1821 în Vîlcea, 1980, 1821 în Vîlcea: studiu și documente