCIU, Dan Marin Constantin aniversat la 85 de ani Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BÂRSAN, Ion 125 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cuclin Aniversare 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MOGA, Doina Întinerirea Raimondei Cronici, comentarii 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) VELESCU, Octav Tendințe componistice în muzica anilor '80 conturate de compozitorul Ștefan Niculescu Universitaria 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Florian Luna festivalurilor Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIHER, Mihai Istoria șlagărului românesc Festival 24-26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GHERMAN, Marius Întâlnire de gradul 3 Ştiri 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana După 20 de ani Albume, CD-uri, lansări 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STOENESCU-TOLLEA, Mirela Gala premiilor de jazz pe anul 2009 28 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SOLOMON, Radu Marinela Pârvu Albume, CD-uri, lansări 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) URSULESCU, Octavian Mirabela Dauer Ştiri 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin Vunk... la școală Albume, CD-uri, lansări 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CHIRIAC, Dan Symphoenix = explozie, culoare, pasiune Cronici, comentarii 30 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) GEORGESCU, Oana Fuego – „Ce faci astă seară, tu?” Cronici, comentarii 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) SZABO, Ana-Maria Sfidând criza Ştiri 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) STANCIU, Rebeca „GALA BALETULUI RUS”, încă un succes cu sala plină Cronici, comentarii 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LIBUȚIU, Sandra Constelație fără egal Cronici, comentarii 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) LUNGU, Daniel Ștefan Bănică - „Super-love” Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin Imaginea succesului Ştiri 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) MANEA, Dorin Horia Brenciu invită la vals... SF Albume, CD-uri, lansări 35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) Protecție muzicală 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) DĂNCEANU, Liviu De zor derizoriul Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (Jurnal în zig-zag) Festivalul SIMN 2-4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BALINT, George Impresii fugitive Festivalul SIMN 5-7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel DAN CLAUDIU VORNICELU nu mai cântă în lumea aceasta Despărţire 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CIOBANU, Maia Manifest elitist 3 Festivalul SIMN 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) TEODOREANU, Nicolae Experimente de magie albă/neagră Festivalul SIMN 12, 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRCEV, Elena Proiecte, colaborări, împliniri Universitaria 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) POPA, Costin O importantă cercetare istoriografică Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel Remus Manoleanu la Ateneu Cronici, comentarii 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MOGA, Doina O seară unică, cu Alina Cojocaru Concerte sub... lupă 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) FRANDEȘ, Marcel Fantastica baghetă a lui Christian Badea Concerte sub... lupă 16-17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ARZOIU, Ruxandra Repere de stagiune Concerte sub... lupă 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) PETCULESCU, Valentin Portret Livia Teodorescu Portret 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ȘIPA, Alexandru Galele studențești Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) NICOLESCO, Mariana Darclée în conștiința noilor generații Aniversare 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Octavian North Sea Jazz - 35 Punctul pe j... azz 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai Divina armonie… Cronici, comentarii 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LIBUȚIU, Sandra Bravissimo la Nürnberg Cronici, comentarii 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIHER, Mihai Triumful compozitorilor Tinere talente 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan Anca Badiu „More&More” Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel Locul 3 la San Remo junior Tinere talente 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi Holograf Albume, CD-uri, lansări 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GEORGESCU, Oana Premieră estivală la Grădina „HERĂSTRĂU” Cronici, comentarii 24 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius Marina Voica, idol la Chișinău Ştiri 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CHIRIAC, Dan SISTEM și Depeche Mode Albume, CD-uri, lansări 25 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BĂDESCU, Roxana Eric Clapton și Steve Winwood Together live Cronici, comentarii 26 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) GHERMAN, Marius Bucurie colectivă Aniversare 27 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) ANTON, Mihai Flash Ştiri 28-29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) URSULESCU, Florin Silviu Baladele Dunării - XIV Cronici, comentarii 29 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) BLAGA, Eugen Gheorghe Zamfir Maeştri 30-31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) LUNGU, Daniel Experimentul Moshi Moshi Albume, CD-uri, lansări 31 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi Români peste hotare Ştiri 32-33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MATEI, Gabi John Puzzle... în culori Albume, CD-uri, lansări 32 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) MICLOȘ, Cătălina Margareta La mulți ani, Angela! Aniversare 33 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) CD-uri Albume, CD-uri, lansări 34-35 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.7 (CIX) IONESCU, Doru Din toamnă, povești… cu cântec! (I) Ştiri 36 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Liviu Între real și posibil Editorial 1 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) AVAKIAN, Dumitru VIENA. Finala „Eurovision Young Musicians” Tinere talente 2-3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ZELETIN, D.C. Recital de vioară – Aron Cavassi Tinere talente 3 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) TODEA, Eugen Opinii de meloman Concerte sub... lupă 4 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina Stil Concerte sub... lupă 5 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DIACONESCU, Tanța Ziua Europei Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MOCIULSCHI, Adrian Leonard Virtuozii Concerte sub... lupă 6 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina Armonii de primăvară Concerte sub... lupă 7 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina Aniversare Concerte sub... lupă 8 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) GORGĂNEANU, Lucia Crinela Împliniri Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) DĂNCEANU, Rodica Prietenii muzicii Competiţii 9 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BURA, Corina Concert de muzică veche românească Concerte sub... lupă 10 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MANEA, Carmen Închiderea stagiunii Filarmonicii din Ploiești În ţară 11 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) CUDALBU, Grigore Sărbătoare la Alba-Iulia Aniversare 12 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ȘTEFĂNESCU, Mircea Mirajul artei Recenzie 12;15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) IAȚEȘEN, Loredana Concert Vox Artis – un eveniment! În ţară 13 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) COMAN, Lavinia Muzică la două piane Universitaria 14 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) BĂDULESCU, Alexandru Ion Ziua muzeelor Universitaria 15 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) IVAN-RONCEA, Ion In memoriam LIANA PASQUALI Despărţire 16 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) FLOREA, Anca Despre operă, cu dragoste În ţară 17 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) VELESCU, Iliana Procesul tematic muzical în viziunea lui Rudolph Réti Universitaria 18 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) ȚIPLEA TEMEȘ, Bianca Români la Sydney Cronici, comentarii 19 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) COSMA, Viorel Albumul „Mareșalului” scenei lirice vieneze Recenzie 20 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) LUNGU, Florian SATU-MARE JAZZ! Punctul pe j... azz 21 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) URSULESCU, Octavian Adio, „fată dragă”! Despărţire 22 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) GEORGESCU, Oana Premieră Estivală la „TĂNASE” Cronici, comentarii 23 română
2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.8 (CX) MATEI, Gabi Concerte: În țară. Peste hotare Cronici, comentarii 24 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie SZENZMIKLOSI, Alexandru, TINCU, Sorin Verbicioara discoveries in Hunedoara .11-21 engleză
