Tibiscus, 1974, seria Etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Aspecte privind istoricul Secției de etnografie de la Muzeul Banatului Studii şi Materiale 7-30 română
articol de periodic LAZĂR, George (autor) , DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Patrimoniul etnografic din Banat în colecțiile Muzeului satului din București Studii şi Materiale 31-40 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) , CERNEANU, Aurelia (autor) Zona etnografică a Clisurii Dunării oglindită în colecțiile Muzeului satului din București Studii şi Materiale 41-48 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Schiță la monografia localităților bănățene din care provin monumentele de industrie și meșteșug popular prezentate în Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului Studii şi Materiale 49-66 română
articol de periodic SECOȘAN, Elena (autor) Elemente caracteristice ale portului popular din Banat Studii şi Materiale 67-72 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Evoluție și permanență în costumul popular din Banat Studii şi Materiale 73-78 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Contribuții la tipologia catrinței din Banat (Valea Bistrei) Studii şi Materiale 79-92 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Ciupagul în Clisura Dunării Studii şi Materiale 93-98 română
articol de periodic MARCU, Natalia (autor) Textile de interior (ponevi și cilimuri) din satele Saravale și Igriș, județul Timiș, în colecția Muzeului satului din București Studii şi Materiale 99-106 română
articol de periodic ȚĂRANU, Nicolae (autor) Cojocăritul din Timișoara Studii şi Materiale 107-124 română
articol de periodic VIȚA-SUBU, Rodica (autor) Meșterii cojocari clin Lugoj Studii şi Materiale 125-132 română
articol de periodic LĂPĂDUȘ, Eutimiu (autor) Împletituri din pănuși de porumb Studii şi Materiale 133-146 română
articol de periodic SECARĂ, Nicolae (autor) Tehnica pămîntului bătut în arhitectura populară din șesul Banatului Studii şi Materiale 147-154 română
articol de periodic SECARĂ, Nicolae (autor) Fîntânile de piatră din Ilidia (Caraș-Severin) Studii şi Materiale 155-158 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Relații etnoculturale între Banat, sud-vestul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei Studii şi Materiale 159-168 română
articol de periodic LĂPĂDUȘ, Eutimiu (autor) Aspecte privind meteorologia populară în Clisura Dunării Studii şi Materiale 169-178 română
articol de periodic LARIONESCU, Sanda (autor) Asilimilarea modelului folcloric al obiceiurilor de peste an în satele Borlova și Marga, județul Caraș·Severin Studii şi Materiale 179-186 română
articol de periodic ROPOT, Rodica (autor) Aspecte ale ritului de înmormîntare în microzona Valea Bolvașniței (Caraș-Severin ) Studii şi Materiale 187-192 română
articol de periodic MUREȘANU, Pompei (autor) Câteva contribuții la problema numărului nouă în folclorul românesc Studii şi Materiale 193-202 română
articol de periodic TURCUȘ, Aristida (autor) Mihai Halici. Memento etnologic Consemnări - note - recenzii 203-204 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Relatări etnografice privind Banatul, în revista „Familia" (1865-1 900) Consemnări - note - recenzii 205-210 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Un manuscris de etnografie și folclor din arhiva Muzeului Banatului Consemnări - note - recenzii 211-218 română
articol de periodic TURCUȘ, Aristida (autor) Trei desene cu caracter etnografic ale Sofiei Vlad-Rădulescu Consemnări - note - recenzii 219-224 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Ioachim Miloia, cercetător al culturii populare Consemnări - note - recenzii 225-238 română
articol de periodic HORST, Galea (autor) Heide und Hecke Consemnări - note - recenzii 225-238 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Miryana Maluckov: Narodna nosnya rumuna u Jugoslavenskom Banatu Consemnări - note - recenzii 241-245 română
articol de periodic SECARĂ, Nicolae (autor) Ioana Cristache - Panait și arh. Florica Dumitriu : Bisericile de lemn ale Banatului Consemnări - note - recenzii 246-247 română