Muzeul Național, VIII, 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BIELTZ, Lucia (autor) Documente inedite din patrimoniul muzeului privind restabilirea granițelor pe Dunăre în urma tratatului de la Adrianopol .3-8 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului .9-14 română
articol de periodic ILIESCU, Constantin (autor) , NOVAC, Vasile (autor) Alexandru C. Golescu și unirea tururor eomânilor, în lumina unore scrisori inedite, din primăvara anului 1848 15-22 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 23-28 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Generația de la 1948 - politicieni sau oameni de cultură? 29-35 română
articol de periodic ȘERBU-DESA, Ileana (autor) Date mai puțin cunoscute despăre revista "Magazin Istoric pentru Dacia" 37-40 română
articol de periodic SPATAN, Ioan (autor) Un conte Teleki despre Transilvania și România la 1848 41-47 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Documente inedite de la Ion Ghica 49-52 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) O garnitură de bijuterii din aur atribuită voienicesei Maria Burada 53-58 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Contribuția lui I.C. Brătianu la cucerirea independenței de stat a României 59-65 română
articol de periodic BIELTZ, Lucia (autor) Ordinul Steraua României - prima confrerie. Atesatarea documentară 67-70 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Două autografe ale reginei Elisabeta a României 71-76 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Cartea-manusacris "Wanderstab" - lucrare realizată de Carmen Sylva 77-84 română
articol de periodic FOTESCU, Diana (autor) Variante și soluții politice în anii primului război mondial (România) 85-92 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România 93-96 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) , DUMITRESCU, Emil (autor) Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 97-102 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Expoziția "Un secol al Marii Uniri - Monumentul inaugurat în cernăuți la 11 noiembrie 1924" 103-110 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) O participare eroică la al doilea război mondial: aviatorul Tudor Greceanu 111-115 română