Criterii căutate

  • An de publicare: 1968

Sumarul căutării

  • 545 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1968 Acta Musei Napocensis, V Cuprins XI-XV română, engleză, franceză, germană
1968 Acta Musei Napocensis, V Dr., PASCU, Ștefan (autor) Marea Adunare Națională de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918 1-17 română
1968 Acta Musei Napocensis, V CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Contribuții la problema unității culturii materiale daco-getice Studii şi Materiale 21-32 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea I) Studii şi Materiale 33-49 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V DAICOVICIU, Hadrian (autor) Dacii și civilizația lor în secolele I î.e.n. - I e.n. Studii şi Materiale 51-58 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V VACZY, C. (autor) Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius Studii şi Materiale 59-74 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V FERENCZI, Istvan (autor) Observații cu privire la sistemul și caracterul așa-zisului „Limes Dacicus” Studii şi Materiale 75-98 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V MITROFAN, I. (autor), MOLDOVAN, Gheorghe (autor) Castrul roman de la Sighișoara Studii şi Materiale 99-109 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V FLOCA, Octavian (autor) Monumente epigrafice și sculpturale de la Micia Studii şi Materiale 111-124 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVID, L. (autor), MĂRGHITAN, L. (autor) Monumente sculpturale de la Micia (partea I) Studii şi Materiale 125-135 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V LASCU, Nicolae (autor) Știrile din arhivele clujene referitoare la inscripțiile romane din Transilvania Studii şi Materiale 137-142 română (rezumat în italiană)
1968 Acta Musei Napocensis, V VĂTĂȘIANU, V. (autor) Un relief medieval enigmatic Studii şi Materiale 143-151 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V EDROIU, N. (autor), GYLAI, P. (autor), IAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor), PASCU, Ștefan (autor), RUSU, M. (autor), WOLLMANN, V. (autor) Cetatea Dăbâca Studii şi Materiale 153-202 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V DAICOVICIU, Beatrice (autor) Mărturii apusene despre latinitatea și continuitatea românilor (sec. XV-XVIII) Studii şi Materiale 203-214 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V IMREH, Ștefan (autor), MUREȘAN, C. (autor) Un nou izvor pentru cunoașterea vieții satului din Transilvania la sfârșitul sec. XVIII Studii şi Materiale 215-226 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V VAJDA, Ludovic (autor) Formarea muncitorimii salariate în industria minieră și metalurgică din Transilvania între 1848-1867 Studii şi Materiale 227-237 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia (autor) Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj Studii şi Materiale 239-249 română (şi un rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V EGYED, A. (autor) Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii şi Materiale 251-264 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V ROȘCA, M. (autor) Ecoul mișcării memorandiste în dezbaterile parlamentului maghiar Studii şi Materiale 265-273 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V ENEA, C. (autor) Aspecte ale descompunerii armatei austro-ungare (dezertări și răscoale ale soldaților din Transilvania 1914-1918) Studii şi Materiale 275-291 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V GALL, I. (autor) Lupta muncitorimii din Transilvania - factor de seamă în pregătirea unirii de la 1 decembrie 1918 Studii şi Materiale 293-309 română
1968 Acta Musei Napocensis, V DAN, Mihail (autor), ȘCHIOPU, V. (autor) Opinia publică din România față de Acordul de la München și consecințele lui Studii şi Materiale 311-328 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V BUNTA, Petru (autor) Formele și caracterul luptei maselor pentru instaurarea regimului democrat-popular Studii şi Materiale 329-353 română (şi un rezumat în rusă)
1968 Acta Musei Napocensis, V ȚUGUI, Gheorghe (autor) Congresul de unificare a Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat (februarie 1948) Studii şi Materiale 355-367 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V VLASSA, Nicolae (autor) Sondajul de salvare de la "Gura Baciului" (…și câte ceva despre cultura vaselor caliciforme în Romania) Note şi discuţii 371-379 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V BADER, Tiberiu (autor) Despre figurinele antropomorfe în cadrul culturii Criș Note şi discuţii 381-388 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V DUMITRESCU, Vladimir (autor) Cu privire la platformele de lut ars ale locuințelor unor culturi eneolitice Note şi discuţii 389-397 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V ORDENTLICH, I. (autor) Depozitul de bronzuri de la Otomani Note şi discuţii 397-404 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V CRIȘAN, Eva (autor) Un biberon hallstattian Note şi discuţii 405-408 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Ioan (autor) Tezaurul dacic de la Sărmășag Note şi discuţii 409-418 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V HOREDT, K. (autor) Interpretări arheologice Note şi discuţii 419-428 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V ALDEA, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Dobârca, sec. II î.e.n. - I e.n. Note şi discuţii 429-432 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (I) Note şi discuţii 433-443 română
1968 Acta Musei Napocensis, V LUPU, N. (autor) Așezarea daco-romană de la Roșia (jud. Sibiu) Note şi discuţii 445-450 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V RUSSU, Ion (autor) Note epigrafice. Inscripții din Dacia Porolissensis Note şi discuţii 451-470 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V GOSTAR, Nicolae (autor) Unitățile militare din castrul roman de la Tibiscum Note şi discuţii 471-477 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V POP, Constantin (autor) Monumente sculpturale romane din Napoca Note şi discuţii 479-489 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Două plăci de la Drobeta reprezentând cavalerii danubieni Note şi discuţii 491-494 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V BODOR, Andrei (autor) Note asupra artei romane provinciale. Pe marginea cărții prof. J.M.C. Tuynbee Note şi discuţii 495-504 română (rezumat în engleză)
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTASE, Dumitru (autor) Observații în legătură cu așezările rurale din Dacia romană Note şi discuţii 505-511 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V VASILIEV, Valentin (autor) Vestigii daco-romane din secolul IV e.n. la Suatu Note şi discuţii 513-516 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V GHIDIOȘAN, N. (autor), NANASSY, Z (autor) Un mormânt din perioada prefeudală descoperit la Săcuieni Note şi discuţii 517-520 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V KORODI, I. (autor) Aspecte ale colaborării dintre muzeografi și restauratori Note şi discuţii 521-532 română (rezumat în engleză)
1968 Acta Musei Napocensis, V BUNTA, Magdalena (autor) Tiparul sigiliului mare al domnului Țării Românești Pătrașcu cel Bun Note şi discuţii 533-538 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V PAP, Francisc (autor) Psaltirea lui Dimitrie Pandovici. Contribuție la „Bibliografia românească veche” Note şi discuţii 539-549 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V ȚOCA, M. (autor) Despre fațada bisericii ortodoxe de pe stada Dr. Petru Groza din Cluj Note şi discuţii 551-557 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V PROTOPOPESCU, George (autor) Vestigii ale tradițiilor militare românești în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 559-570 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V POP, Viorica (autor) Din legăturile spirituale ale românilor în secolul XVIII Note şi discuţii 571-575 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V TEODOR, P. (autor) Contribuția lui Aaron Florian la dezvoltarea istoriografiei naționale Note şi discuţii 577-586 română (rezumat în engleză)
1968 Acta Musei Napocensis, V KOVACS, I. (autor) Problema desființării raporturilor cu caracter feudal în satele de „horticultori” din Transilvania Note şi discuţii 587-592 română (şi un rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V POLVEREJAN, Ș. (autor) Din activitatea secției din Anvers a Ligii Culturale Note şi discuţii 593-599 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V VESA, V. (autor) Conferința extraordinară a Partidului Național Român din Transilvania (23-24 iulie 1893) Note şi discuţii 601-608 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V HĂGAN, T. (autor) Contribuția socialiștilor români la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România Note şi discuţii 609-617 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V AVRAM, V. (autor) Un act revoluționar: naționalizarea principalelor mijloace de producție Note şi discuţii 619-624 română (rezumat în franceză)
1968 Acta Musei Napocensis, V Lista prescurtărilor 625-628 română
