Criterii căutate

  • An de publicare: 1974

Sumarul căutării

  • 1018 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI PROTOPOPESCU, George (autor) 1974 - sub stindardul celor trei mari evenimenbte istorice III-VII română
1974 Acta Musei Napocensis, XI Cuprins IX-XI română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BURA, N (autor), KACSO, C. (autor) Piese inedite din depozitul de bronzuri de la Sarasău (jud. Maramureș) 1-4 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAICOVICIU, Hadrian (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Considerații privind unele descoperiri arheologice din zona Cluj-Napoca 5-18 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI STOICOVICI, Eugen (autor), STOICOVICI, Florica (autor) Aurul și argintul dacic 19-21 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la problema limes-ului de vest al Daciei (Partea a II-a/3) 23-40 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI MITROFAN, Ioan (autor) Villae rusticae în Dacia Superioară (II) 41-59 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI ISAC, Dan (autor) Contribuții la iconografia religioasă a Daciei romane. Iuppiter "Verospi" 61-79 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI MOGA, Vasile (autor) Un nou moment de la Apulum reprezentând pe Iuppiter tronans 81-83 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Diana de la Ostrov 85-91 română (rezumat în engleză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI ALICU, Dorin (autor), RUSU, Adriana (autor) Cîteva reprezentări ale Gordonei Meduza în Dacia intracarpatică 93-101 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI RUSSU, I. (autor) Epitaful călărașului Ulpius Eptatralis 103-109 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI SANIE, Silviu (autor) Dea Placida 111-114 română (rezumat în engleză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina (autor), ȘCHIOPU, Ana (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Un mormânt gnostic de la Dierna 115-141 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI LASCU, Nicolae (autor) Dimitrie Cantemir și Ovidiu 143-150 română (rezumat în italiană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (I) 151-168 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PAP, Francisc (autor) Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 169-184 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Magdalena (autor) Clujul medieval în gravuri 185-197 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, Ioan (autor) Răscoala țăranilor din Saschiz (1673-1678) 199-213 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI POP, Viorica (autor) O masă pictată din secolul al XVII-lea în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 215-217 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI CRIȘAN, Eva (autor) Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (II) 219-242 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI BOTEZAN, Liviu (autor) Ideea eliberării iobagilor din Transilvania de dependență feudală, reflectată în actele conscripției czirakyene 243-252 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI MIREL, Maria (autor) Mișcarea țăranilor români de la Sânmihai (Mihai Viteazul, jud. Cluj) în anul 1850 253-261 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI CIPĂIANU ANA, Maria (autor), CIPĂIANU, George (autor) Ziare maghiare din Transilvania și Ungaria despre inițiative și acțiunii culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863) 263-270 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI FIROIU, Dumitru (autor) Locul Dietei de la Sibiu (1863-1864) în istoria politică a Transilvaniei 271-282 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI GLODARIU, Eugenia (autor) Societăți culturale românești din monarhia austro-ungară și Academia Română 283-293 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI BUNTA, Petru (autor) Primul statut cunoscut al Asociației Generale a Muncitorilor din Timișoara 295-309 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI JUDE MARIA, Magdalena (autor) „Amicul poporului” și problemele agriculturii raționale 311-321 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria (autor) Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI CORDOȘ, Nicolae (autor) Un profesor clujean - pionier al aeronauticii 335-352 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI PISO, Ioan (autor) Die römischen Inschriften Ungarns. 1. Lieferung - Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum - Arrabona 353-354 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI Prescurări bibliografice 355-356 română
1974 Biharea, 1974 Cuprins 4 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor), MAXIM, V. (autor) Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României I. Etnografie 7-43 română
1974 Biharea, 1974 MAXIM, V. (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Valorificări etnografice din fonduri arhivistice I. Etnografie 45-82 română
1974 Biharea, 1974 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea I. Etnografie 83-107 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel (autor) Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiușului (1816-1918) I. Etnografie 107-118 română
1974 Biharea, 1974 GUI, Iosif (autor) Preocupări etnografice ale profesorului Traian Tămaș I. Etnografie 119-126 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Tipologia planimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României I. Etnografie 127-147 română
1974 Biharea, 1974 BRATU, D. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei I. Etnografie 149- română
1974 Biharea, 1974 AMBRUȘ, G. (autor), ANTONESCU, Romulus (autor) Obiective bihorene în Muzeul Satului, București I. Etnografie 159-168 română
1974 Biharea, 1974 MOȚICA, A. (autor) Monografia etnografică a satului Cărpinet (I) I. Etnografie 169-184 română
1974 Biharea, 1974 ZINTZ, Maria (autor) Sculptorul naiv Iosif Lovas I. Etnografie 185-197 română
1974 Biharea, 1974 TOCA, Mircea (autor) Despre activitatea artiștilor români din Transilvania de Nord (1940-1944) II. Artă 201-211 română
1974 Biharea, 1974 HÎRCA, Rodica (autor) Considerații pe marginea colecției particulare "Ex libris" II. Artă 213-223 română
1974 Biharea, 1974 MARTIN, Ana (autor) Concepție și formă la Romul Ladea II. Artă 225-228 română
1974 Biharea, 1974 STOICA, G. (autor) Unele probleme actuale din domeniul muzeografiei III. Muzeografie 231-260 română
1974 Biharea, 1974 BUCUR, Corneliu (autor) Cu privire la pregătirea de specialitate din muzeele etnografice și integrarea cercetării științifice ca obiectiv fundamental al activității polivalente a muzeelor III. Muzeografie 261-279 română
1974 Biharea, 1974 ROȘU, Aurel (autor) Forme de popularizare a muzeului și optimizarea lor III. Muzeografie 281-300 română
1974 Biharea, 1974 GRIGORESCU, Elena (autor), ROȘU, Letiția (autor) Valorificarea patrimoniului secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor prin expoziții III. Muzeografie 301-303 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Teascurile de struguri de la Carastelec IV. Note şi recenzii 307-316 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Arhitectura țărănească de lemn din România - Petrescu P. IV. Note şi recenzii 317-318 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Etnografia românească - Vlăduțiu I. IV. Note şi recenzii 319-320 română
