Criterii căutate

  • An de publicare: 1980

Sumarul căutării

  • 1520 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1980 Acta Musei Napocensis, XVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cîteva probleme privind sfîrșitul neoliticului timpuriu din nord-vestul României 13-30 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GAIU, C. (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Așezarea fortificată din prima vîrstă a fierului de la Ciceu - Corabia, jud. Bistrița-Năsăud 31-63 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DAICOVICIU, Hadrian (autor) Le sanctuaire A de Sarmizegetusa regia 65-79 franceză
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XII) 81-89 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MITRIFAN, Ioan (autor) Un altar dedicat Nemeselor 91-97 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII POP, Constantin (autor) Statuete romane de bronz din Transilvania 99-113 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DIACONESCU, Alexandru (autor), ISAC, Dan (autor) Aspecte ale artei provinciale romane la Gilău 115-1138 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII RUSU, Mircea (autor) Bodenstandige und Wandervolker im Gebiet Rumaniens 139-157 germană
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JAMBOR, Petre (autor) Contribuții documentare privind unele așezări românești din vestul țării la începutul feudalismului 159-176 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Donjoane din Transilvania 177-197 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GOLDENBERG, S. (autor) Aprovizionarea și politica de prețuri a unor orașe din Transilvania în secolele XVI-XVII 199-207 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PAP, Francisc (autor) Orientarea central-europeană a comerțului clujean în prima jumătate a sec. XVII 209-218 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Magdalena (autor) Contribuții la studiul produselor artistice ale glăjeriei de la Porumbacu de Sus (sec. XVII-XVIII) 219-239 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BOTEZAN, Liviu (autor) Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană (II) 241-258 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII FIROIU, Dumitru (autor) Dreptul la organizare în Transilvania 259-276 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII VAJDA, Ludovic (autor) Istoria minieră și metalurgică din Transilvania în perioada de avînt capitalist 1867-1873 277-297 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII LEICU, Ioan (autor) Aspecte ale democratismului burghez și ale atitudinii ploretarialului față de el reflectate în opera lui C. Dobrogeanu-Gherea 299-312 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Eugenia (autor) Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mișcarea memorandistă 313-322 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ILOVAN, Vasile (autor), TANCO, Teodor (autor) Atitudinea social-democrației și a populației săsești din județul Bistrița-Năsăud față de actul unirii Transilvaniei cu România 323-337 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții transilvănene la dezideratul național de apărare a graniției de vest a țării în perioada interbelică 339-357 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII TUȚU, Dumitru (autor) Politica militară externă a României în perioada septembrie 1939 - iunie 1941 (I) 359-378 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CHIȘU, Ioan (autor) Falimentul programelor politice liberale după 23 August 1944 379-389 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri eneolitice la Gilău 393-416 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Băbeni 417-423 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIUGUDEAN, Horia (autor) Mormîntul dacic de la Blandiana (jud. Alba) 425-432 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Ioan (autor) Considerații privănd organizarea statului dac 433-439 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor), WINKLER, Iudita (autor) Cîteva considerații geo-topografice privind traseul drumului roman Potaissa - Napoca, în sectorul Cluj-Napoca - Aiton 441-446 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Dorin (autor) Tehnici de construcție la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 447-461 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETOLESCU, Constantin (autor) Un basorelief al zeiței Diana 463-465 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ISAC, Dan (autor) Importuri de terra sigillata la Napoca 467-481 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII VLASSA, Nicolae (autor) Interpretarea unor geme magice greco-egiptene 483-493 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII STOICOVICI, Eugen (autor) Cercetarea unor brățări de sticlă 495-500 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DAICOVICIU, Beatrice (autor) Caracterul proprietății în epoca merovingiană 501-505 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Observații privind așezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 507-516 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PORUMB, Marius (autor) Vechea biserică din Galda de Jos (jud. Alba), un monument al arhitecturii medievale românești din Transilvania 517-529 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HAȚEGAN, Ioan (autor) O controversă istorică legată de incursiunea otomană din Banat în anul 1415 531-536 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Gramatica latină a lui Gregorius Molnar. Contribuție la bibliografia românească veche 537-544 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII POP, Viorica (autor) Influențe stitistice în mobilierul transilvănean din secolul al XVI-lea 545-552 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MATEI, Ștefan (autor), PAP, Francisc (autor) Un tezaur monetar din sec. XVIII-XIX, găsit la Cluj-Napoca 553-566 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DORDEA, Ion (autor) Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș 567-575 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GROZA, Liviu (autor) Participarea grănicerilor bănățeni la războaiele împotriva lui Napoleon 577-587 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PĂLTĂNEA, Paul (autor) "Hora Ardealului" și Hora Unirii" în Banat și Transilvania 589-596 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Aspecte majore ale artei militare românești în timpul războiului pentru independență (1977-1878) 597-606 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BORUGĂ, Elena (autor) Activitatea despărțămîntului Bocșa al Astrei (1898-1918) 607-614 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BUNTA, Petru (autor) Opinia publică despre marele proces muncitoresc din 1928 de la Cluj (aspecte din presa vremii) (II) 615-637 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIUPEA, Ioan (autor) Manifeste comuniste adresate tineretului, editate la Cluj în anii 1931-1933 639-645 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JANITSEK, Andrei (autor) Restaurarea unui castron și a unei falere de argint 649-651 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Din colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei. Donația Torma Karoly 653-665 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ARDEVAN, Radu (autor), SOMEȘFĂLEAN, Livia (autor) Asupra unui mazaic din Apulum 667-678 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Metodica cercetării ceramicii romane 679-685 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII WINKLER, Iudita (autor) Aplicarea matricei de incidență în studii de arheologie și numismatică 687-692 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Alina (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Cîteva observații prilejute de alcătuirea "Repertoriului de periodice conținînd articole de istorie veche, arheologie și muzeologie" 693-695 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BRAICA, Gheorghe (autor) Călata - pagini de istorie 697-707 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Elemente de Renaștere în arhitectura moldovenească din secolul XVI 709-734 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Brtoderii de tip oriental în colecția dev textile a Muzeului de Istorie al Transilvaniei 735-751 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII IGNA, Aurelia (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Cercetări privind utilizarea unor fungicide pentru tratarea obiectelor de muzeu realizate din piele și blană 753-758 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎRZA, Iacob (autor), TATAI BALTĂ, Cornel (autor) Răspîndirea tipăriturilor românești vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea - primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic 759-768 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (III) 769-784 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii poștale în Muzeul de istorie al Transilvaniei 785-787 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ARDOS, Alexandru (autor) Cîteva piese inedite din colecția didactică Brassai Samuel 787-790 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII STRÎMBU, Mihaela (autor) Arhitectură civilă seccesionistă în Cluj-Napoca 791-810 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CORDOȘ, Nicolae (autor), MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Bibliographische Beitrage zum Thema Geschichte der rumanisch-serbisch-slovwakischen Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel der rumanischen Geschichtureibung nach 1918 811-827 germană
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MAXA, Adriana (autor) Colecția de artă plastică românească de la muzeul "Octavian Goga" din Ciucea 829-846 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ZRĂNYI, Andrei (autor) Alt-Thuringen 849-852 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Das Thronraumareal des Palastes von Knossos - Mirie Sieglinde 853-854 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Bronzezeitliche Hortfunde in Suddeutschland - Stein Frauke 854-856 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde in Suddeutschland - Steine Frauke 856-557 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) The Bronze Age in Europe - Coles J.M., Harding A.F. 857-859 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Cana a Valaliki - probrebista zo starsej doby bronzovej - Pastor Jan 859-864 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Vycapy - Opatovce - Tocik Anton 864-865 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Praistorijska Karaburma II - nekropola bronzanog doba - Todorovic Jovan 866-867 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Bronze II-III (Mont). Civilisation lusacienne 867-868 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Stufengliederrung und Chronologie des Graberfelddes der Lausitzer Kultur in Kietrz - Gedl Marek 868-872 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Ioan (autor) O noua carte închinată civilizației dacice 873-875 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BĂRBULESCU, Mihai (autor) Civilizația fierului la daci (sec II î.e.n - I e.n) - Glodariu I., Iaroslavschi E. 877-878 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Dorin (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Aspecte și permanențe traco-romane - Branga N. 879-886 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BERCIU, Ion (autor) Două monografii referitoare la antichitătile descoperitela Ulpia Traiana Sarmizegetusa 887-888 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Dorin (autor) A Catalogue of the Lamps in the British Museum (II) 889-889 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Alina (autor) Introduzione allo studio della ceramica Romana -Caretta Laira, de Carolis Ernesto, Gazzetti G., Ghini Giuseppina, Incitti Mauro 891-894 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Alina (autor) Ceramiques communes Gallo-Romaines d'Aquitaine - Santrot Marie-Helene, Santrot Jacques 894-901 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Alina (autor) Ceramica romana: tipologia y clasificacion - Beltran Lloris Miguel 901-903 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PROTOPOPESCU, George (autor) Romania în primul război mondial - Atanasiu Victor, Iordache Anastasie, Iosa Mircea, Oprea Ion, Oprescu Paul 905-911 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII LASCU, Nicolae (autor) Prof. Teodor Naum și clasicismul antic 913-918 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII HOREDT, K. (autor) Koloman Keresztes 919-919 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .11-13 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BITIRI, Maria (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor) Primele dovezi de cultură materială și artă paleolitică în județul Sălaj 17-23 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LAKO, Eva (autor) Raport preliminar privind săpăturile de salvare executate în anii 1978-1979 24-34 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV KACSO, Carol (autor) Descoperiri din epoca bronzului în depresiunea Sălajului 37-44 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV DUMITRAȘCU, Server (autor), EMODI, Ioan (autor) Materiale arheologice de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperite la Biharea 47-55 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), RUSU, Adriana (autor) Tezaurul monetar de la Deva, secolele II-I î.e.n. 69-76 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GHERGARIU, Leontin (autor) Raport despre săpăturile arheologice efectuate la Moigrad în anii 1939-1940 77-79 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), LUCĂCEL, Vasile (autor), MATEI, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra cercetăriloe arheologice de la Moigrad (Porolissium) din anii 1977-1979 81-100 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae (autor) Vasele ceramice stampilate de la Porolissum 105-144 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae (autor), ISAC, Dan (autor) Terra sigilata de la Porolissum (I) 191-201 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae (autor), LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi (II) Clădirea Comandamentului 229-243 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MATEI, Alexandru (autor) Repertoriul așezărilor aparținînd daciloer liberi (sec. II-IV e..) descoperite pe teritoriul județului Sălaj 229-243 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIFOR, Ioan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine la Gherla (II) 245-246 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PETICĂ, Mihai (autor) Descoperi romane inedite în județul Mureș 247-248 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POP, Constantin (autor) Cultul lui Aesculap și al Hygiei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 251-253 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GUDEA, Nicolae (autor) Castrul roman de la Brețcu. Încercare de monografie 255-332 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BAJUSZ, Istvan (autor) Colecția de antichități a lui Terglas Istvan din Turda 367-393 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BLĂJAN, Mihai (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Atelierul de unelte agricole din secolul CII, descoperit la Hopîrta (jud. Alba) 397-400 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Începuturile cetății feudale de la Bologa 403-417 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV HOSSU, Valer (autor) Începuturile satului Răstoci 421-429 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GORUN, Doru (autor), MĂRCUȘ, Grațian (autor) Despre sfîrșitul lui Mihai Vitezul în cronicile lui Gh. Șincai și Petho Gergely 431-434 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), TOGAN, George (autor) Tezaurul monetar de la Cenade, secolul XVII 435-437 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind oblicațiile feudale ale locuitorilor din comitatul Crasna , în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 439-474 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV TOMOLE, Ioan (autor) Atestări dodumentare ale manifestării conștinței naționale românești în Sălaj în a diua jumătate a secolului al XVIII-lea 475-478 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PENEA, Ionel (autor) Aspecte social economice ale județului Sălaj din prima jumătate a secolului al XIX-lea, oglindite în tabela contribuabililor 479-484 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ANDEA, Avram (autor) Concepția juridică a lui Simion Bărnuțiu în lumina dreptului natural privat predat la Blaj 489-498 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale revoluției din 1848-1849 în însemnările unui intelectual român din Țara Lăpușului (jud. Maramureș) 501-512 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LAZĂR, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra fenomenului emigrației și a orientării românilor din Transilvania spre america de Nord în perioada 1848-1918 513-522 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POPA, Mircea (autor) Ultimii ani ai lui Simion Bărnuțiu la Iași 525-530 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privitoare