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii Cuvânt înainte 3-4 română
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii MATEESCU, N. (autor) Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș Istorie 7-15 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii NANIA, Ion (autor) Aria culturii de prund în România Istorie 17-22 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii POPESCU, Eugenia (autor), VULPE, Alexandru (autor) Date noi privind grupul Ferigile în Argeș Istorie 23-32 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii Prof. dr. docent, VULPE, Radu (autor) Getul Burebista, conducător al întregului neam geto-dac Istorie 33-56 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) O nouă descoperire de „tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești Istorie 57-66 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii POPESCU, Emilian (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Castrul roman Jidava-Câmpulung (observații preliminare) Istorie 67-80 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi Istorie 81-96 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BUTOI, Mihai (autor) Un tezaur de monede și obiecte de podoabă din sec. al VII-lea descoperit în com. Priseaca - Slatina Istorie 97-104 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii Prof. dr. docent, SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești Istorie 105-122 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii CONSTANTINESCU, N. (autor) Cercetarea arheologică de la Curtea Domnească din Argeș, 1967 Istorie 123-138 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), DUMITRESCU, Florica (autor) Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vâlcea în sec. al XVI-lea și al XVII-lea Istorie 139-150 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii MÎRȚU, Flaminiu (autor) Un izvor narativ extern, privind mișcarea revoluționară condusă de T. Vladimirescu, puțin cunoscut, necercetat critic și nefolosit pînă azi : lucrarea englezului Edward Blaquieres, din anul 1825 Istorie 151-159 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii APOSTOL, Leonid (autor), STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în jud. Argeș ŞTIINŢELE NATURII 163-176 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BERA, Alexandru (autor) Stabilirea întinderii Ponțianului între râurile Bratia și Argeșel ŞTIINŢELE NATURII 177-190 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii DRĂGHICI, B. (autor), RICHIȚEANU, Anghel (autor), SĂRARU, Ștefan (autor) Contribuție la cunoașterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale ŞTIINŢELE NATURII 191-200 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii STANCU, Radu (autor) Contribuții privind influența acizilor organici asupra intensității fotosintezei ŞTIINŢELE NATURII 201-212 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări biometrice, morfologice și sistematice cu privire la populația de Lanius excubitor L. din Republica Socialistă România ŞTIINŢELE NATURII 213-226 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii NEACȘU, Petre (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de Itonididae (Diptera-Namatocera) din județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 227-234 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii Cuprins 235-238 română, franceză
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt înainte 5-6 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni Cercetări arheologice 27-41 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait (autor) Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait (autor), ROSETTI, Dinu (autor) Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI MARINESCU, C. (autor), TURCU, Mioara (autor) Considerații privind „Foișorul Mavrocordaților" Cercetări arheologice 119-126 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CORFUS, Ilie (autor) Însemnările cronicarului Grigore Andronescu despre vechea gospodărirea Bucureștilor Studii de Istorie 127-137 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GEORGESCU, Florian (autor) Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor Studii de Istorie 139-148 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DUȚU, Aurel (autor) Administrația bucureșteană în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea Studii de Istorie 149-162 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI IONESCU, Ștefan (autor) Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii de Istorie 163-179 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petrache (autor) Activitatea Ligii culturale - secția București - între cele două Războaie Mondiale Studii de Istorie 181-194 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BENE, Ana (autor) Comerțul bucureștean între cele două războaie mondiale Studii de Istorie 195-204 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare Studii de Istorie 205-217 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta (autor) O spadă celtică din Transilvania Materiale de muzeografie 219-222 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SAVIN, Margareta (autor) Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor Materiale de muzeografie 223-228 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CÎRSTEA, Dorina (autor) Steagul Societății "Gutenberg" Materiale de muzeografie 231-234 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOROȘ, Floriana (autor) Arhitectul Mandrea George (1855-1916) constructor al „Foișorului de Foc” Materiale de muzeografie 237-238 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI DAICHE, Petre (autor) Probleme ale șomajului din Bucureștii anilor 1929-1937 oglindite în unele documente aflate în colecțiile M.I.M.B. Materiale de muzeografie 239-248 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte privind dezvoltarea instalațiilor de morărit de pe râul Dâmbovița din raza orașului București de la primele mențiuni documentare și până în deceniul al șaptelea al sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 249-259 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI STAN, Maria (autor) Date documentare privind o prăvălie bucureșteană în secolul XVII-XVIII Comunicări - Note - Recenzii 261-266 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Un tezaur de monede turcești din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, descoperit la Gratia (Jud. Ilfov) Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Două case vechi bucureștene Comunicări - Note - Recenzii 273-282 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VÎNTOIU, Rodica (autor) "Roata" de pompieri din București Comunicări - Note - Recenzii 283-288 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ROMAN, Victoria (autor) Scriitorul Petre Ispirescu tipograf și editor bucureștean Comunicări - Note - Recenzii 289-301 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor), POPESCU, Elena (autor) București, centru al apariției și dezvoltării presei militare românești Comunicări - Note - Recenzii 303-311 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CIACHIR, Nicolae (autor) Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial Comunicări - Note - Recenzii 313-314 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI LEAHU, Valeriu (autor) Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CLEJA-GÎRBEA, Claudia (autor) Rabindranath Tagore la București Comunicări - Note - Recenzii 333-337 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI SĂVESCU, Getta (autor) Tipuri bucureștene oglindite în literatura din deceniile 3 și 4 ale veacului XX Comunicări - Note - Recenzii 339-352 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ȘTIRBU, Constanța (autor) București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI BOIA, Magda (autor) Cartiere noi pe harta orașului Comunicări - Note - Recenzii 367-375 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CERNOVODEANU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți. Comunicări - Note - Recenzii 377-381 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI Cronica 383-385 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI Lucrări publicate de Muzeul de Istorie a orașului București 386-386 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI Cuprinsul 389-398 română, franceză, engleză, germană, rusă
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian (autor) Zece ani de muzeografie băcăuană 5-9 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
1968 Carpica, I DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Așezarea paleolitică de la Bicaz 17-25 română
1968 Carpica, I URSACHI, Minidora (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Ruginoasa 27-34 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Cimitir din epoca bronzului la Căbești (Bacău) 63-67 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Mormântul hallstattian descoperit la Recea 73-76 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Necropola getică de la Slobozia 77-94 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) O nouă așezare getică din bazinul Zeletinului 95-99 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperiri arheologice în depresiunea Onești 101-110 română