1974 Biharea, 1974 ENACHE, S. (autor) Sculptura gotică din Transilvania - Arion Gh. IV. Note şi recenzii 321-322 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel (autor) Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. IV. Note şi recenzii 323-325 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Mobilierul țărănesc românesc - Capesius R. IV. Note şi recenzii 327-328 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton (autor) Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 UDRESCU, Titus (autor) Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua 17-42 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BAUMAN, Ionel (autor) O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani (com. Foltești, jud. Galați) 43-46 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BUZDUGAN, Constantin (autor) Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgești (jud. Bacău) 47-53 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MITREA, Ioan (autor) Așezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna 55-76 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud. Bacău) 101-106 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ANDRONIC, Alexandru (autor) Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile (autor) Ținutul Bacău în contextul revoluției române din 1848 121-131 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 VOICU, Maria (autor) Collége de France și tinerii revoluționari români patruzecioptiști 133-136 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile (autor) Succesiune și serie în logica istoriei la Xenopol 137-144 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 145-161 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Despre mișcarea democratică din Românila sfârșitul anului 1918 163-171 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 EȘANU, Leon (autor) Dr. H. Aroneanu și mișcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920 173-185 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 PĂTRAR, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și comuniste băcăuane oglindite în presa locală 187-195 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 DOBRINESCU, Valeriu (autor) Contribuții la cunoașterea situației studenților ieșeni în perioada 1 septembrie 1939-6 septembrie 1940 197-204 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel (autor), POPOVICI, Georgeta (autor) Cartea românească veche în Colecția Vasile Heisu – Răcăciuni 205-218 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel (autor) Țesături decorative folosite la interioarele locuințelor din Glăvănești – Bacău 219-238 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MONAH, Dan (autor) Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț = Cucoș Ștefan 241-242 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 POPOVICI, Georgeta (autor) Contribuțiuni la studiul originilor și dezvoltării burgheziei române până în 1848 - Giurescu C. 242-244 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FILIMON, Viorica (autor) A Concise History of Modern Paintig - Read Herbert 244-245 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FILINON, Viorica (autor) Art without Boundaries 1950-1970 - Woods G., Thomson P., Williams J. 245-245 română
1974 Cercetări istorice, V România în anul aniversării a trei decenii de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste și al celui de al XI-lea Congres al partidului I. Editorial 7-14 română
1974 Cercetări istorice, V HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Muzeul de istorie a Moldovei II. Muzeologie 15-35 română
1974 Cercetări istorice, V ARHIP, I (autor) Prelecțiunile Junimii - o frumoasă tradiție preluată de Muzeul de literatură din Iași II. Muzeologie 37-43 română
1974 Cercetări istorice, V CLOȘCĂ, C. (autor) Lupta forțelor progresiste conduse de P.C.R. Împotriva fascismului, pentru victoria insurecției naționale antifasciste armate, oglindită în sălile Muzeului de istorie a Moldovei II. Muzeologie 45-53 română
1974 Cercetări istorice, V SANIE, Ș. (autor) Proiect de organizare a expoziției temporare: Mărturii arheologice despre satul dacic (secolele I-II e.n.) de la Dumbrava, com. Ciurea, jud. Iași II. Muzeologie 55-58 română
1974 Cercetări istorice, V BLOȘIU, Cătălina (autor) Noi observații și ipoteze cu privire la mormântul de la Concești III. Arheologie 59-80 română
1974 Cercetări istorice, V IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Miorcani (județul Botoșani) III. Arheologie 81-92 română
1974 Cercetări istorice, V GOSTAR, N (autor) Un altar epigrafic din fosta colecție a lui Vasile Ursăcescu din Curteni, jud. Vaslui III. Arheologie 93-100 română
1974 Cercetări istorice, V GRIGORAȘ, N. (autor) Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie - iunie 1574) IV. Istorie politică şi social-economică 101-130 română
1974 Cercetări istorice, V CIHODARU, C (autor) Campania lui Mihai Viteazul în Moldova (mai - iunie 1600) IV. Istorie politică şi social-economică 131-145 română
1974 Cercetări istorice, V VACARIU, D (autor) Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
1974 Cercetări istorice, V BORDEIANU, M. (autor) Dosoftei - deschizător de drumuri în lirica românească IV. Istorie politică şi social-economică 153-160 română
1974 Cercetări istorice, V ABRUDAN, P. (autor) Odoarele bisericești și documentele duse în Polonia de către Ioan Sobieski în anul 1686 IV. Istorie politică şi social-economică 161-169 română
1974 Cercetări istorice, V LOGHIN, A. (autor), SAIZU, Ion (autor) Starea de spirit din armata română reflectată în presa comunistă și democratică (1934-1940) IV. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
1974 Cercetări istorice, V EȘANU, L. (autor), KAREȚCHI, A (autor) Ospitalitatea acordată în România președintelui Poloniei, Ignacy Moscicki, la începutul celui de-al doilea război mondial - expresie a luptei împotriva Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembrie - decembrie 1939) IV. Istorie politică şi social-economică 187-202 română
1974 Cercetări istorice, V SIMION, Natalia (autor) Structura social-politică a României în perioada interbelică . IV. Istorie politică şi social-economică 203-215 română
1974 Cercetări istorice, V RUSU, D. D. (autor) Probleme ale strategiei și tacticii partidului comunist român în documentele programatice din anii 1940-1942 IV. Istorie politică şi social-economică 217-227 română
1974 Cercetări istorice, V DOBRINESCU, V., Fl. (autor) Din problematica presei progresiste studențești apărută la Iași în perioada interbelică IV. Istorie politică şi social-economică 229-235 română
1974 Cercetări istorice, V HAGIU, I. (autor), MORARAȘU, D. (autor) Cu privire la crearea și activitatea Comitetului județean Iași al Frontului Unic Muncitoresc (octombrie 1944 - martie 1945) IV. Istorie politică şi social-economică 237-246 română
1974 Cercetări istorice, V AGRIGOROAIEI, I. (autor) Rezultate recente ale cercetării ieșene referitoare la rezistenta antifascistă din România (1940-1944) IV. Istorie politică şi social-economică 247-256 română
1974 Cercetări istorice, V LEMNY, Șt. (autor) Documente referitoare la istoria orașului Suceava adunate de S. FI. Marian V. Documente 257-264 română
1974 Cercetări istorice, V CIOFU, Valerian (autor) Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor V. Documente 265-273 română
1974 Cercetări istorice, V PRICOP, A. (autor) Lupta partidului împotriva dictaturii militaro-fasciste reflectată în documentele organizației regionale P.C.R. Moldova V. Documente 275-280 română
1974 Cercetări istorice, V TEODOR, Silvia (autor) IOAN GLODARIU, Relații comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și romană VI. Recenzii 281-283 română
