Carpica, IV, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BULAI-ȘTIRBU, Maria (autor) , NECRASOV, Olga (autor) Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , EMINOVICI, Constantin (autor) , NIȚU, Anton (autor) Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , NIȚU, Anton (autor) Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
articol de periodic BUZDUGAN, Constantin (autor) , EMINOVICI, Constantin (autor) Un mormânt din epoca bronzului descoperit în depresiunea Onești 113-117 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
articol de periodic FLORESCU, Adrian (autor) , MELINTE, Gheorghe (autor) Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei centrale 129-132 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
articol de periodic CHIȚESCU, Maria (autor) Cîteva tezaure monetare romane republicane din Moldova 159-166 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureș (sec. IV e.n.) din Moldova 197-206 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , MITREA, Ioan (autor) Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău 225-252 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Așezarea prefeudală de la Oncești (jud. Bacău) 271-286 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine 287-298 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani 299-313 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, D. (autor) Unde a fost înmormântat Bogdan al II-lea Voievod? 315-322 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Măgura (jud. Bacău) 323-330 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Date noi despre Rosetești și pămînturile lor la sfârșitul secolului al XVIII-lea 331-341 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , EMINOVICI, Constantin (autor) Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Mănăstirea Cașin (jud. Bacău) 343-348 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Presa din Italia despre mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu 349-355 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , GHEORGHIU, V. (autor) Știri noi în legătură cu învățământul agricol de la Academia Mihăileană 357-361 română
articol de periodic BOTEZ, Constantin (autor) , SAIZU, Ion (autor) Activitatea social-politică a lui Ion Ionescu de la Brad 363-374 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Problema editării izvoarelor în istoriografia română din epoca modernă 375-413 română
articol de periodic RUSU, Dumitru (autor) Principalele legi cu privire la muncă din România până la 1918 și atitudinea mișcării muncitorești față de acestea 415-437 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur le territoire de la Roumanie - Păunescu Al. 438-439 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Săpăturile de la Dridu. Contribuții la arheologia și istoria perioadei de formare a poporului român - Zaharia Eugenia 441-445 română