Carpica, V, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Vasile Pârvan, fondator al școlii românești de arheologie .7-11 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Fundamentarea istoriei ca știință în concepția lui Pârvan 13-24 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan 25-38 română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Topoarele perforate din cadrul culturii Criș de pe teritoriul României 69-78 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni 79-81 română
articol de periodic NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
articol de periodic CUCOȘ, Ștefan (autor) Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană 91-93 română
articol de periodic VATAVU, Mihai (autor) Mormântul „Noua” de la Popricani 95-97 română
articol de periodic BUZILĂ, Aurel (autor) , HĂLĂUCESCU, Petronius (autor) Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de la Doina-Girov, județul Neamț 99-103 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpați și Siret a Moldovei 115-132 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Săpăturile de salvare de la Oltenești 133-141 română
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
articol de periodic IRIMESCU, Sevasta (autor) , VOICU, Maria (autor) Un moment al aplicării legiurii agrare din anul 1864. Note pe marginea unui document de arhivă din anul 1865 197-200 română
articol de periodic POPOVICI, Georgeta (autor) Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
articol de periodic NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecaterina (autor) Guvernul P.P. Carp și problema reformei administrative la 1912 219-233 română
articol de periodic EȘANU, Leon (autor) Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Lupta partidelor politice în alegerile parlementare din mai-iunie 1920 251-265 română
articol de periodic VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Expoziția de artă populară „Colecția Vasile Heisu” – Răcăciuni 279-284 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
articol de periodic ANDROMIC, Alexandru (autor) , MITREA, Ion (autor) Ocerki istorii culturî Moldavii(II-XIV vv.) - Rikman A.E., Rafalovici I.G. 288-291 română
articol de periodic BUJOR, Doina (autor) Curente și tendințe în arta secolului XX - Coutthion Pierre 293-294 română