Criterii căutate

  • An de publicare: 1980

Sumarul căutării

  • 196 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1980 1821 în Vîlcea, anul 1980, 1821 în Vîlcea: studiu și documente TAMAȘ, Corneliu (coordonator), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (coordonator), AREMIA, Vasile (colaborator, cuvânt înainte), BARDAȘU, Petre (colaborator), BĂLINTESCU, Alexandru (colaborator), CÎRSTOIU-FRUNZARU, Gheorghe (colaborator), MIHAI, George (colaborator), NEGULEASA, Dan (colaborator), PURECE, Sergiu (colaborator), TOMA, Adam (colaborator)
volum de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II, anul 1980 ANDRONIC, Alexandru (redactor), BUZATU, Ilie (redactor tehnic), COMAN, Ghenuță (secretar de redacție), MANCAȘ, Ioan (secretar de redacție), POPESCU, Constantin (redactor responsabil), POPESCU, Rica (redactor)
volum de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII, anul 1980 BUNTA, Petru (secretar de redacție), DAICOVICIU, Hadrian (redactor responsabil), CORDOȘ, Nicolae (redactor), FERENCZI, István (redactor), GLODARIU, Ioan (redactor), KOVÁCS, Iosif (redactor), MARIAN, Gr. (redactor), MITROFAN, I. (redactor), PAP, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), POP, C. (redactor), PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, anul 1980, Acta Mvsei Porolissensis
volum de periodic 1980 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 17, anul 1980
volum de periodic 1980 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 2, nr. în TOM: 1, anul 1980, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche VULPE, Magdalena (coordonator), ILISIU, Ioan (director)
volum de periodic 1980 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", II, supliment, anul 1980, Populația rurală a României între cele două războaie mondiale ȘANDRU, Dumitru (autor)
volum de periodic 1980 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XVII, anul 1980 CAPROȘU, Ioan (redactor șef), ȘIMANSCHI, L (redactor șef adjunct), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar științific de redacție), BOICU, L. (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor)
volum de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII, anul 1980
volum de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, anul 1980, seria Științele naturii - istorie STANCU, Radu (redactor)
volum de periodic 1980 Arheologia Moldovei: ArhMold, 1980 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor)
volum de carte 1980 Arhiva generalului Gheorghe Magheru - catalog, anul 1980, Catalogul Arhivei Generalului Gheorghe Magheru: 1665-1880, seria Cataloage BĂLINTESCU, Alexandru (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor)
volum de carte 1980 Armata și societatea românească, anul 1980 SAVU, Al. Gh. (coordonator)
volum de carte 1980 Arta lemnului în Maramureș, anul 1980 NISTOR, Francisc (autor), STURZA, Ioana (traducător), CERCHEZ, Ileana (traducător), STĂNICĂ, Nicolae (tehnoredactor), SAINELIC, Alexandru (tehnoredactor), TIMIȘ, Nicoară (redactor)
volum de periodic 1980 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 2, anul 1980 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1980 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 6, anul 1980 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (responsabil de număr), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1980 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 8, anul 1980 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (responsabil de număr), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1980 Arta plastică, XXVIII, nr. în TOM: 11, anul 1980 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de carte 1980 Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular, anul 1980 PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de periodic 1980 Biharea, 1979-1980
volum de periodic 1980 Biochimie practică, 1, anul 1980, Proteine și enzime lect. Dr., IORDACHESCU, Dana (autor), prof. dr. doc. Șt., DUMITRU, I. F. (autor)
volum de carte 1980 Bizanțul și instituțiile românești până la mijlocul secolului al XVIII-lea, anul 1980 GEORGESCU, Valentin Al. (autor)
volum de carte 1980 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 1980, seria veche HOLBAN, Maria (editor), ALEXANDRESCU-DERSCA-BULGARU, Maria Matilda (editor), CERNOVODEANU, Paul (editor)
volum de periodic 1980 Carpica, XII, anul 1980
volum de carte 1980 Catalogul sistematic al Colecției Ornitologice a Muzeului Județean de Științe ale Naturii Bacău, anul 1980 RANG, Violeta (autor)
volum de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI, anul 1980
volum de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1980, Votăm pentru țară! Votăm pentru o artă legată de popor!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1980, Profund recunoscători marelui bărbat al lumii contemporane. 15 ani de înflorire a cinematografiei românești.
