Criterii căutate

  • An de publicare: 1974

Sumarul căutării

  • 253 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1974 1907 în județul Vîlcea, anul 1974, Răscoala țărănească din 1907 în județul Vîlcea: studii și documente TAMAS, Corneliu (editor), BARDAȘU, Petre (editor), PURECE, Sergiu (editor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (editor, studiu introductiv), MACIU, Vasile (prefață)
volum de periodic 1974 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XI, anul 1974 Dr., BUNTA, Petre (redactor), Dr., DAICOVICIU, Hadrian (redactor), Dr., FERENNCZI, Istvan (redactor), Dr., KOVÁCS, Iosif (redactor), MITROFAN, Ioan (redactor), PAP, Francisc (redactor), acad., PASCU, Ștefan (redactor), Dr., PROTOPOPESCU, G. A. (redactor), Dr., VAJDA, Ludovic (redactor), VLASSA, Nicolae (redactor)
volum de carte 1974 Actes Du XIVe Congrés International Des Études Byzantines, Bucarest, 6-12 septembre, 1971, anul 1974 BERZA, Mihai (editor), STĂNESCU, Eugen (editor)
volum de periodic 1974 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza“ din Iași - Istorie, nr. în TOM: 1, anul 1974, serie nouă CIHODARU, Constantin (redactor responsabil), CRISTIAN, Vasile (secretar de redacție), LOGHIN, A. (redactor responsabil), PLATON, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1974 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 11, anul 1974
volum de periodic 1974 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XI, anul 1974 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 1974 Arhiva Someșană: ArhSom, II, anul 1974, seria II
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 1, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 3, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), ARGHIR, Anca (redactor șef adjunct), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 4, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), ARGHIR, Anca (redactor șef adjunct), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 5-6, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), ARGHIR, Anca (redactor șef adjunct), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 7, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 8, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 9, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 10, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 11, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de periodic 1974 Arta plastică, XXI, nr. în TOM: 12, anul 1974 MÂNDRESCU, Anatol (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar general de redacție)
volum de carte 1974 Așezări din secolele III și VI e. n. în sud-vestul Munteniei - Cercetările de la Dulceanca, anul 1974 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor)
volum de periodic 1974 Biharea, 1974
volum de periodic 1974 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XVIII, anul 1974, ARHEOLOGIE - ISTORIE, seria Studii și comunicări PAUL, Iuliu (redactor responsabil), NAGLER, Thomas (redactor responsabil adjunct), GOLLNER, Carol (redactor), LUPU, Nicolae (redactor), NISTOR, Nicolae (redactor), PANAIT, Marin (redactor), HALDNER, Anamaria (secretar de redacție), ROMAN, Elena (secretar adjunct de redacție)
volum de carte 1974 Călătorie în Grecia, anul 1974 PAUSANIAS (autor), MARINESCU-HIMA, Maria (traducător)
volum de periodic 1974 Carpica, VI, anul 1974, seria 1973-1974
volum de carte 1974 Catalogul expoziției „Podlipny”, anul 1974 RADU, Stela (autor), PODLIPNY-HEHN, Annemarie (autor)
volum de periodic 1974 Cercetări istorice: CI, V, anul 1974
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1974, 1974, an jubiliar, an al exigenței maxime
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1974, Ce este filmul pentru societatea contemporană?
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1974, Tezele Asociației cineaștilor, teren de dezbatere creatoare
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1974, Un eveniment de maximă importanță pentru arta cinematografică: întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cineaștii
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1974, Nu numai „Cidul” dar și „Păcală” se joacă la „n-aveți un bilet în plus?”
