Criterii căutate

  • An de publicare: 1969

Sumarul căutării

  • 881 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI Un sfert de veac de la eliberarea patriei V-VII română
1969 Acta Musei Napocensis, VI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Starčevo-Criș în Banat Studii şi Materiale 3-26 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VLASSA, Nicolae (autor) Așezarea neolitică de la Dăbâca Studii şi Materiale 27-45 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea de IV-a) Studii şi Materiale 47-65 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea II) Studii şi Materiale 67-91 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Contribuții la problema lucrării podoabelor dacice Studii şi Materiale 93-114 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VACZY, C. (autor) Nomenclatura dacică a plantelor la Dioscorides și Pseudo-Apuleius (partea II) Studii şi Materiale 115-129 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VITTINGHOFF, F. (autor) War die Kolonie Malva mit Romula (Reșca) identisch? Studii şi Materiale 131-147 germană
1969 Acta Musei Napocensis, VI MACREA, Mihail (autor) Castrul roman de la Buciumi (jud. Sălaj). Săpăturile din 1963-1968 Studii şi Materiale 149-157 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI MĂRGHITAN, L. (autor), ȚEPOSU, L. (autor) Monumente funerare de la Micia (partea II) Studii şi Materiale 159-165 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI RUSSU, Ion (autor) Elementele syriene în Dacia carpatică și rolul lor în „colonizarea” și romanizarea provinciei Studii şi Materiale 167-186 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI IMREH, Ștefan (autor), PATAKI, I. (autor) Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) (partea II) Studii şi Materiale 187-209 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI POPA, A. (autor) Manuscrisul Miscelaneu nr. 257 din Biblioteca Academiei R.R. Romania Filiala Cluj Studii şi Materiale 211-229 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI SURDU, B. (autor) Cronicarul Nicolae Stoica despre călatoriile lui Iosif II în Banat Studii şi Materiale 231-242 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOTEZAN, Liviu (autor) Organizarea pământurilor arătoare și a finanțurilor alodiale în Transilvania (1785-1820) Studii şi Materiale 243-251 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Magdalena (autor), GYULAI, Paul (autor) Atelierele de lucru și materia primă folosită la manufactura de faianță fină de la Batiz Studii şi Materiale 252-290 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI NEAMȚU, Alexandru (autor) Exploatările de fier de la Hunedoara la mijlocul sec. XIX în lumina unui raport oficial Studii şi Materiale 293-306 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VAJDA, Ludovic (autor) Formarea muncitorimii salariate în industria minieră și metalurgică din Transilvania (1848-1867) Studii şi Materiale 307-324 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI KOVACS, Iosif (autor) Despre desființarea relațiilor feudale din Transilvania Studii şi Materiale 325-334 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI POLVEREJAN, Ș. (autor) Din istoricul Memorandului. Ședința Comitetului Central al Partidului Național Român (25-26 martie 1892) Studii şi Materiale 335-345 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Biblioteci poporale ale "Astrei" (partea I) Studii şi Materiale 347-360 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI ARDOS, Alexandru (autor), MIREL, Maria (autor) Preocupări ale românilor din Transilvania pentru organizarea învățământului profesional după 1848 Studii şi Materiale 361-373 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIȘU, Ioan (autor) Lupta P.C.R. împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenței naționale, oglindită în manifeste și materiale (1934-1938) Studii şi Materiale 375-388 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Petru (autor) Lupta Partidului Comunist Roman pentru înfăptuirea Frontului Popular Antifascist Studii şi Materiale 389-419 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI TRĂISTARU, E. (autor) Lupta maselor din nordul Transilvaniei împotriva regimului fascist-horthyst, pentru eliberarea întegului teritoriu al țării și instaurarea unui guvern democrat Studii şi Materiale 421-431 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI MOIȘ, N. (autor), RADU, D. (autor) Două topoare neolitice de pe pe teritoriul satului Călata Note şi discuţii 435-437 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI HARȚUCHE, Nicolae (autor) Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara) Note şi discuţii 439-449 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VASILIEV, Valentin (autor) O piesă sculpturală de factură celtică Note şi discuţii 451- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin (autor) Rubobostes = Burebistas ? Note şi discuţii 459-463 germană
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Considerații asupra cronologiei așezării dacice de la Fețele Albe Note şi discuţii 465-473 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (V) Note şi discuţii 475-477 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană Note şi discuţii 477-481 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DUMITRAȘCU, S. (autor) Contribuții la cunoașterea graniței de vest a Daciei romane Note şi discuţii 483-491 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GOSTAR, Nicolae (autor) Inscripțiile din castrul roman de la Orăștioara de Sus Note şi discuţii 493-501 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GUDEA, Nicolae (autor) Ceramica dacică din castrul roman de la Bologa (jud. Cluj) Note şi discuţii 503-508 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTASE, Dumitru (autor) Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări Note şi discuţii 509-513 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI ROHLE, R. (autor) CIL III p. 948, n. 10 Note şi discuţii 515-516 latină
1969 Acta Musei Napocensis, VI MITROFAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda) Note şi discuţii 517-523 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI MIREA, Z. (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) Note şi discuţii 525-530 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI POP, Constantin (autor) Două fragmente sculpturale dionysiace din Dacia romană Note şi discuţii 531-532 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI WOLLMANN, Volker (autor) Lei funerari romani din Bucerdea Note şi discuţii 533-536 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin (autor) Orașe, târguri și sate în Dacia romană Note şi discuţii 537-544 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI SOROCEANU, Tudor (autor) Oltenia romană Note şi discuţii 545-548 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI HOREDT, K. (autor) Datarea tezaurului de la Pietroasa Note şi discuţii 549-552 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GYULAI, Paul (autor) Expresia „bani pagâni” în documente din secolul al XVI-lea Note şi discuţii 553-556 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI MATEI, Ștefan (autor) Biserica din Suatu Note şi discuţii 557-564 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 565-572 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CRIȘAN, Eva (autor) Standurile de Holič ale colecției de istorie a farmaciei din Cluj Note şi discuţii 577-583 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI CORDOȘ, Nicolae (autor) Un plan de școală românească din anul 1828 Note şi discuţii 585-591 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI URSUȚIU, L. (autor) Un document privind organizarea administrativă a românilor în Revoluția din 1848 în Transilvania Note şi discuţii 593-611 română (şi un rezumat în engleză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DRAGNE, F. (autor) Relațiile româno-cehoslovace (1918-1921) Note şi discuţii 613-623 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI STĂNESCU, M. (autor), TUȚU, D. (autor) Evoluția relațiilor româno-sovietice în anii 1928-1929 Note şi discuţii 625-630 română (şi un rezumat în engleză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI RABINOVICI, H. (autor) Lupta pentru unitatea statală oglindită în documentele Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Note şi discuţii 631-640 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI KORODI, I. (autor) Conservarea obiectelor de muzeu cu ajutorul tehnicii vidului Note şi discuţii 641-645 română (şi un rezumat în engleză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTOPOPESCU, George (autor) Tendințe noi în muzeele de istorie Note şi discuţii 647-655 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Constantin (autor) Prof. Rudolf Egger Note şi discuţii 657-657 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 RUSSU, Ion (autor) Elemente autohtone în terminologia îmbrăcămintei .5- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BUTURĂ, Valeriu (autor) Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din Munții Apuseni 25- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BELU, Sabin (autor), DRAGOMIR, Silviu (autor) Păstoritul la românii din Munții Apuseni în evul mediu 95- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 DUNĂRE, Nicolae (autor) Păstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României 115- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MUREȘAN, Pompei (autor) Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Cîmpia Transilvaniei 139- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 PASCU, Viorica (autor) Portul popular din zona Năsăudului 195- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 KOS, Karoly (autor) Vechi forme de muncă agricolă în cîteva sate din jurul Clujului 227- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BÎRLEA, Ovidiu (autor) Colindatul în Transilvania 247- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BOT, Nicolae (autor) Șezătoarea în zona Năsăudului 305- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 VASILOSCHI, Eleonora (autor) Gh. Dăncuș 349- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TALOȘ, Ion (autor) Ion Mușlea, organizator al culegerii și publicării folclorului românesc 353- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 POP, Dumitru (autor) Preocupări și reflexe folclorico-etnografice în opera lui Pavel Dan 367- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 FLOREA, Virgil (autor) Dimitrie Cioflec, folclorist 377- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MARKEL, Hanni (autor) Cu privire la angheta lui V. Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sași din Ardeal 411- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 GHERGARIU, Leontin (autor) Unelte și instalații țărănești pentru prelucrarea unor produse alimentare din Sălaj 439- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 CIOTI, Viorel (autor) Josenii Bărgăului, un fost centru de ceramică neagră românească din Transilvania 463- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din apropierea Clujului 489- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 IDU, Petre (autor) Feleacul," un sat de coastă" din sudul Clujului 509- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TIȚA, Aurelia (autor) Fructele în alimentașia populară în zonele Lăpuș-Maramureș și Zărand-Hunedoara 531- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 OȘIANU, Romulus (autor) Aspecte privind evoluția portului popular de la Șieu-Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 549- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 VĂCARIU, Maria (autor) Contribuții la studiul obiceiurilor dinn Munții Apuseni. Obiceiuri legate de naștere 571- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 POPA, Atanasie (autor) Zugravi și școli de zugravi ai bisericilor de lemn din Transilvania. Dimitrie Ispas din Gilău - Cluj 581- română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Geologia județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 9-32 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie BĂCANU, I. (autor), GAVA, Radu (autor), STANCU, Radu (autor) Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 33-46 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie DRĂGHICI, B. (autor), RICHIȚEANU, Anghel (autor) O nouă localitate pentru feriga Botrychium virginianum (L.) Sw. în R. S. România ŞTIINŢELE NATURII 47-48 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea Briofitelor din pădurea Trivale ŞTIINŢELE NATURII 49-60 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MĂTIEȘ, Mircea (autor), STANCU, Radu (autor), STĂNCULESCU, L. (autor) Izvoarele „Colcot" de lângă Topoloveni (jud. Argeș) - loc de iernare pentru păsări ŞTIINŢELE NATURII 61-72 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MATIEȘ, Mircea (autor) Cercetări avifenologice de-a lungul bazinului mijlociu și superior al Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 73-90 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie Inginerul geolog Matei Drăghiceanu (1844-1939) ŞTIINŢELE NATURII 91-97 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie DUPOI, V. (autor), RIZEA, I. (autor), TEODORESCU, V. (autor) Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (Tezaurul de la Rociu, jud. Argeș) Istorie 101-108 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie POPESCU, Eugenia (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești Istorie 109-116 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie NANIA, Ion (autor) O importantă descoperire în perioada feudalismului timpuriu, la Bârlogu, corn. Negrași, jud. Argeș Istorie 117-132 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie CHIHAIA, Pavel (autor) Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș Istorie 133-166 română
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie CONSTANTINESCU, N. (autor) Satele medievale din județul Argeș până la anul 1500. Încercări de geografie istorică Istorie 167-178 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Aref - un vechi sat argeșean Istorie 179-210 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MAVRODIN, Theodor (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Depozitul de vase feudale de la Ștefănești - Pitești Istorie 211-218 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MÎRȚU, Flaminiu (autor) Prezențe arheologice bogomilice în zona Câmpulung-Muscel, județul Argeș Istorie 219-230 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie CRISTOCEA, Sp. (autor) Aspecte ale luptei sociale pe domeniul Mănăstirii Râncăciov Istorie 231-236 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie DUMITRESCU, C. (autor), RĂCILĂ, Em. (autor) Din istoria învățământului în orașul Pitești (până la jumătatea sec. al XIX-lea) Istorie 237-246 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie POPA, P. (autor) Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avântului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la activitatea de făurire a P.C.R. Istorie 247-262 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie DUMITRESCU, C. (autor), DUMITRESCU, F. (autor) Frământări sociale în jud. Argeș în anii crizei economice (1929-1933) Istorie 263-277 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie MATEESCU, N. (autor) Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea Mănăstirii Curtea de Argeș Muzeografie 281-296 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie POPOVICI, A. (autor) Contribuții la metodologia organizării unui muzeu memorial. Cum am organizat Secția memorială „L. Rebreanu” de la Valea Mare - Pitești Muzeografie 297-302 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Arheologia Moldovei, 1969 Cuprins 3-4 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CONSTANTINIU, Margareta (autor) Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale Cercetări arheologice 13-28 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian (autor) "Focul cel Mare" din martie 1847 Studii de Istorie 55-66 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru (autor) C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar Studii de Istorie 67-80 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII IONESCU, Ștefan (autor) Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii de Istorie 81-97 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel (autor) Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 99-107 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Mișcarea de rezistență a populației din București împotriva ocupației străine (1916-1918) Studii de Istorie 109-122 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DAICHE, Petre (autor) Ateneele populare din București și rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941) Studii de Istorie 123-140 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII BENE, Ana (autor) Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale Studii de Istorie 141-151 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CRĂCIUNESCU, Virgilia (autor) Câteva observații în legătură cu podoabele antice din colecția „Maria și Dr. G. Severeanu" Materiale de muzeografie 153-162 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII TURCU, Mioara (autor) Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ROMAN, Victoria (autor) Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 185-202 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII COJOCĂRESCU, Maria (autor) Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906) Materiale de muzeografie 203-214 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CÎRSTEA, Dorina (autor) Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului Materiale de muzeografie 215-223 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEPREANU, Eleonora (autor) Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GHINEA, Nicolae (autor) Așezări sătești din sec. XV-XIX pe teritoriul orașului București Comunicări şi note 237-252 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII STAN, Maria (autor) "Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei Comunicări şi note 253-259 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ANDERCO, Nicolae (autor) Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII GEORGESCU, Florian (autor) Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII DUȚU, Aurel (autor) Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz Comunicări şi note 273-278 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CEBUC, Alexandru (autor) Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu Comunicări şi note 285-293 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII ȘTIRBU, Constanța (autor) Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica (autor) Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII Lista prescurtărilor 301-301 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII Cuprins 303-312 română, franceză, engleză, germană, rusă