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ARDELEANU, Marius, SAVA, Victor Observații asupra unei achiziții a complexului muzeal Arad 23-31 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PROTASE, Dumitru Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru Cărămizile ștampilate ale legiunii XIII Gemina de la Cenad și Sînnicolau Mare 63-67 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Monede barbarizate de secolul al IV-lea, din bronz, din descoperiri izolate în Banat 69-76 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie DOMOCOȘ, Vasile-Bogdan Bijuterii monetare la barbarii din Dacia și Pannonia 77-80 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie OPREANU, Coriolan Medalionul cu maști din tezaurul de la Șimleul Silvaniei (Szilagysomlyo). Precizări iconografice și influențe culturale 81-111 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TĂNASE, Daniela Despre artizanii metalelor în izvoarele scrise din zorii evului mediu 115-121 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Un secol din evoluția unui domeniu feudal al Banatului de Cîmpie: domeniul familiei nobile Danciu de Macedonia 123-134 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Un nobil sîrb în Banatul secolului al XV-lea, Milos Belmuzevic 135-142 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MAGINA, Livia Dreptul de tîrg și procesul de irbanizare. Cazul Felnac 143-148 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ȚIGĂU, Dragoș Studenți din Timișoara la școli și universități europene (1730-1850) 151-171 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie GLĂVAN, Ciprian, MARCOV, Zoran Istoria familiei Nikolics redată într-un document din colecția Muzeului Banatului 173-183 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile O personalitate marcantă a Banatului Lucian Georgevici (1875-1940) 185-192 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie OARCEA, Felicia Dinamica știutorilor de carte în comitatul Arad la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 193-204 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Viziunea lui Atanase Marian Marienescu asupra istoriei vechi a românilor 205-226 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta Augustin Weber (1833-1909) 227-240 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MOSCOVICI, Ionela Banatul în așteptarea pacii. Premisele unei misiuni franceze 241-250 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie DEHELEANU, Adrian Dotarea aeronauticii române în perioada interbelică 251-257 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Activitatea primăriei Timișoara în anul 1933 259-274 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Adunările generale ale regionalei "Astra Bănățeană" (1937-1948) 275-283 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PREDA, Sînziana A doua conflagrație mondială, între document scris și memorial 285-289 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie PĂIUȘAN, Radu Activitatea Uniunii Patrioților în Banat în anul 1944 291-301 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Organizațiile Partidului Național Țărănesc-Maniu din Bihor (1944-1946) 303-325 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu Situația financiar-bancară în județul Severin (1944-1948) (I) 327-344 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie STANCIU, Cezar Jivkov și Dej între prietenie și interese. Relațiile romano-bulgare după al doilea răuboi mondial (1948-1964) 345-353 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie MILIN, Miodrag Sîrbii din România sub imperiul "limnii de len" de la "Iuda" Tito lu "Genialul" Stalin spre jaloanele comunismului autohton 355-364 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie KISS, Hedy Antimise - analiză iconografică 367-377 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-282 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie KAKUCS, Lajos Textile istorice din colecția Muzeului Banatului Timișoara, secolele XVIII-XIX 382-286 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație ILIE, Elena Casa memorială "D.P. Perpessicius" - substanță istorică, memorie , valoare .9-23 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație LUPEȘ, Corneliu Muzeistica rebreniană amenințată de pericolul amputării 25-27 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație RĂZVAN, Radu Patrimoniu cultural: Complexul arhitectural Brebu. Muzeul Casa Domnească Brebu 29-38 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BĂLAN, Zamfir Panait Istrati în corespondența lui Gheorghe Cristescu 41-53 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CONDEI, Cecilia Identite/alterite au croisement de deux perspectives: interculturelle et textuelle (Panait Istrati) 55-66 franceză
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație JIPA, Camelia Vladimir Boantă - cel din urmă cavaler 67-78 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație POPOACĂ-GIURAN, Anca Nicăpetre - A mythical artist 79-86 engleză
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație IAVORSCHI, Gheorghe Date genealogice despre familia colonelului-poet Theodor Șerbănescu 87-127 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație AVRAMESCU, Valeriu Un brăilean de treabă din … Meglenia 129-167 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație RĂDULESCU, Mihai Un ilustru brăilean - Ștefan C. Hepites (1951-1922) 169-177 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CLOȘCĂ, Gabriela In mermoriam: Liviu Mihăilescu ( 6 mai1935- 4 ianuarie 1996) 179-180 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație VOINESCU, Romeo Parcurs 181-222 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel Din documentele familiei Portocală 223-238 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație PORTOCALĂ, Mihai Pentru fiica mea Mona 239-250 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MOȚOC, Radu "Ginta latină" premiul de la Montpellier 251-268 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație LUPEȘ, Corneliu Bucureștii Eminescului 269-278 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MĂNESCU-HOREZU, Constantin Memoria unui ilustru european pe meleagurile plaiului Horezu 279-292 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație TELEANU, Eugenia Cezar Petrescu omul și scriitorul 293-308 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație PAPAZU, Monica Cronica vremurilor și a vieților - Universul Vioricăi Răduță 311-347 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație ILIE, Brîndușa Liviu Mihăilescu: Contribuții la cercetarea etnografică din zona Cîmpiei Brăilei 349-354 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MIHĂILESCU, Liviu Contribuții la cunoașterea unor vechi forme de locuințe din Cîmpia Muntemiei și Dobrogea 355-377 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație DĂBĂRĂ, Doru Ceva despre monopolul asupra tiparului din țările Române (1508-1714) 381-396 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin O construcție rectangulară, cu baza de piatră, descoperită la Măxineni, județul Brăila 397-402 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MOCANU, Emil Evoluția regimului vamal de porto-franco la Brăila (1836-1883) 403-420 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație STOICA, Maria Armenii din Brăila în prima jumătate a secolului al XX-lea 421-463 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație Toader Buculei - Memorialist și publicist - date biobivblioografice - 467-473 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Leonte Moldovan - înflăcărat luptător pentru realizarea idelului național 475-484 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Tînărul "stăpînitor al aerului", Aurel Vlaicu , la Brăila 484-485 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Nae Ionerscu "un Socrate al României" - repere bibliografice 486-492 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader 1912: Concert Enescu la Brăila 486-486 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Anton Dumitriu - o viață închinată omului și adevărului 492-499 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader La mulți ani domnule Carandino 499-502 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Constantin Atanasiu - bătrînul soldat poet 502-504 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Georgeta Crainic - pictor și poet 505-506 română
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație BUCLEI, Toader Radu Perianu - un istoric al Cetății 506-507 română
2010 Analele Buzăului, II PALLY, Filofteia Des preuves archeologiques et documentaires d'Argeș sur la pratiqze des metiers jusqu'a la fin du premier millenaire apres Jesus-Christ .7-54 franceză
2010 Analele Buzăului, II MINUȚ, Adolf Controverse istorice. Lupta de la Valea Albă - 1476 55-73 română
2010 Analele Buzăului, II COSTACHE, Mihaela Ctitoriile ecleziastice ale lui Matei Basarab și Vasile Lupu 75-83 română
2010 Analele Buzăului, II MÎNDRICEL, Ilie Însemnări pe cărți vechi 85-132 română
2010 Analele Buzăului, II GAIȚĂ, Alexandru Cîteva cuvinte despre moșnenii lopătăreni 133-161 română
2010 Analele Buzăului, II GAIȚĂ, Alexandru, STAN, Constantin Episcopul Filotei - luptător unionist 163-183 română
2010 Analele Buzăului, II NICOLESCU, Valeriu Monumente istorice și de arhitectură din fostul județ Rîmnicu Sărat 185-198 română
2010 Analele Buzăului, II STAN, Constantin Părintele Constantin Voicescu și "reeducările" de la Tîrgu Ocna și Aiud (1950; 1960-1964) 199-208 română
2010 Analele Buzăului, II OPREA, Mădălina 5 interviuri cu privire la evenimentele din Decembrie 1989 desfășurate la Buzău 209-293 română
2010 Analele Buzăului, II CIOBANU, Doina Luiza Asavetei artist plastic 295-304 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica Expoziția pictorului Brăduț Covaliu din cadrul secției de artă a Muzeului județean Buzău 305-318 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica Colecția de artă contemporană românească " Bucur și Marieta Chiriac" 319-332 română
2010 Analele Buzăului, II DUMA LUCIA, Maria Tipuri de degradări întîlnite la restairarea covoarelor din colecția Muzeului Județean Buzău 333-339 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală KOVACS, Adela Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithic shrine hearths from south-eastern Europe .11-26 engleză
