Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, 1968


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) , ROMAN, Petre (autor) Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului la Dunărea de jos Studii 553-573 română
articol de periodic SANIE, Silviu (autor) Câteva observații asupra inscripției CIL, III, 7954, de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 575-586 română
articol de periodic CONDURACHI, Em (autor) Hotărnicii în provincia romană a Dalmației Studii 587-595 română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gh (autor) , MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , ARTIMON, A (autor) Un mic tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindăoani (jud. Neamț) Studii 597-611 română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Cuptoare de ars oale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea descoperite la Vădastra. Contribuție la studiul cuptoarelor tronconice săpate în pământ Studii 613-619 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) , NISTOR, Mihai (autor) Un mormânt din lespezi de piatră în nordul Moldovei Cercetări arheologice de teren 621-628 română
articol de periodic MOSCALU, Emil (autor) Așezarea dacică de la Cozia Veche (jud. Vâlcea) Cercetări arheologice de teren 629-642 română
articol de periodic MOGOȘANU, Florea (autor) Din nou despre prezența lamelelor Dufour în paleoliticul superior din Banat Discuţii şi Note 643-647 română
articol de periodic BAKÓ, Géza (autor) Reprezentări neolitice la Ditrău Discuţii şi Note 649-653 română
articol de periodic CHIȚESCU, Maria (autor) Unele aspecte ale relațiilor dintre Dicomes și Marcus Antoninus în lumina descoperirilor numismatice (O problemă de geografie istorică) Discuţii şi Note 655-665 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) C. Iulius Maximinus - praeses daciarum Discuţii şi Note 667-675 română
articol de periodic POPESCU, Dorin (autor) Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1967 Cronica 677-698 română
articol de periodic Rrecenzii RECENZII 699-706 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) C. S. Nicolăescu-Plopșor 707-716 română