Carpica, II, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
articol de periodic URSACHI, Minidora (autor) Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani 35-48 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilela (autor) Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperirile arheologice de la Prăjești (județul Bacău) 81-86 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
articol de periodic CHIȚESCU, Maria (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 157-178 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
articol de periodic CHIȚESCU, Maria (autor) , ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Două tezaure romane descoperite în județul Bacău 193-198 română
articol de periodic URSACHI, Viorel (autor) Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci 199-201 română
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) , NECRASOV, Olga (autor) Studiul scheletelor din mormintele de înhumație din necropola de la Gabăra 203-211 română
articol de periodic NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
articol de periodic MOSCALU, Emil (autor) Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Obîrșeni-Voinești 219-232 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Ioan (autor) , TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
articol de periodic HORDILĂ, Domnița (autor) Opt monede de la Iliaș 325-329 română
articol de periodic ANTONESCU, Iulian (autor) Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Suceava 343-348 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
articol de periodic BERBECARU, V. (autor) Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română