1968 Carpica, I URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111-188 română
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian (autor) Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău și implicațiile sale istorice 189-197 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
1968 Carpica, I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 209-231 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
1968 Carpica, I MITREA, Ioan (autor) Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaților Orientali și din zona de contact cu Podișul Moldovei 249-259 română
1968 Carpica, I MĂTASĂ, Constantin (autor) Importanța toponimiei în cunoașterea trecutului 261-264 română
1968 Carpica, I ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar de la Cetatea Neamțului (sec. al XVII-lea) 266-279 română
1968 Carpica, I ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan. Corespondență inedită din vremea studiilor 1904-190 281-328 română
1968 Carpica, I ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan – preocupări bibliografice și documentaristice 329-336 română
1968 Carpica, I ANTONESCU, Eugenia (autor) Tonitza și pictura de la Durău 337-346 română
1968 Carpica, I ANTONESCU, Eugenia (autor) Specificul moldovenesc în opera lui Aurel Băeșu 347-358 română
1968 Cibinium Cuprins 3-4 română, germană
1968 Cibinium IRIMIE, Cornel (autor) Cercetări etnografice privind istoria tehnicii populare la români 5-14 română, germană
1968 Cibinium GIURESCU, Constantin C. (autor) Vechimea exploatării petrolului și a "cerii de pămînt" în Țările Române 15-22 română, germană
1968 Cibinium DUNĂRE, Nicolae (autor) Răspîndirea satelor specializate în meșteșuguri populare pe teritoriul României 23-70 română, germană
1968 Cibinium PETRESCU-BURLOIU, Ion (autor) Tipurile de case din Țara Oltului și tehnica de construcție a lor 71-88 română, germană
1968 Cibinium PĂNOIU, Andrei (autor) Caractere specifice în arhitewctura populară din Gorj 89-108 română, germană
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu (autor) Meșteșugul olăritului ilustrat în Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 109-130 română, germană
1968 Cibinium MOZES, Tereza (autor) Ceramica populară din Bîrsa 131-140 română, germană
1968 Cibinium FOCȘA, Marcela (autor) Tehnici tradiționale pentru prelucrarea cînepii 141-152 română, germană
1968 Cibinium STOICA, Georgeta (autor) Prelucrarea părului de capră. Unelte și produse 153-172 română, germană
1968 Cibinium CHELCEA, Ion (autor) O tehnică arhaică pentru prelucrarea țesăturilor de casă - bătutul la gratie 173-178 română, germană
1968 Cibinium IURASCIUC, I. (autor) O tehnică străveche de vîltorit 179-184 română, germană
1968 Cibinium OSTAP, Melania (autor), SEMENDEAEV, Victoria (autor) Pivele de bătut sumani de pe Valea Șomuzului 185-194 română, germană
1968 Cibinium BUCUR, Corneliu (autor) Aspecte social-economice ale practicării morăritului în partea de sud-est a Banatului 195-210 română, germană
1968 Cibinium CIOBANU STAHL, Anca (autor) Date statistice privind morăritul din Țara Românească la 1961 211-216 română, germană
1968 Cibinium BUDIȘ, Monica (autor), IDU, Petre (autor) Mori cu ciutură și pive din bazinul superior al Bahnei- Mehedinți 217-230 română, germană
1968 Cibinium CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Morile și pivele de pe Valea Jaleșului (jud. Gorj) 231-274 română, germană
1968 Cibinium HOFFMANN, Herbert (autor) Un dispozitiv de ameliorare a admisiei la mori - "butonul" 275-280 română, germană
1968 Cibinium MIRONESCU, Nicolae (autor), PETRESCU, Paul (autor) Construcțiile viticole din Gorj. Contribuții la studiul etnografic al viticulturii 281-326 română, germană
1968 Cibinium DIACONESCU, Ileana (autor) Cîteva unelte și metode de pescuit în Oltenia 327-336 română, germană
1968 Cibinium HOFFMANN, Herbert (autor) O formă inedită de teasc de ulei 337-342 română, germană
1968 Cibinium PALADA, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării istorice a meșteșugurilor legate de prelucrarea pieilor în Săliștea Sibiului 343-354 română, germană
1968 Cibinium OSTAP, Melania (autor), SEMENDEAEV, Victoria (autor) Despre meșteșugul butnăritului în zona Iașului 355-364 română, germană
1968 Cibinium BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Lăzi populare românești. Meșteșuj și arta lădarilor 365-396 română, germană
1968 Cibinium WIENER, Raymonde (autor) Contribuții la studiul tehnicii populare de prelucrare a osului. Doi meșteri în prelucrarea cornului la Sibiu 397-412 română, germană
1968 Cibinium IRIMIE, Cornel (autor) Anchetă statistică în legătură cu rețeaua de instalații tehnice populare acționate de apă pe teritoriul României (vechimea, tipologică, răspîndirea și frecvența lor) 413-488 română, germană
1968 Cibinium VAREKA, Josef (autor) Morile de vînt în Cehoslovacia 489-506 română, germană
1968 Cibinium IRIMIE, Cornel (autor) Conferința de lucru a muzeelor etnografice în aer liber ținută la Brientz - Elveția în luna septembrie 1967 507-516 română, germană
1968 Cibinium NIEDERMAIER, Paul (autor) Note de călătorie. Muzee etnografice în aer liber din Austria și R.F.G. 517-520 română, germană
1968 Cibinium SOFRONIE, Mihai (autor) Prima expoziâie etnografică românească în aer liber (1905) 521-526 română, germană
1968 Cibinium MĂRGINEAN, Olga (autor) Cronică privind activitățile de cercetare și organizare a Muzeului Tehnicii populare din Dumbrava Sibiului pe perioada 1966-1967 527-536 română, germană
1968 Cumidava, II POP, Ioan (autor) Date arheologice privitoare la istoria Brașovului în secolele IX-XII .9- română
1968 Cumidava, II BAKO, Geza (autor) Probleme privind unitatea economică și organizatorică de bază precum si formele de proprietate din țara noastră în secolul IV e.n. 27- română
1968 Cumidava, II MARCU, Mariana (autor) Săpături arheologice la Cristian - Brașov 43- română
1968 Cumidava, II BELU, Sabin (autor), DRAGOMIR, Silviu (autor) Contribuții la istoria așezărilor românești din Munții Apuseni (secolele XIII-XVI) 53- română
1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Obiecte metalice descoperite în cetatea de la Măgura Codlei 79- română
1968 Cumidava, II NUSSBACHER, Gernot (autor) Statutul breslei arcarilor din Brașov 91- română
1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Date despre strîngerea censului în satele domeniului Bran în anii 1556-1560 97- română
1968 Cumidava, II HUTIMANN, Arnold (autor) Considerații privind venirea diaconului Coresi la Brașov 103- română
1968 Cumidava, II JIGA, Caius (autor) Brașovul și lupta antiotomană a țărilor române la începutul secolului al XVI-lea 111- română
1968 Cumidava, II MICU, Emil (autor) Brașovul și mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu 119- română
1968 Cumidava, II MIHĂILESCU, Dan (autor) Din activotatea editorială în epoca iluminismului în sudul Transilvaniei 147- română
1968 Cumidava, II BĂRBUȚĂ, Nicolae (autor) Date noi referitoare la Conferința intimă a fruntașilor Partidului Nașional Român, ținută la Sibiu în 14 iunie 1899 155- română
1968 Cumidava, II POLVEREJAN, Șerban (autor) Contribuții statistice privind școlile românești din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 161- română
1968 Cumidava, II NICOARĂ, Ion (autor) Glasul Ardealului - ziarul brașovean al unirii naționale de la 1 decembrie 1918 211- română
1968 Cumidava, II POENARU, Emil (autor) Unele principii ale Declarației de la Alba Iulia 225- română
1968 Cumidava, II BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuții privind lupta național-politică a lui Pompiliu Dan 233- română
1968 Cumidava, II MUȘAT, Mircea (autor) Unele Considerații privind activitatea, doctrina și ideologia Partidului țărînesc în perioada 1918-1921 285- română
1968 Cumidava, II PETRIC, Aron (autor) Trăsăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic 311- română
1968 Cumidava, II CATRINA, Constantin (autor) Borda, dărdaica și mulțămita - trei obiceiuri agrare din Feldioara (Țara Bîrsei) 335- română
1968 Cumidava, II MORARU, Olivia (autor) Contribuții la studiul portului din Șcheii Brașovului 343- română
1968 Cumidava, II VASIU, Dinu (autor) Portretul în plastica brașoveană 359- română
1968 Cumidava, II MORARIU, Iuliu (autor), ULARU, Pantelimon (autor) Vegetația halofilă de la Băile Perșani (Munții Perșani) 383- română
1968 Cumidava, II MUNTHIU, Liviu (autor), THOMAS, Friederich (autor) Avenele din Piatra Craiului 395- română
1968 Cumidava, II ARDELEANU, Ion (autor) Prezentarea istoriei moderne și comtemporane în Muzee 417- română
1968 Cumidava, II RABINOVICI, Herbert (autor) Muzeul de Istorie a Particului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. Din fondurile documentare 425- română
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Nécrologie: Le professeur C.S. Nicolaescu-Plopsor 005-016
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 ZAHARIA, Eugenia (autor) Sur la période de transition de néolithique à l'âge du bronze dans l'aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelnita 017-044