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1974, România XXX. Filmul istoric, o dimensiune a prezentului nostru
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1974, „Stejar-extremă urgență”, un film inspirat din marile evenimente ale lui August 1944
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 8, august, anul 1974
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Cinema, XII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1974
volum de carte 1974 Contribuții la studiul legilor războiului în Evul Mediu, anul 1974 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1974 Corso di lingua italiana contemporanea, anul 1974, Lessicologia: la formazione delle parole lector dr., STĂNCIULESCU-CUZA, Mariana (autor)
volum de periodic 1974 Crisia, IV, anul 1974
volum de carte 1974 Cronici turcești privind Țările Române, anul 1974, Secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea GUBOGLU, Mihail (editor)
volum de carte 1974 Cultura Precucuteni pe teritoriul României, anul 1974 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor)
volum de periodic 1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18, anul 1974 PIPPIDI, Dionisie M. (redactor-șef), ALEXANDRESCU, Petre (redactor adjunct), COMȘA, Maria (redactor adjunct), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor adjunct), DIACONU, Gheorghe (redactor adjunct), VULPE, Alexandru (secretar de redacție), STOIA, Adrian (secretar de redacție)
volum de carte 1974 Dicționar rus-român de chimie organică și anorganică, anul 1974 lect. univ. dr., STROGANOV, Lidia (autor), DRAGNA, Tudor (autor)
volum de carte 1974 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1974, Moldova (1632-1633), seria A BERZA, Mihai (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), MIOC, Damaschin (redactor), PALL, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor)
volum de carte 1974 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1974, Moldova (1634), seria A BERZA, Mihai (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), MIOC, Damaschin (redactor), PALL, Francisc (redactor), PASCU, Ștefan (redactor), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor)
volum de carte 1974 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1974, Țara Românească (1633-1634), seria B MIOC, Damaschin (editor, coordonator volum), CARACAȘ, Sașa (editor, coordonator volum), BĂLAN, Constantin (editor, coordonator volum)
volum de carte 1974 Documente privind istoria României, IV, anul 1974, RAPOARTE DIPLOMATICE RUSE (1797-1806) BERZA, M. (coordonator), PAPACOSTEA, Șerban (coodonator), GANCEA, Ilie (redactor), CERNAVODEANU, P. (coordonator), CONSTANTINIU, Florin (coordonator)
volum de periodic 1974 Drobeta, I, anul 1974
volum de carte 1974 El Greco, anul 1974, seria Clasicii picturii universale STĂNCULESCU ZAMFIRESCU, Nina (redactor)
volum de carte 1974 Elemente de istorie a limbii române literare moderne, anul 1974, Probleme de normare a limbii române literare moderne (1830 - 1880) DIACONESCU, Paula (autor)
volum de carte 1974 Elements de phonetique française apliquee, anul 1974, Le vocalisme DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
volum de carte 1974 Elements de phonetique française appliquee, anul 1974, Le vocalisme DOBRE, Florentina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor)
volum de periodic 1974 File de Istorie, III, anul 1974
volum de periodic 1974 File din istoria militară a poporului român, 2, anul 1974 colonel dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de carte 1974 Geografia, II, anul 1974, Traducere, notițe introductive, note și indice STRABON (autor), VANȚ-ȘTEF, Felicia (editor)
volum de carte 1974 Geografia, anul 1974, Traducere, notițe introductive, note și indice STRABON (autor), VANȚ-ȘTEF, Felicia (editor)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-2, ianuarie - februarie, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3-4, martie - aprilie, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5-6, mai - iunie, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 7-8, iulie - august, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-10, septembrie - octombrie, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de periodic 1974 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 11-12, noiembrie - decembrie, anul 1974 MARINA, Justinian (președinte)
volum de carte 1974 Grandes exploitations domaniales en Valachie au XVIIIe siècle, anul 1974 COLUMBEANU, Sergiu (autor)
volum de carte 1974 Impresionismul, anul 1974 SCHILERU, Eugen (autor)
volum de carte 1974 Indicatorul localităților din România, anul 1974 IORDAN, Ion (autor), GÂȘTESCU, Petre (autor), OANCEA, Dimitrie (autor)
volum de carte 1974 Indicatorul localităților din România, anul 1974 IORDAN, Ion (redactor), GÂȘTESCU, Petre (redactor), OANCEA, D. I. (redactor)
volum de carte 1974 Îndrumător în Arhivele Centrale, anul 1974, Vol. I, partea II-a. SOVEJA, Maria (editor), GHEORGHIAN, Iulia (editor), COSTAKE, Valentina (editor), FĂNESCU, Mihail (editor)
volum de carte 1974 Insurecția română în jurnalul de război al grupului de armate german „Ucraina de Sud", anul 1974 BANTEA, Eugen (autor)
volum de carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea), anul 1974 MANCAȘ, Mihaela (autor)
volum de carte 1974 Istoria literaturii sârbe și croate (sec. XX), anul 1974 JIVCOVICI, Mirco (autor)
volum de carte 1974 Județul Argeș, anul 1974 BARCO, Aurelia (autor), NEDELCU, Eugen (autor)
volum de carte 1974 Județul Constanța, anul 1974 RĂDULESCU, I. (autor), HERBST-RĂDOI, Athena (autor)