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda Despre fazele A: ale Grupelor Ariușd și Cucuteni 27-108 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan Vase cu decor floral Descoperite la Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariușd 109-128 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan, KOVACS, Adela Pintadere descoperite la Păuleni-Ciuc "Dîmbul Cetății". Cultura Cucuteni-Ariușd 129-140 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BELDIMAN, Corneliu, STANCS, Diana Date asupra industriei marialelor dure animale aparținînd culturii Cucuteni-Ariușd descoperită în așezarea de la Păuleni-Ciuc - Dîmbul Cetății", jud. Harghita 141-164 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BROWN, A., BRUNNING, Richard, BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, HARDING, Anthony, KOVACS, Adela, MARINESCU, Geirge, WAZNY, Tomasz Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan Experimentul "Troaca" 245-256 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală POPA, Ionel, SEMENIUC, Anca Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate în șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 257-260 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DUMITRESCU, Ionuț, SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MUNTEANU, Roxana Reconsiderarea unei descoperiri funerare: mormîntul de la Poian, jud. Covasna 271-276 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală COSAC, Marian, ION, Rodica, MURĂTORESCU, George, MUSCA, Tiberiu, RADU, Alexandru Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului în Subcarpații de Curbură 277-288 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală SOCACI, Adrian O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistrița-Năsăud) 289-292 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală VULPE, Alexandru Impactul cercetării civilizației geto-dacice asupra societății contemporane 293-298 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală URSACHI, Vasile Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale și spirituale ale dacilor excarpatici 299-317 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală COSTEA, Florea Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani 319-332 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală IOV, Claudiu, ZĂGREANU, Radu Noi monumente sculpturale din zona Porolissum 333-360 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ZĂGREANU, Radu Roman Stonework - Am archaelogical Experiment 361-366 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ARDELEAN, Sorana Locuințele C1 și C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică 367-372 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ARDELEAN, Marius Structura statistică a pieselor de armament descoperite în bazinul Tisei superioare (sec. Ii-III p- Chr.) 373-386 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală OBERLANDER TÎRNOVEANU, Irina Proiecte de arheologie aeriană în România 389-412 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală WHITLOW, Raymond Aerchaelogical Research at Păuleni Ciuc, Harghita County 413-426 engleză
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală CONSTANTIN, Cătălin, ȘTEFAN, Maria-Magdalena, TEFAN, Dan Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Pîuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății", jud. Harghita 427-436 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MAXIM, Zoia, VOICA, Cezara Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmrnte ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania 437-444 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală CIOBANU, Doina Sarea aliment, conservant și hrană rituală 447-450 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUCUR, Nicolae Colecții de cahle din muzeele harghitene 451-466 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DORNEANU, Doina Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuca Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior în prima jumătate a secolului al XX-lea 467-470 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MARC, Dorel Izvoare etnografice surptinse în Conscripția urbarială din 1785. Ocupațiile lu veniturile (Vbeneficia) satelor de pe Mureșul Superior și Valea Gurghiului, comitatul Turda 471-482 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DEAK, Andrea, FELEA, Cristina Proiectul cultural de pedagogie muzeală "Rainbow. Alunecand pe curcubeul cultural ajungem la voi" 485-510 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan, CÎRLĂNESCU, Alexandra Oamenii Sării - Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean - Băile Figa, jud. Bistrița-Năsăud 511-522 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, CÎRLĂNESCU, Alexandra, DEAK, Andrea Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA ANCA, Maria, MOCANU IRIMIȚĂ, Corina "Micii Muzeografi" Delalii din proiect 539-540 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală KOVACS, Adela Import and Imitation in Archeology - Biehl P., Rassamakin Y. 543-549 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală ENEA, Sergiu Hoisești - La pod. O așezare cucuteniană pe Valea Bahluiului - Bodi G. 549-552 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Lucian, DEAK, Andrea Cronica activității MNCR în 2009-2010 553-564 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII IGNAT, Ioan Plastica antropomorfă cucuteniană inedită de la Dumeni-Dealul Coropcaru, com George Enescu, jud. Botoșani 39-44 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan Primii tumili ai Bucovinei. Cercetările de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX din zona Horodnic de Jos (jud. Suceava) 75-88 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII DIACONU, Vasile Un nou sit arheologic din epoca bronzului descoperit la Țolici (com. Petricani, județul Neamț) 89-98 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George Așezări dacice descoperite în județul Neamț prin periegheze arheologice 99-132 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OGUY, Alexandr Circulația monetară și descoperiri de monede în anii 1300-1430 în Nordul ucovinei 133-144 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII ANDRONIC, Mugur Vornicul Simion Tăutul, un vrednic descendent al celebtului logofăz de epoca ștefaniană (I) 165-170 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PETRARU, Marius Bukovina, the Switzerland of Eastern Europe 171-207 engleză
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PUIU, Adrian O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HRENCIUC, Daniel Între "vulturul alb" și "steaua roșie": războiul polono-sovietic (25 aprilie 1920 - 10 octombrie 1920) și poziția guvernelor României Mari 231-244 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Conspirația ucrainiană în Nordul Bucovinei (1941-1944). Documente 245-272 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu Traian Brăileanu, între Dumnezeu și neam (n. 1882 Bilca, jud. Suceava - d. 1947, Aiud) 273-296 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII BRĂDĂȚAN, Aura Documente istorice inedite din fondul memorial Simion Florea Marian 297-302 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII OPRIȘ, Ioan O pagină de istorie a Societății Corale Ciprian Porumbescu 303-309 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII BRĂDĂȚAN, Aura Laptele-cîinelui, un capitol inedit din Botanica lui Simion Florea Marian 311-318 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CÎRLAN, Nicolae Teodor Bălan, colaborator al Muzeului din Suceava 319-320 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII ICHIM, Eugen Generalul Adrian Petruc 325-328 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII VARTOLOMEI, Paula Degradări ale picturii murale datorate umidității de capilaritate - Biserica Sfîntul Gheorghe a Mănăstirii "Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava 329-336 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Colecția Ferenc Floth - Kacso Carol 337-338 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NICULICĂ, Bogdan Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesselenyi-Teleki, Aszodi și descoperiri izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 339-340 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HÂNCEANU, George Săbăoani, Monografie arheologică. Vol II . Ursachi Vasile 341-344 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MALEȘ, Ancuța Biserica Sfîntul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava - Prima catedrală mitropolitană a Moldovei - Mareș Ion 345-352 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII CERNICA, Doina Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 353-355 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII GIURCĂ, Gheorghe Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 357-361 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-12 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia În amintirea d-nei dr. Maria Bucșe 15-17 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Silvia Din activitatea lui Valer Butură la Muzeul Etnografic al Transilvaniei 18-26 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ERETESCU, Constantin John V. Murra. Un antropolog american cu trecut românesc 27-34 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Un neîntrecut exeget al artei și arhitecturii populare (In memoriam Paul Petrescu - 1921-2009) 33-36 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GODEA, Ioan "Revoluția" arhitecturii satului în secolul al XVIII-lea în Transilvania. Primele inițiative de urbanism din România 39-81 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COTTON, Bernard The flower of saxon painted furniture. Where is it now? Am interim report. November 2010 82-94 engleză
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Instrumentar pastoral tradițional utilizat în nord-vestul Transilvaniei 95-122 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Asociații pastorale în satul Mera, zona Călata (Kalotaszeg) 123-134 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GARMIER JEAN, Francois De l'utilite des archives dans la recherche ethnologique. Un exemple francois; le village de potiers de Drace.les.Olieres au 18e siecle 135-161 franceză
