Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 34 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1966 Cercetări paleolitice în Țara Oașului, anul 1966 BITIRI, Maria (autor), SOCOLAN, Aurel (autor)
volum de carte 1972 Paleoliticul în Țara Oașului, anul 1972 BITIRI, Maria (autor)
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Primele dovezi de cultură materială și artă paleolitică în județul Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 17-30 română; rezumat franceză
articol de periodic 1972 Carpica, V BITIRI, Maria (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
articol de periodic 1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BITIRI, Maria (autor) Палеолит в Цара Оашулуй (на настоящем этапе исследований) 33-43 rusă
articol de periodic 1971 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 15, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BITIRI, Maria (autor) Evolution de la culture matérialle dans le paléolithique de la dépression de l'Oaș Études 15-29 franceză
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă BITIRI, Maria (autor) FLOREA MOGOȘANU, Paleoliticul din Banat, Le Paléolithique de Banat, Biblioteca de arheologie, XXXII, Ed. Academiei, București, 19781 152 p., 53 figs. Comptes-Rendus 381-382 franceză
articol de periodic 1978 Hierasus, I BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) , VASILESCU, Pompiliu (autor) Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii și mediului natural 33- română
articol de periodic 1969 Marmatia, I BITIRI, Maria (autor) , SOCOLAN, Aurel (autor) Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
articol de periodic 1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
articol de periodic 1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , KACSO, Carol (autor) , POPA, Radu (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag și mediul sau natural 79-106 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) , MOGOȘANU, Florea (autor) , BITIRI, Maria (autor) , PAUL-BOLOMEY, Alexandru (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) , BERLESCU, Natalia (autor) Șantierul arheologic Bicaz 037-048 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice BITIRI, Maria (autor) Săpăturile paleolitice din Țara Oașului (1962 - 1966) 011-038 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 CÂRCIUMARU, Marin (autor) , BITIRI, Maria (autor) Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România Studii şi Comunicări 3-10 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 4 BITIRI, Maria (autor) Cercetări paleolitice în nord-vestul României 293-298 română
articol de periodic 1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BITIRI, Maria (autor) , SOCOLAN, Aurel (autor) Așezarea paleolitică de la Turulung și locul ei în Paleoliticul din N-V-ul României 35-39 română
articol de periodic 1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BITIRI, Maria (autor) Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
articol de periodic 1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BITIRI, Maria (autor) Câteva date privind etapa de sfârșit a paleoliticului superior în nord-vestul României 25-37 română
articol de periodic 1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie BITIRI, Maria (autor) Probleme noi în interpretarea gravetianului oriental de pe teritoriul României Arheologie 9-14 română
articol de periodic 1958 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 BITIRI, Maria (autor) Contribuția arheologiei sovietice în problema locuințelor paleolitice Cronica 469-474 Română
articol de periodic 1961 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 BITIRI, Maria (autor) Vetrele paleolitice în România Studii 7-15 Română
articol de periodic 1961 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 MOGOȘANU, Florea (autor) , BITIRI, Maria (autor) Asupra prezenței campignianului în România Studii 215-226 Română
articol de periodic 1961 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 BITIRI, Maria (autor) Noi descoperiri paleolitice în nordul Moldovei Discuţii şi Note 335-338 Română
articol de periodic 1963 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 BITIRI, Maria (autor) O nouă așezare paleolitica pe valea Bistriței Discuţii şi Note 135-138 Română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 BITIRI, Maria (autor) , V., Căpitanu (autor) O nouă așezare svideriană în Carpații orientali Cercetări arheologice de teren 63-70 Română
articol de periodic 1969 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 BITIRI, Maria (autor) Gravetianul în nord - vestul României Studii 515-532 Română
articol de periodic 1970 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 BITIRI, Maria (autor) N. D. Praslov, Rannij paleolit Severo - Vostočnogo Priazov'ja i Nižnego Dona, MIA, 157, 1968 RECENZII 349-350 Română
articol de periodic 1970 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 H., Asvadurov (autor) , BITIRI, Maria (autor) , ȘTEFANA, Roman (autor) Precizări în cronologia paleoliticului din Țara Oașului prin analize pedologice și palinologice Studii 357-372 Română
articol de periodic 1972 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 H., Asvadurov (autor) , BITIRI, Maria (autor) , P., Vasilescu (autor) Poziția gravetianului final în profilul unor soluri argiloiluviale podzolice din România Studii 341-355 Română
articol de periodic 1974 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3 BITIRI, Maria (autor) N.A. Chetraru, Pamjatniki epoh paleolita i mezolita, Chișinău, 1973 RECENZII 479-482 Română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie CÂRCIUMARU, Marin (autor) , BITIRI, Maria (autor) Picturi rupestre la Cuciulat pe Someș. Manifestări artistice preistorice? Note Arheologice 285-292 Română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie BITIRI, Maria (autor) Paleolit bližnego i srednego vostoka, Leningrad, 1978 RECENZII 649-654 Română
articol de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații asupra unor probleme privind dezvoltarea paleoliticului superior și mediul său natural pe teritoriul României Studii 3-20 Română
articol de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie BITIRI, Maria (autor) Așezarea paleolitică de la Udești și specificul ei cultural Studii 331-345 Română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III BITIRI, Maria (autor) Cîteva date cu privire la paleoliticul de la Mitoc - Valea Izvolului 27-35 română