la solidaritatea românilor sălăjeni cu Romania în războiul pentru idependență din 1877-1878 533-543 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GRAD, Cornel (autor) Memorandumul și Sălajul. Scrisori și telegrame de adeziune în Tribuna (1892-12894) 545-565 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POPA, Mircea (autor) Documente politice, culturale și literare privitoare la lupta Românilor pentru independență națională. Cronică epistolară transilvăneană 567-579 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV TOMOLE, Ioan (autor) Aniversarea împlinirii vîrstei de 70 de ani ai lui Pop Gheorghe de Băsești, moment semnificatival manifestării voinței de libertate și unitate a poporului român 581-588 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ROBESCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea mineritului șo a metalurgiei metalelor neferoase în nordul Transilvaniei între 1919-1940. Activitatea capitalului particular 593-603 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date noi demografice, socio-economice despre populația Sălajului pe anii 1910-1941.Poziția și contribuția ei în problemele apărării graniței de Vest a țării în perioada interbelică 605-629 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) 1 Mai 1939 - strălucit moment al luptei poporului român împotriva fascismului, pentru independență și suveranitate națională 631-640 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV TOMOLE, Ioan (autor) Mișcarea muncitorească în Sălaj între anii 1918-1940 641-643 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GRAD, Cornel (autor) Aspecte ale ocupației fascisto-hortiste în nord-vestul Transilvaniei (1940-1941) 645-650 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CORDOȘ, Gheorghe (autor) O anchetă de opinie asupra unor probleme legate de familie în rîndul locuitorilor din Gîrbău 653-661 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV WAGNER, Ernest (autor) Preocupări de arheologie în județul Sălaj oglindite în documente din anii 1870-1950 665-703 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV DĂRĂBAN, Valentin (autor), GORUN, Doru (autor) Deleu. O familie de luptători naționali din Sălaj 705-725 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FAUR, Viorel (autor) Din corespondența inedită a cărturarului bihorean Iustin Popfiu 727-734 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ARDELEAN, Radu (autor) Din activitatea Uniunii foștilor voluntari din războiul pentru întregirea neamului (UDVR) 734-745 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV URECHE, Lazăr (autor) Bibliotecile populare dion despătțămîntul Năsăud al Astrei pînă în anul 1914 747-756 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Contribuții privind începuturile ziaristicii românești sălăjene 759-767 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi din zona băimăreană aflate în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca 769-784 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi din Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca provenite din biblioteca personală a lui Timotei Cipariu 787-806 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV OLARU, Crăciun (autor) Aspecte floristice din cursul superior al Văii Arieșului 807-810 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GHERGARIU, Leontin (autor) Karoly Zilahi - un cercetător al vieții poporului român din Transilvania 815-821 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FULGA, Ligia (autor), VARGA, Mihaela (autor) Despre monumente de arhitectură populară din sud-estul Transilvaniei - porțile mocănești din Săcele (jud. Brașov) 823-828 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ITTU, Constantin (autor) Problema ornamentelor lobate la români 829-833 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Ușile împărătești de la Chechiș 837-839 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul transilvănean Alexandru Pop (1868-1949) 841-854 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV BADIU MARIA, Pia (autor) Picturile lui Ioan Mitrea în colecția de artă a Muzeului de Istorie și Artă din Zalău 857-859 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1979 861-863 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DAICOVICIU, Hadrian (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-12 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IONESCU, Vasile (autor) Revoluția socială și națională antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, eveniment istoric de însemnătate epocală 13-20 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 URSULESCU, Nicolae (autor) Recunoașteri arheologice în comuna Verești (județul Suceava) 21-32 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Așezarea precucuteniană de la Bosanci (județul Suceava) 33-43 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TEODOR, Silvia (autor) Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea (autor) Un cimitir dacic de epocă romană la Podeni-Bunești (județul Suceava) 61-75 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Aspecte ale economiei agricole medievale în așezările din așezările din Podișul Sucevei (secolele XIV-XVI) 77-119 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 FOIT, Grigore (autor) Un tezaur de denari din secolul al XV-lea la Suceava 121-127 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MATEI, Mircea (autor) Observații privind cercetarea satului medieval din bazinele Moldovei și Șomuzului Mare 129-138 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 FOIT, Grigore (autor) Tezaure monetare răzlețe (inedite) 139-147 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 LAZĂR, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea fiscalității în Moldova în secolul al XVIII-lea: văcăritul, cunița, alămul și cornăritul 149-161 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848 și dezvoltarea învățămîntului național în Bucovina 163-177 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CENUȘĂ, Mircea (autor) Mircea George Barițiu și ziarul "Bucovina" 179-184 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGURĂ, Ion (autor) Aspecte ale evoluției economice a Bucovinei sub stăpînirea habsburgică 185-201 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DÎRDALĂ, Ionel (autor) Presa românească din monarhia habsburgică despre ocuparea Bosniei și Herțegovinei 203-210 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria unei străvechi așezări sucevene: satul Românești, comuna Grănicești 211-227 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste în Bucovina (1896-1920) 229-246 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 NEGRUȚI, Ecaterina (autor), PRELIPCEAN, Ion (autor) Date cu privire la evoluția demografică a unui sat bucovinean în secolele al XIX-lea și al XX-lea 247-266 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IRIMESCU, Sevastița (autor) Aspecte din lupta maselor populare conduse de partid pentru instairarea organelor democratice ale administrației de stat în județul Suceava (23-august 1944 - 6 martie 1945) 267-278 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 SOLCANU, Ion (autor) Reflectarea luptei pentru independență în pictura murală din nordul Moldovei (noi contribuții) 279-286 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȚÎNȚAR, Mihai (autor) Au fost cunoscute "Învățăturile lui Neagoe Basarab…" la curtea domnească din Suceava 287-294 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BOCA, Vasile (autor) Învățătorii ambulanți în Bucovina anilor 1774-1918 295-309 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MITRIC, Olimpia (autor) Un manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 311-320 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 SABATOS MARINA, Ileana (autor) Schiță de studiu asupra iconostaselor din secolul al XVIII-lea (județul Suceava) 321-339 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Elemente decorative în arghitectura populară bucovinerană 341-350 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) Un reportaj despre deshumarea lui Ștefan cel Mare în 1856 351-358 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 FOIT, Grigore (autor) Un documentarist al penelului - Frantz Xaver Knapp 359-363 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) Observații referitoare la încercările literare ale lui Ciprian Porumbescu 365-380 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DIMITRIU, Eugen (autor) Pictorul Ștefan Șoldănescu - contribuții biografice 381-390 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CANTEMIR, Traian (autor) Semnificația prozei lui E.M. Grigorovitza 391-400 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ANDRUCOVICI, Vasile (autor) Revista "Făt-Frumos" la Suceava (1926-1934) 401-411 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DIMITRIU, Eugen (autor) Inventatorul țăran Petru Gavrilescu 413-420 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1818-1944) 421-435 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- III 437-454 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 TOMA, Alexandru (autor) Aspecte ale vieții cultural-artistice sucevene în anii 1974-1979 455-466 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BLĂNARU, Constantin (autor) Literatură suceveană în Festivalul Național "Cîntarea României" 467-479 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DÎRDALĂ, Ionel (autor) O scrisoare particulară a lui Eudoxiu Hurmuzachi căte Al. Bach 481-483 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor), DIMITRIU, Eugen (autor) Un document literar privitor la geneza "Romanului lui Eminesacu de Cezar Petrescu 491-498 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Mărturii documentare privind mișcarea muncitorească din județul Suceava în perioada interbetică 499-514 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MIRON, Vasile (autor) Informații privind pagubele produse de trupele germane în retragere pe teritoriul județului Suceava 515-534 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 COCÎRȚĂ, Adrian (autor) Scrisori către Aurel George Stino 535-540 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IACOBESCU, Mihai (autor) George Popovici (1863-1905) 541-464 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DIMITRIU, Eugen (autor) Jules Cazaban 565-578 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MĂRGINEANU, Maria (autor) Constantin Scorșariu (1905-1976) 579-482 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 EMANDI, Emil (autor) Unele aspecte privind prelucrarea datelor paleodemografice și reprezentarea lor în muzee 583-630 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CATARGIU, Zenovia (autor) Necesitatea utilizării radiațiilor Roetgen în laboratoarele de restaure și conservare 631-642 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir (autor), SIMICIUC, Constantin (autor) Figurine de lut din vechile colecții ale muzeelor din județul Suceava 643-656 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IGNAT, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Un mormînt în cistă descoperit la Șerbănești (comuna Zvoriștea, jud. Suceava) 657-662 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) O cahlă cu înscripție din colecțiile Muzeului Județean Suceava 663-666 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 IOSEP, Ioan (autor) Numele satului Stulpicani (bazinul Suhăi bucovinele) 667-670 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir (autor) Cultura Baden în România - Roman P., Nemeti I. 675-676 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 POPOVICI, Dragomir (autor) Teritoriul est-carpatic în veacurile C-XI. Contribuții arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodoru D. 677-678 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) Carte veche românească din Bihor, sec. XVI-XVII (catalog) 679-680 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 MITRIC, Olimpia (autor) Opere I. Versuri - Dosoftei 681-682 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 DIMITRIU, Eugen (autor) Cîmpulung Moldovenesc - pagini culturale - Jucan Grațian 683-684 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) O carte și șapte personaje. Noi comentarii cu unele documente inedite despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu - Păcurariu Dim., Pichois Claude 685-687 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 LAZĂR, Mihai (autor) O carte și șapte personaje. Noi comentarii, cu unele documente despre "Brises d'Orient" de D. Bolintineanu 689-696 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Complexul cheilor din bazinul Dâmboviței ŞTIINŢELE NATURII 11-20 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie GÎRLEA, Dorin (autor), MOHAN, Gheorghe (autor) Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de poluare atmosferică ŞTIINŢELE NATURII 21-25 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor), STANCU, R. (autor) Ciuperci Sphaeropsidale din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BARBU, V. (autor) Contribuții la studiul antracnozei cucurbitaceelor ŞTIINŢELE NATURII 33-39 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 40-45 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BUICULESCU, Ileana (autor), ROMAN, N. (autor) Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Râul Doamnei ŞTIINŢELE NATURII 46-52 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BREZEANU, Aurelia (autor), COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor), FIȘTEAG, Gabriela (autor), TĂCINĂ, Aurica (autor), TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din câteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică ŞTIINŢELE NATURII 53-60 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DRĂGHICI, B. (autor), POPESCU, A. (autor), SANDA, Vasile (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului ŞTIINŢELE NATURII 61-75 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CADAR, D. (autor), SĂLĂGEANU, Nicolae (autor) Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb ŞTIINŢELE NATURII 76-81 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică ŞTIINŢELE NATURII 82-84 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CIOBANU, A. (autor) Cercetări privind mersul fotosintezei sub acțiunea unor citostatice și alcaloizi purinici ŞTIINŢELE NATURII 85-88 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie PALADE, M. (autor), SCARLAT, A. (autor), ȘERBĂNESCU, E. (autor) Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase ŞTIINŢELE NATURII 89-94 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie IONESCU, Alexandru (autor), VASILIU, L. (autor) Fiziologia plantelor și microartropodele ca bioindicatori ai poluării atmosferei ŞTIINŢELE NATURII 95-103 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie GHINEA, Lucian (autor), IONESCU, Alexandru (autor) Implicațiile prezenței triazinelor în mediul ambiant ŞTIINŢELE NATURII 104-110 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BRÎNZEI, H. (autor), ELIADE, Gheorghe (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați ŞTIINŢELE NATURII 111-120 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 121-127 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașlerea Oribatidelor (acari și oribatei) dintr-o pădure de fag din zona munților Coziei ŞTIINŢELE NATURII 128-132 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CIURDĂRESCU, G. (autor), ILIESCU, H. (autor) Cercetări asupra indicelui sexual la Homoptera auchenorrhyncha ŞTIINŢELE NATURII 133-141 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea răspândirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 142-146 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 147-152 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BĂNĂRESCU, Petru (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei râurilor României ŞTIINŢELE NATURII 153-160 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie PUȘCARIU, Valeriu (autor) Relațiile dintre om și natură în concepția lui Emil Racoviță ŞTIINŢELE NATURII 161-166 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Potopul (afluent al Argeșului) de la obârșie până la aval de Găiești ŞTIINŢELE NATURII 167-176 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DRĂGHICI, O. (autor), MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în raport cu temperatura de adaptare ŞTIINŢELE NATURII 177-185 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DRĂGHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în condiții de hipertermie ŞTIINŢELE NATURII 186-190 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, A. (autor), TENEA, C. (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPA, P. (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș Istorie 207-222 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Societatea geto-dacică din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică Istorie 223-229 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BODEA, Octavian (autor) Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscel Istorie 230-238 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș Istorie 239-244 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute în limba