Hierasus, I, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GOSTAR, Nicolae (autor) Grecii și romanii despre "Statul Dacic" sub regii Burebista și Decebal .7- română
articol de periodic ARIMIA, Maria (autor) Marea Unire din 1918 și rolul activ al botoșănenilor 21- română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , CÂRCIUMARU, Marin (autor) , VASILESCU, Pompiliu (autor) Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii și mediului natural 33- română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Tehnica și tipologia uneltelor din Paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu 43- română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoșani 75- română
articol de periodic ISTRATE, Cornelia-Magda (autor) Locuirile paleolitice și epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan 83- română
articol de periodic CRISTESCU, Maria (autor) , NECRASOV, Olga (autor) Cercetările antropologice și unele probleme ale arheologiei 97- română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , POPESCU, C. (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Horodiștea, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului 113- română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Civilizația dacică în secolele II-III e.n. 141- română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Elemente și influențe romane la est de Carpați în secolele II-III e.n. 147- română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘEIVA, Sanie (autor) Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Aspecte economice și sociale ale evoluției comunităților locale din spațiul est-carpatic în sec. X-XIII 217- română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , ANTONESCU, Silvia (autor) În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Considerații geografice privind dinamica așezărilor dipărute din nordul Moldovei în avul mediu (sec. XIV-XVIII) 265- română
articol de periodic DORCU, Emil (autor) Problema originii poporului român, a unității și continuității sale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir 293- română
articol de periodic TUDOSE, D. (autor) Asupra urbanismului Botoșani 311- română
articol de periodic PRĂJINARU, Ioan (autor) Rolul factorului geografic în apariția și dezvoltarea orașului Botoșani 317- română
articol de periodic CHIȚANU, Sorin (autor) , FASSEL, Horst (autor) Botoșanii în jurnalele de călătorie germane 335- română
articol de periodic CRÎȘMARU, Valerian (autor) Reședințe și curți domnești pînă la jumătatea sec. al XVII-lea. Curtea domnească din Botoșani 347- română
articol de periodic COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia - Lunca, jud. Botoșani (sec. XV-XVI) 353- română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Călători străini despre creșterea animalelor în Moldova în secolele XVI-XVIII 361- română
articol de periodic JIANU, Magda (autor) Un valoros document de istoriografie românească veche 373- română
articol de periodic ENGEL, Angela (autor) Mărturii ale vieții economice din perioada feudală în Muzeulm de Istorie al Moldovei 381- română
articol de periodic VOICU, Maria (autor) Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor (1859-1866) 391- română
articol de periodic ȘOVAN, Octavian (autor) Eroi botoșăneni ai Războiului pentru Independență 397- română
articol de periodic DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Poziția studențimii din Iași față de unele probleme fundamentale ale României moderne 403- română
articol de periodic AMARANDEI, Gheorghe (autor) Vechi instituții culturale dorohoiene 413- română
articol de periodic CROITORU, Mihai (autor) "1907" reflectat în documente ale Muzeului de Istorie al Moldovei 425- română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Începuturi ale mișcării socialiste și munitorești botoșănene 433- română
articol de periodic PRICOP, Adrian (autor) Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul Arhivelor Statului din Iași 441- română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Contribuția județului Botoșani la Primul Război Mondial 445- română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Aspecte ale vieții politice românești. Declinul Partidului Poporului (iunie 1927-martie 1932) 451- română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoșăneană (1933-1937) 463- română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Aspecte ale rezistenței maselor populare din județul Botoșani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor Statului Botoșani 473- română
articol de periodic FASSEL, Horst (autor) Mihai Eminescu și profesorul de istorie Ernst Rudolf Neubauer 487- română
articol de periodic COROLIUC, Gabriela (autor) Două documente semnate de Ion Creangă, în colecția Muzeului de Istorie Botoșani 497- română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Nicolae Iorga și începuturile Universității Populare Botoșani 497- română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) George Enescu, profesor onorariu și rector onorariu la Iași 513- română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Educația patriotică a maselor prin expoziții de artă populară și filme etnografice 521- română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Contribuții la biografia lui Ludovic Dauș (1873-1954) 527- română
articol de periodic DUMITRESCU, Emil (autor) , PAVEL, Anghel (autor) Textul și utilizarea lui în muzeele de istorie 533- română
articol de periodic ALDEA, I. (autor) Costache Negri și Mînjina 539- română
articol de periodic OLARIU, Angela (autor) Arhitectura laică din zona Botoșanilor 547- română
articol de periodic Gostar Nicolae 573- română
articol de periodic Emil Diaconescu (1889-1878) 581- română