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta Ceramica de Baia Mare - categorii funcționale - 162-169 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Instrumente muzicale arhaice din Țara Lăpușului 170-184 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru Principii coreografice, modalități compoziționale și forme coreografice în dansurile călușerești don loc. Boșorod. Jud. Hunedoara 203-228 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei SÎNTIUAN, Mioara Actualitatea metafizică a icoanei 229-235 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela Norme de conduită, atitudini prohibitive și preventive legate de naștere în zona etnografică Sălaj 236-247 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROTARU, Mihaela Atitudini generate de proximitatea morții în zona etnografică Sălaj 248-261 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CERNAT, Silvia Evreii - comunitate fatidică misterioasă și popor al cuvîntului 262-268 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Tipologia și simbolismul ornamenticii porților monumentale 271-285 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BERINDEI, Cosmina Note pentru o introducere în antropologia riscului 286-292 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLORIAN, Andrei Omul, model al lumii sale obiectuale. Omul-Vas, Vasul-Om, Omul-Obiect, imagini cu dublă lectură 293-306 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Din istoria muzeului etnografic al Transilvaniei (Colecții, colecționari, sisteme de evidență) 311-327 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca, STOICA, Flavia Prezentare expozițională "primul și ultimul rit de trecere: nașterea și moartea" 328-335 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia Etnoarheologia la ceas aniversar (1991-2010) 339-351 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei POP, Constantin Magia spațiului familial antic 352-358 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Obiceiuri nupțiale din Moldova. Tipologie și corpus de texte - Ciubotaru S. 358-459 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia Gospodării cucuteniene la Trușești 359-362 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DAMIAN, Voichița Focul și semnificațiile - căldură, lumină, magie 363-369 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAN, Sanda Habitat - arhitectură - simbol: origini și dăinuiri 370-380 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUS, Claudia, RUS, Dumitru, SECHEL, Ovidiu Poarta maramureșeană - semnificații și simboluri 383-389 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BENKARA, Dana Aplicarea măsurilor de profilaxie și combatere a insectelor care deteriorează obiectele muzeale din lînă și blană în cadrul colecțiilor Muzeului Etmografic al Transilvaniei 395-406 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TEODOR, Daniela Restaurarea unui candelabru din biserica din Cizer, județul Sălaj 407-411 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TROȘAN, Laura Metode fizico-chimie de expertizare a operelor de artă 412-423 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei JURAVLE, Maria Restaurarea icoanei "Maica Domnului cu Pruncul" 424-437 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCENCO, Malvine Selecția efectului foiței de aur 438-442 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BUTNARIU, Ioan Ladă de zestre pictată. Problematica consolidării și conservării 443-448 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ERETESCU, Constantin Miscellanea ethnologica - Datcu I. 451-455 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCANU, Augustin Miscellanea ethnologica - Datcu I. 455-456 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Botanica poporană română . Vol. I (A-F) - Marian Simion Florea 456-458 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Monografia unei comune din Banat - Topolovăți Mare - Boldureanu I. 460-461 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Ritualuri agrare românești II. Orațiile după colind în spațiul intracarpatic - Cuceu I.,Cuceu Maria 461-462 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Raposodia epistolară. Scrisori promite și trimise de Anton Golopenția (1932-1940) - Cristescu-Golopențis Ștefania 462-463 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Romania occidentalis. Romania orientalis 463-465 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Crîmpeie din Cartea străduinței - Brătulescu Monica 466-468 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan Etnomuzicologul Ilarion Cocișiu în vîltoasrea destinului. Biografie, jurnal, studii, corespondență - Togan Gherasim 468-469 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie Cuprins 3-7 română, engleză
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe În căutarea urmelor reședinței domnești de la Câmpulung Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 9-20 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Basarab I și Vladislav I la Argeș - Mărturii din biserica domnească "Sf. Nicolae" I. Data executării grafitului cu știrea morții lui Bararab I. - 2. Din nou despre Vlaicu Vodă - Ctitor și donator la Athos Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 21-43 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie VERGATTI, Radu De la rezidențele domnești la capitala Țării Românești (secolele XIV-XVIII) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 43-48 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu Problema apărării capitalei în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân: Bătălia de la Rovine Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 49-56 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie IRIMIA, Viorel Contribuția soților Eugenia și Vasile Neamțu la studierea genezei orașului și a curților domnești din Moldova medievală Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 57-63 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie APETREI, Cristian Tipologia locuințelor domnești din secolele XIV-XVI. Câteva considerații cu caracter preliminar Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 65-86 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie OPREA, Radu Un mare negustor din Curtea de Argeș la cumpăna veacurilor XV-XVI Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 87-91 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie RĂDULESCU, Maria-Venera Viața cotidiană la curtea principelui Petru Cercel (1583-1585) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 93-108 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DIACONESCU, Petru, NĂSTASE, Mahai-Claudiu, OLTEANU, Gheorghe, PETRICĂ, Florin Curtea domnească din Târgoviște. Cercetări arheologice 2008-2010 Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 109-131 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie RADU, Măriuca Țara Românească și Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (1458-1596) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 133-137 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NEAGOE, Claudiu Câteva precizări referitoare la casa beilicului din București (sec. XVII-XIX) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 139-142 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș ‛̃Ηλις - Despre o mai veche dispută istorioagrafică și implicațiile sale argeșene Arheologie 143-146 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la vechea biserică din satul Zidurile, comuna Mozăceni, județul Argeș Arheologie 147-154 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae Remember. O diversiune în istoriografie sau oste de țară și mercenari în "bătălia pentru Rovine". Precizări și mărturii din anii 1986-1988 Istorie medievală 155-175 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie OPREA, Radu Cu privire la genalogia unui însemnat boier muntean din veacul al XV-lea Istorie medievală 177-181 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie PĂDURARU, Marius Din istoricul schitului Bascovele, județul Argeș Istorie medievală 183-191 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Curtea de Argeș - Evoluția ansamblului Istorie medievală 193-206 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DEJAN, Octavian Proprietatea rurală în România, respectiv în satele comunei Cepari, județul Argeș, din evul mediu până în ajunul celui de Al Doilea Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 207-224 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Acțiuni edilitare în Piteștii anilor 1835-1836 Istorie Modernă şi Contemporană 225-230 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie UNGUREANU, George Începuturile armei tancuri în România Istorie Modernă şi Contemporană 231-242 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie POPESCU, Cornel Concepția înaltului comandament român privind situația de la frontiera de est (1919-1939) Istorie Modernă şi Contemporană 243-248 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CHISTOL, Aurelian Relații româno-poloneze în timpul guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) Istorie Modernă şi Contemporană 249-254 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NIȚU, Ionela, PINTILIE, Dan Din amintirile Elenei Perticari-Davila despre regele Carol I (1911-1915) istoria culturii, personalităţi 255-260 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie PETRESCU, Radu Intelectuali argeșeni și mușceleni la Vălenii de Munte istoria culturii, personalităţi 261-276 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Contribuții la biografia pictorului Rudolf Schweitzer-Cumpăna istoria culturii, personalităţi 277-281 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NIȚU, Ionela Alexandru Balintescu personalitate de seamă a arhivisticii românești istoria culturii, personalităţi 283-288 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie DEJAN, Octavian Activitatea culturală în anii 1936-1940 în Basarabia a studentului la teologie Constantin Dejan istoria culturii, personalităţi 289-304 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie ROBEA, Mihail Snoava populară în nord-vestul Munteniei istoria culturii, personalităţi 305-314 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria istorie NEAGU, Doru Din istoricul drapelului național istoria culturii, personalităţi 315- română
2010 Banatica, 20-1 RADU, Adriana Descoperiri de plastică neolitică în Banat .9-29 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian, IAROSLAVSKI, Eugen, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2010 Banatica, 20-1 DIETRICH, Oliver Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, "La Pîrîuț". Einige gedanken zum gwebrauch frzher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur 49-64 germană
2010 Banatica, 20-1 SZENTMIKLOSI, Alexandru Considerații privind terminologia utilizată în definirea culturii Cruceni-Velegis 65-127 română
2010 Banatica, 20-1 SAVA, Victor Restituiri arheologice. Un topor de cupru din colecția Dr. Kasa Antal (Dorobanți, județul Arad) 129-141 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 RANCU, Dacian Unelte agricole romane din sud-vestul Daciei 171-197 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU FLAVIUS, Petru Archaelogical rescue excavations on the south slope of Chilli Hill in Vărădia Village, Caraș-Severin County 223-236 engleză
2010 Banatica, 20-1 BĂLĂRIE, Andrei Turnurile-locuință de la Svinița 237-254 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru Mînăstirea Baziaș - Un monument medieval din clisura Dunării 255-292 română
2010 Banatica, 20-1 SZENTMIKLOSI, Alexandru Locuirea de tip Cruceni-Belegis de la Cruceni-Modosi Ut (jud. Timiș). Sondajele arheologice din anii 1997 și 1999 293-306 română
2010 Banatica, 20-1 MĂRUIA, Liviu, MICLE, Dorel Raport de activitate știinșifică efectuată în cadrul platformei de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei sistematice - Arheotim 307-320 română