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II ROMAN, Petre (autor) Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
1969 Carpica, II URSACHI, Minidora (autor) Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani 35-48 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperirile arheologice de la Prăjești (județul Bacău) 81-86 română
1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria (autor), URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
1969 Carpica, II MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamț 157-178 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Două tezaure romane descoperite în județul Bacău 193-198 română
1969 Carpica, II URSACHI, Viorel (autor) Contribuții la problema ritului de înmormântare la carpo-daci 199-201 română
1969 Carpica, II BOTEZATU, Dan (autor), NECRASOV, Olga (autor) Studiul scheletelor din mormintele de înhumație din necropola de la Gabăra 203-211 română
1969 Carpica, II NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
1969 Carpica, II MOSCALU, Emil (autor) Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
1969 Carpica, II MITREA, Ioan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Obîrșeni-Voinești 219-232 română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1969 Carpica, II TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
1969 Carpica, II HORDILĂ, Domnița (autor) Opt monede de la Iliaș 325-329 română
1969 Carpica, II ANTONESCU, Iulian (autor) Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
1969 Carpica, II ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Suceava 343-348 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
1969 Carpica, II BERBECARU, V. (autor) Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română
1969 Cumidava, III PETRIC, Aron (autor) Ziua de 23 August - glorioasa aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist .11- română
1969 Cumidava, III BANYAI, Ladislau (autor), PETRIC, Aron (autor) Contribuția maselor populare din Transilvania la eliberarea țării de sub jugul fascist 15- română
1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea (autor) Lupta patriotică a oamenilor muncii brașoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944 23- română
1969 Cumidava, III ALBU, Cornelia (autor) "Bateria albastră". Contribuții brașovene la lupta antifascistă 63- română
1969 Cumidava, III ROMANCA, Mihai (autor) Luptele trupelor române împotriva forțelor germane fasciste din Brașov și împrejurimi 67- română
1969 Cumidava, III SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la problema așezărilor și cetăților dacice din sud-estul Transilvaniei 99- română
1969 Cumidava, III BINDER, Pavel (autor) Unele probleme referitoare la prima mențiune documentară a Brașovului 125- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Rica (autor) Aspecte ale dezvoltării tîrgului și a orașului Făgăraș în epoca feudală 133- română
1969 Cumidava, III COSTEA, Florea (autor) Date privind strîngerea censului pe domeniului Branului între anii 1561-1575 143- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
1969 Cumidava, III BLUCHER, Gebhard (autor) Din istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din Brașov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 159- română
1969 Cumidava, III PHILIPPI, Maja (autor) Un nou document despre răscoala brașovenilor din 1688 179- română
1969 Cumidava, III HAȘDEU, Titus (autor) Satele din preajma cetății Bran în secolele XVIII-XIX 191- română
1969 Cumidava, III PINCZES, Iuliu (autor) Rolul comerțului brașovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reflectatea lui în gîndirea economică 201- română
1969 Cumidava, III NETEA, Vasile (autor) Contribuția lui A. T. Laurian la înfințarea "Magazinului istoric pentru Dacia" 213- română
1969 Cumidava, III PORȚEANU, Alexandru (autor) "Gazeta Transilvaniei" și mișcarea socialistă a timpului 231- română
1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan (autor) Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
1969 Cumidava, III MICU, Emil (autor) Activitatea revoluționară a lui Alexandru Bujor desfășurată în Italia pentru înfăptuirea statului național român (1818-1873) Planul organizării unei legiuni româno-spaniole 271- română
1969 Cumidava, III CORDOȘ, Nicolae (autor) Congresul studențimii române din 1909 281- română
1969 Cumidava, III MUȘAT, Mircea (autor) Unele considerații privind activitatea Partidului Național Liberal între anii 1918 și 1921 293- română
1969 Cumidava, III PETRIC, Aron (autor) Trasăturile generale ale dezvoltării României în primul deceniu interbelic (Partea a II-a) 329- română
1969 Cumidava, III BUCUR, Dorica (autor) Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea (autor) Radu Olteanu publicist democrat și antifascist 367- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Instituții și realități medievale românești atestate în lexicul Apostolului de la Brașov 399- română
1969 Cumidava, III MORUȘ, Ilie (autor) File din mișcarea teatrală românească din sud-estul Transilvaniei între anii 1850 și 1920 417- română
1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin (autor), MORUȘ, Ilie (autor) Contribuții la cunoașterea programului de activitate a societății "Progresul" din Făgăraș 439- română
1969 Cumidava, III CRISTEA, Marina (autor) Din Biblioteca Brukenthal: Carte veche românească 463- română
1969 Cumidava, III DON, Ioan (autor) Construcția morilor de apă în Țara Românească în epoca medievală 485- română
1969 Cumidava, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Contribuții la studiul gospodăriei țărănești cu curte închisă și întărită la români 497- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Constantin (autor) Meșteșugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII 523- română
1969 Cumidava, III RĂDULESCU, Lelia (autor) Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
1969 Cumidava, III ERHARD, Andree (autor) Din istoricul olăritului în Valea Hîrtibaciului 535- română
1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu (autor) Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin (autor) Arta populară și folclorul 563- română
1969 Cumidava, III POENARU, Emil (autor), PUMNEA, Ion (autor) Semnificații posibile în dansul dăișorenilor 571- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion (autor), MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de istorie din Brașov 583- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion (autor) Raportul dintre istoria națională și istoria locală 589- română
1969 Cumidava, III OANCEA, Alexandru (autor) Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
1969 Cumidava, III HELTMANN, Heinz (autor) Un vechi herbar brașovean 611- română
1969 Cumidava, III Sesiunea științifică a Muzeelor din județul Brașov, 6-7 dec. 1969 621- română
1969 Cumidava, III POP, Ioan (autor) Săpături arheologice în castrul de la Rîșnov 627- română
1969 Cumidava, III MARCU, Mariana (autor) Sondajul arheologic de la Cristian 629- română
1969 Cumidava, III FLOAREȘ, E. (autor) Cetatea țărănească a Rîșnovului 631- română
1969 Cumidava, III MIHĂILESCU, Dan (autor) Este Vasile Popp primul bibliograf român ? 633- română
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 BARNEA, Ion (autor) À l'occasion du 70e anniversaire du professeur Gheorghe Stefan, membre correspondant de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie 005-010
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 COMȘA, Eugen (autor) Données concernant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie 011-044
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) The prehistoric necropoles of Cernica and its place in the neolithic culture of Romania and of Europe in the light of recent discoveries 045-060
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 MORINTZ, Sebastian (autor), ROMAN, Petre (autor) Über die Chronologie der Übergangszeit vom Äneolithikum zur Bronzezeit in Rumänien 061-072
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 WASOWICZ, Aleksandra (autor) La campagne et les villes du littoral septentrional du Pont Euxin (Nouveaux témoignages archéologiques) 073-100
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 KRYŽICKIJ, S.D. (autor) Arhitektura ellinističeskih žilih domov Olbii 101-126
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 GRAMATOPOL, Mihai (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja 127-282
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 BABEȘ, Mircea (autor), UNTARU, Ilie (autor) Der früheste latènezeitliche germanische Fund aus der Moldau. Der Kronenhalsring von Davideni 283-290
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 PROTASE, Dumitru (autor) Le cimetière de Soporul de Câmpie un nouveau témoignage de la présence des Daces en Dacie Romaine 291-318
