Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) , PANDREA, Stănică (autor) Așezarea neolitică de la Grădiștea Coslogeni în contextul Neoliticului dezvoltat de la Dunărea de Jos. Considerații preliminare .3-24 română
articol de periodic CRĂCIUN, Casian (autor) Diaconia fără preget a domnului Diaconu în slujba arheologiei românești XIII-XV română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre (autor) Dragul meu Petrică XIX-XX română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Dr. Petre Diaconu la 80 de ani XXI-XXVI română
articol de periodic SLAVCHEV, Vladimir (autor) The features of cultural development of modern southern Dobrudja during the first half pf the 5000BC (according to tzhe pottery of the tell Golrmya Osztov near the villahe Durankulak) 25-34 engleză
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Poate că n-a fost o întîmplare XXVII-XXIX română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Petre Diaconu la 80 de ani XXXI-XXXII română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Petre Diaconu - patronul spiritual al Dunării de Jos XXXIII-XXXIV română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Păcuiul lui Soare, Petre Diaconu și viața mea XXXV-XXXVII română
articol de periodic MARINESCU, Silvia (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Ace de păr descoperite în tellul de la Atmageaua tătărească 35-40 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Observații privind industria materiilor dure animale în așezarea neolitică de la Isaccea, punctul "Suhat" (jud. Tulcea) 41-75 română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) Some remarks about the commection between housemodels and real houses in Romanian Neolithic 77-96 engleză
articol de periodic DINU, Niculina (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Amplasarea și evoluția spațială a așezării de la Brăila în preistorie și antichitate. (note arheologice9 97-109 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Fische und wasservogel im gebiet der unterenDounau. Einige erwagungen 111-130 germană
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) , ȚÎRLEA, Alexandra (autor) Noi considerații privind fibulele descoperite în aria culturii Babadag 131-137 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Necropola de la Curtea de Argeș-"Radovanu". Noi precizări privind inventarul funerar 139-174 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Aspecte privind circulația monedelor în spațiul extracarpatic dintre Dunăre și Nistru emise de coloniile grecești vest-dobrogene )sec. V-I a.Chr.) 175-182 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privind incinta dacică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, județul Buzău 183-214 română
articol de periodic MINCHEV, Alexander (autor) Marcianopolis before the romans: some date about earlier settlements at the site 215-235 engleză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) O inscripție din patrimoniul Muzeului din Călărași 237-246 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Monede de plumb din epoca bizantină (secolele V.VI și XI-XII) aflate în colecțiile din România 249-275 română
articol de periodic RACHEV, Racho (autor) Quelques remarques sur l'Onglos 277-282 franceză
articol de periodic DAMIAN, Oana (autor) Despre prezența politică bizantină la Dunărea de Jos in secolele VII-X 283-318 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Cîteva precizări în legătură cu piesele de port și podoabă don inventarul mormintelor de la Lunca, județul Galați 319-342 română
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) O cataramă de tip papa descoperită în fortificația romano-bizantină Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 343-355 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Cîteva aspecte privind așezarea medio-bizantină de la Ostrov - Piatra Frecăței (Beroe), jud. Tulcea 357-373 română
articol de periodic DONCHEVA, Stela (autor) The lead medalions - amulets or elements of decoration (about some new finds from Bulgaria) 375-403 engleză
articol de periodic ATANASOV, G. (autor) De nouveau sur la localisation de la fortresse Bas-Danube St. Cyril en Scythie Mineure 405-417 franceză
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Petre în Scythia Minor 419-423 română
articol de periodic GEORGIEV, Pavel (autor) L'ecriture runiforme de Murfatlar. Une experiwence de lire et de commenter 425-436 franceză
articol de periodic PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Scurtă privire asupra unui tip de marcă de olar: Roata cu patru spițe 437-443 română
articol de periodic YOTOV, Valeri (autor) Nouvelles donnees sur les imitations des folles anonymes coulees de la fin de X2 commencement du YI S. 445-460 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Adrian (autor) Morminte de călăreți la nordul Dunării de Jos în sec. X-XIII 461-488 română
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Populații nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii și cumanii 489-520 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre (autor) Axiopolis sous les Comnenes. Une relecture de Kinnamos (III 3) 521-534 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Un atelier monaitaire de la Horde d'Or au Sud de la Dobroudja a la fin du XII2 siecle et son importance historique 535-555 română
articol de periodic CRISTEA, Ovidiu (autor) Supremația maritimă în a doua jumătate a sec. al XIII-lea: Un punct de vedere venețian 557-574 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Din viața citidiană a orașelor-porturi dobrogene în secolele al XIII-lea și al XIV-lea 575-596 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcție a cetății Turnu 589-600 română
articol de periodic POPESCU, Anca (autor) Giurgiu-San Giorgio-Yergoyu 601-607 română
articol de periodic CIOCÎLTAN, Virgil-Ionel (autor) Vorstellung und wurklichkeit: die einheit europas im spatmittelalter (1996-1453) 609-611 germană
articol de periodic MINGHIRAȘ-ROBIN, Alina (autor) Du nouveau sur l'affaire du chateau de Lerici et les freres Senarega 613-623 franceză
articol de periodic ANDREESCU, Ștefan (autor) Date noi despre " Teodorcha de Telicha" 625-634 română
articol de periodic LUNGU, Sorin (autor) Considerații asupra tezaurelor încheiate în timpul domniei lui Ștefan cel Mare 635-639 română
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) Despre începuturile orașului de Floci 641-648 română
articol de periodic APETREI, Cristian (autor) Observații pe marginea conotațiilor economice și sociale ale termenilor "sirac" și "siromah" în documentele slova-romana redactate în secolele XV-XVI în Țara Românescă 651-662 română
articol de periodic CÎNDEA, Ionel (autor) Considerații pe marginea tezaurului de podoabe și monede din argint descoperit la Batogu, județul Brăila (sfîrșitul secolului al XVI-lea) 663-673 română
articol de periodic CORBU, Emilia (autor) Satele ialomițene în timpul lui Mihai Viteazul 675-683 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Note sull'attivita missionaria del Domenicano Giovanni Giuliani da Lucca 685-692 italiană
articol de periodic VÎLCU, Aurel (autor) Un fragment de tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit în județul Ialomița 693-699 română
articol de periodic GHIȚĂ, Marian (autor) A existat un "model românesc" de asimilare a ideilor revoluționare franceze? 703-731 română
articol de periodic ARDELEANU, Constantin (autor) Contribuția reprezentanților englezi la consolidarea Comisiei Europene a Dunării în primii ani de existență ai istituției internaționale cu sediul la Galați (1856-1861) 733-756 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai (autor) Nicolae Iorga a la Sorbonne 757-784 franceză
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Evidența patrimoniului arheologic în Europa: proiecte, preocupări, tendințe 785-800 română