1974 Cercetări istorice, V CIOCAN, Nistor (autor) DAN BĂDĂRĂU, IOAN CAPROȘU, Iașii vechilor zidiri VI. Recenzii 284-285 română
1974 Cercetări istorice, V RUSU, D. D. (autor) DAMIAN HUREZEANU, Constantin Dobrogeanu- Gherea (Studiu social-politic) VI. Recenzii 286-288 română
1974 Cercetări istorice, V AGRIGOROAIEI, I. (autor) TITU GEORGESCU, Între două revoluții VI. Recenzii 289-291 română
1974 Cercetări istorice, V EȘANU, L. (autor) Șipote - Tradiții și contemporaneitate VI. Recenzii 291-293 română
1974 Cercetări istorice, V ABRUDAN, P. (autor) MAREȘAL I. H. BAGRAMEAN, Așa a început războiul VI. Recenzii 293-295 română
1974 Cercetări istorice, V LEMNY, Șt. (autor) Călători străini despre țările române, vol. V VI. Recenzii 295-299 română
1974 Crisia, IV CHIRA, Ioan (autor) Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 7-9 română
1974 Crisia, IV BLAJOVICI, Petre (autor) Cuvânt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 10-12 română
1974 Crisia, IV BERINDEI, Ignatie (autor) Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 13-13 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 14-15 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanizare, romanicizare, românizare I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 19-27 română
1974 Crisia, IV PETOLESCU, Constantin (autor) Aurelius Victor, De caesaribus, 41, 48 I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 29-31 română
1974 Crisia, IV MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Vestigii arheologice ulterioare veacului al IV-lea descoperite pe cursul mijlociu al Mureșului I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 33-37 română
1974 Crisia, IV UZUM, Ilie (autor) Bordeie prefeudale descoperite la Gornea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 39-46 română
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
1974 Crisia, IV COMȘA, Maria (autor) Unele considerații privind organizarea socială în regiunile din nord-estul României în secolele IV-IX I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 65-72 română
1974 Crisia, IV MITREA, Ioan (autor) Noi descoperiri arheologice din Moldova aparținînd culturii Dridu I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 73-87 română
1974 Crisia, IV SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 89-99 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul - Aurit - Castel I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 101-106 română
1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin (autor) Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 107-112 română
1974 Crisia, IV BURCEA, Liviu (autor) Istoriografia privitoare la atestarea începuturilor orașului Oradea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 113-118 română
1974 Crisia, IV IGANAT, Doina (autor) Ceramica neolitică pictată de pe valea Crișului Repede II. Studii şi articole 121-134 română
1974 Crisia, IV ORDENTLICH, Ivan (autor) Aspecte privind cultura Otomani II. Studii şi articole 135-151 română
1974 Crisia, IV CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Sincronismele apusene ale culturii Wietenberg stabilize pe baza importurilor ceramice II. Studii şi articole 153-176 română
1974 Crisia, IV NANASI, Zoltan (autor) Repertoriul obiectelor de bronz din muzeul de la Săcueni II. Studii şi articole 177-190 română
1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu (autor) Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII II. Studii şi articole 191-211 română
1974 Crisia, IV BĂLTESCU, Mircea (autor), TANASIU, Mariuca (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1880) II. Studii şi articole 213-244 română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel (autor) Societatea literară "Samuil Vulcan" din Beiuș II. Studii şi articole 245-305 română
1974 Crisia, IV POPESCU, Radu (autor) Cu privire la numele topic bihorean Bulz III. Note şi recenzii 349-351 română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel (autor) Pagini din istoria culturală a românilor transilvăneni II. Studii şi articole 301-331 română
1974 Crisia, IV MARINESCU, Ioan (autor) Documente privind activitatea patrioților orădeni în lunile septembrie - octombrie 1944 II. Studii şi articole 333-345 română
1974 Crisia, IV VIFOR, Alexandru (autor) Cîteva considerații pe marginea volumului al II-lea a "Istoriei teatrului în România 1849-1918 II. Studii şi articole 352-354 română
1974 Crisia, IV GORUN, Gheorghe (autor) Petru Maior - Protase M. III. Note şi recenzii 354-356 română
1974 Crisia, IV FAUR, Viorel (autor) Scrisori către Nicolae Iorga, 1890-1902, vol I III. Note şi recenzii 356-357 română
1974 Crisia, IV IGANAT, Doina (autor) Cronica actvității științifice a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea pe anul 1973 III. Note şi recenzii 358-360 română
1974 Crisia, IV Cuprins 361-362 română
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Le cinquantieme anniversaire de Dacia 005-008
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMȘA, Eugen (autor) Nouvelles données sur l'évolution de la culture Dudesti (phase Cernica) 009-018
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DINU, Marin (autor), PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Nouvelles fouilles archéologique à Foltesti (dép. de Galati) 019-072
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HAIMOVICI, Sergiu (autor) La faune sous-fossile découvert dans la station éponyme de la civilisation Foltesti 073-078
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) La nécropole du Bronze ancienne de Zimnicea (dép. de Teleorman) 079-094
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 MEDELEȚ, Florin (autor) Die Bronzesitula von Remetea Mare (Kreis Timis) 095-102
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Le trésor de Marasesti 103-126
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 FERENCZI, Ștefan (autor) Neue Forschungsergebnisse über den limes des innerkarpatischen Daziens 127-136
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPILIAN, Gheorghe (autor) Contributions à la typologie des amphores romaines découvertes en Olténie (IIe-IIIe siècles de n. è.) 137-146
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 CHIȚESCU, Maria (autor) À propos des monnaies frappées par Marc Antoine pour ses légions 147-154
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 RUSSU, Ion I. (autor) Das römische Militärdiplom von 123 für Dacia Porolisensis und Pannonia Inferior 155-176
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HOREDT, Kurt (autor) Die Siedlungsbauten des 6. Jhs.u.Z. aus Moresti (Kreis Mures) 177-188
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPESCU, Dorin (autor) Das gepidische Gräberfeld von Moresti 189-238
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 SÂMPETRU, Mihai (autor) La région du Bas-Danube au Xe siècle de notre ère 239-264
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COMĂNESCU, Sylviu (autor), DIMITRIU, Suzana (autor), ILIESCU, Octavian (autor) Poids archaïque découvert à Histria 265-272
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Un art thraco-gète? 273-282
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 COJA, Maria (autor) Terres cuites d'époque hellénistique représentant le Chavalier thrace, trouvées à Histria 283-288
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 DIACONU, Petre (autor) Quelques problèmes de la pèriode comprise entre le VIIe siècle et le commencement du Xe (Dobroudja) 289-294