română Istorie 245-251 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie STĂNICĂ, Vasile (autor) Un domeniu feudal din secolul al XVI-lea de pe meleagurile argeșene Istorie 252-259 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Câmpulung, Curtea de Argeș și Pitești văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea Istorie 260-265 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DINU, Constantin (autor) Legendă și adevăr istoric Istorie 266-269 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-iea ; două documente inedite Istorie 270-275 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la cunoașterea învățământului public sătesc în județul Muscel intre anii 1838-1848 Istorie 276-302 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DUMITRESCU, C. I. (autor) Învățământul sătesc în județul Argeș (1848-1864) Istorie 303-310 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 Istorie 311-315 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie COMAN, Nicolina (autor) Figuri de pașoptiști argeșeni Istorie 316-323 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MAVRODIN, Teodor (autor) O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 Istorie 324-354 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Țăranul cronicar - sergentul de la 1877 Ioniță Flencheș Istorie 356-363 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie COMAN, Nicolina (autor), DEACONU, Gheorghe (autor) Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie 364-370 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie GÎLCĂ, Mircea (autor) Aspecte ale destrămării obștiilor din județul Muscel Istorie 371-377 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DEACONU, Gheorghe (autor) Constantin Dobrescu-Argeș, încercare de reconsiderare Istorie 378-394 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie TRÎMBACIU, Ștefan (autor) 1907 in zona Muscelului Istorie 395-403 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie BRANIȘTE, Marin (autor) Despre opera inedită a folcloristului Rădulescu-Codin (monografia fostului județ Muscel) Istorie 404-409 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I. C. Brătianu în timpul Primului Război Mondial Istorie 410-416 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie DEACONU, Gheorghe (autor), URECHEANU, Ion (autor) Momente ale pregătirii insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 Istorie 417-422 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, E. (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 425-432 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 432-437 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Limbajul toponimic al portului popular românesc Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 438-452 română
1980 Arheologia Moldovei, 1980 Cuprins 3-4 română
1980 Biharea, 1979-1980 Cuprins 4-5 română
1980 Biharea, 1979-1980 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Date de interes etnografic în lucrarea lui Gheorghe Șincai "Povățuire cătră economia de cîmp" I. Etnografie 7-46 română
1980 Biharea, 1979-1980 COLȚEA, Dumitru (autor), CUCEU, Maria (autor) Terminologia agricolă din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 47-54 română
1980 Biharea, 1979-1980 COVACI, Veronica (autor) Informații documentare despre vărăritul din Bihor în secolele XVIII și XIX I. Etnografie 55-80 română
1980 Biharea, 1979-1980 ILEA, Ana (autor) Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 81-104 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRESCU, Mircea (autor) Vechi centre de ceramică din România I. Etnografie 105-116 română
1980 Biharea, 1979-1980 TOTH, Susana (autor) Ceramica veche de Vama din colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 117-202 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTIN, Florian (autor) Complexul de industrie casnică țărănească de la Bulz (județul Bihor) I. Etnografie 203-210 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșugari specializați în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului I. Etnografie 211-240 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel (autor) Relația dintre tradiție și inovație reflectată în satul bihorean contemporan I. Etnografie 241-260 română
1980 Biharea, 1979-1980 BRADU, Ion (autor), MIHAI, Nicolae (autor) Preliminarii la folcloristica bihoreană I. Etnografie 261-282 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTEA, Constantin (autor) Dansul popular în zona Vașcoului (jud. Bihor) I. Etnografie 283-287 română
1980 Biharea, 1979-1980 MARTIN, Ana (autor) Desene de Theodor Pallady în colecția Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 291-322 română
1980 Biharea, 1979-1980 JAKOBOVITS, Nicolae (autor) Balogh Istvan în colecțiile din Oradea II. Artă 323-334 română
1980 Biharea, 1979-1980 ANTONESCU, Romulus (autor) Muzeul obiceiurilor - limite de organizare III. Muzeologie - Conservare 337-343 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
1980 Biharea, 1979-1980 HÎRCA, Rodica (autor) Cercetări privind organizarea spațiilor de depozitare în muzee și colecții. Depozitul de artă decorativă și icoane pe sticlă III. Muzeologie - Conservare 351-365 română
1980 Biharea, 1979-1980 IGNA, Aurelia (autor) Probleme ale conservării și restaurării pielii pictate III. Muzeologie - Conservare 367-371 română
1980 Biharea, 1979-1980 OANCEA, Nora (autor) Degradări ale picturii în tempera și ulei pe suport de lemn III. Muzeologie - Conservare 373-401 română
1980 Biharea, 1979-1980 BERINDEI, Marcel (autor), SUICU SORIN, Sebastian (autor) Recuperarea frescelor de la biserica monument istoric - Sf. Ioan Sebastian Din Craiova III. Muzeologie - Conservare 403-410 română
1980 Biharea, 1979-1980 POPESCU, Mircea (autor) Probleme de biodeteriorare la piatră III. Muzeologie - Conservare 411-426 română
1980 Biharea, 1979-1980 FAUR, Viorel (autor) Din corespondența folcloristului bihorean Vasile Sala cu Nicolae Densușianu IV. Note şi recenzii 429-439 română
1980 Biharea, 1979-1980 VĂLENAȘ, Liviu (autor) O fîntînă cu roată din cătunul Hodobana IV. Note şi recenzii 441-444 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel (autor) Ornamentica tradițională comparată - Dunăre N. IV. Note şi recenzii 445-447 română
1980 Biharea, 1979-1980 GORUN, Gheorghe (autor) Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău IV. Note şi recenzii 447-448 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTIN, Florian (autor) Cronica secției de etnografie pe anul 1979 IV. Note şi recenzii 449-450 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română
1980 Carpica, XII MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Panciu și legăturile economice dintre dacii de la est și vest de Carpați în timpul lui Burebista .7-14 română
1980 Carpica, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Permanențe ale civilizației geto-dacice și daco-romane în structura societății medievale românești 15-23 română
1980 Carpica, XII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
1980 Carpica, XII CANTEMIR, Traian (autor) Decebal în epopeele naționale 35-43 română
1980 Carpica, XII DUMITRAȘCU, Server (autor) Utilitate și artă în ceramica dacică din Crișana 45-53 română
1980 Carpica, XII MITREA, Ioan (autor) Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI-IX e.n. 55-190 română
1980 Carpica, XII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea de la Mîndrișca (Valea Seacă) aparținând culturii Monteoru 191-201 română
1980 Carpica, XII ZAHARIA, Dumitru (autor) Dacia în viziunea lui Ludovic Ferdinand Marsili 203-213 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Alexamdru (autor) Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
1980 Carpica, XII MURARIU, Ioan (autor) Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
1980 Carpica, XII COMȘA, Maria (autor) Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n. 245-255 română
1980 Carpica, XII ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Dărmănești-Bacău 257-269 română
1980 Carpica, XII ROTARU, Feodosia (autor) Ceramica populară din județul Bacău 271-301 română
1980 Carpica, XII ICHIM, Dorinel (autor) Gospodăria țărănească de tip complex din Colinele Tutovei 303-314 română
1980 Carpica, XII DJAMO-DIACONIȚĂ, Lucia (autor) Paleografia româno-slavă, tratat și album - Damiam B. 315-318 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1979 319-323 română
1980 Carpica, XII Sumarul sumarelor „Carpica”. Vol. I/1968-X/1978 325-335 română
1980 Cercetări istorice, XI OSTAP, Constantin (autor), URSESCU, Eugenia (autor) Din Istoria utilizării curentului electric la Iași I. Muzeologie 9-34 română
1980 Cercetări istorice, XI BUIMESTRUC, F. (autor) Un aspect al urbanismului la Iași la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea I. Muzeologie 35-46 română
1980 Cercetări istorice, XI VASILOVICI, Virginia (autor) Relații privind un tablou istoric de Constantin Lecca I. Muzeologie 48-50 română
1980 Cercetări istorice, XI SUHAR, Nușa (autor) Pictura pe lemn din secolul al XVII-lea de la Stolniceni Prăjescu I. Muzeologie 51-55 română
1980 Cercetări istorice, XI MUNTEANU, Doina (autor) Considerații asupra ansamblului de artă de la Șcheia I. Muzeologie 57-63 română
1980 Cercetări istorice, XI SEMENDEAEV, Victoria (autor) Contribuții la cunoașterea centrului de ceramică neagră Poiana, comuna Deleni, județul Iași I. Muzeologie 65-82 română
1980 Cercetări istorice, XI BODOR, Gh (autor) Instalațiile tehnice populare: Integrarea sau dezintegrarea lor în viața satului românesc contemporan ? (Com . Ponoare, jud. Mehedinti) I. Muzeologie 83-89 română
1980 Cercetări istorice, XI MĂCĂRĂSCU, M. (autor) Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu rășini schimbătoare de ioni II. Restaurare - Conservare 91-93 română
1980 Cercetări istorice, XI PÎRĂU, Elena (autor) O metodă de consolidare a documentelor cu suport de hârtie după experiența specialiștilor danezi II. Restaurare - Conservare 95-100 română
1980 Cercetări istorice, XI MANEA, Veronica Doina (autor) Cu privire la restaurarea fotografiei de epocă II. Restaurare - Conservare 101-104 română
1980 Cercetări istorice, XI POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui III. Arheologie 105-134 română
1980 Cercetări istorice, XI NIȚU, A. (autor) Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii și periodizarea etapelor culturii cucuteniene III. Arheologie 135-222 română
1980 Cercetări istorice, XI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea hallstattiană târzie de la Curteni (jud. Vaslui). III. Arheologie 223-227 română
1980 Cercetări istorice, XI ICONOMU, C. (autor) Un aspect al influenței elenistice în lumea geto-dacică III. Arheologie 227-247 română
1980 Cercetări istorice, XI COJOCARIU, Mihai (autor), SANIE, Silviu (autor), SANIE, Ș. (autor) Tezaurul de la Muncelul de Sus și unele probleme·ale circulației monetare romane în Moldova III. Arheologie 249-268 română
1980 Cercetări istorice, XI VASILESCU, Mihail (autor) Pelasgicae res. l. Pelasgii în Thessalia IV. Istorie 269-297 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Dările personale ale populației din Țara Românească a Moldovei și dările în bani pentru turci de la întemeierea statului și până la reforma lui Constantin Mavrocordat (1369-1741) IV. Istorie 299-323 română
1980 Cercetări istorice, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
1980 Cercetări istorice, XI URSU, Fănică (autor) Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX descoperit la Vadurile (jud. Vaslui) IV. Istorie 331-342 română
1980 Cercetări istorice, XI PLATON, Ghe. (autor) Moldova în perioada 1828-1848. Considerații generale IV. Istorie 343-356 română
1980 Cercetări istorice, XI CIOFU, Valerian (autor) Domnia lui Mihail Gr. Sturdza ilustrată în medalii IV. Istorie 357-363 română
1980 Cercetări istorice, XI SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste (II) IV. Istorie 365-377 română
1980 Cercetări istorice, XI CRISTIAN, V. (autor) Argumentul istoric în revoluția română de la 1848 IV. Istorie 379-395 română
1980 Cercetări istorice, XI SIBECHI, Gh. (autor) "Otelul" Sant Petersburg din Iași IV. Istorie 397-402 română
1980 Cercetări istorice, XI SAIZU, Ion (autor) Poziția socialiștilor ieșeni față de problematica economică a României moderne IV. Istorie 403-420 română
1980 Cercetări istorice, XI RUSU, D. D. (autor) Pagini din mișcarea muncitorească și democratică ieșeană până la 1918 IV. Istorie 413-420 română
1980 Cercetări istorice, XI LEU, Paul (autor) Primirea lui S. Fl. Marian în Academia Română IV. Istorie 420-428 română
1980 Cercetări istorice, XI CIUDIN, Nicolae (autor) Unele date privind participarea țăranilor din zona Țuțorei- Iași, la răscoala din 1907 IV. Istorie 429-436 română
1980 Cercetări istorice, XI AGRIGOROAIEI, I. (autor), CALCAN, G. (autor), STRUGARIU, M. (autor) Rezistența română din 1917 reflectată în presa din orașul Iași IV. Istorie 437-446 română
1980 Cercetări istorice, XI KAREȚCHI, A. (autor), ȘANDRU, Dumitru (autor) Iașii în lupta pentru consolidarea și apărarea unității, a independenței și suveranității în perioada interbelică IV. Istorie 447-479 română
1980 Cercetări istorice, XI AGRIGOROAIEI, I. (autor) Curente și tendințe în gândirea economică românească din perioada interbelică IV. Istorie 481-489 română
1980 Cercetări istorice, XI BUZATU, Gh. (autor) Partidele politice burgheze și politica economică românească după desăvârșirea unității naționale (1918-1928) IV. Istorie 491-501 română
1980 Cercetări istorice, XI RADU, R. (autor) Probleme politice și culturale în dezbaterea intelectualității ieșene în anii imediat următori primului război mondial IV. Istorie 503-512 română
1980 Cercetări istorice, XI CIUPERCĂ, I (autor) Din activitatea partidelor politice din România la sfârșitul guvernării liberale (1927 - 1928) IV. Istorie 513-520 română
1980 Cercetări istorice, XI ȘANDRU, Dumitru (autor) Răspândirea științei de carte în satele României între cele două războaie mondiale IV. Istorie 521-532 română
1980 Cercetări istorice, XI BOTEZ, C. (autor), SAIZU, Ion (autor) Teoretizări interbelice cu privire la valorificarea rațională a patrimoniului silvic național IV. Istorie 533-549 română
1980 Cercetări istorice, XI EȘANU, L. (autor), MIRIAM, K (autor) Congresul mondial al scriitorilor antifasciști (Paris 21-25 iunie 1935) IV. Istorie 551-559 română
1980 Cercetări istorice, XI DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Din activitatea antifascistă a studenților ieșeni (1933 -1939) IV. Istorie 561-571 română
1980 Cercetări istorice, XI BOLD, Em (autor), CARPINSCHI, A. (autor) Petre Andrei - om politic IV. Istorie 573-576 română
1980 Cercetări istorice, XI BOTEZ, C. (autor) Din istoricul pădurii românești (II). Coordonate bibliografice IV. Istorie 577-592 română
1980 Cercetări istorice, XI CLOȘCĂ, C. (autor) România în fața hotărârii decisive privind ieșirea din războiul hitlerist (1944) IV. Istorie 593-607 română
1980 Cercetări istorice, XI MORĂRAȘU, D. (autor) Declanșarea procesului revoluționar din România în august 1944 și problema participării maselor la viața de stat IV. Istorie 609-615 română
1980 Cercetări istorice, XI MERIȘCA, C (autor) Biblioteca miclăușeană IV. Istorie 617-620 română
1980 Cercetări istorice, XI LEMNY, Șt. (autor) "Cercetări istorice" (1925-1943), ” Studii și cercetări istorice" (1943-1947), "Cercetări Istorice", serie nouă - continuitatea unei valoroase publicații de istorie. Studiu de indice IV. Istorie 621-665 română
1980 Cercetări istorice, XI PĂLTĂNEA, Paul (autor) Alexandru Ioan Cuza. Corespondență și acte inedite V. Documente 669-675 română
1980 Cercetări istorice, XI TURCU, C. (autor) Din documentele Unirii de la 1859. O scrisoare a lui Vasile Alecsandri puțin cunoscută V. Documente 677-680 română
1980 Cercetări istorice, XI ANGELESCU, C (autor) Generalul locotenent din armata rusă Emil Wittgenstein despre participarea României la războiul din 1877-1878 V. Documente 681-684 română
1980 Cercetări istorice, XI RADU, R. (autor) Un testament olograf A.D. Xenopol aflat în colecția Muzeului de istorie a Moldovei V. Documente 685-686 română
1980 Cercetări istorice, XI HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Documente din secolul al XX-lea privind Palatul Al.I.Cuza din Iași V. Documente 686-711 română
1980 Cercetări istorice, XI JUVARA, George (autor) O scrisoare inedită a profesorului Simion Mehedinți despre însemnătatea limbii latine pentru noi românii V. Documente 713-714 română
1980 Cercetări istorice, XI PARADAIS, Claudiu (autor), PARADAISER, Maria (autor) 120 de ani de la înființarea Pinacotecii naționale și a școlii de arte frumoase din Iași și 80 de ani de la moartea lui Gheorghe Panaiteanu- Bardasare VI. Evocări 715-734 română
1980 Cercetări istorice, XI BORDEIANU, M. (autor) Biblioteca centrală universitară din lași la a 340-a aniversare VI. Evocări 735-739 română
1980 Cercetări istorice, XI LEMNY, Doina (autor) Marta Coja, Pierre Dupont, Histria V. Ateliers ceramiques VII. Recenzii 741-742 română