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 TUDOR, Dumitru (autor) La ville et le village en Dacie Romaine 319-328
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Observations sur la stratigraphie des cités de la Dobrogea aux IIe - IVe siècles à la lumière des fouilles d'Histria 329-366
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Gheorghe (autor) Das Gräberfeld von Mogosani (Kreis Dâmbovita) 367-402
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 POPESCU, Emilian (autor) Contributions à la géographie historique de la Péninsule Balkanique aux Ve -VIIIe siècles de notre ère 403-416
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 COMȘA, Maria (autor) Ein Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 417-438
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Bemerkungen zu den Tierknochen aus den Begräbnis-Fundverband aus dem 9.-10.Jh. in Fântânele (Kreis Teleorman) 439-442
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre (autor), PETRE, N. (autor) Quelques observationes sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi) 443-456
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 ORDENTLICH, Ivan (autor) Problème der Befestigungsanlagen in den Siedlungen der Otomanikultur in deren rumänischem Verbreitungsgebiet 457-474
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 SÂMPETRU, Mihai (autor) Betrachtungen über das Siegesdenkmal von Adamklissi im Lichte der archäologische Grabungen 475-500
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DIACONU, Petre (autor) Einige Zierrate und Zaumzeugstücke von Pacuiul lui Soare 501-506
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1968 507-538
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 MITREA, Bucur (autor) Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 539-552
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Homolka. An Eneolithic site in Bohemia'' - R.W.Ehrich, E.Pleslová-Štiková 553-554
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 IONIȚĂ, Ion (autor) Compte rendu: ''Herkuleskeule und Donar-Amulett'' - J.Werner 555-558
1969 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 13 DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Compte rendu: ''Prosopographia Imperii Romani saec. I.II.III.'' - Leiva Petersen 559-562
1969 Marmatia, I BITIRI, Maria (autor), SOCOLAN, Aurel (autor) Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
1969 Marmatia, I KACSO, Carol (autor), ORDENTLICH, I. (autor) Contribuții la cunoașterea ritului de înmormîntare practicat în nwecropola tumulară de la Lăpuș (județul Maramureș) .11- română
1969 Marmatia, I NEMETI, Janos (autor) Scurt istoric al sigiliilor orașului Baia Mare 16- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel (autor) Două documente privind breasla olarilor din Baia Mare 22- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel (autor) Circulația cărții vechi românești în nord-vestul României 29- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel (autor), TOTH, A. (autor) Zugravi ai unor biserici de lemn din nord-vestul României 33- română
1969 Marmatia, I BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Persistența unor străvechi rituri agrare în cultura populară românească 58- română
1969 Marmatia, I ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica populară din Țara Lăpulului 73- română
1969 Marmatia, I FORMAGIU, H. (autor), PAUCEV, M. (autor), STANCIU, S. (autor) Băița, un centru de ladari necunoscut 80- română
1969 Marmatia, I ȘAINELIC, S. (autor) Motive ornamentale pe furci și bîte. Zonele etnografice Lăpuș și Maramureș 91- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Memoria Antiquitatis - Cuvînt înainte .9-10 română
1969 Memoria Antiquitatis, I NANDRIS C., John (autor) Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe .11- engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton (autor) Decorul zoomorf incizat pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană 67- română
1969 Memoria Antiquitatis, I FLORESCU, Adrian (autor) Așezarea Noua II de la Piatra Neamț - "Steagul Roșu" (Cîrliței) 83- română
1969 Memoria Antiquitatis, I GOSTAR, Nicolae (autor) Cetățile dacice din Moldova și cel de-al doilea război dacic 93- română
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului 105- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O problemă de statistică numismatică 121- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SANIE, Șeiva (autor) Un nou lot de denari romani imperiali descoperit la Muntenești 149- română
1969 Memoria Antiquitatis, I BLOȘIU, Cătălina (autor) O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași 167- română
1969 Memoria Antiquitatis, I TEODOR, Dan (autor) Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII 181- română
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru (autor) Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea 207- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SPINEI, Victor (autor) Necropola medievală de la Piatra Neamț - Dărmănești 215- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NEAMȚU, Eugenia (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Cetatea Domnească din Piatra Neamț 227- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CRISTIAN, Vasile (autor) Contribuția primelor periodice la cunoașterea trecutului național: exemplul "Arbinei Românești" 241- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MARIN, Ionel (autor) Contribuții la cunoașterea stării de spirit a populației județului Neamț în timpul celui de al II-kea război mondial 253- română
1969 Memoria Antiquitatis, I SCURTU, Ion (autor) Activitatea Partidului Comunist Român pentru coalizarea tuturor forțelor politice patriotice în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste 273- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NIȚU, Anton (autor) Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) 279- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MONAH, Dan (autor) Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) 299- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CĂPITANU, Viorel (autor) Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău 305- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MITREA, Ioan (autor) Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) 311- română
1969 Memoria Antiquitatis, I LASZLO, Attila (autor) Cu privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstatiene de tip Babadag 319- română
1969 Memoria Antiquitatis, I URSACHI, Vasile (autor) Piese de harnașament descoperite în așezarea daco-carpică de la Săbăoani 327- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PALADE, Vasile (autor) Un cuptor din secolul IV-lea e.n Fîntînele (com. Zorleni, jud. Vaslui) 339- română
1969 Memoria Antiquitatis, I HORDILĂ, Domnița (autor) Cîteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului 363- română
1969 Memoria Antiquitatis, I KARA SCHWARTZ, I. (autor) Inscripții ebraice din Piatra Neamț (1677-1800) 369- română
1969 Memoria Antiquitatis, I BERBECARU, Valerică (autor) Un document inedit cu privire la incursiunea tătarilor în Moldova la mijlocul sec. al XVIII-lea 375- română
1969 Memoria Antiquitatis, I ANDRONIC, Alexandru (autor) Documente inedite referitoare la Ion Ionescu de la Brad 381- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CIUCĂ, Valentin (autor) Cîteva observații pe marginea procesului literar Lazu - Coșbuc 389- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MARIN, Ionel (autor) Unele aspecte ale luptei muncitorilor forestieri din județul Neamț, în timpul crizei economice 1929-1933 393- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MĂTASĂ, Constantin (autor) Istoricul Muzeului Arheologic din Piatra Neamț 399- română
1969 Memoria Antiquitatis, I DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Muzeele și locul lor în spiritualitatea contemporană 405- română
1969 Memoria Antiquitatis, I CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 415- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine 423- română
1969 Pontica, II FĂLTICEANU, D. (autor) Arheologia Dobrogei la un sfert de veac de la eliberare .9-14 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian (autor) Muzeul de arheologie Constanța. Unele gînduri și perspective pentru noul cincinal 15-19 română
1969 Pontica, II IRIMIA, Mihai (autor) Noi cercetări arheologice în cimitirul II geto-dacic de la Bugeac 23-42 română
1969 Pontica, II SCORPAN, C. (autor) Săpăturile arheologice din așezarea getică de la Bugeac-Valea lui Marinciu 43-79 română
1969 Pontica, II ICONOMU, Constantin (autor) Noi morminte paleocreștine la Mangalia 81-110 română
1969 Pontica, II CÎRJAN, Corneliu (autor) Necropola de epocă feudal-timpurie de la Gîrlița-Ostrov. Săpăturile efectuate în anul 1969 111-134 română
1969 Pontica, II DUMITRAȘCU, D. (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Sabia de bronz miceniană descoprită la Medgidia 137-147 română
1969 Pontica, II VULPE, Radu (autor) Note istorie tomitană 149-167 română
1969 Pontica, II BERCIU, Dumitru (autor) Mormîntul "princiar" de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice 169-187 română
1969 Pontica, II ILIESCU, Vladimir (autor) ContrIbuții la problema raporturiloe scito-trace în sec. IV î.e.n. 189-197 română