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1980, Trăiască România! Trăiască președintele ei!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1980, Noua calitate: un imperativ pentru toate vârstele!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1980
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1980, Creația de film: o concepție, un climat, o atitudine
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 8, august, anul 1980, Lupta pentru calitate începe cu lupta pentru competență
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1980, Mai mult decât oricând ni se cere să fim noi înșine și în filmele noastre
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1980, Inspirație, exigență, toate talentele pentru o cinematografie angajată, realistă, originală!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1980, Etapă nouă, cerințe noi: filme mai multe, dar mult mai bune!
volum de periodic 1980 Cinema, XVIII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1980, La mulți ani!
volum de carte 1980 Constituirea statelor feudale românești, anul 1980 STOICESCU, Nicolae (redactor coordonator)
volum de periodic 1980 Crisia, X, anul 1980
volum de carte 1980 Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca, anul 1980, Manuscrisul Mihail NECULCE, Ion (autor), MIHAIL, Paul (editor), MIHAIL, Zamfira (editor)
volum de carte 1980 Cronici turcești privind Țările Române, anul 1980, Sfârșitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XIX-lea MEHMET, Mustafa (editor)
volum de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, anul 1980, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PIPPIDI, Dionisie M. (redactor șef), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), COMȘA, Maria (redactor), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), DIACONU, Gheorghe (redactor șef adjunct), VULPE, Alexandru (redactor), STOIA, Adriana (secretar de redacție)
volum de periodic 1980 Danubius, X, anul 1980, seria arheologie-istorie
volum de carte 1980 De la Blaj la Alba Iulia - articole politice, anul 1980 BRANIȘTE, VALERIU (autor), CĂLIMAN, Valeria (editor), SIMIONESCU, Maria Elena (editor)
volum de carte 1980 Die Rumänische Volkstracht des Kreises Tulcea (Portul Popular Românesc din Tulcea), anul 1980 SECOȘAN, Elena (autor), PÂRÂU, Steluța (autor)
volum de carte 1980 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1980, Moldova (1487-1504), seria A PASCU, Ștefan (redactor), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), MIOC, Damaschin (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), RĂDUȚIU, Aurel (redactor)
volum de carte 1980 Documente privind istoria României, anul 1980, Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, seria Documente externe ARIMIA, Vasile (redactor), GAMULESCU, Ielita (redactor), MOISUC, Elena (redactor), MORARU, Cornelia (redactor), PENELEA, Georgeta (redactor), POSTARITA, Emilia (redactor), VELIMAN, Valeriu (redactor), ZAHARIA, Dumitru (redactor)
volum de periodic 1980 Drobeta, IV, anul 1980
volum de periodic 1980 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 2, anul 1980, Anoya. Un Village De Montagne Cretois SAULNIER, Françoise (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 1980 Explicații Gramaticale pentru cursurile intensive postuniversitare de limba engleză, anul 1980 RETINSCHI, Sanda (autor)
volum de carte 1980 Expoziția de bază a Muzeului Maramureșan, anul 1980
volum de periodic 1980 File din istoria militară a poporului român, 7, anul 1980 general-maior dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de periodic 1980 File din istoria militară a poporului român, anul 1980
volum de carte 1980 Foreign Sources on the Romanians, anul 1980 RĂZDOLESCU, Delia (traducător)
volum de periodic 1980 Fotografia, 133, nr. în TOM: I-II, anul 1980
volum de periodic 1980 Fotografia, 134, nr. în TOM: III-IV, anul 1980
volum de periodic 1980 Fotografia, 137-138, nr. în TOM: IX-X-XI-XII, anul 1980
volum de periodic 1980 Fotografia, 136, nr. în TOM: VII-VIII, anul 1980
volum de periodic 1980 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1980 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1980 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-5, martie - mai, anul 1980 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1980 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6-9, iunie - septembrie, anul 1980 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1980 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 10-12, octombrie - decembrie, anul 1980 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1980 Hierasus, III, anul 1980
volum de carte 1980 Horatius - Opera omnia, 2, anul 1980 HORATIUS FLACCUS, Quintus (autor), HODOȘ, Al (traducător), MĂINESCU, Th (traducător), NICHITA, Mihai (ediție critică)
volum de carte 1980 Inscripțiile din Scythia Minor: ISM, V, anul 1980, Capidava, Troesmis, Noviodunum, seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (culegere, traducere, comentari și indici)
volum de carte 1980 Introduction à l’étude des langues de spécialité, anul 1980 MICLAU, Paul (autor), CUNIȚĂ, Alexandra (autor), CRISTEA, Teodora (autor), GALATANU, Olga (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), ROVENȚA-FRUMUȘANI, Daniela (autor)
volum de carte 1980 Le texte de la linguistique à la littérature, anul 1980 TUȚESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1980 Le verbe roman, anul 1980 CRISTEA, Teodora (coordonator), IORDAN, Iorgu (redactor), ILIESCU, Maria (redactor), NICULESCU, Alexandru (redactor), SALA, Marius (redactor), RÎPEANU, Sanda (secretar de redacție)
volum de periodic 1980 Limes - Roman Frontier Studies, Limes XII
volum de periodic 1980 Limes - Roman Frontier Studies, Limes XII
volum de periodic 1980 Limes - Roman Frontier Studies, Limes XII
volum de periodic 1980 Marisia, X, anul 1980, seria arheologie-istorie-etnografie
volum de periodic 1980 Marmatia, 5-6, anul 1980, seria Științe Naturale GORDUZA, Victor (redactor coordonator), ACHIM, Valeriu (redactor responsabil), CIOCAN, Janeta (secretar de redacție), URSU, Viorica (redactor), CHICUȘ, Rodica (redactor), MOLDOVAN, Traian (redactor)
volum de carte 1980 Mărturii arheologice din Satul Mare, anul 1980 BADER, Tiberiu (autor), LAZIN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, anul 1980
volum de carte 1980 Mediul geografic în Pleistocenul Superior și culturile Paleolitice din România, anul 1980 CÂRCIUMARU, Marin (autor), GRECU, Florina (redactor), TUDOR, Ionel (tehnoredactor), GULUȚĂ, Constantin (copertă)
volum de carte 1980 Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montană, anul 1980 CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1980 Norme de evaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național, anul 1980