1980 Cercetări istorice, XI IONIȚĂ, Sanda (autor) Maria Comșa, Cultura materială veche românească. Așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești VII. Recenzii 742-746 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Documenta Romaniae Historica, A Moldova, III, C. Cihodaru, I. Caproșu, Nistor Ciocan VII. Recenzii 746-747 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Eugenia Neamțu, Vasile Neamțu, Stela Cheptea, Orașul medieval Baia in secolele XIV-XVII VII. Recenzii 747-748 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. (autor) Valentin Al. Georgescu - Petre Strihan, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1811-1831). Partea 1. Organizarea judecătorească, vol. 1, (1611-1740) VII. Recenzii 748-749 română
1980 Cercetări istorice, XI ANGELESCU, C (autor) G.T. Kirileanu, Corespondență VII. Recenzii 750-753 română
1980 Cercetări istorice, XI CIUDIN, Nicolae (autor) Vasile Cristian, Istoriografia generală VII. Recenzii 754-756 română
1980 Cercetări istorice, XI PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Emilia Zaharia VII. Recenzii 757-758 română
1980 Cercetări Numismatice, III Pagina de gardă / Front page Pagina de gardă (Front Page) 2-3 română
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Numismatice - Cuvînt înainte Cuvânt înainte V-XV română
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Avant propos Cuvânt înainte IX-XI
1980 Cercetări Numismatice, III GEORGESCU, Florian (autor) Foreword Cuvânt înainte XIII-XV
1980 Cercetări Numismatice, III SZEKELY, Zoltan (autor) Tezaurul monetar de la Hilib, jud. Covasna/ Le dépôt de Hilib, dép. de Covasna/ The Hoard from Hilib, Covasna County Numismatică (Numismatique, Numismatics) 3-10 română
1980 Cercetări Numismatice, III PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Tezaurul de monede de tip Filip al III-lea Arrhidaeus, descoperit la Optășani, jud. Olt/ Le trésor monnaies du type Philippe III Arrhidée découvert á Optășani, dép. d’Olt / The Philip IIIrd type coin hoard, found at Optășani, Olt county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 11-32 română
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita (autor) Contribuții numismatice la istoria Daciei în secolul I e.n./ Contributions numismatiques a histoire de la Dacie Ier siècle n.è./ Numismatic Contributions to the History of dacia in the First Century A.D. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 33-50 română
1980 Cercetări Numismatice, III OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Unele aspecte ale circulației monetare din zona Gurilor Dunării în secolul al XII-lea/ Certains aspects de la circulation monétaire dans la zone des Bouches du Danube au XIIe siècle/ Aspects of Monetary Circulation at Danube Mouth in the Twelfth Century Numismatică (Numismatique, Numismatics) 51-71 română
1980 Cercetări Numismatice, III DIACONU, Petre (autor) Contribuții la cunoașterea monedelor lui Ioan Terter, despotul Țării Dristrei/ Contributions à la connaissance des monnaies de Jean Terter, despote de Dristra/ Contributions to the knowledge of the Coins of Ioan Terter, the Despot of Drista Country Numismatică (Numismatique, Numismatics) 73-76
1980 Cercetări Numismatice, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Valori românești păstrate în muzeele din străinătate – un tezaur de la Petru Mușat/ Valeurs roumaines conservées dans les musées de l’étranger – un trésor de Pierre Mușat/ Romanian valuables kept in foreign museums - A hoard from Pertu Mușat. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 77-86 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) Moneda divizionară emisă de Petru Mușat/ Monnaie divisionnaire émise par Pierre Mușat/ The Divisionary Coin issued by Petru Mușat Numismatică (Numismatique, Numismatics) 87-92 română
1980 Cercetări Numismatice, III VELTER, Ana-Maria (autor) Câteva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae Redwitz/ Quelques problèmes de numismatique roumaine. Les monnaies attribuées a Klaus von Redwitz/ Problems of Romanian Numismatics – The Coins attributed to Nicolae Redwitz Numismatică (Numismatique, Numismatics) 93-115 română
1980 Cercetări Numismatice, III STANCU, Paraschiva (autor), TROHANI, George (autor) Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 117-120 română
1980 Cercetări Numismatice, III COJOCĂRESCU, Maria (autor) O monedă austriacă din 1825 contramarcată cu stema Moldovei și a Țării Românești/ Une monnaie autrichienne de 1825 contremarquée avec les armoiries de la Moldavie et de la Valachie / An Austrian coin from 1825 countermarked with coat of arms of Moldovia and Wallachia. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 121-125 română
1980 Cercetări Numismatice, III BEDA, Corneliu (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în jud. Teleorman/ Découvertes monétaires antiques et byzantines dans le département de Teleorman/ Ancient and Byzantine Monetary Finds in Teleorman County Numismatică (Numismatique, Numismatics) 127-147 română
1980 Cercetări Numismatice, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Documente inedite din secolul al XIX-lea privind unele descoperiri monetare/ Documents inédits du XIXe siècle concernant quelques découvertes monétaires/ Unpublished documents from the Nineteenth Century Referring to Some Monetary Finds Numismatică (Numismatique, Numismatics) 149-172 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) Preocupări de numismatică în activitatea lui V. A. Urechea/ Préoccupations de numismatique dans l’activité de V.A. Urechia/ V. A. Urechia and His Numismatic Concerns Numismatică (Numismatique, Numismatics) 173-179 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) Cu privire la un stater alexandrin fals/ A propos d’un statère alexandrin faux/ In Connection toa False Alexandrine Stater / Concerning a false Alexandrine stater. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 181-182 română
1980 Cercetări Numismatice, III CIOBANU, Doina (autor) Câteva medalii emise în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, decernate unor artiști români/ Quelques médailles émises pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, décernées a certains artistes roumains / Several medals issued in the second part of the 19th century awarded to Romanian artists. Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 185-189 română
1980 Cercetări Numismatice, III BIELTZ, Lucia (autor) Participarea României la expoziții internaționale oglindită în medalii inedite din patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România/ La participation de la Roumanie a certaines expositions internationales reflétée dans les médailles inédites qui se trouvent dans le patrimoine du Musée d’histoire de la R.S. de Roumanie/ Romania’s Participation to International Exhibitions Reflected in Unpublished Medals Existing in the Patrimony of the Museum of History of the Socialist Republic of Romania Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 191-197 română
1980 Cercetări Numismatice, III PAMFIL, Rodica (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor) Trei expoziții internaționale de medalistică la București/ Trois expositions internationales de médailles à Bucarest/ Three International Exhibitions of Medals in Bucharest / Three international medal exhibitions in Bucharest. Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 199-201 română
1980 Cercetări Numismatice, III ANTON-MANEA, Cristina (autor) Inele sigilare inedite din secolele XIV-XVIII aflate în colecția Muzeului de Istorie al R. S. România/ Des bagues sigillaires inédites dans les collections du Musée d’histoire de la R.S. de Roumanie / Unpublished signet rings form the 14th century to the 18th century from the collection of the History Museum of the Socialist Republic of Romania. Sigilografie (Sigillographie, Sigillography) 205-213 română
1980 Cercetări Numismatice, III DOGARU, Maria (autor) Sigilii sătești din fostul comitat Arad/ Sceaux villageois de l’ex-comitat d’Arad/ Village Seals from the Former County of Arad Sigilografie (Sigillographie, Sigillography) 215-227 română
1980 Cercetări Numismatice, III PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) G. K. JENKINS, Monnaies grecques, Paris, 1972, 324 p. Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 231-233 română
1980 Cercetări Numismatice, III MITREA, Bucur (autor) HENRY SEYRIG, Trésors du Levant anciens et nouveaux, Institut français d’archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique, t. XCIV, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1973 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 233-234 română
1980 Cercetări Numismatice, III MITREA, Bucur (autor) EUGEN CHIRILĂ, VASILE LUCACEL, Tezaurul de la Petrindu. Contribuții la cronologia tetradrahmelor thasiene de tip Dionysos-Heracles, în Acta Musei Porolessensis, 3, 1979 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 234
1980 Cercetări Numismatice, III MITREA, Bucur (autor) ***, Greek Numismatics and Archeology. Essays in Honor of Margaret Thompson, Edited by Otto Mørkholm & Nancy M. Waggoner, Wetteren, Belgia, 1979 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 234-236 română
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita (autor) V. MIHĂILESCU-BÂRLIBA, I. MITREA, Tezaurul de la Măgura (Bacău), 1977, în seria Bibliotheca Carpicas, I, Muzeul județean de istorie și artă Bacău Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 236-237 română
1980 Cercetări Numismatice, III MITREA, Bucur (autor) ***, Trésors monétaires, t. I, Bibliothèque Nationale, Paris, 1979 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 237-239 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) PETER WIRTH (München), Das Ende der römisch-byzantinischen Gold-währung, en „Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte”, 25, 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 239-241 română
1980 Cercetări Numismatice, III MITREA, Bucur (autor) S. BENDALL & P. J. DONALD, The Billon Trachea of Michael VIII Paleologos 1258-1282, A. H. Baldwin & Sons Ltd., London, 1974 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 241 română
1980 Cercetări Numismatice, III ȘTIRBU, Constanța (autor) ELVIRA E. & VLADIMIR CLAIN STEFANELLI, Monnaies européennes et monnaies coloniales américaines entre 1459 et 1789, Bibliothèques des Arts, Paris, Imprimerie Herting&Co. AG, Bienne, Suisse, 1978 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 242-243 română
1980 Cercetări Numismatice, III ȘERBĂNESCU, Florin (autor) A. DELMONTE, Le Benelux d’argent, Jacques Schulman N.V., Amsterdam, 1967, A. DELMONTE, Supplement au Benelux d’argent, Jacques Schulman N.V., Amsterdam, 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 243-245 română
1980 Cercetări Numismatice, III PĂIUȘAN, Robert (autor) ***, Hamburger Beitrage zur Numismatik, Heft 24/26, 1970/1972 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 245-248
1980 Cercetări Numismatice, III WINKLER, Iudita (autor) ***, Numizmatikai Közlony, LXXVI-LXXVII, 1977-1978 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 248-250
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) A. A. NUDELMAN, Topografiia kladov i nahodok edinicinih monet (Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, vipusk 8), Editions „La sience”, Kichinev, 1976 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 250-252 română
1980 Cercetări Numismatice, III ILIESCU, Octavian (autor) WERNER KANEIN, Der gesetzliche Schutz der Münzen und Medaiilen Münzgesetz mit den einschlägigen Bestimmungen, Edit. Egon Beckenbauer, München, 1975 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 252-253 română
1980 Cercetări Numismatice, III Cuprins Cuprins 255-256 română
1980 Cercetări Numismatice, III Sommaire Cuprins 258-260 franceză
1980 Cercetări Numismatice, III Content Cuprins 261-263 engleză
1980 Crisia, 1980 Cuprins 2 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
1980 Crisia, 1980 VULPE, Radu (autor) Civilizația geto-dacă din Bazinul Siretului în cadrul marii unități a Daciei I. Studii 11-14 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni I. Studii 15-54 română
1980 Crisia, 1980 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Depozitul de unelte de fier descoperit în așezarea dacică de la Tășad, comuna Drăgești, județul Bihor I. Studii 55-64 română
1980 Crisia, 1980 DUDAȘ, Florian (autor) Manuscrise realizate după Cazania lui Varlaam descoperite în vestul Transilvaniei (prezentare grafică) I. Studii 65-84 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorge (autor) Aspecte ale luptei cetățenilor din Oradea pentru autonomia orașului (I). Contribuții la o istorie a orașului Oradea în secolul al XVIII-lea I. Studii 85-104 română
1980 Crisia, 1980 GYEMANT, L. (autor) Proiectul din 1820 al Societății comerciale române din Brașov I. Studii 105-114 română
1980 Crisia, 1980 NEAMȚU, Gelu (autor) Ecaterina Varga în istoriografia românească I. Studii 115-144 română
1980 Crisia, 1980 STOIA, L. (autor), STOIA, M. (autor) Mărturii despre lupta pentru unitatea națională a sodalilor sibieni (1867-1918) I. Studii 145-154 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Rolul intelectualității românești din Dobrogea în reuniunea acestei străvechi provincii autohtone cu patria-mamă (1878) I. Studii 155-163 română
1980 Crisia, 1980 IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea activității dr. Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent (1918-1919) I. Studii 165-184 română
1980 Crisia, 1980 GIURA, L. (autor) Aspecte din lupta revoluționară a muncitorimii medieșene în anii 1918-1944 I. Studii 185-210 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921, în plasa Beiuș, jud. Bihor I. Studii 211-258 română
1980 Crisia, 1980 MANDREA, E. (autor), MANDREA, Ioan (autor) Tineretul revoluționar brașovean în marile bătălii de clasă din anii crizei economice (1929-1933) I. Studii 259-271 română
1980 Crisia, 1980 CHIȘU, I. (autor), PANTEA, A. (autor) Din activitatea "Frontului Plugarilor" din Țara Oașului (1944-1947) I. Studii 273-287 română
1980 Crisia, 1980 POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții privind situația maselor populare din Bihor în perioada ocupației hortiste I. Studii 289-301 română
1980 Crisia, 1980 DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele istorice la Oradea (1964-1979) I. Studii 303-320 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Contribuția publicației orădene "Lucrări științifice" la reconsiderarea istoriei locale I. Studii 321-351 română
1980 Crisia, 1980 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 II. Documente 353-452 română
1980 Crisia, 1980 BORCEA, Liviu (autor) O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea II. Documente 453-482 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Statutele Societății pentru înființarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1880) II. Documente 483-494 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Societatea culturală "Dacia Traiana" a studenților români din Bihor (1918-1919) II. Documente 495-511 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor) III. Articole şi note 517-519 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina (autor) O locuință-bordei aparținînd culturii Starcevo-Criș din așezarea de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 521-531 română
1980 Crisia, 1980 EMODI, Janos (autor) Un depozit de unelte medievale descoperit la Șoimi (jud. Bihor) III. Articole şi note 533-537 română
1980 Crisia, 1980 CĂLUȘER, Iudita (autor), SFÎRLEA, T. (autor) Istoricul băilor termale "1 Mai" de lîngă Oradea III. Articole şi note 539-582 română
1980 Crisia, 1980 CHINDRIȘ, I. (autor) Luminismul Samuil Vulcan (Crîmpeie inedite) III. Articole şi note 583-587 română
1980 Crisia, 1980 ȘORA, Gheorghe (autor) Din legăturile lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transilvania și Banat III. Articole şi note 589-598 română
1980 Crisia, 1980 BORUGĂ, E. (autor) Emilia Lungu Puhallo - colaboratoare din Banat la Revista "Familia" III. Articole şi note 599-616 română
1980 Crisia, 1980 FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale vieții economice din Bihor între anii 1880-1917 III. Articole şi note 617-631 română
1980 Crisia, 1980 LAZĂR, E. (autor) Românii din America în sprijinul luptei poporului nostru pentru unitate națională II. Documente 633-648 română
1980 Crisia, 1980 ROȘU, T. (autor) O telegramă a lui Jaszi Oszkar către prefectul din Arad (7 noiembrie 1918) III. Articole şi note 649-651 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în orașul Oradea III. Articole şi note 653-677 română
1980 Crisia, 1980 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Considerații pe marginea unor cataloage de carte veche românească III. Articole şi note 679-688 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol II - Pascu Șt. IV. Recenzii 693-694 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Feronerie populară în Bihor - Chiriac A. IV. Recenzii 694-695 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala secuilor din 1595-1596. (Antecedente, desfășurare, urmări) IV. Recenzii 695-697 română
1980 Crisia, 1980 DUDAȘ, Florian (autor) Scrieri. De la idealul iluminării la idealul național - Bojincă Damaschin IV. Recenzii 697-699 română
1980 Crisia, 1980 DRECIN, Mihai (autor) Jurnal politic: 1939-1941 - Bibescu Martha IV. Recenzii 699-702 română
