Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 PAVEL, Anghel (autor) , DUMITRESCU, Emil (autor) În legătură cu termenul de "depozit muzeal" 193-196 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I DUMITRESCU, Emil (autor) Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de Istorie al R.S. România/ Sceaux de l’époque moderne exposes au Musée d’Histoire de la R.S. de Roumanie Sigilografie (Sigillographie) 113-129 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I DUMITRESCU, Emil (autor) , PAVEL, Anghel (autor) Textul și utilizarea lui în muzeele de istorie 533- română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V DUMITRESCU, Emil (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain 275-280 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI DUMITRESCU, Emil (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 289-293 română
articol de periodic 1994 Muzeul Național, VIII APOSTOL, Cornelia (autor) , DUMITRESCU, Emil (autor) Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 97-102 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI DUMITRESCU, Emil (autor) Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris. 131-138 română