2010 Banatica, 20-1 ZANCU, Melania Proiectul "Cetățile medievale - un patrimoniu cultural european" 321-330 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru Tracii și vecinii lor în Antichitate 331-333 română
2010 Banatica, 20-1 SECULICI, Bogdan Arta minoră medievală din Banat - Țeicu Dumitru 334-336 română
2010 Banatica, 20-1 RANCU, Dacian Vasalia Medievalia - Rădulescu Gabriela, Gaiu Corneliu 337-338 română
2010 Banatica, 20-2 COSTEA, Ionuț Laudatio - Profesorului Doru Radosav .9-14 română
2010 Banatica, 20-2 RADOSAV, Doru Profesorul universitar Dr. Doru Radosav. Bibliografie selectivă 15-19 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Livia La famille Danfy de Duboz 21-47 franceză
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2010 Banatica, 20-2 PETROVICS, Istvan John Hunyadi defender of the southern borders of the medieval kingdom of Hungary 63-75 engleză
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
2010 Banatica, 20-2 SIMON, Alexandru Vlahii din imperiul otoman și politica valahă a regatului ungar 97-107 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Adrian Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
2010 Banatica, 20-2 ARDELEAN, Florin Oastea portală în Transilvania princiară (1542-1653) 157-175 română
2010 Banatica, 20-2 SZEGEDI, Edit Zwischen sprachen und kulturen: die sachsische nation im nachreformatorischen klausenburg (16-17. Jh). Uberlegungen zur vormodernen nationalen identitat 177-193 germană
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 OARCEA, Felicia Statutul socio-profesional al învățătorului din școlile confesionale românești (1867-1918). Atitudini, mentalități. Raporturi socio-profesionale 225-243 română
2010 Banatica, 20-2 DUMITRESCU, Angela Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
2010 Banatica, 20-2 NARAI, Eusebiu Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
2010 Banatica, 20-2 RÎMNEANȚU, Vasile Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
2010 Banatica, 20-2 TABAN, Mircea La collection du port populaire de Chizătău (department de Timiș) 307-325 franceză
2010 Banatica, 20-2 VARGA, Emil Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) - Mureșan Florina 327-329 română
2010 Banatica, 20-2 BOLDEA, Ligia Silviu Dragomir și dosarul Diplomației cavalerilor ioaniți - Pop Ioan-Aurel, Șipoș Sorin 330-334 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Livia Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim M. 335-336 română
2010 Banatica, 20-2 MADLY, Lorand Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
2010 Banatica, 20-2 ȚEICU, Dumitru Episcopul Mirin Cristea (1910-1918). Pastorale, ordine, circulare și corespondență administrativă - Mic Lucian 347-349 română
2010 Banatica, 20-2 ALBERT, Carmen Românii din Voivodina - Măran Mircea 350-352 română
2010 Biblioteca Istro-Pontica, 5, seria patrimoniu BAUMANN, Victor Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 242 română
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV DIACONU, Vasile Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice 164 română
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXIV MUNTEANU, Roxana Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali 350 română
2010 Biharea, 2010 Cuprins 2 română
2010 Biharea, 2010 CHIRIAC, Aurel O reverență față de Elena Gabriela Crișan 7-8 română
2010 Biharea, 2010 TODINCĂ, Vasile Nunta în satul tradițional din Țara Beiușului I. Etnografie 9-22 română
2010 Biharea, 2010 CIOMAGA, Raluca Arhitectura bihoreană a secolului al XVIII-lea. Construcții rurale de pe domeniile feudale din Bihor I. Etnografie 23-40 română
2010 Biharea, 2010 GOMAN, Ioan Demersuri de valorificare a resurselor naturale din Crișana în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Manufacturi domeniale și inițiative țărănești I. Etnografie 41-86 română
2010 Biharea, 2010 ȚĂRĂU, Melania Evidența gospodăriilor tradiționale țărănești din localitățile comunei Pomezeu (jud. Bihor) I. Etnografie 87-106 română
2010 Biharea, 2010 APAN, Adrian Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (I) I. Etnografie 107-143 română
2010 Biharea, 2010 ROȘU, Aurel Meșteșugul spătăritului în Țara Zarandului și importanța lui la scară națională I. Etnografie 145-154 română
2010 Biharea, 2010 MARTIN, Ana Școala austriacă de gravură. Lucrări inedite din Colecția Muzeului Țării Crișurilor. Partea I. II. Artă 155-174 română
2010 Biharea, 2010 TAMAS, Alice Câteva piese de artă decorativă universală din sticlă, din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, din colecția secției de artă a muzeului Țării Crișurilor din Oradea II. Artă 175-182 română
2010 Biharea, 2010 CHIFOR, Agata Pictori francezi din colecția Muzeului Țării Crișurilor (sec. XIX-XX) II. Artă 183-197 română
2010 Biharea, 2010 SARCA, Vasile, SZILAGYI MARIA, Ildiko Pregătirea colecției de grafică a Secției de Artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării intr-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (III) Statistica expozițiilor organizate de secția de artă din 2006 pînă în III. Muzeografie 199-205 română
2010 Biharea, 2010 CUCEU, Ion Delani - un sat din Țara Beiușului. Studiu monografic IV. Recenzii 207-209 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 LACA SABIN, Adrian Iuliu Adrian Paul (1930-2009) Omagiu adus unui făuritor de școală .7-10 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 RUSU, Aurelian Istoriografia culturii Lepenski Vir - Schela Cladovei .11-27 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 TEODORESCU, Raluca-Maria Istoricul cercetărilor privind înmormîntările tumulare din Eneoliticul final și epoca bronzului pe teritoriul României 29-52 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SAVA, Victor Săpătura lui Egon Dorner de la Pecica "Cărpmidăria C.A.P. Ogorul", județul Arad. Descoperirile preistorice 53-81 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BARBU, Dorin, NATEA GHEORGHE, Vasile Trei piese de factură celtică din Colecțiile Muzeului Național Brukenthal Muzeul de Istorie Casa Altemberger 83-92 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 EL SUSI, Georgeta Faunal remains from la tene levels at Racoș - Piatra Detunată/"Durduia" (County Brașov) 93-114 engleză
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SONOC, Alexandru O brățară cu monede maghiare revoluționare emise în 1849 din vechea colecție numismatică a muzeului național Brukenthal și semnificația ei cultural-istorică 115-135 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre Fortificațiile medievale de la Tălmăcel și Avrig-Racovița (județul Sibiu) 137-160 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 RUS, Dorin-Ioan Emblems in the funerary imagery on the tombstones of Transylvanian guilds 161-171 engleză
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 FRÎNCU, Raluca Statute ale vecinătăților din Sibiu, secolele XVI-XIX 173-177 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 FRÎNCU, Raluca Semne de înmormîntare ale vecunătăților sibiene din Colecția Muzeului Național Brukenthal 179-190 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 ITTU, Gudrun-Liane Întîlnirile lui Michael von Heydendorff Sen. (1730-1821) cu suveranii habsburgi 1773, 1783, 1786, 1817 191-201 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 TEUCEANU, Radu Țara Românească în viziunea lui Friedrich Wilhelm von Bauer 203-212 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Matrice sigilare din Transilvania secolului al XIX-lea aflate în colecția Muzeului Brukenthal 213-219 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 LUCA, Adrian Digibruk - Proiect de digitizare a revistelor aflate în portofoliul Muzeului Național Brukental Sibiu 221-224 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 HARĂSTĂȘAN, Cecilia Laboratoarele de restaurare-conservarea ale muzeului Național Brukenthal 763-765 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 MUNTEAN, Ioan, POPA, Andrei Detalii ascunse în picturi ale Muzeului Național Brukenthal 767-773 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 FOTA, Maria Abbatis Panormitani comentarea I și Ii Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus) 775-797 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 PASCU, Iulia-Maria Frantz Neuhauser. Tîrg Anual la Sibiu. Probleme de conservare 799-808 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SCHULER, Radu Piesă de mobilier stil Louis-Philippe. Intervenții de restaurare 809-814 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 CRIȘAN, Camelia, SOTELECAN, Carmen, STĂNCULESCU, Simona Steagul primăriei orașului Rîmnicu Vîlcea 815-821 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BARBU, Dorin Expoziție de restaurare 823-827 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BARBU, Dorin, ROMAN, Cristian Sica dacică, grădina castelului - Hunedoara. Restaurare și conservare 829-837 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BOBIC, Călin Restaurarea unui lot de obiecte arheologice de proveniență diferită 839-854 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 STROIA, Ruxandra-Ioana Pantof de copil. Intervenții de restaurare și conservare 855-860 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BEȘLIU, Olga, STROIA, Ruxandra-Ioana Șorțuri de masoni aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal. Tipologie și restaurare 861-890 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 POPESCU, Polixenia Catedrala mitropolitană ortodoxă "Sf. Treime" din Sibiu: investigații fizico-chimice pentru determinarea compoziției unor foițe metalice decorative 891-898 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 POPESCU, Corina Catedrala mitropolitană ortodoxă "Sf. Treime" din Sibiu: investigații fizico-chimice ale picturilor murale 899-905 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 MOROȘAN, Daniela Doi pictori transilvăneni în colecția Brukenthal. Două portrete, un personaj: Anna Maria Hutter von Hurrern. Restaurare, conservare, expoziții 907-914 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BAN, Minodora, SONOC, Alexandru, ȚIPLIC, Dorina Unele observații cu privire la colecția de lucrări în ghips a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 915-934 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 STAICU, Ramona Reorganizarea colecția modern-contemporan în depozitul centralizat al Muzeului de Istorie-Casa Altemberger 935-941 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 GALEA, Silvia Rolul conservatorului pe șantierul arheologic 943-947 