1980 Crisia, 1980 CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a II-a (1926-1929) - Indice bibliografic V. Bibliografii 703-732 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Activitatea științifică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 733-738 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina (autor) Activitatea cultural-educativă a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 V. Bibliografii 739-741 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 743-744 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Muzeul memorial "Iosif Vulcan" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 745-746 română
1980 Crisia, 1980 TOTH, Janos (autor) Muzeul memorial "Ady Endre" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 747-748 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Carte a străină intrată în biblioteca secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în anul 1979 VI. Cronici 749-757 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Crisia I-X (1971-1980) Index alphabeticus VI. Cronici 759-793 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MUSCA, Tiberiu (autor) Repertoriul descoperirilor comunei primitive in estul Transilvaniei Istorie Veche şi Arheologie 7-15 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan (autor), COSTEA, Florea (autor) Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SZEKELY, Zoltan (autor) Cetatea dacică din valea Cașinului (județul Covasna) Istorie Veche şi Arheologie 23-34 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 PRAHOVEANU, Ioan (autor) Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan (autor), COMARDICEA, Raluca (autor) Făgărașul în politica lui Mihai Viteazul de unire a celor trei țări române Istorie Medie 43-52 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MITRAN, Gheorghe (autor) Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 REZACHEVICI, Constantin (autor) Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NISTOR, Minerva (autor) Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GYEMANT, Ladislau (autor) O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MARIN, Elisabeta (autor) Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SPÂNU, Margareta Susana (autor) Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Luana (autor) Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 FAUR, Viorel (autor) Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GHERMAN, Mircea (autor) Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONAȘCU, Aurelian (autor) Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONESCU-TOMȘANI, L (autor) Trecerea Oltului la 1-2 septembrie 1916 cu Maria Manciulea Istorie Modernă şi Contemporană 271-279 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MÂNDREA, Ioan (autor) 1918 în Țara Făgărașului Istorie Modernă şi Contemporană 281-304 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 UNGUREANU, Arnold (autor) Atitudinea presei săsești față de unirea Transilvaniei cu România Istorie Modernă şi Contemporană 305-317 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 BĂLTESCU, Mircea (autor), POENARU, Emil (autor) Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Gheorghe (autor), SUCIU, Alexandru (autor) Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 OLTEANU, Vasile (autor) Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NEGULICI, Dorina (autor) Familia Radu Tempea în Cultura Națională Istoria Culturii 363-376 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 COSTEA, Florea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 LAMBUCĂ, Maria (autor), MICU, Emil (autor) Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și alți cărturari români, colaboratori ai ”Foii pentru minte, inimă și literatură” Comentarii şi discuţii 393-408 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CATRINA, Constantin (autor) Cântecele Independenței în Transilvania Comentarii şi discuţii 409-433 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Silvia (autor) Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 RABINOVICI, Herbert (autor) Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MARCU, Mariana (autor) Tezaurul de monede feudale de la Paloș - Județul Brașov Colecţii 481-483 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NICULESCU, Alexandru (autor) Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 VULPE, Magdalena (autor) Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 Cronica activității de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural muzeal al secției de istorie pe anul 1978 Cronici 505-509 Română
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) L'Etat dace conduit par Burebista 005-018
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) La nécropole gète de Zimnicea 019-126
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 PREDA, Constantin (autor) Über die geto-dakischen Münzen vom makedonischen und römisch-republikanischen Typus 127-132
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 TEODOR, Silvia (autor) Das Werkzeugdepot von Lozna (Kr. Botosani) 133-150
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 FERENCZI, Ștefan (autor) Die Voraussetzungen für die Verarbeitung des Einsens im Gebirge südlich von Orastie 151-156
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 BICHIR, Gheorghe (autor) Chronologie et datation de la civilisation Militari-Chilia 157-180
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de Braniste-Nemtisor (comm. de Vânatori, dép. de Neamt) 181-208
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 MIRIȚOIU, Nicolae (autor), UDRESCU, M. Ștefan (autor) Considération anthropologiques préliminaires sur la nécropole de Braniste-Nemtisor (dép. de Neamt) 209-221
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CÂRCIUMARU, Emilia (autor), CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analyse chimique et spectrographiques d'un échantillon de Braniste 221-222
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 PALADE, Vasile (autor) Eléments gèto-daces dans le site Sântana de Mures de Bârlad-Valea Seaca 223-254
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 GUDEA, Nicolae (autor) Das Gefäß mit christlicher Inschrift aus Moigrad 255-260
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Sur la diffusion du culte de Cybèle dans la bassin de la mer Noire à l'époque archaïque 261-266
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 ALEXANDRESCU, Petre (autor), ZIMMERMANN, Konrad (autor) Steingeräte griechischer Zeit aus Histria 267-282
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CULICĂ, Vasile (autor), ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lampes à estampilles de Durostorum 283-306
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 GOSTAR, Nicolae (autor) Études épigraphiques IV* 307-322
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 COMȘA, Maria (autor) Die Keramik der byzantinischen Typus aus den Siedlungen von Bucov-Ploiesti 323-340
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 NEAMȚU, Eugen (autor) Le trésor d'objets de parure et de monnaies découvert à Sihleanu (comm. Scortaru Nou, dép. de Braila) 341-354
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 STOIA, Adriana (autor) Les fouilles archéologiques en Roumanie (1979) 355-370
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie (1979) 371-378
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CHIRICA, Vasile (autor) Compte rendu: ''Les derniers chasseurs'' - Dr.J.G. Rozoy 379-381
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 CHICIDEANU, Ion (autor) Compte rendu: ''Die Nadeln in Italien. Gli spilloni nell'Italia Continentale'' - Gian Luigi Carancini 382-382
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Compte rendu: ''Die Ostgriechischen Grabreliefs'' - Ernst Pfuhl, Hans Möbius 383-383
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Compte rendu: ''Fouilles de Conimbriga'' - J. Alarcâo, R. Etienne 383-385
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 DIACONU, Petre (autor) Compte rendu: ''Tropaeum Traiani'' - Al. Barnea, I.Barnea, I.Bogdan Cătăniciu, M.Mărgineanu-Cârstoiu, Gh. Papuc 386-390
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 PETCULESCU, Liviu (autor) Compte rendu: ''Römische Paraderüstungen'' - Jochen Garbsch 391-392
1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24 HARHOIU, Radu (autor) Compte rendu: ''Morești. Grabungen in einer vor- und frügeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen'' - Kurt Horedt 392-396
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Istoria, conștința umanității .9- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezarea paleolitică de la Moscu (jud. Galați) și unele considerații asupra paleoliticului tîrziu din Moldova 13- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor) Cercetări perieghetice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 23- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții arheologice și etnografice referitoare la procesul de formare al așezărilor de tip cenușar "Zolniki" 31- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Un castelum roman descoprit la Galați și semnificațiile lui 59- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, ăn sudul roman al Moldovei 73- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Additamenta bibliographica I 115- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie FELIX-TAȘCĂ, George (autor) Bălăbănești - contribuții documentar-istorice 149- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Călători străini prin orașul Galați 167- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Din încercările de construire a digului din portul Galați în prima jumătate a secolului trecut 175- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Contribuții la istoricul mișcărilor muncitorești din Galați de la sfîrșitul sectorului al XIX-lea 185- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Situația țărănimii în preocupările socialiștilor gălățeni 201- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) Manifestări prilejuite la Galați de sărbătorirea zilei internaționale a celor ce muncesc (1890-1921) 207- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie OANCEA, Tudorel (autor) Presa muncitorească și socialistă, presa comunistă din Galați - 1888-1940 217- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie HOLBAN, Eugen (autor) Aspecte ale arhitecturii țărănești din județul Galați. Arhitectura țărănească din comuna Cavadinești 229- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Un monument de arhitectură dăruit copiilor 269- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Epopeea eroică a dacilor în viziunea scriitorilor gălațeni 275- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie TIUTIUCA, D. (autor) Constante fundamentale ale unității noastre spirituale 281- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Index bibliografic "Danubius" nr. I-X - 1867-1980 291- română
1980 Drobeta, IV PLOȘTINARU, Iulian (autor) Noile documente de partid și sarcinile ce revin muzeelor și oficiilor pentru patrimoniul cultural național .5- română
1980 Drobeta, IV TUDOR, Dumitru (autor) Versuri stoice din Romula-Malva și Roma .9- română
1980 Drobeta, IV DRĂGUȚ, Vasile (autor) Biserica - culă din Cerneți 17- română
1980 Drobeta, IV BORONEANȚ, Vasile (autor) Probleme ale culturii Schela Cladovei - Lepenski Vir în lumina noilor cercetări 27- română
1980 Drobeta, IV CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului în Ostrovu Mare 43- română
1980 Drobeta, IV PREDA, Florentina (autor) Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
1980 Drobeta, IV TUDOR, Dumitru (autor) Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
1980 Drobeta, IV DAVINESCU, Mișu (autor) Săpături arheologice din castrul roman, de la Hinova. Campaniile 1977-1978 77- română
1980 Drobeta, IV GUDEA, Nicolae (autor) Despre granița dintre provinciile romane Dacia și Moesia superior în secolele II-III e.n. 87- română
1980 Drobeta, IV POENARU BORDEA, Gheorghe (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Castrele de la Praetorium din sectorul de nord al Limesului Alutanus 109- română
1980 Drobeta, IV STÎNGĂ, Ion (autor) Cercetări arheologice în insula Ostrovu Mare - Porțile de Fier II - Comuna Goșoșu, Mehedinți 117- română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1980 Drobeta, IV BAICU, Stelian (autor) Potirul de la Coșuștea 141- română
1980 Drobeta, IV CIUCĂ, Vasile (autor), LUPU, Ion (autor) Un tezaur de monede feudale din secolele XVI-XVII descoperit în satul Braniște, comuna Vînători, jud. Mehedinți 153- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal (autor) Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1980 Drobeta, IV GROZA, Liviu (autor) Legile fundamentale grănicerești 171- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia (autor) Documente din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier privind istoria orașului modern Turnu Severin 179- română
1980 Drobeta, IV GRIGORESCU, Olimpia (autor), RĂȚOI, Tudor (autor) Matrice sigilare moderne din colecțiile Muzeului Porțile de Fier 187- română
1980 Drobeta, IV PÎRVULESCU, Mihai (autor) Date noi cu privire la evoluția învățămîntului istoric în județul Mehedinți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secoluluiial XX-lea 193- română
1980 Drobeta, IV PETRIȘOR, Vasile (autor) Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
1980 Drobeta, IV RĂȚOI, Tudor (autor) O interesantă piesă din Muzeul Porților de Fier. Drapelul Societății muzicale Doina din Turnu severin 207- română
1980 Drobeta, IV GROZA, Liviu (autor) Date inedite despre participarea generalului Ion Dragalina la realizarea unității naționale 213- română
1980 Drobeta, IV DEACONU, Luchian (autor) Mișcarea muncitoprească din Mehedinți în timpul ocupației germano-austro-ungare din anii 1916-1918 217- română
1980 Drobeta, IV SMÎRCEA, Doina (autor) Din activitatea revoluționară a organizației județenmeUTC Vîlcea în anii 1933-1938 223- română
1980 Drobeta, IV CĂRBUNARU, N. (autor) Participarea forțelor populare mehedințene la înfințarea actului istoric din august 1944 229- română
1980 Drobeta, IV MATEESCU, Corneliu (autor) Prof. Radu Vulpe 237- română
1980 Drobeta, IV MATEESCU, Corneliu (autor) Generalul Nicolae Mavros 239- română
1980 Drobeta, IV MATEESCU, Corneliu (autor) George Cantacuzino 241- română
1980 Hierasus, III ALEXA, Haralambie (autor) Hierasus - Anuarul Muzeului județean Botoșani - Cuvînt de deschidere .5-6 română
1980 Hierasus, III GAL, Ionel (autor) Istoria și baza documentară în opera lui Nicolae Iorga .7-12 română
1980 Hierasus, III BUZATU, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și America 13-18 română
1980 Hierasus, III ZUB, Alexandru (autor) Nicolae Iorga în evoluția spiritului critic 19-30 română
1980 Hierasus, III GRECEANU, Eugenia (autor) Nicolae Iorga și patrimoniul urbanistic-arhitectuL al Botoșanilor 31-40 română
1980 Hierasus, III PALEOLOG, Andrei (autor) Nicolae Iorga - în apăerarea monumentelor istorice 41-45 română
1980 Hierasus, III CABALORTĂ, Venera (autor), FLORESCU, Gheorghe (autor) N. Iorga - președinte al Adunării Deputaților (1919-1920) 47-70 română
1980 Hierasus, III MATEI, Mihai (autor) Nicolae Iorga în Parlamentul României 1913-1914 71-76 română
1980 Hierasus, III UDREA, Traian (autor) Nicolae Iorga în conștiința neamului românesc (decembrie 1940-vara anului 1944) 77-81 română
1980 Hierasus, III DOBRINESCU, Valeriu-Florin (autor) Probleme ale politicii externe a României oglindite în "Memoriile" lui Nicolae Iorga 83-90 română
1980 Hierasus, III IACOBESCU, Mihai (autor) Nicolae Iorga despre caracterul Primului Război Mondial 91-102 română
1980 Hierasus, III IONIȚĂ, Ion (autor) Moartea unui titan 103-109 română
1980 Hierasus, III MARIN, I. (autor) Nicolae Iorga și Botoșanii 111-120 română
1980 Hierasus, III ALDEA, Ion (autor) Nicolae Iorga și Galații 121-132 română
1980 Hierasus, III MUNTEANU-RÎMNIC, Frasin (autor) Itinerarii istorice. Din Botoșani, pe întreg globul 133-134 română
1980 Hierasus, III NAGHIU, Iosif (autor) Poeziile lui Nicolae Iorga 135-140 română
1980 Hierasus, III APOSTU, Ioan (autor) Amintiri, amintiri 141-144 română
1980 Hierasus, III URSULESCU, Nicolae (autor) Unele aspecte privind formarea popurului român în opera lui Nicolae Iorga 145-150 română
1980 Hierasus, III MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Botoșanii 151-158 română
1980 Hierasus, III BEJENARU, Ionel (autor) Nicolae Iorga: Chipuri botoșănene 159-162 română
1980 Hierasus, III DIMA, E. (autor) Permanența lui Nicolae Iorga în bibliotecile Arhivelor Statului 163-169 română
1980 Hierasus, III AGRIGOROAIEI, Ion (autor) N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 171-182 română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (III) .11- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 31- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Considerations sur la romanisation en Dacie 53- franceză
