Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. în TOM: 1-2, 1995, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice și peisajul istoric Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-6 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Anca (autor) Ipoteze. De la „albumele de modele” la reședințele brâncovenești Comunicări şi rapoarte de cercetare 7-11 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Ușile unui iconostas bănățean de la începutul secolului al XIX-lea Comunicări şi rapoarte de cercetare 12-31 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Propuneri de punere în valoare a unui patrimoniu amenințat cu dispariția – bisericile cu pictură exterioară din zona colinară a Valahiei Comunicări şi rapoarte de cercetare 32-37 română
articol de periodic CĂCEU, Dan (autor) Pictura murală de la biserica Sf. Gheorghe din Beregsăul Mare, jud. Timiș Comunicări şi rapoarte de cercetare 38-41 română
articol de periodic ILIESCU, Marina (autor) Aspecte legate de restaurarea unui ansamblu de arhitectură civilă din epoca Renașterii – case din Piața Primăriei Brașov, nr. 15–16 Comunicări şi rapoarte de cercetare 42-48 română
articol de periodic DERER, Hanna (autor) Evaluarea patrimoniului arhitectural. Studiu de caz: București Comunicări şi rapoarte de cercetare 49-54 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Sculpturi decorative de pe clădiri bucureștene de la începutul veacului XX Comunicări şi rapoarte de cercetare 55-59 română
articol de periodic DIACONESCU, Teodora-Speranța (autor) , IONESCU, Adrian-Silvan (autor) , MAȘEK, Lucian (autor) , SEFEROVICI, Alexandru (autor) Repertoriul monumentelor de for public și funerare ale sculptorilor Stork existente în București și în teritoriul aferent (p. I) Comunicări şi rapoarte de cercetare 60-86 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Reluarea activității de protecție a monumentelor istorice din România după desființarea în 1948 a Comisiunii Monumentelor Istorice Izvoare 87-90 română
articol de periodic Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții Izvoare 91-95 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI în 1993, partea a II-a Cronica internă 96-100 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Muzeul Gorjului la 100 de ani, Târgu-Jiu, 6–8 octombrie 1994 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 101 română
articol de periodic ILIESCU, Marina (autor) Sesiunea anuală a restauratorilor din Austria, Graz, septembrie 1994 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 102-103 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Buletin Informativ, numerele 4 și 5/1993 Recenzii, expoziţii, prezentări 104 română