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 POPILIAN, Gheorghe (autor) Compte rendu: "Recherches sur les amphores romaines, Collection de l'École française de Rome'' 295-295
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 HOREDT, Kurt (autor) Compte rendu: "Gesellschaft und Kunst der Germanen. Die Thüringen und ihre Welt" - Günther Behm-Blancke 296-298
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 VULPE, Radu (autor) Nécrologie: Théphile Sauciuc-Saveanu 299-302
1974 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 18 LASCU, Nicolae (autor) Nécrologie: Constantin Daicoviciu 303-306
1974 Drobeta, I PLOȘTINARU, Iulian (autor) Drobeta - Cuvînt înainte română
1974 Drobeta, I ROȘU, Lucian (autor) Primrle dovezi ale muncii intenționate descoperite în Europa și legăturile cu România .9- română
1974 Drobeta, I COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și Nordul Peninsulei Balcanice 19- română
1974 Drobeta, I BERCIU, Dumitru (autor) Asupra unor elemente de civilizație geto-dacă și daco-romană și semnificația lor istorică 26- română
1974 Drobeta, I VULPE, Radu (autor) Rabon, numele antic al pîrăului Drincea 35- română
1974 Drobeta, I TUDOR, Dumitru (autor) Basilica Castrensis de la Slăveni pe Olt 47- română
1974 Drobeta, I MITREA, Bucur (autor) Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
1974 Drobeta, I ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Justiniana Prima și stăpînirea bizantină la Dunărea de Jos în secolul al VI-lea e.n 65- română
1974 Drobeta, I ȘREFĂNESCU, Ștefan (autor) Româniile populare în concepția lui N. Iorga 71- română
1974 Drobeta, I DAVIDESCU, Lucian (autor), PREDA, Constantin (autor) Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
1974 Drobeta, I DIACONU, Luchian (autor) Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
1974 Drobeta, I BORONEANȚ, Vasile (autor), ROMAN, Petre (autor) Locuirea neolitică din Ostrovul Banului de la Gura Văii 117- română
1974 Drobeta, I TĂTULEA CORNELIU, Măgărit (autor) O nouă locuință geto-dacică descoperită la Cireșu 129- română
1974 Drobeta, I BUȘILĂ, Valentina (autor), VULPE, Alexandru (autor) Cetatea dacică de la Polovragi 147- română
1974 Drobeta, I POPILIAN, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda - orașul Motru 147- română
1974 Drobeta, I STOICA, Onoriu (autor), TOPORU, Octavian (autor) Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
1974 Drobeta, I BENEA, Doina (autor) Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
1974 Drobeta, I OLTEANU, Ștefan (autor) Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu (autor) Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină 187- română
1974 Drobeta, I CHIPURICI, N. (autor) Moșia Severinului în documente 199- română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait (autor) Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1974 Drobeta, I MITULESCU, Decebal (autor) Contribuții privind activitatea unor meșteri zugravi din Țara Româbnească la sfîrșitul secolului XVII-lea 221- română
1974 Drobeta, I BAICU, Stelian (autor) Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
1974 Drobeta, I ȘENDRULESCU, Ion (autor) Activitatea lui Ion Maiorescu în timpul revoluției de la 1848 239- română
1974 Drobeta, I PETOLESCU, Constantin (autor) Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
1974 Drobeta, I ROMAN, Ștefan (autor) Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
1974 Drobeta, I GALBENU, Doina (autor) Descoperiri arheologice întîmplătoare în jud. Mehedinți 257- română
1974 Drobeta, I COMĂNESCU, Sylviu (autor), MATEESCU, Corneliu (autor) Metodă și dispozitiv pentru reconstituirea geometrică a gropilor "de bucate" 265- română
1974 Drobeta, I ANASTASESCU, Tiberiu (autor), CĂRBUNEANU, Nicolae (autor) Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. "Bolovanul" din comuna Balta, jud. Mehedinți 267- română
1974 Drobeta, I BERCIU, Ion (autor), DAVIDESCU, Mișu (autor) Profesorul și arheologul Alexabdru Bărcăcilă (31-03.1876-6.2.1970) 272- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu (autor) Colecționarul Gheorghe Georgescu la 90 de ani 277- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu (autor) Profesorul Vasile Gheție la 70 de ani 278- română
1974 Drobeta, I MATEESCU, Corneliu (autor) Dumitru-Eusebiu Mironescu desenator în serviciul arheologiei 280- română
1974 Drobeta, I PAVEL, Anghel (autor), PAVELOIU, Teodor (autor) Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
1974 Drobeta, I P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
1974 Drobeta, I Cuvîntarea tov. Traian Dudaș 307- română
1974 Drobeta, I Cuvînt de deschidere rostit de dr. doc. Gh. Ștefan 309- română
1974 Drobeta, I ROȘU, Lucian (autor) Din istoricul cercetrărilor arheologice privitoare la comuna primitivă , în județul Mehedinți 311- română
1974 Drobeta, I FLORESCU, Radu (autor) Drobeta pe columna lui Traian 315- română
1974 Drobeta, I TUDOR, Dumitru (autor) Municipiul roman Drobeta 323- română
1974 Drobeta, I DAVINESCU, Mișu (autor) Severinul medieval 327- română
1974 Drobeta, I COSTEA, Achim (autor) Severinul-leagăn al multor glorii spirituale ale poporului Român 329- română
1974 Drobeta, I Cuvîntul rostit de M. Davidescu, directorul Muzeului trgiunii Porților de Fier cu ocazia dezvelirii bustului lui Apolodfor din Damasc 333- română
1974 File de Istorie, III CRIȘAN, Adalbert (autor) File de Istorie - Cuvînt introductiv .7- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud .11- română
1974 File de Istorie, III POPESCU, Dorin (autor) Brățara de aur de la Dipșa 56- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud 65- română
1974 File de Istorie, III VASILIEV, Valentin (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Necropola scitică de la Ozd 89- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad (autor) Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita (autor) Aspecte ale problematicii monedelor emise între anii 250-150 î.e.n. în arcul Intracarpatic 165- română
1974 File de Istorie, III BAIAS, Aurel (autor), FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Ștefan (autor) Investigații noi pe limes-ul de nord și de nord-est al Daciei Porolissensis 181- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile (autor) Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei (autor) Structura etnică, socială și economică a populației din districtul Bistriței, în mijlocul secolului al XVIII-lea 197- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru (autor) Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III MOLDOVAN, Liviu (autor), POP, Ioan (autor) Frămîntări sociale în Monor după desfințarea graniței militare 249- română
1974 File de Istorie, III RETEGAN, Simion (autor) Un memoriu inedit al districtului Năsăud din 1865 262- română
1974 File de Istorie, III PORȚEANU, Alexandru (autor) Dr. Valeriu Braniște și Bistrița-Năsăudul 272- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei (autor), MOLDOVAN, Ioan (autor) Populația județului Bistrița-Năsăud, între anii 1870-1970 286- română
1974 File de Istorie, III BINDER, Pavel (autor) Din geografia istorică a pasurilor din Carpații Orientali 324- română
1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf (autor) Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1974 File de Istorie, III LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Aspecte privind contribuția maselor populare din județul Bistrița-Năsăud la lupta pentru alugarea trupelor fasciste și sprijinirea războiului antihitlerist 361- română
1974 File de Istorie, III SABĂU, Nicole (autor) Contribuții la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii ortodoxe din Șanț (Rodna Noua) 370- română