1969 Pontica, II IONESCU-CÎRLIGEL, Constantin (autor) Cadrane solare grecești și romane în Dobrogea 199-208 română
1969 Pontica, II OCHEȘEANU, Radu (autor) Bolurile "megariene" din Colecțiile Muzeului de Arheologie Constanța 209-244 română
1969 Pontica, II SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor (autor) Un fragment de epigramă greacă pentru Nikaso din Callatis 245-252 română
1969 Pontica, II SCORPAN, C. (autor) Imitații getice după opaițe greco-romane 253-268 română
1969 Pontica, II SUCEVEANU, Alexandru (autor) Două note privind istoria Moesiei în sec. I î.e.n. 269-284 română
1969 Pontica, II LASCU, Nicolae (autor) "Villa lui Ovidiu" de la Sulmona 285-296 română
1969 Pontica, II BUCOVALĂ, Mihai (autor) Tradiții elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis 297-332 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian (autor) Ateliere meșteșugărești pentru ars materiale de construcție din lut 333-353 română
1969 Pontica, II CULICĂ, Vasile (autor) Obiecte de caracter creștin din epoca romano-bizantină găsite la Pîrjoaia - Dobrogea 355-371 română
1969 Pontica, II CÎRJAN, Corneliu (autor) Ceramica feudal-timpurie descoperită pe teritoriul orașului Constanța 373-394 română
1969 Pontica, II DIACONU, Petre (autor) Rolul cetății din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situației politice a Dobrogei la sfîrșitul secolului X 395-400 română
1969 Pontica, II CIOBANU, Radu (autor) Genovezii și rolul lor în Dobrogea în sec. XIV 401-412 română
1969 Pontica, II MATEESCU, T. (autor) Un oraș dogrogean dispărut - Ester 413-426 română
1969 Pontica, II Sesiunea științifică de comunicări și referate a Muzeului de Arheologie Constanța 427-434 română
1969 Pontica, II RĂDULESCU, Adrian (autor) Vasile Canarache 435-440 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor) Harta arheologică a municipiului Deva Istorie Veche 7-36 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O nouă așezare din epoca bronzului la Deva Istorie Veche 37-46 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor), VALEA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Cozia - Deva Istorie Veche 47-53 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ALBU, Ioan Petru (autor), ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Deva și împrejurimile în sec IV-XIV Istorie Medie 57-71 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis JIVAN, Iosif (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva în preajma răscoalei de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan Istorie Medie 73-79 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis EDROIU, Nicolae (autor) Două izvoare narative despre atacul țărănesc din 1784 asupra Devei Istorie Medie 81-86 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis SCHILLING, Roland (autor), VALEA, Mircea (autor) Conscripția urbarială a orașului Deva din anul 1785 Istorie Medie 87-92 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor), CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în jurul Devei sub influența răscoalei lui Tudor Vladimirescu Istorie Medie 93-103 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Unele aspecte ale obligațiilor iobăgești pe domeniul Deva și pe alte moșii din comitatul Hunedoara la începutul veacului al XIX-lea Istorie Medie 105-124 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Proclamația Iredentei române din 1885 la Deva Istorie Modernă şi Contemporană 127-133 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis CLEMENTE, Constantin (autor) Două scrisori inedite ale lui George Barițiu Istorie Modernă şi Contemporană 135-138 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ioan (autor), WARDEGGER, Nicolae (autor) Aspecte economice și edilitar-gospodărești ale orașului Deva între anii 1919-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 139-153 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România Istorie Modernă şi Contemporană 155-162 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis LUNGU, Petre (autor), RADU, Vasile (autor) Frămîntări țărănești în satele din jurul Devei după primul război mondial imperialist Istorie Modernă şi Contemporană 163-173 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul Deva - gazdă a desfășurării unor importante ocțiuni democratice antifasciste de masă (1933-23 august 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 175-195 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis ȘTEF, Zevedei (autor) Dezvoltarea economiei orașului Deva în anii construcției socialiste Istorie Modernă şi Contemporană 197-202 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor), POPESCU, Dumitru (autor) Contribuții la studiul Miocenului din jurul orașului Deva ŞTIINŢELE NATURII 205-212 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Anișa (autor) Moluște tortoniene de la Popești - Hunedoara în colecția Muzeului județean Deva ŞTIINŢELE NATURII 213-221 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis NUȚU, Anișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Prezența unui lemn fosil de Alnoxylon în colecția muzeului din Deva ŞTIINŢELE NATURII 223-229 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis NUȚU, Anișa (autor), SCHREIBER, Ștefan (autor) Angiosperme dicotiledonate din flora dealurilor Devei ŞTIINŢELE NATURII 231-258 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis FOTESCU, Romulus (autor), GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor) Colecția de lepidoptere a Muzeului județean Hunedoara - Deva ŞTIINŢELE NATURII 259-261 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), LUPAȘ, Constantin (autor), NUȚU, Anișa (autor) Reprezentanți ai avifaunei din Valea Mureșului și Streiului în colecția Muzeului județean Hunedoara - Deva ŞTIINŢELE NATURII 263-271 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis VULCU, Bujor (autor) Aspecte geografice în împrejurimile Devei a doi termeni geografici populari: margine și măgură ŞTIINŢELE NATURII 273-284 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis TRUFAȘ, Valer (autor) Hidrologia zonei orașului Deva ŞTIINŢELE NATURII 285-299 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Rodica (autor) Contribuții la cunoșterea climei din zona orașului Alba Iulia ŞTIINŢELE NATURII 301-309 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis STOICA, Cornel (autor) Monumente ale naturii și obiective turistico-balneare pe teritoriul orașului Deva ŞTIINŢELE NATURII 311-316 română, germană
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis Sumar 317-319 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BORDEA, Gheorghe (autor) Din lupta de rezistență antifascistă a populației județului Satu-Mare (1940 - 25 octombrie 1944) 5-24 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BENEDEK, Zoltan (autor) Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BITIRI, Maria (autor), SOCOLAN, Aurel (autor) Așezarea paleolitică de la Turulung și locul ei în Paleoliticul din N-V-ul României 35-39 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă KACSO, Carol (autor) Morminte din perioada de tranziție spre epoca bronzului de la Ciumești 49-56 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NEMETI, Janos (autor) Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BADER, Tiberiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Domănești 75-84 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NANASI, Zoltan (autor) Morminte hallstattiene tîrzii de la Curtuișeni 85-90 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă FERENCZI, Istvan (autor) Cu privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia 91-110 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă LAZIN, Gheorghe (autor) Circulația monetară în nord-vestul României (sec. II-IV) 111-120 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NEMETI, Ioan (autor) Un mormînt din secolul V descoperit la satul Ghenci, comuna Căuș 121-124 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BURAI, Adalbert (autor) Despre cetatea de tip italian din Satu Mare 125-148 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă URSU, Viorica (autor) Lupta populației din județul Satu-Mare pentru Unire 149-158 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BUNTA, Petru (autor) Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă IURAȘCIUC, Ivan (autor) Contribuții la studiul alimentației populare din județul Satu Mare 179-186 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă ANDRON, Ioniță (autor) O colecție de artă populară 187-201 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă TOTH, Adalbert (autor) Metode în cercetarea tipologică și stilistică a arhitecturii populare 203-219 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă LĂPTOIU, Negoiță (autor) O viguroasă personalitate a vieții artistice românești: sătmăreanul Aurel Popp 221-231 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă IURAȘCIUC, I. (autor), URSU, I. (autor) Din corespondența inedită N. Toniza - E. Isac, A. Popp 232-239 română
1969 Studii Clasice, XI Sumar 3-5 română
1969 Studii Clasice, XI CHADWICK, John (autor) Aegean History 1500-1200 B.C. Comunicări şi studii 7-18 engleză
1969 Studii Clasice, XI ȘTEF, Felicia (autor) O particularitate a ordinii cuvintelor frazei ipotetice în epigrafia dorică Comunicări şi studii 19-26 română