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie VLASSA, Dumitru (autor) Despre inscripția unei geme de la Porolissum 65- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Marin (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania 69- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie TELCEANU, Ecaterina (autor) Piese de argentărie laică din județul Bistrița (sec. XVI-XVIII) 81- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Domeniul Lazar din Lăzarea - Ciuc la 1742 91- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LASZLO, Kun (autor) Situația economico-socială a satului Tonciu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 117- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor) O încercare de fugă în Moldova în anul 1763 a unor iobagi români din Pintic și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 133- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan (autor) Date demografice privind orașul Tîrgu Mureș în perioada anilor 1700-1778 141- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen (autor) Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 - Valea Gurghiului 153- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Nicolae (autor) Unele aspecte privind influența revoluției franceze de la 1789 asupra burgheziei și problema mișcării iacobine din Transilvania (1789-1798) 179- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BAUER, Alexandru (autor) Monumente românești de arhitectură populară din zona centrală a Transilvaniei. Biserici de lemn 197- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Ionel (autor) Conturarea personalității și a concepției revoluționare a lui Florian Micaș 215- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor), PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Un martir mureșan, Vasile Pop 229- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie HOLIRCĂ, Aurel (autor) Aspe din istoria școlii mureșene (1948-1918) 271- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel (autor) Dinamica populației Ludușului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 301- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Eugen (autor) Începuturile emigrației românești în Statele Unite și Canada în a doua jumătate a veacului al XIX-lea 309- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile (autor) Rolul bîncilor transilvănene în domeniul agrar pînă la 1918 317- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie STOICA, Adrian (autor) Reflectarea în publicistica socialistă română transilvăneană a priblemelor mișcării muncitorești din vechea României 335- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon (autor), ȘARA, Marin (autor) Din memoriile unor participanți la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 (zona Reghinului) 361- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din trecutul de luptă al ceferistilor din România (1919-1920) 383- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Tereza (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în județul Mureș 389- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PĂUN, Nicolae (autor), PĂUN, Rodica (autor) Puncte de vedere privind funcționarea băncilor din România în perioada 1922-1928 447- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie DUȘA, Traian (autor) Din tradițiile învățămîntului aristic tîrgumureșan 465- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale (Mișcarea muncitorească) 485- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie NIȚU, Valeriu (autor) Din relațiile culturale româno-maghiare în Transilvania între anii 1918 și 1933 (orientări ideologico-politice) 507- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții ale populației din sud-estul Transilvaniei la dezideratul național de apărare a graniței de vest în perioada interbelică 533- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Dumitru (autor) Contribuția "familiei" Densușienilor la cercetarea culturii noastre populare 599- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile (autor) Păstoritul în Cîmpia Transilvaniei 611- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GHERMAN, Traian (autor) Claca de la secerat 631- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion (autor), CUCEU, Maria (autor) Un obicei agrar românesc: paparuda 667- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie VLASSA, Nicolae (autor) Din nou despre poziția stratigrafică și cronologică a orizontului "Gura Baciului I" 691- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin (autor) Două bronzuri romane din județul Mureș 699- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana (autor) Contribuții la încadrarea cronologică a unor obiecte de argintărie medievală din județul Mureș 701- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie RUS, Traian (autor) Preocupări pentru tipărirea operei lui Gheorghe Șincai, în secolul al XIX-lea 705- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PONCEA, Traian-Valentin (autor) Un portret puțin cunoscut al lui Iosif Hodoș, din timpul studenției 713- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie STĂNESCU, Adrian (autor) O mărturie inedită privind românii din Bucovina în anii primului război mondial. Fanionul Regimentului 41 infanterie din Cernăuți 717- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș într-o variantă dontr-o autobiografie inedită 721- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia (autor) Acțiunea de solidarizare a "Ligii Drepturilor Omului" cu prilejul suspendării ziarului tărgumureșan "A Vilag" (1925-1926) 725- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Semnificația social-politică a grevei muncitorilor forestieri de pe Valea superioară a Mureșului 731- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru (autor) Morești. Grabungen in einen vor-und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen - Horedt Kurt 739- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor) Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Teodoru Dan 743- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena (autor) Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepiscopiei Sibiului - Braicu Doina, Bunea V. 747- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie BOSOANCĂ, Traian (autor) Contribuții mureșene la Marea Unire din 1918 - Nistor Ioan Silviu 751- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer (autor) Porțile de șură din zona Codru 755- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș 757- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BARBAD, Alexe (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), GIVULESCU, Răzvan (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), STAN, Dragoș (autor), STOIA, Sebastian (autor) Cîteva plante fosile din Valea Chitașului, comuna Turț (județul Satu Maqre) .7-9 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CIOROIANU, Vera (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), GOTZ, Andrei (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), KOVACS, Marinel (autor), POP, Nicolae (autor), ROMAN, Laurențiu (autor) Minerale noi îm Munții Țibleș .10-13 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), KOVACS, Marinel (autor), POP, Nicolae (autor), STAN, Dragoș (autor), UDUBAȘA, Gheorghe (autor) Berthieritul din Munții Țibleșului 14-21 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GHIȚESCU, Călin (autor), GHIȚESCU, Codrin (autor), GHIȚESCU, Tamara (autor), KOZMA, Lidia (autor) Analizele mineralogice cantitative folosite în prepararea minereurilor 22-28 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GORDUZA, Victor (autor), UDUBAȘA, Gheorghe (autor) Forme rare de cristale de calcit din mina Dealul Crucii, Baia Mare 29-37 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Eva (autor), KOVACS, Marinel (autor) Observații mineralogice asupra unor andezite din zona Jereapăn 38-50 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe (autor) Considerații morfogenetice asupra Munților Țibleș 51-56 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Dumitru (autor) Observații morfogenetice în zona Ulița Pietrii (Valea Chioarului) 57-63 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BUD, Nistor (autor), MICLUȚA, Aurel (autor), MICLUȚA, Hortensia (autor) Entomofauna silvicolă în condiții de poluare ale bazinului industrial Baia Mare (aspecte sistematice și ecologice) 64-73 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale NĂDIȘAN, Ioan (autor) Unele considerații privind implicațiile poluării asupra animalelor 74-80 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GRIGOR, Traian (autor), SOREANU, Ioan (autor) Dinamica activității enzimatice în solurile afectate de noxrle industriale în bazinul Baia Mare 81-87 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale APOSTOLACHE-STOICESCU, Zoe (autor) Considerații asupra homocromiei unor populații de gasteropode terestre 88-97 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale POP, Vasile (autor) Oaspeți de iarnă și specii accidentale în poarta de nord-vest a țării (județele Maramureș și Satu Mare) 98-101 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Iosif (autor) Studiu ecofaunistic al păsărilor din orașe, explicat cu evifauna municipiului Sighetu-Marmației 102-114 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale KOHL, Ștefan (autor), SASVARI, L. (autor) Mugurarul roșu (Carpodacus erythinus Pall.) în România 115-119 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Marta (autor), KALMAN, Laszlo (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale SOREANU, Ioan (autor), ȘTEFĂNESCU, Grigore (autor) Cercetări biometria însușirilor morfologice și compoziția chimică a fructelor de Castanea sativa Mill. De la Baia Mare 138-142 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale OLOS, Elisabeta (autor) Aspecte de vegetație de la Cheile Lăpușului 143-145 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale MARIAN, Felix (autor) Aspecte din trecutul balneoterapiei în Maramureș 146-150 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CHIOREANU OAȘ, Ioan (autor) Elemente care au favorizat formarea și dezvoltarea rasei de taurine bruna de Maramureș 151-160 română
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetările arheologice în stațiunea arheologică de la Cotu Miculinți, jud. Botoșani 005-012
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile de la Cladova, com. Păuliș, jud. Arad 013-015
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vadu Sorești, com. Zărnești, jud. Buzău 016-024
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Radovanu 025-028
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin (autor) Săpăturile de la Cârcea 029-035
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău 053-054
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ISTRATE, M. (autor) Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 HAȘOTTI, Puiu (autor) Așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 058-066
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 HARȚUCHI, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Lișcoteanca, jud. Brăila 067-085
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANTONESCU, S. (autor), BUJOR, Alexe (autor), MONAH, Dan (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BOLOMEY, Alexandra (autor) Exploatarea animalelor în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni, jud. Botoșani 103-106
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice în așezarea eneolitică de la Puricani, jud. Galați 107-120
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 TURCU, Mioara (autor) Sondajul de la Militari "Câmpul Boja" 121-123
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 LASZLO, A. (autor) Șantierul arheologic Malnaș Peteni, jud. Covasna 124-126
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița 127-128
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 SZEKELY, Z. (autor) Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna 129-133
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 KACSO, Karol (autor) Raport asupra cercetărilor de la Oarța de Jos, jud. Maramureș 134-136
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 LĂZURCĂ, Elena (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Noi descoperiri arheologice la Enisala, jud. Tulcea 146-156
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Sondajul efectuat în așezarea antică de la Vișina, com. Jurilovca, jud. Tulcea 157-160
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANDRIȚOIU, Ioan (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), RUSU, Adriana (autor) Verificări în incinta sacră a Sarmizegetusei 161-163
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești-Dealul Bobului, jud. Vaslui 164-177
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 URSACHI, Vasile (autor) Noi elemente de fortificație în așezarea geto-dacică de la Brad 178-182
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BERCIU, Dumitru (autor), IOSIFARU, Mariana (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vâlcea 183-185
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 GHERGHE, Petre (autor) Așezarea geto-dacică de la Socu-Bărbătești 186-190
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 TURCU, Mioara (autor) Cercetări asupra așezărilor de la Bragadiru-București 191-194
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 STOICA, Cornelia (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacică de la Cătunu, jud. Dâmbovița 195-199
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DIACONESCU, Mihai (autor), DROB, V. (autor) Săpăturile de la Ocnița-Dâmbovița 200-208
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANASTASIU, Florian (autor), SÂRBU, V. (autor) Cercetările arheologice de la Grădiștea, jud. Brăila 209-218
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IRIMIA, Mihai (autor) Cercetări în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 219-224
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, jud. Botoșani 225-237
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 JUGA, Georgeta Maria (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la Mesteacăn, jud. Maramureș 238-239
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MATEI, Alexandru V. (autor) Așezarea dacilor liberi de la Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj 240-242
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IGNAT, Mircea (autor) Cercetările arheologice de la Dolheștii Mari 243-245
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor), UDRESCU, Marian Ștefan (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Târzia, com. Brusturi-Drăgănești, jud. Neamț 246-253
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Raport asupra cercetărilor de la Locusteni, jud. Dolj. 254-260
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Colonești-Guești 261-264
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Rezultatele săpăturilor de la Nuntași 265-266
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 OPAIȚ, Andrei (autor), SION, A. (autor), VASILIU, I. (autor) Aegyssus 267-275
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 276-282
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ALDEA, I. Al. (autor), MOGA, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Ghirbom, com. Berghin, jud. Alba 283-285
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), LUCĂCEL, V. (autor), MATEI, Alexandru V. (autor) Săpăturile arheologice și lucrările de restaurare și conservare executate la Porolissum (Moigrad) 286-288
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 GUDEA, Nicolae (autor) Săpăturile din castrul roman de la Feldioara 289-291
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ISAC, Dan (autor) Castrul roman de la Gilău, jud. Cluj 292-297
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BENEA, Doina (autor), BONA, Petru (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice de la Tibiscum 298-303
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BAUMANN, Victor H. (autor) Cercetările arheologice din ferma romană de la Telița 304-313
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BRUDIU, Mihai (autor) Săpăturile de salvare din Castellum de pământ (secolele II-III e.n.) descoperit la Galați 314-320
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘADURSCHI, Paul (autor) "Troianul" Moldovei de Sus 321-334
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 OPAIȚ, Andrei (autor), ZAHARIADE, Mihai (autor) Cercetările arheologice de la fortificația romano-bizantină de la Topraichioi-Babadag 335-341
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanța 342-347
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 TZONY, M. (autor) Termele de la Pietroasele 348-350
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CHIȚU, Ștefan (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor), VASILESCU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Romula 351-353
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile din așezarea civilă a castrului roman de la Slăveni 354-356
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor), TOROPU, Octavian (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic de la Sucidava-Corabia 357-363
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din necropola plană a Sucidavei 364-365
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BEJAN, Adrian (autor) Așezarea din secolele III-IV e.n. de la Hodoni-Pustă, jud. Timiș 366-372
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICU, Mircea (autor), TAU, Stela (autor) Necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud. Galați 373-397