1974 File de Istorie, III POP, Florica (autor) Contribuții la cunoașterea prelucrprii lemnului în Transilvania nord-estică. Meșteri lădari pe Valea Șieului 412- română
1974 File de Istorie, III ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Manifestări cultural-artistice tradiționale 432- română
1974 File de Istorie, III MARINESCU, George (autor), RETEGAN, Alexandru (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu Mic (jud. Bistrița-Năsăud) 443- română
1974 File de Istorie, III WINKLER, Iudita (autor) Antoninianus Jelet Felsotenge-Jicrol, NumKozl 452-453 română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cronica Săpăturilor și sondajelor arheologice afectuate pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, între anii 1953-1973 454- română
1974 Muzeul Național, I Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos 1 - 2 română
1974 Muzeul Național, I Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 3 - 10 română
1974 Muzeul Național, I ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Probleme de artă provincială (I) Edicule funerare din Dacia / Problèmes d'art provincial romain (I). Edicules funéraires de Dacie 13 - 22 română
1974 Muzeul Național, I BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère 23 - 34 română
1974 Muzeul Național, I Dr., OLTEANU, Ștefan (autor) Agricultura la est și sud de Carpați în sec. IX-XIV (I) / L'agriculture à l'est et au sud des Carpates pendant les IXe—XIVe siècles (I) 35 - 55 română
1974 Muzeul Național, I acad., GIURESCU, Constantin C. (autor) Vechimea Bucureștilor / L'ancienneté de Bucarest 57- 61 română
1974 Muzeul Național, I Dr., CHIȚESCU, Lucian (autor) Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles 63 - 80 română
1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism 81- 94 română
1974 Muzeul Național, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza / 95 -103 română
1974 Muzeul Național, I LUNGU, Iordana (autor) Contribuția ziarului ilegal "România liberă" la mișcarea de rezistență antifascistă a poporului român / Contribution de la gazette illégale „România liberă” à l'action antifasciste du peuple roumain 105 - 119 română
1974 Muzeul Național, I SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Activitatea Regionalei P.C.R. Banat pentru organizarea mișcării de rezistență antifascistă, 1940-1944 / L'activité de l'Organisation Régionale du Parti Communiste Roumain de Banat pour l'organisation du mouvement de résistance antifasciste, 1940—1944 121- 127 română
1974 Muzeul Național, I ILIESCU, Constantin (autor) Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 131- 134 română
1974 Muzeul Național, I PĂLĂNCEANU, Elena (autor) Steaguri din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Drapeaux de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 135 - 155 română
1974 Muzeul Național, I ILINCIOIU, Ion (autor) Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/ 157- 166 română
1974 Muzeul Național, I PARASCHIV, Marcu (autor) Mărturii referitoare la asasinarea savantului Nicolae Iorga, în timpul terorii legionare din zilele de 26-27 noiembrie 1940, existente la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România / 167- 172 română
1974 Muzeul Național, I LEAHU, Valeriu (autor) Al Tzigara-Samurcaș, muzeograf / AI. Tzigara-Samurcaș, muséographe 173 - 181 română
1974 Muzeul Național, I IONESCU EDITH, Valeria (autor) Aspecte ale biodegradării obiectelor în muzee / Aspects of biodeterioration of museum objects 183 - 188 română
1974 Muzeul Național, I ULANICI, Augustin (autor) Cu privire la data intemeierii orașului Callatis / Sur la date de la fondation de la ville de Callatis 191- 196 română
1974 Muzeul Național, I TROHANI, George (autor) O placă de centură descoperită la Chirnogi / Une plaque de ceinture découverte à Chirnogi 197 - 200 română
1974 Muzeul Național, I Prof. dr. docent, HOREDT, Kurt (autor) Interpretări arheologice: Considerații asupra cameei Orghidan / Archăologische Deutungen: Bemerkungen zum Kameo Orghidan 201 - 205 română
1974 Muzeul Național, I Drd., DIACONU, Petre (autor) Un amnar din sec. al VI-lea e.n. descoperit la Dervent (jud. Constanța) / Un briquet du Vie s.n.è. découvert à Dervent (Dép. de Constanța) 207 - 208 română
1974 Muzeul Național, I IONIȚĂ, Maria (autor) Aspecte ale vieții și activității lui Gheorghe Lazăr (la 150 ani de la moartea sa) / Aspects de la vie et de l'activité de Gheorghe Lazăr (à 150 ans depuis sa mort) 209-218 română
1974 Muzeul Național, I PANAIT, Mihail (autor) "Avangarda" organ de presă a Secțiunii București a Unității Tineretului Comunist, în anii crizei economice / „Avangarda”, organe de presse de la Section de Bucarest de l'Union de la Jeunesse Communiste (U.T.C.), pendant les années de la crise économique 219 - 225 română
1974 Muzeul Național, I LEAHU, Doina (autor) Însemnări inedite ale lui Victor Iamandi în Consiliul de coroană din 29/30 august 1940 / Notes inédites de Victor Iamandi dans le Conseil de la Couronne du 29/30 août 1940 227 - 233 română
1974 Muzeul Național, I IONESCU, Elena (autor) Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S. 237- 245 română
1974 Muzeul Național, I MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
1974 Muzeul Național, I LIGOR, Alexandru (autor) În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine 259 - 266 română
1974 Muzeul Național, I APOSTOL, Cornelia (autor) Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union 267- 270 română
1974 Muzeul Național, I DUMITRU, Mircea (autor) Un document important din perioada războiului de intependență din 1877-1878: "Jurnalul operațiunilor militare" / Un document important de la période de la guerre d'indépendance de 1877—1878: „Journal des opérations militaires” 271-278 română
1974 Muzeul Național, I PETOLESCU CARMEN, Maria (autor) Monede romane și bizantine din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Monnaies romaines et byzantines de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 279-286 română
1974 Muzeul Național, I PĂUNESCU, Anca (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973) 289-294 română
1974 Muzeul Național, I MURETEANU, Emilia (autor), TOMESCU, Gheorghe (autor) Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 295-298 română
1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973 301-308 română
1974 Muzeul Național, I VASILE, Alexandru (autor) Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie 309-310 română
1974 Muzeul Național, I PETCULESCU, Liviu (autor) Studien uber romisch-pannonische Waffenfunde - Helme, Schilde, Dolche 323-326 română
1974 Pontica, VII PETRE, Aurelian (autor) Geții și dacii din Scythia Minor, documentați în izvoare scrise, de la Sofocle la Solinus .9-26 română
1974 Pontica, VII NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Studiul antropologic al osemintelor incunerate din necropolele geto-dacice de la Bugeac 27-38 română
1974 Pontica, VII TUDOR, Dumitru (autor) Noutăți epigrafice despre C. Arrius Antonius consularis Daciae et Dalmatiae și despre P. Helyius Pertina, consularis Daciae 39-47 română
1974 Pontica, VII MITREA, Bucur (autor) Monedele și prăbușirea Dinogeției la sfîrșitul secolului al VI-lea 49-72 română
1974 Pontica, VII IRIMIA, Mihai (autor) Cercetările arheolofgice de la Rasova - Malul Roșu. Raport prerliminar 75-147 română
1974 Pontica, VII PREDA, Constantin (autor) În legătură cu circulația starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos 139-146 română
