Biharea, 1979-1980

  • Anul publicației: 1980
  • Subtitlu: Biharea
  • Publicată de: Muzeului Țării Crișurilor
  • Editura: Editura muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Biharea


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4-5 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Date de interes etnografic în lucrarea lui Gheorghe Șincai "Povățuire cătră economia de cîmp" I. Etnografie 7-46 română
COLȚEA, Dumitru (autor) , CUCEU, Maria (autor) Terminologia agricolă din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 47-54 română
COVACI, Veronica (autor) Informații documentare despre vărăritul din Bihor în secolele XVIII și XIX I. Etnografie 55-80 română
ILEA, Ana (autor) Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 81-104 română
DUMITRESCU, Mircea (autor) Vechi centre de ceramică din România I. Etnografie 105-116 română
TOTH, Susana (autor) Ceramica veche de Vama din colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 117-202 română
COSTIN, Florian (autor) Complexul de industrie casnică țărănească de la Bulz (județul Bihor) I. Etnografie 203-210 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșugari specializați în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului I. Etnografie 211-240 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Relația dintre tradiție și inovație reflectată în satul bihorean contemporan I. Etnografie 241-260 română
BRADU, Ion (autor) , MIHAI, Nicolae (autor) Preliminarii la folcloristica bihoreană I. Etnografie 261-282 română
COSTEA, Constantin (autor) Dansul popular în zona Vașcoului (jud. Bihor) I. Etnografie 283-287 română
MARTIN, Ana (autor) Desene de Theodor Pallady în colecția Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 291-322 română
JAKOBOVITS, Nicolae (autor) Balogh Istvan în colecțiile din Oradea II. Artă 323-334 română
ANTONESCU, Romulus (autor) Muzeul obiceiurilor - limite de organizare III. Muzeologie - Conservare 337-343 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
HÎRCA, Rodica (autor) Cercetări privind organizarea spațiilor de depozitare în muzee și colecții. Depozitul de artă decorativă și icoane pe sticlă III. Muzeologie - Conservare 351-365 română
IGNA, Aurelia (autor) Probleme ale conservării și restaurării pielii pictate III. Muzeologie - Conservare 367-371 română
OANCEA, Nora (autor) Degradări ale picturii în tempera și ulei pe suport de lemn III. Muzeologie - Conservare 373-401 română
BERINDEI, Marcel (autor) , SUICU SORIN, Sebastian (autor) Recuperarea frescelor de la biserica monument istoric - Sf. Ioan Sebastian Din Craiova III. Muzeologie - Conservare 403-410 română
POPESCU, Mircea (autor) Probleme de biodeteriorare la piatră III. Muzeologie - Conservare 411-426 română
FAUR, Viorel (autor) Din corespondența folcloristului bihorean Vasile Sala cu Nicolae Densușianu IV. Note şi recenzii 429-439 română
VĂLENAȘ, Liviu (autor) O fîntînă cu roată din cătunul Hodobana IV. Note şi recenzii 441-444 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Ornamentica tradițională comparată - Dunăre N. IV. Note şi recenzii 445-447 română
GORUN, Gheorghe (autor) Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău IV. Note şi recenzii 447-448 română
COSTIN, Florian (autor) Cronica secției de etnografie pe anul 1979 IV. Note şi recenzii 449-450 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română