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatul cercetărilor de la Vânători, jud. Galați 398-406
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul IV și începutul secolului V e.n. de la Bârlad-Valea Seacă 407-416
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice de la Șirna-Prahova 417-422
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MUSCA, Luciana (autor), MUSCA, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, jud. Dâmbovița 423-429
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Cercetările arheologice de la Dulceanca II 430-431
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MITREA, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Izvoare-Bahna 432-449
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 COMAN, Ghenuță (autor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 450-454
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 TEODORU, Dan G. (autor) Cercetări în așezarea din secolele VII - VIII de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 455-461
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 COMAN, Ghenuță (autor), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor), TEODORU, Dan G. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 462-467
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Cercetările arheologice de la Budești-Cotești, jud. Vrancea 468-479
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 VASILIU, I. (autor) Cercetările arheologice întreprinse în cimitirul feudal timpuriu (secolele XI - XII) de la Isaccea 480-487
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANGHEL, Gh. (autor), BLĂJAN, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de la Sânmiclăuș, com. Șona, jud. Alba 488-492
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CUSTUREA, Gabriel (autor), DIACONU, Petre (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), VLĂDILĂ, P. (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare 493-495
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPA, Radu (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Șantierul arheologic Ungra, jud. Brașov 496-503
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ZOLTAN, Szekely (autor) Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII). Date arheologice preliminare 504-508
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 GEORGESCU, Laurenția (autor) Materialul osteologic uman descoperit în necropola din secolul XII de la Peteni 509-513
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BEJAN, Adrian (autor) Cetatea feudală Jdioara. Sat Jdioara, com. Criciova, jud. Timiș 514-523
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Satchinez. Jud. Timiș 524-529
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ESKENASY, V. (autor), RUSU, Adrian Andrei (autor) Cercetări arheologice la cetatea de la Mălăieși. Jud. Hunedoara 530-536
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CĂPĂȚÎNĂ, D. (autor), HARHOIU, Cristina (autor), VRABIE, V. (autor) "Cetatea din insulă" - Giurgiu 537-544
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu 545-548
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 EMANDI, Emilian I. (autor), MATEI, M.D. (autor) Cercetările din bazinul superior al Șomuzului Mare. Săpăturile arheoogice de la Vornicenii Mari (Tulova) 549-557
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Cercetările arheologice de la Vaslui. Curțile Domnești 558-565
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPESCU, Rica (autor) Săpăturile arheologice de la Dealul Paiului-Vaslui 566-571
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Cercetări arheologice în așezările rurale medievale de la Borniș. Com Dragomirești, jud. Neamț (secolele XV - XVII) 572-578
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 RĂDULESCU, Alexandru (autor) Cercetările de la Mânăștiur, jud. Timiș 579-587
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POP, Dina (autor), POPOVICI-BALTĂ, R. (autor) Săpăturile arheologice din așezarea rurală medievală de la Negrești-Neamț 588-590
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ARTIMON, Alexandru (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Descoperiri de epocă feudală de la Adjudu Vechi. Jud. Vrancea 591-597
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetările arheologice din așezarea medievală de la Târgul Trotuș. Jud. Bacău 598-618
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala 619-625
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările de la Mănești-Buftea 626-631
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 PANAIT, Panait I. (autor) Cercetări privind palatul Curții Noi din București 632-635
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpături arheologice de la Ostrovu Mare - Porțile de Fier II 636-640
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 STÂNGĂ, Ion (autor) Cercetări în așezarea neolitică de la Ostrovu Mare - km 876, "Porțile de Fier II" 641-646
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CRĂCIUNESCU, G. (autor) Așezarea feudală din Ostrovu Mare - km. 875 647-651
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 AZVADUROV, H. (autor), BORONEANȚ, Vasile (autor), COTEȚ, P. (autor), NEAGU, Th. (autor), POPESCU, D. (autor), POSTOLACHE, T. (autor), TERZEA, Elena (autor), VLAD, I. (autor) Cercetările arheologice și multidisciplinare de la Ciuperceni-Turnu Măgurele, jud. Teleorman 652-657
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Săpăturile pe linia de fortificații transalutană 658-660
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 GUDEA, Nicolae (autor) Cercetările de teren și săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei 661-663
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CHIFOR, Ioan (autor), JUNGBERT, Bela (autor), POP, Constantin (autor) Săpăturile de la Gherla 664-667
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 CONSTANTINESCU, Marius (autor) Săpăturile de la Ulmeni 668-671
1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), jud. Tulcea 35- română
1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena (autor), SIMION, Gavrilă (autor) Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Enest (autor), OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Aspecte ale civilizației geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din așezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î.e.n.) 77-142 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Emisiuni monetare ale geților nord-dobrogeni. Monede tip Măcin 143-151 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Șantierul arheologic Troesmis 152-288 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 153-158 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40) 159-196- română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou 197-229 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis 230-247 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Troesmis 248-288 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Daae Minervae, matri musarum 289-290 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații preliminare asupra amforelor romane și romano-bizantine din Dobrogea 291-327 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis 328-366 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate îm "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel 367-414 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în Nordul Dobrogei 415-436 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Două locuințe feudal-timpurii la Aegyssus 437-449 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BARASCHI, Silvia (autor), CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala (Raport preliminar de săpătură) 473-496 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede feudale românești descoperite în Dobrogea 497-498 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei 499-513 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie ZAHARIA, Petru (autor) Sulina. Porto-franc 515-529 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie PÎRÎU, Steluța (autor), ZAHARIA, Petru (autor) Viața țărănimii din județul Tulcea la începutul secolului al XX-lea, sub aspectul istorico-etnografic 531-545 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie PÎRÎU, Steluța (autor), ZAHARIA, Petru (autor) Viața țărănimii din județul Tulcea, în perioada interbelică, sub aspect istorico-etnografic 546-559 română
1980 Pontica, XIII Pontica - Cuvînt înainte .7-10 română
1980 Pontica, XIII Centenarul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (1879-1979) - Prinos de recunoștință .11-13 română
1980 Pontica, XIII ARHIP, Constantin (autor), CRINTEA, Eugen (autor), DACHE, Petre (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), GHEORGHIU, Mihnea (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), PREDA, Constantin (autor), ROȘU, Lucian (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Cuvinte ținute cu prilejul sărbătoririi centenarului Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 14-19 română
1980 Pontica, XIII DUMITRESCU, Vladimir (autor) Cîteva observații în legătură cu prima migrațiune a triburilor stepelor nord-pontice la apus de Prut 23-31 română
1980 Pontica, XIII COMȘA, Eugen (autor) Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României 32-56 română
1980 Pontica, XIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc și culturile egeice și microasiatice 57-65 română
1980 Pontica, XIII IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind așezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului 66-118 română
1980 Pontica, XIII BUZOIANU, Livia (autor) Ștampile rhodiene de la Edificiul roman cu mosaic 119-139 română
1980 Pontica, XIII BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Stîlpi militari inediți din Scythia Minor 140-156 română
1980 Pontica, XIII COVACEF, Zaharia (autor) Observații asupra unor caracteristici ale artei sculpturale din Scythia Minor în lumina unor noi descoperi 157-163 română
1980 Pontica, XIII COMȘA, Maria (autor) Grădinărutul în mileniul I e.n. pe teritoriul României 164-184 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 185-195 română
1980 Pontica, XIII HAȘOTTI, Puiu (autor) Așezarea aparținînd culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 199-215 română
1980 Pontica, XIII BÎRLĂDEANU, Elena (autor) Noi descoperiri în necropolele callatiene (I) 216-240 română
1980 Pontica, XIII TUDOR, Dumitru (autor) Comunicări epigrafice 241-253 română
1980 Pontica, XIII COVACEF, Zaharia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din secolul V al cetății Capidava (campaniile 1975,1976, 1978, 1979) 254-274 română
1980 Pontica, XIII BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Ovidiu - municipiul Constanța (Raport preliminar) 275-283 română
1980 Pontica, XIII PANAITESCU, Adrian (autor) Date noi privind feudalismul timpuriu în zona comunei Castelu 284-290 română
1980 Pontica, XIII NEAGU, Marian (autor) Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
1980 Pontica, XIII PAPASIMA, Teodor (autor) Noi date în legătură cu circulația drahmei histriene în Dobrogea 299-302 română
1980 Pontica, XIII BOTZAN, Marcu (autor) Considerații asupra alimentării cu apă a orașelor-cetăți Histria, Tomis și Callatis 303-314 română
1980 Pontica, XIII CULICĂ, Vasile (autor) O groapă menajeră din secolul II e.n. din teritoriul municipiului Durostorum 315-329 română
1980 Pontica, XIII VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul monetar de la Mangalia din vremea lui Gordian al III-lea 330-340 română
1980 Pontica, XIII CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede otomane descoperite la Constanța (sec. XV-XVI) 341-343 română
1980 Pontica, XIII CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (II) 347-366 română
1980 Pontica, XIII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Sesiunea științifică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța - 6-8 noiembrie 1979 367-377 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) Lexicon des Mittelalterns 378-379 română
1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștină 379-382 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II DAICOVICIU, Hadrian (autor) Epoca lui Burebista .5-10 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II LIPOVAN, Ion (autor) O descoperire din Paleolitic provenind de la Șura Mare (județul Sibiu) .11-16 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II MARINESCU, F. (autor) Puncte de vedere cu privire la organizarea militară s geto-dacilor 17-21 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II ALICU, Dorin (autor) Le camp legionnaire de Sarmizegetusa 23-28 franceză
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II DIACONESCU, Alexandru (autor), ISAC, Dan (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Săpăturile arheologice în carstul roman de la Gilău. Campaniile 1976-1979 29-54 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PETCULESCU, Liviu (autor) Închizătoare de balteus din Dacia 55-62 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Drumul roman Napoca - Potaissa 63-80 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II CĂTINAȘ, Ana (autor) Ceramica romană de la Potaissa - Str. Cheii 81-114 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II HOPÎRTEAN, Ana (autor), LUCA, Claudia (autor) Noi descoperiri în necropola sudica a Potaissei (Uzina de apă) 115-122 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XI) - Inscripții din Napoca 123-131 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II VLASSA, Nicolae (autor) Sfinxul de bronz de la Potaissa 133-153 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP, Constantin (autor) Similitudini artistice între monumentele napocense și potaissense 155-160 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBULESCU, Mihai (autor) Potaissa după mijlocul secolului al III-lea 161-187 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP IOAN, Aurel (autor) Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601 189-194 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PORUMB, Marius (autor) Mihai Viteazul, ocrotitor al artei și culturii românești din Transilvania 195-204 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Contribuții privind cartea românească veche (1786-1828) 205-214 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GYEMANT, Ladislau (autor) Din relațiile "Gazetei de Transilvania" cu principatele romane în perioada 1844-1846 215-227 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBUȚĂ, N. (autor), BOCȘAN, N. (autor) Independența României și poziția presei Belgiene 229-238 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GRAMA, Viorel (autor), MOLDOVAN, Liviu (autor) Dr. Ioan Rațiu apărătorul țăranilor din Toplița 239-243 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II CORDOȘ, Nicolae (autor) Declarația lui Ioan din 23 Mai 1894 245-251 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GLODARIU, Eugenia (autor), RAȚIU, M. (autor) Emilia Rațiu, reprezentantă de seamă a mișcării femeilor din Transilvania 253-258 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din frămîntările și acțiunilev muncitorilor din Uioara (1919- mai 1920) 259-263 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GERGELY, Eugen (autor) Contribuții privind lupta maselor populare din Turda și împrejurimi împotriva fascismului și războiului 265-270 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BUNTA, Petru (autor) Din activitatea politico-ideologică a Patzidului Comunist Roman în perioada 23 august 1944-6 martie 1945 271-280 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II BĂRBULESCU, Mihai (autor) Evoluția cercetărilor privind Potaissa romană 283-296 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II EDROIU, Nicolae (autor) Mișcarea muzeistică din Romania după 1918 297-302 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II OPRIȘ, Ioan (autor) Despre începuturile muzeografiei la Turda 303-306 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II PAUL, Petrică (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Colaborarea dintre topograf și arheolog în diferite etape ale lucrărilor de ridicare de topografie arheologică 307-311 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II URSUȚ, Dorin (autor) Prospecțiunea seismometrică în arheologie 313-317 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II LUKACS, Maria (autor) Restaurarea unui opaiț roman 319-326 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 BITIRI, Maria (autor), CÂRCIUMARU, Marin (autor) Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România Studii şi Comunicări 3-10 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 FLORESCU, Adrian (autor) Aspecte noi privind fortificațiile traco-geto- dacice, din a doua jumătate a mileniului I î.e.n., descoperite în Moldova Studii şi Comunicări 11-18 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 NUBAR, Hamparțumian (autor), SION, Anișoara (autor) Incinta romano-bizantină de la Histria în lumina ultimilor cercetări Studii şi Comunicări 19-31 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Vlad Țepeș și cetatea Bucureștilor Studii şi Comunicări 32-36 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 FRUCHTER, Eugen (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Câte porți avea Tîrgoviștea? Contribuții la cunoașterea topografiei istorice a orașului medieval Studii şi Comunicări 37-41 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Decorația sculptată a monumentelor istorice din lemn din județul Cluj Studii şi Comunicări 42-47 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 TALOȘ, Cornel (autor) Vestigii ale hanului Zlătari Studii şi Comunicări 48-51 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 CONSTANTINESCU, Ilie (autor), DUICU, Sorin Sebastian (autor) Tezaurul medieval de la Verbița (județul Dolj) Studii şi Comunicări 52-55 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 BICIU, Desdemona (autor), CIUCEANU, Radu (autor) Palatul Ghica Tei. Cercetare istorică și arheologică Conservare - restaurare 56-62 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 (CARP), Constanța Modoran (autor) Palatul Ghica Tei – Rezultatele lucrărilor de restaurare Conservare - restaurare 63-63 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 DRĂGĂNOIU, Mihaela (autor), MIHALCU, Mihail (autor) Varul și tehnologiile legate de prepararea și utilizarea lui în recomandările erminiilor și practica din pictura murală medievală românească Conservare - restaurare 64-67 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 ANTONESCU, Dinu (autor) Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. Comentarii și propuneri. Opinii 69-75 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 FLORESCU, Ioana (autor) O casă veche din Tîrgu Jiu (Casa Oteteleșanu) Opinii 76-79 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 PANAIT, Panait I. (autor) Profil - Profesorul universitar doctor docent Ion Ionașcu Profil 80-81 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 MOUTSOPOULOS, N. C. (autor) La notion et les limites de l’architecture traditionnelle en Grece Monumente de peste hotare 82-91 franceză
