Cultură tradițională și globalizare : lucrările simpozionului internațional de la Arad din 24-25 iunie 2016, 2017