volum de carte 1980 Noul atlas lingvistic român pe regiuni - Oltenia, anul 1980 TEAHA, Teofil (editor), IONICA, Ion (editor), RUSU, Valeriu (editor)
volum de periodic 1980 Peuce, VIII, anul 1980, Rapoarte asupra cercetărilor de arheologie, numismatică și istorie 1977-1978, serie veche
volum de carte 1980 Piatra Neamț. Mic Îndreptar Turistic, anul 1980, Piatra Neamț. Mic Îndreptar Turistic
volum de periodic 1980 Pontica, XIII, anul 1980
volum de carte 1980 Portul popular românesc din județul Tulcea, anul 1980 SECOȘAN, Elena (redactor), PÂRÂU, Steluța (redactor)
volum de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II, anul 1980
volum de carte 1980 Probleme de teoria probabilităților, anul 1980 asist. univ. dr., FLOREA, Dorel (autor), lect. univ. dr., TUDOR, Constantin (autor)
volum de carte 1980 Relații literare româno-bulgare în perioada 1878-1918, anul 1980 SUPIUR, Elena (autor)
volum de carte 1980 Restitutio Daciae, anul 1980, Relațiile politice dintre Țara Românească, Moldova și Transilvania în răstimpul 1526 - 1593 ANDREESCU, Ștefan (autor)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista de Istorie: RI, VII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1980 PETRIC, Aron (redactor coordonator), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. în TOM: 2, anul 1980
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 10, anul 1980, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1980, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor: RM, 7, anul 1980 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1980 Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 3, anul 1980 ROȘU, Lucian (redactor șef)
volum de periodic 1980 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVIII, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVIII, nr. în TOM: 2, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVIII, nr. în TOM: 3, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XVIII, nr. în TOM: 4, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-11-12, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-2, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-4, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-6, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-7, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Chimie, 25-9-10, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-10, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-2, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-4, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-6, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-7, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxv-9, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-1, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-10, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-2, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-4, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-6, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-7, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Physique, 25-9, anul 1980
volum de periodic 1980 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XVII, anul 1980, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor-șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de carte 1980 România și renașterea bulgară, anul 1980 VELICHI, Constantin (autor)
volum de periodic 1980 Romanoslavica: Rsl, XIX, anul 1980, Studii româno-slave NOVICOV, Mihai (coordonator), GĂMULESCU, Dorin (coordonator), MIHĂILĂ, Gheorghe (coordonator), IONESCU, Anca Irina (coordonator)
volum de periodic 1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, anul 1980, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii
volum de periodic 1980 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Secolul 20 (XX), 4-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Secolul 20 (XX), 6, anul 1980
volum de periodic 1980 Secolul 20 (XX), 7-8-9, anul 1980
volum de periodic 1980 Secolul 20 (XX), 10-11-12, anul 1980
volum de carte 1980 Studia et Acta Orientalia, anul 1980 ANGHELESCU, Mircea (editor), DRIMBA, VLADIMIR (editor)
volum de carte 1980 Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia, anul 1980, seria Studii de Tracologie BĂLTĂCEANU, Francisca (autor), SLUȘANSCHI, Dan (coodonator, autor), FRANGA, Liviu (coordonator, autor)
volum de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-1, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-10, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-2, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-4, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-6, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-7, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Fizică, 32-9, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXVII, nr. în TOM: 1, anul 1980, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXVII, nr. în TOM: 2, anul 1980, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, anul 1980, seria Teatru, muzică, cinematografie acad., GHEORGHIU, Mihnea (redactor responsabil)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 27, anul 1980, seria Artă Plastică FRUNZETTI, Ion (redactor), PETRESCU, Paul (redactor)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1980 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1980 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1980 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1980 SEBASTIAN, Morintz (redactor), I., Barnea (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), PETRE, Diaconu (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), RADU, Popa (redactor)
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări de Numismatică: SCN, VII, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-1, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-2, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-3, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-4, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-5, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-6, anul 1980
volum de periodic 1980 Studii și Comunicări, V, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1980
volum de periodic 1980 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1980
volum de carte 1980 Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, anul 1980 BRĂTIANU, Gheorghe Ion (autor), RÂPEANU, Valeriu (editor)
volum de carte 1980 Tudor Vianu: opere, anul 1980 VIANU, Tudor (autor), IONESCU, Gelu (editor), GANĂ, George (editor, note)
volum de carte 1980 Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare și valorificare, anul 1980 BREAZU, Monica (redactor), BĂNĂȚEANU, Rodica (redactor)
volum de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III, anul 1980
volum de periodic 1980 Ziridava, XII, anul 1980