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 MORINTZ, Sebastian (autor), ROMAN, Petre (autor) Aspekte des Ausgangs des Äneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau 045-128
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DINU, Marin (autor) Quelques considérations sur la période de transition de néolithique à l'âge du bronze sur la territoire de Moldavie 129-140
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 ORDENTLICH, Ivan (autor) Anordnung und Bau der Wohnungen im Rahmen der Otomanikultur in Rumänien 141-154
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 CHIDIOȘAN, Nicolaie (autor) Beiträge zur Kenntnis der Wietenbergkultur im Lichte der neuen Funde von Dersida 155-176
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DUMITRESCU, Vladimir (autor) La nécropole tumulaire du premiere âge du fer de Basarabi (Dép. de Dolj, Olténie) 177-260
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 THEODORESCU, Dinu (autor) Un chapiteau ionique de l'époque archaïque tardive et quelques problèmes concernants le style, à Histria 261-304
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 COJA, Maria (autor) La céramique grise d'Histria à l'époque grecque 305-330
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 SYME, Ronald (autor) Legates of Moesia 331-340
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DIACONU, Gheorghe (autor) Einige Betrachtungen über die erste Hälfte des 1.Jahrtaunsends u.Z. im Gebiet außhalb der Karpaten 341-346
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Le problème de la continuité sur le territoire de la Dacie 347-354
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 COMȘA, Maria (autor) Sur l'origine et l'évolution de la civilisation de la population romane, et ensuite proto-romaine, aux VIe-Xe siècles sur le territoire de la Roumanie 355-380
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Un modèle de sanctuaire découvert dans la station énéolithique de Cascioarele 381-394
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Über einige Statthalter von Moesia inferior 395-408
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Quelques monnaies trouvées à Adamclissi et la fin de Civitas Tropaensium 409-412
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 POP, Constantin (autor) Une plaque votive dédiée au culte de Dionysos 413-416
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 BARNEA, Ion (autor) À propos des origines du christianisme en Scythie Mineure 417-420
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1967 421-444
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 MITREA, Bucur (autor) Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 445-460
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 DAICOVICIU, Constantin (autor) Compte rendu: ''L'Année épigraphique - Revue de publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1966'' 461-462
1968 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 12 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: ''École pratique des haute études - VIe section. Centre des recherches historiques : Mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à André Piganiol'' - R. Chevalier (ed.) 462-465
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Două descoperiri paleolitice în județul Galați .7- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele probleme privind legăturile culturii Cucuteni cu culturile neo-eneolitice din sud-estul Europei .11- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie NUȚU, Anton (autor) Reprezentări antropomorfe pe ceramica de tip Gumelnița A 21- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lișcoteanca, județul Brăila și Băneasa, județul Galați) 45- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Ateliere de cioplire a pietrei în culturi postpaleolitice, descoperite în județul Vrancea 65- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul trac de la Tirighina-Bărboși 71- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) Medalioane și tipare romane descoperite la Tirighina-Bărboși 81- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie TODERAȘCU, I. (autor) Construcții navale la șantierul din Galați în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 95- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie MACOVEI, A. (autor) Știri noi referitoare la primul ziar comercial moldovenesc - "Dunărea" 111- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Alexandru Ioan Cuza și Galații 121- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Noi contribuții la biografia lui Costache Negri 137- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Contribuții la istoria meșteșugurilor din Galați în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 149- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Organizații profesionale ale muncitoriloe din Galați la sfîrșitul secolului al XIX-lea 169- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie LOGHIN, A. (autor), MORĂRAȘU, Marcel (autor) Cu privire la însemnătatea hotărîrilor Conferinței de la Galați (1907) în problema organizări ipolitice a clasei muncitoare din România 179- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Cîteva aspecte din viața economică a orașului Galați în perioada august 1944-martie 1945 193- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, L. (autor), BRUDIU, Mihai (autor) Motive ornamentale din zona Brateș 199- română
1968 Pontica, I DAICOVICIU, Constantin (autor) Pontica - Un cuvînt de salut .5-6 română
1968 Pontica, I CANARACHE, Vasile (autor) Mărturisiri .9-16 română
1968 Pontica, I CANARACHE, Vasile (autor) Extrase din cartea de onoare a muzeului 17-28 română
1968 Pontica, I RĂDULESCU, Adrian (autor) Muzeul de Arheologie din Constanța după 10 ani de activitate 29-42 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor), VOLSCHI, V. (autor) Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținînd Culturii Hamangia 45-87 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Un depozit de bronzuri la Constanța 89-105 română
1968 Pontica, I CANARACHE, Vasile (autor) Sistemul ponderal și tipologia drahmelor istriene de argint 107-192 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirele de incinerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov 193-234 română
1968 Pontica, I ICONOMU, Constantin (autor) Cercetări arheologice la Mangalia și Neptun 235-368 română
1968 Pontica, I BUCOVALĂ, Mihai (autor) Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis 269-306 română
1968 Pontica, I RĂDULESCU, Adrian (autor), SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor (autor) Inscripția lui Herenninos Apillinarios din Callatis 307-317 română
1968 Pontica, I RĂDULESCU, Adrian (autor) Note epigrafice I 319-339 română
1968 Pontica, I SCORPAN, C. (autor) Contribuții arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice (I. Carpi în Scythia Minor, II. O nouă problemă pentru sec. VI-VII-III. Vase pictate din sec. IX-X în Dobrogea) 341-378 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cuptoarele romano-bizantine de ars ceramică de la Oltina (jud. Constanța) 379-408 română
1968 Pontica, I CÎRJAN, Corneliu (autor) Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrlița-Ostrov 409-425 română
1968 Pontica, I COVACEF, Zaharia (autor) Bibliografia arheologică a Dobrogei (1948-1968) 427-252 română
1968 Pontica, I BOCA, M. (autor) Dobrogea veche în stampe și gravuri (1826-1882) 455-507 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sumarul sumarelor I-IV (1937-1966) română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ARMĂȘESCU, Gheorghe (autor) O formă eficientă în activitatea educativă de masă - caravana muzeistică română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FRĂȚILĂ, Ion (autor) O valoroasă contribuție la cunoașterea luptei proletariatului română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ISTRATE, Tiberiu (autor) Din trecutul de luptă a țărănimii hunedorene română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Obiecte recent intrate în colecțiile Muzeului Județean Hunedorean - Deva română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MĂRGHIDAN, Liviu (autor) O nouă așezare neolitică pe Valea Mureșului .7- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ALDEA, Ioan (autor) O statuetă cu cap mobil de la Petrești .11- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BASSA, Beniamin (autor) O așezare de la sfîrșitul epocii bronzului 15- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Despre o veche descoperire arheologică din sudul județului Hunedoara 23- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BASSA, Beniamin (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt 31- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FLOCA, Octavian (autor) Pagus Miniensis 49- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V CHIȚU, L. (autor), WINKLER, Iudita (autor) "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior 59- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V RUSU, I. (autor) Inscripții romane din județul Hunedoara 87- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V WOLLMANN, Volker (autor) Monumente sculpturale din Germisara 109- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FLOCA, Octavian (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Amfiteatrul militar de la Micia 121- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ANGHEL, Gheorghe (autor) Date noi în legătură cu apeductele medievale de la Alba Iulia 155- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMESCU SOFRONI, Rodica (autor) Tezaurul feudal, din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu 165- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BĂLAN, Traian (autor) Atacul asupra Devei în timpul răscoalei populare din 1784-1785 181- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuții la studiul organizării sesiilor iobăgești din comitatul Hunedoara la începutul secolului al XIX-lea 195- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V SCHILLING, Roland (autor) Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea 215- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara 227- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ROTARU, Octavian (autor), SUCIU, Georgina (autor) Cîteca documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în anul 1948 la Zlatna 235- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V LUNGU, Ion (autor) Aspecte ale începuturilor revoluției industriale în mineritul din Valea Jiului 243- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MUNTEANU, Ion (autor) Contribuția țărănimii la cucerirea independenței 251- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NEAMȚU, Gelu (autor) Din lupta intelectualității hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1831-1833) 265- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Ion (autor) Din istoricul exploatării miniere și începuturile luptei revoluționare a minerilor din Lupeni 285- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V CIACHIR, Nicolae (autor), CINGHIȚĂ, P. (autor), RADU, Vasile (autor) Traian Vuia neobosit luptător pentru unitatea națională 295- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V DECEI, Aurel (autor) Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Național Român din Deva și alte documemente privind comitatul Hunedoara în anii 1918-1919 311- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STEPĂNESCU, Ion (autor), TODERICI, Nicolae (autor) Situația minerilor din Valea Jiului (Unele aspecte din perioada 1929-1933) 379- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea grevei minerilor de la Luptei din august 1929 393- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MUNTEANU, P. (autor), TODERICI, Nicolae (autor) Din eforturile pentru organizarea muncitorilor băieși. "Uniunea muncitorilor din industria minieră din România" 401- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Partidul Comunist, în fruntea luptei dusă de forțele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor și libetzăților democratice împotriva primejdiei fasciste pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității 421- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FRĂȚILĂ, Ion (autor) Contribuții documentare la lupta muncitorimii hunedorene împotriva fascismului și războiului 437- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V RADU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea situației social-politice a maselor muncitoare din fostul ținut Mureș în timpul dictaturii regale 449- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V AVRAM, Ilie (autor) Aportul frontului plugarilor la lupta maselor muncitoare hunedorene pentru transformări democratice (23 august 1944--6 martie 1945) 463- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STOICA, Cornel (autor), VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării învățămîntului în ținutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor 471- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMESCU SOFRONI, Raluca (autor), SCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea școlilor regimentului I românesc de graniță de la Orlat 495- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V CLEMENTE, Constantin (autor) Mihai Eminescu la Alba Iulia și în tipăriturile Orăștiei 505- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V CHIACHIR, Nicolae (autor), RADU, Vasile (autor) Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu și Octavian Goga 511- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BUTURĂ, Valeriu (autor) Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția de aer liber a Muzeului ernografic al Transilvaniei din cluj 519- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMIE, Cornel (autor) Tipuri tradiționale de instalații populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara 531- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V DUNĂRE, Maura (autor), DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului 549- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V TODEA, Ion (autor) Șănătoarele de praf de pușcă din coarne de cerb 577- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NUȚU, Anișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Cîteva considerașii asupra florei tortoniene de la Tîmpa 585- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NUȚU, Agnișa (autor), SCHREIBER, Ștefan (autor) Rarități în flora dealurilor Devei 589- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroșani 603- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Elena (autor) Prezența lui Ursus spelaeus Rosenm în peștera Roșua din Valea Jiului 609- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STOICA, Cornel (autor) Izvoare minerale în depresiunea Băița 621- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V VULCU, Bujor (autor) Conținutul aperativului "deal" și tipuri de deal în terminologia geografică populară din imprejurimile Orăștiei 625- română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii TODOR, I. (autor) Studii și comunicări - Cuvînt înainte .3-4 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii MATEESCU, Nicolae (autor) Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș .7-15 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii NANIA, Ion (autor) Aria culturii de Prund în România 17-22 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia (autor), VULPE, Alexandru (autor) Date noi privind grupul Ferigile în Argeș 23-31 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii VULPE, Radu (autor) Getul Burebista, conducător al întrtegului neam geto-dac 33-55 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) O nouă descoperire de "tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești 57-66 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Emilian (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Castrul roman Jidava-Cîmoulung (observații preliminare) 67-79 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BUTOI, Mihai (autor) Un tezaur de monede și obiecte de podoabă din secolul al VII-lea descoperit în comuna Priseaca Slatina 97-104 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Argeș - cea mai veche reședință a Țării Românești 105-122 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică de la curtea domnească din Argeș, 1967 123-138 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), DUMITRESCU, F. (autor) Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vîlcea în sec. XVI-lea și al XVII-lea 139-1149 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii MÎRȚU, Flaminiu (autor) Un izvor narativ extern privind mișcarea revoluționară condusă de T. Vladimirescu, puțin cunoascut, necercetat critic și nefolosit pînă astăti: lucrarea englezului Edward Blaquires, din anul 1825 151-159 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii APOSTOL, Leonid (autor), STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BERA, Alexandru (autor) Stabilirea întinderii Ponțianului între rîurile Bratia și Argeșel 177-189 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B. (autor), RICHIȚEANU, Anghel (autor), SĂRARU, Ștefan (autor), TUDOR, I. (autor) Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii STANCU, Radu (autor) Contribuții privind influența acizilor organici asupra intensității fotosintezei 201-212 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări biomertrice, morfologice și sistematice cu privire la populația de Lanius excubitor L., din Republica Socialistă România 213-226 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii NEACȘU, Petre (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de Itonididae (Diptera-Namatocera) din județul Argeș 227-234 română
1968 Teatrul, nr. 1 ANGHEL, Paul (autor) Săptămîna patimilor (ipoteză dramatică de veac eroic moldav) 1–34 română
1968 Teatrul, nr. 1 După festival 35–39 română
1968 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana (autor) Acest surîzător și crud amurg ("Livada cu vișini" de A.P.Cehov, la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 40–46 română
1968 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria (autor) Un dans al autodistrugerii ("Tango" de Slavomir Mrozek, la Teatrul Mic) 47–53 română
1968 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Captiva copilărie a fericirii ("Romeo și Julieta" de Shakespeare, la Teatrul Național "I.L.Caragiale") 54–58 română