1969 Studii Clasice, XI GRAUR, Alexandru (autor) Originea verbelor latinești compuse cu -fico Comunicări şi studii 27-30 română
1969 Studii Clasice, XI GRINBAUM, Natan Salomonovici (autor) Язык Пиндара и надписи Крита Comunicări şi studii 31-38 rusă
1969 Studii Clasice, XI PETRE, Zoe (autor) Quelques problèmes concernant l'élaboration de la pensée démocratique athénienne entre 510 et 460 av. n.è. Comunicări şi studii 39-55 franceză
1969 Studii Clasice, XI BRĂTESCU, Gheorghe (autor) În jurul concepției hipocratice despre sănătate și boală Comunicări şi studii 57-68 română, franceză
1969 Studii Clasice, XI PREDA, Constantin (autor) Despre începuturile imitațiilor monetare de tip Filip al II-lea Comunicări şi studii 69-83 română
1969 Studii Clasice, XI CARRIERE, Jean (autor) Philadelphe ou Sôtêr? A propos d'un Hymne de Callimaque Comunicări şi studii 85-93 franceză
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuove scoperte e vecchi problemi Comunicări şi studii 95-100 italiană
1969 Studii Clasice, XI SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tema și desfășurarea celei de a patruzecea epistole a lui Seneca filozoful Comunicări şi studii 101-113 română
1969 Studii Clasice, XI DOBROIU, Eugen (autor) Pour une édition du Satiricon Comunicări şi studii 115-128 franceză
1969 Studii Clasice, XI BARBU, Nicolae Ion (autor) Über die Hierarchie der menschlichen Werte bei Tacitus Comunicări şi studii 129-143 germană
1969 Studii Clasice, XI CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) Concepțiile lui Tacit asupra politicii externe romane Comunicări şi studii 145-155 română
1969 Studii Clasice, XI VULPE, Radu (autor) Histrum ingressi - Histriae excidium Comunicări şi studii 157-172 română, franceză
1969 Studii Clasice, XI JESI, Furio (autor) Su Macrobio, Sat., I, 18: Uno schizzo della religione tracia antica Comunicări şi studii 173-186 italiană
1969 Studii Clasice, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Continuitate elenistico-romană și inovație în doctrina bizantină a filantropiei și indulgenței imperiale Comunicări şi studii 187-219 română
1969 Studii Clasice, XI POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Monede mai puțin cunoscute din timpul lui Ptolemaios al V-lea emise în Cipru Note şi discuţii 221-224 română
1969 Studii Clasice, XI SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tacitus, Dialogus de oratoribus, 33, 3 Note şi discuţii 225-227 franceză
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) Stele funeraria di un giovane vitlorioso in un concorso Note şi discuţii 229-231 italiană
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 233-249 română, franceză
1969 Studii Clasice, XI GRIGNASCHI, Mario (autor) L'interprétation de la « Politique » d'Aristote dans le « Dialogue » de Guillaume d'Ockham Studiile clasice în lume 251-259 franceză
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Al XI-lea Congres „Eirene”. Varșovia, 21-25 oct. 1968 Studiile clasice în lume 261-263 română
1969 Studii Clasice, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 265-270 română
1969 Studii Clasice, XI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Plutarh în literatura română Studiile clasice în România 271-278 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Andrei (autor) Vechi epigrafiști și anticari ln țările române Studiile clasice în România 279-296 română
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) Colonna Traiana. Esposizione dei calchi Studiile clasice în România 297-299 italiană
1969 Studii Clasice, XI CEAUȘESCU, Petre (autor) Comemorarea lui George Murnu la cercul studențesc de limbi clasice Studiile clasice în România 301 română
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1968) Studiile clasice în România 303-317 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXVII: Bibliographie de l'année 1966 et complément d'années antérieures. Paris, „Les Belles Lettres", 1968. XXIX + 814 p. (14 X 24). RECENZII 319-320 română
1969 Studii Clasice, XI PIATKOWSKI, Adelina (autor) A. LESKY, Homer (4) Fortsetzung, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XVII, 1964, caietul 3/4, p. 130-154 și XVIII, 1965, caietul 1, p. 1-30. RECENZII 320-324 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) A. LESKY, Griechische Tragödie, Forschungsbericht, 7. Fortsetzung, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XX. Band, April-Juli 1967, 2./3. Heft, col. 65-106. RECENZII 324-327 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) RUDOLF HANSLIK, Tacitus. Il. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XX. Band, 1. Heft, 1967, col. 1-32. RECENZII 327-328 română
1969 Studii Clasice, XI LUPAȘ, Liana (autor) W. S. ALLEN, Vox Graeca. A guide to the pronounciation of classical Greek. Cambridge, University Press, 1968, XVI + 157 p. RECENZII 328-331 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) H. G. LIDDELL, R. SCOTT, H. STUART JONES, Greek-English Lexicon. A Supplement, edited by E. A. BARBER, with the Assistance of P. MAAS, I. SCHELLER and M. L. WEST. Oxford, At the Clarendon Press, 1968. XI+ 153 p. in 4°. RECENZII 331-332 română
1969 Studii Clasice, XI PIATKOWSKI, Adelina (autor) ANTHOLOGIA LYRICA GRAECA, ed. E. Diehl, fasc. 3, Iamborum Scriptores, Editio stereotypa (editionis tertiae 1952), Teubner, Leipzig, 1964. RECENZII 332-333 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Poetica pre-platonica: testimonianze e frammenti. A cura di GIULIANA LANATA (Biblioteca di Studi superiori. Filosofia antica, vol. XLIII). Firenze, „La Nuova Italia” Editrice, 1963. XVI + 306 p. In 16°. RECENZII 333-334 română
1969 Studii Clasice, XI BRĂTESCU, Gheorghe (autor) Die hippokratische Schrift „Ober die heilige Krankheit". Herausgegeben, übersetzt und erläutert von HERMANN GRENSEMANN („Ars medica'', II. Abteilung, Band 1). Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1968, XIV + 126 p. RECENZII 334-335 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) STRABON, Geographie, Tome II: livres III et IV., Texte etabli et traduit par François Lasserre. Paris, „Les Belles Lettres", 1966. X + 24 pagini duble (trei hărți afară din text). RECENZII 335-336 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) QUINTUS DE SMYRNE, La Suite d'Homère. Tome II, livre V-IX. Texte établi et traduit par Francis Vian. « Collection des Universités de France », Paris, 1966, X + 225 p. RECENZII 337 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) MUSEE Héro et Léandre, Texte établi et traduit par Pierre Orsini, Paris, Les Belles Lettres, 1968, XXXVI + 19 p. (duble). RECENZII 337-338 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) LYCOPHRONIS Alexandra edidit Lorenzo Mascialino (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae, 1964, XIV + 80 p. RECENZII 339-340 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) C. IVLI CAESARIS Commentarii, edidit A. Klotz, vol. II: Commentarii belli ciuilis, editio stereotypa correctior editionis alterius. Addenda et corrigenda collegit et adiecit W. Trillitzsch. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri MCMLXIV, XXII + 174 p. RECENZII 341 română
1969 Studii Clasice, XI LUPAȘ, Liana (autor) M. FABI QVINTILIANI Institutionis oratoriae libri XII edidit L. Radermacher, addenda et corrigenda collegit et adiecit V. Buchheit. Editio stereotypa correctior editionis primae. 2 vol. XII + 365 p., XII + 458 p. Leipzig, Teubner, 1965. RECENZII 341-342 română
1969 Studii Clasice, XI CALANGIU, Anca (autor) CORNELII TACITI Libri qui supersunt iterum edidit Erich Koestermann. Tom. II. Fasc. 2 Germania. Agricola. Dialogus de oratoribus (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae, 1964, XXVI + 128 p. RECENZII 342-344 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) INCERTI AVCTORIS Epitoma rerum gestarum Alexandri Magni cum libro de morte testamentoque Alexandri iterum edidit P. H. Thomas, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMLXVI, XVIII + 52 p. RECENZII 345 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) E. G. TURNER, Greek Papyri. An Introduction. Oxford, At the Clarendon Press, 1967. 220 p. in 16°, opt planșe și două hărți afară din text. RECENZII 345-347 română
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Proceedings of the Cambridge colloquium on Mycenaean studies, Edited by L. R. PALMER and J . CHADWICK. Cambridge, University Press, 1966, VII + 310 p. 8° + pl. RECENZII 347-349 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1966 rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 221 p. RECENZII 350 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE. Tome VI: Baalbek et Beqâ (n-os 2711-3017) par Jean-Paul Rey Coquais. Paris, Geuthner, 1967. 302 p. În 4°; 58 planșe, 3 hărți. RECENZII 351-352 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) ARISTOXENOS D. SKIADAS, Homer im griechischen Epigramm, Athen, 1965, 208 p. RECENZII 352-353 română
