Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, 2017-2018, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front page Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-6 română
articol de periodic Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 7-9 română
articol de periodic Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) In memoriam Katiușa Pârvan (12 ianuarie 1952 - 28 ianuarie 2018) / In memoriam Katiușa Pârvan (12th of January 1952 - 28th of January 2018) 11-15 română
articol de periodic Dr., POPESCU, Adrian (autor) Byzantium-Histria: Un exemplu de „die-sharing” și câțiva stateri de tip Lysimach histrieni nepublicați / Byzantium-Histria: A „die-sharing” exemple and several unpublished Lysimachus type staters of Histria Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 19-26 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., MOISIL, Delia (autor) Un tezaur de monede de bronz romane târzii din zona Dunării Mijlocii sau de Jos / A late Roman hoard of bronze coins from the Middle or Lower Danube Area Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 27-37 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Falsuri recente după monedele medievale românești / Recent forgeries of the Medieval Romanian Coins Numismatică medievală (Medieval numismatics) 41-65 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., SURDU, Loredana-Mihaiela (autor) Sistemul bancar italian: de la unificare la înființarea Băncii Naționale Italiene (1861-1893) / The Italian banking system: from Risorgimento to the founding of Banca d'Italia Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 69-75 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele „Cariera de granit Muntele Carol I” / Fie Wertmarken des „Granitsteinbruch Berg Karl I” Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 77-87 română (rezumat în germană)
articol de periodic Dr., TIRON, Tudor-Radu (autor) De la Independență la Reîntregire. Decorațiile conferite în temeiul Decretului Regal nr. 3.870 din 27 octombrie 1939 / From the Independence to the Unification. The decorations awarded according to the Royal Decree no. 3.870 of 27th of October 1939 Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 91-122 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Ordine și medalii. Datarea unor tablouri înfățișându-l pe Carol I / Orders and medals. Dating some paintings depicting Charles I of Romania Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 123-133 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Theriac lids from the National History Museum of Romania collections / Capace de theriac din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 137-142 engleză
articol de periodic Dr., TROHANI, George (autor) Familia Eremie. O veche familie românească originară din Săcelele Brașovului (studiu genealogic; întrepătrunderi cu alte familii) / La famille Eremie. Une vieille famille Roumaine de Săcele, Brașov (étude généalogique; apparentage avec d'autres familles) Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 142-225 română (rezumat în franceză)
articol de periodic Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) Doamne din familiile Kretzulescu-Lahovary, martore ale istoriei moderne a României. Contribuții documentare / Ladies of the Kretzulescu-Lahovary families, witnesses of the Romania modern history. Documentary contributions Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 227-258 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (V) / New monetary finds recently added to the collections of National History Museum of Romania (V) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 261-275 română (rezumat în engleză)