Revista Muzeelor: RM, 4, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) Cercetări paleolitice în nord-vestul României 293-298 română
articol de periodic POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Aristide Caradja și marea sa colecție de lepidoptere 299-303 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Mihail Ghica și constituirea Muzeului Național de Istorie Naturală 304-305 română
articol de periodic MARINESCU, Alexandru (autor) , PUȘCAȘU, N. (autor) Repere pentru confecționarea unui model de LATIMERIA CHALUMNAE SMITH 306-309 română
articol de periodic ROMAN, Constantin (autor) Aspecte de analiză și conservare a obiectelor metalice la British Museum 310-314 română
articol de periodic DABIJA, ANCA (autor) , MARCUS, S. (autor) Rolul reprezentărilor asociative în receptarea operei artistice 315-318 română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) Integrarea Muzeului Bran în dinamica culturii noastre contemporane 319-319 română
articol de periodic BENES, J (autor) Cursurile de muzeologie cu muzeografii - biologi din Praga 321-321 română
articol de periodic NEUSTUPNÝ, JIØI (autor) Arheologia istorică și muzeologia în programul învățământului universitar 322-323 română
articol de periodic ANANIA, George (autor) Pentru o mai largă popularizare a experienței muzeelor din străinătate 324-325 română
articol de periodic ILAȘ, Ion (autor) Prima ediție a unui concurs muzeal cu bune rezultate 326-326 română
articol de periodic DOLTU, MARCEL I. (autor) Tradiții și noi realizări ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 326-328 română
articol de periodic CIOBANU, Radu Ștefan (autor) Unele considerații privind muzeele de istorie din Craiova și Călărași 329-331 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Paula (autor) Pictorul Ion Andreescu în Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România 332-334 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Colecția de tablouri Eugeniu Carada 335-339 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Xilogravuri populare din Transilvania 340-340 română
articol de periodic POSTOLACHE, FLORICA (autor) Activitatea expozițională la Muzeul de Artă din Constanța 341-342 română
articol de periodic SIMIONESCU, R (autor) Muzee sătești în județul Gorj 342-342 română
articol de periodic CIUPITU, OCTAVIAN VIOREL (autor) Amenajarea generală a sălilor de expunere în muzee (III) 343-346 română
articol de periodic PIUCĂ, V. (autor) , MUȘAT, M. (autor) O broșură a vremii despre procesul din București intentat conducătorilor luptelor din ianuarie - februarie 1933 347-352 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Analiza palinologică a stratelor de vârstă gravetiană de la Coasta Boinești 353-354 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Repertoriul arheologic al Țării Zărandului în lumina ultimelor descoperiri 355-358 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) „Coașta” o unealtă agricolă necunoscută 359-359 română
articol de periodic OSTAP, Melania (autor) Despre prelucrarea manuală a țesăturilor de lână 360-361 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Rituri și obiceiuri agrare în Bihor 362-364 română
articol de periodic TEODOSIU, Anatolie (autor) O operă de Francesco Solimena la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România 365-365 română
articol de periodic BUȘILĂ, Valentina (autor) O ședință de lucru a Comitetului Național Român ICOM 366-367 română
articol de periodic NICULESCU, I. (autor) Al IX-lea congres internațional ICOM al bibliotecilor și muzeelor de arta spectacolelor de la Genova 367-368 română
articol de periodic MUNTEANU, NORA ZIZI (autor) Expoziția comemorativă „50 de ani de la moartea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea” 368-368 română
articol de periodic POPOVICI, Victoria (autor) Învățământul din București în arhive 369-370 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Schizofrenia - situația și rolul custodelui muzeului de istorie naturală 370-371 română
articol de periodic PAȘA, ION (autor) O monografie a muzeelor din județul Ilfov 371-372 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Muzeul de arheologie din Constanța. Unele gânduri și perspective 372-374 română
articol de periodic VIERU, GHEORGHE (autor) Descoperiri arheologice în comuna Stoicănești 374-375 română
articol de periodic CHIȚU, Ștefan (autor) Descoperiri arheologice ale Muzelui din Caracal 375-375 română
articol de periodic DUNAJECZ, L. (autor) Sugestii pentru un tânăr muzeu 375-376 română
articol de periodic ISBAȘA, ALEXANDRU (autor) Expoziții de artă la Craiova 376-376 română
articol de periodic ARHIP, Ion (autor) Cadran muzeistic ieșean 376-377 română
articol de periodic Fișier bibliografic 377-377 română
articol de periodic FOCȘA, Marcela (autor) Die Naive Kunst in Der Tschechoslowakei 377-377 română
articol de periodic Repertoriul muzeelor din Republica Socialistă România 378-384 română