1969 Studii Clasice, XI PIATKOWSKI, Adelina (autor) PETER WALCOT, Hesiod and the Near East, University of Wales Press, Cardiff, 1966, XIII + 130 p. + 24 p. Index. RECENZII 353-355 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) ERICH THUMMER, Pindaros, 2. Forschungsbericht, Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XIX. Band, Oktober 1966, 4 Heft, col. 289-322. RECENZII 355-357 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) KURT VON FRITZ, Die griechische Geschichtsschreibung. Bd. I: Von den Anfängen bis Thukydides. Text: 824 p. + Anmerkungen; 421 p. In 16°. Berlin, Walter De Gruyter, 1967. RECENZII 357-362 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) IMRE TOTH, Das Parallelenproblem im Corpus Aristotelicum, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1967, p. 249-422. RECENZII 362-363 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) G. M. SIFAKIS, Studies in the History of the Hellenistic Drama. University of London, The Athlone Press, 1967, XV 200 p. in 16°. RECENZII 363-366 română
1969 Studii Clasice, XI CIZEK, Eugen (autor) PIERRE GRIMAL, Essai sur l'art poetique d'Horace, Paris, Société d'Edition d'Enseignement Supérieur, 1968, 241 p. RECENZII 366-367 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ANNE-MARIE MALINGREY, La littérature chrétienne (Collection „Que sais-je?" Le point des connaissances actuelles, no. 1286). Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 128 p. in 16°. RECENZII 368 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) MAURICE HOLLEAUX, Etudes d'épigraphie et d'histoire grecque. Tome VI: Bibliographie et index détaillé par Louis ROBERT. Paris, De Boccard, 1968, 268 p., 4 planșe afară din text. RECENZII 368-369 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ATTILIO DEGRASSI, Scritti vari di antichità. III. Venezia-Trieste, a cura della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1967. XV + 427 p. Numeroase planșe în și afară din text. RECENZII 369-371 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE. Storia antica X 1-2: L' lmpero di Augusto (44 a.C. – 70 d.C.). Milano, „Il Saggiatore" di A. Mondadori, 1968, 2 vol. 1327 p. In 16°. JULES TOUTAIN, L'Economia antica. Milano, „Il Saggiatore" di A. Mondadori, 1968. 383 p. In 16°. RECENZII 371-373 română
1969 Studii Clasice, XI POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) LOUIS ROBERT, Monnaies grecques. Types, légendes, magistrats monétaires et géographie (Ecole Pratique des Hautes Etudes. I, Hautes Etudes Numismatiques, 2), Genève-Paris, 1967, 148 p. + 14 pl. RECENZII 373-376 română
1969 Studii Clasice, XI POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) STEFAN SKOWRONEK, On the Problems of the Alexandrian Mint. Allusion to the Divinity of the Sovereign Appearing on the Coins of the Egyptian Alexandria in the Period of the Early Roman Empire: 1st and 2nd Centuries A. D., Warszawa, 1967, 97 p. + XII pl. RECENZII 376-378 română
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) HERACLEA - III, Bitola, 1967: G. Cvetković Tomašević, Mosaic Pavement in the Narthex of the Large Basilica at Heraclea Lyncestis; M. Medić, Technique, Materials and Conservation of the Mosaic in the Narthex of the Large Basilica in Heraclea Lyncestis. RECENZII 378-381 italiană
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) ANDREA CARANDINI, La secchia Doria: una „storia di Achille" tardo-antica. Contributo al problema dell'industria artistica di tradizione ellenistica in Egitto, Studi Miscellanei 9, Roma, 1965, 45 pp. + XXXIII Tavv. ( = 54 figg.). RECENZII 381-383 italiană
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Ecole Française d'Athènes. GUIDE DE THASOS. Préface de Georges Daux. Paris, Editions E. de Boccard, 1967, 214 p. in 16° + 116 planșe și ilustrații în text, 5 planșe afară din text. RECENZII 383-384 română
1969 Studii Clasice, XI JACOTĂ, Mihai (autor) POLAY ELEMÉR, Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom, Budapest, Akademiai Kiadó, 1964, 401 p. RECENZII 384-388 română
1969 Studii Clasice, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) GEORGES PÉRI, L'histoire du Cens jusqu'à la fin de la République romaine (Publications de l’Institut de droit romain de l'Université de Paris, 25), Sirey, Paris (1968), 213 p. RECENZII 388-389 română
1969 Studii Clasice, XI CIULEI, Gheorghe (autor) BERNARD VONGLIS, La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique. Publications de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris. Sirey, 1968, 220 p. RECENZII 389-391 română
1969 Studii Clasice, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) ADAM WILINSKI, Das römische Recht, Leipzig, Teubner, 1966, 177 p. RECENZII 391-392 română
1969 Studii Clasice, XI MARINESCU, Marina (autor) Figuri ilustre ale antichității, București, 1969, 382 p. RECENZII 392-393 română
1969 Studii Clasice, XI POPESCU, Sebastiana (autor) BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS HELÉNICOS, I, 1967, 84 p. (Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras). RECENZII 394 română
1969 Studii Clasice, XI Publicații primite în redacție între 1 ianuarie și 31 martie 1969 RECENZII 395-397 română
1969 Studii Clasice, XI Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 399-427 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Cicerone (autor) Theofil Simenschy In memoriam 429-430 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) Indice de materii Indice general al volumelor VI-X 431-444 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) Nume proprii Indice general al volumelor VI-X 445-466 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) Cuvinte Indice general al volumelor VI-X 467-470 română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie MARINESCU, Florin (autor) Așezări fortificate neolitice din România .7- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu (autor) Așezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba 33- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Thomas (autor) Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraș) 89- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe (autor) Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SZEKELY, Zsolt (autor) Villa rustica romană de la Ciumăfaia 155- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NIEDERMAIER, Paul (autor) Biserica cetate din Ighișul Nou 185- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NUSSBACHER, Gernot (autor) Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina (autor) Breasla blănarilor din Sibiu în cursul secolelor XIV-XVIII 243- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae (autor) Denari republicani romani descoperiți la Breaza, jud. Brașov 261- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BRANGA, Nicolae (autor) Contribuții la stdiul "divergenților" ivite în programul răscoalei lui Spartacus 269- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIDIOȘAN, N. (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor), ȘTEIU, N. (autor) Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae (autor) Descoperiri de monede antice în jurul Sibiului 285- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), LUCÎCEL, V. (autor), MACREA, M. (autor), POP, Constantin (autor) O inscripție din pretoriul castrul roman de la Buciuni 289- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie POP, Constantin (autor) Un Lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal 299- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie JUGĂREANU, Veturia (autor) Tipografi și tipografii sibiene (sec. XV-XVI) 309- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen (autor), NAGLER, Thomas (autor) Tezaurul monetar de la Buzd, sec. XVI-XVII 317- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie HALDNER, Anamaria (autor) Cîteva probleme în legătură cu influența "cositorului nobil" asupra atelierelor transilvănene 341- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu (autor) Contribuția cercetărilor arheologice și istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la elucidarea unor probleme privind istoria României 353- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, N. (autor) O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIRILĂ, Eugen (autor), PEPELEA, V. (autor) Tezaurul monetar de la Feisa, sec. XVII 365- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SOFRONIE, Mihai (autor) Aspecte privind relațiile dintre Țara Românească și Transilvania în timpul Domniei lui C. Brîncoveanu 371- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina (autor) Porțelanurile "Alt-Wien" din Muzeul Brukenthal 377- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie SOFRONIE, Mihai (autor) Un manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea. "Biografia capelanului milităresc Sava Popovici-Săvoiu 395- română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii ILIE, Mircea (autor) Geologia județului Argeș .9-32 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii BĂCANU, I. (autor), GAVA, Radu (autor), STANCU, Radu (autor) Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B. (autor), RICHIȚEANU, Anghel (autor), TUDOR, I. (autor) O nouă localitate pentru feriga Botrzchium virginianum (L.) SW. în Republica Socialistă România 47-48 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea briofitelor din pădurea Trivale 49-59 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor), STANCU, R. (autor), STĂNCULESCU, L. (autor) Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii ILIE, Mircea (autor) Inginerul geolog Matei Drăghiceanu (1844-1939) 