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 POP, Saveta-Florica Managementul colecției de obiecte religioase a arhiepiscopiei ortodoxe de Alba Iulia 949-954 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 STOICA, Raluca Colecțiile entomologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu - Aspecte de conservare 955-966 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV THEODORESCU, Răzvan O jumătate de mileniu și o jumătate de veac "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 7-8 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BERINDEI, Dan Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘTEFĂNESCU, Ștefan București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 14-17 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait, RAFAILĂ, Grina-Mihaela Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BULEI, Ion Influența franceză în România și reacția contra ei (1870-1900) "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 33-41 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV OPRIȘ, Ioan Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CONSTANTIN, Gheorghe Ministerul de Interne - imaginea din presă "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 59-66 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ȘERBU, Miliana Plimbare prin București recurs la memorie "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 67-73 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina, GAVRILĂ, Elena, IGNAT, Theodor, MĂGUREANU, Andrei, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PANAIT, Panait, POPESCU, Raluca, TODERAȘ, Meda Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV TEODORESCU, Virgiliu O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IONIȚĂ, Ionel Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union Studii şi articole 151-158 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ANTONESCU, Rodica Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice Studii şi articole 159-172 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BUZILĂ, Ciprian Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOBANU, Ștefan Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895) Studii şi articole 181-194 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812) Studii şi articole 195-197 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CIOTORAN, Gabriel Orașul București în anul 1938 Studii şi articole 198-209 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DOROJAN, Magdalena Ion Câmpineanu și un nume de stradă în București Studii şi articole 210-233 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Principii ale expertizei mobilierului de artă Studii şi articole 234-243 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV GEORGESCU MIHAI, Petru Sculptorul Emil Wilhelm Becker. Aspecte inedite Studii şi articole 244-252 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PILIGRAD NAZEN, Ștefania Imagine (iconografie) și istorie Studii şi articole 253-263 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV VELESCU, Olivier O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985 Studii şi articole 264-279 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZAMANI, Lelia Odinioară, de 1 Mai în București Studii şi articole 280-288 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ZĂNESCU, Ionel Cruci, hotare și bariere în vechiul București Studii şi articole 289-298 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV CONSTANTIN, Gabriel Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV DRĂGAN, Elisabeta Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare) Patrimoniu 305-310 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV FOTEA, Petronela Necesitatea unei fișe de restaurare on line Patrimoniu 311-323 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV IVAN-GHILIA, Liana O bacchantă la București Patrimoniu 324-328 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PELIGRAD NAZEN, Ștefania Icoana Nașterii lui Iisus Hristos Patrimoniu 340-343 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PESANTEZ, Carmen, SANDU, Ana Din arhiva Muzeului Pedagogic Patrimoniu 344-347 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Interior bucureștean de pe Calea Victoriei Patrimoniu 365-378 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV Cuprins 379-382 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie BORONEANȚ, Adina Ostrovul Corbului - o discuție asupra mormintelor mezolitice și neolitice timpurii .5-27 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie VAN AS, Abraham "Haw and Why?" The neolithic pottery from Teleor 003, Teleor 008 and Măgura-Bran, Teleorman River Valley, Southern Romania 29-43 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin, NEGREA, Octav Un sit din epoca neo-eneolitică în zona colinară a Munteniei - Seciu, jud. Prahova 45-67 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie MIREA, Pavel, TORCICĂ, Ion Locuirile neolitice și eneolitice din zona Vistireasa, com. Nanov, jud. Teleotman. Note preliminare 69-77 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie ILIE, Ana, NEAGA, Iulia Cîteva date despre o posibilă producție matalurgică în Tell-ul de la Geangoești 79-97 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie TORCICĂ, Ion Observații asupra unor vase gumelnițene cu perforații din Tell-ul de la Vitănești "Măgurice", jud. Teleorman 99-105 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie MĂNDESCU, Dragoș Sur la chronologie des habitats du type Alexandria 107-113 franceză
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie CIUPERCĂ, Bogdan, MIREA, Pavel Sud-Vestul Munteniei în secolele VIII-X 115-162 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina Observații asupra ceramicii smălțuite - artistice de la Zimnicea, jud. Teleorman 163-177 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie MILLS, Steve The contribution of sound to archaeology 179-195 engleză
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie LAZĂR, Cătălin Considerații teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare (II): contribuțiile arheologiei 197-226 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie JACOBSSON, Piotr Opticaly stimulated luminescence as a tool in environmental archaeology 227-235 engleză
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BERCIU, Dumitru, BUTOIU, M., ROMAN, P. Cercetări și săpături arheologice în raionul și orașul Slatina .7-15 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ȚUGULEA, Claudiu Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic) 16-28 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII FRÎNCULEASA, Mădălina, ILIE, Ana, MECU, Laurențiu Topoare preistorice din cadrul Complexului Național Muzeal "Curtea Domnească" Tîrgoviște (I) 29-47 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MECU, Laurențiu, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian O așezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală 48-59 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CĂLĂTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în județul Gorj 60-83 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținînd Epocii Bronzului Din nord-estul Olteniei 84-94 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII PURECE, Silviu Monede din colecția Muzeului Județean Vîlcea. Colecția Doctor Ploscaru 95-102 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TERTECI, Carol Despre cultura Ipotești-Cîndești în județul Vîlcea 103-110 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MARINOIU, Vasile Necropola medievală din secolul al XIII-lea de la Ciocadia, județul Gorj 111-121 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII IOSIFARU, Mariana Biserica Sfîntul Nicolae din Pietreni, com. Costești, jud. Vîlcea. (Scurt istoric și cercetări arheologice preventive 2010) 122-134 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII PĂRĂUȘANU, Ovidiu Georadarul - metoda arheogeofizică de investigare 135-150 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII LUNGOCI, Sabin Evoluția demografică în Rîmnicu Vîlcea din cele mai vechi timpuri pănă în prezent 151-158 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MĂRCULEȚ, Vasile Aspecte ale funcționării Mitropoliei Ungrovlahiei pănă la începutul secolului al XV-lea 159-168 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII OPRICA, Gheorghe Semnificații ale informațiilor de istorie universală incluse în istoriografia umanistă din țările române 169-182 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ANINIȘ, Tiberiu Medaliile domnitorilor romani din colecția Muzeului Județean Vîlcea 183-187 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CIOCAN, Valentin Identitate românească, identitate europeană în secolul al XVIII-lea 188-193 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CIOCAN, Vetuța Europenizarea Curții domnești la sfărșitul secolului al XVIII-începutul secolului al XIX-lea 194-197 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MOGA, Nicolae Pomelnicul bisericii Buna Vestire din Bumbuiești 198-207 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ALECA, Bogdan Magistratul orașului Rîmnic 208-216 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CAUC, Dumitru Veniturile și cheltuielile domnilor mănăstirești din Oltenia 217-238 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MOROIANU DAN, Mihai Problema căilor ferate și afacerea Strousberg 238-243 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII GAROAFĂ, Dumitru Despre Banat și "Liga Culturală" din Rîmnicu Vîlceala Conferința Păcii de la Paris 244-254 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BEU, Liliana Activitatea diplomatică a sociologului Dumitru Drăghicescu 255-266 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ECATERINESCU, Drago-Ionuț, GEICULESCU, Radu-Gabriel Scurt istoric despre vila Ștefănescu și cinematograful dib Băile Govora, jud. Vîlcea 267-273 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII OANE, Sorin Ion Antonescu la Olănești, 1-9 august 1944 274-276 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TĂNASE, Ovidiu Politica externă a Republicii Moldova (1991-2009) 277-286 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MĂNESCU, Constantin Memoria vie a unui muzeograf vîlcean 287-292 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII LAZĂR, Ioan Mira Șimian (1920-1978) - 90 de ani de la naștere 293-302 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII