Banatica, 20, nr. în TOM: 2, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COSTEA, Ionuț (autor) Laudatio - Profesorului Doru Radosav 9-14 română
articol de periodic RADOSAV, Doru (autor) Profesorul universitar Dr. Doru Radosav. Bibliografie selectivă 15-19 română
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) La famille Danfy de Duboz 21-47 franceză
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
articol de periodic PETROVICS, Istvan (autor) John Hunyadi defender of the southern borders of the medieval kingdom of Hungary 63-75 engleză
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) Vlahii din Imperiul Otoman și politica valahă a Regatului Ungar 97-107 română
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
articol de periodic CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
articol de periodic ARDELEAN, Florin (autor) Oastea portală în Transilvania princiară (1542-1653) 157-175 română
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Zwischen sprachen und kulturen: die sachsische nation im nachreformatorischen klausenburg (16-17. Jh). Uberlegungen zur vormodernen nationalen identitat 177-193 germană
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
articol de periodic OARCEA, Felicia (autor) Statutul socio-profesional al învățătorului din școlile confesionale românești (1867-1918). Atitudini, mentalități. Raporturi socio-profesionale 225-243 română
articol de periodic DUMITRESCU, Angela (autor) Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
articol de periodic TABAN, Mircea (autor) La collection du port populaire de Chizătău (department de Timiș) 307-325 franceză
articol de periodic VARGA, Emil (autor) Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) - Mureșan Florina 327-329 română
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Silviu Dragomir și dosarul Diplomației cavalerilor ioaniți - Pop Ioan-Aurel, Șipoș Sorin 330-334 română
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim M. 335-336 română
articol de periodic MADLY, Lorand (autor) Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
articol de periodic MĂRAN, Mircea (autor) Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Episcopul Miron Cristea (1910-1918). Pastorale, ordine, circulare și corespondență administrativă - Mic Lucian 347-349 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Românii din Voivodina - Măran Mircea 350-352 română