1968 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Culori folclorice ("Miorița" de V.Anania la Teatrul "Barbu Delavrancea") 59–61 română
1968 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. (autor) Ion Finteșteanu - 50 de ani pe scenă (interviu) 62–64 română
1968 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai (autor) Prin teatrele din țară: Sibiu - "Ostatecul" de Radu Stanca 66–69 română
1968 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Prin teatrele din țară: Bacău - "Egmont" de Goethe 69–70 română
1968 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Poeticul pe scenă 71–72 română
1968 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie (autor) Patosul evocărilor 73–74 română
1968 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie (autor) Nușici, între Vîrșet și Timișoara 74–74 română
1968 Teatrul, nr. 1 P., I. (autor) Să jucăm "Jocul adevărului" 75–76 română
1968 Teatrul, nr. 1 KIVU, Dinu (autor) Ce alegem ? 76–77 română
1968 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai (autor) Spectatorul teatrului de amatori 78–79 română
1968 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Absurdul fizic și metafizic 80–81 română
1968 Teatrul, nr. 1 CRIVĂȚ, Dana (autor) Reflectarea realității contemporane în repertoriul clasic 84–88 română
1968 Teatrul, nr. 1 CAMEJO, Carucha (autor) Arta păpușilor în Cuba 88–90 română
1968 Teatrul, nr. 1 LEMARCHAND, Jacques (autor) Teatrul de Comedie la al 26-lea Festival Internațional de Teatru de la Veneția (articol apărut în "Figaro Littéraire" - 22 oct. 1967) 90–91 română
1968 Teatrul, nr. 1 IHERING, Herbert (autor) Liviu Ciulei regizînd la Berlin (articol apărut în "Die Andere Zeitung" - Hamburg, 19 octombrie 1967) 91–91 română
1968 Teatrul, nr. 1 CRISTEA, Dan (autor) Modernitatea clasicului Caragiale 92–94 română
1968 Teatrul, nr. 1 P., C. (autor) Portretul unei epoci 94–95 română
1968 Teatrul, nr. 1 P., C. (autor) Evidențierea unei contribuții regizorale 95–96 română
1968 Teatrul, nr. 2 Din dezbaterile festivalului 1–34 română
1968 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin (autor) Brecht sau parabola sîmburelui 37–43 română
1968 Teatrul, nr. 2 BRECHT, Bertolt (autor) Mic organon pentru teatru 44–51 română
1968 Teatrul, nr. 2 NARTI, Ana Maria (autor) De trei ori "Lovitura" 52–58 română
1968 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Un avertisment dramatic ("Martin Bormann" de Marin Preda la Teatrul Național "I.L.Caragiale") 59–60 română
1968 Teatrul, nr. 2 RUSU, Ilie (autor) Lipsa de semnificație a unei întîlniri ("Întîlnire la Senlis" de Jean Anouilh la Teatrul "Barbu Delavrancea") 61–62 română
1968 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Alecu (autor) De la divertisment la dramă (Spectacole T.E.S.) 63–65 română
1968 Teatrul, nr. 2 NADIN, Mihai (autor) Radu Stanca - dramaturg 66–73 română
1968 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru (autor) Simple note pe marginea unui concurs de scenarii 74–77 română
1968 Teatrul, nr. 2 CHITIC, Paul Cornel (autor) "Suplex Thaliae" 78–80 română
1968 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Gorki pe trei scene (Constanța - "Azilul de noapte", Craiova - "Egor Bulîciov și alții", Timișoara - "Cei din urmă") 81–84 română
1968 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară: Arad - Inegal etalon profesional ("Procesul Horia" de Alexandru Voitin, "Olimpia" de Molnar Ferenc, "O întîmplare cu haz" de Carlo Goldoni) 85–88 română
1968 Teatrul, nr. 2 CĂLIMAN, Călin (autor) Prin teatrele din țară: Oradea - Două istorii fără hrisoave ("Veac de iarnă" de Ion Omescu, "Romulus cel Mare" de Fr. Dürrenmatt) 88–91 română
1968 Teatrul, nr. 2 CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară: Botoșani - Montarea unui text uitat ("Iată femeia pe care o iubesc" de Camil Petrescu) 91–93 română
1968 Teatrul, nr. 2 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 94–94 română
1968 Teatrul, nr. 3 COCEA, Dina (autor) În slujba umanismului 1–2 română
1968 Teatrul, nr. 3 IUREȘ, Ștefan (autor) Zozo între pămînt și cer (morală a fabulei în șapte tablouri) 3–27 română
1968 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Alecu (autor) Tudor Mușatescu despre el și despre alții 28–35 română
1968 Teatrul, nr. 3 RUSU, Ilie (autor) Urmărind premierele: "Sfîntul" de Eugen Barbu (Teatrul de Comedie) 36–38 română
1968 Teatrul, nr. 3 RÎPEANU, B. T. (autor) Urmărind premierele: "Amintirea a două dimineți de luni" de Arthur Miller (Teatrul Mic) 38–40 română
1968 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu (autor) Urmărind premierele: "Comedie pe întuneric" de Peter Shaffer (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 40–42 română
1968 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Urmărind premierele: "Hoții" de Friedrich Schiller (Teatrul "Barbu Delavrancea") 42–44 română
1968 Teatrul, nr. 3 CRIVĂȚ, Dana (autor) Urmărind premierele: Trei noi spectacole (Teatrul Țăndărică) 44–46 română
1968 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria (autor) Urmărind premierele: Pantomima gîndului (Teatrul German din Timișoara) 47–48 română
1968 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, C. (autor) Urmărind premierele: Carnet de student (Spectacolele I.A.T.C.) 48–53 română
1968 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) Dialoguri de atelier: de vorbă cu Sorana Coroamă (interviu) 54–58 română
1968 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu (autor) Structura situațiilor în comedia "O scrisoare pierdută" 61–65 română
1968 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Leonida (autor) Contemporanul nostru (100 de ani de la nașterea lui Maxim Gorki) 66–70 română
1968 Teatrul, nr. 3 CALBOREANU, George (autor) Luciditatea eroului gorkian (100 de ani de la nașterea lui Maxim Gorki) 66–67 română
1968 Teatrul, nr. 3 RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina (autor) O navă-școală (100 de ani de la nașterea lui Maxim Gorki) 68–69 română
1968 Teatrul, nr. 3 BRECHT, Bertolt (autor) Mic organon de teatru 71–76 română
1968 Teatrul, nr. 3 FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) Însemnări dezordonate 78–83 română
1968 Teatrul, nr. 3 GANĂ, George (autor) Criza dramei ? (pe marginea concursului "Vasile Alecsandri") 85–87 română
1968 Teatrul, nr. 3 CĂLIMAN, Călin (autor) Baranga pe portativul comediei 88–90 română
1968 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai (autor) Profilul teatrelor populare 91–92 română
1968 Teatrul, nr. 3 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 93–93 română
1968 Teatrul, nr. 4 BELIGAN, Radu (autor) Să discutăm despre dramaturgie 1–3 română
1968 Teatrul, nr. 4 CERNESCU, Dinu (autor) Să discutăm despre dramaturgie 3–4 română
1968 Teatrul, nr. 4 GIURCHESCU, Lucian (autor) Să discutăm despre dramaturgie 4–5 română
1968 Teatrul, nr. 4 LOVINESCU, Horia (autor) Să discutăm despre dramaturgie 5–5 română
1968 Teatrul, nr. 4 TEODORESCU, Crin (autor) Să discutăm despre dramaturgie 6–7 română
1968 Teatrul, nr. 4 LOVINESCU, Horia (autor) O casă onorabilă (farsă polițistă) 9–31 română
1968 Teatrul, nr. 4 IVASIUC, Alexandru (autor) "Iona" și epoca sintezei 33–35 română
1968 Teatrul, nr. 4 EFTIMIU, Victor (autor) Interpreți ai lui Hamlet 37–38 română
1968 Teatrul, nr. 4 NASTA, Dan (autor) Falsă programă analitică pentru o școală a versului (Concepție și viziune interpretativă) 39–42 română
1968 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu (autor) Michel de Ghelderode, cavalerul bizar 43–48 română
1968 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Așadar, "Gaudeamus igitur" 49–50 română
1968 Teatrul, nr. 4 RUSU, Ilie (autor) Spectacol "coupé" în continuare 51–52 română
1968 Teatrul, nr. 4 DUCEA, Valeria (autor) Spectacole pentru tineret 53–56 română
1968 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Bacău - "Incendiul" de Dimos Rendis 57–60 română
1968 Teatrul, nr. 4 CRIVĂȚ, Dana (autor) Prin teatrele din țară: Iași - "Îmbrăcați pe cei goi" de Luigi Pirandello, "Întîlnire la Copenhaga" de Yves Jamiaque 60–63 română
1968 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Al. (autor) Prin teatrele din țară: Petroșani - "O noapte furtunoasă" de I.L.Caragiale, "Angelo tiranul Padovei" de Victor Hugo 63–66 română
1968 Teatrul, nr. 4 NEDELCU, Mirela (autor) Prin teatrele din țară: Ploiești - "Petru Rareș" de Horia Lovinescu 66–68 română
1968 Teatrul, nr. 4 BRECHT, Bertolt (autor) Mic organon de teatru 69–76 română
1968 Teatrul, nr. 4 TEODORESCU, Leonida (autor) Cehov, un autor de comedii 78–80 română
1968 Teatrul, nr. 4 GÎTZĂ, Letiția (autor) Dubla realitate a unei vocații artistice (cartea "Pretexte și subtexte" de Radu Beligan) 81–83 română
1968 Teatrul, nr. 4 FRÎNCU, Gheorghe (autor) Paul Everac și pasiunea dezbaterilor etice (cartea "5 piese de teatru" de Paul Everac) 84–87 română
1968 Teatrul, nr. 4 CRIVĂȚ, Dana (autor) Două studii de sinteză (cartea " Teatrul furiei și al violenței" de Andrei Băleanu) 88–89 română
1968 Teatrul, nr. 4 COJAR, Ion (autor) Sesiunea A.S.S.I.T.E.J. și Festivalul Teatrelor de Copii și Tineret de la Moscova și Leningrad 90–92 română
