Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești, romane, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare romane republicane și imperiale la Dunărea de Jos 41-80 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Geneza ornamenticii ceramice specifică veacurilor VIII-XI, la Dunărea de Jos 15-27 română
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXIV PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , APARASCHIVEI, Dan (autor) About the Early Medieval Ceramics from Oltina „Capul Dealului” (Constanța county) Histoire médiévale 283-299 română, engleză
articol de periodic 2007 Danubius, XXV PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Considerații privind motivul decorativ ceramic din zona carpato-danubiano-pontic (sec. VIII-XI) 27-44 română
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI CUSTUREA, Gabriel (autor) , PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Small crosses from the Byzantine period discovered on the Danube-Pontic territory 135-148 engleză
articol de periodic 2006 Peuce, 3-4, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Mărci de olar descoperite la Isaccea (Noviodunum) - jud. Tulcea 283-304 română
articol de periodic 2007 Peuce, 5, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecăței (jud. Tulcea) 313-334 română
articol de periodic 2009 Peuce, 7, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Câteva date privind două fibule zoomorfe descoperite în Dobrogea 323-336 română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Hypotheses regarding the pottery production and circulation (the 8th-12th century) 313-326 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă BARDAC, Anghel (autor) , PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Date noi privind evul mediu timpuriu în zona centrală a Dobrogei 145-164 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI CUSTUREA, Gabriel (autor) , PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Brăzdare de plug medievale din colecția Muzeului de Istorie Națională și arheologie Constanța 403-414 română
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Noi informații privind evul mediu timpuriu în zona centrală a Dobrogei 283-301 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV CUSTUREA, Gabriel (autor) , PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Clothing accesories ornaments found in Dobrudja 345-360 engleză
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Comerțul la gurile dunării în secolele IX-XII. Un stadiu al cercetărilor 263-291 română
articol de periodic 2014 Pontica, XLVII, Volum dedicat memoriei arheologului Zaharia Covacef PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Cercetări arheologice din zona extra muros a cetății Ulmetum. Unele aspecte privind locuirea medievală timpurie / Archaeological Investigations in the extra muros Area of Ulmetum Fortification. Some Aspects Regarding the Early Medieval Habitation ARCHAEOLOGICA 343-374 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2015-2016 Pontica, XLVIII - XLXIX PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Nouvelles données sur les découvertes subaquatiques du littoral roumain ARCHAEOLOGICA 241-280 franceză
articol de periodic 2018 Pontica, LI PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Ornamente de centură descoperite la Oltina - „Capul Dealului” / Belt Ornaments Discovered at Oltina - „Capul Dealului ARCHAEOLOGICA 365-388 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Scurtă privire asupra unui tip de marcă de olar: Roata cu patru spițe 437-443 română
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) Repere arheologice medieval-timpurii în zona Adamclisi (jud. Constanța) 164-196 română, engleză