PĂTRAȘCU, Dumitru Muzeul Gorjului și rolul său în viața culturală (1894-2010) 303-310 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BARCAN, Luiza, NANCU, Alexandru Cea mai veche biserică din lemn atestată în nordul Olteniei: biserica de lemn Sfîntul Nicolae din Pietrari-Anghelești 311-334 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ENE, Ioana Date despre activitatea culturală a episcopului vîlcean Grigore Socoteanu (1749-1764) 335-342 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CRISTEA, Alina-Cristina Prin colecția de sculptură a Muzeului Vîlcean. Emilian Celine (Sevastos) și Militia Petrașcu 343-347 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DICAN, Gheorghe O zi cat un secol cu Medi Wechsler Dinu 348-352 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BONDOC, Dumitru Vechi manuscrise ale bisericii Sf. Nicolae din Pietreni - Vîlcea 353-371 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII GODEA, Ioan Locuința străveche (secolele XII-XV) aspecte arheologice și etnografice 372-389 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DUMITRESCU, Ionuț Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Vîlcea 390-394 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DECA, Eugen Considerații istorico-etnografice asupra comerțului din Vîlcea în perioada secolelor al XVIII-XIX-lea 395-404 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CANURECI, Ionel Un fenomen aproape dispărut - transhumanța 405-408 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MAZILESCU, Sorin Olăritul pe Valea Rîului Doamnei 409-417 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DUMITRESCU, Ionuț, FLORESCU, Oana Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă din zona Călimănești 418-422 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BĂLOSU, Corneliu Repertoriul poetic al colindatului din Țara Loviștei 423-434 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MIREA, Diana Metode de conservare și expunere a sculpturilor în muzeele de artă 435-438 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BEU, Daniela Restaurarea unui covor oltenesc din colecția Muzeului Satului Vîlcean, Bujoreni 439-449 română
2010 Carpica, XXXIX MITREA, Ioan Răzvan Theodorescu - Istoric al artei medievale românești în context sud-est european .11-18 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae Caracteristici ale habitatului comunităților culturii ceramicii liniare în regiunile răsăritene ale României 19-25 română
2010 Carpica, XXXIX DIACONU, Vasile Posibile structuri de cult în bronzul tîrziu de la răsărit de Carpați 26-31 română
2010 Carpica, XXXIX HÂNCEANU, George Obiecte romane în situl dacic de la Roșiori-Neamț 32-65 română
2010 Carpica, XXXIX GHIURCĂ, Manuela Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
2010 Carpica, XXXIX TOFAN, Constantin Cultura "mălaiului", a meiului, pe tzeritoriul Moldovei din evul mediu pînă la jumătatea secolului al IIX-lea 90-109 română
2010 Carpica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
2010 Carpica, XXXIX LEFTER, Lucian-Valeriu Boldur, Mare vornic al lui Ștefan cel Mare. Întregiri genealogice 122-126 română
2010 Carpica, XXXIX CHIRIAC, Laurențiu Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
2010 Carpica, XXXIX DAVID, Cătălin-Valentin Eremia, fratele lui Eustache Dajiba Voievod 136-140 română
2010 Carpica, XXXIX APĂVĂLOAEI, Bobi Amenajarea rîului Bahlui în secolul al XVII-lea la Iași 141-153 română
2010 Carpica, XXXIX UNGUREANU, Ioan Chiriac Corban - un boier depășit de epoca sa 154-159 română
2010 Carpica, XXXIX ZĂRNESCU, Nicoleta Scena politică a Principatelor Unite (1859-1862). Curente, grupări și personalități (I) 160-170 română
2010 Carpica, XXXIX ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Din viața politică a Romîniei anilor 1876-1878. Procesul foștilor miniștri conservatori (I) 171-195 română
2010 Carpica, XXXIX URSULESCU, Nicolae Unificarea legislativă a României întregite. Curente, dezbateri, opinii 196-200 română
2010 Carpica, XXXIX MIHĂILĂ, Oana, MIHĂILĂ, Radu Partidul Național-Liberal îm județul Bacău (1929). Sub semnul crizei 201-205 română
2010 Carpica, XXXIX STROE, Laurențiu Problema orientală - Concept, origini. Protagoniștii (1774-1812) și istoriografia problemei 206-234 română
2010 Carpica, XXXIX PALADE, Dragoș Mișcarea de emancipare națională a grecilor (1789-1821) Etape, evoluție, caracteristici (II) 235-255 română
2010 Carpica, XXXIX COȘA, Anton Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
2010 Carpica, XXXIX BUTNARIU, Iulia Din trecutul vieții medicale romașcane. Viața și activitatea doctorului Alexandru Vasiliu 280-297 română
2010 Carpica, XXXIX CUCU, Cornelia Aspecte ale învățămîntului evreiesc din Bacău 298-307 română
2010 Carpica, XXXIX ISTRATE REMUS, Silviu Viața culturală în orașul Bacău între anii 1900 și 1918 308-320 română
2010 Carpica, XXXIX ANTONESCU, Eugenia, MITREA, Ioan Zece ani de la înființarea Fundației Cultural-Științifice "Iulian Abtonescu" 321-325 română
2010 Carpica, XXXIX CIOCÎRLAN ANDRA, Iuliana Restaurarea unui document de început de secol XX 326-332 română
2010 Carpica, XXXIX BUCUR, Petru-Iulian, ISTINA MARIUS, Alexandru Donația Neculai Manolachi 333-342 română
2010 Carpica, XXXIX BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Un fond arhivistic mai puțin cunoscut 343-344 română
2010 Carpica, XXXIX BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu Protopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă 345-346 română
2010 Carpica, XXXIX MITREA, Ioan Antichitățile Elanului - Rotatu Marian 347-448 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Oituz - Coșa Anton 355-357 română
2010 Carpica, XXXIX MURARIU, Ioan Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela Monografia comunei Nicolae Bălcescu - Coșa Anton 360-362 română
2010 Carpica, XXXIX MITREA, Ioan Din istoria vieții culturale a Bucovinei: Teatrul și Muzica (1775-1940) - Niculică Alis 363-364 română
2010 Carpica, XXXIX CHIȚAC, Ștefania-Otilia Ținutul Herța. Pământ vechi și autentic românesc, victimă a unei nedrepte instrăinări (I) 365-366 română
2010 Carpica, XXXIX MITREA, Ioan Neculai Popa (1919-2010) 367-371 română
2010 Carpica, XXXIX BUTNARIU, Relu Dr. Epifanie Cozarescu - Dobdatorul colecției Societății de Istorie a medicinei li farmaciei din Roman 372-378 română
2010 Carpica, XXXIX HÂNCEANU, George Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice - Diaconu Vasile 449-354 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ANDREESCU, Radian-Romus, LAZĂR, Cătălin, MOLDOVEANU, Katia, OANĂ, Virginia Căteva considerații asupra unor descoperiri din locuința nr. 2 din așezarea eneolitică de la Sultana-Malu Roșu .9-20 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII DUMITRU, Florin, ILIE, Ana La plastique anthopomorphe Gumelnița du site de Morteni, department de Dîmbovița 21-34 franceză
2010 Cercetări Arheologice, XVII MĂRGĂRIT, Monica, POPOVICI, Dragomir, VLAD, Florin L'utilisation du Harpon dans la culture Gumelnița. Etude de cas: L'habitat de Bordușani-Popină (department de Ialomița) 35-54 franceză
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLTÎC, Adela, ȘTIRBULESCU, Christina Teracote din așezarea civilă de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (II) 55-70 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLAN, Gabriel, BOCAN, Ionuț, DUMITRAȘCU, Emil, NEAGU, Cătălina Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație din punctul Tăul Hop-Găuri (Roșia Montană, jud. Alba) 71-104 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂDESCU, Alexandru Istoricul cercetărilor asupra ceramicii romano-bizantine din Dobrogea 105-125 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII PARASCHIV-GRIGORE, Eugen Două noi sigilii de plumb descoperite în Dobrogea 127-132 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ENE, Daniel, PARASCHIV-GRIGORE, Eugen, PRASCHIV-GRIGORE, Ioana 70 de ani de cercetări arheologice sistematice la Dinogetia - Bisericuța 133-142 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII OȚA, Silviu Despre un motiv decorativ mai puțin cunoscut din Sud-Estul Europei 143-162 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII RĂDULESCU, Venera Cahle medievale descoperite în Muntenia decorate cu scena Leul Bărbos păzînt copacul vieții 163-174 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BORȘ, Corina, CLEȘIU, Sorin, FLOREA, Mihai, RAȚIU, Alexandru, ȚENTEA, Ovidiu Cercetări arheologice preventive în zona Balotești (jud. Ilfov) 177-224 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII COMAN, Radu, ENE, Irina, MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2008-2009 225-240 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII ENE, Irina, PARASCHIV-GRIGORE, Ioana, PĂUNESCU, Anca Așezămîntul monahal-spitalicesc "Sfîntul Pantelimon" 241-260 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII KUHN, Robert Zu einigen argyptiava aus dem nationalmuseum fir Eumanisce geschichte, Bukarest (Rumanien) 263-282 germană
2010 Cercetări Arheologice, XVII VASILE, Gabriel Analiza antropologică a scheletelor descoperite în cadrul așezămîntul monahal-spetalicesc "Sfîntul Pantelimon", Pantelimon (județul Ilfov) 285-292 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLĂȘESCU, Adrian, ENE, Irina, RADU, Valentin Studiul arheozoologic al unui complex medieval de la Orașul cu Floci 293-310 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII TROHANI, George Amfore grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI-începutul sec. IIa Chr. - Mateevici Natalia 313-314 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII PARASCHIV-GRIGORE, Eugen Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen - Iordanov O., Zhekova Z. 315-317 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI Cuprins (Content) Cuprins (Content) 5-7 română, engleză