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Dovezi de necontestat ale existenței multimilenare a poporului român, ale unei civilizații superioare (Concluzii în urma celei de-a XIV –a Sesiuni anuale de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1979, ținută la Tulcea) Cronici, recenzii, informaţii 92-94 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 DUNĂRE, Nicolae (autor) Radu-Octavian Maier, Arhitectura țărănească și elementele ei decorative în vestul țării Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 1 STOICA, Georgeta (autor) A doua sesiune de lucrări a Comitetului internațional pentru arhitectură vernaculară – Plovdiv, 16-20 oct. 1979 Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 3 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 GIURESCU, Dinu C. (autor) Patrimoniul arhitectonic și construcțiile orașelor Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 4-6 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 JOJA, Constantin (autor) Despre arhitectura urbană tradițională Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 7-14 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 MARICA, Viorica Guy (autor) Discuții pe marginea eclectismului în arhitectura secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 15-17 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 VELESCU, Oliver (autor) Considerații privind sistematizarea Bucureștilor la sfîrșitul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 18-19 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 ROTMAN, Liviu (autor) Direcții în modernizarea Bucureștilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiecte și realizări Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 20-21 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 MUCENIC, Cezara (autor) Arhitectura urbană românească în Bucureștii secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 22-24 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 ISPIR, Mihai (autor) Case de tîrgoveți bucureștene și arhitectura “de loisir” în pragul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 25-29 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 ILIESCU, Mircea (autor) Mahalaua Tabacii de Sus după o catagrafie necunoscută Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 30-32 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 SINIGALIA, Tereza (autor) Cvartalul “Învoirii”, reper pentru studiul arhitecturii bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 33-34 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 MITREA, Vasile (autor) Contribuția secolului al XIX-lea la definirea cadrului urban contemporan al Clujului Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 35-37 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 STRÎMBU, Mihaela (autor) Preocupări de integrare volumetrică a arhitecturii secolului al XIX-lea în Cluj-Napoca Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 38-39 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 NEAMȚU, Undina (autor) Un important monument neo-gotic în Cluj-Napoca - Palatul Széky Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 40-42 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 FABINI, Hermann (autor) Criterii de apreciere și posibilități de valorificare a arhitecturii din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea în Sibiu Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 43-46 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 GRECEANU, Eugenia (autor) Arhitectura civilă a orașului Botoșani în veacul al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 47-57 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 FILIP, Corneliu (autor) Arhitectura urbană botoșăneană a secolului al XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 58-59 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Cîmpulung-Muscel - Repere arhitecturale înscrise în cronica secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 60-66 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 MEDELEȚ, Rodica (autor) Ansambluri ale arhitecturii Secession în Timișoara la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 67-68 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Considerații privind secessionul în Arad în contextul urbanisticii secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 69-69 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 LAMBESCU, Gabriel (autor), ZOLTAN, Szekely (autor) Construcții reprezentative de secol XIX în municipiul Sf. Gheorghe și în orașul Tîrgu Secuiesc Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 70-73 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 PALEOLOG, Maria (autor) Cîteva observații cu privire la ocrotirea și valorificarea grădinilor istorice Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 74-75 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 ISPIR, Mihai (autor) Un dosar de “restaurare” din 1859 (biserica Sf. Paraschiva din Comani, jud. Olt) Conservare - restaurare 76-80 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 TUGEARU, Liana (autor) Profilatura și sculptura decorativă de Renaștere de la castelul din Criș Conservare - restaurare 81-87 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 CREȚEANU, Radu (autor) Zugravi din județul Vîlcea Fişier documentar 88-95 română
1980 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIX, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Pe marginea lucrărilor Secției a VIII-a a Sesiunii științifice, “Continuitate multimilenară”, Cluj- Napoca, 1980 Cronici, informaţii 96-96 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV FORIȘ, Ioan (autor) Dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare pe coordonatele socialismului .10-24 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BITIRI, Maria (autor) Cîteva date privind etapa de sfîrșit a paleoliticului superior în nord-vestul României 25-37 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ZIRRA, Vlad (autor) Locuiri din a doua epocă a fierului în Nord-Vestul României )azezarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumești și habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare) 39-84 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BADER, Tiberiu (autor), WINKLER, Iudita (autor) Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, Sat Mare) 85-126 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din colecția Muzeului județean Satu Mare 127-131 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LAZIN, Gheorghe (autor) Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare 133-142 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BURAI, Adalbert (autor) Dezvoltarea orașului medieval Satu Mare (I) 143-160 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-166 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV RADOSAV, Doru (autor) Aspecte ale învățămîntului românesc din sec. XVIII-XIX în Satu Mare 167-180 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BOCȘAN, Nicolae (autor), FAUR, Viorel (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Contribuția preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1825-1817 181-195 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CĂPÎLNEAN, V. (autor), OSZOCZKI, K. (autor), V. (autor) O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CIUBOTĂ, Viorel (autor) Aspecte ale mișcării memorandistice din județul Satu Mare (1892-1894) 203-211 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV SABĂU, Ioan (autor) Noi date privind lupta populației din județul Satu Mare pentru Unire 213-224 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV DRAGOȘ, Mircea (autor) Ioan Galu, luptător pentru libetatea națională 225-232 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BUNTA, Petru (autor) Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitoprești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ȘANDRU, D. (autor) Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KAKUCS, Lajos (autor) Participarea tineretului din județul Satu Mare la reconstrucția țării (1944-1949) 269-279 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ANTONESCU, Nae (autor) Vasile Lucaciu în conștința literaturii 281-284 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ANTONESCU, Nae (autor) Poezia lui Ady Endre în românește 285-300 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV FLOREA, Virgiliu (autor) O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare 301-316 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CUCUIET, Lucian (autor) O poezie populară din anul 1844 317-325 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BOT, Nicolae (autor) Obiceiuri agrare și pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-Mare) 327-338 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CIOCAN, Janeta (autor) Băița de sub Codru centru de ceramică nesmălțuită 339-344 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV IURAȘCIUC, Ivan (autor) Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a diua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ERDOS, Iudita (autor) Castelul de la Medieșul Aurit - monument al renașterii transivănene 359-374 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LĂPTOIU, Negoiță (autor) Semnificația perioadei satmărene (1908-1937) în creația lui Alexandru Mohi 375-384 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BENEDEK, Zoltan (autor) Clima orașului Carei 385-393 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc (autor), KARACSONYI, Carol (autor) Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV NEGREAN, Gavril (autor) Lepidium densiflorum și L.Leglectum în România 435-439 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV ARDELEAN, Gavril (autor) Observații geobitanice asupra fînaței Blaja-Tășnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative 441-450 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV LAZIN, Gheorghe (autor) Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (Ciltura pretacică și tracică) - Bader T. 451-453 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CUCUIET, Lucian (autor) Etnografia poporului român - Butură V. 455-457 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV VÎRNAV, R. (autor) Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere - Pevaliuv Angela 459-460 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV CUCUIET, Lucian (autor) Terminologia portului popular românesc - Mihail Zamfira 461-462 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Complexul cheilor din bazinul Dîmboviței .11-20 română
1980 Studii și Comunicări, V GÎRLEA, Dorin (autor), MOHAN, Gheorghe (autor) Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de populare atmosferică 21-24 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel (autor), STANCU, Radu (autor) Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
1980 Studii și Comunicări, V BARBU, Valeria (autor) Contribuție la studiul antracnozei cucurbitaceelor 33-39 română
1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
1980 Studii și Comunicări, V BUICULESCU, Ileana (autor), ROMAN, Nicolae (autor) Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Rîul Doamnei 46-52 română
1980 Studii și Comunicări, V BREZEANU, Aurelia (autor), COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor), FALCĂ-FIȘTEAG, Gabriela (autor), TĂCINĂ, Aurica (autor), TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din cîteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică (stejărete, gorunete, brădeto-făgete) 53-60 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂGHICI, Bibica (autor), POPESCU, Aurel (autor), SANDA, Vasile (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului 61-75 română
1980 Studii și Comunicări, V CADAR, D. (autor), SĂLĂGEANU, Nicolae (autor) Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb. I. Conținutul în azot protetic și proteină 76-81 română
1980 Studii și Comunicări, V NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică 82-84 română
1980 Studii și Comunicări, V CIOBANU, Aurelia (autor) Cercetări privind mersul fotosontezei sub acțiunea unor citostatice și alcaloizi purinici 85-88 română
1980 Studii și Comunicări, V PALADE, Magdalena (autor), SCARLAT, Aurelia (autor), ȘERBĂNESCU, E. (autor) Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase 89-94 română
1980 Studii și Comunicări, V IONESCU, Alexandru (autor), VASILIU, Liliana (autor) Fiziologia plantelor și microartropodele ca bioindicatori ai popuării atmosferei 95-103 română
1980 Studii și Comunicări, V GHINEA, Lucian (autor), IONESCU, Alexandru (autor) Implicațiile prezenței triazinelor în mediul ambiant 104-110 română
1980 Studii și Comunicări, V BRĂNZEI, Nicolae (autor), ELIADE, Gheorghe (autor), IONESCU, Alexandru (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați 111-120 română
1980 Studii și Comunicări, V SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi 121-127 română
1980 Studii și Comunicări, V OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoșterea oribatidelor (Acari, Oribatei) dintr-o pădure de fag din zona Munților Coziei 128-132 română
1980 Studii și Comunicări, V CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra indicelui sexual la homoptera auchenorrhyncha 133-137 română
1980 Studii și Comunicări, V CIURDĂRESCU, G. (autor), ILIESCU, H. (autor) Microflora funcigă de pe coconii de Megachile rotundata Fabr. 138-141 română
1980 Studii și Comunicări, V MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoșterea răspîndirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș 142-146 română
1980 Studii și Comunicări, V PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș 147-152 română
1980 Studii și Comunicări, V BĂNĂRESCU, Petre (autor), NALBANT, Teodor (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei rîurilor României 153-160 română
1980 Studii și Comunicări, V PUȘCARIU, Valeriu (autor) Relațiile dintre om și natură în concepția lui Emil Racoviță 160-166 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. (autor), MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la Carassius auratus gibelio Bloch în raport cu temperatura de adaptare 177-185 română
1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabilismului energetic la Carassius auratus gibelo Bloch în condiții de hipertermie 186-190 română
1980 Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
1980 Studii și Comunicări, V POPA, Petre (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română
1980 Studii și Comunicări, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română
1980 Studii și Comunicări, V BODEA, Octavian (autor) Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscelului 230-238 română
1980 Studii și Comunicări, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș 239-244 română
1980 Studii și Comunicări, V MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute, în limba română 245-251 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNICĂ, Vasile (autor) Un domeniu feudal sin secolul XVI de pe meleagurile argeșene 252-259 română
1980 Studii și Comunicări, V LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română
1980 Studii și Comunicări, V DINU, Constantin (autor) Legendă și adevăr istoric 266-269 română