Criterii căutate

  • An de publicare: 1980

Sumarul căutării

  • 86 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II, anul 1980 ANDRONIC, Alexandru (redactor), BUZATU, Ilie (redactor tehnic), COMAN, Ghenuță (secretar de redacție), MANCAȘ, Ioan (secretar de redacție), POPESCU, Constantin (redactor responsabil), POPESCU, Rica (redactor)
volum de periodic 1980 Acta Musei Napocensis, XVII, anul 1980 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), CORDOȘ, Nicolae (redactor), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MARIAN, Gr. (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV, anul 1980, Acta Mvsei Porolissensis
volum de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, anul 1980
volum de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, anul 1980, seria Științele naturii - istorie STANCU, Radu (redactor)
volum de periodic 1980 Arheologia Moldovei, 1980 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (redactor)
volum de carte 1980 Arta lemnului în Maramureș, anul 1980 NISTOR, Francisc (autor), STURZA, Ioana (traducător), CERCHEZ, Ileana (traducător), STĂNICĂ, Nicolae (tehnoredactor), SAINELIC, Alexandru (tehnoredactor), TIMIȘ, Nicoară (redactor)
volum de carte 1980 Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular, anul 1980 PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de periodic 1980 Biharea, 1979-1980
volum de carte 1980 Bizanțul și instituțiile românești până la mijlocul secolului al XVIII-lea, anul 1980 GEORGESCU, Valentin Al. (autor)
volum de periodic 1980 Carpica, XII, anul 1980
volum de carte 1980 Catalogul sistematic al Colecției Ornitologice a Muzeului Județean de Științe ale Naturii Bacău, anul 1980 RANG, Violeta (autor)
volum de periodic 1980 Cercetări istorice, XI, anul 1980
volum de periodic 1980 Cercetări Numismatice, III, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1980, Votăm pentru țară! Votăm pentru o artă legată de popor!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1980, Profund recunoscători marelui bărbat al lumii contemporane. 15 ani de înflorire a cinematografiei românești.
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1980, Trăiască România! Trăiască președintele ei!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1980, Noua calitate: un imperativ pentru toate vârstele!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1980, Creația de film: o concepție, un climat, o atitudine
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 8, august, anul 1980, Lupta pentru calitate începe cu lupta pentru competență
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1980, Mai mult decât oricând ni se cere să fim noi înșine și în filmele noastre
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1980, Inspirație, exigență, toate talentele pentru o cinematografie angajată, realistă, originală!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1980, Etapă nouă, cerințe noi: filme mai multe, dar mult mai bune!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1980, La mulți ani!
volum de periodic 1980 Crisia, X, anul 1980
volum de carte 1980 Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca, anul 1980, Manuscrisul Mihail NECULCE, Ion (autor), MIHAIL, Paul (editor), MIHAIL, Zamfira (editor)
volum de carte 1980 Cronici turcești privind Țările Române, anul 1980, Sfârșitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XIX-lea MEHMET, Mustafa (editor)
volum de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Cumidava (Resturi de la Stanciu), XII-2, anul 1980, seria etnografie-artă
volum de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, anul 1980, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Dionisie M. (redactor șef), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), COMȘA, Maria (redactor), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), DIACONU, Gheorghe (redactor șef adjunct), VULPE, Alexandru (redactor), STOIA, Adriana (secretar de redacție)
volum de periodic 1980 Danubius, X, anul 1980, seria arheologie-istorie
volum de carte 1980 Die Rumänische Volkstracht des Kreises Tulcea (Portul Popular Românesc din Tulcea), anul 1980 SECOȘAN, Elena (autor), PÂRÂU, Steluța (autor)
volum de periodic 1980 Drobeta, IV, anul 1980
volum de carte 1980 Expoziția de bază a Muzeului Maramureșan, anul 1980
volum de periodic 1980 Hierasus, III, anul 1980
volum de periodic 1980 Hierasus2mp, III (3), anul 1980
volum de carte 1980 Inscripțiile din Scythia Minor, V, anul 1980, Capidava, Troesmis, Noviodunum, seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (culegere, traducere, comentari și indici)
volum de periodic 1980 Marisia, X, anul 1980, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1980 Marmatia, 5-6, anul 1980, seria Științe Naturale GORDUZA, Victor (redactor coordonator), ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), URSU, Viorica (redactor), CHICUȘ, Rodica (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor)
volum de carte 1980 Mărturii arheologice din Satul Mare, anul 1980 BADER, Tiberiu (autor), LAZIN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, XIV, anul 1980
volum de carte 1980 Mediul geografic în Pleistocenul Superior și culturile Paleolitice din România, anul 1980 CÂRCIUMARU, Marin (autor), GRECU, Florina (redactor), TUDOR, Ionel (tehnoredactor), GULUȚĂ, Constantin (copertă)
volum de carte 1980 Norme de evaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național, anul 1980
volum de periodic 1980 Peuce, anul 1980, Rapoarte asupra cercetărilor de arheologie, numismatică și istorie 1977-1978, serie veche
volum de carte 1980 Piatra Neamț. Mic Îndreptar Turistic, anul 1980, Piatra Neamț. Mic Îndreptar Turistic
volum de periodic 1980 Pontica, XIII, anul 1980
volum de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II, anul 1980
volum de carte 1980 Relații literare româno-bulgare în perioada 1878-1918, anul 1980 SUPIUR, Elena (autor)
volum de carte 1980 Restitutio Daciae, anul 1980, Relațiile politice dintre Țara Românească, Moldova și Transilvania în răstimpul 1526 - 1593 ANDREESCU, Ștefan (autor)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista de Istorie, VII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor, 4-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor, 7, anul 1980 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor, nr. în TOM: 3, anul 1980 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. în TOM: 2, anul 1980
volum de carte 1980 România și renașterea bulgară, anul 1980 VELICHI, Constantin (autor)
volum de periodic 1980 Romanoslavica, XIX, anul 1980, Studii româno-slave NOVICOV, Mihai (coordonator), GĂMULESCU, Dorin (coordonator), MIHĂILĂ, Gheorghe (coordonator), IONESCU, Anca Irina (coordonator)
volum de periodic 1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, anul 1980, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii
volum de periodic 1980 Studii și articole de istorie, XLI-XLII, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Numismatică, VII, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Comunicări, V, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1980
volum de carte 1980 Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare și valorificare, anul 1980 BREAZU, Monica (redactor), BĂNĂȚEANU, Rodica (redactor)
volum de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III, anul 1980
volum de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII, anul 1980