91-97 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUPOI, V. (autor), RIZEA, I. (autor), TEODORESCU, V. (autor) Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (tezaurul de la Rociu, județul Argeș) 101-108 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii NANIA, Ion (autor) O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, comuna Negrași, județul Argeș 117-132 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CHIHAIA, Pavel (autor) Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Satele medievale din județul Argeș pînă la anul 1500. Încercări de geografie istorică 167-178 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Aref - un vechi sat argeșan 179-209 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MAVRODIN, Teodor (autor), POPESCU, Eugenia (autor) Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MÎRȚU, Flaminiu (autor) Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii CRISTOCEA, Spiridon (autor) Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mînăstirii Rîncăciov 231-236 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), RĂCILĂ, E. (autor) Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPA, Petre (autor) Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), DUMITRESCU, F. (autor) Frămîntări sociale în județul Argeș în anii crizei economice (1929-1933) 263-277 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MATEESCU, N. (autor) Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPOVICI, A. (autor) Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie FLORESCU, Adrian (autor), RAȚĂ, Simion (autor) Complexul de cetăți traco-getice (sec. VI-III î.e.n) de la Stîncești-Botoșani .9-21 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie FOIT, Grigore (autor) Azezarea dacică de la Siliștea Șcheii (sec. II-III e.n.) 23-36 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie RAȚĂ, Simion (autor), TEODOR, Silvia (autor) Cercetări arheologice în așlezarea din secolele II-III de la Medeleni, com. Cucorăni 37-42 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie VASILESCU, Alexandru (autor) Drumurile "tătărești" în lumina noilor descoperiri arheologice din județul Suceava 43-65 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie MATEI, Mircea (autor), MONORANU, Octav (autor) Așezarea omenească de la Suceava din sec. al XIV-lea în lumina cercetărilor arheologice 67-75 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie ANDRONIC, Alexandru (autor) Cercetări de arheologie medievală privind epoca lui Ștefan cel Mare 77-86 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie CORIVAN, Nicolae (autor) Aspecte din lupta pentru Unire în vechile județe Fălticeni, Dorohoi și Botoșani 87-92 română
1969 Studii și Materiale, 1, seria istorie IGNAT, Mircea (autor) Din istoricul cercetărilor arheologice din județul Suceava 93-104 română
1969 Teatrul, nr. 1 OLTEANU, Ion (autor) Învățămîntul de regie - centru de avangardă 1–3 română
1969 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai (autor) Realități și perspective 3–6 română
1969 Teatrul, nr. 1 ESRIG, David (autor) Pentru un caracter mai universitar al învățămîntului teatral 6–8 română
1969 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru (autor) Transplantarea inimii necunoscute (comedie) 9–42 română
1969 Teatrul, nr. 1 NAUM, Gellu (autor) Ceasornicăria Taus (comedie statistică în două acte) 43–65 română
1969 Teatrul, nr. 1 MÎNDRA, Vicu (autor) Reîntîlnire cu Meșterul Manole 66–71 română
1969 Teatrul, nr. 1 GIURCHESCU, Lucian (autor) Teatrul Național din Praga la București 72–75 română
1969 Teatrul, nr. 1 COMAN, Ion (autor) Din experiența unui director de teatru 76–81 română
1969 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria (autor) Tot despre secretarii literari 83–86 română
1969 Teatrul, nr. 1 NADIN, Mihai (autor) Teatrul la plural 87–88 română
1969 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Urmărind premierele: "Ofițerul recrutor" de George Farquhar la Teatrul Mic 89–92 română
1969 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana (autor) Urmărind premierele: "Echilibru fragil" de Edward Albee la Teatrul "C.I.Nottara" 93–97 română
1969 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. (autor) Urmărind premierele: "Întîlnire pe culmi" de Ludovic Bruckstein, "Orologiul din Praga" de Nazim Hikmet la Teatrul Evreiesc de Stat 97–99 română
1969 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Prin teatrele din țară: Iași - "Viața lui Galilei" de Bertolt Brecht 100–104 română
1969 Teatrul, nr. 1 BRUMARU, Aurel (autor) Prin teatrele din țară: Tg. Mureș - "O asemenea dragoste" de P. Kohout (secția română), "Frați de arme" dramatizare după H. de Balzac (secția maghiară) 104–107 română
1969 Teatrul, nr. 1 CRIȘAN, Mihai (autor) Prin teatrele din țară: Cluj - "Favoritul" de Gyula Illyes 107–109 română
1969 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion (autor) Expoziția de scenografie Dan Nemțeanu 109–110 română
1969 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatrul la radio și televiziune: Însemnări la un repertoriu 111–113 română
1969 Teatrul, nr. 1 CĂLIMAN, Călin (autor) Cartea de teatru: "Gong" de Ion Manițiu 113–115 română
1969 Teatrul, nr. 1 BĂLEANU, Andrei (autor) Meridiane: Veneția - Teatru la timpul prezent 116–118 română
1969 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Meridiane: Berlin - Căutări tinerești, actualitate și seriozitate profesională 118–123 română
1969 Teatrul, nr. 1 STAICU, Beatrice (autor) Meridiane: Londra - Arta de a fi cuminte 123–126 română
1969 Teatrul, nr. 1 Presa din R. P. Polonă despre turneul Teatrului de Comedie (Trybuna Ludu, Zyce Warszawa) 127–127 română
1969 Teatrul, nr. 2 BELIGAN, Radu (autor) În fața urnelor 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 2 TUDORACHE, Olga (autor) Răspundere și inițiativă 2–3 română
1969 Teatrul, nr. 2 BRĂDĂȚEANU, Virgil (autor) Aniversarea maestrului Eftimiu 4–6 română
1969 Teatrul, nr. 2 FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) La ciorba de potroace (comedie în două părți) 7–39 română
1969 Teatrul, nr. 2 MÎNDRA, Vicu (autor) Din nou despre servituțile dramatizării ("Enigma Otiliei" la Teatrul național "I. L. Caragiale") 40–45 română
1969 Teatrul, nr. 2 CĂLIMAN, Călin (autor) Între Euripide și Sartre ("Troienele" la Teatrul Național "I. L. Caragiale") 45–50 română
1969 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) "Victimile datoriei" de Eugen Ionescu la teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 50–56 română
1969 Teatrul, nr. 2 NARTI, Ana Maria (autor) Un altfel de teatru - Spectacolul "9½", la Teatrul "Țăndărică" 56–58 română
1969 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana (autor) Probleme actuale ale învățămîntului artistic - răspunde Lucian Giurchescu 59–62 română
1969 Teatrul, nr. 2 NARTI, Ana Maria (autor) Dialog de atelier cu Clody Bertola - Personalitatea, farmecul și patetismul creatorului interpret 64–70 română
1969 Teatrul, nr. 2 CRIȘAN, Mihai (autor) Festivalul "Caragiale" '68 73–78 română
1969 Teatrul, nr. 2 TORNEA, Florin (autor) Prin teatrele din țară: Iași - "Săgetătorul" de Ion Omescu 79–82 română
1969 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară: Galați - Spectacole la limită medie 82–85 română
1969 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Ploiești - "Cameristele" de Jean Genêt 85–87 română
1969 Teatrul, nr. 2 R., I. (autor) Un western pe scenă 88–89 română
1969 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, N. C. (autor) Vodevil ? 89–90 română
1969 Teatrul, nr. 2 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Teatrul vienez între tradiție și actualitate 91–93 română
1969 Teatrul, nr. 2 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 94–95 română
1969 Teatrul, nr. 3 P., Al. (autor) Teatrul și tineretul 1–2 română
1969 Teatrul, nr. 3 LUCIAN, Ion (autor) Dragostea pentru teatru începe din copilărie 2–4 română
1969 Teatrul, nr. 3 MAHLER, Fred (autor) Necesitatea investigației științifice 4–5 română
1969 Teatrul, nr. 3 SĂCEANU, Amza (autor) Cît mai mulți tineri în sălile de spectacol 6–7 română
1969 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Maxim (autor) În perspectivă: matinee pentru tineret 7–8 română
1969 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia (autor) Colaborarea teatru - școală 7–7 română
1969 Teatrul, nr. 3 PERAHIM, Jules (autor) Afișe, programe: materiale de cultură 8–8 română
1969 Teatrul, nr. 3 ȚENȚULESCU, Gheorghe (autor) Plafonul (satiră în trei acte) 9–35 română
1969 Teatrul, nr. 3 CĂLIMAN, Călin (autor) Caligula sau metafora apocalipsului 37–42 română
1969 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria (autor) Măreția și decăderea divertismentului 43–47 română
1969 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) Studentul - actor și determinantele profesiei sale (participanți la dezbatere: Dina Cocea, Ion Cojar, Octavian Cotescu, Beate Fredanov, Moni Ghelerter) 48–57 română
1969 Teatrul, nr. 3 Trei regizori tineri despre fascinația clasicilor: Ivan Helmer, Anca Ovanez, Andrei Șerban 59–62 română
1969 Teatrul, nr. 3 TORNEA, Florin (autor) Marginalii la o reîntîlnire tîrzie cu Racine 63–67 română
1969 Teatrul, nr. 3 MANCAȘ, Mircea (autor) Alecu Russo, un precursor 68–70 română