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu (autor) Le tresor de monnaies macedoniennes de bronze decouvert a Pelin. Note preliminaire 147-155 franceză
1974 Pontica, VII MUNTEANU, Maria (autor) Cîteva înscripții tomitane inedite 157-168 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Morminte elenistice și romane descoperite în zona de nord și nord-vest a necropolei callatiene 169-189 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Notes sur les fouilles de souvegarde de Callatis - 1971 191-197 franceză
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu (autor) Cîteva monede ptolemeice și alexandrine descoperite în Dobrogea 199-203 română
1974 Pontica, VII ILIESCU, Octavian (autor) Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol 205-211 română
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Tezaurul de denari republicani și imperiali de la Casicea (jud. Constanța) 213-217 română
1974 Pontica, VII POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva date noi privind circulația denarilor romani republicani în Dobrogea 219-238 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Mormîntul getic de epocă romană la Aliman 239-246 română
1974 Pontica, VII POPEEA, Alexandru (autor) Trei ponduri tomitane 247-249 română
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Stelă funerară inedită de la Tropaeum 251-257 română
1974 Pontica, VII ARICESCU, Andrei (autor) Două inscripții din vecinătatea Sacidavei 259-274 română
1974 Pontica, VII BUCOVALĂ, Mihai (autor) Vase antropomorphe de bronze decouvert a Tomi 275-279 română
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Alexandra (autor) Epigramă funerară din Callatis 281-293 română
1974 Pontica, VII COVACEF, Zaharia (autor) Quelques aspects de l'art funeraire romain a Tomi 295-305 franceză
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Un sarcofag de epocă romană din Tomis 307-316 română
1974 Pontica, VII RĂDULESCU, Adrian (autor) Importations de ceramique au IIIeme siecle de n.e. au Bas-Danube 317-323 franceză
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva considerații privind construirea zidului de incintă al cetății Tropaeum Traiani 325-337 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Fouilles archeologiques a Tropaeum Traiani, Zone C. 339-362 franceză
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Complexe funerare din secolul VI e.n. la Tomis 363-376 română
1974 Pontica, VII BARNEA, Ion (autor) Inscripții paleocreștine inedite din Tomis 377-385 română
1974 Pontica, VII BARASCHI, Silvia (autor), DIACONU, Petre (autor) Tipuri de opaițe de la Păcuiul lui Soare 387-393 română
1974 Pontica, VII OCHEȘEANU, Radu (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Monede grecești, romane și bizantine descoperite în Dobrogea (II) 395-415 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, N. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Săpăturile de la Capidava 417-435 română
1974 Pontica, VII Sesiunile științifice ale muzeului de arheologie Constanța (1972, 1973) 437-450 română
1974 Pontica, VII RĂDULESCU, Adrian (autor) C. Daicoviciu 451-453 română
1974 Pontica, VII GARUTI, Giovanni (autor) Ovidiu.Omul și poetul - Lascu N. 455-457 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Trei decenii în activitatea de restaurare a monumentelor istorice 3-5 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă SION, Anișoara (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuții stratigrafice la urbanistica Histriei romane (sec. II-VI e.n.) 5-15 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Evoluția ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina cercetărilor arheologice 16-32 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă PETRE, Aurelian (autor) Organizarea limesului dunărean în Provincia Moesia 33-38 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Vechea biserică Stelea din Tîrgoviște 39-42 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă FABINI, Hermann (autor) Turnuri de patricieni în Sibiu la sfîrșitul Evului Mediu 43-53 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă MOISESCU, Cristian (autor) Decorația exterioară zugrăvită pe tencuială a monumentelor din Țara Românească (sec. XIV - XVII) 54-58 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BELDIE, Mariana (autor) Rotonda din Odorheiu-Secuiesc și problema datării monumentului 59-62 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BOGDAN, Alexandru Al. (autor) Cetatea din veacul al XVII-lea de la Tîrgu Mureș 63-68 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă EFREMOV, Alexandru (autor) Primul peisaj de concepție occidentală în pictura de icoane din Țara Românească 69-74 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă SION, Gheorghe (autor) Noi date privitoare la arhitectura palatului brîncovenesc de la Potlogi 75-82 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă OPREA, Petre (autor) Locuințe cu picturi murale din ultima decadă a secolului al XIX–lea 83-87 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă OȘIANU, Romulus (autor) Gospodăria țărănească din Gâlda de Sus 88-91 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BINDER, Pavel (autor) Considerații asupra artei bisericilor voievodale din Țara Zarandului 91-91 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Miron Barnovschi, ctitor la Suceava 91-91 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă APOSTOL, Mihai (autor) Grigorescu inedit 92-92 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă MORA, Laura (autor), MORA, Paolo (autor), PHILIPPOT, Paul (autor) Notă asupra misiunii efectuate în România între 13-20 iulie 1973 93-93 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă SINIGALIA, Tereza (autor) Sesiunea anuală de comunicări științifice a D.M.I.A. 94-94 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă BALȘ, Ștefan (autor) Profesorul Horia Teodoru la 80 de ani 95-95 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă ROTMAN, Liviu (autor) Note istorice Dosar de restaurare: Mănăstirea Văcăreşti 3-5 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă BILCIURESCU, Liana (autor) Cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului Dosar de restaurare: Mănăstirea Văcăreşti 8-20 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă DRĂGUȚ, Vasile (autor) Legenda "eroului de frontieră" în pictura medievală din Transilvania 21-38 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă ȘTEFAN, Al.-Simion (autor) Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei. I. Epoca romană (sec. I - III e.n.) 39-51 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă MOISESCU, Cristian (autor) Noi puncte de vedere asupra vechimii și etapelor de construcție ale bisericii mitropolitane din Tîrgoviște 52-58 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă ILIESCU, Mircea (autor) Pictura bisericii Sf. Ioan din Delnița 59-65 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă IRIMIA, Bogdana (autor) Datarea picturilor murale de la Părhăuți 66-72 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă SINIGALIA, Tereza (autor) Trei pisanii din epoca lui Matei Basarab 73-75 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă LĂZĂRESCU, Matei (autor) Observații și propuneri cu privire la cercetarea picturilor murale 76-85 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă DAIA, Marinel (autor), PANAIT, Ioana Cristache (autor) Biserica românească din Săndulești (Jud. Cluj) 86-88 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă ELIAN, Titu (autor) Case vechi, case noi, în mediul rural 89-90 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (calea Griviței nr. 48, str. Gen. Budișteanu nr. 28 bis, str. Gabriel Peri nr. 2 și nr. 5) cu picturi murale executate în pragul sec. al XX lea (I) 91-92 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă POPA, Radu (autor) Pe marginea unor considerații privind "Zidul medieval" de la Păcuiul lui Soare 93-93 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă EFREMOV, Alexandru (autor) Un exemplu de urmat (Ion B. Mureșianu, Catalogul Colecției de artă religioasă veche a arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului) 94-94 română