1968 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru (autor) Hiperbola 93–94 română
1968 Teatrul, nr. 5 BĂIEȘU, Ion (autor) Iertarea (piesă în trei acte) 1–28 română
1968 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin (autor) Discuție despre profesie cu tinerii critici 30–39 română
1968 Teatrul, nr. 5 ȘELMARU, Traian (autor) Un spectacol de cultură: "Iulius Cezar" 41–46 română
1968 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria (autor) Dimensiunea spirituală a eposului ("Baltagul" la Teatrul Mic) 47–51 română
1968 Teatrul, nr. 5 TORNEA, Florin (autor) Avatarurile absurdului 53–57 română
1968 Teatrul, nr. 5 NASTA, Dan (autor) Falsă programă analitică pentru o școală a versului (Stilurile de interpretare) 59–63 română
1968 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira (autor) Urmărind premierele: "Părinții teribili" de Jean Cocteau - Teatrul Național "I.L.Caragiale" 65–67 română
1968 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria (autor) Urmărind premierele: "Nicnic" de Anca Bursan și Gheorghe Panco - Teatrul de Comedie 67–69 română
1968 Teatrul, nr. 5 CAZABAN, Ion (autor) Urmărind premierele: "Miracolul" de Maxwell Anderson - Teatrul "C.I.Nottara" 70–71 română
1968 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară: Bîrlad - "Filodendron" de Dimos Rendis, "Alb și negru" de Ion Luca, "Hotel pentru nebuni" de Fadil Hagici 72–75 română
1968 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin (autor) Prin teatrele din țară: Craiova - "Hangița" de Carlo Goldoni 75–78 română
1968 Teatrul, nr. 5 CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară: Pitești - "Micul infern" de Mircea Ștefănescu, "Goana după fluturi" de Bogdan Amaru 78–80 română
1968 Teatrul, nr. 5 LIMAN, Adrian (autor) De vorbă cu Arrabal (interviu) 81–84 română
1968 Teatrul, nr. 5 SOLOMON, Dumitru (autor) Obsesia cercului vicios 85–87 română
1968 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 88–90 română
1968 Teatrul, nr. 6 Partidul și rădăcinile revoluționare ale culturii noastre 1–4 română
1968 Teatrul, nr. 6 FLOREA, Mihai (autor) Dimensiunile și viabilitatea anului '48 5–8 română
1968 Teatrul, nr. 6 Documente și mărturii de epocă 9–14 română
1968 Teatrul, nr. 6 CRISTEA, Dan (autor) La izvoarele dramaturgiei naționale 15–18 română
1968 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu (autor) Perioada pașoptistă și caracteristicile romantismului românesc în teatru 19–22 română
1968 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Alexandru (autor) Croitorii cei mari din Valahia (o istorie apocrifă în cinci părți și un epilog) 23–55 română
1968 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, C. (autor) Teatrul rotund 57–58 română
1968 Teatrul, nr. 6 NARTI, Ana Maria (autor) Studenții experimentează (pe marginea Festivalului de la Cluj) 59–61 română
1968 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana (autor) Debut regizoral: "Rosmerholm" interpretat de Aurel Manea 62–64 română
1968 Teatrul, nr. 6 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) O glumă cu implicații serioase ("O casă onorabilă" de Horia Lovinescu la Teatrul "C.I.Nottara") 65–67 română
1968 Teatrul, nr. 6 CĂLIMAN, Călin (autor) "Camuflaj" de Al.Mirodan la "Studio 197" - Arad 68–70 română
1968 Teatrul, nr. 6 NADIN, Mihai (autor) Resurecția baladei și dificultățile sale ("Hora domnițelor" la Teatrul "Delavrancea"; "Dona Juana" la Teatrul Național din Iași) 71–74 română
1968 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu (autor) Duel între virtuoși ("Topaze" la Teatrul Național "I.L.Caragiale") 75–76 română
1968 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu (autor) Subpiesa polițistă ("Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea ?" La Teatrul "Delavrancea") 76–77 română
1968 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Piatra Neamț - Randamentul unei structuri mobile 79–83 română
1968 Teatrul, nr. 6 DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Galați - "Opinia publică" de Aurel Baranga, "Regina de Navara" de Eugene Scribe, "Despot Vodă" de Vasile Alecsandri, "Bietul meu Marat" de A. Arbuzov 83–85 română
1968 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru (autor) De la Jarry la Albee și mai departe... (pe marginea unor spectacole ale Teatrului Național Sîrb din Novisad și Teatrului "Atelier 212" din Belgrad) 86–89 română
1968 Teatrul, nr. 6 IOSIF, Mira (autor) Ipoteze stilistice în teatrul italian (turneul Companiei "Proclemer-Albertazzi") 89–91 română
1968 Teatrul, nr. 7 Scrisoarea Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor și a Organizației de Partid a scriitorilor din capitală 1–2 română
1968 Teatrul, nr. 7 11 cronicari dramatici despre stagiunea 1967-1968 3–15 română
1968 Teatrul, nr. 7 ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Nepotul lui Rameau 16–20 română
1968 Teatrul, nr. 7 MUȘATESCU, Tudor (autor) Geamandura (piesă în trei acte) 21–58 română
1968 Teatrul, nr. 7 ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) G. Ciprian 59–59 română
1968 Teatrul, nr. 7 MUNTEANU, N. C. (autor) Criteriul distribuției (puncte de vedere: Dinu Cernescu, Sorana Coroamă, Moni Ghelerter, Lucian Giurchescu, Andrei Șerban) 60–64 română
1968 Teatrul, nr. 7 CRISTEA, Dan (autor) Între confirmare și infirmare 66–70 română
1968 Teatrul, nr. 7 P., C. (autor) Un anume fel de divertisment 71–72 română
1968 Teatrul, nr. 7 RUSU, Ilie (autor) Teribilism, poezie și moralizare 72–72 română
1968 Teatrul, nr. 7 M., N.C. (autor) Obsesia planului de încasări 73–74 română
1968 Teatrul, nr. 7 P., I. (autor) Surpriză la un vechi spectacol 74–74 română
1968 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Cluj - O viziune tragică a degradării: "Lungul drum al zilei către noapte" de Eugene O'Neill, regia: Crin Teodorescu 75–78 română
1968 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Iași - O viziune tragică a degradării: "Lungul drum al zilei către noapte" de Eugene O'Neill, regia: Sorana Coroamă 78–80 română
1968 Teatrul, nr. 7 POPOVICI, Alecu (autor) Prin teatrele din țară: Arad - "Regele gol" de Evgheni Șvarț 81–83 română
1968 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Tg.Mureș (maghiar) - "Iubirile lui Platonov" de Cehov, "Familia Tot" de Örkeny Istvan 83–85 română
1968 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, C. (autor) Însemnări pe marginea unor spectacole ale I.A.T.C. 86–91 română
1968 Teatrul, nr. 7 MALARCIUK, Gheorghe (autor) Problema nr.1 - Actualitatea. Note despre teatrul și dramaturgia din R.S.S.Moldovenească 92–93 română
1968 Teatrul, nr. 8 MUNTEANU, N. C. (autor) Arta pregătirii spectacolului: Criteriul distribuției (puncte de vedere: Dan Alecsandrescu, Mihai Dimiu, Szombaty Gille Otto, Yannis Veakis) 1–5 română
1968 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana (autor) Itinerar în problematica actorului (participanți la discuție: George Calboreanu, Irina Răchițeanu-Șirianu, Gina Patrichi, Sanda Toma, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Florin Piersic, Ion Caramitru) 6–19 română
1968 Teatrul, nr. 8 TEODORESCU, Crin (autor) Repetițiile: laborator de verificare a soluțiilor 20–24 română
1968 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira (autor) Cu Lucian Giurchescu: Tot despre repetiții 25–26 română
1968 Teatrul, nr. 8 NARTI, Ana Maria (autor) Ignoratele frîne ale scenotehnicii (la masa rotundă: Paul Bortnovski, Ovidiu Bubulac, Adriana Leonescu, Dan Nemțeanu) 27–34 română
1968 Teatrul, nr. 8 IONESCU, Nelu (autor) Fără cartușe, Max ! (comedie tragică într-un act) 35–48 română
1968 Teatrul, nr. 8 EFTIMIU, Victor (autor) Directoratele mele 49–57 română
1968 Teatrul, nr. 8 FIANU, Andriana (autor) I-am văzut lucrînd 58–59 română
1968 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria (autor) Virtuțile și servituțile prolixului: "Bufonul" de Vasile Nițulescu la Teatrul Mic 60–64 română
1968 Teatrul, nr. 8 CRIȘAN, Mihai (autor) Redimensionări metaforice ale banalului 65–66 română
1968 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, C. (autor) "Măști" 66–67 română
1968 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, C. (autor) Puțină pedagogie 67–67 română
1968 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Cluj - Un studio de dramaturgie 68–71 română
1968 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - Dificultățile "facilului" 71–74 română
1968 Teatrul, nr. 8 ELVIN, B. (autor) Prin teatrele din țară: Timișoara - În circuitul interesului 75–78 română
1968 Teatrul, nr. 8 Succese românești peste hotare: "Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu 79–81 română
1968 Teatrul, nr. 8 Teatrul de Comedie la săptămînile festive vieneze 81–83 română
1968 Teatrul, nr. 8 RUSU, Ilie (autor) Regizorul japonez Akira Wakaiabashii despre: piese și spectacole românești, teatrul japonez modern și tradițional 84–85 română
1968 Teatrul, nr. 8 GÉAL, José (autor) Căi în teatrul de păpuși 86–87 română
1968 Teatrul, nr. 8 CĂLIMAN, Călin (autor) Simfonii și simfoniete ale destinului (cartea "Teatru" de Horia Lovinescu) 88–90 română
1968 Teatrul, nr. 8 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 91–92 română
1968 Teatrul, nr. 9 Conștiința unității 1–4 română