volum de carte 1974 Județul Dâmbovița, anul 1974 BUGĂ, Dragoș (autor), ZĂVOIANU, Ion (autor)
volum de carte 1974 Județul Dolj, anul 1974 BADEA, L (autor), GHENOVICI, Alexandra (autor)
volum de carte 1974 Județul Neamț, anul 1974 BOJOI, Ion (autor), ICHIM, Ioniță (autor)
volum de carte 1974 Limba engleză. Culegere de texte de specialitate: Drept, anul 1974 PETRI, Lucreția (autor)
volum de carte 1974 Manual de conversație în limba slovacă (anii I-II), anul 1974 lect. univ. dr., NIȚĂ-ARMAȘ, Silvia (autor), asist. univ. dr., KERGYO, Jan (autor)
volum de carte 1974 Matisse, anul 1974 RĂDULESCU, Neagu (autor)
volum de periodic 1974 Muzeul Național, I, anul 1974
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.1 (254) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.2 (255) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.3 (256) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.5 (258) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.6 (259) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.7 (260) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.9 (262) TOMESCU, Vasile (redactor-șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.10 (264) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.11 (265) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.12 (266) TOMESCU, Vasile (redactor șef)
volum de carte 1974 Noul atlas lingvistic român pe regiuni - Oltenia, anul 1974 TEAHA, Teofil (editor), IONICA, Ion (editor), RUSU, Valeriu (editor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de periodic 1974 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 2
volum de carte 1974 Pagini de artă veche românească, anul 1974 DUMITRESCU, Florentina (autor), VOINESCU, Teodora (autor)
volum de carte 1974 Paleoliticul Superior și Epipaleoliticul din Moldova (studiu arheologic), anul 1974 BRUDIU, Mihai (autor)
volum de periodic 1974 Pontica, VII, anul 1974
volum de carte 1974 Relații comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și romană, anul 1974 GLODARIU, Ioan (autor)
volum de carte 1974 Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova, anul 1974 STOICESCU, Nicolae (autor)
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 ianuarie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 ianuarie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 februarie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 februarie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 martie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 martie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 aprilie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 aprilie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 mai, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 mai, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 iunie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 iunie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 iulie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 iulie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 august, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 septembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 septembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 octombrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 octombrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 noiembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 noiembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 1 decembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista Cultului Mozaic, XIX, 15 decembrie, anul 1974
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 1, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 2, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 3, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 4, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 5, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 6, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 7, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 8, anul 1974, 30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 9, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 10, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 11, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista de Istorie: RI, I, nr. în TOM: 12, anul 1974 MACIU, Vasile (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. în TOM: 1, anul 1974, seria Monumente Istorice și de Artă
volum de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. în TOM: 2, anul 1974, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă
volum de carte 1974 Revoluția de la 1848 în Țările Române: culegere de studii, anul 1974 ADĂNILOAIE, Nichita (redactor coordonator), BERINDEI, Dan (redactor coordonator)
volum de periodic 1974 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XII, nr. în TOM: 1, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XII, nr. în TOM: 2, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XII, nr. în TOM: 3, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XII, nr. în TOM: 4, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-1, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-10, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-11, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-12, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-2, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-3, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumaine de Chimie, 19-4, anul 1974
volum de periodic 1974 Revue Roumain