Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Cinstirea personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceușescu de către oamenii muncii din județul Vaslui, ilistrată în expozițiile omagiale de la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România 11-17 română
articol de periodic NECRASOV, Olga (autor) , ȘTIRBU, Maria (autor) Contribuții la studiul faunei din cultura Criș Arheologie 19-34 română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) , COMAN, Ghenuță (autor) , ISTRATE, Magda (autor) Raport preliminar privind reluarea săpăturilor de la Poienești - 1979 Arheologie 35-44 română
articol de periodic MUSCĂ, Tiberiu (autor) Contribuții la studiul ritualurilor pre - și protoistorice Arheologie 45-50 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Riturile funerare ale comunităților hallastattiene târzii din Moldova Arheologie 51-60 română
articol de periodic BAZARCIUC, Violeta (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești (județul Vaslui) Arheologie 61-80 română
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) Contribuții la cunoașterea satului din teritoriul est-carpatic în perioada secolelor V-XI Arheologie 81-119 română
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) Considerații privind evoluția vieții religioase din teritoriul est-carpatic în contextul etnogenezei românești Arheologie 121-131 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Rolul istoric al obștilor sătești. Contribuție la cunoașterea istoriei românilor în mileniul I. Închinare țărănimii române Arheologie 133-156 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Coexistența populației locale din Moldova cu grupurile etnice alogene în secolele XIII-XIV Arheologie 157-176 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Cercetări istorico-geografice privind transformarea și modificarea peisajului în zona depresionară Liteni (secolele XIV-XVIII) Arheologie 177-196 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Rica (autor) Șantierul arheologic Vaslui. Principalele rezultate ale săpăturilor din 1979 de la Curtea Domească Arheologie 197-205 română
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Ceramica de uz comun din secolul al XV-lea descoperită pe teritoriul orașului Vaslui Arheologie 207-221 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Plăci ceramice descorative descoperite la Cetatea Făgărașului în anii 1966-1973 Arheologie 223-271 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Perieni (județul Valui) Arheologie 273-282 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Tecuci, aflat în colecțiile muzeului din Bîrlad Arheologie 283-292 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Mărturii din patrimoniul cultural național cu referiri asupra luptelor de clasă din Moldova primei jumătăți a secolului al XVI-lea manifestate sub forme așa zise inferioare Istorie 293-300 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Moldova în politica lui Constantin Vodă Brîncoveanu Istorie 301- română
articol de periodic NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Despre evoluția breslelor de slujitori din Moldova între anii 1749-1832 Istorie 309-319 română
articol de periodic RUSU, Dorina (autor) Planuri și proiecte privind reînființarea oștirii române moderne Istorie 321-334 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Un episod din istoria canalului Dunărea Marea Neagră. Documente privind proiectul din 1855 Istorie 335-352 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Anglia și România în timpul Conferinței de pace de la Paris (1919-1920) Istorie 353-374 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Preocupări pentru dezvoltarea silviculturii românești (1922-1928) Istorie 375-385 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Aprecieri internaționale privind cobeligeranța României Istorie 387-393 română
articol de periodic MANCAȘ, Ioan (autor) Itinerariul vasluienilor în războiul antifascist Istorie 397-417 română
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei maselor populare din fostul județ Tutova pentru instaurarea guvernului democratic de la 6 Martie 1945 Istorie 419-431 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Lupta maselor populare din județul Botoșani pentru instaurarea și consolidarea regimului democratic popular, 1944-1947 - I Istorie 433-442 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Portul popular moldovenesc Etnografie 443-453 română
articol de periodic OSTAP, Melania (autor) , SEMENDEAEV, Victoria (autor) Unele date privind dezvoltarea sericiculturii în Moldova Centrală Etnografie 455-461 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Lecția de istorie, important mijloc de colaborare între muzee și instituțiile școlare MUZEOLOGIE 463-468 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Considerații asupra textelor de revistă ale Teatrului „Cărăbuș” aflate în colecțiile Muzeului Județean Vaslui MUZEOLOGIE 469-473 română
articol de periodic LEHRER, Andy (autor) , MATEIAȘ, Mihail (autor) Diptere parazite ale dăunătorilor lucernei și răspîndirea lor în România MUZEOLOGIE 475-481 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) "Jurnalul de călătorie în China" a lui Nicolae Milescu, expresie a talentului său literar Note 483-489 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Puncte de vedere cu privire la unele monumente medievale de pe teritoriul actual al județului Vaslui Note 491-502 română
articol de periodic CRISTACHE PANAIT, Ioana (autor) Un monument de arhitectură și o operă de artă plastică din județul Vaslui Note 503-507 română
articol de periodic ȘVARȚ KARA, Ițic (autor) O ștampilă comercială inedită Note 509-510 română
articol de periodic RĂȘCANU, Oltea (autor) O pagină din istoria publicisticii românești - revista "George Lazăr" Note 511-518 română
articol de periodic FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date noi despre activitatea lui Raicu Ionescu-Rion la Târgoviște Note 519-524 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Dimitrie Onciul și unele probleme de istorie medie universală Note 525-529 română
articol de periodic IOSUB, Petrea (autor) Critica unor teorii nemarxiste privind conținutul și rolul factorului politic în societate Note 531-536 română
articol de periodic MANCAȘ, Ioan (autor) Activitatea Muzeului Județean Vaslui în anul 1973 Cronică 537-539 română