1968 Teatrul, nr. 9 COJAR, Ion (autor) Prefață la noua stagiune: "Enigma Otiliei" după George Călinescu (Teatrul Național "I.L.Caragiale"), "Iertarea" de Ion Băieșu (Teatrul Mic), "Bau-Bau" de Alecu Popovici (Teatrul "Ion Creangă") 5–8 română
1968 Teatrul, nr. 9 GIURCHESCU, Lucian (autor) Prefață la noua stagiune: "Ucigaș fără simbrie" de Eugen Ionescu, "Omul e om" de Bertolt Brecht (Teatrul de Comedie) 8–9 română
1968 Teatrul, nr. 9 MOISESCU, Valeriu (autor) Prefață la noua stagiune: "Meteorul" de Fr.Dürrenmatt (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra"), "Ofițerul recrutor" de Farquhar (Teatrul Mic) 9–11 română
1968 Teatrul, nr. 9 MUGUR, Vlad (autor) Prefață la noua stagiune: "Caligula" de Camus, "Cameristele" de Genêt, "Tulburarea apelor" de Lucian Blaga (Teatrul Național din Cluj) 11–12 română
1968 Teatrul, nr. 9 VEAKIS, Yannis (autor) Prefață la noua stagiune: "Dansul morții" de Strindberg (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 12–12 română
1968 Teatrul, nr. 9 MUNTEANU, N. C. (autor) Reîntîlnire cu Teatrul Giulești 13–18 română
1968 Teatrul, nr. 9 COSAȘU, Radu (autor) Un scurt program de bossanove (piesă în trei acte, șase tablouri) 19–54 română
1968 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, C. (autor) Evocare și invocare în dramaturgia istorică 55–59 română
1968 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Crin (autor) Centenarul nașterii lui Claudel: Un Dante al secolului nostru 60–72 română
1968 Teatrul, nr. 9 TORNEA, Florin (autor) Prin teatrele din țară: Brașov - Cu fața la public 73–78 română
1968 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Constamța - Încercări și oscilații 78–82 română
1968 Teatrul, nr. 9 NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară: Constamța - Încercări și oscilații 82–84 română
1968 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria (autor) Necunoscutul act de naștere al lui Țăndărică 85–91 română
1968 Teatrul, nr. 9 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) La praga, în zilele aniversării I.T.I. 92–96 română
1968 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin (autor) Conceptul românesc de teatralitate 1–14 română
1968 Teatrul, nr. 10 BANUȘ, Maria (autor) Magie interzisă (comedie în două acte) 15–32 română
1968 Teatrul, nr. 10 PĂUNESCU, Ilie (autor) Bilete de circ (comedie într-un act) 33–42 română
1968 Teatrul, nr. 10 GANĂ, George (autor) Recitind pe George Mihail Zamfirescu 44–47 română
1968 Teatrul, nr. 10 BRUMARU, Aurel (autor) Camil Petrescu și modalitatea noologică 50–53 română
1968 Teatrul, nr. 10 MÎNDRA, Vicu (autor) Miron Radu Paraschivescu poet dramatic 55–61 română
1968 Teatrul, nr. 10 NARTI, Ana Maria (autor) Un animator al teatrului revoluției: Tairov 62–67 română
1968 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Crin (autor) De la Meyerhold la Taganka" 68–71 română
1968 Teatrul, nr. 10 EFTIMIU, Victor (autor) Cîțiva actori 73–77 română
1968 Teatrul, nr. 10 CRIȘAN, Mihai (autor) Schimb de experiență: Teatrul "Thalia" din Budapesta la București - Teatrul Maghiar de Stat din Cluj la Budapesta 78–82 română
1968 Teatrul, nr. 10 GHIȚULESCU, Gheorghe (autor) Eficiența economică a artei scenice 83–85 română
1968 Teatrul, nr. 10 BOROIANU, Radu (autor) Tradiția și preluarea contemporană a clasicilor 86–89 română
1968 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Al. (autor) Sunet + Lumină = Spectacol 90–91 română
1968 Teatrul, nr. 10 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatrul la televiziune: Valori durabile 92–94 română
1968 Teatrul, nr. 10 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 95–95 română
1968 Teatrul, nr. 11 EFTIMIU, Victor (autor) Teatre vechi și noi în Transilvania 1–3 română
1968 Teatrul, nr. 11 MÎNDRA, Vicu (autor) Preocupări teoretice și oameni de acțiune (viața teatrală a Transilvaniei între anii 1860 - 1918) 4–7 română
1968 Teatrul, nr. 11 Pagini de luptă (Documente. Mărturii. Evocări) 8–16 română
1968 Teatrul, nr. 11 BOȘCA-MĂLIN, Emil (autor) Turneul de onoare 17–19 română
1968 Teatrul, nr. 11 ALEXANDRESCU, Sică (autor) "Mult visata scenă românească" 20–21 română
1968 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai (autor) Repere axiologice 22–24 română
1968 Teatrul, nr. 11 GÁLFALVI, Zsólt (autor) Conviețuire și colaborare frățească 25–26 română
1968 Teatrul, nr. 11 SCHUMANN, Ilse (autor) Teatrele germane din Timișoara și Sibiu 27–28 română
1968 Teatrul, nr. 11 OMESCU, Ion (autor) Săgetătorul (dramă în patru părți) 29–59 română
1968 Teatrul, nr. 11 CRISTEA, Dan (autor) Piese și autori dramatici la începutul anului teatral 60–64 română
1968 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, C. (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Becket" de Jean Anouilh la Teatrul Național "I.L.Caragiale" 65–67 română
1968 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Ucigaș fără simbrie" de Eugen Ionescu la Teatrul de Comedie 67–71 română
1968 Teatrul, nr. 11 NARTI, Ana Maria (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Dansul morții" de August Strindberg la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 71–74 română
1968 Teatrul, nr. 11 RÎPEANU, B.T. (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Îngrijitorul" de Harold Pinter la Teatrul Mic 74–78 română
1968 Teatrul, nr. 11 DUCEA, Valeria (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Croitorii cei mari din Valahia" de Alexandru Popescu pe două scene 78–81 română
1968 Teatrul, nr. 11 NADIN, Mihai (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Cezar, măscăriciul piraților" de D.R.Popescu la Teatrul de Stat din Sf.Gheorghe 81–83 română
1968 Teatrul, nr. 11 PARASCHIVESCU, C. (autor) Primele spectacole ale stagiunii: "Hora domnițelor" de Radu Stanca la Teatrul Național din Cluj 83–84 română
1968 Teatrul, nr. 11 BRUMARU, Aurel (autor) Teatrul-școală prezintă și el o formă estetică 85–86 română
1968 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, N. C. (autor) Cîntec de dragoste în minor 86–87 română
1968 Teatrul, nr. 11 NEDELCU, Mirela (autor) Fațete dramatice incerte 87–88 română
1968 Teatrul, nr. 11 PARHON, Victor (autor) Sub posibilități 88–89 română
1968 Teatrul, nr. 11 MUNTEANU, N. C. (autor) Din trilogia Moldovei 88–88 română
1968 Teatrul, nr. 11 PARHON, Victor (autor) Intenții bune, dar... 89–90 română
1968 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira (autor) Mai multă exigență ! 90–90 română
1968 Teatrul, nr. 11 NARTI, Ana Maria (autor) Compania franceză Serreau - Perinetti 91–93 română
1968 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira (autor) ...Și English Stage Company 93–94 română
1968 Teatrul, nr. 12 Spre o nouă etapă 1–4 română
1968 Teatrul, nr. 12 VOITIN, Alexandru (autor) Avram Iancu sau calvarul biruinței (dramă în șase tablouri) 5–41 română
1968 Teatrul, nr. 12 NARTI, Ana Maria (autor) Calitatea repertoriului - Ce au de spus secretariatele literare ? (anchetă) 43–50 română
1968 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana (autor) Probleme actuale ale învățămîntului artistic - de vorbă cu George Dem. Loghin 51–56 română
1968 Teatrul, nr. 12 MANCAȘ, Mircea (autor) Un animator: Zaharia Bîrsan 58–60 română
1968 Teatrul, nr. 12 CUPCEA, Maria (autor) Pioneri ai scenei românești 60–61 română
1968 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana (autor) Autonomie și servitute în dramatizare 62–66 română
1968 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria (autor) Urmărind premierele: "Orașul nostru" de Thornton Wilder la Teatrul Național "I.L.Caragiale" 67–70 română
1968 Teatrul, nr. 12 RÎPEANU, B.T. (autor) Urmărind premierele: "Meteorul" de Fr.Dürrematt la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 70–72 română
1968 Teatrul, nr. 12 TEODORESCU, Crin (autor) Repere pentru o interpretare adecvată a teatrului lui Eugen Ionescu 73–78 română
1968 Teatrul, nr. 12 DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Satu Mare - Mihai Raicu despre secția română a Teatrului de Nord 80–82 română
1968 Teatrul, nr. 12 CRIȘAN, Mihai (autor) Prin teatrele din țară: Sf.Gheorghe - Convorbire cu Anna Dukasz 82–84 română
1968 Teatrul, nr. 12 RUSU, Ilie (autor) Prin teatrele din țară: Constanța - "Travesti" de Aurel Baranga 85–87 română
1968 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară: Arad - "Iertarea" de Ion Băieșu 87–89 română
1968 Teatrul, nr. 12 BRUMARU, Aurel (autor) Prin teatrele din țară: Craiova - "Frunze care ard" de I.D.Sîrbu 90–90 română
1968 Teatrul, nr. 12 MUNTEANU, N. C. (autor) Prin teatrele din țară: Bacău - "Cele patru Marii" de Ion Luca, "Oameni și șoareci" de John Steinbeck 91–93 română
1968 Teatrul, nr. 12 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Oradea - "Cezar, măscăriciul piraților" de D.R.Popescu (secția română), "Ce scurtă e vara !" de Maria Földes (secția maghiară) 93–96 română
1968 Teatrul, nr. 12 NADIN, Mihai (autor) Teatr Powszechny 97–99 română
1968 Teatrul, nr. 12 PARASCHIVESCU, C. (autor) Încă o "Noapte furtunoasă" 100–101 română
1968 Teatrul, nr. 12 RUSU, Ilie (autor) Pisica albă în fața acoperișului 101–101 română
1968 Teatrul, nr. 12 Indice bibliografic: Anul 1968 (anul XIII) 102–109 română