Marmatia, 5-6, 1979-1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POP, Gheorghe (autor) Maramureșul la a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială a României de sub dominația fascistă .11-26 română
articol de periodic POP, Gheorghe (autor) Existență, contionuitate, unitate și independență națională în istoria poporului român. 2020 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent 27-48 română
articol de periodic RETEGAN, Ioan (autor) Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , CÎRCIUMARU, Marin (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag și mediul sau natural 79-106 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) Unelte din piatră șlefuită descoperite la Oarța de Sus 107-114 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Lăpuș 115-124 română
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Acul de bronz de la Budești 125-128 română
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Gîndirea, creația științifică și tehnică a geto-dacilor 129-149 română
articol de periodic IUGA, Georgeta (autor) Cercetări arheologice de suprafață din zona Chioar 150-153 română
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Influențe heraldice maramureșene asupra primei steme a voievodatului Moldovei 157-161 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Constatări de istorie militară medievală în bazinul Someșului Mijlociu 162-166 română
articol de periodic FEȘTILĂ, Aurel (autor) Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
articol de periodic URSUȚIU, Maria (autor) Aparatul economico-admistrativ al domeniului Chioar în a doua jumătate a sec. XVII-lea 199-205 română
articol de periodic POP, Lucia (autor) Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
articol de periodic VAIDA, Aurel (autor) Ioan Dragomir - figură marcantă a revoluției de la 1849-1849 din părțile Lăpușului și Chioarului 210-223 română
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) Mărturii documentare despre Andrei Mureșianu 224-237 română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Ion Popescu din Coaș - înaintaș al învățămîntului pedasgogic din Moldova 238-247 română
articol de periodic PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Ecoul Momorialului din 1882 în Maramureș 248-261 română
articol de periodic POPA, Luana (autor) Din relațiile lui George Pop de Băsești cu Dr. Aurel Mureșianu în acticitatea politico-națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 262-265 română
articol de periodic BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (II) 266-294 română
articol de periodic BALOGH, Adalbert (autor) Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
articol de periodic OSZOCZKI, Coloman (autor) Aspecte din viața social-economică și mișcări ale uncitorilor din bazinul minier maramureșan, în anii premergători Unirii (1911-1918) 299-311 română
articol de periodic GORON, Doru (autor) Voluntari români ardeleni și bucovineni - în lupta pentru desăvîrșirea statului național român unitar (1916-1919) 312-323 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date demografice și socio-economice cu privire la populația din Maramureș afectată de Dictatul de la Viena la 30 august 1940 324-247 română
articol de periodic ROBESCU, Gheorge (autor) Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
articol de periodic URSU, Traian (autor) Monumente memoriale din județul Maramureș 357-377 română
articol de periodic HUTIRA, Toma (autor) , POP, Ioan (autor) Modificări în structura personalului muncitor din industria județului Maramureș 376-380 română
articol de periodic OPRIȘ, Valeriu (autor) Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Perspectivele și problemele de viitor ale artei populare 389-396 română
articol de periodic CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Elemente de unitate și continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar 397-403 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Implicații socio-economice ale orînduirii socialiste în cultura populară din satele Mocira și Cicîrlău 404-423 română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) Decorul ceramicii populare maramureșene - tehnici 424-431 română
articol de periodic ANTONESCU, Romulus (autor) Morfologia măștilor populare și funcția lor ceremonială 432-436 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Riturile de separare, agregare și de inițiere în faza copilăriei, Zona Maramureș 437-459 română
articol de periodic OPRIȘ, Ion (autor) Endo și exogamia în satele Poienile Izei și Botiza 460-473 română
articol de periodic FILIP, Tănase (autor) Preocupări de etnologie și folclor la învățătorul Vasile Rebreanu 474-479 română
articol de periodic CHICUȘ, Rodica (autor) , IUGA, Georgeta (autor) Catalogul de piese ceramice din colecția "Alexandru Șainelic" 480-509 română
articol de periodic POP, Ioan (autor) , PORUMB, Marius (autor) Legături artistice și culturale între Țara Maramuzreșului și celelalte ținuturi românești în secolul al XVIII-lea 513-518 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Oportunitatea integrării arhitecturii 2minore2 urbane de la sfărșitul secolului al XIX-lea în viața contemporană. Puncte de vedere 519-527 română
articol de periodic ALEXA, Tiberiu (autor) Ipolit Stâmbu - un proiect inedit de reorganizare și dezvoltare a centrului artistic de la Baia Mare 528-571 română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
articol de periodic MOLDOVAN, Traian (autor) Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Obiectul etnografic muzeal în condițiile revoluției tehnico-științifice 586-588 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) Muzeul Țării Crișurilor - schiță monografică - 589-594 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Forumul istoriografiei mondiale 603-605 română
articol de periodic COZMUȚA, Augustin (autor) Cercetarea istorică maramureșeană 606-608 română
articol de periodic URSU, Traian (autor) Existență, continuitate, unitate și independență națională 608-611 română
articol de periodic BÎRSAN, Viorica (autor) Schimb de publicații cu străinătatea 611-612 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Expoziția tracii și geto-dacii din nord-vestul României 612-616 română
articol de periodic GORDUZA, Victor (autor) Expoziții de minerale 616-617 română
articol de periodic IUGA, Georgeta (autor) Strămoții românilor. Vestigii milenare de cultură și artă - Miclea I., Florescu R. 617-618 română
articol de periodic IUGA, Georgeta (autor) Mărturii de civilizație medievală romînească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ștefan cel Mare - Popa R., Mărgineanu-Cârstoiu M. 619-620 română
articol de periodic URSU, Traian (autor) Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația puterilor centrale (1878-1895) - Pavel T. 621-624 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
articol de periodic ROBESCU, Gheorge (autor) Vida, artist militant 626-628 română
articol de periodic 100 de ani de presă tulceană (1879-1979) 628-629 română