2010 Cercetări Numismatice, XVI Lista abrevierilor Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-10 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI VELTER, Ana-Maria In memoriam Constanța Știrbu (1933-2013) In Memoriam Constanţa Ştirbu 13-17 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI TALMAȚCHI, Gabriel Unele observații privind prezența denarului roman republican în Dobrogea în lumina unor descoperiri recente / Remarks regarding the presence of Roman Republican Denarii in Dobrudja in the light of some recent finds Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 21-41 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI MOISIL, Delia Un lot nou din tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Muncelul de Sus, Com. Mogoșești-Siret, Jud. Iași / A new batch of the Roman imperial denarii from the Muncelul de Sus hoard, Comm. Mogoșești-Siret, County. Iași Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 43-48 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI CURTA, Florin, GÂNDILĂ, Andrei Aspecte ale tezaurizării monedei bizantine în Balcani (sec. VI-VII) / Aspect concerning the hoarding of Byzantine coin in Balkans (6th-7th century) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 49-134 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești din colecția Alessandrescu păstrate la Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie / Medieval coins from the Alessandrescu Collection kept at the Coin Room of the National History Museum Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 137-188 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI TOMA, Corina Tezaurul monetar descoperit la Cluj-Mănăștur. Observații asupra tipologiei denarilor Reginei Maria (1382-1395) / Observations concerning the typology of Queen Mary’s Denars (1382-1395). The monetary hoard found at Cluj-Mănăștur Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 189-234 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI BOJKO-GAGARIN, Andrei, DERGACIOVA, Lilia Noi descoperiri de monede moldovenești în regiunea de nord-est a Mării Negre / New finds of Moldavian Coins in the North-East region of the Black Sea Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 235-249 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI PÂRVAN, Katiușa Un gros descoperit în așezarea medievală de la Crețuleasca (com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov) / A groat found in the medieval settlement of Crețuleasca (Ștefăneștii de Jos comm., Ilfov county) Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 251-253 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Studii privind nașterea numismaticii românești - contribuțiile maghiare, austriece, germane și rusești la progresul cercetătorilor privind monetăria Țării Românești din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, Mihail I și Dan al II-lea / Studies concerning the begining of the Romanian Medieval numismatics - Hungarian, German and Russian contributions to the development of the research concerning the Wallachian coinge during the reigns of Mircea the Elder, Michael I and Dan II Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 255-312 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI BĂLĂIȚĂ, Dorel Un jeton de băcănie și începuturile industriei de hârtie din România / Eine Lebensmittelgeschäft Wertmarke und die Anfänge der Papierindustrie in Rumänien Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 313-318 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI MARTIN, Tudor Alexandru, PÂRVAN, Katiușa O medalie-premiu necunoscută a arhitectului Ion Mincu / An unknown medal awarded to the architect Ion Mincu Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 321-324 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI TROHANI, George Câteva decorații străine acordate unui român care și-a slujit țara. Discuții în jurul lor / Quelques décorations étrangères accordées à un Roumain au service de son pays. Discussions autour d‘eux Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 325-341 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI PARASCHIV-GRIGORE, Eugen Sigiliile imperiale romano-bizantine și bizantine descoperite pe teritoriul Dobrogei / Late Roman and Byzantine imperial seals found in Dobrudja Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 345-392 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI IEGAR, Gianina-Diana Genealogie și istorie socială. Familii nobiliare descendente din neamul Káta în comitatul medieval Ugocea Genealogy and social history. The noble families descending from Káta kindred in the medieval Ugocea County Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 393-411 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI MOISIL, Delia Descoperiri monetare antice din România, Republica Moldova și din zona Balcanilor / Ancient coin finds from Romania, Republic of Moldavia and the Balkans area Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 415-430 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI Cercetări Numismatice Style Sheet Norme editoriale (Style Sheet) 431-432 engleză
2010 Cibinium, seria 2009-2010 STREZA, Marius-Florin Reconstrucția gospodăriei-atelier de prelucrare a pietrei din comuna cCupșeni, județul Maramureș .7-11 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 ALEXE, Adrian Casa tradițională din Scheii Brașovului reprentată în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra .12-17 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BARON, Ovidiu Muzee și comunități. Satul Găleșoaia 18-23 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 POPA, Constantin Date privind ocupațiile tradiționale ale unor comunități rurale din Valea Hîrtibaciului 24-28 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 PENCIU, Irina Alimentație și obiceiuri culinare în spațiul german și în Transilvania. Secolele XIII-XVIII 29-40 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 GHERGHEL, Mihaela Alimentația tradițională în localitatea Gura Rîului, județul Sibiu 41-49 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BREZAN ANDREEA, Petra Două biserici de lemn din satele Schela și Horezu (județul Gorj). O cercetare privind imaginarul rural românesc din secolul al XIX-lea 50-71 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 KLUSCH, Horst, ROȘCA, Karla Tehnologia de producție și caracteristicile vaselor din Vințe de Jos, județul Alba 72-78 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MONDOC, Mihaela Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frîntură de frumos dintr-o țară îndepărtată 79-97 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 DELEANU, Valerie Un sistem al transporturilor populare din România 98-114 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 WOLLMANN, Volker Schwarzwalder flosser aus schiltach in Siebenburgen 115-130 germană
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BĂJENARU, Elena Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului 131-138 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 COMAN-SIPEANU, Olimpia Pictura pe sticlă contemporană. Tradiție, inovație, kitsch 139-150 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MAIOR, Carmina Sate și obiceiuri: mironosițele 151-157 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BURCEA, Oana Lăutarii din Zece Prăjini - studiu de caz - 158-169 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 IONESCU, Alina Icoane atribuite zugravului Savu Moga din colecția Muzeului Astra și din colecția Arhiepiscopiei Sibiului 185-192 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MALEAROV, Simona Piese reprezentative de mobilier pictat săsesc în colecțiile Muzeului de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" 193-200 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 ZIDARU, Claudia Considerații istorice și etnografice asupra podoabelor costumului de sărbătoare săsesc. Paftale, cordoane, ace de vălitură 201-209 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BOZAN, Maria Obiecte japoneze în colecțiile Muzeului de Etnografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu 210-223 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BUȘIE, Raluca O donație inedită la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder": Colecția de păpuși etnografice indiene. Miresele 224-231 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 SPÎNU, Anda-Lucia Culturile Asiei, Africii și Americii în colecțiile și expozițiile Museum fur Volkerkunde din Viena și Nasprstek Museum din Praga 232-244 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OLARU, Valeriu Oportunități pentru dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului Muzeului Astra. Mecanismul financiar al spașiului economic european 245-252 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 IUGA, Marius Analiza privind efectele luminii asupra patrimoniului mobil din depozitul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigeris" 253-263 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 NOVAC, Lucica, VOINA, Delia Depozitul . Aparat complementar. Organizare și funcționare 264-268 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 IZDRAILĂ, Vasilica, KERTESZ, Cornelia Aspecte privind documentarea și restaurarea unor broderii de fileu 269-283 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MOGA, Florența Restaurarea unei piese de îmbrăcăminte Kurschner din secolul al XIX-lea 283-289 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 FOGARASCHER, Sorin Metode și tehnici de restaurare a obiectelor ceramice din colecțiile Muzeului Astra 290-293 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 CURSARU-HERLEA, Simona Considerații privind conservarea și restaurarea unei cahle din secolul al XIX-lea de la Mădăraș (județul Harghita) 294-303 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 NEGOESCU, Gabriela Mobilier pictat din Transilvania: Prezentare și restaurare 304-318 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 DĂNEASĂ, Cristina Restaurarea unei cruci de altar din colecția Complexului Național Muzeal Astra 319-328 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRESCU, Liliana Centrul de Informare și Documentare în Etnologie "Cornel Irimie" la 20 de ani (1990-2010) 329-336 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 VOINA, Delia Publicațiile Muzeului Astra 2009-2010 337-338 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene - Ionescu Alina Geanina 338-339 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului Astra - Ionescu Alina Geanina 340-341 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 VOINA, Delia Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Trabsilvania - Roșca Karla, Klusch Horst 341-341 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 VOINA, Delia Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului Astra Sibiu. Colecția "Cornel Irimie" - Coman-Sipeanu Olimpia 342-342 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 NECULA, Constantin Povestiri din Muzeul Astra - Ionescu Alina Geanina 343-343 română
2010 Colecții Muzeale, II KACSO, Carol