1974 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Cronica săpăturilor arheologice – 1974 (m-rea Dobrovăț, m-rea Bradu, biserica Stamatinești- Focșani, piața centrală din Târgoviște, m-rea Mera, casa Ion Zidaru din Bistrița, ruinele bisericii catolice din Baia, biserica Sf. Nicolae din Rădăuți, biserica r 94-95 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae MORGA, Ioachim (autor) Cuvânt înainte 11 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae PETERFI, Stefan (autor) Cuvânt introductiv 14 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae POPESCU, Stelian (autor) Cuvânt de salut 16 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae POP, Emil (autor) Cuvânt la desichidere Consfătuirii „Conservarea naturii pe baze ecologice din județul Hunedoara" 19 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), FILIPAȘCU, Alexandru (autor), PETERFI, Stefan (autor) Resursele naturale și ocrotire naturii în România 21 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae PREDA, Victor (autor) Contribuția antropologiei Ia rezolvarea problemelor ecologice ale mediului natural 27 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), LAZAR, David (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Situația rezervațiilor naturale din județul Hunedoara 31 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), POP, Emil (autor) Importanța Parcului Național Retezat pentru documentarea fitoistorică 41 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae PUȘCARIU, Valeriu (autor) Parcul Național Retezat în actualitate și perspectivă 47 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), FILIPAȘCU, Alexandru (autor), TONIUC, Nicolae (autor) Observații comparative asupra eficienței regimului de conservare din Parcul Național Retezat 63 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), PETERFI ST., Leontin (autor), PLAMADĂ, Emanuel (autor) Complexul de mașini alpine și subalpine din Valea Judele (Parcul Național Retezat) 69 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae OARCEA, Zeno (autor) Principii de extindere și organizare a Parcului Național Retezat 79 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae PETERFI ST., Leontin (autor) Flora algală din complexul mlăștinos Valea Judele Zănoaga Parcul Național Retezat 85 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae PLAMADĂ, Emanuel (autor) Studii asupra vegetației briologice higro-hidrofile fontinale din Parcul Național Retezat 95 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae RESMERIȚĂ, Ioan (autor) CI. Juncetea trifidi, Hadac in Klinka et Hadac 44 din Parcul Național Retezat 112 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae ALBU, Paula (autor) Dinamica Chironomidelor capturate într-o capcană cu ilumină la Gura Zlata (Retezat) 129 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae FUHN I, Iosif (autor) Cercetări sinecologice cantitative asupra epigaionului Feței Retezatului 137 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae GODEANU, Stoica (autor) Contribuții la cunoașterea sinecologică a zoocenozelor tinovului Gemenele din Parcul Național Retezat 155 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae CERNELEA, Eugen (autor) Soluționarea problemei pastorale în Parcul Național Retezat 177 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Considerații bioistorice și ecologice privind prezența caprei negre (Rupicapra rupicapra) în Carpați 181 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), FLOCA, Octavian (autor), STOICAN, Petre (autor) Parcul Natural Grădiștea de Munte - Cioclovina 187 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), CINDEA, Maria (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Aspecte de vegetație de pe dealul Cetății Deva 197 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae RACZ, Gabriel (autor) Valorificarea plantelor medicinale din județul Hunedoara în corelație cu principiile de ocrotire ale naturii naturii 209 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae POPOVA-GUCU, Ana (autor) Funcțile protectoare ale vegetației din etajul subalpin al Carpaților Românești 217 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), PETERFI ST., Leontin (autor) Aspecte de vegetație din Cheile Crivadiei (jud. Hunedoara) 223 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae COLDEA, Gheorghe (autor) Aspecte din vegetația masivelor calcaroase situate în bazinul superior aI văii Geoagiului 231 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), CERNELEA, Eugen (autor), PETERFI ST., Leontin (autor) Vegetația stîncăriilor de la vf. Poienii, de lângă Ohaba de sub Piatră (Valea Streiuilui) 239 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae TAUBER, Ferdinand (autor) Un monument al naturii : Nigritella rubra în Carpații Românești 243 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae NUȚU, Agnișa (autor) Aspecte ale impactului om - natură, în Județul Hunedoara 251 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae VACZY, Constantin (autor) Contribuții preliminare privind apariția ideii de ocrotire a naturii în antichitatea romană 257 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae SORAN, Viorel (autor) Rațiunea etiă a ocrotirii naturii în lumea contemporană 265 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor) Influența peisajului natural pentru profilaxia logonevrozelor 271 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae DUMITRESCU, Constantin (autor) Pro Natura 277 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae RESMERIȚĂ, I (autor) Profesorul A. Borza, precursor al ocrotirii naturii din județul Hunedoara 281 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae IACOB, Traian (autor) Probleme actuale ale cercetării știițifice în muzeele de științe naturale 285 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae IACOB, Traian (autor) Secția de științele naturii a Muzeului Județene Hunedoara-Deva la deschiderea de poziției permanente: Rezervații naturale din județul Hunedoara 295 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae NEMEȘ, Ioan (autor), SEGEDIN GH., TARAS (autor) Prima consfătuire itinerantă de ocrotirea naturii : Conservarea naturii pe baze ecologice" - Suceava, 22-28 iulie 1973 Concluzii și perspective. 303 română
1974 Studii Clasice, XVI Sumar 3-5 română
1974 Studii Clasice, XVI BANU, Ion (autor) Modelul empiric, epicurian, al dialecticii Comunicări şi studii 7-27 română
1974 Studii Clasice, XVI NOICA, Simina (autor) Un sens posibil al speranței în mitul Pandorei Comunicări şi studii 29-42 română
1974 Studii Clasice, XVI BUNGE, J.G. (autor) Münzen als Mittel politischer Propaganda: Antiochos IV. Epiphanes von Syrien Comunicări şi studii 43-52 germană
1974 Studii Clasice, XVI ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 53-88 franceză
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O ipoteză cu privire la templul Concordiei din Callatis Comunicări şi studii 89-99 română
