Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IX, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-9 română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Piese din vechea colecție a nuzeului județean Botoșani, de la Corlăteni, județul Botoșani 17-24 română
articol de periodic MELNICIUC, Aurel (autor) Ceramica de tip Cucuteni C din Așezările de fază A-B a culturii Cucuteni din județul Botoșani 25-42 română
articol de periodic CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Cine au fost "Barbarii" din Cîmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.) 43-51 română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
articol de periodic HRIBAN, Cătălin (autor) Topografia orașului medieval moldovenesc: probleme teoretice și metodologice 61-78 română
articol de periodic PÎNZAR, Alexandru (autor) Modernizarea administrației urbane a Sucevei la începutul perioadei imperiale 79-83 română
articol de periodic BOTEZATU, Daniel (autor) Hotarul tîrgului Botoșani 84-93 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) - II 94-103 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Edificii reprezentative ale Botoșanilor: Palatul administrativ 104-111 română
articol de periodic VIERU, Nicoleta (autor) , VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (II) 112-124 română
articol de periodic CARANFILOV, Bogdan (autor) Geneza identității naționale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 127-137 română
articol de periodic DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 138-145 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
articol de periodic CORNACI, Mihai (autor) O dedicație a lui Giacomo Puccini (Luca 1858 - Bruxelles 1924) 188-191 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Reviste bucovinene și sucevene din biblioteca documentară a serviciului județean Botoșani al arhivelor naționale din Romania 192-195 română
articol de periodic PĂTRAȘ, Cristinel (autor) Un episod controversat din istoria transportului public din România: "Afacerea Tramvaiul" (1909-1912) 196-201 română
articol de periodic BALANOVICI, Sergiu (autor) Decembrie 1917: trupe ruse bolșevizate amenință Botoșanii 202-210 română
articol de periodic MIHAI, Ioan (autor) Fragmente din activitatea instituțiilor de îndrumare și control ale învățămîntului botoșănean în anii 1918-1948 213-217 română
articol de periodic MANOLE, Gică (autor) Nazismul reflectat în paginile revistei Viața Românească, anii 1929-1933 218-227 română
articol de periodic BAROI, Lidia (autor) Unele aspecte privind acțiunile organizațiilor evreiești internaționale împotriva guvernului Goga-Cuza - (II) 228-234 română
articol de periodic MIHALACHE, Ion (autor) Însemnări memorialistice (III) 235-243 română
articol de periodic NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Agricultura României (1958-1968) 244-258 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
articol de periodic DIACONESCU, Maria (autor) Muzeul județean Botoșani în expozițiile internaționale de la New York, Oxford și Atena 272-275 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Botoșani: invitație la festivalul Tamisei (Londra) 276-289 română
articol de periodic APARASCHIVEI, Constantin (autor) Considerații cu privire la restaurarea unei amfore aparținînd culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoșani. Punct: Pod Ibăneasa 290-302 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Paul Șadurschi (1933-2010) Directorul sau omul de lîngă noi- gîndurile unui fost subaltern 311-312 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Colonel (r) Ion Fetcu (1929-2010) 313-314 română