Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1995-1996 Expoziția „Rădăcini ale civilizației străromânești în Muntenia de Răsărit, Moldova de Sud și Centrală în sec. III - XI p. Ch.”: catalog, anul 1995-1996 ARNĂUTU, Valeriu (traducător), POPUȘOI, Eugenia (redactor coordonator), BULIGA, Viorel (fotograf)
volum de carte 2005 Trestiana. Monografie arheologică, anul 2005 POPUȘOI, Eugenia (redactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II POPUȘOI, Eugenia (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Tecuci, aflat în colecțiile muzeului din Bîrlad Arheologie 283-292 română
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV POPUȘOI, Eugenia (autor) O monedă de la Ion Vodă în colecțiile Muzeului din Bârlad Note 285-287 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI POPUȘOI, Eugenia (autor) Plastica cucuteniană de la Igești (jud. Vaslui) Arheologie 69-75 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII POPUȘOI, Eugenia (autor) Plastica neolitică din colecțiile muzeului din Bârlad Arheologie 13-56 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV POPUȘOI, Eugenia (autor) Câteva considerații asupra unui grup de locuințe din așezarea Starcevo - Criș de la Trestiana Arheologie 19-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX, nr. 1 POPUȘOI, Eugenia (autor) Simpozionul internațional „Neoliticul timpuriu la est de Carpați și în zonele limitrofe”, Bârlad, 1994. Argument Simpozionul internaţional „Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi şi în zonele limitrofe”, Bârlad, 1994 12-15 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX, nr. 1 BELDIMAN, Corneliu (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Industria materiilor dure animale în așezarea Starĉevo-Criș de la Trestiana, județul Vaslui. Un exemplu de studiu: spatule Studii şi Materiale 82-115 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III POPUȘOI, Eugenia (autor) Elemente plastice Starceco-Criș regăsite în plastica culturilor precucuteni și Cucuteni 16-24 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI POPUȘOI, Eugenia (autor) , MUNTEANU, Lucian (autor) Date noi despre tezaurul de monede romane republicane de la Puiești (jud. Vaslui). 244-252 română
articol de periodic 1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV POPUȘOI, Eugenia (autor) Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 POPUȘOI, Eugenia (autor) Morminte neolitice de tip Starčevo-Criș la Trestiana, comuna Grivița, județul Vaslu 27-41 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad 223-245 română
articol de periodic 1980 Cercetări istorice: CI, XI POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui III. Arheologie 105-134 română
articol de periodic 1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia (autor) O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița (jud. Vaslui) 028-036 română
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis BELDIMAN, Corneliu (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Trestiana, județul Vaslui: Ace de cusut Teorii şi cercetări interdisciplinare în arheologie 351-402 română, franceză