1974 Studii Clasice, XVI ROSSNER, Margarete (autor) Asiarchen und Archiereis Asias Comunicări şi studii 101-142 germană
1974 Studii Clasice, XVI ȘTEF, Felicia (autor) Problèmes de syntaxe grecque chez Strabon Comunicări şi studii 149-158 franceză
1974 Studii Clasice, XVI CEAUȘESCU, Petre (autor) La double image d'Alexandre le Grand à Rome Comunicări şi studii 153-168 franceză
1974 Studii Clasice, XVI WIRTH, Gerhard (autor) Arrian und Traian - Versuch einer Gegenwartsdeutung Comunicări şi studii 169-209 germană
1974 Studii Clasice, XVI ALSINA, Joseph (autor) Deux notes hippocratiques Note şi discuţii 211-216 franceză
1974 Studii Clasice, XVI LEE, G.M. (autor) The Order of Words in ἡ τιμή θεῶν (Aeschylus, Ag. 637) Note şi discuţii 217 engleză
1974 Studii Clasice, XVI NASTA, Mihai (autor) Între Dionis și Longinus. Reînvierea unei controverse Note şi discuţii 219-228 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) Valerius Flaccus 3, 412 Note şi discuţii 229-233 română
1974 Studii Clasice, XVI PISO, Ioan (autor) Sur la vie municipale de Sarmizegetusa Note şi discuţii 234-245 franceză
1974 Studii Clasice, XVI MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Vota pro salute principis Note şi discuţii 245-247 italiană
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 249-265 română, franceză
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Romania Romana. Colocviu italo-român (Roma, 10-11 mai 1973) Studiile clasice în lume 267 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Colocviul anglo-român de epigrafie greco-latină (Cambridge, 4-11 iulie 1973) Studiile clasice în lume 269-270 română
1974 Studii Clasice, XVI PIATKOWSKI, Adelina (autor) Colocviul „Winckelmann-Gesellschaft" (Rostock, 5-6 oct. 1973) Studiile clasice în lume 271-273 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Din nou despre corespondența lui Vasile Pârvan Studiile clasice în România 275-279 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1973) Studiile clasice în România 281-301 română
1974 Studii Clasice, XVI O nouă rubrică a „Studiilor clasice" Cultura antică şi învăţămîntul 303 română
1974 Studii Clasice, XVI Proiect al unui sistem unitar pentru învățământul limbii și literaturii latine Cultura antică şi învăţămîntul 303-316 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XLII. Bibliographie de l'année 1971 et complément d'années antérieures. Paris, Société d'édition „Les Belles Lettres", 1973. XXXI+ 856 p. RECENZII 317 română
1974 Studii Clasice, XVI LUPAȘ, Liana (autor) EVRIPIDES, Hecuba. Edidit Stephen G. Daitz, Leipzig, Teubner, 1973, XXXVI+102 p. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). RECENZII 317-319 română
1974 Studii Clasice, XVI SĂNDULESCU, C. (autor) HIPPOCRATE. Tome VI, 2-ème partie. Du régime des maladies aigues. Appendice. De l'aliment. De l'usage des liquides. Texte établi et traduit par Robert Joly, Paris, „Les Belles Lettres", 1972, XXXIV+182 p. RECENZII 319-321 română
1974 Studii Clasice, XVI TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) XENOPHONTIS Expeditio Cyri - Anabasis. Edidit C. Hude, editionem correctiorem curauit J. Peters, Leipzig, Teubner, 1972, XIX + 330 p. (Bibliotheca Teubneriana). RECENZII 321-322 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) ARCHIMÈDE. Tome II. Des spirales, De l'équilibre des figures planes, L'Arénaire, La quadrature de la parabole. Texte établi et traduit par Charles Mugler. Paris, Les Belles Lettres, 1971, [X] + 203 [-208] p. în majoritate duble. RECENZII 322-325 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) M. PORCIVS CATO, Das erste Buch der Origines. Ausgabe und Erklärung der Fragmente von Wilt Aden Schröder. Meisenheim am Glan, Verlag Anton Hain, 1971, 1 f.+ 216 [-218] p., litografiat. (Beiträge zur klassischen Philologie, Band 41). RECENZII 325-327 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle. Livre XXXVII. Texte établi, traduit et commenté par E. De Saint-Denis. Paris, „Les Belles Lettres", 1972, 196 [-202] p., din care p. 34 - 127 duble. (Collection des Universités de France). RECENZII 327-329 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) STACE, Achilléide. Texte établi et traduit par Jean Méheust. Paris, „Les Belles Lettres", 1971, LIV + 106 [-110] p. în mare parte duble. (Collection des Universités de France). RECENZII 329-333 română
1974 Studii Clasice, XVI COSTA, Traian (autor) C. VALERI FLACCI Argonauticon libri octo. Recensuit Edward Courtney. Leipzig, Teubner, 1970, LVIII+ 192 [-194] p. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana). RECENZII 332-334 română
1974 Studii Clasice, XVI POGHIRC, Elisabeta (autor) COLLOUTHOS, L'enlèvement d'Hélène. Texte établi et traduit par Pierre Orsini, Paris, „Les Belles Lettres", 1972, XXVI + 26 p. RECENZII 334-335 română
1974 Studii Clasice, XVI TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) HEPHAESTIONIS THEBANI Apotelesmaticorum libri tres. Edidit David Pingree, Leipzig, Teubner, 1973, XXX + 463 p. (Bibliotheca Teubneriana). RECENZII 335-336 română
1974 Studii Clasice, XVI LUPAȘ, Liana (autor) ANDRÉ WARTELLE. Histoire du texte d'Eschyle dans l'antiquité, Paris, „Les Belles Lettres", 1971, 397 p. (Collection d'Études anciennes publiée sous le patronage de I' Association Guillaume Budé). RECENZII 336-338 română
1974 Studii Clasice, XVI WALD, Lucia (autor) J. M. TRONSKIJ, Вопросы языкового развития в античной обществе, Leningrad, 1973, 205 p. RECENZII 338-342 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor) J. CHADWICK, The Decipherment of Linear B. Second edition. Cambridge University Press, 1967, X + 164 p. + 3 pl. RECENZII 342-344 română
1974 Studii Clasice, XVI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) GHEORGHIOS D. BABINIOTIS, То ρέμα της Ελληνίκης, Δομικαί εξελίξεις και συστηματοποίησις του ρήματος της ελληνίκης (αρχαίας και νέας), Atena, Εθνικον και Καποδιστριακον Πανεπιστήμιον Αθηνών. Φιλοσοφική σχολή, 1972, 320 p. RECENZII 344-346 română
1974 Studii Clasice, XVI GRAUR, Alexandru (autor) PROBLEME DER LATEINISCHEN GRAMMATIK, herausgegeben von Klaus Strunk, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1913, IX + 451 p. (Wege der Forschung, XCIII). RECENZII 346-347 română
1974 Studii Clasice, XVI PIATKOWSKI, Adelina (autor) JOSÉ ALSINA. Literatura Griega. Contenido, Problemas y Metodos, Barcelona, Ariel, 1967, 451 p. (Coleccion „Convivium"). RECENZII 347-348 română
1974 Studii Clasice, XVI PETRE, Zoe (autor) JOSÉ ALSINA, Tragedia, religión y mito entre los griegos, Barcelona, Nueva Colección Labor, Ed. Labor, S.A., [1971], 249 p., indici. RECENZII 348-349 română
1974 Studii Clasice, XVI BANU, Ion (autor) HANS JOACHIM KRÄMER, Platonismus und hellenistische Philosophie, Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1971, 362 p., 98 DM. RECENZII 350-351 română
1974 Studii Clasice, XVI BANU, Ion (autor) PAUL MORAUX, DIETER HARLFINGER (ed.), Untersuchungen zur Eudemischen Ethik. Akten des 5. Symposium Aristotelicum (Oosterbeck, Niederlande, 21-29 Aug. 1969), Berlin, W. de Gruyter, 1971, 317 p., 86 DM. RECENZII 351-353 română
1974 Studii Clasice, XVI PETRE, Zoe (autor) G. E. R. LLOYD, Greek Science after Aristotle, Londra, Chatto and Windus (col. Ancient Cullure and Society), XIII+189 p. bibliografie selectivă, indici, 34 figuri în text. RECENZII 353-355 română
1974 Studii Clasice, XVI NICHITA, M. (autor) BARTHÉLEMY-A. TALADOIRE, Terence. Un Théâtre de la jeunesse. Paris, „Les Belles Lettres", 1972, 136 p. RECENZII 355-356 română
197