Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 3, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) ICOM. Ziua Internațională a Muzeelor - 18 mai 1980 3-3 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Festivalul național „Cântarea României” a II-a ediție 4-6 română
articol de periodic POPOVICI, Radu (autor) Patrimoniu cultural-național și problemele ocrotirii sale în județul Dolj Peisaj muzeistic judeţean 7-15 română
articol de periodic ROȘU, Lucian (autor) Premise ale constituirii statului centralizat dac 2050 de ani 16-21 română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Expoziția permanentă de arheologie-istorie a Muzeului Județean Mureș Muzee, colecţii, expoziţii 22-31 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Actualitate și dinamism în activitatea de educare științifico-tehnică și ecologică a maselor organizată de muzeele de științele naturii, de istoria științei și tehnicii Instrucţie-educaţie 32-40 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Colaborarea Muzeului Etnografic al Moldovei cu Cooperativa „Miorița” - Iași Instrucţie-educaţie 41-43 română
articol de periodic Muzeul Sportului din R.S. România Instrucţie-educaţie 44-45 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Limbajul specific al muzeului literaturii Opinii - dezbateri 46-49 română
articol de periodic POPA, Alba-Delia (autor) Contribuții la rezolvarea problemelor pe care le ridică adaptarea unor spații la cerințele funcționale ale muzeului: amenajarea depozitului Evidenţă, conservare, restaurare 50-55 română
articol de periodic BUCȘĂ, Corneliu (autor) , BAN, Gheorghe (autor) Aspecte metodologice privind acțiunile de combatere a biodegradării bunurilor culturale din lemn, aflate în teren Evidenţă, conservare, restaurare 56-59 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Pictorul Octav Angheluță (1904-1978) - muzeograf Istoria muzeografiei 60-62 română
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Muzeul din Rădăuți și întemeietorii săi Istoria muzeografiei 63-71 română
articol de periodic PANAITESCU, GHEORGHE (autor) Muzeul industrial al Școlii politehnice din București Istoria muzeografiei 72-77 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Probleme ale profesiunii muzeale în lumea de astăzi UNESCO-ICOM 78-81 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Originile Romei Cronici, recenzii, informaţii 82-84 română
articol de periodic DIACONESCU, Nicolae (autor) Din activitatea Muzeului tehnic „Prof. ing. D. Leonida” Cronici, recenzii, informaţii 85-88 română
articol de periodic ZVIRID, MELANIA (autor) , NEDELEA, DUMITRU (autor) Aspecte din activitatea secției „Ceasul de-a lungul vremii”, din Ploiești Cronici, recenzii, informaţii 88-89 română
articol de periodic DIACONESCU, Nicolae (autor) O manifestare cu semnificație muzeală Cronici, recenzii, informaţii 89-90 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Valorificarea cercetărilor științifice la Muzeul de Istorie și Artă Zalău Cronici, recenzii, informaţii 90-91 română
articol de periodic STROIA, Marian (autor) Damian Bogdan, „Paleografia româno-slavă. Tratat și album”, București, Direcția Generală a Arhivelor Statului, 1978, 423, p. LXVIII pl. Facsimilate Cronici, recenzii, informaţii 92-92 română
articol de periodic MARCU, Paraschiv (autor) Liviu Mărghitan, „Banatul în lumina arheologiei”, volumul I (paleolitic-cucerirea romană), Editura „Facla", Timișoara, 1979 Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Rodnică activitate editorială Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) „Studii și comunicări”. Muzeul Județean de Istorie și Etnografie -Vrancea, 1978, p. 260 Cronici, recenzii, informaţii 94-95 română
articol de periodic POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) I. Stănoiu, B. Bobîrnac, S. Copăcescu - „Fluturi din România", 198 pag. 59 planse alb-negru, 32 planșe color. Editura Scrisul Românesc, Craiova 1979 Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română
articol de periodic Sumar 96-97 română, engleză, franceză, rusă